De afgelopen negen jaar hebben de achtereenvolgende kabinetten Rutte de lasten voor hardwerkende Nederlanders ongekend verhoogd. Negen jaar van financieel wanbeleid. Terwijl de economie groeide bleef loonstijging uit en werd de belasting- en premiedruk alleen maar hoger. Forum voor Democratie wil de koopkracht voor alle werkenden en gepensioneerden drastisch omhoog en snel ook! https://fvd.nl/word-lid