Nieuws van politieke partijen in 's-Gravenhage inzichtelijk

15820 documenten

PvdD wil stop aan dierenleed bij demon­straties

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 18-01-2022 00:00

De Partij voor de Dieren Den Haag wil af van het gebruik van politiepaarden en -honden. Beelden van dieren in de knel bij demonstraties zorgen steeds vaker voor ophef. ‘Geen enkel dier kiest ervoor om ingezet te worden als voertuig of wapen,’ zegt Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren. De partij vraagt de burgemeester bezwaar te maken bij de politie. Met de opkomst van sociale media, zien mensen steeds vaker de beelden van politiehonden en -paarden die met geweld in aanraking komen tijdens demonstraties of rellen. Een hond die geschopt wordt, een vallend paard, dieren die gewond raken. De schrijnende beelden zorgen vaak voor verontwaardigde reacties. ‘De politie gebruikt dieren in gevaarlijke situaties, waardoor ze worden blootgesteld aan geweld, en soms zelfs bekogeld worden met vuurwerk of stenen. Dat moet echt afgelopen zijn,’ zegt Gerritsen (PvdD). Een jaar geleden riepen dierenbelangenorganisaties de politie en overheid op om te stoppen met het inzetten van paarden en honden in conflictsituaties. Het TV-programma Zembla besteedde aandacht aan structurele mishandeling van politiehonden in training. De Partij voor de Dieren zou het liefst zien dat dieren helemaal niet meer worden gebruikt in conflictsituaties. Gerritsen (PvdD): ‘Honden en paarden worden getraind om tegen hun natuur in te handelen en worden in gevaar gebracht. Wat dierenwelzijn betreft, is het onbegrijpelijk dat dit nog wordt toegestaan.’

CDA-ers Hilbert Bredemeijer en Cees Pluimgraaff op de Scheveningse Markt

CDA CDA 's-Gravenhage 17-01-2022 09:09

Op donderdagochtend 13 februari 2022 bezocht wethouder Hilbert Bredemeijer de weekmarkt op Scheveningen, in de Stevinstraat. Bredemeijer werd vergezeld door het Scheveningse CDA-raadslid Cees Pluimgraaff en Heidy van der Ploeg en Pim Jansen, beiden Scheveningse kandidaten voor de christendemocraten. Het was goed om met marktondernemers en Scheveningers in gesprek te kunnen gaan en te horen wat hun zorgen en wensen zijn. De marktmeester ontving de wethouder en gaf een toelichting op de aanpassingen aan de markt als gevolg van de corona pandemie. Zo verhuisden de marktkooplieden naar één zijde van de straat en is die verhuizing na enig passen en meten tot tevredenheid van de verschillende partijen gelukt. Ook werd er nadrukkelijk gesproken over de branchering van deze weekmarkt. De wethouder sprak menig ondernemer. Zo praatte Arco van ‘Poeliersbedrijf Kukeleku’ Bredemeijer bij over het wel en wee van de markt. De verschillende gesprekken met ondernemer betroffen de branchering, tarieven en verzelfstandiging. Ook de vergelijking met markten elders was nuttig. De marktkooplieden merken dat ze klanten uit het achterland missen sinds tramhalte Stevinstraat op lijn 9 is verdwenen. Ook Jan Brand, de groente en fruit specialist, kwam nog met een aantal aanbevelingen op de proppen. Na een korte afsluitende wandeling door de Gentsestraat en een bezoek aan de bloemenkiosk ‘George’, werd het zinvolle werkbezoek afgerond.

Gezellige aftrap van 2022

SP SP 's-Gravenhage 16-01-2022 11:09

Op zaterdag 8 november hebben we online met elkaar het nieuw jaar ingeluid en vooruit gekeken naar de komende campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. We sloten deze nieuwjaarsborrel af met een spannend bingo.

Tijdens de aftrap vertelde onze lijsttrekker Lesley Arp wat ons verhaal wordt tijdens de komende campagne en hoe dat verschilt van andere partijen. Zo benoemde ze het belang van bewonersinspraak over hun wijk en woningen en richtte ze haar pijlen op de uitsluitende Rotterdamwet die partijen als Hart voor Den Haag in willen voeren in bijvoorbeeld Zuidwest. Daarna vertelde onze voorzitter Bastiaan Meijer over de aankomende campagne. Hij vertelde over onze omgang met de coronaregels, onze strategie voor de komende maanden en kon ook al wat campagnemateriaal laten zien.

We kijken terug op een gezellige samenkomst, ondanks dat hij online was. Wilt u meehelpen met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen? Stuur dan een mail naar denhaag@sp.nl

Opinie: Zuidwest heeft een booster nodig!

D66 D66 's-Gravenhage 13-01-2022 14:54

Ik heb me gestoord aan het interview met Pierre Heijnen in uw krant van donderdag 30 december jl. waarin hij beweert dat ouders uit mindere wijken hun kind het liefst sturen naar scholen in betere wijken en daarom een HAVO/VWO school niet als prioriteit ziet als onderdeel van de renovatie van Den Haag Zuidwest. Natuurlijk, we moeten haast maken met de broodnodige renovatie van dit deel van onze stad met 70.000 inwoners. En waar renovatie geen soelaas biedt, starten met nieuwbouw, volgens de beste Haagse tradities en het programma dat het Haags college heeft opgesteld.

Je gaat ergens wonen omdat er goede, betaalbare, bij je budget passende woningen te vinden zijn. Maar daarmee heb je nog geen leefbare wijk gerealiseerd. Minstens zo belangrijk zijn de voorzieningen waarvan je als bewoner gebruik maakt. Zorgen dat je kinderen in de eigen wijk naar school gaan, dat ze daarna veilig buiten spelen, dat ze vervolgens na de basisschool hun carrière kunnen voortzetten op een school van voortgezet onderwijs. Door hen plekken aan te bieden waar ze hun fantasie de vrije loop laten, muziek maken, sporten, dansen, kortom waar ze aan hun persoonlijke ontwikkeling kunnen werken, al dan niet begeleid door rolmodellen en betrokken professionals.

In Den Haag Zuidwest ontbreekt het echter aan een dergelijke HAVO/VWO school en veel van de andere, hier opgesomde voorzieningen. Daarom vinden wij het met andere partijen in de Haagse raad van zeer groot belang dat zo’n school er snel komt. Liefst een brede buurtschool, waardoor allerlei bijzondere voorzieningen hieraan gekoppeld kunnen worden: de school als booster voor allerlei andere broodnodige activiteiten. Wat D66 betreft een ‘Technasium’ waar leerlingen opgeleid worden in innovatieve, technische vakken waaraan nu en in de toekomst zeer veel behoefte is.

Gezien het debat van 23 december j.l. is de Haagse wethouder Balster het met ons eens. Maar nu de ‘trekker’ van de Zuidwest alliantie Onderwijs de oprichting van zo’n HAVO/VWO school niet urgent vindt, mogen de Zuidwesters zich echt zorgen gaan maken!

Laten we vooral niet wachten tot de wijk af is voordat we dergelijke initiatieven nemen. We moeten nu aan de slag, want het oprichten van zo’n school kost nu eenmaal veel tijd. Nu beginnen betekent dat die school op z’n vroegst over 6 jaar klaar is. Hoe langer we wachten, hoe groter de kans is dat de inwoners die méér willen voor zichzelf en hun kinderen de wijk uit trekken. We willen Zuidwest een goede toekomst geven en een goede toekomst begint op school.

Anno Fekkes Raadslid D66 Den Haag

 

The post Opinie: Zuidwest heeft een booster nodig! appeared first on D66 Den Haag.

De ChristenUnie/SGP presenteert kandidatenlijst met jongste kandidaat ooit

ChristenUnie ChristenUnie 's-Gravenhage 13-01-2022 11:23

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1383565/487158/top 10 Den Haag.jfifDe ChristenUnie/SGP presenteert vol trots en dankbaarheid de vastgestelde kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s. De besturen van de ChristenUnie en SGP zijn blij met het werk van de selectiecommissie. Anil Kumar, voorzitter van de Haagse ChristenUnie: “Het resultaat mag er zijn. Een heel inclusieve lijst met vertrouwde en nieuwe namen, die elk vanuit zijn of haar ervaring bijdragen aan het christelijk-sociale geluid voor de hele stad. Ik denk dan aan Judith Klokkenburg als lijsttrekker – boordevol ervaring, een integer en kundig raadslid - en aan voormalig raadslid en huidig Kamerlid Pieter Grinwis als lijstduwer op plek 43. En met Simon Fritschij en Elisa van Dam op de nummers 2 en 3 beschikken we over talentvolle topkandidaten. Er is zelfs een primeur, nog nooit eerder hadden we zo'n jonge kandidaat als Chris Noordzij.’’ Henk Bal, voorzitter van de Haagse SGP: ''We zijn dankbaar voor deze kandidatenlijst en we zien verwachtingsvol uit naar de verkiezingen: de Haagse ChristenUnie/SGP is er klaar voor.”

Top 10 Op nummer twee staat Simon Fritschij (Centrum), in het dagelijks leven beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie en de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie. “Ik vind het fantastisch om in Den Haag te wonen. Maar het leven in onze stad kan ook keihard zijn. Voor mensen die dakloos zijn, voor kinderen die opgroeien in een beschimmelde woning in een kwetsbare buurt of voor mensen die werken in de Haagse prostitutiestraten. Ik wil dat we recht doen aan deze mensen, ook als zij de hoop misschien zelf al verloren zijn.'' 

De hoogste nieuwkomer op de lijst is Elisa van Dam (Zeeheldenkwartier) op nummer drie. Zij is sinds enige tijd werkzaam voor de lokale fractie. “Toen ik naar Den Haag verhuisde was het liefde op het eerste gezicht. Ik wil dat Den Haag die mooie stad blijft, leefbaar, groen en duurzaam. Ik maak mij zorgen om klimaatverandering, en sta daarom pal voor een duurzaam en energieneutraal Den Haag.” 

Johan Hofland (Scheveningen Dorp), werkzaam in de maritieme sector, staat op plek vier en is al langer actief in de steunfractie. Hij komt op voor de leefbaarheid en veiligheid in de stad en op Scheveningen waar hij geboren en getogen is: ''De Haven moet de Haven blijven. Dus willen we ruimte voor havengebonden bedrijven en moet je als Scheveninger op Scheveningen kunnen blijven wonen.'' 

Op plek vijf staat Gaetan Mbwete (Leyenburg), ondernemer en makelaar en actief bij Samen Kerk in Nederland (SKIN), de organisatie voor en door internationale kerken. ''Ik maak mij sterk voor ondernemers en internationale kerken in Den Haag en wil hun belangen vertegenwoordigen. Als geboren en getogen Hagenees is het een eer om mijn stad op deze manier te dienen.’’ 

Chris Noordzij (Leidschenveen) heeft met plaats nummer zes op de lijst een primeur: nooit eerder stond iemand van 16 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie/SGP Den Haag. ''Ik mag dan misschien zelf nog niet stemmen, maar vertolk wel de stem van mijn generatie. Jongeren doen wat mij betreft volop mee in deze verkiezingen, het gaat immers om onze toekomst!’’ 

De rest van de top 10 wordt gecompleteerd door Antonie Bargeman (Centrum), Mathilde van de Ridder (Waldeck), Evert de Niet (Geuzenwijk) en Sintclair White (Loosduinen)  Lijstduwers De Haagse ChristenUnie/SGP beschikt over enkele bekende lijstduwers. Op plek 40 staat ChristenUnie-senator Hendrik Jan Talsma. Plek 41 is voor Chris Schaapman, bekend op Scheveningen en Den Haag als voorzitter van Muzee Scheveningen en stichting de Ooievaart. De lijst wordt afgesloten met voormalig raadslid en huidig Tweede Kamerlid Pieter Grinwis op plek 43.   Vertrouwen Judith Klokkenburg, al eerder als lijsttrekker voorgedragen, is trots op de kandidatenlijst: “Mooi dat zoveel gedreven kandidaten het geluid van de ChristenUnie/SGP willen laten horen. 43 Hagenaars, Scheveningers en Loosduiners uit verschillende wijken van onze mooie stad, met diverse achtergronden en uit allerlei kerkelijke gemeenten, kleuren onze lijst. Stuk voor stuk mensen die vanuit hun christelijk-sociale idealen onderdeel willen zijn van een dienstbare en betrouwbare overheid, samen recht willen doen aan de vele kwetsbare inwoners in onze stad en willen bouwen aan een veilig, duurzaam, groen en toekomstbestendig Den Haag. Samen met deze gemotiveerde mensen zie ik de campagne, verkiezingen en raadsperiode met veel vertrouwen tegemoet.”  

De volledige lijst

Judith Klokkenburg Simon Fritschij Elisa van Dam Johan Hofland Gaetan Mbwete Chris Noordzij Antonie Bargeman Mathilde van de Ridder Evert de Niet Sintclair White Steven Datema Anil Kumar Tom van Koeveringe Paul Moerdijk Oetze Deelstra Ko van Wingerden Marja de Jonge Ytzen Lont Stephan van der Kolk Deidra Kwang Agyekum George Portier Ewout van der Staaij Rudi Buis Dennis Lakhichand Jan Dijkshoorn Monique Rog-Vermulst Hans Dingemanse Henk Bal Iara de Witte Henk-Willem Laan Arnout Verheij Johan den Hartogh Jorinke de Hek Job Wieles Patrick Vogelaar Ineke Kouwenberg Bert Jan Urban Koen van Haeften Jan Boer Ruud Dorlas Hendrik-Jan Talsma Chris Schaapman Pieter Grinwis

De terugkeer van fatsoen en respect

CDA CDA 's-Gravenhage 12-01-2022 15:34

Onze Mariska Neefjes was te gast bij Den Haag FM om te spreken over het nieuwe verkiezingsprogramma. Met Bob van ‘Bob staat op’ besprak Mariska onder meer het belang van tegengaan van straatintimidatie. Mariska sluit zich helemaal aan bij het pleidooi van lijsttrekker Hilbert Bredemeijer voor een terugkeer van fatsoen en respect in de samenleving. Ook ging het gesprek over coffeeshops in woonwijken: daar zijn we fel op tegen. Er kwam nog veel meer aan bod in dit sprankelende interview. Luister het hier terug. Bron: Den Haag FM, Bob staat op.

Een stad waar studenten zich thuis kunnen voelen

CDA CDA 's-Gravenhage 11-01-2022 13:07

CDA: verkamering alleen toestaan voor studenten en geen fietsverbod Grote Marktstraat Het CDA wil dat Den Haag ‘een nog aantrekkelijkere stad wordt voor studenten’, stelt maatregelen voor bij het verhuren van woningen, pleit voor een voedselpinpas en wil stadsdeelloketten openen. Dat staat te lezen in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Om studenten te binden aan de stad wil ze het verenigingsleven gaan ondersteunen en heeft ze een plan om de studenten een woning te kunnen bieden. Ook wanneer iemand klaar is met studeren moet de stad bijspringen, zo stelt de partij in haar verkiezingsprogramma. De partij pleit voor een Haagse adviesraad voor het studentenleven. Daarin zijn dan alle studentenverenigingen uit de stad in te vinden. Zo’n raad kan gevraagd en ongevraagd meedenken over het beleid voor studentenleven in de stad. Studentenhuisvesting Daarnaast wil ze, als proef, het verkamerverbod opheffen. Dit ten bate van studentenhuisvesting. Voor een periode van vijf jaar moet worden toegestaan dat een woning geschikt wordt voor maximaal zes studenten. Om ervoor te zorgen dat studenten ook na hun studie een woning kunnen kopen pleit het CDA voor een garantstelling door de gemeente waar het gaat om studieschulden, daardoor moeten studenten makkelijker een nieuwbouwwoning kunnen kopen. Wonen Op het gebied van wonen moet verkamering verboden blijven, op de uitzondering voor studenten na, zo valt te lezen. Particuliere verhuur moet worden beteugeld, maar niet in zijn geheel worden verboden. Het CDA wil ook dat er voor de vrije huursector een verplichte huurcheck komt, een commissie moet bij aanvraag van een huisvestingsvergunning gaan beoordelen of er geen te hoge huur wordt gevraagd voor een woning. Bereikbaarheid Fietsen door de Grote Marktstraat moet mogelijk blijven, daarom wil ze ‘duidelijke wegmarkeringen en oversteekplaatsen. Fietsers hoeven niet over de Gedempte Gracht te rijden. Als het aan de gemeente ligt, komt er in de Grote Marktstraateen fietsverbod tussen 11.30 uur en 18.00 uur. Fietsers kunnen dan uitwijken naar de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en de Lutherse Burgwal. Die straten worden een fietsstraat waar de auto te gast is. In 2024 moet de herinrichting af zijn. Daarnaast zou er een verbinding moeten komen tussen Molenwijk en de Binckhorst. Beide gebieden in stadsdeel Laak worden nu nog gescheiden door de Haagse Trekvliet. Betrokkenheid Om de betrokkenheid tussen stadsbestuur en bewoners te vergroten moeten stadsdeelloketten weer geopend worden, daarbovenop moet een loket komen voor burgers die ‘zichzelf niet kunnen redden in het contact met de gemeente en uitvoeringsorganisaties’. Armoede Op het gebied van armoede wil ze dat er wordt onderzocht of er een voedselpinpas kan komen. Daarmee moeten Hagenaars dan zelf, met een budget, eten kunnen kopen. ‘Zo kunnen gezinnen zelf bepalen wat ze eten zonder afhankelijk te zijn wat er in het krat van de voedselbank zit.’ Tevens moeten mensen in armoede gratis gebruik kunnen maken van het OV om ze te behoeden voor sociaal isolement. En bewindvoerders krijgen een keurmerk. Veiligheid Om criminaliteit en ondermijning tegen te gaan vindt ze dat de gemeente vergunningen moet weigeren of intrekken ‘wanneer er gevaar is dat een vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten’. Ook wil ze meer wijkagenten, die daadwerkelijk 80% van de tijd aan de wijk besteden. Naast cameratoezicht wil de partij op risicolocaties ook mobiele camera’s en drones inzetten. Na het actieplan tegen overlast op Scheveningen wil ze dat er ook een actieplan voor Kijkduin komt om daar de overlast aan te pakken. Een stad waar jij je thuis kunt blijven voelen CDA-lijsttrekkerHilbert Bredemeijerzegt met dit programma ‘vol energie’ te gaan werken ‘aan een stad waar jij je thuis kunt blijven voelen’. De gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden op 16 maart 2022. Het hele verkiezingsprogramma van het CDA ishierte vinden. Artikel @DenHaagFM

ChristenUnie/SGP kiest voor een dienstbaar, duurzaam en sociaal Den Haag.

ChristenUnie ChristenUnie 's-Gravenhage 10-01-2022 19:36

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1385660/487158/voorkant concept VP22-26“Samen recht doen” is de titel van het conceptverkiezingsprogramma, dat de partijen - die gezamenlijk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen - vandaag presenteren. Als het aan de ChristenUnie/SGP ligt wordt de komende jaren ingezet op een dienstbaar, duurzaam en sociaal Den Haag, waarin aandacht is voor een overheid met oog voor hen die onrecht wordt aangedaan. Lijsttrekker Judith Klokkenburg: ”Den Haag is een mooie en fijne stad om in te wonen en werken, maar de stad kent ook een andere kant, die door de coronacrisis vergroot is. Zo leven er veel mensen in schulden, slapen er mensen op straat en groeien veel kinderen op in armoede. Aan deze mensen moeten we recht doen. Dat begint met een dienstbare houding van het stadhuis. Dus geen bureaucratische brieven maar persoonlijk contact en in elk stadsdeel een laagdrempelig loket voor al je vragen. Maar natuurlijk hebben we veel meer plannen die te lezen zijn in ons christelijke-sociale programma.’’

Volgens Klokkenburg zijn de plannen van de ChristenUnie/SGP een start voor het herstel van vertrouwen tussen stad en stadhuis: “Het vertrouwen in de politiek, in de overheid, staat onder druk. En dat begrijp ik ook, want te vaak is de basis niet op orde.” Simon Fritschij, nummer twee op de lijst van de ChristenUnie/SGP en voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie, vult aan: “Kijk bijvoorbeeld naar het afvalprobleem wat in vele wijken speelt, daar heeft het stadsbestuur te weinig aan gedaan. Wij stellen vaste ophaaldagen voor, boetes voor veelplegers en één verantwoordelijk wethouder die zich in dit probleem vastbijt.” 

Recht doen op de woningmarkt 

En om Den Haag een aantrekkelijke woonplaats te houden voor diverse doelgroepen, zijn duidelijke keuzes nodig om de woningmarkt beter te reguleren. Zo moet minstens 70% van de nieuw te bouwen huizen betaalbaar zijn en worden huizen tot €500.000 beschermd tegen beleggers. En om de tweedeling tussen veen en zand tegen te gaan wil de ChristenUnie/SGP meer sociale huurwoningen bouwen op het zand en meer duurdere woning op het veen. Samen recht doen is volgens kandidaat-raadslid Fritschij een kwestie van doorpakken: “We willen stadsmariniers voor kwetsbare wijken, die het mandaat krijgen om daadkrachtig op te treden. Niet alleen luisteren en praten, maar overlast direct aanpakken. Genoeg woningen voor daklozen. Jongeren die op school uitgevallen zijn snel aan een baan helpen. We steken onze handen uit de mouwen.” 

Recht doen aan de schepping 

Ook om Den Haag te verduurzamen zijn er grote plannen. De nummer drie op de kandidatenlijst Elisa van Dam: “We gaan met isolatiebrigades huis voor huis langs om heel Den Haag te helpen bij het isoleren van hun huis. Ook mensen die in een huurwoning wonen profiteren daarvan. Als het aan ons ligt wordt duurzaamheid namelijk een voorwaarde voor het krijgen van een verhuurdersvergunning. Zo doet iedereen mee, en doen we recht aan mensen die geen eigen huis hebben, maar wel in de tocht zitten.” Ook komt er als het aan de ChristenUnie/SGP ligt een internationale klimaattop in Den Haag. Van Dam: ‘’De eerste internationale klimaattop (à la Glasgow 2021) in Nederland vindt wat ons betreft plaats in Den Haag. Zo combineren we het beste van twee werelden: we zetten een grote stap op weg naar een klimaatneutrale wereld en we stimuleren Den Haag als congresstad.” 

 

Recht doen aan de wijken 

Het conceptverkiezingsprogramma van de ChristenUnie/SGP heeft veel aandacht voor de verschillende wijken van Den Haag. Klokkenburg legt uit: “We hebben 44 unieke wijken in Den Haag, die we willen koesteren en voor iedere wijk zijn er plannen.  Zo willen we dat jongeren voorrang kunnen krijgen op starterswoningen in hun wijk en dat er meer seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ook ouderen dicht bij hun sociale netwerk kunnen blijven wonen. En denk bijvoorbeeld aan Den Haag Zuidwest. Wat mij betreft gaan we deze wijk een echte impuls en kijken we kritisch naar de huisvesting van kwetsbare groepen. De sterkere schouders op het zand moeten meer lasten gaan dragen.” En natuurlijk mag de Scheveningse haven niet ontbreken in het programma. Klokkenburg: “De Scheveningse haven is onze trots, de derde visafslag van het land, met innovatieve rederijen die voor veel werkgelegenheid zorgen. We moeten ondernemers de ruimte geven om te ondernemen en de haven de haven laten.”  

 

De ChristenUnie/SGP komt met veel meer interessante voorstellen. Hieronder zijn er enkele uitgelicht: 

Stadsmariniers: per kwetsbare wijk een stadsmarinier die optreedt tegen overlast en criminaliteit. Aanspreekpunt met mandaat voor de wijk. 

Publiekstrekker naar Den Haag Zuidwest: bijvoorbeeld het Eschermuseum en de aan te leggen Erasmusvaart. 

Elke wijk een bibliotheek. 

Gratis parkeren op zon- en feestdagen. 

Scheveningse Haven: meer ruimte voor ondernemers   

Welkomstpakket voor nieuwe Hagenaars 

Einde aan gokreclames in de openbare ruimte 

Blowverbod op straat en sluiten coffeeshops 

Zelfbewoningsplicht: we weren beleggers uit de stad, zodat starters, senioren, gezinnen en studenten meer kansen hebben op de woningmarkt. 

Sluiten prostitutiestraten en perspectief: uitstapprogramma’s en perspectief op werk en huis.  

Geen energiearmoede: alle sociale huurwoningen zijn in 2040 energieneutraal, zonder extra kosten voor bewoners. 

Gezamenlijke woonkamer in hoogbouw: geen anonieme flats, maar contact met elkaar. 

Toegankelijkheid: Den Haag 100% toegankelijk: een blinden en dovenloket én toegankelijkheidseisen aan alle wegwerkzaamheden, stoepen en gebouwen. 

Jongerenraad: zodat jongeren meebeslissen over hun toekomst. 

Stop het opheffen van haltes!

SP SP 's-Gravenhage 10-01-2022 18:07

De HTM heeft besloten 13 haltes in Den Haag en omgeving op te heffen. Hierdoor moeten mensen soms wel 500 meter verderop bij een halte opstappen. Dit is voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer of slecht ter been zijn niet te doen. De SP vindt dat dit soort vervoersarmoede niet mag voorkomen. Daarom voerden we op maandagavond 10 november actie.

Tijdens deze actie hebben we alle opgeheven haltes in Den Haag opgezocht om daar een poster achter te laten. We roepen bewoners in de stad op om in actie te komen tegen het opheffen van haltes en om hun verhaal over vervoersarmoede te delen met de SP. Zo kan de SP in de gemeenteraad van zich laten horen!

Laat uw verhaal achter

In memoriam: Naomi Coldenhoff

D66 D66 's-Gravenhage 10-01-2022 17:41

Met grote verslagenheid ontvingen we het intens verdrietige bericht dat ons lid Naomi Coldenhoff is overleden. Naomi is 25 jaar geworden en is in besloten kring begraven.

We zijn er stil van.

Sinds een jaar was ze lid van de werkgroep Zorg, Jeugdzorg en Welzijn. Ook heeft Naomi meegedacht met ons lokale verkiezingsprogramma over het thema veiligheid. Een onderwerp dat persoonlijk heel belangrijk voor haar was en waar ze mede vanwege haar professionele loopbaan veel van wist.

Dankbaar kijken we terug op haar betrokken, bevlogen en deskundige bijdrage aan onze afdeling.

We condoleren de nabestaanden en wensen hen en iedereen die haar heeft gekend erg veel sterkte.

Afdelingsbestuur D66 Den Haag

The post In memoriam: Naomi Coldenhoff appeared first on D66 Den Haag.