Nieuws van politieke partijen in Almere inzichtelijk

3816 documenten

Fractievoorzitter ChristenUnie ...

ChristenUnie ChristenUnie Almere 13-07-2019 16:35

Hoera! Onze motie om te onderzoeken ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Almere 13-07-2019 13:39

Hoera! Onze motie om te onderzoeken of minima ondersteund kunnen worden in de vergoeding van dierenartskosten in de aankomende Stadspas van Almere, is aangenomen! Dank aan alle partijen die voor hebben gestemd 🙌. Huisdieren verdienen de zorg die ze nodig hebben en zouden nooit de dupe mogen worden van financiële tekorten. Een huisdier is als een gezinslid en biedt veel liefde en kameraadschap wat ontzettend waardevol is. 🐶🐰🐱💛

Raad stemt oproep tot versnelde woningbouw weg

SP SP Almere 13-07-2019 12:11

Op donderdag 11 juli stemde 22 raadsleden voor onze motie en 23 tegen tijdens de hoofdelijke stemming. Een teleurstellend resultaat waarin meerdere partijen teleurstellend ...kleur bekende. De enigen die hier de dupe van zijn, zijn onze inwoners die hard op zoek zijn naar een woning.

Lees hier het volledige item bij Almere Deze Week

 

Strenger optreden tegen afvaldumpingen

SP SP Almere 13-07-2019 12:08

SP Almere staat voor een harde aanpak van afvaldumpingen. Dit asociale gedrag moet stoppen.

Bekijk hier het volledige item bij Omroep Flevoland

 

Kritiek op omhakken bomen door gemeente

SP SP Partij voor de Vrijheid Partij voor de Dieren Almere 13-07-2019 12:05

Wij staan achter onze inwoners die vinden dat er veel te veel en te makkelijk gekapt wordt. Hier zijn we nog niet over uitgepraat. In het najaar zetten we de strijd voort. Almere moet een groene stad zijn.

Er worden veel te veel bomen omgehakt in Almere. Dat vinden meerdere inwoners van de stad. Enkele van hen hebben donderdag hun beklag gedaan tijdens een vergadering van de gemeenteraad. De inwoners kregen bijval van de Partij voor de Dieren, de SP en de PVV. Maar volgens wethouder Hilde van Garderen is er niets mis met het kapbeleid. Bomen worden alleen weggehaald als het noodzakelijk is, bijvoorbeeld door de essentaksterfte.

Zie hier het volledige item bij Omroep Flevoland

Zie ook: Floriade 2022

Gemeente moet snel met Regenboogagenda komen

D66 D66 GroenLinks Partij voor de Dieren Almere 12-07-2019 10:55

De oproep van D66, GroenLinks en de PvdD om de gemeente aan te sporen snel met een Regenboogagenda te komen is aangenomen door de gemeenteraad. Almere is sinds dit jaar een Regenbooggemeente maar heeft nog geen beleid om acceptatie van homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders te bevorderen. Daar moet snel verandering in komen volgens de gemeenteraad.

D66-fractievoorzitter Martine van Bemmel: “Almere is dit jaar een Regenboogstad geworden. Maar als je googled op ‘Almere regenboogstad’ vind je helemaal geen informatie. De gemeente heeft nu namelijk amper of zelfs geen specifiek beleid om LHBTI-acceptatie te verbeteren. Wij willen dat Almere zo snel mogelijk van de daken schreeuwt dat het een Regenbooggemeente is en dit ook laat zien met daden. Deze, vaak kwetsbare, groep mensen moet weten dat de gemeente ook achter hen staat.” GroenLinks fractievoorzitter Willy-Anne van der Heijden vult aan: “Wij vinden het enorm belangrijk dat iedereen zich vrij voelt om zichzelf te zijn. Helaas is dit nog altijd niet zo en worden mensen gediscrimineerd om wie zij zijn of van wie zij houden. Het is hoog tijd dat Almere zich actief inzet voor sociale acceptatie.”

Tijd voor actie

PvdD-fractievoorzitter Leonie Vestering: “De ernst wordt pijnlijk duidelijk in de suïcide cijfers. Zelfdoding komt onder lesbische, homo en biseksuele jongeren 4,5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele jongeren. Deze cijfers maken dat wij ons verantwoordelijk voelen om op te komen voor deze kwetsbare jongeren. Acceptatie begint met zichtbaarheid, en daar moeten wij als gemeente bij helpen. Almere moet nu snel komen met een plan van aanpak.” Bij het maken van de Regenboog-plannen moet de gemeente de organisaties die zich bezig houden met dit onderwerp, zoals Bureau Gelijke Behandeling, Diversity en het COC, betrekken.

Drieënvijftig Regenboogsteden in Nederland

Zoals afgesproken in het coalitieakkoord is Almere in 2019 een Regenboogstad geworden. Volgens de informatie van Movisie zijn er in Nederland op dit moment 53 steden die zich een Regenboogstad noemen. Ook de provincie Flevoland is aangesloten als Regenboogprovincie. Met deze titel geven deze steden aan zich sterk te maken voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI’s).

Fractievoorzitter ChristenUnie ...

ChristenUnie ChristenUnie Almere 11-07-2019 22:52

De toekomst van Almere ziet er wat ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Almere 11-07-2019 17:03

De toekomst van Almere ziet er wat de Partij voor de Dieren betreft groen, sociaal en diervriendelijk uit. In reactie op het perspectief van het college voor de komende jaren hebben wij meerdere moties ingediend. Vanavond wordt hierover gestemd 🤞 Wil je onze moties nog een keer lezen? Dat kan op onze site! https://almere.partijvoordedieren.nl/nieuws/perspectiefnota-2020 Na de stemming heeft de gemeenteraad reces. Dat geeft ons na een druk politiek jaar de tijd om in alle rust te werken aan mooie nieuwe voorstellen zodat we eind augustus weer met volle kracht ons kunnen inzetten voor de stad van de toekomst: Almere! Fijne vakantie! 🐝

In 2017 organiseerde bewoner Vesna ...

PvdA PvdA Almere 11-07-2019 13:15

In 2017 organiseerde bewoner Vesna Draganovic het eerste Ouder/Kind festival op het Arnhemplein Almere Stedenwijk. Samen met de andere bewoners op een plein waar boefjes de baas spelen. Geen betere plek te bedenken dus! Een artikel van Caroline In't Veld

Overvolle ondergrondse inzameldepots ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Almere 10-07-2019 08:28

Overvolle ondergrondse inzameldepots (OID's) zijn een groot probleem in Almere. Meldingen die bewoners ervan maken worden niet serieus genomen en er wordt veel te laat wat mee gedaan, waardoor er veel te veel zwerfvuil in de stad en daarbuiten terecht komt. De Partij voor de Dieren wil dat hier iets aan gedaan wordt! Daarom hebben wij een motie ingediend voor een beter proces van afvalmeldingen bij overvolle OID's. Lees die motie hier: https://almere.partijvoordedieren.nl/moties/motie-meldpunt-afvaldumpingen-en-volle-afvalbakken