Nieuws van politieke partijen in 's-Gravenhage inzichtelijk

15935 documenten

Bescherm Meijendel beter

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 25-07-2022 00:00

De Partij voor de Dieren roept het stadsbestuur op om meer te doen om de Haagse natuur te beschermen. Bijzondere duingebieden zoals Meijendel en het Westduinpark staan door veel te hoge stikstofneerslag ernstig onder druk. Samen met de ChristenUnie/SGP, GroenLinks en D66 heeft de Partij voor de Dieren een serie schriftelijke vragen ingediend bij het stadsbestuur. Asfalt naar natuur Robert Barker (Partij voor de Dieren): ''We leven op een te grote voet. Om onze waardevolle duingebieden te beschermen moet de stikstofuitstoot dalen, bijvoorbeeld door minder te vliegen en door asfalt in te ruilen voor natuur.'' Concrete voorbeelden waar asfalt kan worden omgezet naar natuur zijn de Zeezwaluwstraat (2000m2) bij het Westduinpark en de Daal en Bergselaan (3500m2) naast Wapendal. Uitbreiding milieuzone Dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren wordt in 2023 de milieuzone verruimd. Het stadsbestuur liet eerder dit jaar weten nog onderzoek te doen en pas na de zomer meer details bekend te maken. Barker: “We moeten de Haagse milieuzone uitbreiden, desnoods naar de hele stad. Dat roepen we al vier jaar, maar het schiet maar niet op.” Brede steun Veel partijen spreken zich uit voor betere bescherming. Zo stelt fractievertegenwoordiger Elisa van Dam (CU/SGP): "Bijzondere natuur vraagt om een extra inspanning van Den Haag om die natuur te behouden en te versterken. En daar gaat het nu mis: door hoge stikstofdepositie staat de natuur onder druk." Ook Vincent Thepass van GroenLinks en Caroline Verduin van D66 roepen het college aan om snel aan de slag te gaan om de stikstofdepositie aan te pakken: '' Schade aan onze natuur is schade aan onze hele stad”, aldus Verduin.

Vrijheid terug voor scootmobiel-gebruiker

SP SP 's-Gravenhage 08-07-2022 14:18

Mensen die een scootmobiel krijgen van de gemeente worden voortaan niet meer verplicht om in de ‘slakkenstand’ te gaan. Een voorstel hiertoe van de SP werd de tijdens de raadsvergadering van 7 juli aangenomen. In 2020 startte de gemeente een proef waarbij enkel langzame scootmobielen die maximaal 8 kilometer per uur kunnen worden afgegeven. Deze proef leidde tot kritiek van Stichting Voorall, belangenbehartiger van Hagenaars met een beperking, die de gemeente adviseerde om maatwerk toe te passen bij de toewijzing van 8km of 16km scootmobielen. Uit de reactie op vragen van de SP bleek echter dat wethouder zorg Kavita Parbhudayal (VVD) niet van plan was om dit advies over te nemen.

Omdat het college niet wilde luisteren kwamen scootmobiel-gebruikers in actie. Zo’n 20 scootmobiel-gebruikers kwamen voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 juli naar het stadhuis om hun onvrede te uiten. Een paar van hen heeft ook ingesproken over wat het beleid van de gemeente voor hen zou betekenen, namelijk verlies van autonomie.

Tijdens diezelfde raadsvergadering diende de SP een motie in om het advies van Voorall alsnog op te volgen en maatwerk toe te passen bij de toewijzing van een 8km of 16km scootmobiel. De signalen uit de stad waren zo sterk dat wethouder Parbhudayal er niet meer omheen kon en het oordeel over de motie aan de raad overliet. De raad stemde met een grote meerderheid voor het SP-voorstel. Lesley Arp, fractievoorzitter SP Den Haag: ‘Het is belangrijk dat scootmobiel-gebruikers niet worden beperkt in hun vrijheid en dat hun wereld niet wordt ingeperkt door maatregelen vanuit de gemeente. Ik ben blij dat de raad gehoor heeft gegeven aan hun wensen en zorgen.’

Voorall wees er eind 2021 al op dat het verlagen van de snelheid van scootmobielen naar 8km per uur op gespannen voet staat met de wet- en regelgeving en de gemeentelijke beleidsuitgangspunten. De gemeente wilde de proef met 8km scootmobielen echter toch doorzetten, omdat deze volgens haar zou bijdragen aan een kostenbesparing en meer verkeersveiligheid. Voorall wijst er echter op dat het maken van lange ritten met een 8km scootmobiel juist tot extra onderhoudskosten zou kunnen leiden. Daarnaast zijn scootmobiel-gebruikers volgens Voorall juist extra kwetsbaar op het fietspad als zij maximaal 8 kilometer per uur kunnen rijden.

Het aangenomen voorstel van de SP voorziet ook in betere rij-instructies en betere informatievoorzieningen voor scootmobiel-gebruikers, als het gaat over snelheidslimieten en het rijden op stoepen en in winkelgebieden.

SP opent meldpunt enkel glas

SP SP 's-Gravenhage 06-07-2022 15:01

Onder het mom "Geen enkel glas meer in Den Haag!" opent de SP Den Haag een meldpunt voor huurders die nog steeds enkel glas hebben.

Wij eisen dat woningcorporaties zo snel mogelijk al hun enkel glas moeten vervangen. Zolang dit niet het geval is, moeten huurders een huurverlaging krijgen. Tenslotte mag er bij het vervangen van het enkel glas geen huurverhoging komen. Het is namelijk 2022, het enkel glas had al jaren geleden vervangen moeten worden.

Heeft u ook enkel glas en bent u het eens met onze eisen? Laat uw verhaal achter op https://denhaag.sp.nl/enkelglas en kom samen met ons in actie!

Ondergrondse parkeergarage een stap dichterbij: ‘Je moet een auto wel ergens kwijt kunnen’

VVD VVD 's-Gravenhage 06-07-2022 10:03

Er gaat onderzocht worden of er een parkeergarage kan komen onder de groenstrook aan de Koningin Marialaan in Bezuidenhout. De gemeenteraad heeft daar donderdag in meerderheid mee ingestemd. Eerder staakten de stemmen nog, waardoor het plan opnieuw op de agenda kwam te staan. ‘Ook al maak je gebruik van ov, of trein, of tram: je hebt vaak wel een auto en die moet je ergens kwijt kunnen.’
 
 
In juni 2021 kwam het initiatiefvoorstel voor ‘Parkeergarage Bezuidenhout’ naar voren. Het idee om een ondergrondse parkeervoorziening onder de groenstrook van de Koningin Marialaan te bouwen. Dat zou een positieve uitwerking moeten hebben op de openbare ruimte: door auto’s en (bak)fietsen ondergronds weg te zetten kunnen de straten groener worden gemaakt.
Daarbij stelde toenmalig VVD-raadslid Det Regts dat er sprake is van een nijpende situatie door de bevolkingsgroei en een toename in kantoren en bedrijven. ‘Het idee komt uit de wijk zelf’, zegt fractievertegenwoordiger Minke Hofstra in Bob Staat Op. ‘Het is met en samen met de wijk tot stand gekomen.’
 
Preadvies
Het college liet in februari 2022 in een preadvies weten dat er geen sprake was van een problematische parkeerdruk in Bezuidenhout-Midden. Tevens stelde ze dat door het bouwen van een garage ‘een verkeer aantrekkende werking uit kan gaan’. In de gemeentelijke strategie is het juist inzet om meer ruimte te geven aan voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en deelmobiliteit.
Daarom stelde het college dat het bouwen van een garage samen zou moeten gaan met het verdwijnen van parkeerplekken op maaiveld. Tevens bepleitte men dat er wordt bekeken of er draagvlak is om sommige straten autovrij in te richten. In het geval van de deelmobiliteit vond men ook dat daarvoor plek moet zijn in de garage.
 
Onderzoek naar potentie van garage
Voor een dergelijke garage er kan komen moet nu eerst onderzocht worden wat de potentie van een garage op die plek kan zijn en moeten er gesprekken volgen met partijen die de garage willen exploiteren.
Volgens de gemeente kan het ruim twee jaar duren voor de parkeergarage gebouwd is. Daarnaast zouden er bomen die nu op de middenberm van de Koningin Marialaan staan moeten wijken voor de bouw, al kunnen er later weer bomen op de parking komen.
Financiën
Ook moet nog worden onderzocht hoe de garage gefinancierd kan worden. Eerder bleek in Laak dat de prijs voor een parkeerplaats voor bewoners duur kan uitpakken, tot ruim 200 euro per maand in plaats van de 6 euro per maand die een straatvergunning nu kost. Daarbij kan gedacht worden om de garage ook voor bezoek open te stellen om zo de investeringskosten te dekken. Echter is het wel zo dat een garage voor bezoek aan andere voorwaarden moet voldoen dan een garage voor bewoners.
 
De verwachting is dat in het derde kwartaal van dit jaar de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend zullen zijn.
Bron: https://www.denhaagfm.nl/dhfm/4600338/komt-er-een-ondergrondse-parkeergarage-in-bezuidenhout-je-moet-een-auto-wel-ergens-kwijt-kunnen

Het bericht Ondergrondse parkeergarage een stap dichterbij: ‘Je moet een auto wel ergens kwijt kunnen’ verscheen eerst op VVD Den Haag.

Raadsvergadering van 30 juni: wat we hebben bereikt

VVD VVD 's-Gravenhage 01-07-2022 17:10

Als Haagse VVD proberen we Den Haag elke dag een beetje mooier te maken. We schrijven onze  ideeën en dienen voorstellen in om dat doel te bereiken. We werken met andere partijen aan plannen die het leven van Hagenaren beter maken. Soms halen onze ideeën het niet, maar vaak genoeg kunnen we winsten vieren die ons een stap dichter tot ons doel brengen.

Gisteren, 30 juni 2022, hadden we wederom een raadsvergadering. Wat hebben we bereikt? Een paar voorbeelden:

 De motie voor een MKB-toets van raadslid Alexander Roep is aangenomen. Ondernemers gaan voortaan meepraten over nieuwe regels en regelingen. Regels en regelingen worden getoetst om de zinvolle van de zinloze plannen te onderscheiden. Daarnaast worden de haalbaarheid en administratieve lasten getoetst. Op deze manier zorgen we ervoor dat we een MKB-vriendelijke stad worden, want dat is broodnodig.

https://vvddenhaag.nl/raadsvergadering-van-30-juni-onze-winsten/

Ons initiatiefvoorstel voor een ondergrondse parkeergarage in Bezuidenhout is aangenomen! We kunnen nu gaan onderzoeken naar de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage, zodat er ruimte ontstaat op straat om te vergroenen. De Haagse VVD vindt dat er plaats is voor de automobilist in Den Haag. We willen dat er meer inpandig en ondergronds kan worden geparkeerd, zodat we onze kostbare ruimte op straat kunnen gebruiken om de straten mooier te make.

https://vvddenhaag.nl/raadsvergadering-van-30-juni-onze-winsten/

De plannen voor de bouw van twee torens in Laak zijn aangenomen. Dit betekent een stap dichterbij de realisatie van het bouwproject dat ook wel ‘The Grace’ wordt genoemd. Dit plan zorgt vooor 1400 extra woningen en we kunnen de straat en de buurt vergroenen en mooier maken. Het is nu een lelijke en grauwe plek. Dit kan en moet anders! We blijven als fractie het project scherp controleren, zodat er genoeg voorzieningen worden gerealiseerd. Met meer woningen moeten er genoeg scholen, huisartsen en winkels zijn, zodat de leefbaarheid op peil blijft. 

https://vvddenhaag.nl/raadsvergadering-van-30-juni-onze-winsten/

 

Het bericht Raadsvergadering van 30 juni: wat we hebben bereikt verscheen eerst op VVD Den Haag.

Succes: minimaal 14 euro voor alle mensen die voor de gemeente werken

SP SP 's-Gravenhage 01-07-2022 14:09

Door een aangenomen motie van de SP in de raad van 30 juni zal het minimumloon van 14 euro per uur ook toegepast worden bij aanbestedingen, waardoor personeel dat werk in opdracht van de gemeente uitvoert in de toekomst ook dit minimumloon zal krijgen. Het college zal voor het eind van het jaar met een plan komen waarin staat hoe zij dit gaan afdwingen of stimuleren bij aanbestedingen. Ook zal de gemeente Den Haag hierin optrekken met anderen gemeenten die dit ook toepassen, zoals Utrecht en Heerlen.

 

SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘Ook ingehuurde medewerkers die cruciaal werk doen voor onze stad en inwoners – denk aan thuiszorgmedewerkers, bestuurders van de taxibus en vuilophalers – verdienen een leefbaar loon. Gemeenten als Utrecht en Heerlen hebben al stappen gezet om dit te regelen. Ik ben blij dat ook de gemeente Den Haag hierin voorop wil gaan lopen.’ De motie werd mede ingediend door de PvdA, Haagse Stadspartij, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag en DENK.

Een lange tijd bleef het college bleef volhouden dat het niet mogelijk is om een minimumloon van 14 euro per uur als voorwaarde te stellen bij aanbestedingen. De indieners van de motie wijzen er echter op dat er binnen standaard cao’s vaak ruimte is voor bedrijven om hun personeel hoger in te schalen, zodat het startloon minimaal 14 euro bedraagt.

Voor ambtenaren die in dienst zijn van de gemeente geldt sinds dit jaar een minimumloon van 14 euro. Dit is het resultaat van de #Voor14 campagne, een initiatief van de vakbond. Twee jaar geleden drong de raad er al bij het college met een motie op aan om bij het kabinet te pleiten voor een algehele verhoging van het minimumloon naar 14 euro. Nadat het minimumloon voor gemeenteambtenaren vanaf begin dit jaar is verhoogd naar 14 euro, zullen de lonen voor medewerkers die in opdracht van de gemeente werken dankzij de aangenomen motie hopelijk snel volgen.

Maidenspeech Alexander Roep: ‘Ik sta hier voor, namens en vanuit het MKB’

VVD VVD 's-Gravenhage 01-07-2022 07:32

Dank u wel voorzitter en dank aan u allen, want ik krijg vandaag wat extra tijd om u met mijn persoonlijk verhaaltje te vermoeien in deze afronding van het commissiedebat over de top-100 meest MKB-vriendelijke steden.

Voorzitter,

Plek 316, in een top-100. Laat dit even op u inwerken.

De derde stad van Nederland, op plek 316 in een top-100. Om je kapot te schamen.

Tijdens de coronacrisis kwam ik er vanuit mijn werk als horecaondernemer achter hoe groot de kloof kan zijn tussen de overheid en de ondernemer. Ik ben toen mee gaan lopen met Judith Oudshoorn, mijn voorgangster op deze plek en dat heeft uiteindelijk geleid tot mijn kandidaatstelling voor deze raad.

Ik heb best wel even getwijfeld of ik dit wel moest gaan doen, want dit werk kost veel tijd en daarnaast is lang stilzitten niet bepaald mijn hobby. Ik heb tot een jaar geleden ook nooit echt politieke ambitie gehad en ik heb -zeker niet in de laatste plaats- ook nog eens een gezin waar ik graag bij ben als ik niet in de keuken van mijn restaurant hamburgers sta te flippen.

Toch heb ik besloten er vol voor te gaan. De meest irrationele beslissing in mijn leven tot nu toe.

Gebaseerd op gevoel.

Ik vind er wat van en ik vind dat als je er wat van vindt dat je er dan vervolgens ook wat mee moet gaan doen, want met heel hard boe roepen vanaf de zijlijn ga je -tenzij je Waldorf of Stadler heet- sowieso nooit iets bereiken.

Nu ben ik hier een maand of drie en eigenlijk komt alles vandaag al samen. Ik sta hier namelijk met maar één reden.

Het MKB.

Het MKB is wat mij betreft het kloppend hart van onze mooie stad.

Het MKB zorgt voor vele duizenden banen.

Het MKB zorgt voor sociale cohesie in de wijken.

Het MKB leert jonge mensen wat werken is en hoe je verantwoordelijkheid moet nemen in het leven.

Deze stad zou nergens zijn zonder onze ondernemers.

Ik sta hier voor, namens en vanuit het MKB.

Voorzitter, ik ga afronden.

Dat de Haagse ondernemers ontzettend belangrijk zijn voor deze stad, daar zijn we het met zijn 45-en wel over eens denk ik.

Maar waarom denken deze ondernemers dan nog steeds niet mee?

Natuurlijk zijn er de brancheorganisaties die fantastisch werk doen en aan tafel zitten op de grote beleidslijnen. Dat is een goed vertrekpunt!

Maar de uitwerking van beleid, “de regeltjes”, dat is waar onze ondernemers iedere dag mee te maken krijgen.

JUIST DAAR! Daar moeten ondernemers mee kunnen kijken! Vandaar mijn motie om ondernemers mee te laten praten over regels en beleid via een MKB-toets. 

Dank u wel voor de tijd en de aandacht. 

Het bericht Maidenspeech Alexander Roep: ‘Ik sta hier voor, namens en vanuit het MKB’ verscheen eerst op VVD Den Haag.

Haagse VVD: ’Ban op fossiele reclames is krankzinnig’

VVD VVD 's-Gravenhage 30-06-2022 10:15

Het weren van ’fossiele reclames’, bijvoorbeeld advertenties over vliegen of auto’s, in de openbare ruimte in Den Haag gaat de VVD veel te ver. Het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren waar donderdag de raad een knoop over doorhakt kan daarom rekenen op een dikke vette ’neen’. „Waar ligt de grens als we dit gaan verbieden? Gaan we reclames waar suiker, vet en alcohol in voorkomen dan ook verbieden”, vindt raadslid Chris van der Helm.

Als de raad het voorstel omarmt van de Partij voor de Dieren zou dat een wereldwijde primeur zijn. „Maar wel een dramatische primeur”, zegt Alexander Roep van de VVD, die het ’krankzinnig’ vindt. „Dit raakt aan de vrijheid van meningsuiting.” Volgens de VVD-raadsleden is het voorstel ook onuitvoerbaar. „Want ga je dan ook reclames weren van vegaburgers met avocado die zijn gemaakt van avocado’s uit Zuid-Amerika die per vliegtuig worden getransporteerd? Je zal een heel blik aan ambtenaren moeten aantrekken om reclames te keuren. Of gaat Robert Barker van de Partij voor de Dieren zelf met de politiepet op in het stadhuis zitten?!”, zegt Roep gekscherend. „Ik vind dierentuinen leuk, maar er zijn ook partijen die het niets vinden. Moet je die reclames in de toekomst dan ook maar gaan verbieden?”, vult Van der Helm aan. „Als dit voorstel wordt aangenomen is het eind zoek.”

Honderdvijftig organisaties en (bekende) Nederlanders, van Urgenda tot aan ASN Bank, ondersteunen het plan wel en riepen raadsleden per brief op om voor het voorstel te stemmen. „Wij laten ons niet leiden door de mening van een Ramsey Nasr”, stelt VVD’er Roep. „Sterker nog: ik denk dat heel veel ondernemers die zich het schompes werken na de coronacrisis heel blij worden van een scherpe aanbieding voor een vliegvakantie.” Het is volgens de VVD niet aan de raad, maar aan de Hagenaars zelf om te bepalen wat zij wel of niet doen met reclames. „Wij moeten niet het morele kompas zijn voor de hele Haagse samenleving.”

Het stadsbestuur lijkt ook nog niets te voelen voor het vastleggen van een ban op fossiele reclames. In een preadvies schrijft het college: „Argument hiervoor is dat we het huidige beleid gaan evalueren en gaan herzien. Ook wordt onderzocht wat consequenties zijn van het weren van fossiele reclame. Omdat de bestaande contracten nog enkele jaren doorlopen, heeft het aanpassen van het beleid op dit onderdeel geen direct effect op straat. Het uitgebreid motiveren en inzichtelijk maken van de negatieve effecten van fossiele brandstoffen zal tijd kosten.”

Bron: https://digitalekrant.telegraaf.nl/static/cci/index.html?epub=https://digitalekrant.telegraaf.nl/cdn/premium/fd32f8d8a3f6ee66b93b38d1e15b816a/web/OPS/cciobjects.json#/pages/54-55

Het bericht Haagse VVD: ’Ban op fossiele reclames is krankzinnig’ verscheen eerst op VVD Den Haag.

Haagse VVD: ‘Alles uit de kast tegen verkeerschaos. Zet in op innovatie!’

VVD VVD 's-Gravenhage 30-06-2022 10:09

Het woud aan gele omleidingsborden langs de Haagse wegen is voor een deel gesnoeid. Ook zijn er pijlborden aangepast. Dat antwoordt het stadsbestuur op vragen van de Haagse VVD. 

De afgelopen maanden ergerden Hagenaars zich groen en geel aan de werkzaamheden in de stad. Op allerlei plaatsen waren wegen opengebroken en omleidingen ingesteld. Automobilisten zijn langer onderweg, passen hun werktijden aan en zelfs fietsers moeten geregeld weer een andere route nemen. 

Volgens wethouder Robert van Asten zijn de werkzaamheden noodzakelijk voor de stad, maar liep de planning ongelukkig in de soep doordat er problemen zijn met arbeidskrapte en leveringsproblemen voor de benodigde materialen. Daardoor overlapten werkzaamheden, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was. Dit leidde tot overlast voor de automobilist, of zoals de gemeente het netjes probeert te omschrijven: ‘waardoor de hinderervaring op straat toeneemt’.

Ook waren er klachten over de omleidingsroutes. Het aantal gele borden was onoverzichtelijk groot en de routes zouden niet altijd kloppen. Inmiddels is dus een deel van de borden weggehaald, verplaatst en zijn er pijlen aangepast, zodat de omleiding logischer is.

 
Hulpdiensten

De Haagse VVD wil dat er nog meer gebeurt. Raadslid Alexander Roep wil dat de verkeerschaos serieuzer wordt aangepakt. ,,Loodgieters, winkeliers, bakkers: ze zijn allemaal afhankelijk van een goede doorstroom in de stad. Dan hebben we het nog niet eens over de hulpdiensten die met spoed ter plekke moeten zijn.”

De liberalen willen dat er meer technologische oplossingen gezocht worden. Het idee van een Haagse verkeersapp ziet wethouder Van Asten echter niet zitten. Daarom pleit de VVD voor meer samenwerken met techbedrijven als Google, om automobilisten meer inzicht in het verkeer te geven. ,,De stad groeit en is in ontwikkeling”, aldus Roeps collega Frans de Graaf. ,,Dit zal niet de laatste keer zijn dat er verkeerschaos heerst. Inzetten op innovatie is daarom een noodzakelijke oplossing voor de korte én lange termijn. 

Bron: https://www.ad.nl/den-haag/jungle-van-omleidingsborden-aangepast-vvd-wil-meer-actie-zal-niet-laatste-keer-verkeerschaos-zijn~a1989514/

Het bericht Haagse VVD: ‘Alles uit de kast tegen verkeerschaos. Zet in op innovatie!’ verscheen eerst op VVD Den Haag.

Den Haag laat kans schieten om fossiele reclame te verbieden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 30-06-2022 00:00

Een kleine meerderheid van de gemeenteraad, met D66 als beslissende stem, verwierp vandaag het voorstel van de Partij voor de Dieren om fossiele reclame te verbieden. “Dat is onbegrijpelijk”, aldus Femke Sleegers van Reclame Fossielvrij, “ ook voor de 150 ondertekenaars van onze brief aan de gemeente die vroegen om een verbod op fossiele reclame in Den Haag. Dit is het zoveelste voorbeeld van een overheid die niet durft door te pakken op klimaat. De emissies stijgen nog steeds.” In de gemeenteraad van 30 juni stemden HvDH, D66, VVD, CDA, PVV en FvD tegen het initiatiefvoorstel van Partij voor de Dieren om fossiele reclame via de lokale wet (algemene plaatselijke verordening) te verbieden in de openbare ruimte. Het zou het eerste verbod ter wereld zijn geweest voor deze reclames. Barker (Partij voor de Dieren): “Als het erop aankomt steunen partijen als D66 liever de fossiele industrie dan dat ze de klimaatcrisis aanpakken.” Dweilen met kraan open Sleegers (Reclame Fossielvrij) noemt het een veeg teken dat een partij die zich groen noemt deze kans laten liggen. “Zoals het er nu uitziet hangt er nog tot 2028 fossiele reclame in de stad. Dan loopt het contract met JC Decaux af. Ik snap dat niet. Den Haag wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat betekent afbouwen van fossiele brandstoffen. Dan is het toch niet meer dan logisch dat je wilt voorkomen dat fossiel in reclames juist gepromóót wordt? Zo blijft klimaatbeleid dweilen met de kraan open.” Zeespiegel De beslissing komt op een pijnlijk moment. Juist deze week werd bekend dat de zeespiegel in Nederland harder stijgt dan verwacht. “Een reclameverbod in Den Haag had wereldwijd een sneeuwbaleffect kunnen hebben”, aldus indiener Robert Barker (PvdD Den Haag). “Het had daarmee een direct effect gehad op verminderen van broeikasgasemissies. Hiermee laat de gemeente een serieuze kans liggen om haar inwoners te beschermen tegen de zeespiegelstijging.” Verantwoordelijkheid gemeente Volgens Sleegers probeert de gemeenteraad de verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte en klimaatontwrichting bij de reclame-exploitanten te leggen. “Maar de gemeente heeft een zorgplicht om haar inwoners te beschermen tegen klimaatontwrichting én hen hiervoor te waarschuwen. Een verbod op fossiele reclame doet beide.” Oproep aan andere gemeenten Partij voor de Dieren en Reclame Fossielvrij laten het er niet bij zitten. “We roepen andere gemeenten op om fossiele reclame te verbieden via de algemene plaatselijke verordening. Eén gemeente moet de eerste zijn. Als Den Haag niet durft, dan nodigen we een andere gemeente uit om contact met ons te zoeken.” Zelfregulering werkt niet De Haagse raad nam eerder een motie aan om reclame uit bushokjes te verbieden. Het college voerde daarop gesprekken met reclame-exploitanten om hen te vragen om vrijwillig te stoppen met fossiele reclame. Ze weigerden. Ook in Amsterdam weigerde JC Decaux om mee te werken aan de motie om fossiele reclame via zelfregulering uit de stad te weren.