Nieuws van politieke partijen in 's-Hertogenbosch inzichtelijk

2181 documenten

Sebastiaan Duivenvoorde beëdigd tot raadslid voor het CDA

CDA CDA 's-Hertogenbosch 01-07-2020 10:15

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond (30-06-2020)is Sebastiaan Duivenvoorde door burgemeester Verkleij beëdigdtot raadslid namens het CDA. Wij wensen Sebastiaan heel veel succes en plezier met zijn raadslidmaatschap.

Spreektekst van Ralph Geers bij de algemene beschouwingen

VVD VVD 's-Hertogenbosch 16-06-2020 06:36

Toen deze raad in 2018 aantrad was de situatie waar we in zitten niet te voorspellen. Sterker, in februari dit jaar hadden we nog het idee dat we met een aantal gerichte ombuigingen de financiële donkere wolken te lijf konden en verder konden bouwen aan onze sterke samenleving.

Hoe anders is de situatie nu. De coronacrisis heeft onze samenleving tot stilstand gebracht, mensen werden ziek of kwamen te overlijden, ontmoetingen werden in onze Bourgondische stad onmogelijk, toeristen en winkelend publiek bleven weg uit onze binnenstad en ondernemers zagen van de ene op de andere dag hun omzet compleet wegvallen. Allerlei verworvenheden die we als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen, blijken niet zo vanzelfsprekend te zijn.

In die crisis heeft het college zich positief laten gelden, door te informeren en zekerheid te bieden. Nu de gezondheidscrisis voorlopig onder controle lijkt, is het tijd om vooruit te kijken. Om op zoek te gaan naar een nieuw perspectief. En dat moeten we samen doen, samenleving en stadsbestuur, raad en college en coalitie en oppositie. En als eerder al gezegd, betekent dat ook dat we delen uit het coalitieakkoord voor nu los moeten laten om de actuele vraagstukken te lijf te gaan.

Vraagstukken als hoe zorgen we dat we de banen van onze inwoners kunnen behouden? Hoe zorgen we dat we in de komende crisis het fundament van onze samenleving behouden? Hoe zorgen we ervoor dat we ondanks een crisis onze jongeren kansen blijven bieden op de arbeids- en woningmarkt? Hoe zorgen we dat we de onderlinge solidariteit die we de afgelopen maanden hebben gezien kunnen behouden? Hoe voorkomen we dat onze meest kwetsbaren buiten de boot vallen? En hoe realiseren we die ambities zonder er als gemeente financieel aan onderdoor te gaan?

Voorzitter, de crisis zorgt voor veel onzekerheid, maar de VVD kijkt ook naar de positieve kant, er zal nu een serieus debat gevoerd moeten worden over wat écht belangrijk is en het fundament van onze samenleving vormt. Voorzitter, de VVD geeft daarbij richting. Wij willen deze tijd benutten om veranderingen door te voeren, met als een van de uitgangspunten samenwerken. Alhoewel het heel menselijk is dat organisaties en ondernemers primair gericht zijn op hun eigen voortbestaan, verwachten wij dat ze de samenwerking zoeken. De mate waarin een organisatie de verbinding zoekt met anderen en oog heeft voor de bredere maatschappelijke opgave zou doorslaggevend moeten zijn bij subsidies en gemeentelijk beleid. 

Voorzitter, we kunnen niet alles blijven betalen, dus moeten we als overheid terug naar de kern. Wat de Bossche VVD betreft is het adagium daarbij ‘wat we doen, doen we goed en wat we niet kunnen betalen doen we niet’. Niet omdat andere zaken niet zinvol zijn, maar wel omdat ze niet bij de kern behoren van waar een overheid voor op aarde is. We kennen bijvoorbeeld aan groot aantal prijzen en prijsvragen, die zijn leuk, maar volgens mij kunnen we ons geld beter inzetten in het directe belang van de inwoner.

Ten derde moeten wij ervoor kiezen om nog meer in te zetten op preventie. We moeten investeren in sport om de gezondheid en sociale vaardigheden te verbeteren, investeren in onderwijs en talentontwikkeling zodat iedereen de kans heeft mee te doen in onze samenleving. Investeren in onze economie, zodat we ook bij veranderende omstandigheden banen kunnen blijven behouden voor onze inwoners en ’s-Hertogenbosch een economisch powerhouse blijft. Investeren in kansen en mensen zorgt voor een gezonde samenleving, met minder kosten voor jeugdzorg en een veiligere samenleving.

Voorzitter, tijden veranderen en in de oude groef blijven doen wat je al deed gaat niet helpen. Juist deze tijd moeten we benutten om te innoveren en nieuwe verbindingen te leggen. Innovatie is van vitaal belang, voor onze zorg, voor de economie en voor het onderwijs. Maar ook grote ontwikkelingen als duurzaamheid en de woningbouwplannen vragen om nieuwe manieren van werken. 

Zet onze Den Bosch Datastad in als een kracht, nu we hebben gezien hoe waardevol digitalisering is om de maatschappij – denk aan het thuisonderwijs en het thuiswerken wat we volop deden of doen – draaiende te houden, maar ook aan e-health. Fysieke winkels met een goede webshop combineren het beste van 2 werelden, en het meest weerbaar in deze tijd.

Corona en de economische neergang zijn geen redenen om niet langer te werken/dromen/bouwen aan de stad. Er zijn het afgelopen jaar veel mooie ruimtelijke ontwikkelingen in gang gezet. Juist omdat het de stad weer nieuwe energie, hoop en elan brengt. Denk aan Orthen-links, Boschveld, stadsdelta, EKP-terrein, nieuwbouw WeenerXL, zuidwalkwartier, vierde kwart en centrum Groote wielen, Grasso-Grenco en meest recent rondom station Oost. Mooie ontwikkelingen in wisselende fase van proces, maar allemaal gericht om het fundament van wonen, werken, ontmoeten en leven in ’s-Hertogenbosch blijvend te versterken in de komende 10 jaar.

Voorzitter. Vanuit een sterke financiële situatie zijn we de crisis in gegaan, we kunnen daardoor veel doen om onze samenleving te helpen. We kunnen nu ook anticyclisch investeren, maar de VVD is ook realistisch; we kunnen niet iedereen helpen. En dat moeten we ook niet willen. Want nu strooien met geld is voor de toekomst roulette spelen met basisvoorzieningen. We moeten slim financieel beleid blijven voeren, niet alleen voor onszelf, maar vooral met oog voor wat de portemonnee van de burger kan dragen. Ambities zijn goed, maar waar die ook investeringen vragen van de inwoner moeten we altijd rekening houden met de draagkracht van die inwoner.

Voorzitter, ’s-Hertogenbosch is een gemeente die groot is in MKB. En dat is fijn, want dan zijn we niet afhankelijk van de bedrijfskeuzes of levensvatbaarheid van een enkel groot bedrijf. Maar tegelijkertijd is het MKB ook kwetsbaar. Het betreft vaak ondernemers die hun ziel en zaligheid in hun bedrijf steken en geen grote reserves of grote promotiecampagnes op kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld aan onze retailers in de binnenstad die net de economische crisis achter zich hebben gelaten en waar het water net iets lager dan de lippen is komen te staan. En die ondernemers worden nu geraakt door het ontbreken van stromen bezoekers die op het station binnen komen.

Onze musea, horeca en detailhandel hebben het moeilijk. En de strijd wordt met name voor de kleine detailhandel nog lastiger doordat nog meer mensen nog meer online bestellen. En als overheid helpen we daar onze winkelier niet bij. Dan heb kijkt niet per de over ons als lokale overheid, maar met name de Rijksoverheid. Want waar een winkelier in bijvoorbeeld de Vughterstraat via belastingen als de precario bijdraagt aan het onderhoud van de straat, het openbaar vervoer dat de bezoekers naar de straat brengt en het reclamebord dat hoort bij een fysieke winkel, betaalt een webshop als Amazon amper belasting en al helemaal niet aan onze voorzieningen. Dus laten we onze eigen middenstander helpen in de ongelijke strijd tegen buitenlandse webshops. Daar moeten we richting het Rijk mee aan de slag, zodat ze in Den Haag ook krijgen voor het MKB en lokale ondernemers, in ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Nuland en Vinkel.

 

Zet cookies aan om de video te tonen.

Gezocht: Fractiemedewerker!

VVD VVD 's-Hertogenbosch 12-06-2020 06:19

Ben jij op zoek naar een afwisselende bijbaan in het hart van de Bossche politiek? Wil je de VVD helpen met het liberaler maken van gemeente ‘s-Hertogenbosch? Dan is de Bossche VVD op zoek naar jou voor de functie van fractiemedewerker!

https://denbosch.vvd.nl/nieuws/39857/gezocht-fractiemedewerker

De Bossche VVD is een ambitieuze en enthousiaste club mensen met vijf zetels in de gemeenteraad, een wethouder en één commissielid. Omdat het contract van onze huidige fractiemedewerker eindigt, zijn wij op zoek naar een nieuwe fractiemedewerker.

Wat ga je doen?

Als fractiemedewerker ben je in de kern bezig met het ondersteunen van onze fractieleden met allerlei secretariële en administratieve taken. Ook krijg je ruimte om jezelf inhoudelijk te ontwikkelen door mee te praten over beleidsinhoudelijke onderwerpen en onze portefeuillehouders te helpen met het opstellen van schriftelijke raadsvragen. Daarnaast zorg je voor goede externe communicatie, door onder andere het beheren van de sociale media en de website van de VVD.

Wat verwachten we van je?

·        Je hebt affiniteit met het liberalisme en lokale politiek.

·        Je bent een echte doener! Je bent proactief, initiatiefrijk en oplossingsgericht.

·        Je bent in staat om zelfsturend te werken. Het meeste werk doe je namelijk zonder collega’s om je heen.

·        Je communicatieve vaardigheden zijn goed: Je redeneert helder en overtuigend, weet je ideeën goed te verwoorden en beschikt over een vlotte pen.

·        Je bent bekend met de gangbare sociale media en je digitale communicatie skills zijn op niveau! 

·        Je bezit het vermogen om goed te kunnen structureren en organiseren.

·        Je bent een echte teamplayer!

·        Je hebt goede politieke voelsprieten en kan vertrouwelijk omgaan met informatie.

·        Je vindt het leuk om creatieve dingen te verzinnen voor de sociale media van de VVD.

·        Je bent vanaf 1 augustus 2020 beschikbaar om bij ons te komen werken!

Wat kan je van ons verwachten?

Het is een baan die soms hectisch kan zijn, maar die wel plaatsvindt in een interessante omgeving, namelijk de politiek! Ook kent onze fractie een prettige werksfeer waar ruimte is voor vragen en discussie, het is daarom een enorm fijne plek om ervaring op te doen in het politieke bestel.

Het is een parttimefunctie waarbij je veel taken in eigen tijd kan uitvoeren, maar er wordt wel van je gevraagd om ’s avonds aanwezig te zijn bij fractievergaderingen (tweemaal per maand) en raadsvergaderingen (eenmaal per maand). Dat betekent wel dat je hierop je agenda moet afstellen, maar zorgt ook voor ruimte om je eigen uren te kiezen. Afhankelijk van de raadsagenda komt het erop neer dat je ongeveer wekelijks 8 tot 12 uur bezig bent met het uitvoeren van je functie. 

Informatie over de vacature kan worden verkregen bij Loek Opdam, huidige fractiemedewerker van de Bossche VVD via l.opdam@s-hertogenbosch.nl of +31 6 232 844 23. Stuur uiterlijk voor donderdag 25 juni a.s. je sollicitatiebrief en CV naar onze fractievoorzitter Ralph Geers via ralph.geers@s-hertogenbosch.nl.

Boa’s veilig op straat

VVD VVD Partij voor de Vrijheid 's-Hertogenbosch 09-06-2020 02:46

Juist nu moeten de handhavers van Stadstoezicht hun wapenstok inleveren. Terecht dat men ook in ’s-Hertogenbosch daartegen in protest komt. Nu het kabinet meer ruimte geeft aan gemeenten om zelf te beslissen over verdedigingsmiddelen wil de Bossche VVD deze zo snel mogelijk beschikbaar stellen aan onze handhavers!

https://denbosch.vvd.nl/nieuws/39806/boa-s-veilig-op-straat

Afgelopen weken waren er in verschillende steden protesten van boa’s over voldoende maatregelen om hun veiligheid te beschermen, ook in ’s-Hertogenbosch. De Bossche VVD hecht veel waarde aan een veilige werkomgeving voor onze handhavers en daarmee aan een veiligere stad.

Maar juist op het moment dat we onze handhavers meer dan normaal nodig hebben om de richtlijnen van de coronacrisis te handhaven, moeten de boa’s kun wapenstok inleveren. Dit omdat de vergunning voor de Bossche boa’s voor het dragen van een wapenstok is door het Rijk niet verlengd. Fractievoorzitter Ralph Geers heeft al eerder aandacht gevraagd voor adequate beschermingsmiddelen voor onze handhavers. Alleen een noodknop en bodycam zijn volgens de boa’s zelf niet afdoende, omdat de politie door de capaciteitsproblemen niet altijd direct ter plaatse kan zijn.

Gelukkig heeft de het kabinet toegezegd dat gemeenten voortaan zelf mogen beslissen over verdedigingsmiddelen. Niet alleen over de wapenstok, maar in de toekomst ook over Pepperspray. Een kans om de handhavers in onze stad te voorzien van deze middelen. Burgemeester Mikkers draagt terecht de boodschap uit dat zowel fysiek als verbaal geweld tegen onze handhavers onaanvaardbaar is. Wij onderschrijven die duidelijke boodschap van de burgemeester volledig, maar hierbij horen ook daden! Samen met de PVV roept de Bossche VVD daarom op om de wapenstok zo snel mogelijk beschikbaar te stellen in voor Boa’s in ‘s-Hertogenbosch.

Aanpak malafide zorgorganisaties

VVD VVD PvdA 's-Hertogenbosch 28-05-2020 00:36

Fraude met zorggeld voor malafide aanbieders is een steeds groter probleem. Ook in 's-Hertogenbosch zijn organisaties actief die met schimmige constructies misbruik maken van belastinggeld. De Bossche VVD wil dat dit stopt en de fraudeurs worden aangepakt!

https://denbosch.vvd.nl/nieuws/39638/aanpak-malafide-zorgorganisaties

Commissielid Freek van Haren heeft vorig jaar het onderwerp 'Rechtmatigheid in de zorg' op de agenda gezet in de Bossche politiek, maar destijds konden wij ook niet vermoeden hoeveel dit onderwerp in de maanden daarna in de media zou verschijnen. Onderzoek platform Follow the Money, tv-programma Pointer en vakblad Binnenlands Bestuur brachten nieuwe feiten aan het licht over malafide en frauderende organisaties. Hier zaten ook instellingen uit 's-Hertogenbosch tussen.

Volgens onderzoek is bij maar liefst één op de zeven zorgaanbieders signalen van onrechtmatige uitgaven. Voor heel Nederland schatten onderzoekers dat jaarlijks ruim 100 miljoen euro op fraudeloze wijze verdwijnt. Dit heeft ook voor onze gemeente grote gevolgen.

Samen met de PvdA pleiten wij voor een stevige aanpak van fraude in zorg. Andere gemeenten laten al zien dat met betere inkoop en stevig toezicht deze fraudeurs buiten de deur kunt houden. Ook zou de gemeente vaker aangifte moeten doen om deze criminelen een halt toe te roepen.

Zie onderstaande notitie en motie voor meer informatie.

Geen zendmast bij Stadsboerderij Eyghentijds

VVD VVD 's-Hertogenbosch 19-05-2020 06:14

https://denbosch.vvd.nl/nieuws/39815/geen-zendmast-bij-stadsboerderij-eyghentijds

De voorgenomen zendmast in de Groote Wielen bij Stadsboerderij Eyghentijds, riep veel zorgen op bij omwonenden. Deze buurtbewoners hebben meerdere malen ingesproken en er op gewezen dat gemeente ’s-Hertogenbosch bij de locatiekeuze niet voldoet aan de criteria van het eigen Antennebeleid. Na een lang proces is uiteindelijk geconstateerd dat er op die plek geen bouwwerken van 40 meter hoog mogen worden geplaatst. De gemeente heeft daarom gelukkig de plaatsing van de mast stopgezet. Juist de overheid hoort zich aan haar eigen regels te houden en dat vinden wij heel normaal!

Door het voeren van gesprekken met omwonenden, betrokken ambtenaren en het stellen van schriftelijke vragen aan de wethouder, heeft ons raadslid Eva Eigenhuijsen een steentje bijgedragen aan deze uitkomst.

De Bossche VVD vindt het ontzettend belangrijk dat er bij dit soort ontwikkelingen altijd een omgevingsdialoog gevoerd dient te worden. Want een ondoorzichtig proces zorgt alleen maar voor onnodige bezorgdheid in de omgeving!

Stop met experimenteren in de Bijstand

VVD VVD 's-Hertogenbosch 18-05-2020 00:34

Het experiment met bijverdienen in de bijstand is mislukt! Dankzij een stimuleringspremie hebben in 2019 minder bijstandsgerechtigden de stap gemaakt naar betaald werk of een opleiding dan voorgaande jaren. Tijd voor focus op werken aan werk, want de beste sociale voorziening is nog altijd een betaalde baan.

https://denbosch.vvd.nl/nieuws/39803/stop-met-experimenteren-in-de-bijstand

Werken is voor iedereen belangrijk. Wie werkt ontwikkelt zichzelf en doet op eigen niveau mee in samenleving. De bijstand is daarbij belangrijk als vangnet en startpunt voor de WeenerXL om mensen te begeleiden naar werk, ondernemerschap of een opleiding. Raadslid Mikhael Hack vond het daarom vreemd dat de gemeente in 2018 aankondigde te starten met het tweejarige experiment: ‘Bijverdienen in de Bijstand’.

Dit experiment maakt gebruik van een stimuleringspremie, zodat mensen extra beloond worden voor te doen van deeltijdwerk met behoudt van de uitkering. Hiermee hou je mensen langer in de uitkering, omdat dit in veel gevallen aantrekkelijker wordt dan werk. Een experiment die de stap naar betaald werk, een opleiding of ondernemerschap bemoeilijkt door de bijstand aantrekkelijker te maken hoort daar in onze ogen niet in thuis in ’s-Hertogenbosch.

Uit de resultaten in 2019 kwam naar voren dat het experiment - ondanks een stevig gemeentelijk budget - niet alleen niet werkt, maar zelfs zorgt voor minder uitstroom uit de bijstand naar werk dan voorgaande jaren. Terwijl de arbeidsmarkt juist riep om personeel! Gelukkig concludeert het College dat dit experiment dan ook niet bijdraagt aan de ambitie om meer wensen aan het werk te krijgen, maar zet deze wel door in 2020.

Ondertussen is de arbeidsmarkt door de coronacrisis aan het veranderen. Juist nu dient de gemeente de Bosschenaren die de hardste klappen krijgen in economisch zware tijd te helpen aan werk. De Bossche VVD pleit dan ook voor het stoppen met experimenteren en alle zeilen bij te zetten om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden!

Digitaal op de koffie met Freek

VVD VVD 's-Hertogenbosch 04-05-2020 06:24

Door de maatregelen rondom het Coronavirus waren de afgelopen maanden helaas ook alle 'Op de koffie' bijeenkomsten geannuleerd. Waar traditioneel op de 2e zaterdag van de maand de koffie (en thee) klaar staat in Hotel Central hebben de fractie en het bestuur afgelopen tijd gezocht naar andere manieren om in gesprek te gaan over de actualiteiten binnen en buiten de Bossche politiek. In plaats daarvan organiseert de Bossche VVD fractie aanstaande zaterdag 9 mei de eerste digitale editie van 'Op de Koffie'.

Komende zaterdag starten wij om 11.15 uur tot ongeveer 13.15 uur. Dit i.v.m. de aangekondigde livestream van de Brabantse VVD over het nieuwe Bestuursakkoord in de Provincie. Deze livestream duurt van 10.00 tot 11.00 uur en wij zouden het leuk vinden als u daarna schakelt naar de Bossche 'Op de koffie'. Omdat deze bijeenkomst de eerste in lange tijd is, kent het geen specifiek thema. De Bossche fractie gaat graag met u in gesprek over de Bossche Politiek in deze bijzondere tijd.

Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen aan deze digitale bijeenkomst, stuur dan een mail naar info.vvd@netwerk-dbsmg.nl

Digitaal op de koffie

VVD VVD 's-Hertogenbosch 04-05-2020 06:24

Door de maatregelen rondom het Coronavirus waren de afgelopen maanden helaas ook alle 'Op de koffie' bijeenkomsten geannuleerd. Waar traditioneel op de 2e zaterdag van de maand de koffie (en thee) klaar staat in Hotel Central hebben de fractie en het bestuur afgelopen tijd gezocht naar andere manieren om in gesprek te gaan over de actualiteiten binnen en buiten de Bossche politiek. In plaats daarvan organiseert de Bossche VVD fractie aanstaande zaterdag 9 mei de eerste digitale editie van 'Op de Koffie'.

Komende zaterdag starten wij om 11.15 uur tot ongeveer 13.15 uur. Dit i.v.m. de aangekondigde livestream van de Brabantse VVD over het nieuwe Bestuursakkoord in de Provincie. Deze livestream duurt van 10.00 tot 11.00 uur en wij zouden het leuk vinden als u daarna schakelt naar de Bossche 'Op de koffie'. Omdat deze bijeenkomst de eerste in lange tijd is, kent het geen specifiek thema. De Bossche fractie gaat graag met u in gesprek over de Bossche Politiek in deze bijzondere tijd.

Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen aan deze digitale bijeenkomst, stuur dan een mail naar info.vvd@netwerk-dbsmg.nl

Bezoek de online stad tijdens de gezondheidscrisis!

VVD VVD 's-Hertogenbosch 28-04-2020 03:33

Afgelopen weekend riep onze burgemeester Jack Mikkers iedereen al op om vooral thuis te blijven, ook met het mooie weer! Het was namelijk veel en veel te druk in de stad.Wij begrijpen ontzettend goed dat u het bruisende leven in onze stad mist, maar dat kan voortaan ook vanuit uw veilige thuis!

https://denbosch.vvd.nl/nieuws/39202/bezoek-de-online-stad-tijdens-de-gezondheidscrisis

© Gemeente 's-Hertogenbosch

Door het initiatief #samenzijnwijdenbosch van onze ondernemers en de gemeente, kun je namelijk online onze stad beleven en tegelijkertijd onze ondernemers steunen! 

Zo kunt u een virtueel bezoekje doen aan Het Noordbrabants Museum, 'thuis uiteten' bij uw favoriete restaurant, online shoppen met het advies van stylisten en nog véél meer!

Dat kan allemaal hier: https://www.bezoekdenbosch.nl/nl/samenzijnwijdenbosch

U bent hartstikke welkom in onze online stad!