Nieuws van politieke partijen in Alkmaar inzichtelijk

2813 documenten

SP Alkmaar zoekt flyeraars

SP SP Alkmaar 20-07-2019 07:30

https://alkmaar.sp.nl/form/sp-alkmaar-zoekt-flyeraars
Samen gaan we campagne voeren! We hebben jouw hulp nodig om duizenden mensen over te halen om op 20 maart te kiezen voor een rechtvaardig Noordholland! 

En dus zijn we op zoek naar flyeraars die tot 19 maart in hun eigen straat en/of buurt flyers huis-aan-huis willen verspreiden. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je wilt besteden. Met elk uurtje flyeren help je de SP!

Je contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de verkiezingscampagne. Je gegevens zullen worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Na de campagne worden je persoonsgegevens weer verwijderd.

Meld je hieronder aan! Ons campagneteam neemt zo snel mogelijk contact met je op.

 
Uw naam *
email adres
of telefoonnummer
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

LEKKE BAND VOOR EK-WIELRENNEN; GEEN ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) VVD Alkmaar 12-07-2019 15:28

LEKKE BAND VOOR EK-WIELRENNEN; GEEN HAAGSE SUBSIDIE ONDANKS VVD LOBBY Inmiddels is duidelijk dat Den Haag de Alkmaarse subsidieaanvraag voor het EK-sportevenement niet toekent. Volgens het ministerie is het EK wielrennen een B-evenement. Het Alkmaarse ‘VVD tot en met GroenLinks’ college heeft het evenement met succes in de raad verdedigd. Het evenement zou een enorme exposure hebben, een uitstraling voor de stad, hetgeen de investering van 1 miljoen meer dan waard zou zijn. Volgens Den Haag is er onvoldoende argumentatie om het een evenement te labelen met een ‘topkwalificatie’. In de raadsbijlage wordt naast het bedrag dat de gemeente moet investeren, zijnde bijna 1 miljoen ook een bedrag genoemd van ruim 1 miljoen aan binnen te halen subsidies. Daarbij wordt de subsidie van het ministerie van sport een risico genoemd. OPA verwacht al lang dat de kosten hoger uitvallen voor de gemeente. We zijn zeer verbaasd dat de lobby niet heeft gewerkt. De Haagse partijen in de raad en college zeggen altijd dat zij een streepje voor hebben omdat hun gelijknamige partijen de dienst uitmaken. De Alkmaarse VVD heeft de sportwethouder, een Alkmaars VVD-kamerlid dat sport in zijn portefeuille heeft en last but not least: de minister is van de VVD. OPA houdt van resultaten maar deze lobby heeft niet gewerkt, en dat kost onze inwoners erg veel geld. Fractievoorzitter Kloos stelt namens de fractie de volgende vragen in het kader van art 42 RvO: 1. Wat heeft het college voor concrete activiteiten ondernomen om de subsidie uit Den Haag binnen te halen? Wat heeft u concreet voor actie ondernomen richting ‘ons’ Alkmaarse kamerlid? 2. Hoe denkt u de te verwachten subsidies -ingerekend voor ruim 1 miljoen- nu binnen te halen? 3. Welke stad heeft vanuit Den Haag wel eens subsidie ontvangen voor het houden van EK wielrennen? 4. Kunt u een verklaring geven waarom het ministerie zo’n andere kijk op uw evenement heeft dan u zelf? Zo ja, wat is deze verklaring? 5. Op basis waarvan heeft u ingeschat dat deze subsidie wel zou worden toegekend?

PLASTIC FANTASTIC Wordt ons plastic ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 12-07-2019 13:25

PLASTIC FANTASTIC Wordt ons plastic afval wel echt gerecycled? (deel 2) OPA is mede verantwoordelijk voor het bestuur van onze stad en is van oordeel dat burgers recht hebben op correcte informatie. De inzameling van plastic in Alkmaar en de regio heeft veel draagkracht en weerklank bij de burgers. Burgers dienen te weten of deze inzameling nut heeft en daarmee bijdraagt aan een schoner en mooier Alkmaar en regio. De fractie van OPA stelt daarom opnieuw raadsvragen. https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/7817948/1#search=%22Opa%20plastic%22

SeniorenPartij Alkmaar(SPA) gaat ...

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen Alkmaar 12-07-2019 09:04

SeniorenPartij Alkmaar(SPA) gaat niet naar EK wielrennen. De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) gaat niet in op de z.g. VIP uitnodiging voor het E.K wielrennen. De fractie heeft tegen het project gestemd - niet omdat we tegen de sport zouden zijn - maar omdat wij: 1. De gemeentelijke subsidie van ruim € 1 miljoen veel te veel vonden en dit liever aan de brede amateursport zouden willen besteden, 2. Sponsoring op het moment van besluitvorming niet of onvoldoende was geregeld. Vandaag zien we het besluit van het Ministerie Sport om geen topsubsidie te verlenen aangezien zij het een evenement in de B categorie vinden! 3. Kortom, de financiële belasting vinden wij voor Alkmaar veel te zwaar. De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) draagt de sport een warm hart toe maar niet op deze manier. Daarom gaat de gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) niet in op de gemeentelijke VIP uitnodiging om de hele dag de gast te zijn van het evenement.

In de commissie Sociaal van 26 juni ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Alkmaar 10-07-2019 14:50

In de commissie Sociaal van 26 juni werden onder andere de beleidskaders WMO besproken. Door een vergrijzende bevolking zijn er steeds meer vrijwilligers nodig om in een stuk zorg te voorzien, zoals boodschappen doen, wandelen of administratie. Afhankelijke ouderen zijn echter kwetsbaar en worden regelmatig slachtoffer van financiële oplichting. Reden voor de Partij voor de Dieren om haar zorgen hierover uit te spreken. 🌳🍀 #PlanBvoorAlkmaar

PffffAlkmaar CentraalPont ...

B.A.S. B.A.S. Alkmaar 10-07-2019 10:05

Pffff

PffffAlkmaar CentraalOplevering ...

B.A.S. B.A.S. Alkmaar 10-07-2019 10:05

Pffff

Holocaust monument

CDA CDA Alkmaar 09-07-2019 17:09

Betreft: Artikel 42 vragen betreffende Alkmaarse bijdrage aan HolocaustmonumentRuim 102.000 slachtoffers van de Holocaust krijgen 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog een eigen monument. In Amsterdam zal een monument verrijzen met alle namen van de Nederlandse Holocaust slachtoffers die geen graf hebben. Het betreft namen van Joden, Sinti en Roma die zijn omgekomen in deze wereldoorlog. Daarmee krijgt Nederland een tastbaar gedenkteken waar deze slachtoffers kunnen worden herdacht. Voor nabestaanden een plaats waar zij hun familieleden kunnen herdenken. Tevens worden de namen van de slachtoffers aan de vergetelheid onttrokken.Het Nederlandse Auschwitz Comité is initiatiefnemer. Iedereen kan een steen met naam adopteren a € 50,- per steen. De mogelijkheid bestaat ook dat een gemeente een aantal stenen adopteert met namen van slachtoffers die in hun gemeente hebben gewoond.Reeds eerder heeft de gemeente aandacht gegeven aan haar vroegere inwoners. Voorbeelden zijn de grote bijdragen om de Synagoge weer functioneel te krijgen en de actieve bijdrage van de actie van Stolpersteine. Het CDA is van mening dat het adopteren van stenen met namen van slachtoffers die in onze gemeente gewoond hebben een juist en mooi gevolg is om blijvend deze slachtoffers te herdenken en zeker ook dat hun namen blijvend niet vergeten worden. In het licht van artikel 42 van het reglement van orde heeft het CDA de volgende vraag: 1. Bent u het met het CDA eens dat een bijdrage vanuit de gemeente voor dit nationaal monument op haar plaats is?Iris ZeijlemakerCDA fractie Alkmaar