Nieuws van politieke partijen in 's-Gravenhage inzichtelijk

14978 documenten

Vrijheid van betoging mag niet beïnvloed worden geweld en intimidatie

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij 's-Gravenhage 14-11-2019 23:15

Op initiatief van de Haagse Stadspartij en NIDA hield de raad een spoeddebat over de aanslag op een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De raad veroordeelde het geweld dat werd gebruikt tegen een bijeenkomst van KOZP. Waarnemend burgemeester Remkes zei hierover: ‘Een ding is wat mij betreft vanaf het begin duidelijk geweest: dat er een onacceptabele vorm van geweld is gebruikt. De kwalificatie die de heer Wijsmuller daarbij aanbrengt, een aanslag op de democratie en een aanslag op een democratisch verworven recht – het recht om te demonstreren, die kwalificatie deel ik volstrekt.’ Remkes gaf ook helder aan dat de demonstratie van KOZP tijdens de intocht veilig doorgang moet kunnen hebben, en zei in goed overleg met de organisatie te zijn naar een geschikte locatie.

Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Joris Wijsmuller:

“Voorzitter, de racistische aanval van afgelopen vrijdag was een aanslag op onze democratie. Een aanslag op de vrijheid van meningsuiting en vergadering. Wij zijn hier nu vandaag bijeen met vergadertijgers en wij vinden het vanzelfsprekend om te vergaderen. Maar stelt u eens voor dat de bijeenkomst nog maar net begonnen is en de locatie waar wij vergaderen ineens door 40 a 50 mannen met gezichtsbedekking wordt aangevallen, dat ze proberen binnen te komen, ruiten stuk slaan en gooien, vuurwerkbommen gooien, brand proberen te stichten en auto’s van bezoekers kapot slaan. Ik ben blij dat de politie snel ter plaatse was om erger te voorkomen. En ik ben blij dat de burgemeester, na de eerste zwakke woordvoerders reactie dit weekend, nu een brief aan de raad heeft gestuurd waarin hij deze misdadige aanval krachtig veroordeelt, en terecht benadrukt dat de vrijheid van vergadering en betoging niet mogen worden beïnvloed door geweld en intimidatie. Dit was ook voor de Haagse Stadspartij de reden voor dit spoeddebat: wij moeten nu als politiek duidelijk maken dat je in onze rechtstaat absoluut niet iemands grondrechten mag afnemen, en wij moeten pal gaan staan voor de vrijheid van vergadering en demonstratie.

Over de ernst van de racistische aanval heb ik nog wel vragen. Het geweld kondigde zich eigenlijk al veel langer aan, was al zichtbaar bij diverse demonstraties in NL vorig jaar, in de vele agressieve en racistische uitingen op social media, bij de overigens niet eens aangevraagde pro zwarte pieten demo op Scheveningen vorige week en in de opruiende tweets voorafgaand aan de bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet door oa John v Zweden, rechterhand, lijstduwer en sponsor van Groep de Mos. Maar dat een groep van 40 a 50 man een vergadering aanvalt was ongekend. Zo’n grote groep optrommelen en een bliksem actie laten uitvoeren vereist organisatie. Ik wil de burgemeester dan ook vragen of de politie deze zorgwekkende en in rap tempo toenemende radicalisering van pro-pieten vermengd met extreem rechts en hooligans voldoende in beeld heeft, en of hiertegen pro-actief wordt opgetreden (en extreem-rechtse personen, groepen en organisaties gemonitord worden). Ik heb de indruk dat deze tendens van rechts-radicalisering in het huidige politieke klimaat gebagatelliseerd, onderschat en zelfs goedgepraat wordt. Dat kan natuurlijk niet. Heeft het aanpakken van rechts-radicalisering nu prioriteit, burgemeester?

Het feit dat een van de vijf arrestanten twee weken langer moet vastzitten, geeft een stevig signaal. Maar ik neem aan dat het hier niet bij blijft, er nog nader onderzoek gaande is en er mogelijk nog nieuwe arrestaties kunnen volgen. Zie ik dat goed, burgemeester?

Dit brengt mij bij de intocht aanstaande zaterdag. Anti-racisme activisten zullen dan opnieuw een beroep doen op hun demonstratierecht. De demonstratie van KOZP in Den Haag moest vorig jaar nog op last van de politie worden afgebroken omdat de veiligheid van de demonstranten toen niet gewaarborgd kon worden. Dat mag absoluut niet nog eens gebeuren. Ik ga er vanuit dat er door de politie pro-actief en preventief maatregelen worden getroffen (zoals bv omgevingsverboden?) en dat er voldoende politiecapaciteit wordt ingezet. En ik ben blij dat de burgemeester in zijn brief schrijft dat de inzet van politie erop gericht is om zowel de intocht als de demonstratie veilig en zonder beperkingen te laten plaatsvinden. Ik lees in de media dat er momenteel constructief overleg plaatsvindt om een geschikte locatie te bepalen waar dit kan. Ik neem aan dat hierbij ook de veiligheid om bij de demonstratie te komen en weer veilig weg te gaan is inbegrepen. Mogelijk kan de burgemeester kort toelichten wat de actuele stand van zaken is.”

Onderzoeksmotie ineens keiharde vergunningseis voor vreugdevuren - ChristenUnie/SGP verbijsterd over hoe aansprakelijkheidsverzekeringswens gemeenteraad een eis werd

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP VVD ChristenUnie GroenLinks SGP D66 Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 14-11-2019 17:09

Onderzoeksmotie ineens keiharde vergunningseis voor vreugdevuren - ChristenUnie/SGP verbijsterd over hoe aansprakelijkheidsverzekeringswens gemeenteraad een eis werd

Fractievoorzitter Pieter Grinwis: “Het college heeft van een onderzoeksmotie een keiharde eis gemaakt om een vergunning al of niet te verlenen. Daarmee gaat het college een stuk verder dan de raadsuitspraak op 17 oktober. Toen stemde de raad namelijk in met een onderzoek naar de mogelijkheid van het opnemen van de aansprakelijkheid als vergunningsvoorwaarde. Door dit nu ineens als harde vergunningsvoorwaarde op te nemen, slaat het college, nog meer dan degenen die de motie in hebben gediend (GroenLinks, VVD, D66 en Partij voor de Dieren) onze in die raadsvergadering gegeven waarschuwing in de wind. Toen waarschuwde ik er namelijk voor dat de bouwers nooit een verzekeraar zullen kunnen vinden die tegen een schappelijk tarief een aansprakelijkheidsverzekering wil afsluiten. Als het mogelijke gevolg van een calamiteit zo groot is, zullen de premies óók bij een kleine kans van optreden onbetaalbaar zijn voor een vrijwilligersorganisatie.”

Grinwis vraagt het college daarom hoe het kan dat de onderzoeksmotie ineens uitgelopen is op een harde vergunningsvoorwaarde. “Door te zeggen dát de aansprakelijkheid geregeld kan worden met een verzekering heeft het college alleen de vraag: ‘kan het?’ beantwoord. Maar hebben ze ook bedacht wat de praktische consequenties voor de bouwers zijn, als ze zo'n voorwaarde stellen? Kunnen we met de torenhoge, voor een vrijwilligersorganisatie onbetaalbare premies voor een aansprakelijkheidsverzekering in het achterhoofd, dit redelijkerwijs wel van hen verwachten? De vraag stellen is hem beantwoorden.”

Grinwis vraagt zich naar aanleiding hiervan af met welke grondhouding het stadsbestuur eigenlijk kijkt naar de vergunningaanvragen. “Wil je graag een vergunning afgeven en gun je Scheveningen en Duindorp een verantwoord vreugdevuur, of ga je als een boekhouder te werk, waarbij aan alle eisen, inclusief de onredelijke, onverkort moet zijn voldaan? De gemeente verschuilt zich toch niet achter een lijstje af te vinken criteria om daarna droog te constateren dat niet is voldaan aan alle criteria en dus de vergunning niet kan worden verleend? Ik ben benieuwd wat het antwoord van het stadsbestuur hierop is.” Hij heeft het college met klem verzocht de vragen mee te wegen bij de besluitvorming en te beantwoorden vóór het raadsdebat over de vergunningen op 28 november.

Onderzoeksmotie wordt harde vergunningseis.pdf

Onderzoeksmotie ineens keiharde vergunningseis voor vreugdevuren - ChristenUnie/SGP verbijsterd over hoe aansprakelijkheidsverzekeringswens gemeenteraad een eis werd

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 VVD Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 14-11-2019 17:09

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1281611/487158/scheveningen-vreugdevuur.pngFractievoorzitter Pieter Grinwis: “Het college heeft van een onderzoeksmotie een keiharde eis gemaakt om een vergunning al of niet te verlenen. Daarmee gaat het college een stuk verder dan de raadsuitspraak op 17 oktober. Toen stemde de raad namelijk in met een onderzoek naar de mogelijkheid van het opnemen van de aansprakelijkheid als vergunningsvoorwaarde. Door dit nu ineens als harde vergunningsvoorwaarde op te nemen, slaat het college, nog meer dan degenen die de motie in hebben gediend (GroenLinks, VVD, D66 en Partij voor de Dieren) onze in die raadsvergadering gegeven waarschuwing in de wind. Toen waarschuwde ik er namelijk voor dat de bouwers nooit een verzekeraar zullen kunnen vinden die tegen een schappelijk tarief een aansprakelijkheidsverzekering wil afsluiten. Als het mogelijke gevolg van een calamiteit zo groot is, zullen de premies óók bij een kleine kans van optreden onbetaalbaar zijn voor een vrijwilligersorganisatie.”

Grinwis vraagt het college daarom hoe het kan dat de onderzoeksmotie ineens uitgelopen is op een harde vergunningsvoorwaarde. “Door te zeggen dát de aansprakelijkheid geregeld kan worden met een verzekering heeft het college alleen de vraag: ‘kan het?’ beantwoord. Maar hebben ze ook bedacht wat de praktische consequenties voor de bouwers zijn, als ze zo'n voorwaarde stellen? Kunnen we met de torenhoge, voor een vrijwilligersorganisatie onbetaalbare premies voor een aansprakelijkheidsverzekering in het achterhoofd, dit redelijkerwijs wel van hen verwachten? De vraag stellen is hem beantwoorden.”

Grinwis vraagt zich naar aanleiding hiervan af met welke grondhouding het stadsbestuur eigenlijk kijkt naar de vergunningaanvragen. “Wil je graag een vergunning afgeven en gun je Scheveningen en Duindorp een verantwoord vreugdevuur, of ga je als een boekhouder te werk, waarbij aan alle eisen, inclusief de onredelijke, onverkort moet zijn voldaan? De gemeente verschuilt zich toch niet achter een lijstje af te vinken criteria om daarna droog te constateren dat niet is voldaan aan alle criteria en dus de vergunning niet kan worden verleend? Ik ben benieuwd wat het antwoord van het stadsbestuur hierop is.” Hij heeft het college met klem verzocht de vragen mee te wegen bij de besluitvorming en te beantwoorden vóór het raadsdebat over de vergunningen op 28 november.

Den Haag start pilot met slimme regentonnen

D66 D66 's-Gravenhage 14-11-2019 15:35

Dankzij D66 wordt in Den Haag een pilot met slimme regentonnen gestart om waterproblematiek tegen te gaan. Door klimaatverandering is er steeds vaker sprake van droogte of juist van hevige regenval. Deze regentonnen kunnen daar beter op inspelen dan traditionele regentonnen. Raadslid Dennis Groenewold: “Om problemen in de toekomst te voorkomen, moeten we zoeken naar ingenieuze oplossingen. Slimme regentonnen zijn daarvan een mooi voorbeeld.”

Inspelen op het weer

Slimme regentonnen worden centraal aangestuurd en ontvangen informatie over het weer. Als een flinke regenbui wordt voorspeld lopen de regentonnen op tijd leeg om ruimte te maken, zodat aankomende regen kan worden opgevangen. Tijdens een droge periode kan het opgeslagen water worden ingezet om het tekort aan water te compenseren. Hierdoor worden twee problemen aangepakt.

Pilot

Een voorstel van Groenewold om slimme regentonnen in te zetten is door het college met enthousiasme opgepakt. De gemeente gaat zoeken naar locaties om een pilot te starten met de regentonnen. Daarnaast zullen inwoners worden gestimuleerd om regentonnen te plaatsen. Groenewold: “We zijn blij dat de gemeente hier nu mee aan de slag gaat. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer regenwater we opvangen.”

The post Den Haag start pilot met slimme regentonnen appeared first on Onze stad.

Sint voor ieder 1

CDA CDA 's-Gravenhage 14-11-2019 14:06

Heb jij nog cadeaus over? Stichting Sint voor ieder1 zamelt cadeaus in voor gezinnen waarbij geen budget is voor cadeaus. Lever ze uiterlijk 21 november in bij het CDA Partijbureau. Ma t/m vr 8:30-17:00 Buitenom 18 of lever ze woensdag in op de markt op het Loosduinse Hoofdplein. Daar staat CDA-fractievertegenwoordiger Astrid Frey van 10:00 tot 12:00 om cadeaus in ontvangst te nemen. Meer informatie vind je op sintvoorieder1.nl. De cadeaus moeten nieuw of zo goed als nieuw zijn. Alvast bedankt namens de kinderen!

Mogelijk toch meer ruimte voor oude tweetaktbrommers in Den Haag

Groep de Mos / Hart voor Den Haag Groep de Mos / Hart voor Den Haag 's-Gravenhage 14-11-2019 12:58

Hart voor Den Haag wil traditie oude brommers behouden voor de stad

Wethouder Van Tongeren gaat bekijken of de oldtimerreling alsnog wordt verruimd. Dit blijkt na een oproep van meerdere partijen in de Haagse gemeenteraad, waaronder de grootste partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De wethouder zegde toe voor maart 2020 duidelijkheid te bieden. De kwestie houdt de gemoederen flink bezig, er was een grote opkomst onder oldtimerliefhebbers – waaronder veel Puchrijders – in de Haagse gemeenteraad donderdagochtend.

René Oudshoorn hoopt dat de wethouder alsnog met een billijke oplossing komt: “Als de wethouder ook maar een beetje de cultuur van onze stad kent en serieus neemt, dan gaat ze dit heroverwegen. We willen nog steeds een fatsoenlijke uitzondering voor oldtimer brommers, een oplossing waar oldtimerrijders mee uit de voeten kunnen.”

Hart voor Den Haag pleit al veel langer voor een uitzonderingspositie voor oldtimers. In februari dit jaar stelde partijgenoot Jelle Meinesz al raadsvragen en een maand geleden opnieuw: “Helaas zijn die vragen niet voorafgaand aan het debat beantwoord, maar als alsnog deze slechte regeling van tafel gaat ben ik alsnog tevreden! De pure nostalgie uit de jaren zestig en zeventig moeten we behouden! En eigenlijk is er helemaal geen probleem: veel mensen beleven een hoop plezier aan deze hobby en er wordt relatief weinig gereden.”

“Maak infrastructuur duurzamer” - ChristenUnie/SGP inspireert het stadsbestuur met initiatiefvoorstel

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie 's-Gravenhage 14-11-2019 11:34

“Maak infrastructuur duurzamer” - ChristenUnie/SGP inspireert het stadsbestuur met initiatiefvoorstel

Op dit moment wordt in de Haagse raad gedebatteerd over het schoner en duurzamer maken van het vervoer in onze stad. Pieter Grinwis: “In de brief van wethouder Van Tongeren die we bespreken gaat het zoals gebruikelijk over schonere auto’s, milieuzones en elektrisch rijden. Maar in het duurzaamheidsbeleid gaat het eigenlijk nooit over onze infrastructuur: het asfalt waar fietsen en auto’s over moeten rijden en de bushaltes waar de reizigers moeten uitstappen. Wat mij betreft moeten we het daar ook eens over hebben, want ook dáár kan het schoner en duurzamer. Van fietspaden die gemaakt zijn van gerecycled plastic tot bus- en tramhokjes met een groen dak, er zijn opties te over.” Daarom biedt Pieter Grinwis vanmorgen tijdens de commissievergadering over schoon vervoer een initiatiefvoorstel aan wethouder Van Tongeren aan met tien inspirerende voorbeelden van mogelijke innovaties, die bijdragen aan de klimaatadaptatie, duurzaam energie- en materiaalgebruik en/of de energietransitie.

“Het stadsbestuur heeft in al haar duurzaamheidsplannen veel aandacht voor wélk vervoer we kiezen. Maar dat we vaker de fiets pakken en meer het OV moeten gebruiken, dat zijn inmiddels platgetreden paden. Waarom gaat het nergens over de infrastructuur? Er ligt maar liefst 1133 kilometer aan wegen en fietspaden in Den Haag. We hebben het dus over een onmisbare schakel op de weg naar een duurzamer Den Haag.” En voor duurzame ideeën hoeft het college het volgens de partij niet ver van huis te zoeken. “Denk aan de zonnepanelen op geluidsschermen langs de weg, zoals ze die bij de N470 bij Pijnacker-Nootdorp al hebben. Of het opslaan van warmte die wegen op een zonnige dag absorberen, zoals op de N211 tussen Den Haag en Poeldijk.”

Grinwis hoopt het stadsbestuur enthousiast te maken voor zijn suggesties. “We willen in 2030 klimaatneutraal zijn. Het is dus zaak om out of the box te durven denken en open te staan voor goede ideeën uit binnen- en buitenland. De noodzaak tot verduurzaming is er, de goede voorbeelden zijn er velen, het is nu aan het college om met ons voorstel in de hand harder aan de - duurzame - weg te gaan timmeren.”

Initiatiefvoorstel Maak het duurzaam.pdf

“Maak infrastructuur duurzamer” - ChristenUnie/SGP inspireert het stadsbestuur met initiatiefvoorstel

ChristenUnie ChristenUnie 's-Gravenhage 14-11-2019 11:34

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1281583/487158/WhatsApp Image 2019-11-14 at 10.45.35.jpegOp dit moment wordt in de Haagse raad gedebatteerd over het schoner en duurzamer maken van het vervoer in onze stad. Pieter Grinwis: “In de brief van wethouder Van Tongeren die we bespreken gaat het zoals gebruikelijk over schonere auto’s, milieuzones en elektrisch rijden. Maar in het duurzaamheidsbeleid gaat het eigenlijk nooit over onze infrastructuur: het asfalt waar fietsen en auto’s over moeten rijden en de bushaltes waar de reizigers moeten uitstappen. Wat mij betreft moeten we het daar ook eens over hebben, want ook dáár kan het schoner en duurzamer. Van fietspaden die gemaakt zijn van gerecycled plastic tot bus- en tramhokjes met een groen dak, er zijn opties te over.” Daarom biedt Pieter Grinwis vanmorgen tijdens de commissievergadering over schoon vervoer een initiatiefvoorstel aan wethouder Van Tongeren aan met tien inspirerende voorbeelden van mogelijke innovaties, die bijdragen aan de klimaatadaptatie, duurzaam energie- en materiaalgebruik en/of de energietransitie.

“Het stadsbestuur heeft in al haar duurzaamheidsplannen veel aandacht voor wélk vervoer we kiezen. Maar dat we vaker de fiets pakken en meer het OV moeten gebruiken, dat zijn inmiddels platgetreden paden. Waarom gaat het nergens over de infrastructuur? Er ligt maar liefst 1133 kilometer aan wegen en fietspaden in Den Haag. We hebben het dus over een onmisbare schakel op de weg naar een duurzamer Den Haag.” En voor duurzame ideeën hoeft het college het volgens de partij niet ver van huis te zoeken. “Denk aan de zonnepanelen op geluidsschermen langs de weg, zoals ze die bij de N470 bij Pijnacker-Nootdorp al hebben. Of het opslaan van warmte die wegen op een zonnige dag absorberen, zoals op de N211 tussen Den Haag en Poeldijk.”

Grinwis hoopt het stadsbestuur enthousiast te maken voor zijn suggesties. “We willen in 2030 klimaatneutraal zijn. Het is dus zaak om out of the box te durven denken en open te staan voor goede ideeën uit binnen- en buitenland. De noodzaak tot verduurzaming is er, de goede voorbeelden zijn er velen, het is nu aan het college om met ons voorstel in de hand harder aan de - duurzame - weg te gaan timmeren.” 

Met de aanval op KOZP werden democratische grondrechten geschonden

PvdA PvdA 's-Gravenhage 14-11-2019 11:21

Voorzitter, het recht om te overleggen, bijeenkomen en je te verenigingen is de kern van onze Nederlandse democratie. Een grondrecht dat afgelopen vrijdag grof werd geschonden door tientallen gewelddadige en racistische voorstanders van Zwarte Piet. Vergaderen kunnen we in deze raad ontzettend goed. Voorzitter, mijn collega’s wil ik vragen, kunt u zich voorstellen hoe het zou zijn als vijftig woedende mensen met vuurwerk en knuppels uw eerstvolgende partijbijeenkomst zouden verstoren? Dat de veiligheid van uw partijgenoten en uzelf in gevaar zou komen, alleen omdat anderen het niet eens zijn met de mening die u uitdraagt en de bijeenkomst die u daarover wilt organiseren? 

Voorzitter, dat is wat er afgelopen vrijdag gebeurde bij een bijeenkomst van KOZP. De veiligheid van vreedzame activisten kwam in het geding en hun fundamentele democratische rechten werden geschonden. Ik schrok van de eerste reactie van waarnemend burgemeester Remkes, die zaterdag niet inhoudelijk op de zaak wilde reageren. Ik zou de burgemeester mee willen geven dat democratische rechten in Nederland nóóit in het geding mogen komen door een gepolariseerd debat en we dit voortaan direct af moeten keuren. Ik sluit me aan bij de vragen van de heren Wijsmuller en Yilmaz over de aanpak van radicale en racistische sentimenten in de samenleving.

Met het oog op de intocht van aanstaande zaterdag zou ik dan ook willen vragen welke veiligheidsmaatregelen worden genomen om de geplande demonstratie van KOZP en de intocht wel veilig te laten verlopen, zonder dat de veiligheid van demonstranten opnieuw in het geding komt en de intocht wordt verstoord? Het is belangrijk dat het kinderfeest zaterdag leuk en gezellig verloopt, maar ook dat demonstranten veilig kunnen demonstreren. 

Voorzitter, tijdens de raad van 17 oktober diende ik met collega’s van andere partijen een motie in over het afschaffen van de traditionele zwarte piet. De afgelopen vier weken stroomden de doodsbedreigingen en racistische bagger aan mijn adres via social media binnen, zelfs onder foto’s van mijn zusjes, die helemaal niets met mijn politieke werk te maken hebben. Dat raakt mij persoonlijk hard, maar het is slechts een fractie van wat anti-Zwarte Piet activisten al jaren meemaken. Zij worden belaagd, geïntimideerd en bedreigd om hun mening. Afgelopen vrijdag was daarin een nieuw dieptepunt.

Voorzitter, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Je verenigen is een grondrecht. Demonstreren is een grondrecht. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. Juist in de internationale stad van vrede en recht mogen essentiële democratische waarden en rechten niet in het geding komen. We kunnen niet accepteren dat activisten op deze manier belaagd en geïntimideerd worden. Laten we ons als politiek hier dan ook tegen uitspreken en ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen in de toon van het maatschappelijk en politiek debat. 

Het bericht Met de aanval op KOZP werden democratische grondrechten geschonden verscheen eerst op PvdA Den Haag.

13 november 2019 Spreektekst van Arjen Dubbelaar debat KOZP en Sinterklaasintocht

Groep de Mos / Hart voor Den Haag Groep de Mos / Hart voor Den Haag 's-Gravenhage 14-11-2019 09:41

Voorzitter,

Het is een kinderfeest en het moet een kinderfeest blijven!

Dat wij het nu op dit moment over de Sinterklaasintocht moeten hebben, zaterdag staat de goedheiligman op de kade van Scheveningen, dat is toch verschrikkelijk.

In de afgelopen dagen werd nog geprobeerd ons te provoceren. Enkele politieke collega’s vond onze reactie over het incident bij het AFA-clubhuis afgelopen vrijdag niet snel genoeg. Het moet toch niet gekker worden. Inmiddels is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is, maar dat terzijde. Ik hoorde de minister gisteren tijdens het vragenuur over KOZP en de casus Beatrijsstraat zeggen, ‘daar kan en ga ik niks over zeggen. Als de minister al niks over feiten kan zeggen, wat kan ik dan van dit debat verwachten.

Laat ik daar heel duidelijk in zijn, ieder weldenkend mens keurt geweld ten stelligste af.

Dus wij ook! Stop het bederven van een kinderfeest.

Voorzitter,

Over komende zaterdag heeft Hart voor Den Haag/Groep de Mos wél een uitgesproken mening.

Wij willen geen enkel protest tijdens de Sinterklaasintocht. Dat is de enige juiste beslissing.

Nu zie ik op social media verschillende dingen voorbij komen. Ook ik probeer daarin een selectie te maken tussen feiten en onzin. Het is belangrijk om het vandaag over feiten te hebben!

De brief van de burgemeester die wij gisteren hebben ontvangen. (RIS 303922)

Hierin staat, ‘Er is tot op heden één demonstratie tijdens de Sinterklaasintocht aangemeld. Er vindt overleg plaats met de organisatoren en er is, tot op dit moment, geen aanleiding om een beperking op te leggen’.

Waarom lees ik deze ochtend in het Algemeen Dagblad wat anders?

Hierin staat een reactie van de Politie en van een woordvoerder van de gemeente. ‘Een woordvoerder van de gemeente zegt dat KOZP heeft aangegeven zichtbaar in de haven te willen demonstreren. “Daarvan zegt de politie; dat is niet zo handig”. Daarom wordt gekeken naar een andere locatie voor de anti-zwarte-piet-actie. “Wij zijn in gesprek met hen wat een goede locatie zou zijn”. Dit is tegenstrijdig. Graag een reactie van de burgemeester? Is het advies van de Politie leidend?

Voorzitter,

Dan over de anti-kinderfeest organisatie Kick Out Zwarte Piet (KOZP) waarmee we te maken hebben.

Uit beantwoording van schriftelijke vragen over de demonstratie van vorig jaar, blijkt dat er ondanks het besluit om toen een beperking op te leggen aan de demonstratie, dat Kick Out Zwarte Piet zich niet aan de afspraak heeft gehouden om op het Stadhoudersplantsoen te demonstreren. Dat schrijft burgemeester Krikke aan de raad op 18 december, zie RIS 300902. Een maand na de intocht.

Is de burgemeester zich bewust van deze opgelegde beperking vorig jaar en het feit dat we dus te maken hebben met een onbetrouwbare organisatie, waar geen afspraken mee te maken is? Graag een reactie van het college.

Voorzitter,

Wederom, wij willen geen enkel protest tijdens de Sinterklaasintocht. Dat is de enige juiste beslissing. Het is een kinderfeest en het moet een kinderfeest blijven!

Demonstranten weren bij evenement zoals de Sinterklaasintocht gaat ook prima! Voor diegene die hieraan nog twijfelt. Er is ook een uitspraak van de rechtbank in oktober 2018 over een demonstratieverbod in Rotterdam bij de Sinterklaasintocht in 2016.

Voorzitter,

Het is een feit dat de anti-kinderfeest organisatie Kick Out Zwarte Piet ophitsen en intimideren.

De anti-kinderfeest organisatie stuurt intimiderende e-mails naar mensen, waarin staat dat zij speciale aandacht zullen krijgen, als zij hun financiële bijdrage aan de Sinterklaasintocht niet zal heroverwegen. Dan kun je achteraf wel zeggen dat het geen intimidatie was, zo dat werk dus niet, het is bij verschillende ondernemers zo wel overgekomen. Ik meen dat de burgemeester het vorige maand zelf ook twijfelachtig noemde.

Voorzitter, ik hoor graag of het stadhuis ook zo’n dreigmail heeft ontvangen?

Voorzitter, dan over het ophitsen van de anti-kinderfeest organisatie KOZP.

Een paar honderd mensen rondom de Westduinweg had een leuk idee om een pro-Zwarte Piet foto te maken. De foto’s en filmpjes zal u allen wel gezien hebben. Waarvoor hulde!

De woordvoerder en kartrekker van KOZP Den Haag, een beleidsmedewerker van de Haagse Stadspartij vond het nodig om deze honderden mensen als nazi’s neer te zetten.

Gaat de Stadspartij nog afstand nemen van deze beschamende uitspraken?

Wat vindt het college ervan dat dergelijke berichten uit de fractiekamer van de Stadspartij komen?

Voorzitter,

Dan het bericht dat Kick Out Zwarte Piet heeft aangekondigd een soort van eigen knokploeg in het leven te roepen omdat zij geen vertrouwen heeft in de Politie. Dit is toch ontoelaatbaar?

Wat vindt het college hiervan?

Voorzitter,

Dan het bericht dat organisator Peter Boelhouwer bedreigingen heeft ontvangt vanwege de intocht van Sinterklaas. Echt te triest voor woorden!

Voorzitter,

Het college zal ook vast niet gemist hebben, dat er veel meer aan de hand is in de Haagse samenleving. Gisteren las ik op Omroep West dat Theaterschool Rabarber niet mee doet met de Sinterklaasintocht, omdat het geen risico wil nemen met betrekking tot de veiligheid van haar leerlingen. Wat vindt het college hiervan?

Voorzitter,

Het standpunt van KOZP is inmiddels wel landelijk bekend. Los van mijn eigen opvatting dat Zwarte Piet zwart hoort te zijn. Het doel om nu te willen demonstreren tijdens de Sinterklaasintocht draait om provocatie. Niets meer, niets minder. Te lang hebben we dit belachelijke gedoe toegestaan.

Dit moeten wij niet langer accepteren.

Voorzitter, ik sluit af.

Wij willen geen enkel protest tijdens de Sinterklaasintocht. Dat is de enige juiste beslissing.

Namens Hart voor Den Haag/Groep de Mos wens ik iedereen een mooie Sinterklaasintocht en een heel fijn Sinterklaasfeest.

Voorts ben ik van mening dat Zwarte Piet zwart hoort te zijn.