Nieuws van politieke partijen in Alkmaar inzichtelijk

2710 documenten

SP Alkmaar zoekt flyeraars

SP SP Alkmaar 20-07-2019 07:30

https://alkmaar.sp.nl/form/sp-alkmaar-zoekt-flyeraars
Samen gaan we campagne voeren! We hebben jouw hulp nodig om duizenden mensen over te halen om op 20 maart te kiezen voor een rechtvaardig Noordholland! 

En dus zijn we op zoek naar flyeraars die tot 19 maart in hun eigen straat en/of buurt flyers huis-aan-huis willen verspreiden. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je wilt besteden. Met elk uurtje flyeren help je de SP!

Je contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de verkiezingscampagne. Je gegevens zullen worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Na de campagne worden je persoonsgegevens weer verwijderd.

Meld je hieronder aan! Ons campagneteam neemt zo snel mogelijk contact met je op.

 
Uw naam *
email adres
of telefoonnummer
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

http://www.opa-alkmaar.nl/nieuws/601/ ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 23-05-2019 20:42

http://www.opa-alkmaar.nl/nieuws/601/opa-vraagt-minister-om-onderzoek-over-raadsbehandeling.html

De SeniorenPartij Alkmaar blijft ...

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen Alkmaar 23-05-2019 19:07

De SeniorenPartij Alkmaar blijft aandacht vragen voor de belangen van Senioren. Vanavond werd in de gemeenteraad de huisvestingsverordening behandeld. Wij waren blij dat de suggestie die wij aangereikt hadden om de werkgroep wonen weer op te starten overgenomen werd door de portefeuille houder. Waar wij minder positief over waren zijn de mogelijkheden voor senioren op het gebied van huisvesting en dan doelen wij met name de senioren met alleen een AOW en misschien een klein pensioentje, want dit is geen vet bestaan. De SeniorenPartij Alkmaar had zo graag een seniorenlabel gezien als mogelijk middel om de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Helaas krijgen wij hier de handen nog steeds niet voor op elkaar. Omdat het doel voor ons belangrijker is dan het middel hebben wij vanavond een motie ingediend: “ Meten is Weten” Met deze motie vragen wij het college om in beeld te brengen wat de wensen en behoeftes zijn van senioren op het gebied van wonen, participatie, veiligheid en gezondheid. Deze motie is breed mee ingediend en uiteindelijk raadsbreed aangenomen. #blij en trots!!

Vandaag kan iedereen zijn stem ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Alkmaar 23-05-2019 09:13

Vandaag kan iedereen zijn stem uitbrengen voor de Europese Verkiezingen. Dankzij de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren Alkmaar, kunnen nu ook mensen met een visuele beperking voor het eerst door middel van een stem-mal zelfstandig hun stem uitbrengen bij het stemlokaal in 't Rekerheem, aan het Hof van Luxemburg. #PlanBvoorAlkmaar 💪❤️🍀

Vragen aan College over vaccinatiegraad in Alkmaar

VVD VVD Alkmaar 23-05-2019 02:56

https://alkmaar.vvd.nl/nieuws/35459/vragen-aan-college-over-vaccinatiegraad-in-alkmaar

De gezondheid van onze kinderen is voor de Alkmaarse VVD heel erg belangrijk. We schrikken er dan ook enorm van dat de vaccinatiegraad in Alkmaar daalt .

Kinderopvangorganisatie  Forte heeft aangegeven, kinderen die niet gevaccineerd zijn te weren als de vaccinatiegraad daalt. De Alkmaarse VVD steunt deze maatregel van harte. De ouders nemen niet alleen een onverantwoord risico door hun eigen kind niet te vaccineren en brengen daarmee ook nog de gezondheid van andere kinderen (vaak baby’s) in gevaar.

Op basis van informatie van volksgezondheidenzorg.nl blijkt dat Alkmaar niet aan de 95% graad voldoet op alle vaccins. De beantwoording van ambtelijke gestelde vragen laat helaas een zelfde beeld zien. Het percentage inentingen daalt op alle vaccinaties. De Alkmaarse VVD vindt dat de vaccinatiegraad verbeterd moet worden. De vaccinatiegraad moet ten minste naar het veilige percentage van 95%. Daarom de volgende vragen:

Vraag 1: Is het college het met de VVD eens dat een vaccinatiegraad van 95% ontzettend belangrijk is om gezondheid van onze kinderen te waarborgen?

Vraag 2: Wat gaat het college doen om de vaccinatiegraad te verbeteren?

Vraag 3: Zijn er gevallen bekend van kinderen met gevaarlijke ziekte zoals de mazelen die naar een kinderdagverblijf gaan in Alkmaar? Zo, ja kan het college in overleg met de kinderdagverblijven maatregelen nemen zoals Forte reeds heeft genomen om in de toekomst dergelijke gevallen te voorkomen en deze kinderen te weren in het belang van de veiligheid van de andere kinderen?

Vraag 4: Is het college bereid om het  vaccin voor het tegengaan van meningokokken actief aan te bieden aan Alkmaarse jongeren die hiervoor in aanmerking komen?

Vraag 5: Is het college bereid om een campagne voor het belang van inenten te starten op de diverse gemeentelijke communicatiekanalen om de vaccinatiegraad te verbeteren danwel te behouden?

Schriftelijke vragen over vaccinatiegraad in Alkmaar

VVD VVD Alkmaar 23-05-2019 00:31

https://alkmaar.vvd.nl/nieuws/35456/schriftelijke-vragen-over-vaccinatiegraad-in-alkmaar

De gezondheid van onze kinderen is voor de Alkmaarse VVD heel erg belangrijk. We schrikken er dan ook enorm van dat de vaccinatiegraad in Alkmaar daalt .

Kinderopvangorganisatie  Forte heeft aangegeven, kinderen die niet gevaccineerd zijn te weren als de vaccinatiegraad daalt. De Alkmaarse VVD steunt deze maatregel van harte. De ouders nemen niet alleen een onverantwoord risico door hun eigen kind niet te vaccineren en brengen daarmee ook nog de gezondheid van andere kinderen (vaak baby’s) in gevaar.

Op basis van informatie van volksgezondheidenzorg.nl blijkt dat Alkmaar niet aan de 95% graad voldoet op alle vaccins. De beantwoording van ambtelijke gestelde vragen laat helaas een zelfde beeld zien. Het percentage inentingen daalt op alle vaccinaties. De Alkmaarse VVD vindt dat de vaccinatiegraad verbeterd moet worden. De vaccinatiegraad moet ten minste naar het veilige percentage van 95%. Daarom de volgende vragen:

Vraag 1: Is het college het met de VVD eens dat een vaccinatiegraad van 95% ontzettend belangrijk is om gezondheid van onze kinderen te waarborgen?

Vraag 2: Wat gaat het college doen om de vaccinatiegraad te verbeteren?

Vraag 3: Zijn er gevallen bekend van kinderen met gevaarlijke ziekte zoals de mazelen die naar een kinderdagverblijf gaan in Alkmaar? Zo, ja kan het college in overleg met de kinderdagverblijven maatregelen nemen zoals Forte reeds heeft genomen om in de toekomst dergelijke gevallen te voorkomen en deze kinderen te weren in het belang van de veiligheid van de andere kinderen?

Vraag 4: Is het college bereid om het  vaccin voor het tegengaan van meningokokken actief aan te bieden aan Alkmaarse jongeren die hiervoor in aanmerking komen?

Vraag 5: Is het college bereid om een campagne voor het belang van inenten te starten op de diverse gemeentelijke communicatiekanalen om de vaccinatiegraad te verbeteren danwel te behouden?

GroenLinks voert actie tijdens Alkmaar Pride. | Alkmaar

GroenLinks GroenLinks Alkmaar 23-05-2019 00:00

Het thema van de Alkmaar Pride dit jaar is Celebrate Pride. Voor veel LHBTI-asielzoekers in Nederland valt er helaas niets te vieren. Zij krijgen geen vluchtelingenstatus omdat de IND ze niet gay genoeg vindt. GroenLinks vindt dat deze mensen een eerlijke kans moeten krijgen op een status en voert zaterdag actie voor de petitie #nietgaygenoeg2.0 van LGBT Asylum Support.

De petitie #nietgaygenoeg2.0 roept de politiek op om kwetsbare LHBTI-asielzoekers eerlijk te beoordelen en niet vanuit een westerse tunnelvisie te kijken naar het proces van bewustwording of zelfacceptatie. En ook om verklaringen van LHBTI-belangenorganisaties, een coming-out in Nederland of het hebben van een partner voortaan als nieuwe feiten mee te wegen in de asielaanvraag.

Aan boord van de GroenLinksboot vaart zaterdag een groep LHBT-asielzoekers mee met de grachtenparade. Onder hen Sercan Özmeral, een Turks-Koerdische man die bijna een maand lang gevangen zat omdat de IND niet gelooft dat hij homo is. Sercan leverde verklaringen van meerdere mensen en LHBTIQ-belangenorganisatie in die bevestigen dat hij actief is binnen de homo-community. Die brieven werden allemaal geweigerd als bewijsmateriaal door de IND.

LHBT-ers zijn een kwetsbare groep asielzoekers. GroenLinks Alkmaar wil dat ze een eerlijke kans krijgen op een verblijfsstatus. Daarom halen vrijwilligers op het Waagplein na afloop van de grachtenparade handtekeningen op voor de petitie van LGBT Asylum Support.

OPA VRAAGT MINISTER OM ONDERZOEK VAN ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 22-05-2019 15:39

OPA VRAAGT MINISTER OM ONDERZOEK VAN RAADSBEHANDELING De Onafhankelijke Partij Alkmaar vindt dat het college en burgemeester Bruinooge onevenredig grote invloed hebben gehad op de besluitvorming van de raad. Dit tijdens de behandeling van een amendement betreffende Halte Werk gedurende de raadsvergadering van 23 april jl. Fractievoorzitter Kloos verzoekt minister Ollongren middels een brief om de gang van zaken omtrent een besluit van de gemeenteraad van Alkmaar te onderzoeken. Hangende dit onderzoek vraagt de OPA fractie de minister om dit besluit te schorsen, voordat er tot vernietiging over gegaan kan worden. "Gemeenteraden zijn vaak te passief" Zo blijkt uit onderzoek, aldus Binnenlands Bestuur. De controlerende taak wordt vaak niet afgemaakt. De vaak slechte informatievoorziening in veel gemeenten is voor raadsleden een ‘serieuze handicap’ om hun controlerende functie goed te kunnen uitoefenen. Lees verder: http://opa-alkmaar.nl/nieuws/

Pfffff. Weer een brug defect in ...

B.A.S. B.A.S. Alkmaar 21-05-2019 15:22

Pfffff. Weer een brug defect in Alkmaar

Ons volgende buurthuis in de ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Alkmaar 21-05-2019 14:25

Ons volgende buurthuis in de biologische zadenactie is De Smederij in de Spoorbuurt. Wil je ook bijdragen aan het bevorderen van biodiversiteit en een rijk bodemleven in je buurt, (volks-)tuin of zelfs balkon? Ga langs de Smederij voor een zadenmix van Partij voor de Dieren Alkmaar. #PlanBvoorAlkmaar 🐝🌿❤️💪🐛🦋