Nieuws van politieke partijen in 's-Hertogenbosch inzichtelijk

2159 documenten

Winnaar Bossche ondernemersprijs 2019

VVD VVD 's-Hertogenbosch 15-11-2019 11:14

De Bossche ondernemer van het jaar 2019 is bekend! De eerste winnaar van de Bossche ondernemersprijs 2019 is Modehuis de Bruin, in winkelcentrum de Helftheuvel! De prijs is uitgereikt door VVD Fractievoorzitter Ralph Geers op de dag van de Ondernemer.

Het modehuis vestigde zich in de Helftheuvel in 1968 bij de opening van het winkelcentrum. Het heeft zich als echt familiebedrijf, generatie na generatie, weten te blijven vernieuwen en klanten aan zich te binden.

Naast dat het echte ras-ondernemers zijn, hebben zij ook oog voor de omgeving en zetten zij zich in voor de gemeenschap. Eigenaar Gery de Bruin hanteert de AED, is voorzitter van de ondernemersvereniging en beheert de gevonden voorwerpen van het winkelcentrum. Eerder heeft dit hem al een lintje opgeleverd, maar nu ook de Bossche ondernemersprijs van 2019.

Dit soort ondernemers zijn een enorme aanwinst voor onze stad en de Bossche VVD vindt dat zij ook een schouderklopje verdienen. We kennen in ''s-Hertogenbosch al dagen waar sommige beroepsgroepen in het zonnetje worden gezet, zoals de dag van de leraar, maar ook ondernemers verdienen zo'n dag. Daarom gaat de VVD ook volgend jaar aan de slag met de Bossche ondernemersprijs 2020! Die ook zal plaatsvinden op de dag van de ondernemer.

Bijdrage Begroting 's-Hertogenbosch 2020

VVD VVD 's-Hertogenbosch 12-11-2019 11:21

Op 12 november vergaderde de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch over de begroting voor 2020. De Bossche VVD vraagt aandacht voor de financiële uitdagingen, sport, cultuurhistorie, wonen en werk. Lees hier de hele bijdrage van onze fractievoorzitter Ralph Geers.

https://denbosch.vvd.nl/nieuws/37261/bijdrage-begroting-s-hertogenbosch-2020

© Loek Opdam

Het gaat goed met ’s-Hertogenbosch en het college komt op stoom. Als zelfs het Brabants Dagblad afgelopen weekend niets anders kan dan erkennen dat dit college actief bezig is met visies en acties om verder te bouwen aan onze gemeente, dan doen we het goed. De begroting voor 2020 bevat een flink aantal maatregelen om verder te bouwen. Dit bouwen doen we met oog voor realiteit: geen luchtkastelen, maar wel het versterken van het fundament in onze gemeente. Investeringen die nodig zijn, ook met de financiële donkere wolken die op ons af komen.

Want tussen de Voorjaarsnota en deze begroting is er wel het een en ander veranderd. Begrippen als PAS en pFas waren nog onbekend en financieel zaten we in zomertijd. Maar nu staat het er anders voor, het Rijk past het stelsel van jeugdzorg maar weer eens aan, in plaats van dat ze voldoende geld beschikbaar stellen om het werk goed te doen. En ook de andere tegenvallers die in de commissies al uitgebreid aan bod zijn gekomen helpen niet.

Doordat we jarenlang financieel degelijk beleid hebben gevoerd hoeven we nu geen paniekvoetbal te spelen. We kunnen naar financiële keuzes toewerken, waarbij wij als VVD hebben gepleit voor een update van het takenboek. Wat doen wij als overheid op dit moment eigenlijk allemaal, wat is daarvan een wettelijke taak en wat plussen wij daarop. Het college heeft dit ook toegezegd.

De zaken op orde hebben geeft ook de ruimte om nu nog te investeren in het fundament, in plaats van de gemeente op slot te gooien. Voorzitter, de VVD-ambities heeft voldoende, maar we worden wel begrenst door de inhoud van de portemonnee. Deze begroting toont ambities ten aanzien van investeren in cultuur. Zoals de nieuwe huisvesting voor Exempel, het opknappen van de bouwhal van Oeteldonk, Bosch Legacy en Huis van Bosch alsook cultuurhistorie. Onze cultuurhistorie is toeristisch van groot belang, dus het is goed dat daar duidelijk in geïnvesteerd wordt. Met name vragen wij bij het college aandacht voor het snel invullen van het Kruithuis en het aanpakken van het Wilhelminaplein, zodat dat de entree kan worden die bij de stad past.

We investeren niet alleen in cultuur die goed valt bij toeristen. Juist het leefklimaat van onze burgers is van groot belang. We investeren komend jaar ook in de gebouwde omgeving. Of het nu de molen in Vinkel is, de tijdelijke woningen of de 800 tot 900 woningen die we komend jaar toe willen voegen, het voorziet in de behoefte van onze gemeente. Waar ook nog een behoefte ligt is het centrum van Rosmalen. Bij de Voorjaarsnota hebben wij samen met Rosmalens Belang al gepleit voor afronding van het centrum. Daar wordt al jaren om gevraagd, laten we dat nu gewoon eens gaan doen. Daarom dienen wij een amendement in om daar extra geld voor vrij te maken.

Daarnaast dienen wij een motie in om de situatie op Dierenbos op te lossen. Niet omdat wij nu zo blij worden van gedogen, maar wel om rust en duidelijkheid te geven voor de bewoners daar. Persoonlijke gedoogbeschikkingen zorgt ervoor dat we niet op stel en sprong op zoek moeten naar tweehonderd woningen.

De Bossche VVD investeert ook in sport. Zo laat deze begroting zien dat er een volgende stap gezet wordt in het inlopen van de achterstanden op sportonderhoud. We knappen kleedkamers op, bouwen gymzalen en vervangen de toplagen van sportvelden. De VVD vindt dat belangrijk, want bewegen is de kern van positieve gezondheid. We dienen ook een amendement in om de watersportvereniging in Engelen te helpen met de landschappelijke inpassing van hun paviljoen. Maar ook het fietspad bij OJC krijgt van ons aandacht. Al vanaf 2016 wordt er over gesproken en na de technische vragen en de commissiebehandeling is er nog geen uitspraak van het college over wanneer er een oplossing te verwachten is, vandaar deze motie.

Als bruggetje naar jongeren helpen we ook actief de skatehal naar een nieuwe locatie. Jongeren zijn de toekomst van onze stad. Daarom investeren we in jongeren, door Cityboost waarmee we jongeren echt actief betrekken bij beleid. Ook breiden we Traject Op Maat uit. Dit is een organisatie die goed werk doet om jongeren die uit dreigen te vallen weer terug te helpen naar studie of een baan.

Dit doen wij om ervoor te zorgen dat we onze gemeente sterker maken richting de toekomst. Daarbij staan wij voor een samenleving waar iedereen naar vermogen mee doet. Als je vanwege een beperking of ziekte maar deels mee kunt doen zijn we er met een sociaal vangnet. Maar voor wie er de kantjes vanaf loopt zijn we streng. Een sociale uitkering is namelijk geen hangmat. We verwachten dat je iets doet voor de uitkering, dus in ieder geval probeert uit die situatie te komen en anders je op een andere manier je inzet voor de samenleving.

Het sociaal domein is een financiele uitdaging. Dat iedereen die zorg nodig heeft goede zorg moet krijgen is zonder twijfel. Maar de kosten vormen wel een opgave. Het college zet nu in op transformatie van de zorg, wij verwachten dan ook dat dit leidt tot lagere kosten. Want de transformatie is geen doel op zich, het moet leiden tot betere zorg en lagere kosten.

Naast deze investeringen zijn er nog ambities en vragen voldoende waar we een antwoord op moeten vinden. Hoe zorgen we voor een goede doorstroming op de woningmarkt met voldoende huizen voor iedereen? Hoe zorgen we dat we onze jongeren opleiden voor de banen van de toekomst? Hoe zorgen we ervoor dat onze inwoners veiliger zijn en zich veiliger voelen? Dat zijn allemaal vragen waar we komend jaar een antwoord op moeten vinden, onder andere in de woonvisie en bij de wijkscans. Een andere onzekerheid is wat de landelijke en provinciale subsidies voor cultuur gaan doen. De onrust hierover bij de culturele sector is begrijpelijk. In onze Cultuurstad van het Zuiden bieden wij kwaliteit, en ongeacht de systematiek, kwaliteit wordt altijd erkend.

Zelfs het Brabants Dagblad gaf het aan, deze coalitie is op stoom. We blijven onze basis versterken en maken ons op om echte keuzes te maken om de financiën op orde te houden. In de tussentijd gooien we de gemeente niet op slot, want onze inwoners verdienen meer dan dat.

Uitnodiging themabijeenkomst Duurzaamheid op 14 november

CDA CDA 's-Hertogenbosch 23-10-2019 18:24

Graag nodigen wij u uit voor een thema bijeenkomst Duurzaamheid Donderdagavond 14 november de Engelenburcht te Engelen, Heuvel 18, 5221 AP Engelen Programma 20.00 uur - Themabijeenkomst duurzaamheid en burgerschap Inleiding door Simon Buwalda, wethouder Culemborg Aan bod komen vragen zoals: Hoe de bewoners en bedrijven warm te maken voor energie-transitie?Hoe kan onze gemeente de lusten en lasten van verduurzaming eerlijk verdelen? Discussie aan de hand van stellingen. 21.45 uur - Sluiting en borrel

Uitnodiging ledenvergadering en bedrijfsbezoek

VVD VVD 's-Hertogenbosch 22-10-2019 01:52

Het bestuur van het VVD-netwerk 's-Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel nodigt alle leden van harte uit bij de ledenvergadering en het bedrijfsbezoek bij de Ruwenberg.

https://denbosch.vvd.nl/nieuws/36911/uitnodiging-ledenvergadering-en-bedrijfsbezoek

Beiden zullen plaatsvinden op zaterdag 9 november 2019 om 10.00u. Bij de Ruwenberg aan de Ruwenbergstraat 7 te Sint-Michielsgestel. Vanaf 9.45u staat de koffie en thee voor u klaar! 

De ledenvergadering zal onder meer in het teken staan van: 

Het vaststellen van de begroting voor 2020;Het vaststellen van het 'Koersplan met energie naar 2023';Het terugtreden van bestuurslid Gertjo van de Rijt en de benoeming van een nieuw bestuurslid.

Kortom een vergadering waar veel te bespreken is. Het is daarom zeker aan te raden om de stukken door te lezen, die terug zijn te vinden in uw mailbox. 

Na de vergadering tijd voor iets leuks! Richard Jouvenaar, ondernemer en commercieel directeur van de Ruwenberg gaat ons alles vertellen over de geschiedenis van de Ruwenberg en over de wijze waarop hij het ondernemerschap daar al ruim 20 jaar invult. 

Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in en zien u graag verschijnen op 9 november bij de Ruwenberg!

Ondernemersprijs van de Bossche VVD 2019

VVD VVD 's-Hertogenbosch 17-10-2019 01:15

Ken jij een ondernemer die een super gave startup heeft, zich inzet voor de buurt of op een andere manier een voorbeeld is voor andere ondernemers? Nomineer dan jouw favoriete ondernemer uit gemeente ’s-Hertogenbosch voor de Bossche Ondernemersprijs van de VVD!

Nomineren kan door een mailtje te sturen naar Info@BosscheVVD.nl. Zet daarin concrete informatie over de onderneming, hoe wij contact met hen kunnen opnemen en waarom juist zij de prijs verdienen. Het is mogelijk om iemand te nomineren tot en met 8 november 2019!

Icoon gemaakt door Wichai.wi van www.flaticon.com

Zet cookies aan om de video te tonen.

Aanpak drugsoverlast en -criminaliteit Maliskamp

VVD VVD 's-Hertogenbosch 15-10-2019 08:08

De Bossche VVD heeft haar zorgen geuit over de hangjongeren op het parkeerterrein van kindcentrum de Meerlaer in de Maliskamp. ’s Avonds staan daar auto’s met portieren naast elkaar, waar zaken worden uitgewisseld die het daglicht niet verdragen kunnen. Er wordt regelmatig drugs gedeald, geven bewoners aan, omdat er onder meer in naburige tuinen zakjes met bepaalde substanties worden aangetroffen. Ook ligt er regelmatig glaswerk, wat voor onveilige situaties kan zorgen voor de kinderen van het kindcentrum of de naburige basisschool.

https://denbosch.vvd.nl/nieuws/36813/aanpak-drugsoverlast-en-criminaliteit-maliskamp

Ook het schoolbestuur heeft hun zorgen uitgesproken. Zij zouden daar, net als buurtbewoners, graag camera’s willen laten ophangen. Na verder onderzoek door de VVD blijkt dat deze zorgen ook breder leven. Daarom willen wij dat er opgetreden wordt tegen deze dealers. De situatie zorgt namelijk voor een groot gevoel van onveiligheid bij omwonenden en voor onveilige situaties waarbij kinderen betrokken zijn.

In bredere zin wil de VVD een intensieve aanpak van drugsdealers op straat. Daarom sluiten wij aan bij de oproep van buurtbewoners en het schoolbestuur, door te pleiten voor de inzet van tijdelijke (mobiele) camera’s. Hiermee kunnen we het probleem in kaart brengen en kan de nodige handhaving gericht worden ingezet. Voor ons is die combinatie erg belangrijk, niet alleen met camera’s los je de problemen op, vervolgens moet er ook stevig gehandhaafd worden.

Onze fractievoorzitter Ralph Geers heeft dan ook het college verzocht om hier tijdelijk cameratoezicht in te zetten en te handhaven. Om er zo voor te zorgen dat drugscriminelen worden aangepakt en de parkeerplaats weer veilig wordt. 

Verhoging parkeertarieven noodzakelijk, maar niet toekomstbestendig!

VVD VVD 's-Hertogenbosch 08-10-2019 06:05

Je auto parkeren in onze binnenstad kost geld en dat is volgens ons heel normaal. Hiervan worden de mensen betaald van onze parkeergarages en fietsenstallingen, maar ook het onderhoud daarvan. Ook wordt hiermee gespaard voor nieuwe voorzieningen zoals parkeergarages, zodat we in de toekomst ook nog onze stad bereikbaar houden met de auto.

https://denbosch.vvd.nl/nieuws/36717/verhoging-parkeertarieven-noodzakelijk-maar-niet-toekomstbestendig

Ook wordt er door de gemeente ieder jaar een deel van het parkeerfonds gebruikt om de algemene middelen te vullen, waar andere zaken van betaald worden. De greep in dit fonds door de gemeente wordt in verhouding steeds groter, met als resultaat een leeg fonds. Een leeg fonds waarmee zaken zoals onderhoud aan garages niet meer kan worden bekostigd en dat kan volgens ons niet de bedoeling zijn.

De Bossche VVD waarschuwde hier al jaren voor en deze maand komt het College op de valreep met een voorstel om het tij te keren, door het verhogen van de parkeerlasten in 2020 en 2021. Wij vinden dat een slecht voorstel. Het college stelt voor de parkeerlasten te verhogen, zonder daarbij het parkeerfonds toekomstbestendig te maken door de afdracht naar de algemene middelen te verlagen.

Het college vraagt de gemeenteraad om eerst een tariefverhoging goed te keuren, voordat zij kijken naar het oplossen van het achterliggende probleem. Daarmee voert zij geen toekomstbestendig beleid, wat voor ons prioriteit zou moeten zijn. Daar komt nog eens bij dat zij in deze fase de bewoners, ondernemers en het centrummanagement van de binnenstad niet of nauwelijks betrokken hebben. Terwijl zij nu wel geconfronteerd worden met een lastenverhoging. Dat is erg teleurstellend!

Voor ons zijn de ontwikkelingen een worsteling geweest, maar de alternatieven zijn helaas niet te financieren en wij willen als VVD wel verantwoordelijkheid nemen voor een financieel degelijk beleid. Het is onverstandig om het tekort van het parkeerfonds te financieren uit de reserve van de gemeente, gelet op financiële onzekerheden op andere beleidsterreinen zoals de zorg. Ook wil de fractie niet de woonlasten laten stijgen om het tekort te dichten, zoals je van de VVD mag verwachten.

Om het voorstel te verbeteren voor onze ondernemers en winkelend publiek, doet fractievoorzitter Ralph Geers daarom voorstellen om het raadsvoorstel op drie punten te repareren:

In financieel betere tijden verlagen we de afdracht uit het parkeerfonds naar de algemene middelen. Zodat de automobilist betaald voor goede en veilige garages en voorzieningen en niet blijvend opdraait de kosten van anderen. Wij steunen de oproep van ondernemers voor een lager avondtarief. Zo houden wij onze binnenstad aantrekkelijk voor bezoekers, maar ook voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor verenigingen en clubs in de binnenstad. De blauwe zone op andere plekken in de gemeente blijft gehandhaafd! Zodat je bijv. bij het winkelcentrum de Helftheuvel en in centrum van Rosmalen gewoon voor bepaalde tijd kan parkeren en boodschappen kan doen, zonder een cent te betalen.

Dit alles maakt het voor de Bossche VVD nog steeds geen goed voorstel. De verhoging is fors, het draagvlak blijft laag. Maar als VVD staan wij ook voor financiële degelijkheid en andere politieke partijen hebben duidelijk gemaakt dat er geen politiek draagvlak is voor andere financiële oplossingen. Daarom steunen wij met tegenzin dit voorstel, maar wel alleen met de nodige reparaties. 

Debatteren op school

CDA CDA 's-Hertogenbosch 25-09-2019 11:22

Drie jaar geleden werd Olaf Thelissen, CDA-raadslid te Den Bosch, gevraagd om jurylid te zijn bij het einddebat van het mini-Europees Parlement dat georganiseerd werd door het Rodenborch College te Rosmalen. In de afgelopen drie jaar is het initiatief van de school, mede door de inzet van Thelissen, uitgegroeid tot een succesvolle debatworkshop die onderdeel uitmaakt van de introductieweek voor 4 VWO aan het begin van het schooljaar. ‘Om leerlingen meer bekend te maken met het Europees Parlement organiseerde het Rodenborch drie geleden een mini-Europees Parlement’, vertelt Thelissen. ‘Het mini-EP werd afgesloten met een debatwedstrijd. Het was een leuke ervaring voor leerlingen en docenten, maar ook voor mij als jurylid.’ ‘Het is belangrijk om jongeren dichterbij de politiek te brengen. Het mini-Europees Parlement was hiervoor een goede manier. Met het oefenen van een debat wordt duidelijker hoe de politiek in de praktijk werkt. De school besloot door te gaan met het debat-initiatief. Ook ik bleef aangehaakt. In het tweede jaar werd een debatclinic gehouden. Ik stelde voor om ook een bezoek te brengen aan de raadszaal, om de politiek dichtbij de leerlingen te brengen.’ ‘Lastig vond ik dat er geen directe klik met de leerlingen was. Er was wel veel enthousiasme bij de voorbereiding, maar in de praktijk was er veel gesmoes en gelach. Ik dacht: ‘Dat moet anders’. Ik heb de school voorgesteld een debatworkshop te organiseren met een college, het onderzoeken van onderwerpen en het voeren van een debat.’ Op 30 augustus werd de workshop gehouden. Thelissen: ‘Ik startte met een college over de opbouw van een debat, over logos, ethos en pathos, hoe bouw je een debat op? Ook had ik youtube-filmpjes gezocht, om debatten te laten zien uit de dagelijkse politieke praktijk van de Tweede Kamer. De filmpjes maken het onderwerp levendig.’ ‘Ik bereidde drie onderwerpen voor die aansluiten op de leefwereld van de leerlingen zelf. De leerlingen werden verdeeld in voor- en tegenstanders van het voorstel en gingen direct aan de slag met het verzamelen van feiten en het bedenken van argumenten. Begeleiding van dit deel van de workshop gebeurde door vier docenten. De docenten vertelden mij later hoe fanatiek de leerlingen waren bij het verzamelen van informatie. Leerlingen zeiden dat zij er veel van hebben geleerd en dat het veel leuker is als op school zitten. Vervolgens vindt het debat onder mijn leiding plaats in de raadszaal.’ ‘Doel van het programma is om leerlingen kennis te laten maken met de politiek. De debatworkshop is nu onderdeel van de introductieweek, maar de school denkt erover na om het programma uit te breiden. Een idee zou kunnen zijn om er in 5- of 6-VWO een opdracht van te maken. Leerlingen zijn dan verder met de stof.’ Thelissen denkt hier graag over mee. ‘Er is niets mooiers dan als CDA-raadslid de ‘kiezers van morgen’ kennis te laten maken met de politiek.’ Interesse om een debatworkshop op een school te geven? Olaf Thelissen stelt zijn programma graag beschikbaar. Neem contact op viao.thelissen@s-hertogenbosch.nl Tekst: Ymkje van ‘t Riet

Vierdaagse weekend expositie 26 t/m 29 september 2019

KNILLIS KNILLIS 's-Hertogenbosch 18-09-2019 16:16

Op donderdag 26 september 2019, 19.00 uur, start een derde reeks vierdaagse weekendkunstexposities in de Knillispoort, Korte Waterstraat 15, 5211NR ’s-Hertogenbosch.

De expositie duurt t/m zondag 29 september 2019.

Op initiatief van Stichting de Knillispoort worden de exposities eenmaal per kwartaal georganiseerd en worden wisselende kunstbeoefenaars, veelal jongeren, in de gelegenheid gesteld hun werk te tonen.

Gedurende deze expositie presenteren 15 leerlingen van de International School Eindhoven  hun werk.

Zij  zitten in hun eindexamenjaar van het Diploma Programme(duur 2 jaar)van het International Bachchalaureate(IB)

De leeftijd is van 17-19 jaar.

Hun eindexamenwerk bestaat uit experiment en ontwikkeling rondom eigen gekozen thema’s en onderwerpen.

Speciaal vanwege het Rembrandtjaar houden ze zich bezig met het thema Licht en Duisternis.(Light&Darkness)

Ieder voor zich koppelt het thema aan zijn of haar eigen ideeën over kunst.

De leerlingen worden in het IB aangemoedigd om vooral te denken en te creëren

vanuit culturele diversiteit, historische context en sociaal maatschappelijke relevantie.

Leren communiceren met het publiek via betekenis en inhoud van hun werk is een belangrijk aspect waarop hun werk wordt beoordeeld.

Openingstijden expositie:

Donderdag:     19.00-21.00 uur

Vrijdag:           12.00-17.00 uur

Zaterdag:        12.00-17.00 uur

Zondag:           12.00-17.00 uur

Ruimte voor wijkinitiatieven, tijd voor doen!

VVD VVD 's-Hertogenbosch 03-09-2019 05:50

Onze gemeente kent veel sterke wijken en dorpen, maar voor behoud van deze kracht met de sociale zorgopgave van nu moeten deze nog verder versterkt worden. Dat moet niet gebeuren door meer professioneel welzijnswerk door grote organisaties, maar door initiatieven uit de eigen buurt. Inwoners die zich inzetten voor de eigen buurt bereiken meer dan een professionele organisatie. Daarom gaat per 2020 een nieuwe werkwijze van start, om kleine initiatieven te versterken!

Vorig jaar heeft commissielid Freek van Haren een eerste aanzet gegeven voor een nieuwe manier van welzijnswerk in onze stad. Met de nieuwe werkwijze krijgen buurtbewoners zelf de ruimte om een sociaal initiatief op te zetten, bijvoorbeeld rondom eenzaamheid of jongeren. Deze initiatieven zullen ook gelijkwaardig worden behandeld ten opzichte van bestaande organisaties. Is het initiatief succesvol? Dan kan het rekenen op meerjarige financiële zekerheid en ontstaat de mogelijkheid om het werk van de bestaande organisaties blijvend te vervangen. Zo maak je ruimte voor vernieuwing en transformatie van de zorg. Het College heeft dit voortvarend oppakt en per 2020 gaan de eerste veranderingen in. Hiermee wordt welzijnswerk in de wijk weer van de wijk zelf, zonder dat de professionele expertise van de grote zorgverleners verdwijnt.

Deze werkwijze levert het volgende op:

Welzijnswerk dichter bij de mensen en ruimte voor verschillende aanpak in de wijken en dorpen.Minder bureaucratie! Niet langer losse jaarlijkse subsidieaanvragen, maar meerjarige afspraken. Gelijkwaardige behandeling. De gemeente kijkt naar de effectiviteit van het initiatief en niet naar afspraken uit het verleden, zoals bij grote organisaties.

Deze manier van werken gaat direct van start bij het jongerencentrum de Poort in de Maaspoort en bij de organisatie Hambaken Connect. Met hun effectieve en familiegerichte aanpak nemen zij een deel van het bestaande jongeren- en welzijnswerk over, maar dit willen we natuurlijk in veel meer dorpen en wijken gaan toepassen! De Bossche VVD gelooft in de kracht van onze inwoners, bouw daarom mee aan een sociale en leefbare buurt. Samen voor sterke wijken en dorpen!

Zet cookies aan om de video te tonen.