Nieuws van politieke partijen in 's-Gravenhage inzichtelijk

15201 documenten

Mikal Blogt: Blijf binnen en blijf gezond!

PvdA PvdA 's-Gravenhage 28-03-2020 10:28

Het is niet makkelijk om in isolatie te leven, we beginnen het nu allemaal te merken. Veel mensen met kinderen vinden thuisonderwijs geven best pittig en snakken af en toe naar een momentje rust in huis. Mensen zonder gezin of partner doen juist hun best om contact te houden en niet het ‘eenzaamheidsvirus’ op te lopen, zoals onze koning het in zijn toespraak noemde. En dan zijn er nog de mensen die bijvoorbeeld werken in de zorg, transportsector of voedselketen, die wel naar buiten moeten, om het land draaiende te houden en de strijd tegen het coronavirus in de frontlinie aan te gaan. Mijn waardering en respect voor hen groeit met de dag! Wil je weten hoe wij als PvdA Den Haag omgaan met de coronacrisis en waar we extra aandacht voor hebben? Lees dan onze verklaring van vorige week hierover terug! Wil je iets doen voor oudere en kwetsbare partijgenoten? Neem dan contact op met het bestuur via bestuurpvdadenhaag@gmail.com, en doe mee aan de leden-voor-leden actie. Heb je iets waarmee wij als fractie aan de slag moeten tijdens deze coronacrisis? Mail ons dan op pvda@denhaag.nl

Coronacrisis in de gemeenteraad 

Het was een ietwat bizarre vertoning afgelopen donderdag, tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Maximaal vijftien raadsleden mochten op hun zetel zitten, de rest van de gemeenteraad moest plaatsnemen op de publieke tribune, zodat iedereen voldoende afstand kon houden. In die afstandelijke opstelling moesten we het debat voeren, maar gelukkig merkte ik dat de gemeenteraad eensgezind was. Alle partijen van links tot rechts steunden het college en de gemeentelijke ambtenaren in hun lokale aanpak van de coronacrisis. Daarnaast deed iedereen een duit in het zakje door met constructieve vragen en opmerkingen te komen. Namens de PvdA heb ik met name aandacht gevraagd voor de meest kwetsbare groepen in onze stad: o.a. zorgmedewerkers, ouderen, kinderen met onderwijsachterstanden en de voedselbanken vragen nu extra aandacht. Wil je meer weten? Bij Omroep West en in de Telegraaf (zie hieronder) heb ik er meer over verteld. Voorlopig vergadert de gemeenteraad slechts één keer in de twee weken over zaken die absoluut niet kunnen wachten en de laatste stand van zaken over het coronavirus. Ik hou jullie daarover uiteraard op de hoogte. 

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/mikal-blogt-blijf-binnen-en-gezond/

Raadsleden in quarantaine 

Janneke steekt haar vrije tijd thuis nu in een kunstzinnige tijdsbesteding en zorgt daarmee voor een vrolijke noot in deze gekke tijd. In het kader van de hashtag #tussenkunstenquarantaine maakt ze een moderne vertaling van verschillende beroemde schilderijen. Op die manier probeert ze daarnaast aandacht te vragen voor de kunst- en cultuursector en hen op die manier een hart onder de riem te steken. Het AD sprak Janneke over dit leuke project! Lees het artikel hieronder en hier op de site van het AD. Daarnaast maakt de PvdA Den Haag nu een kleine interviewserie met raadsleden over raadswerk in tijden van sociale isolatie. Best moeilijk, aangezien contact met mensen juist zo belangrijk is voor raadsleden. Ik mocht deze serie aftrappen, je kunt het hier lezen.

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/mikal-blogt-blijf-binnen-en-gezond/

Verkamering en verhuur via Airbnb de stad uit! 

Woningen aanbieden voor vakantieverhuur, bijvoorbeeld via platforms als Airbnb en Booking.com, is tot in ieder geval eind dit jaar verboden in Den Haag, in afwachting van landelijke wetgeving. Dat heeft Martijn deze week bekend gemaakt. Daarnaast wordt en er ook per direct een stop gezet op verhuurvergunningen voor meer dan drie kamers in tien Haagse wijken. Het verkameren van woningen en verhuren via online platforms als Airbnb zorgt ervoor dat betaalbare woningen niet meer worden verhuurd voor een eerlijke prijs en daardoor dus niet meer beschikbaar zijn om te huren voor mensen die ze nodig hebben. Hierdoor ontstaat er veel krapte op de woningmarkt, en dat willen we nu juist tegengaan, zodat iedereen in Den Haag kans maakt op een betaalbare woning. Martijn heeft de smaak te pakken! Lees hier meer!

We gaan er weer met volle moed tegenaan, een week in sociale isolatie, omdat dat de beste manier is om dit virus te stoppen. Ik ben bijna blij dat ik volgende week twee (online) tentamens heb, zodat ik wat om handen heb. Blijf binnen en blijf gezond! 

Tot volgende week, 

Mikal 

Het bericht Mikal Blogt: Blijf binnen en blijf gezond! verscheen eerst op PvdA Den Haag.

Afgelasten Special Olympics verdrietig maar terecht

D66 D66 's-Gravenhage 25-03-2020 13:33

De Special Olympics Nationale Spelen, die in de zomer van dit jaar in Den Haag zouden worden gehouden, gaan niet door. Dit besluit kwam naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. “Dit is een verdrietig, maar terecht besluit” zegt raadslid Marije Mostert. “De gezondheid van de spelers, de bezoekers en de Hagenaars gaat nu voor”.

Inzamelingsactie D66 “Dit zou echt een bijzonder sportevenement worden, waarin 2000 sporters met een verstandelijke beperking centraal zouden staan“, zegt raadslid Birgül Özmen. ”Daarom wilden we graag helpen! Dankzij onze sponsorloop hebben we als D66 Den Haag een mooi bedrag ingezameld” zegt Marije Mostert trots.

Op naar 2021 Het bestuur van de Special Olympics laat weten dat er wordt onderzocht of het evenement volgend jaar plaats kan vinden. “Dat hopen we natuurlijk wel! Het ingezamelde geld gaat naar de Special Olympics, of het nu dit jaar of volgend jaar gehouden gaat worden!” zegt Mostert. “Op naar 2021!”

The post Afgelasten Special Olympics verdrietig maar terecht appeared first on Onze stad.

Vragen over coronamaatregelen aan het college

ChristenUnie ChristenUnie SGP 's-Gravenhage 25-03-2020 12:53

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1312008/487158/Pieter GrinwisSinds het uitbreken van de coronacrisis, staat de wereld op z’n kop. De gevolgen zijn immens en voelbaar tot in onze mooie stad achter de duinen. Het meest pijnlijk voor patiënten, voor ouderen en jongeren in een kwetsbare positie, voor ondernemers die hun omzet in een oogwenk zagen verdampen en natuurlijk voor veel medewerkers in de zorg. Tegelijk passen de meeste inwoners van onze stad zich gelukkig zonder heel veel moeite aan aan de in een paar weken dramatisch gewijzigde omstandigheden. Mijn zorg als lokale volksvertegenwoordiger gaat in deze tijden van coronacrisis vooral uit naar de gezondheid van u allemaal, naar hen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning van anderen en naar hen, kinderen en ouderen, voor wie het thuis niet veilig en vertrouwd is.

Om te voorkomen dat alle gemeenteraadsfracties over elkaar heen buitelen met op zichzelf allemaal begrijpelijke en logische vragen heeft het presidium - het dagelijks bestuur van de gemeenteraad - het college gevraagd om een brief met alle lokale maatregelen in het kader van de coronacrisis. Deze brief bespreken we a.s. donderdag met het college. Daaraan voorafgaand konden we onze vragen bij de lokale gevolg en aanpak van de coronacrisis alvast schriftelijk stellen. Dat heeft de ChristenUnie/SGP-fractie gedaan, en onderstaand kunt u onze vragen nalezen. Ze zijn thematisch geclusterd en wel als volgt: jeugd, zorg, ondernemers/zzp’ers, prostitutie, Haagse Markt, voedselbank/armoede, arbeidsmigranten, maatschappelijke opvang, mantelzorgers, huisuitzettingen/interventies, communicatie, handhaving en financiën.

Pieter Grinwis

Jeugd (onderwijs, opvang, kwetsbare gezinnen)De impact van de coronacrisis op het onderwijs en de kinderopvang is enorm. Veel ouders hebben het thuisonderwijs met frisse moed opgepakt, tegelijk leven bij veel ouders zorgen en vragen. En daar waar ouders en/of kinderen extra kwetsbaar zijn, heeft onder andere de gemeente een belangrijke rol.

1. Ad collegebrief, p. 5: “Het outreachend jongerenwerk wordt nu vooral via online contact vormgegeven om kinderen en jongeren zo goed mogelijk te blijven bereiken.” Hoe wordt dat online contact vormgegeven? In hoeverre wordt de doelgroep hier tot nog toe mee bereikt?2. Ad collegebrief, p.6: is het college bereid aan onderwijs- en kinderopvangorganisaties het verzoek te doen om kinderen in een kwetsbare positie noodopvang te bieden, zoals dit bijvoorbeeld in Dordrecht is gedaan?3. In de Kamerbrief van minister Slob staat dat gemeenten in dit kader het initiatief moeten nemen om tot “oplossingen op maat te komen”. Hoe vult de gemeente Den Haag deze regierol in? Welke acties zijn er tot nu toe ondernomen en welke zijn nog nodig? 4. In dezelfde Kamerbrief over onderwijsmaatregelen staat dat met de VNG is afgesproken dat elke gemeente 1 herkenbaar ‘loket’ opent voor vragen vanuit het onderwijs. Wanneer komt er een dergelijk loket in Den Haag?5. Ad collegebrief, p. 6: niet voor alle jongeren is er vanuit school voldoende ‘dagbesteding’, of voor jongeren die stageliepen is hun dagbesteding weggevallen. Is het college bereid om in overleg met scholen te bezien hoe deze doelgroep tot dienst kan zijn in deze crisis? 6. Ad bijlage 1, pag 7: vanuit onder andere VTH en NJi zijn online praktische tips te vinden voor gezinnen die kampen met spanningen en ruzies. In hoeverre wordt hiermee deze doelgroep bereikt? Nu al blijkt het aantal meldingen van huiselijk geweld te zijn toegenomen. Welke nadere maatregelen worden er getroffen om huiselijk geweld zoveel als mogelijk te voorkomen? 7. Zijn er vanuit de gemeente protocollen voor scholen of kinderopvanglocaties voor wanneer er medewerkers aldaar besmet (blijken te) zijn?8. Het speciaal onderwijs in Den Haag biedt opvang aan kinderen van ouders met vitale beroepen. In andere steden (bijvoorbeeld Zwolle) biedt men ook opvang aan kinderen die structuur nodig hebben en aan kinderen wier ouders de 24/7-zorg te zwaar is. Wat gebeurt er aan opvang voor deze doelgroep? Welke (aanjagende) rol pakt de gemeente hierin? 9. Is het aantal zorgmeldingen bij de politie de afgelopen weken gestegen? Zo ja, met hoeveel?

ZorgDeze crisistijden vragen extra veel van onze zorgmedewerkers. Hun werk is meer dan ooit van onmisbare waarde. Zij draaien overuren en zijn in contact met de meest kwetsbare mensen uit onze stad, waarbij ze tegelijkertijd ook zelf gezondheidsrisico’s lopen.

10. Ad bijlage 1, p. 7: voor de Wmo-teams gaat de dienstverlening (o.a. keukentafelgesprekken) zoveel mogelijk telefonisch en met beeldbellen door. Welke mogelijkheden ziet het college om tijd vrij te maken voor consulenten (om elders ingezet te worden of te voorkomen overwerkt te raken), door bijvoorbeeld alle of een deel van de aflopende indicaties automatisch met een bepaalde periode te verlengen?11. Welke maatregelen treft de gemeente ter bescherming van Haagse thuiszorgmedewerkers? Zij komen op dit moment bovengemiddeld veel in aanraking met (kwetsbare) mensen. Zijn/komen er voor deze medewerkers vanuit de gemeente ook mondkapjes en/of andere vormen van bescherming beschikbaar?12. Welke invloed heeft de coronacrisis op onze lokale ziekenhuizen en huisartsen? Kunnen zij op dit moment het aantal patiënten nog aan? Wat zijn in dit kader de gevolgen voor overige (niet-corona)patiënten? Welke rol zouden de ‘oude’ ziekenhuizen Bronovo en het voormalige Rode Kruis Ziekenhuis tijdens deze crisis kunnen vervullen?

Ondernemers/zzp’ersOndernemers en zzp’ers kunnen inmiddels via een online formulier een aanvraag doen voor tijdelijke inkomensondersteuning. Verschillende gemeenten zullen in het kader van deze regeling deze week de eerste overmakingen doen. De gemeente Dordrecht is bijvoorbeeld voornemens vandaag of morgen over te gaan tot de eerste betalingen.

13. Wanneer verwacht de gemeente Den Haag te starten met de eerste overmakingen?14. Is de gemeente bereid om, in aanvulling op deze regeling, zzp’ers ook tegemoet te komen voor wat betreft de betaling van gemeentelijke belastingen?15. Hoteliers kunnen gebruik maken van de mogelijkheden tot uitstel van betaling van de toeristenbelasting. Is het gezien de grote nadelige financiële gevolgen voor ondernemers niet mogelijk om in plaats van betaling van de toeristenbelasting uit te stellen, deze voor de rest van het jaar helemaal niet meer te innen?  

ProstitutieNu de seksindustrie haar deuren heeft gesloten, is er veel onrust en leven er grote zorgen onder sekswerkers, die van de ene op de andere dag zonder werk en daarmee zonder inkomen zitten.

16. Ad collegebrief, p. 5 (sekswerkers en slachtoffers mensenhandel): “Sekswerkers die bekend zijn worden actief benaderd met de vraag of zij hulp nodig hebben.” Welke inspanningen levert de gemeente om sekswerkers die niet bekend zijn te bereiken? In hoeverre worden digitale middelen ingezet om, bijvoorbeeld via exploitanten, de sekswerkers actief te benaderen? Als dat nog niet of onvoldoende gebeurt, is het college bereid om juist voor deze doelgroep gebruik te maken van digitale communicatie?17. Voor relatief veel prostituees vormt de coronacrisis een aanleiding om uit te stappen. Is het college bereid om een extra beroep op uitstaptrajecten te honoreren c.q. om extra gelden beschikbaar te stellen om te voorzien in de toenemende vraag naar maatschappelijk werk en (langdurige) uitstaptrajecten?18. Ad collegebrief, p. 5 (sekswerkers en slachtoffers mensenhandel): “Voor sekswerkers die buiten de regelingen vallen, wordt bekeken of er een noodpotje vanuit de gemeente gecreëerd kan worden.” Dat is fijn, want de nood en urgentie bij deze mensen is groot. Wanneer komt dit noodpotje beschikbaar en hoe wordt dit vormgegeven?19. Zijn de sekswerkers al in staat gesteld om versneld een overbruggingsuitkering aan te vragen en zo nee, waarom niet?20. Waarom is deze doelgroep niet meteen meegenomen in de zzp-regeling, waar sinds deze week via de website van de gemeente een beroep op te doen is? 

Haagse MarktWat onze fractie betreft is er geen reden om de Haagse Markt anders te behandelen dan de ‘reguliere’ supermarkten. Aangezien de markt een essentieel onderdeel is van de voedselketen, is het noodzakelijk dat mensen hier nog terecht kunnen voor hun inkopen, maar...

21. Ook op de markten is het noodzakelijk dat de voorzorgsmaatregelen strikt worden opgevolgd. Welke mogelijkheden ziet de gemeente om op de markten te werken met een vorm van ‘deurbeleid’, waardoor het aantal mensen en de onderlinge afstand in het kader van social distancing aan de gestelde normen kan voldoen? Welke rol kunnen bijvoorbeeld boa’s bij de ingangen van de Haagse Markt spelen om te voorkomen dat te veel mensen op het marktterrein zich verzamelen? Welke andere maatregelen is het college bereid te nemen ter bevordering van de volksgezondheid?22. Welke mogelijkheden ziet de gemeente om, bijvoorbeeld door vrijstelling van huur, ervoor te zorgen dat marktkooplieden met met name non-foodkramen niet meer (door financiële noodzaak gedreven) hun plek op de markt innemen, waardoor de markt rustiger en met voldoende onderlinge afstand opgezet kan worden?

Voedselbank/armoedeIn verband met de sluiting van de Voedselbank Haaglanden, voorziet de gemeente de komende tijd in supermarktbonnen van vijftien euro voor gezinnen tot vier personen, en twee bonnen voor gezinnen met vijf of meer personen.

23. Hoe lang is het college voornemens te voorzien in deze supermarktbonnen?24. Normaliter is het voedselpakket een ‘aanvulling’ voor de klanten. Er klinken daarom geluiden dat vijftien euro, helemaal voor huishoudens van vier personen, een (te) krap bedrag is. Is de gemeente bereid dit bedrag te verhogen?25. In hoeverre zet de gemeente zich in de tussentijd in voor het overeind helpen van de bestaande structuur van de Voedselbank?26. Is de gemeente daartoe in overleg met lokale initiatieven, zoals in Moerwijk, waar het werk van de voedselbank middels giften alsnog op gang wordt gehouden?27. Mensen met een kleine portemonnee maken in deze tijden meerkosten, bijvoorbeeld omdat gratis of goedkope maaltijden in groepsverband wegvallen, goedkope producten door hamstergedrag niet meer in de supermarkt te verkrijgen zijn of door hogere telefoonkosten. Is het college in dat kader bereid het weekgeld van mensen in de schuldsanering te verhogen?

ArbeidsmigrantenArbeidsmigranten zijn tijdens deze coronacrisis extra kwetsbaar. Zo is social distancing heel lastig wanneer men met meerdere mensen in een kleine ruimte gehuisvest is. Bovendien dreigen veel arbeidsmigranten hun werk en daarmee hun zorgverzekering te verliezen.

28. Ad collegebrief, p. 9: wat doet de gemeente, naast de communicatievoorziening, voor deze groep? Heeft het college in beeld hoeveel van deze mensen hun werk (dreigen te) verliezen of al hebben verloren? Is inzichtelijk hoeveel van hen inmiddels zijn geremigreerd?29. Stuurt het college bij uitzendbureaus actief aan op humaan beleid met betrekking tot arbeidsmigranten?30. Kan de gemeente voorzien in extra opvangplekken/woonlocaties voor arbeidsmigranten die op straat komen te staan? Hoe staat het in dat kader met de ‘hotellocatie’ in Laakhavens, die sinds dit najaar op de tocht staat?31. Welke rol kunnen voormalige ‘Airbnb-woningen’ vervullen in de huisvesting van arbeidsmigranten en andere woningzoekenden nu vakantieverhuur aan toeristen van woningen zonder onttrekkingsvergunning enerzijds door de coronacrisis is stilgevallen en anderzijds verboden is?

Maatschappelijke opvangDe gemeente heeft in het kader van maatschappelijke opvang twee tijdelijke extra locaties geopend aan de Binckhorstlaan en Twickelstraat.

32. Ad collegebrief, p. 5: op welke manier is het college pro-actief in het (helpen) zoeken van zeer kleinschalige daklozenopvang, mochten er daklozen in quarantaine moeten? Welke rol kunnen leegstaande hotels en andere tijdelijk leegstaande voorzieningen gericht op tijdelijk verblijf vervullen voor daklozen en voor mensen voor wie het thuis niet veilig is? 

MantelzorgersMantelzorgers worden tegemoet gekomen op het gebied van hun parkeervergunning. De huidige vergunning is echter gebonden aan verschillende voorwaarden, zoals een Wmo-advies of een indicatie voor wijkverpleegkundige of langdurige zorg. Veel ouderen hebben op dit moment wel hulp van mantelzorgers nodig, maar hebben niet een dergelijke indicatie.

33. Ad collegebrief, p. 4: kan de gemeente ook maatregelen treffen ten behoeve van de parkeerkosten van de mantelzorgers van deze ouderen? Bijvoorbeeld door middel van een mantelzorg-parkeervergunning die korte tijd (bijvoorbeeld drie maanden) geldig is en waar minder eisen aan verbonden zijn?

Huisuitzettingen/interventiesDe gemeente heeft contact gezocht met woningcorporaties, water- en energieaanbieders om, in deze bijzondere omstandigheden, de problematiek van huisuitzettingen en afsluitingen van water en licht te bespreken. In de meeste gevallen wordt medewerking verleend.

34. Ad collegebrief, p.6: zijn er ook gevallen waarin geen bereidheid tot medewerking wordt getoond? Wat doet de gemeente in die gevallen?35. In de bijlage 1, p. 4 wordt in dit licht gesproken over ‘gerichte interventies’: in hoeverre kan de gemeente garanderen dat er in de hele stad geen uithuiszettingen of afsluitingen meer plaatsvinden gedurende de coronacrisis?36. Ad collegebrief, p. 6: voor wat betreft particuliere verhuurders: de gemeente doet op hen een ‘dringend beroep’ dat zij coulant omgaan met huurders. In hoeverre wordt hier gehoor aan gegeven? Is dit het sterkst mogelijke drukmiddel dat de gemeente tot haar beschikking heeft?37. Voor veel mensen is deze crisis financieel een moeilijke tijd en zijn alle inkomsten nodig om het gezin van eten te kunnen voorzien. Zijn er vanuit de gemeente gesprekken met incassobureaus om na te gaan in hoeverre het mogelijk is nieuwe beslagleggingen te voorkomen en huidige beslagleggingen wellicht tijdelijk ongedaan te maken?38. Worden achterstallige incasso’s vanuit de gemeente tijdelijk niet geïncasseerd? Worden uitkeringen tijdelijk niet stopgezet of gekort? 

CommunicatieHeldere en toegankelijke informatievoorziening is in deze tijden, waarin veel mensen op zoek zijn naar informatie en antwoorden, cruciaal. Op 19 maart werd een centraal nummer voor kwetsbare Hagenaars gepresenteerd.

39. Noch op homepage van gemeente, noch bij doorklikken naar de pagina over het coronavirus is dit nummer te zien. Kan dit telefoonnummer beter onder de aandacht worden gebracht op de website en elders? 

HandhavingHet kabinet heeft op 23 maart verdergaande maatregelen aangekondigd, en burgemeesters de mogelijkheid gegeven beter te handhaven (bijvoorbeeld door boetes uit te delen) en middels een noodverordening sneller op te treden en locaties te sluiten.

40. Op welke manier worden momenteel in Den Haag de landelijke maatregelen gehandhaafd? Welke rol spelen boa’s hierin? Is de gemeentelijke capaciteit en de capaciteit van de politie wat dit betreft nu en in de toekomst toereikend?41. Welke prioriteit geeft de gemeente aan het handhaven van de richtlijn van het houden van minstens anderhalve meter onderlinge afstand, bijvoorbeeld in parken, op markten en in winkelstraten?42. Heeft het college de indruk dat sommige groepen zich relatief minder goed aan de richtlijn voor het houden van anderhalve meter onderlinge afstand houden dan andere? Wat kan en gaat het college doen om via gerichte communicatie en handhaving die naleving beter te krijgen?

FinanciënNormaliter verwacht het Rijk van gemeenten niet alleen een sluitende begroting, maar ook dat de tekorten binnen de perken blijven. Tegelijkertijd vraagt deze coronacrisis om uitzonderlijke maatregelen en inspanningen en bijbehorende uitgaven, zowel van het Rijk als van gemeenten.

43. Welke ruimte biedt het Rijk aan de gemeente om fideel te zijn in het kwijtschelden ofwel niet innen van belastingen en in het doen van extra niet begrote uitgaven? Hoeveel coulance is er vanuit het Rijk, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant?44. Welke ruimte is het college bereid hierin te pakken? Welke begrotingsoffers acht het billijk? Heeft het college de houding van ‘whatever it takes’ of van een boekhouder? En wat merken bijvoorbeeld zorginstellingen en andere organisaties, die nu extra kosten moeten maken, hiervan als ze bij de gemeente aankloppen?

Meld knelpunten in de thuiszorg door coronacrisis

SP SP 's-Gravenhage 25-03-2020 11:31

Thuiszorgmedewerkers en cliënten staan door de coronacrisis voor een grote uitdaging. Onder veel van hen leeft angst om besmet te raken en het virus verder te verspreiden.

Thuiszorgmedewerkers maken zich zorgen over het gebrek aan veiligheidsmaatregelen: mondkapjes zijn niet beschikbaar en desinfecterende middelen worden soms niet door de werkgever vergoed. Aan hen wordt bovendien nu ook gevraagd om extra werkzaamheden te verrichten, zoals boodschappen doen, wassen en medicijnen ophalen. Tegelijkertijd is er door ziekteverschijnselen ook veel uitval onder thuiszorgmedewerkers, waardoor ouderen zonder hulp kunnen komen te zitten en collega’s overbelast kunnen raken. Andere cliënten geven juist aan even geen hulp te willen ontvangen, omdat zij vrezen voor besmetting.

Bent u thuiszorgmedewerker of cliënt in Den Haag, en merkt u dat de zorgverlening door de coronacrisis in de knel komt? Of zijn er andere zorgen ten gevolge van de coronacrisis die u met ons wil delen? Stuur dan een bericht naar sp@denhaag.nl. Wij zullen vervolgens de signalen bundelen en knelpunten melden bij het stadsbestuur.

Hulppakket voor Haagse ondernemers

D66 D66 's-Gravenhage 25-03-2020 10:08

Wethouder Saskia Bruines (D66, Economie) komt met een hulppakket aan maatregelen voor Haagse ondernemers. Zo wil het college de Haagse economie door de coronacrisis helpen. Het noodpakket aan maatregelen van de gemeente komt bovenop die van het Rijk.

Trots op innovatie ondernemers

De wethouder schrijft in een brief aan de ondernemers dat ze zich zorgen maakt over de coronacrisis. “Tegelijkertijd ben ik enorm trots om zoveel hartverwarmende initiatieven te zien waarbij ondernemers elkaar en de Hagenaars proberen te helpen”, zegt de wethouder. “Ik zie veel ondernemers nieuwe manieren zoeken om te blijven ondernemen. De Haagse ondernemer toont zijn innovatieve kracht”.

Groot aantal maatregelen

Er is een speciale pagina op de website van de gemeente waar ondernemers terecht kunnen met al hun vragen over de maatregelen. Een aantal van de maatregelen zijn:

Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor hun levensonderhoud Er komt een mogelijkheid tot uitstel van betaling van de toeristenbelasting en de OZB-heffing. Ook komen er betalingsregelingen (zoals uitstel van betalingen) bij achterstallige belastingen. De komende drie maanden zal de gemeente geen bijdrage vragen voor deelname aan de bedrijveninvesteringszones (BIZ). Ondernemers die een pand van de gemeente huren kunnen hun huur later betalen. Er zal coulant worden omgaan met prestatieafspraken die zijn gemaakt met organisatoren van evenementen die subsidie hebben ontvangen van de gemeente. De bevoorrading van winkels zal, daar waar dat kan, gemakkelijker worden door de laad- en lostijden te versoepelen. De gemeente zal extra inkopen zoveel mogelijk lokaal doen.

The post Hulppakket voor Haagse ondernemers appeared first on Onze stad.

Alle mondkapjes verzamelen

VVD VVD 's-Gravenhage 24-03-2020 15:47

De inzamelingsactie ‘Alle mondkapjes verzamelen’ heeft nu al 12.600 mondkapjes opgeleverd!! Een internationale organisatie heeft in één klap 12.000 mondkapjes gedoneerd. Daarnaast zijn er sinds gisteren op de verschillende inleverlocaties 600 mondkapjes, 650 veiligheidsbrillen, 4 dozen handgel en 125 paar handschoentjes ingezameld. Opmerkelijk is dat de meeste hulpmiddelen worden ingeleverd door scholen, vuurwerkwinkels en woningbouwcorporaties. Ook is er een inzamelpunt in het Benoordenhout geopend: Evita Zorg aan de Van Alkemadelaan in Den Haag. “Er zijn maar liefst 2.000 mondkapjes pér dag pér ziekenhuis nodig en dan hebben we het nog niet eens over alle huisartspraktijken, verpleeghuizen, thuiszorg en alle andere beroepsgroepen die voorzien moeten worden. Dus we zijn blij met deze vliegende start, maar we hebben nog lang niet genoeg!”, aldus Lisette van den Heuvel, directeur van initiatiefnemer Stichting Transmurale Zorg. “We doen dus nogmaals een dringende oproep aan alle burgers en bedrijven in de regio Haaglanden om de mondkapjes en andere materialen die zij in bezit hebben in de verpakking in te leveren bij één van de inzamelpunten.”

Voor meer informatie: www.allemondkapjesverzamelen.nl

De coronacrisis en Den Haag

SP SP 's-Gravenhage 24-03-2020 13:29

De gevolgen van de coronacrisis voor onze stad zijn immens. Zorgverleners werken vrijwel continue en onder grote druk om de gevolgen van het virus op te vangen. Hiervoor heeft de Haagse SP diep respect. Ook gaan onze gedachten uit naar de inwoners van onze stad die getroffen zijn door het virus en hun naasten.

Op 20 maart presenteerde het Haagse stadsbestuur een overzicht van lokale maatregelen die tot op heden zijn genomen dan wel gepland om de gevolgen van de crisis te beteugelen. De SP waardeert de snelheid waarmee het college stappen heeft gezet om de hulp aan de meest kwetsbaren in onze stad te waarborgen. Zo werd kort nadat de Voedselbank Haaglanden bekendmaakte dat zij noodgedwongen haar werkzaamheden moest staken een supermarktbon voor klanten van de voedselbank in het leven geroepen. De SP hoopt dat deze kwetsbare groep zolang de crisis voortduurt op extra steun vanuit de gemeente kan blijven rekenen. 

Uit de brief van het stadsbestuur blijkt bovendien dat veel instanties zoals woningcorporaties, water- en energieaanbieders hebben aangegeven in deze noodsituatie niet over te gaan tot huisuitzettingen en afsluitingen. Het is van groot belang dat alle instanties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, zodat mensen niet worden blootgesteld tot nog meer risico’s. Wat de SP betreft geldt dit zeker ook voor particuliere verhuurders. 

Ook heeft de Haagse SP grote waardering voor de inspanningen van Stichting Leergeld om kinderen uit arme gezinnen aan computers te helpen. In een stad waar kansenongelijkheid in het onderwijs al een nijpend probleem is, dreigen deze kinderen nu de scholen zijn gesloten extra de dupe te worden. Het is goed dat het stadsbestuur naar mogelijkheden kijkt om leerlingen met achterstanden op termijn extra (telefonische) begeleiding aan te bieden.

Alert blijven op problemen achter de voordeur

Niet alleen Hagenaars die leven in armoede verdienen momenteel extra aandacht: dit geldt zeker ook voor Hagenaars met een instabiele of onveilige thuissituatie. Zo neemt het risico op huiselijk geweld toe nu gezinnen meer tijd met elkaar door moeten brengen. Het is van groot belang dat wij mensen die ook achter de voordeur gevaar lopen deze periode niet uit het oog verliezen. Dit geldt ook voor Hagenaars met psychische problemen, die nu veelal niet de hulp krijgen die zij gewend zijn. 

Geef houvast aan thuiszorgmedewerkers

Ook thuiszorgmedewerkers en cliënten staan voor een grote uitdaging. Onder veel van hen leeft angst om besmet te raken en het virus verder te verspreiden. Het is daarom belangrijk dat alle Haagse thuiszorginstellingen heldere veiligheidsinstructies meegeven aan zowel hun zorgverleners als cliënten. Thuiszorgmedewerkers worden bovendien nu ook gevraagd om extra werkzaamheden te verrichten, zoals boodschappen doen, wassen en medicijnen ophalen. Wat de Haagse SP betreft moeten we ervoor waken dat zij niet overbelast raken. Uitval van thuiszorg kan er immers toe leiden dat kwetsbare ouderen achteruitgaan, terwijl het nu juist zo cruciaal is om de druk op bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg te verlichten. 

Daarnaast dreigt het risico dat zorginstellingen op termijn de continuïteit van de zorg niet meer kunnen waarborgen. Ze zien het ziekteverzuim toenemen en moeten extra kosten maken om voorzorgsmaatregelen te treffen. Tegelijkertijd wordt de omzet steeds onzekerder omdat veel cliënten geen hulp meer kunnen of willen krijgen. Dit geldt zowel voor thuiszorg- als jeugdzorginstellingen. Bovendien hebben beide typen instellingen doorgaans een beperkte financiële buffer. Omdat de gemeente Den Haag al kampt met grote financiële tekorten in de ouderenzorg en jeugdzorg, moet het stadsbestuur bij het Rijk aandringen op maatregelen waarmee we de broodnodige zorg voor jong en oud kunnen blijven leveren.

Ook mantelzorgers hebben het deze weken zwaar te verduren. Wat de SP betreft is een goede samenwerking tussen zorgverleners, mantelzorgers, de wijkservicepunten en vrijwilligersinitiatieven essentieel om te zorgen dat zelfstandig wonende ouderen en chronisch zieken blijvend worden ondersteund in deze moeilijke en eenzame tijd. 

Stevig vangnet harder nodig dan ooit

Veel Hagenaars maken zich niet alleen zorgen om hun gezondheid, maar ook om hun inkomen. Vrijwel iedereen kent mensen die al sinds de eerste noodmaatregelen in werking traden, zonder werk zitten. In de horeca, het toerisme en de culturele sector vallen harde klappen en ook veel winkels hebben hun omzet keihard zien dalen. 

Belangrijk is dat de gemeente Den Haag een sociaal vangnet biedt voor alle inwoners die in financiële nood verkeren door de coronacrisis: of zij nu zelfstandigen, ondernemers of werknemers zijn. Veel hangt de komende weken af van de snelheid waarmee de gemeente in staat is om verzoeken om financiële steun – bijvoorbeeld op basis van de noodmaatregelen van het Rijk – af te handelen. Extra coulance is wat de SP betreft noodzakelijk om te voorkomen dat inwoners te lang moeten wachten en in broodnood komen. 

In aanvulling op de noodmaatregelen van het Rijk heeft ook het stadsbestuur steunmaatregelen gelanceerd om ondernemers wat ademruimte te geven. Veel van deze maatregelen betreffen uitstel van betaling van lasten, zoals de gemeentelijke belastingen en het innen van de huur van gemeentelijk vastgoed. Wat de SP betreft moet er de komende tijd goed gekeken worden of er niet meer nodig is dan alleen uitstel om te zorgen dat Haagse ondernemers het hoofd boven water kunnen houden. 

Daarnaast is het belangrijker dan ooit dat de gemeente, maar ook de instellingen waarmee zij nauw samenwerkt, zoveel mogelijk inkopen doen bij lokale bedrijven. Juist nu moeten we nadenken over slimme en creatieve manieren om onze lokale economie zoveel mogelijk overeind te houden. Het maatregelenpakket van het stadsbestuur is hierin een goede eerste stap.

Raadsleden in Quarantaine: In gesprek met Mikal

PvdA PvdA 's-Gravenhage 24-03-2020 11:30

Hallo Mikal, wat een toestand he! Hoe heb je de eerste week van de quarantaine ervaren? Keurig aan de sociale onthouding gehouden en niet gehamsterd?

Een bizarre tijd inderdaad! Ik woon alleen, en dat is soms best een beetje ongezellig als je de hele tijd thuis moet zitten. Maar gelukkig leven we in de 21e eeuw, dus ik heb volop gebeld met familie, vrienden en collega’s, gewoon  voor de gezelligheid! En aan hamsteren doe ik niet, dat is helemaal niet nodig. Ik probeer wel minder in de supermarkt te komen, dus ik haal nu netjes in één keer in de week boodschappen, waar ik normaal toch wel drie keer in de week in de supermarkt sta.

 

Vorige week zijn er een flink aantal mooie bewonersinitiatieven gestart om stadsgenoten te helpen. Welke heeft jou het meest geraakt? Heb je zelf nog initiatieven gesteund? 

Ik zag op Twitter dat iemand uit Den Haag aanbood om oude laptops te repareren voor kinderen die in armoede opgroeien en daardoor zelf geen laptop of tablet hebben. Ik vond het echt prachtig om te zien hoeveel mensen hun oude laptop langs kwamen brengen en hoeveel kinderen hij er blij mee heeft kunnen maken! Daarnaast vind ik het ook heel leuk om te zien hoeveel mensen hun hulp aanbieden aan ouderen of zieke buurtgenoten, door boodschappen te doen of eten langs te brengen. En natuurlijk ook de vele horeca-ondernemers die hun voorraad opmaken door maaltijden bij stadsgenoten langs te brengen. Ikzelf probeer vooral goed te zorgen voor de ouderen om mij heen, mijn hulp aan te bieden bij oproepjes op social media en ook heb ik me bij het afdelingsbestuur van de PvdA gemeld voor de leden-voor-leden actie, waarbij we oudere leden bellen en helpen.

 

Je bent nu bijna vier maanden de kersverse fractievoorzitter van de Haagse PvdA en je was net lekker op gang gekomen, en dan komt deze crisis opeens langs. Wat vind je ervan dat het raadswerk stil is komen te leggen? Hoe probeer je als fractievoorzitter en raadslid toch nog te helpen in de bestrijding van de crisis?

Ik vind raadslid zijn echt heel leuk, dus ik vind het jammer dat het nu stil ligt. Het is natuurlijk wel verstandig om de raadsvergaderingen bijvoorbeeld niet zoals normaal door te laten gaan: met 45 mensen vergaderen is nu gewoon geen slim idee. Ik doe mijn best om te helpen waar ik kan en om alle zorgen, input en vragen die ik heb of krijg vanuit de stad, ook door te geven bij het stadsbestuur. Maar af en toe voel ik me toch ook een beetje machteloos, net als wij allemaal denk ik nu wel hebben. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik vanuit mijn rol als raadslid de zorgen van de stad snel kan doorsturen aan de juiste personen die er nog veel meer mee kunnen dan ik; bijvoorbeeld wethouders, ambtenaren en de GGD.

 

Vorige week bleek dat veel leerlingen uit gezinnen die het minder breed hebben, niet altijd een laptop of een computer hebben om thuis te kunnen studeren en dat scholen hier ook niet altijd in kunnen voorzien. De gemeente besloot hierop dat leerlingen met een Ooievaarspas terecht kunnen bij Stichting Leergeld om een device te lenen. Wat vind je van deze maatregel?

Echt geweldig! Ik doe vanuit de gemeenteraad heel erg mijn best om ervoor te zorgen dat kansenongelijkheid de stad uit gaat. Maar in tijden als deze zie je dat juist de meest kwetsbare kinderen geraakt worden, dus ik maakte me daar veel zorgen over: lopen zij niet veel te veel achterstanden op als ze ook geen digitaal onderwijs meer kunnen volgen? Ik was dan ook ontzettend opgelucht toen ik zag dat de wethouder hiermee aan de slag ging en ik vind het heel goed dat Stichting Leergeld deze apparaten uitleent.

 

De gemeente doet al enorm veel om bewoners te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Wat denk je dat de gemeente nog meer zou kunnen doen? Waar zou de focus volgens jou nog meer op kunnen liggen?

Ik maak me veel zorgen over de daklozen in onze stad. Ik woon in de binnenstad, en als ik even een ommetje ga maken of boodschappen ga doen, zie ik nog steeds te veel mensen buiten rondzwerven omdat ze nergens naar binnen kunnen. Dat is nu levensgevaarlijk, dus ik ben van plan om dit de komende weken aan te blijven kaarten. Ik maakte me aan het begin van deze crisis ook veel zorgen over bijvoorbeeld huisuitzettingen of mensen die van het water afgesloten zouden worden omdat ze de rekening niet kunnen betalen, maar gelukkig heeft de burgemeester aangekondigd dat er coulanter omgegaan zal worden met huurachterstanden of andere rekeningen die zijn blijven liggen. Dat haalt een groot deel van mijn zorgen wel weg. Er zou wel meer focus mogen komen op armoedevoorzieningen en zorgvoorzieningen in deze tijd: hoe zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld de Voedselbank nog genoeg eten heeft om voedselpakketten te maken? Ook hier zal ik me de komende tijd op blijven focussen.

 

En dan het onderwerp waarvan je wist dat het ging komen: je studie! Want niet alleen het raadswerk is stil komen te liggen, ook voor de universiteit is het aanpassen. Hoe gaat het met je studie? Kan je überhaupt er iets aan doen?

Ik was echt heel erg onder de indruk van de daadkracht op de universiteit. Ik moet nog twee vakken halen voor mijn bachelor-diploma, maar mijn afstuderen is eigenlijk geen moment in gevaar geweest: binnen een week wist ik wanneer ik mijn tentamens kon maken, hoe dat online in zijn werk gaat en wat ik daarvoor thuis kan doen. Allemaal met dank aan hardwerkende docenten die zich flexibel hebben opgesteld. Wat ik wel heel jammer vind is dat de Universiteit Leiden tot het einde van het collegejaar dichtgaat. Ik heb daar zeven jaar gestudeerd en een hele leuke en leerzame tijd gehad, dus ik had me mijn laatste weken daar toch anders voorgesteld. Ik ben nu in ieder geval hard aan het studeren om me voor te bereiden op die twee online tentamens die ik volgende week heb.

 

Een groot gevaar bij een quarantaine is de verveling. Wat doe je om jezelf te vermaken? Hoe kom je de tijd door? Hoeveel meer streams op Spotify heeft Beyoncé ondertussen door jou? 

Haha, als je je verveelt kan ik je zeker aanraden om ‘Homecoming’ op Netflix te kijken, een documentaire over het optreden van Beyoncé op het Amerikaanse popfestival Coachella, een iconisch concert. Ikzelf heb deze film al een stuk of dertig keer gezien (niet verder vertellen!), dus om niet teveel in herhaling te vallen ben ik nu begonnen aan ‘Selfmade’. Dat is een miniserie op Netflix over C.J. Walker, een Afro-Amerikaanse mensenrechtenactiviste en onderneemster in de 19e eeuw. Het was in die tijd uitzonderlijk voor vrouwen om een eigen onderneming te beginnen, en als zwarte vrouw was dit al helemaal bijzonder en toch lukte het haar om de eerste vrouwelijke ‘self-made’ miljonair in de VS te worden. Ook een aanrader! En daarna heb ik ook nog wel een paar andere films op mijn lijstje staan. Verder probeer ik mijn piano-skills te verbeteren, dus ik ben veel piano aan het spelen. 

 

En wat mis je nou het meest tijdens de quarantaine?

Mijn zusjes! Mijn jongste zusje is pas twee en woont bij mijn vader en zijn vriendin in Haarlem. Zij verwachten binnen een paar weken nog een kindje en hoe langer deze situatie duurt, hoe later ik straks mijn nieuwe zusje kan ontmoeten. Daarnaast heb ik nog een zusje van 21, die in Rotterdam woont en studeert. Normaal gaan we vaak op stap, maar dat kan nu even niet. We videobellen iedere dag even, maar ik mis ze natuurlijk wel. En verder mis ik de alledaagse dingen: een terrasje pakken met vrienden, met een biertje in de hand discussiëren over politiek met de collega’s in de fractie en naar een museum, het theater of een feestje gaan.

 

Tenslotte, wat ga je nog doen zolang de quarantaine duurt?

De komende anderhalve week heb ik dus nog even genoeg te doen met mijn studie. Daarna ga ik maar wat klusjes thuis doen: de berging opruimen, een grote voorjaarsschoonmaak, de ramen lappen. En als ik uit de studieboeken ben, lekker veel lezen, nog meer pianospelen en af en toe een goede serie kijken. Zo hoop ik de tijd een beetje door te komen.

 

Nog laatste tips voor de lezer?

Blijf alsjeblieft binnen en houd twee meter afstand. Ook al zie je voor jezelf geen gevaar, je kunt anderen besmetten. En als je dan even een wandelingetje wilt maken, doe dit dan alleen of met maximaal één andere persoon. Hoe meer we ons aan deze regels houden, hoe korter het allemaal duurt.

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/raadsleden-in-quarantaine-in-gesprek-met-mikal/

Het thuiskantoor van Mikal

Het bericht Raadsleden in Quarantaine: In gesprek met Mikal verscheen eerst op PvdA Den Haag.

Inzamelingsactie mondkapjes in regio Haaglanden: #Allemondkapjesverzamelen!

VVD VVD 's-Gravenhage 23-03-2020 07:24

Transmurale zorg, Mondial Van der Velde Verhuizingen en Xtra Welzijn roepen op om mondkapjes in te leveren voor huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgprofessionals

Den Haag, 23 maart 2020

In de regio Haaglanden is er, net als in de rest van Nederland, schaarste aan mondkapjes voor hulpverleners in ziekenhuizen, bij huisartsen en andere zorgprofessionals. Omdat het van groot belang is dat onze zorgprofessionals goed beschermd te werk kunnen gaan in deze tijd, start Stichting Transmurale zorg samen met Mondial Van der Velde Verhuizingen en Xtra Welzijn een inzamelingsactie: #allemondkapjesverzamelen! Hierbij worden particulieren en bedrijven in de regio Haaglanden die momenteel mondkapjes beschikbaar hebben opgeroepen om deze zo snel mogelijk in te leveren bij één van de inleverpunten zoals verschillende wijkcentra van Xtra Welzijn, het Multi Functioneel Centrum bij ADO Den Haag, die ook dient als supportershome, en de logistieke Hub van Hubbel Lastmile op bedrijventerrein ZKD. Voor een overzicht van alle inleverlocaties en de openingstijden per locatie zie: www.allemondkapjesverzamelen.nl 

Transmurale Zorg is de regionale organisatie ter ondersteuning van zorg en welzijnspartners in de regio Haaglanden en schakelt met de veiligheidsregio over waar de tekorten precies zijn. Mondial Van der Velde Verhuizingen en stadsdistributeur Hubbel Lastmile zorgen met hun elektrische vrachtbussen voor het transport. Overigens zijn er naast mondkapjes ook schorten met lange mouwen, handschoenen en handdesinfectans nodig. Op www.allemondkapjesverzamelen.nl is de complete lijst van hulpmiddelen te vinden waarbij de specificaties van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) zoveel mogelijk worden gevolgd. 

Voor de actie is naast de website een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen dat van maandag t/m zaterdag van 9.00 – 20.00 uur te bereiken is: 070-700 00 77. Er kan ook worden gemaild naar: allemondkapjesverzamelen@transmuralezorg.nl

Bekijk hier de oproep van ons raadslid Judith Oudshoorn.

COVID-19 crisis

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 23-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren Den Haag leeft mee met iedereen die een dierbare verloren heeft, met de vele mensen die ziek zijn en met mensen die zich zorgen maken over het ziek worden. Naast de vreselijke gevolgen van deze COVID-19 pandemie, zijn er gelukkig ook lichtpunten. Mensen in de zorg staan voor ons klaar en er is verbondenheid en solidariteit. Het kabinet en de gemeente Den Haag nemen verstandige maatregelen om het virus onder controle te krijgen en kwetsbare mensen te beschermen. We zijn bij met gemeentelijke acties, zoals de maatschappelijke opvang die de hele dag open is. Ook het uitdelen van voedselbankbonnen voor de kwetsbaren en het niet overgaan tot huisuitzettingen en afsluitingen zijn acties waarmee mededogen getoond wordt. Daarnaast is het goed dat de gemeente zich ook een goed verhuurder toont, uitstel geeft voor het betalen van belastingen en aandacht heeft voor de dierenwelzijnsorganisaties. Deze crisis vraagt veel van mensen en het zal nog lang duren voordat deze is opgelost. De Partij voor de Dieren Den Haag heeft veel respect voor iedereen die zijn eigen steentje bijdraagt aan het aanpakken van deze crisis. Let op elkaar, volg de instructies op en blijf zo veel mogelijk thuis.​