Nieuws van politieke partijen in 's-Gravenhage inzichtelijk

15603 documenten

Pak straatintimidatie aan!

CDA CDA 's-Gravenhage 21-06-2021 15:03

Naroepen, sissen, vervelend aanspreken, nare seksuele opmerkingen. Straatintimidatie komt veel te veel voor in Den Haag. Onze Kavish Partiman en Astrid Frey willen straatintimidatie aanpakken. Klik op de play-knop onderaan voor het filmpje. Kavish Partiman over straatintimidatie Onlangs liep ik even naar mijn buurtsupermarkt. Bij de tramhalte aan de Weimarstraat zag ik een jonge vrouw staan. Een groep jonge mannen liep op haar af en sprak haar aan. Wat vriendelijk, dacht ik eerst nog. En begrijpelijk, je knoopt met dit mooie weer nu eenmaal wat sneller een luchtig gesprekje met elkaar aan. Maar toen hoorde ik wat voor een vuiligheid deze mannen tegenover deze vrouw uitkraamden. Het waren scheldwoorden die ik op deze plek niet zou willen herhalen. Zelf leken ze er nogal plezier in te hebben om deze vrouw te intimideren. Ik zag de vrouw bewust naar haar telefoon staren, in de hoop dat de tram snel zou komen. Ik had gewild dat ik wat kon doen, maar kreeg er helaas de kans niet voor. Dergelijke straatintimidatie komt veel te vaak voor in onze stad. Vooral vrouwen worden lastiggevallen, vervelend aangesproken, nageroepen of er wordt naar ze gesist. Het gaat hier om een serieus vergrijp, waarbij je als vrouw in je grondrechten wordt aangetast. Wat mij betreft gaan we deze straatintimidatie dan ook hard aanpakken. Uiteraard pleiten we als CDA Den Haag voor een verbod op straatintimidatie. Ook zijn we in navolging van Daniëlle Koster, mijn voorganger als fractievoorzitter, voor strafbaarstelling ervan. Bovendien wordt tijd het om boetes uit te gaan delen. Het zal niet mogelijk zijn om iedereen die zich aan straatintimidatie schuldig maakt te beboeten, maar zulke straffen hebben ook een belangrijke signaalwaarde. Dat signaal lijkt me hard nodig en belangrijk. Laten we als Haagse samenleving heel duidelijk maken dat we straatintimidatie niet accepteren. Tegelijk is het zo dat onze handhavingscapaciteit niet oneindig is. Daarom is het verstandig om samen na te denken over waar dit gedrag eigenlijk precies vandaan komt. Zelf denk ik dat het te maken heeft met de opvoeding van onze kinderen. Uiteindelijk draait het om fatsoen, en de normen en waarden, die we aan hen willen voorleven en doorgeven. Van mijn eigen ouders heb ik geleerd vrouwen te respecteren en ongetwijfeld heeft u dit ook van thuis meegekregen. Immers, wat je niet wilt dat je moeder of zus geschiedt, dat doe je ook bij andere vrouwen niet. Maar wellicht moeten we ons afvragen of wel alle kinderen in Den Haag dit thuis voldoende meekrijgen. En misschien zouden we moeten gaan nadenken over hoe we ouders hierbij kunnen helpen. Ik ben er sterk van overtuigd dat de aanpak van straatintimidatie juist daar, thuis, zou moet beginnen. In mijn ogen zou de gemeente er dan ook goed aan doen om nadrukkelijk in gesprek te gaan met de kerken, tempels en moskeeën in onze stad. Veel inwoners van onze stad krijgen namelijk maar weinig mee van de gemeentelijk communicatie, terwijl ze wel veel belang hechten aan het contact met hun geloofsgenoten. Ga als gemeente spreken met predikanten, pastoors, imams en priesters. Veel gelovigen in onze stad hechten veel waarde aan hun gezag. En ga als lokale overheid vooral ook luisteren naar die Haagse gelovigen. Ouders die anders maar weinig horen van de gemeente, krijgen op die manier wellicht iets goeds mee voor bij de opvoeding van hun kinderen. Hetzelfde geldt voor de vele maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties die onze stad rijk is. It takes a village to raise a child, luidt een mooi spreekwoord uit de Engelse taal. En zo is het.

D66: maak Mariahoeve veilig voor fietser en voetganger

D66 D66 's-Gravenhage 21-06-2021 11:28

Veilig de weg naar huis, school of werk kunnen oversteken zou normaal moeten zijn, zeker in een woonwijk. Maar voor de bewoners langs de Finnenburg en Boekweitkamp in Mariahoeve is dat helaas niet zo. Want elke keer dat ze de wijk uit moeten, moeten ze een drukke weg zonder zebrapad of stoplichten over. D66’er Van Doorn vraagt om actie: “ieder kind heeft het recht om veilig naar school te kunnen fietsen”.

Snel, druk en luidruchtig De Finnenburg en Boekweitkamp zijn twee straten die door de inrichting uitnodigen uit om lekker het gaspedaal in te trappen. Bewoners zien op het display dat vaak harder gereden wordt dan de maximum snelheid van 50 km/u: gevaarlijk. Want aan beide kanten van deze straten staan nieuwe woonwijken met veel families met kinderen. De gevaarlijke wegen oversteken is de enige manier om de nieuwbouwwijken in en uit te komen. Maar zebrapaden zijn in geen velden of wegen te bekennen, zelfs niet naar de kinderboerderij. Ook bij de IJsclubweg in Bezuidenhout die in het verlengde ligt ontbreekt een zebra voor voetgangers. En nu deze wegen de logische route naar de Mall of the Netherlands zijn, zal de drukte alleen maar zal toenemen.

“Ik ben bereid het zebrapad zelf te verven” “Dit is vragen om ongelukken”, constateert D66’er Marieke van Doorn. “Bewoners en de bewonersorganisatie Mariahoeve trokken al eerder aan de bel, maar de gemeente doet weinig om de veiligheid van deze wegen aan te passen aan alle nieuwe huizen vol met kinderen die er overheen moeten”. Het raadslid weet gelukkig wel raad: “Zet verkeerslichten neer en leg een paar goed zichtbare zebrapaden aan, dan weten automobilisten dat ze door een kinderrijke buurt rijden”. Van Doorn heeft de wethouder dan ook gevraagd snel aan de slag te gaan. Van Doorn: “en als het nodig is om ervoor te zorgen dat deze kinderen veilig naar huis kunnen, ben ik bereid het zebrapad zelf te verven”.

The post D66: maak Mariahoeve veilig voor fietser en voetganger appeared first on D66 Den Haag.

D66 en Haagse jongeren komen met plan om jongeren uit coronacrisis te helpen

D66 D66 's-Gravenhage 18-06-2021 07:10

De coronacrisis heeft er bij veel jongeren hard ingehakt, ook in Den Haag. Geen fysiek onderwijs, hele dagen thuisblijven in kleine studentenkamertjes en weinig tot geen sociale contacten hebben voor flinke problemen gezorgd. “Jongeren hebben veel offers gegeven, maar er is te weinig met jongeren gesproken”, zeggen raadsleden Marije Mostert en Fonda Sahla. Samen met andere raadsleden gingen ze in gesprek met Haagse jongeren en schreven ze een actieplan. “Niet alleen over jongeren, maar met jongeren”.

Van teleurstelling naar teleurstelling “Ze zeggen dat het studentenleven de leukste periode is van je leven. Na de uitbraak van het coronavirus was dat echt niet meer zo”, vertelde de 26-jarige student Yosra aan de D66 raadsleden. Hadiatou Barry, ook een Haagse student, had vergelijkbare problemen. “Door corona daalden mijn cijfers en verslechterde mijn gezondheid. Ik had amper een sociaal leven”. Raadslid Fonda Sahla: “Bijna alle jongeren die ik sprak vertelden mij dezelfde dingen. Toen wisten we dat we samen met de jongeren aan de slag moesten”.

Haags Jongeren OMT Hoewel jongeren relatief minder gevaar liepen voor het virus zelf, werden ze bovengemiddeld hard geraakt door de maatregelen om dat virus in te dammen. 3 op de 4 jongeren had mentale klachten, tegen iets minder dan de helft van de ouderen. “Jongeren zijn zwaar getroffen, maar werden ook vaak vergeten omdat ze geen risicogroep waren”, zegt Mostert. Sahla valt haar bij “maar we moeten jongeren niet een tweede keer vergeten”. Daarom willen de raadsleden dat Haagse jongeren zelf actief kunnen meepraten en meedenken over hoe de ontstane problemen onder jongeren nu en in de toekomst het beste kunnen worden opgelost. “Een soort Haags jongeren OMT”, vat Mostert samen.

Mentale en fysieke gezondheid centraal Ook moet er meer aandacht komen om de psychische problemen die zijn ontstaan aan te pakken. Sahla: “we moeten psychische klachten bijvoorbeeld sneller en beter bespreekbaar maken op scholen en we moeten jongeren ook de middelen geven om elkaar bij te staan. Zo kan je voorkomen dat lichte klachten uit de hand lopen”. Sport is daar een belangrijk onderdeel van. “Sporten is niet alleen voor de fysieke gezondheid belangrijk, maar heeft ook invloed op de mentale gezondheid” vertelde Joren Noorlander (27) aan de fractie.

Serieuze offers gebracht “De coronamaatregelen waren hard nodig en jongeren hebben hele serieuze offers gebracht om ouderen te beschermen. Nu is het tijd om iets terug te doen”, aldus Mostert. Sahla, Mostert en enkele jongeren overhandigen het actieplan donderdag aan wethouder Kavita Parbhudayal. Yasmien Muradin, een student die ook met de raadsleden sprak: “Ik hoop dat de rest van het land kan erkennen wat voor enorme opoffering jongeren hebben geleverd”

Het volledige plan is hier terug te lezen.

The post D66 en Haagse jongeren komen met plan om jongeren uit coronacrisis te helpen appeared first on D66 Den Haag.

Haagse VVD in het nieuws: ‘Interview met wethouder Kavita Parbhudayal’

VVD VVD 's-Gravenhage 18-06-2021 01:31

Woensdag 16 juni – Bewonersorganisatiekrant Havenkwartier

We hebben een hartelijke opening. De wethouder wil graag weten hoe vaak het wijkblad uitkomt, en hoe we het inrichten. En haar woordvoerder, die ook nabij is, stelt voor om een extra leuke foto van de wethouder te sturen. ‘Want de officiële gemeentefoto’s die er zijn van de wethouder vinden we eigenlijk een beetje saaie en formele foto’s.’ We zijn benieuwd wat we toegezonden krijgen.

In een van de interviews die met de wethouder werd afgenomen in de aanloop naar haar wethouderschap vertelde zij dat het leven zelfstandig is in te richten. We zijn nieuwsgierig naar hoe ze dat bedoelt, en het gaat eerst over haar portefeuille.

Eigen keuzes, en verantwoordelijkheid

‘Mijn portefeuille gaat over mensen, jongeren, ouderen… Mensen dus, die in mijn levensvisie zelf verantwoordelijk zijn voor hoe ze hun leven inrichten, waar ze leven, wonen en waar ze naar toe willen. Alleen als zij dat echt niet kunnen, helpen wij hen uiteraard: met directe hulp, of door te faciliteren dat zij uiteindelijk weer op eigen benen kunnen staan, zoals in de jeugdzorg’.

De wethouder is voor het behoud van zelfstandigheid, zo lang mogelijk. Met bijvoorbeeld hulp van zorginnovatie is veel mogelijk. ‘Als stadsbestuur zien wij enorme kansen; niet alleen in de technologische vernieuwing zelf, maar ook in de grote veranderkracht die ondernemers, investeerders en het onderwijs met zich meebrengen. Door die werelden te koppelen aan die van het sociale domein verwachten we zorg en ondersteuning slimmer te kunnen organiseren en mensen te helpen langer en aangenamer zelfstandig te blijven. Met ons actieprogramma Zorg en Innovatie richten wij ons onder meer op technologie voor mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag, van jong tot oud. Technologie is daarbij geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit van leven te verbeteren’.

En ze vertelt, ‘de gezondheidsverschillen zijn groot in Den Haag en we kijken in de wijken, waar de gezondheidsstatus van mensen heel laag is, naar wat we daar met de huisarts en met de anderhalvelijns zorg in de wijken, en met welzijn, kunnen doen voor mensen om aan hun gezondheid te werken.’

‘Zelf heb ik tot m’n achttiende in Suriname gewoond. En toen ik hier dertig jaar geleden kwam was dat omdat ik mezelf verder kon ontwikkelen en ontplooien. En dat kun je altijd in het leven doen als je keuzes hebt, en ook gebruik maakt van die keuzes.’ En daarmee wil de wethouder niet zeggen dat je gewoon maar doet in je leven wat je wilt en kunt. ‘Maar dat je ook bewust nadenkt, wantoveral waar je gaat, daar leef je met anderen en tussen andere mensen’. Het is niet allemaal vrijheid blijheid vindt de wethouder, ‘je houdt rekening met elkaar, dat is belangrijk voor ons hier. Ook hier in een stad als Den Haag waar best veel mensen wonen nu, waar we nogal wat issues hebben….’ Het gaat er bij haar om ‘Welke keuzes blijf je maken als mens om je leven op een fijne manier in te richten…’

Blijf elkaar bellen, en vergeet je opa en oma niet!

We vragen de wethouder wat wij voor jongeren heeft kunnen doen de afgelopen (corona) anderhalf jaar, om elkaar op een constructieve manier te ontmoeten. ‘Corona heeft tot een enorme crisis geleid. In het begin was het ingewikkeld. Het begon in maart vorig jaar en alles ging op slot. De eerste twee drie maanden ging het alleen over beschermingsmiddelen, en dat was best ingewikkeld. Iedereen was thuis, scholen dicht, ontmoetingsplekken dicht, buurthuizen, clubhuizen dicht, dat was heel spannend. Ook op jongeren was de impact groot.

Thuis op elkaars lip zitten, scholen en buurthuizen dicht: het risico op sociaal isolement lag steeds op de loer. Daarom hebben we daar als stadsbestuur ook stevig op ingezet, met heel veel geld en activiteiten.

Vanuit het stadhuis is men toen óók begonnen met acties tegen eenzaamheid, ook voor jongeren. ‘We hebben toen gezegd, en wat jong volwassenen ook motiveerde, blijf elkaar bellen en vergeet je opa en oma niet. En we hebben kleine en grote vrijwilligersorganisaties, buurthuizen, welzijn, verpleegzorg, feitelijk iedereen gevraagd van doe iets met je achterban, iedereen. Vanuit Scheveningen zijn veel verzoeken gekomen voor Lief en Leedstraten. ’ Zij herinnert zich de honderdste Lief- en Leedstraat, in Scheveningen: de Dirk Hoogenraadstraat met gangmaker Gonneke. Elke Lief en Leedstraat begint bij iemand, die als gangmaker de eigen straat aanmeldt. Zie daarvoor ook Rond de Haven 2020-3 waarin het Lief en Leed initiatief van Esther rond het St. Aldegondeplein wordt omschreven. Den Haag telt er inmiddels ruim 200. Lief en Leedstraten zijn mede door corona heel erg populair geworden.

‘Er was de grote ‘opa en oma belactie’, en samen met professionals en met de mensen van de jeugdteams hebben we een website opgericht voor gezinnen. Want wat doe je als je beperkt bent. De kinderen zijn thuis; de scholen zijn dicht. Wat kun je allemaal doen, met wie kun je bellen en praten enzovoort. Dat was in het begin, waar we mee zijn begonnen, zodat ouders toch zoveel mogelijk raad wisten met de situatie waarin men beland was.’

We brengen in dat ouderen onder ons op Scheveningen zijn opgegroeid met voorzieningen voor jongeren zoals jeugdhonken, en voetbalkooien die weer worden gesloten of worden weggehaald. En we stellen dat je kan zeggen dat vanuit corona veel niet mogelijk is, maar ondertussen zijn dit soort voorzieningen nog niet weer tot stand gekomen. Dit soort hele specifieke activiteiten om met jongeren aan de gang te gaan, dat wordt node gemist op Scheveningen.

In relatie tot bijvoorbeeld de voetbalkooi op de Houtrustweg heeft de gemeente onvoldoende aan projectontwikkelaars, makelaars en nieuwe bewoners aangegeven, dat de bestaande voetbalkooi om bouwtechnische redenen even weggehaald werd, maar gewoon – zelfs in verbeterde vorm – weer terug zou komen. En nu zitten we, terwijl de procedures gaande zijn, in een bureaucratisch verhaal, terwijl jongeren al in een eeuwigheid geen middelen en mogelijkheid hebben.

Terwijl er volgens de wethouder best veel speelplekken in de stad zijn, ‘593! Dat vind ik veel!’, en ook steeds meer voetbalkooien, weet ze dat haar collega, stadsdeelwethouder voor Scheveningen Anne Mulder bezig is om een goede plek te maken voor jongeren om elkaar te ontmoeten.’ En ze erkent hoe moeilijk het is om uit te breiden in de dichtbebouwde wijken, ‘waar speelplekken komen kunnen minder makkelijk ook bankjes voor ouderen staan. Wonen, voorzieningen, infrastructuur: in een grote stad als Den Haag is het passen en meten als het om de ruimte gaat.’ Maar ze weet dat het op Scheveningen speelt en dat, naast YMCA, een extra plek voor jongeren ontbreekt. Hoewel ze ook weet dat, in coronatijd via ‘Den Haag Inside Out’ veel activiteiten georganiseerd werden, en dat Scheveningse jongeren daaraan deelnamen.

De wethouder vindt het belangrijk dat jongeren in achterstand met school of stageplek inzien, dat veel inspanningen zijn gedaan die het welzijn van jongeren betreft. Er is extra geld voor huiswerkbegeleiding, en er zijn afspraken gemaakte met allerlei organisaties en bedrijven om meer stageplekken mogelijk te maken. Zo kunnen onderwijsdoelen toch worden gerealiseerd en verloren tijd worden ingehaald.

Iedereen kan wat! De wethouder is ook vrijwilliger. Nog het afgelopen NL Doet weekend hielp ze mee een tuinhek timmeren. Wekelijks begeleidt zij in het Vadercentrum in Laak een jonge leerling met de Engelse taal. Zij is daar een van de vrijwilligers in de huiswerkbegeleiding. En hoewel ze eerder vrijwilligerswerk deed, begon ze het in haar huidige functie van bijles geven bewust en geïnspireerd door een van haar collega’s. ‘Het is heel grappig, toen men mij vroeg: wethouder komt u ook af en toe mee fietsen, want dat trekt dan weer veel mensen aan; dus we gingen fietsen. Daar kwam ik wethouder Van Alphen tegen die vroeg wat ga je doen op je fiets; en ik zei fietsen met mensen.

En hij was met zijn tasje onderweg naar een student, voor huiswerkbegeleiding. En zo was ik die middag terug en dacht ik: dat moet ik ook doen, huiswerkbegeleiding. Daarom heb ik mij aangemeld als vrijwilliger in het Vadercentrum’.

Zulke activiteiten, als vrijwilliger midden in de samenleving, inspireren haar in haar werk. ‘Ik ben ook wethouder van het vrijwilligersbeleid’, vertelt zij. Ze legt uit dat een mens van álles in zich heeft, dat hij/zij kan inzetten om vrijwilligerswerk te doen. ‘De een maakt van zijn hobby vrijwilligerswerk, de ander vanuit diens studie of iets anders waar hij/zij goed in is.’ En ze vertelt dat ze vroeger goed was in wiskunde en dat toen ze belden, ‘wethouder kunt u ook wiskundeles geven’, eerst dacht, kan ik dat nog wel!? En antwoordde met een ‘ja’, want íedereen kan wat!’ En dat is een verhaal wat ik hou bij de campagne voor meer vrijwilligers; dat maakt dat ik mijn ervaring goed in kan zetten.’

Corona als contrastvloeistof Dan gaat het over Bronovo. Wij vanuit het Havenkwartier zijn betrokken in acties om Bronovo open te houden. Terwijl we weten dat huisartsen onderweg zijn om specialistische zorg in de praktijk te brengen, hebben wij recent in ons gesprek met wethouder Mulder toch weer de vraag moeten stellen namens onze bewoners waarom wordt het Bronovo gesloten. Wij vinden: Bronovo moet open blijven, want als wij onze buurman naar het ziekenhuis Westeinde moeten brengen, dan komen we met het OV niet makkelijk terug, terwijl vanuit Bronovo buslijnen 22 en 23 ons direct thuisbrengen. Met Bronovo voelt men verbintenis en met de rest van de ziekenhuizen minder. Dus er is nog steeds een oproep vanuit Scheveningen om Bronovo open te houden. We kennen het standpunt van de wethouder en het college. Als samenleving merken wij de behoefte op om het ziekenhuis open te houden. Juist met corona, nu wij vernemen hoe moeilijk het is om capaciteit te vinden. Wat doen we als samenleving om toch duidelijker die zorgcapaciteit op peil te hebben.

De wethouder vindt de opmerking heel goed. Zij heeft vorige week lang gepraat met wijkvereniging Benoordenhout over dit onderwerp. Ze snapt dat deze vragen leven. ‘Maar het ziekenhuis heeft ook een koers, en in de Tweede Kamer heeft de minister uitgelegd dat hij hun koers heeft goedgekeurd.’ En zij weegt het verhaal van de wijk, die aandacht vraagt voor de zorg voor de mensen. En ja, corona werkte ‘bijna als contrastvloeistof in de beschikbaarheid van capaciteit, van plekken en noodplekken’, dus ja al die discussies vinden plaats. Het is haar overtuiging, dat je als samenleving het goede gesprek moet hebben. ‘Anders krijgt alles een eigen leven: dan denken mensen: de wethouder doet niets, of hoe zit dat.’ Maar in het gesprek tussen ziekenhuis en zorgverzekeraars, die de ziekenhuiszorg leveren en financieren, is de gemeente geen partij. ‘De zorgverzekeraars volgen het beleid van VWS, dat vastligt in het hoofdlijnenakkoord, en dat wordt zo meteen, met de kabinetsonderhandelingen, weer hernomen; dan mét de vragen, die corona met zich mee heeft gebracht.

Als het HMC zegt: we doen nu ziekenhuiszorg over drie locaties en we gaan naar twee, en we geven nog steeds dezelfde goede zorg, dan is er ook een verhaal wat gebaseerd is op hun analyses, en ik ga daar als wethouder niet van zeggen of dat wel of niet klopt. Die taak ligt bij de minister.’

De wethouder vertelt dat intussen in huisartsenpraktijken, bijvoorbeeld in de Rivierenbuurt, de zgn. anderhalvelijnszorg wordt opgezet. ‘De tweede plek in Den Haag is dit, waar eerste en tweedelijnszorg bij elkaar komen’ vertelt zij, ‘de huisartsen zeggen “dit is de toekomst; wij huisartsen slaan handen ineen; wij hebben een locatie, en de specialismen waar veel mensen met zorgvragen voor komen, en waar mensen nu nog voor naar het ziekenhuis gaan, brengen we in de huisartsenpraktijk”. De specialisten komen naar de praktijk.’ De huisartsen in Nederland zien 98% van de bevolking en die verwijzen ze door; ‘hoe mooi is het dat zoiets een deur verder van de huisarts kan, waar je echo wordt gemaakt, en je foto bestudeerd wordt, de KNO-specialist zit ….’ Scheveningen is de tweede plek in Den Haag, waar dit straks tot stand komt. En mijn wens is het, dat dit in alle acht stadsdelen komt.’

De wethouder legt uit, dat dit landelijk de in gang gezette lijn is. ‘Dit komt vanuit de zorgverzekeraars; die hebben het hierover sinds 2017 met de eerste en tweedelijnszorg. Zij zijn landelijk bezig. Nu zie je in heel veel steden, dat die gezamenlijke eerste en tweedelijns zorg vanuit de huisartsenpraktijk tot stand komt. Dat komt omdat heel veel ziekenhuizen zeggen, we moeten niet in die grote panden zitten waar mensen naar toe moeten; we moeten de wijken in, in de haarvaten. Ik moet niet overdrijven want we kunnen niet in alle 46 wijken van Den Haag straks anderhalvelijnszorg hebben, maar dit is wel de toekomst: anderhalvelijnszorg’.

Wij zeggen dat de coronapandemie een voorbeeld is van hoe iedereen op z’n gezicht gegaan is. En de wethouder erkent dat de pandemie het vraagstuk van de noodhospitalen raakt maar, vindt zij ‘we moeten ook niet vergeten hoe nu aangekeken wordt tegen de nieuwe verdeling en spreiding van de ziekenhuiszorg, en de anderhalvelijnszorg, die voor veel mensen aantrekkelijk is. De mensen willen juist geen verwijzing krijgen van de huisarts naar verder af gelegen artsen en vinden de uitgebreidere voorziening bij de huisarts juist fijn. Dat gaat maken, dat we nog minder naar een groter ziekenhuis hoeven.’

Geen enkele wethouder gaat over ziekenhuizen Op Scheveningen herinneren we ons precies dit soort voorzieningen die hier vroeger ook al waren. KNO zorg bij de Ziekenverpleging in de Duinstraat; daar kon je ook voor je oogmeting terecht. Dat is in ons recente verleden allemaal weggehaald. Voor ons is de vraag, moeten wij nu bij de wethouder terecht voor ziekenhuiszorg nabij, of bij de minister (Hugo de Jonge). En juist deze vraag krijgt de wethouder veel zegt zei, ‘we hebben er als gemeente een rol in, dat we bewoners op een goede manier duidelijke informatie verstrekken. Maar ik ga niet over de wet op de ziekenhuizen; niet over die uaitvoering; niet over de inkoop van het ziekenhuis of welk deel van die tweede lijn dan ook. Geen enkele wethouder in Nederland gaat over ziekenhuizenzorg; dus ja, ik blijf in gesprek maar daar moeten we het mee doen.’

Wij vanuit de BOH, en in samenspraak met de Gemeenschappelijk Bewonersorganisaties op Scheveningen (GSBO), willen duidelijkheid in wat nu voorgesteld wordt vanuit het zorg gerelateerd financieel perspectief. Want, zeggen wij, als samenleving moeten we misschien zeggen: er moet misschien meer geld vanuit de gemeente worden bijgelegd. De zorg vanuit de uitgebreide huisartsenpraktijk in het Statenkwartier (zie ook Rond de Haven 2019-4), daar zijn we positief over; maar toch zijn mensen niet blij als ze naar het Westeinde moeten.

Voor de wethouder geldt, ‘dat iedereen de goede zorg moet blijven krijgen. Alle mensen die een indicatie hebben krijgen hun zorg, of het nu een rolstoel is of dagbesteding, of huishoudelijke hulp; daar ben ik voor verantwoordelijk. En als mensen zeggen: ik wacht al 8 weken op m’n rolstoel, dan ga ik daar kijken wat is er aan de hand; dat is onafgebroken mijn aandacht en energie.’

‘Toon lef en neem risico’s’ is haar motto. ‘Ik werkte hiervoor in de financiële sector van de gemeente Den Haag, en dan werk je wel veel met politici maar je staat niet in het oog van de orkaan. Nu wel. Het is soms best lastig, de stad staat voor grote opgaven en de belangen lopen altijd uiteen. Kijk alleen maar naar het vraagstuk van leefbaarheid op Scheveningen, waar belangen van bewoners, ondernemers en toeristen niet altijd samengaan. Uiteindelijk gaat het om het dienen van de stad, van de mensen in de stad. Ik vind het geweldig om daar elke dag aan bij te dragen’.

We danken de wethouder voor het gesprek

 

 

Ondersteun vrijwilligers zoveel mogelijk

CDA CDA 's-Gravenhage 17-06-2021 11:40

Vrijwilligers zijn de dragende kracht van onze Haagse samenleving. Dag in, dag uit zetten vrijwilligers zich belangeloos in voor anderen. Geweldig! Ik, Astrid Frey, vind het dan ook heel belangrijk dat vrijwilligers veel meer ondersteuning krijgen. En daar doe ik al tijden mijn best voor. Met schriftelijke vragen, in debatten, en door moties. En ook nu is er weer een motie van ons aangenomen, die vrijwilligers gaat helpen. Je leest die motie hier: link naar het website bericht met die motie)Heel fijn! Maar eerlijk gezegd: dat is niet aan mij of het CDA te danken. Al die ideeën om vrijwilligers te helpen verzin ik niet zelf. Die ideeën hoor ik van vrijwilligers, wanneer ik bij ze op bezoek ga. En daarom wil ik tegen al die vrijwilligers zeggen: heel erg bedankt voor wat jullie doen. En heel erg bedankt voor jullie ideëen! #vrijwilligersbedankt!

D66: leg de geluidsflitspaal op de formatietafel

D66 D66 's-Gravenhage 16-06-2021 12:59

Bijna alle Hagenaren en Hagenezen lijden er in de zomermaanden onder; de herrie die wordt veroorzaakt door herriemotoren en racende auto’s. D66 wil het herrieverkeer een halt toeroepen en wil daarom dat de gemeente aan de formatietafel gaat lobbyen om meer te doen tegen geluidsoverlast.

Oplossingen lopen spaak “Zand of veen. Stadhouderslaan of Vaillantlaan. Iedereen in Den Haag heeft er last van. Iedere zomer is het weer een herrie”, stelt D66-raadslid Marieke van Doorn. “Het houdt bewoners wakker, het leidt andere weggebruikers af en het is onveilig”. De Haagse politica is al langer bezig om raceverkeer, herriehufters en motormacho’s aan te pakken, maar vaak loopt de oplossing spaak bij de landelijke overheid. “Neem geluidfliters. Dankzij deze flitspalen krijgen wegmisbruikers die met veel lawaai door de straat denderen een flinke bekeuring. Maar dan moet de landelijke overheid het eerst goedkeuren, certificeren en opnemen in de wegenverkeerswet”.

Geluidsnorm tegen kabaaluitlaten Hetzelfde geldt voor het aanpakken van geluidspieken. “De overheid kijkt meestal naar het gemiddelde geluid van verkeer, maar het meest storende zijn de plotselinge geluidspieken van bijvoorbeeld auto’s met sportuitlaten die ontworpen zijn om juist extra herrie te maken”. Als het Rijk een geluidsnorm voor auto’s en motoren zou vaststellen zou dat een grote overwinning zijn tegen deze kabaaluitlaten. Van Doorn: “Dan kunnen de Hagenaars die bij een stoplicht wonen ook eens rustig slapen”.

Oorverdovende oproep Daarom wil Van Doorn dat de gemeente gaat lobbyen aan de formatietafel. “Als de regering de flitspaal het groene licht geeft en een geluidsnorm stelt is dat een grote stap in de strijd voor een leefbaarder Den Haag. We moeten die kans niet voorbij laten gaan.” De motie die Van Doorn hierover indiende kreeg steun vanuit de rest van de raad. Ze stelt voor dat Den Haag ook samen optrekt met anderen gemeenten. “Onze oproep moet net zo oorverdovend zijn als de herriemotors zelf”, zegt het raadslid. “Laat Den Haag niet in de herrie zitten!”

The post D66: leg de geluidsflitspaal op de formatietafel appeared first on D66 Den Haag.

Den Haag gaat wildgroei aan fastfoodzaken aanpakken

D66 D66 's-Gravenhage 16-06-2021 12:52

D66 en HSP willen een einde maken aan de sterke opmars van fastfoodzaken in de stad. Zeker in het centrum zijn er de afgelopen jaren steeds meer hamburgertentjes, kebabzaken en fastfood-restaurantjes bijgekomen. ,,De Haagse binnenstad wordt veel te eenzijdig en ook veel te ongezond” vertelde raadslid Daniel Scheper aan het Haagse AD.

Het stadsbestuur omarmde donderdagavond een voorstel van D66 en de Haagse Stadspartij om de ongezonde hap te ontmoedigen. Dat zou kunnen door niet nog meer van zulke fastfoodzaken toe te staan in – bijvoorbeeld – de binnenstad

,,In het Haagse centrum hebben we alleen al drie McDonald’s, een Burger King en een KFC’’, zei Daniël Scheper van D66 tijdens de gemeenteraadsvergadering ,,En dan heb ik het dus nog niet over al die andere hamburgertentjes en shoarmazaken. Je kunt in de Haagse binnenstad tegenwoordig zo’n beetje om de vijf meter fastfood krijgen.’’

Restaurants van niveau Voorzitter Maarten Hinloopen van Koninklijke Horeca, afdeling Den Haag is te spreken over het aangenomen voorstel om meer te doen aan ‘branchering’: ,,Te veel van hetzelfde is inderdaad niet goed’’, zegt hij. ,,En we hebben in de stad heel veel fastfoodzaken en koffietentjes. ,,Als Den Haag meer gaat sturen, vind ik dat toe te juichen.’’ Hinloopen zou dan ook graag zien dat het stadsbestuur moeite gaat doen om restaurants van niveau binnen te halen. Uit landelijke cijfers blijkt dat Den Haag daar een flink tekort aan heeft. ,,De gemeente Den Haag lokt al jaren toonaangevende winkels naar de stad, daar steekt ze veel tijd in. Ik zou zeggen: doe dat ook met goede restaurants.’’

Overgewicht Uit onderzoek blijkt dat het aantal restaurants van ketens als McDonald’s, Burger King en KFC landelijk in vijf jaar tijd met bijna 20 procent is gestegen. Tegelijkertijd kampt ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders met overgewicht en is vijftien procent van hen veel te zwaar. Toch wordt er weinig aan gedaan om de fastfoodzaken te ontmoedigen. Ook in Den Haag neemt het aantal eettentjes en fastfoodzaakjes enorm toe, weet Peter Bos van de Haagse Stadspartij. ,,Kijk alleen al naar de straten die van de treinstations naar de Haagse binnenstad lopen. Daar is het een en al eten wat de klok slaat. En dat maakt de stad er niet aantrekkelijker op. Daarvoor komen mensen niet naar Den Haag.’’

Toerisme Dat vindt ook Daniël Scheper van D66: ,,Als we hoogwaardig toerisme naar onze stad willen halen, dan moeten we ook een hoogwaardig winkel- en horeca-aanbod hebben’’, zegt hij. ,,,Nu is het qua eettentjes vaak veel te eenzijdig.’’ Bovendien is het ook zo dat het stadsbestuur nadrukkelijk beleid maakt om Haagse jongeren gezonder te laten eten: ,,Overgewicht is een van de grootste uitdagingen bij de jeugd in Den Haag. Dan moet fastfood niet al te makkelijk te verkrijgen zijn.’’

The post Den Haag gaat wildgroei aan fastfoodzaken aanpakken appeared first on D66 Den Haag.

ENQUÊTE: TOEKOMST WONINGEN ZICHTEN, GAARDEN EN DREVEN

SP SP 's-Gravenhage 16-06-2021 10:41

Bewoners uit Den Haag Zuid-West zijn samen met de SP-Den Haag in actie gekomen tegen de sloop van hun woningen. Zij vinden dat renovatie een optie moet zijn en hebben nog geen bewijs gezien waarom dit een duurdere optie dan nieuwbouw zou zijn. Om de mening van alle bewoners te horen die in een woning wonen die volgens de huidige plannen op de slooplijst staan heeft de SP deze enquete uitgeschreven. Door middel van tien vragen kunnen wij in kaart brengen hoe de bewoners over de plannen denken en of ze erbij betrokken zijn geweest. De informatie in deze enquete kunnen we gebruiken om ons verhaal in de gemeenteraad kracht bij te staan. Klik hier voor de enquête. 

Haagse VVD in het nieuws: ‘Pulchri mag geen terras’

VVD VVD 's-Gravenhage 14-06-2021 12:49

Dinsdag 8 juni – Tanja Verkaik, De Telegraaf

Pulchri Studio mag geen tijdelijk terras van de gemeente op het Lange Voorhout in Den Haag bij de door hen georganiseerde beeldententoonstelling. „Kneuterig en provinciaals voor een stad als Den Haag”, vindt VVD-raadslid Det Regts.

Uitbreiding van het bestaande terras van Pulchri Studio in de binnentuin is niet mogelijk, daarom vroeg de vereniging en organisator van de beeldententoonstelling om een tijdelijk terras op het Lange Voorhout zelf. „We zijn er al sinds januari mee bezig”, zegt voorzitter Marieta Reijerkerk van Pulchri Studio. „Dat ligt natuurlijk deels aan coronatijd, maar we vragen ons af waarom er voor de beeldententoonstelling geen uitzondering kan worden gemaakt?” Reijerkerk kreeg van de gemeente te horen dat er al voldoende horeca in de omgeving is gevestigd. „Maar we kunnen gewoonweg al die mensen niet kwijt op ons eigen terras in de binnentuin.”

De gemeente staat tot 1 november een tijdelijke uitbreiding van 25 procent van de terrassen toe om de verloren omzetten door de coronamaatregelen in te halen. „Pulchri Studio kan het huidige terras in de binnentuin niet uitbreiden vanwege ruimte en krijgt hierdoor niet de kans om extra inkomsten te genereren”, zegt Regts, die schriftelijke vragen stelt aan het stadsbestuur.

Zij wijst er ook op dat de Antiek- en Boekenmarkt op het Lange Voorhout wel extra ruimte krijgt voor foodstands en dat ook Theater Diligentia een terras heeft. „Dit is toch te treurig voor woorden?” „Bovendien heeft het Lange Voorhout alles in huis voor een mooi terras. Het heeft de juiste ambiance en zicht op de beelden”, vindt André van Lier, kunstenaar en een van de organisatoren van de beeldententoonstelling Voorhout Monumentaal. „Bovendien hebben we de beeldententoonstelling zelf bekostigd met sponsoren”, legt Reijerkerk uit.

„De stad wordt hier beter en leuker van. Dan vind ik dat de gemeente wel iets soepeler kan omgaan met een terras”, zegt het VVD-raadslid. Reijerkerk hoopt ook op coulantie. „Het gaat niet om een permanent terras, maar alleen tijdens de looptijd van de beeldententoonstelling tot half september. Een uitgiftepunt met koeling en koffiezetapparaat is wel een vereiste vanwege de loopafstanden tot de keuken.” Regts maant het college om met spoed naar de schriftelijke vragen te kijken. „Dit is bij uitstek de plek voor een mooi terras. Hoe leuk is het om hier te zitten met een kop koffie of glaasje wijn?!”

Haagse VVD in het nieuws: ‘VVD: Harde aanpak herriemotoren’

VVD VVD 's-Gravenhage 14-06-2021 12:36

Donderdag 27 mei – Tanja Verkaik, De Telegraaf

Te hard scheurende motorrijders die ’een bak aan lawaai produceren, moeten harder worden aangepakt in Den Haag. „Er moeten drie tandjes bij. Die motoren zijn echte lawaaimakers”, zegt VVD-raadslid Det Regts.

„Handhaaf op geluid en snelheid”, zegt Regts. „Als er te hard wordt gereden moet er hard worden ingegrepen door het rijbewijs in te nemen of de motor in beslag te nemen.” De VVD pleit voor apart beleid om de overlast van racende motoren aan te pakken. „Juist nu de motoren weer uit de winteropslag komen. Bewoners van met name de toegangswegen naar Scheveningen en in de badplaats zelf worden hier horendol van.”

Veel klachten

De partij krijgt enorm veel klachten over snelheidsduivels die veel herrie maken en trekt daarom aan de bel. In het actieplan Scheveningen dat onlangs werd gepresenteerd tegen de zomerse overlast, staan al handhavings- en flitsacties op onder meer geluidsoverlast van motoren. Ook werd er een geluidsmeter aangeschaft door de gemeente waarmee de politie efficiëntere metingen kan verrichten op het overtreden van de geluidsnorm bij motoren en auto’s.

„Maar het is te weinig. Koop nog meer van deze geluidsmeters en zet die ook op andere plekken in waar veel motorrijders langsrijden. Waarschijnlijk zijn de aanschafkosten er al na een zomers weekend uit”, stelt het raadslid. Op donderdag kaart Regts dit voorstel aan in een debat van de Commissie Leefomgeving.

Het regent met name klachten vanuit omwonenden van de Waldeck Pyrmontkade, Raamweg en Van Alkemadelaan.

„Heel veel mensen hebben hier last van. Handhaven, handhaven en nog eens handhaven is wat mij betreft de oplossing.” Regts is blij dat er binnen enkele maanden flitspalen worden geplaatst aan de Waldeck Pyrmontkade/Koningin Emmakade en de Vaillantlaan. „Maar alleen een flitspaal is niet genoeg. Er moet direct worden ingegrepen bij overlast en snelheidsovertredingen”, maant zij.

Een campagne gericht op motorrijders is dan ook hard nodig. „Waarschuw al bij binnenkomst van de stad dat te hard rijden wordt beboet met een pakkende slogan. Het lawaai en de snelheid van motoren moet de kop in worden gedrukt”, aldus het VVD-raadslid.