Nieuws van politieke partijen in Almere inzichtelijk

3865 documenten

Lerarentekort in Almere | Almere

GroenLinks GroenLinks Almere 15-10-2019 00:00

De gemeenteraad heeft de afgelopen periode uitvoerig gesproken over het lerarentekort in Almere. Dit gebeurde aan de hand van het actieplan ‘Leraren voor Almere’.

Een tekort aan leraren is een complex probleem wat al jarenlang bezig is, maar nu echt zichtbaar en voelbaar wordt. De oorzaken van dit tekort zijn: de status van het vak, gebrek aan loopbaanmogelijkheden, werkdruk en de beloningsstructuur.

Scholen in het hele land, maar zeker ook in Almere hebben moeite om hun vacatures te vervullen. In Almere is op dit moment ongeveer een tekort van 46 fte in het basisonderwijs en 12 fte is het voortgezet onderwijs. De voorspelling is dat dit zal oplopen tot 96 in het basisonderwijs en 51 in het voortgezet onderwijs in 2024 als er niet gebeurt. Dat er iets moet gebeuren staat dan ook niet ter discussie en het is dan ook goed dat het actieplan 'Leraren voor Almere' er nu ligt.

Een complex probleem is niet snel met één maatregel op te lossen. In het actieplan wordt dan ook een breed pakket voorgelegd. De hoofdlijnen zijn: leraren verbinden aan Almere, de instroom bevorderen, onderwijs anders organiseren en innoveren en het versterken van het imago van de leraar. Voorbeelden uit het actieplan zijn:

Bij de woonvisie wordt gekeken naar een voorrangsregeling voor woningen van leerkrachten die naar Almere willen verhuizen. Er komt een Almeerse lerarenbeurs. Er wordt gekeken naar versnelling van trajecten van het MBO naar het HBO zodat MBO-ers sneller een onderwijsbevoegdheid kunnen halen. Er wordt gekeken of de zij-instroomtrajecten flexibeler kunnen met een betere ondersteuning. Er wordt gekeken naar innovatieve aanpak in het onderwijs. Er komt een marketingstrategie over het vak met als doel de kennis en het imago hiervan te vergroten.

GroenLinks Almere is blij met het actieplan en kan zich dan ook grotendeels vinden in de aanpak. Wat in het actieplan niet heel duidelijk naar voren komt, maar wel van essentieel belang is, is de afstemming en het overleg met de schoolbesturen. De aanpak begint namelijk daar. Er is op de korte termijn al veel mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid voor zij-instromers. Maar bij het motiveren en begeleiden van bijvoorbeeld zij-instromers gaat het nog lang niet altijd goed. Hier valt nog wel wat aan te verbeteren.

De grootste kracht van de aanpak van het lerarentekort is volgens GroenLinks dus een brede aanpak én een goede samenwerking met de schoolbesturen.

- Jessica Kips, raadslid GroenLinks Almere

Start Doecember

PvdA PvdA Almere 11-10-2019 20:28

01-12-2019  Tijd: 14:00  Plaats: Nader te bepalen.

Het bericht Start Doecember verscheen eerst op PvdA Almere.

ALV

PvdA PvdA Almere 11-10-2019 20:27

27-11-2019 Tijd: 19:30 Plaats: Nader te bepalen

Het bericht ALV verscheen eerst op PvdA Almere.

Economische agenda biedt kansen voor Almere

VVD VVD Almere 11-10-2019 04:02

De economische agenda van Almere biedt kansen voor onze stad. Dankzij een aantal moties van de VVD is de agenda vooral gericht op banen. Wij zien kansen voor snelgroeiende innovatieve bedrijven, de energietransitie en ook banen op en rondom Lelystad Airport.

Zet cookies aan om de video te tonen.

Geen kinderen meer in isoleerruimtes jeugdzorg

PvdA PvdA Almere 08-10-2019 15:27

Stel je eens voor: Je bent pas 16 jaar en je woont al sinds je 14e in een gesloten jeugdzorginstelling. Omdat de hulpverleners niet weten hoe ze je het best kunnen helpen, ben je in die 2 jaar al zeker 20 keer opgesloten in een aparte separeerruimte (isoleerruimte). In die ruimte ligt een matras op de grond, in de hoek hangt een stalen toiletpot en boven de deur een klok. Dat is alles. Dit klinkt middeleeuws maar dit is anno 2019 het leven van Lisette (niet haar echte naam), zoals bleek in een artikel in de Volkskrant van 23 augustus j.l.

Rob Maurits heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Almeerse college van B&W om uit te laten zoeken hoe dit in Almere gaat.

https://almere.pvda.nl/nieuws/geen-kinderen-meer-in-isoleerruimtes-jeugdzorg/Maurits: “Uit onderzoek blijkt dat het opsluiten van (jonge) kinderen die vaak ernstige gedragsproblemen hebben, een traumatische ervaring is welke geen therapeutisch effect heeft. Vaak leidt het zelfs tot onveilige situaties. Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft vorig jaar met de Jeugdzorg Plus afgesproken dat vanaf 2022 niet langer zal worden afgezonderd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd constateert echter dat het terugdringen niet snel genoeg gaat.”

De PvdA Almere vindt dat er zo snel mogelijk een eind moet worden gemaakt aan het separeren van kinderen. Daarom hebben wij het college gevraagd in overleg te treden met de door Almere gecontracteerde instellingen om alles in het werk te stellen om het gebruik van aparte separeerruimtes zo snel mogelijk af te bouwen. Het college heeft hierop positief gereageerd en zich bereid verklaard om met jeugdzorginstelling Intermetzo (waar jongeren uit Almere voornamelijk verblijven) in de voortgangsgesprekken dit tot onderwerp van gesprek te maken en hen te vragen wat er nodig is om volledig te stoppen met het gebruik van de separeerruimte. Daarnaast heeft het college positief gereageerd op ons verzoek dat bij eventuele nieuwe groepen voor gesloten jeugdzorg de eis zal worden gesteld dat er geen gebruik wordt gemaakt van een aparte separeerruimte.

Overigens is voorkomen altijd beter dan genezen; de gemeente Almere is bezig om een intensief aanbod van ambulante hulp te ontwikkelen zodat plaatsing in de Jeugdzorg Plus kan worden voorkomen of waardoor de terugkeer van de jongere naar huis wordt bevorderd. Maurits: “Dat kunnen wij natuurlijk alleen maar toejuichen.…”

Fotografie headerimage © Gerard Stolk (link Flickr)

Het bericht Geen kinderen meer in isoleerruimtes jeugdzorg verscheen eerst op PvdA Almere.

PVV denkt dat college chantagetactiek gebruikt bij voorstel Vis à Vis

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Almere 03-10-2019 14:33

De Almeerse PVV zet vraagtekens bij het bedrag dat de gemeente misloopt als theatergezelschap Vis à Vis op de bestaande plek blijft aan het Almeerderstrand in Almere. Dat vertelt fractievoorzitter Toon van Dijk. Volgens het college loopt de gemeente dan zo'n 20 miljoen euro mis. Dat komt doordat een deel van geplande woningbouw in Almere Poort geschrapt moet worden.

Opinie: Wilt u meer of minder onderwijs?

D66 D66 Almere 03-10-2019 11:57

Dit opiniestuk is op woensdag 2 oktober jongstleden geplaatst op de website en in de krant van Almere deze Week.

“Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijft investeren in verdere verbetering van het onderwijs, onder andere door midden van zogeheten kwaliteitsafspraken”. Midden? Het staat er echt, een verschrijving zoals mij ook zou kunnen gebeuren. Sterker nog, dat gebeurt mij met enige regelmaat. En dan heb ik nog onderwijs genoten in een tijdperk waarin er geen tekort aan leraren bestond. Overigens waren de salarissen op de basisschool toen ook al niet sky high. Lange leve de spellingchecker.

Saillant detail is dat het een webtekst betreft op de site van het onderwijsministerie. Oh ironie! Zou er een verband zijn met het lerarentekort? Of met de achteruit hollende onderwijskwaliteit? Misschien had de auteur van de tekst zin om een vilein grapje te maken om vervolgens af te wachten of het iemand zou opvallen. Of is het een daad van verholen verzet? Wie weet.

Onderwijs, tja het blijf tobben. Nooit geld genoeg en de werkdruk blijft maar oplopen. Ook als Almeerse Raad hebben we het onderwijs hoog op de agenda gezet. Torenhoog want er gaat bijna geen donderdag voorbij zonder dat we ons ter linker- en rechterzijde van het politieke spectrum druk maken over de kwaliteit en het lerarentekort. Schriftelijke vragen, moties en agenderingen, geen middel (!) laten we als raad liggen om de aandacht te vestigen op de pijler waarop de samenleving steunt. De kurk waarop Almere drijft. Overdreven? De betekenis van onderwijs kan niet overschat worden. Partijen die ver uit elkaar liggen vinden met elkaar de urgentie om het Almeerse onderwijs te versterken.

Tegelijkertijd tijd ervaren we ook dat de gemeente maar in beperkte mate invloed kan uitoefenen op het onderwijs. Dus hoezeer we de wethouder ook voorzien van talloze moties, het rendement is laag. Toch ben ik ervan overtuigd dat we als raadsleden ons sterk moet blijven maken voor het allerbeste onderwijs voor onze kinderen. En niet alleen raadsleden moeten dat. Ik las de open brief van de gezamenlijke Almeerse schoolbesturen aan de ouders van basisschoolleerlingen. Ik kan niet ontkennen dat mij een gevoel bekroop van too little, too late. Tot nu toe heb ik de schoolbesturen van ASG, SKO en Prisma gemist in wat toch een gezamenlijke aanpak zou moeten zijn.

Maar het is nog niet te laat om aan boord te stappen. Alle hens aan dek dus. Laten we gezamenlijk optrekken om doorlopend goed onderwijs in Almere te bewerkstelligen met genoeg leraren.

Sven van der burg, vice-fractievoorzitter D66 Almere

Meer beleving in centrum Almere Buiten

VVD VVD Almere 02-10-2019 23:39

De afgelopen maanden gingen wij langs bij alle ondernemers is Almere Buiten om input op te halen voor het centrum van de toekomst. Wethouder Hilde van Garderen en raadslid Jimmy van der Vliet vertellen je meer over de plannen voor stadsvernieuwing in Almere Buiten.

Zet cookies aan om de video te tonen.

Duidelijkheid over gevolgen stikstofbesluit

VVD VVD Almere 02-10-2019 23:32

Almere gaat mogelijk op slot door het stikstofbesluit. Veel bouwprojecten worden daarom niet uitgevoerd. Wij willen snel duidelijkheid van het college hoe het zit met projecten in Almere. De antwoorden op onze schriftelijk vragen waren namelijk onvoldoende. Een artikel uit Almere Deze Week: