De tweede motie die de Statenfractie van de PvdA gisteren indiende in het Drents Parlement - opgesteld door Statenleden Rudolf Bosch en Ralph du Long - had betrekking op toegankelijkheid in onze provincie voor mensen met een beperking. Ook bijvoorbeeld bij het kunnen genieten van cultuur in Drenthe is toegankelijkheid een belangrijk thema. Beperkingen mogen geen drempel zijn om een museum, evenement of concert te kunnen bezoeken of informatie hierover te kunnen krijgen. Rudolf Bosch hierover: ‘De provincie kan een belangrijke bijdrage hieraan leveren, door de manier waarop zij haar eigen taken uitvoert en subsidies verleent aan uitvoeringsorganisaties, op tal van terreinen. De PvdA roept daarom het College van Gedeputeerde Staten op om nog voor het einde van deze collegeperiode in de provinciale subsidieverordening toegankelijkheid als apart aandachtspunt op te nemen, en bij nieuwe aan- of uitbestedingen het thema toegankelijkheid in de toetsing mee te laten wegen.’ Cees Bijl - verantwoordelijk voor het aan- en uitbestedingsbeleid van de provincie Drenthe - gaf aan dat de provinciale subsidieverordening hierop kan worden aangepast. De motie (die mede werd ingediend door CDA, SP, D66, 50PLUS, GroenLinks en PVV) werd met algemene stemmen aangenomen; het College van GS komt nu met een voorstel om de verordening aan te passen.