Nieuws van politieke partijen in Amstelveen inzichtelijk

2331 documenten

CDA blij met aanschaf van HogeNood app

CDA CDA Amstelveen 17-09-2020 14:20

Amstelveen - CDA Amstelveen is blij dat het college zo voortvarend aan de slag is gegaan met de in juni unaniem aangenomen ‘Hoge Nood’-motie. “De gemeente heeft recent de HogeNood app aangeschaft en dat is precies wat wij gevraagd hadden’, zegt Sandra van Engelen, indiener van de motie. Met de HogeNood app kunnen inwoners met hun smartphone direct het dichtstbijzijnde opengestelde toegankelijke toilet vinden. De app laat de route naar het toilet zien, geeft vooorzieningen weer en geeft reviews van voorgaande bezoekers. De gemeente maakte vandaag in een persbericht ook bekend dat ze op Nationale Plasdag aandacht vraagt voor openbaar toegankelijke toiletten in Amstelveen. De bereikbaarheid tot toiletvoorzieningen in Amstelveen, specifiek voor mindervaliden en chronisch zieken is in Amstelveen ontoereikend. In de motie werd het college opgeroepen om in de gemeente de toiletnorm van de Maag-Lever-Darm-Stichting te gaan gebruiken. De toiletnorm bepaalt dat er in steden om de 500 meter een toilet beschikbaar moet zijn. Deze norm moet ook uitgangspunt zijn bij toekomstig (ruimtelijk) beleid, onder andere bij de invoering van de Omgevingswet. De aanwezigheid van meer openbare toiletten kan volgens Sandra Van Engelen voorkomen dat mensen gezondheidsproblemen ontwikkelen of dat deze problemen verergeren door het te lang ophouden van de kleine of grote boodschap. Winkeliers/horeca Het CDA vindt het belangrijk dat meer winkeliers en horecaondernemers hun toilet openstellen. De gemeente moet daarbij het goede voorbeeld geven door bij gemeentelijke projecten/evenementen standaard toiletvoorzieningen voor mindervaliden en chronisch zieken beschikbaar te stellen.

Vragen over twee gevaarlijke kruisingen

CDA CDA Amstelveen 15-09-2020 11:09

Amstelveen -Recentelijk is er in Amstelveen een aantal ernstige ongevallen gebeurd op de kruising van de Beneluxbaan en Gondel en in de directe nabijheid van de kruising van de provinciale wegen N201/N231 ter hoogte van de Legmeerdijk. Het betroffen stuk voor stuk ernstige ongevallen en geen incidenten. Deze verkeerspunten kennen beiden een lange geschiedenis van ongelukken. ‘Hoog tijd om er wat aan te doen’, volgens het CDA. Daarom stelde de fractie deze maand vragen aan het college over de mogelijke oorzaken van al die ongevallen en wat er op korte termijn kan worden gedaab om de verkeersveiligheid te verhogen. Kruispunt Beneluxbaan met Gondel Bij het ontwerp van de Amstelveenlijn is verkeersveiligheid een van de belangrijke aandachtspunten geweest. Drie kruisingen zijn verdiept aangelegd. Bij het kruispunt Beneluxbaan met Gondel bleek dit niet noodzakelijk en is besloten niets te veranderen. Het kruispunt staat bekend om lange wachttijden bij het stoplicht richting Aalsmeer bij Gondel. Ook wordt er vaak veel te hard gereden op dat stuk Beneluxbaan ter hoogte van Gondel. Het CDA wil dan ook graag weten waarom er bij de aanleg van de Amstelveenlijn niet gekozen is voor het verhogen van de verkeersveiligheid op de kruising. Is die beslissing genomen op basis van het onderzoek dat toentertijd is uitgevoerd? Waarschijnlijk wel. Maar de reeks van ongevallen op dit kruispunt tonen aan dat het onderzoek achterhaald is er snel wat verandert moet worden. Kruising N201/N231 ter hoogte van de Legmeerdijk Aan de rand van Amstelveen op de Kruising N201/N231 ter hoogte van de Legmeerdijk heeft zich de laatste jaren ook een aantal ernstige ongevallen voorgedaan. Uit onderzoek is gebleken dat de ongevallen vaak veroorzaakt worden door een combinatie van hoge snelheid, weinig zicht en het negeren van roodlicht. De provincie beloofde een jaar geleden maatregelen te treffen. Het CDA vraagt zich af; zijn al die maatregelen uitgevoerd? En zo ja, welke aanvullende maatregelen moeten dan nog worden genomen om de verkeersveiligheid echt te verbeteren? Urgentie Er gebeuren in Amstelveen veel ongevallen. Vaak met ernstige gevolgen. Het CDA vraagt het college snel te handelen om nog meer ongevallen te voorkomen. ‘Als we allemaal weten dat er te hard gereden wordt op de Beneluxbaan; waarom hangen we het dan niet vol met camera’s?, vraagt fractievoorzitter Pier Rienks aan het college. ‘Op de Handweg houden automobilisten zich netjes aan de snelheid sinds daar een camera hangt. Amstelveen wordt steeds drukker. Maar dat mag niet ten koste gaan van onze verkeersveiligheid.'

Pier Rienks: Bij Charlotte van Montpensierlaan past geen hoogbouw

CDA CDA Amstelveen 13-09-2020 19:21

Amstelveen - De Charlotte van Montpensierlaan in de wijk Elsrijk moet net als alle omliggende straten worden aangewezen als beschermd stadsgezicht. In deze jaren-30 straat past geen hoog modern appartementencomplex. Dat betoogde CDA-fractievoorzitter Pier Rienks donderdag tijdens de commissie RWN bij de behandeling van het bestemmingsplan Amstelveen Noord-West 2020. Het huidige kantoorgebouw, ooit in gebruik door de vereniging van verkeersvliegers, moet tegen de vlakte. Er zijn vergevorderde plannen om op deze plek een appartementsgebouw te laten verrijzen van ongeveer 16meter hoog. Die ontwikkeling is volgens het CDA ongewenst. ‘Het gebied binnen dit bestemmingsplan waar het appartementscomplex is gepland is van grote waarde. De indeling van de straten en het groen, alles wordt als zeer bijzonder bestempeld.’ Rienks is zeer verbaasd dat de Charlotte, zoals de laan in de volksmond wordt genoemd, niet als beschermd stadsgezicht wordt aangemerkt. ‘Vanavond wijzen we immers vele beschermde stadsgezichten aan. Ze wijzen allemaal op conservering van wat er nu is. Dat geldt ook voor de Charlotte van Monpensierlaan.’

CDA vraagt aandacht voor onoverzichtelijke verkeerssituatie op rotondes Beneluxbaan

CDA CDA Amstelveen 13-09-2020 12:17

Amstelveen - Al weer een paar maanden zijn de nieuwe grote rotondes (ovondes) op de Beneluxbaan in gebruik. Naast verwarring over een wirwar van strepen is er nog een ander probleem. Dat zijn de weinig doorzichtbare grijs-donkere schermen die halverwege de rotonde zijn aangebracht. Ze zorgen ervoor dat fietsers weinig zicht hebben op aankomend autoverkeer van rechts en auto’s weinig zicht hebben op fietsverkeer van links. CDA-burgerraadslid Dick Aanen heeft donderdag 10 september tijdens de commissievergadering vragen gesteld over de kwestie.Waarom is eigenlijk gekozen voor schermen die het zicht ontnemen op naderende auto’s en naderende fietsers? Wordt de situatie op deze nieuwe rotondes momenteel gemonitord en zo ja: wat zijn de resultaten? Is het college bereid om nog eens kritisch naar de schermen te kijken en deze eventueel te vervangendoor transparante schermen? Losliggende tegels CDA maakt zich ook ongerust over losliggende tegels op het vernieuwde fietspad langs de Beneluxbaan. Het fietspad is op 25 augustus weer opengesteld. Dat gebeurde met een mooie actie ‘Gaan met die banaan’. Fietserskregen bij die gelegenheid natuurlijk een heerlijk stuk van deze gezonde lekkernij uitgereikt. Prachtig allemaal.Er ligt nu een mooi oranje asfalt, een compliment waard.. Zo zou je het overal wensen. Maar wat opvalt is dat op grote stukken van het fietspad nog steeds tegels liggen. Die zijn door de werkzaamheden losgeraakt, waardoor gevaarlijke openingen ontstaan tussen de tegels. Losliggende tegels zorgen vaak voor vervelende valpartijen, vooral wanneer het voorwiel van de fiets er tussen komt. Het CDA stelt tijdens de komende vergadering van de commissie RWN vragen waarom deze gevaarlijke gedeelten nog niet zijn aangepakt.

#MooiAmstelveen: Guido Dennenbroek wil dat iedere Amstelvener zich geborgen en thuis voelt

PvdA PvdA Amstelveen 04-09-2020 10:21

De zomer is in politiek opzicht vaak een rustige periode. Een goed moment dus om terug te kijken en stil te staan bij waar we blij van worden en trots op zijn. 

De raads- en burgerleden van de PvdA Amstelveen vertellen over hun favoriete plek in de stad en waarom deze plek belangrijk voor hen is. Aan het woord Guido Dennenbroek, raadslid van onze partij. 

Guido (63)  is een geboren en getogen Amstelvener.  Opgegroeid in Amstelveen-Noord, zijn ouderlijk huis stond in de Catharina van Clevelaan, met uitzicht op zijn school die nu Villa Randwijck is. Nadat hij zijn vrouw Patty ontmoette zijn ze in de Groenelaan gaan wonen. Inmiddels wonen zij al weer ruim 30 jaar in de Wijk Waardhuizen, met zicht op de Bovenkerkerpolder. Op deze mooie plek groeiden zijn kinderen op.  

Groene Oase 

Guido: “ Wonen bij zo’n stukje groen oase in de Randstad, waar de koeien en schapen nog in de wei lopen, is heel bijzonder. Het is een broedplaats voor de grutto en andere weidevogels.  Ik loop daar graag een rondje vanaf mijn huis over het fietspad langs de weilanden.  Dit is dus voor mij mijn favoriete plekje. Je kunt daar even alles van je afzetten en wegdromen in wolkenluchten en geluiden van het weiland”. 

Beschermde leefomgeving 

Guido’s leidraad bij het vervullen van zijn raadswerk is zijn sociaal-democratische achtergrond. Guido: “Dat neem ik mee in mijn beslissingen. Mijn doel is dat iedere Amstelvener zich geborgen en thuis kan voelen. Dat is wat ik noem ‘een beschermde leefomgeving’: als het je om wat voor reden dan ook tegenzit, dat je weet dat je terug kan vallen op een gemeente die je helpt!”. 

Zijn rode hart spreekt als hij vervolgt: “Wanneer je in een omgeving woont waar je jezelf prettig voelt heeft dit ook invloed op je gezondheid. En natuurlijk besef ik dat je als raadslid  niet voor iedere Amstelvener  zo’n situatie kan creëren, maar in het grote geheel kan je dit wel als rode draad meenemen”. 

Veel ervaring 

Guido is een zeer ervaren politicus. Hij is sinds afgelopen maart raadslid in de commissie Burgers en Samenleving (B&S). Daarvoor zat hij van 2005 tot 2014 in de Amstelveense raad, in de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur. 

Guido: “Ik ervaar het als twee verschillende werelden. In de commissie B&S komen onze inwoners erg dichtbij als het gaat over welzijn, jeugdzorg, werk en inkomen, zorg en gezondheid en het vangnet in onze gemeente. Daarnaast doe ik sport, kunst en cultuur, media en jeugd die meer naar de kant van de invulling van onze vrije tijd gaan”. 

Concrete steun door de gemeente 

B&S is voor Guido een nieuw terrein. Door de Corona crisis is wel heel duidelijk geworden hoe belangrijk deze commissie is. Daar kon besloten worden om  direct steun te verlenen aan Amstelveners die dat zo ontzettend hard nodig hebben. Veel van de uitvoerende taken die in deze commissie behandeld worden lagen vroeger bij het rijk. Taken die vaak om maatwerk vragen. Niet alleen een uitdaging voor een raadslid om de juiste besluiten te nemen, maar zeker ook voor de uitvoering binnen de gemeente. 

Met je voeten in de samenleving 

Guido: “Als raadslid sta je in de samenleving, je staat er niet boven. Je bent er onderdeel van én je bent aanspreekpunt voor de inwoners van jouw gemeente. Ik vind dat we ervoor moeten waken dat raadsleden een elitair clubje vormen. We zijn volksvertegenwoordigers en moeten dan ook uit alle lagen van die bevolking komen.  Alleen dan kan je als gemeenteraad de juiste afgewogen beslissingen nemen. Ik ben daar heel alert op!”. 

 

 

 

 

 

Het bericht #MooiAmstelveen: Guido Dennenbroek wil dat iedere Amstelvener zich geborgen en thuis voelt verscheen eerst op PvdA Amstelveen.

Grootste online demonstratie ooit voor betere beloning zorgpersoneel: #MeerDanApplaus

PvdA PvdA Amstelveen 03-09-2020 21:40

De zorg verdient meer dan applaus

De zorgmedewerkers kregen applaus. Meer dan terecht, want onder verschrikkelijke omstandigheden deden zij de afgelopen maanden hun werk in ziekenhuizen, verpleegtehuizen en gewoon bij de mensen thuis.

Maar dank en hulde is niet genoeg. Applaus is niet genoeg. Het zorgpersoneel verdient echt een betere, structurele beloning. De PvdA blijft zich daarvoor inzetten. Aanstaande zaterdag, 5 september, organiseren we daarom de grootste online demonstratie ooit. En daar hebben we jou bij nodig!

Doe je mee?

Als je mee wilt doen aan deze grote online demonstratie ga dan op zaterdag 5 september om 14.00 naar meerdanapplaus.nl om je solidariteit richting de zorgmedewerkers te laten zien en je te laten horen richting dit kabinet!

 

Het bericht Grootste online demonstratie ooit voor betere beloning zorgpersoneel: #MeerDanApplaus verscheen eerst op PvdA Amstelveen.

Felicitaties voor RTVA van GroenLinks en BBA | Amstelveen

GroenLinks GroenLinks Amstelveen 27-08-2020 00:00

Het commissariaat voor de media heeft de gemeenteraad in een brief laten weten dat zij voornemens is om de licentie voor RTVA te verlengen. BBA en GroenLinks feliciteren RTVA met dit voorgenomen besluit.

In de laatste raadsvergadering voor het reces stemden alleen deze twee partijen tegen het besluit een negatief advies te geven over RTVA. De gemeenteraad moest op basis van 4 criteria advies uitbrengen aan het commissariaat voor de media. Het commisariaat besluit vervolgens of de uitzendlicentie toegewezen wordt. “RTVA voldoet wel degelijk aan de criteria om de licentie voor publieke media-instelling in Amstelveen te krijgen.” aldus Ewa Petiet (BBA). “In het collegevoorstel staat ook dat RTVA voldoet aan deze criteria. Andere zaken zijn dan niet van belang.” voegt Ilika Polderman (GroenLinks) toe. Dit is voor het commissariaat ook de reden dat zij de licentie wel verstrekken, ondanks het negatieve advies.

De uitzendlicentie is nodig om programma’s op de televisie te kunnen uitzenden. Maar één partij per gemeente kan deze licentie krijgen. Alleen RTVA had een aanvraag hiervoor gedaan. Het niet krijgen van de licentie zou een stop van Amstelveense televisieuitzendingen betekenen. De gemeenteraad heeft drie weken om een zienswijze in te dienen. Dat is wat GroenLinks en BBA betreft niet verstandig. Ewa Petiet: “De zaken zijn helder, RTVA voldoet aan de criteria en het commissariaat vertrekt de licentie. Een zienswijze indienen zal de onderlinge relatie alleen maar verslechteren.“ Ilika Polderman: “deze energie kan beter gestoken worden in het opzetten van een sterke lokale omroep”. Beide partijen willen dat het plan voor RTVA nu verder wordt uitgewerkt. Met bijbehorende financiële steun van de gemeente, zodat Amstelveen een kwalitatief goede publieke omroep heeft.

GroenLinks stelt vragen over gebruik RoundUp | Amstelveen

GroenLinks GroenLinks Amstelveen 27-08-2020 00:00

Diverse bewoners hebben gesignaleerd dat door de Gemeente Amstelveen Roundup wordt gebruikt voor de bestrijding van onkruid. Dit bestrijdingsmiddel is kankerverwekkend en schadelijk voor mensen, dieren en andere gewassen.

In 2013  is de door GroenLinks ingediende motie “Stoppen met RoundUp” aangenomen, waarin is vastgesteld dat het gebruik van het omstreden giftige onkruidbestrijdingsmiddel gestopt zal worden in 2014. Cheimaa Aouni, raadslid GroenLinks, vindt het onbegrijpelijk dat dit middel nu nog steeds wordt gebruikt. Zij heeft het college in schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.

#EvenVoorstellen: Anna Kaal hoopt dat ontstane inzichten benut worden om onze wereld te verbeteren

PvdA PvdA Amstelveen 26-08-2020 10:25

Vlak voor de zomer deed de PvdA Amstelveen een oproep om nieuwe kaderleden te werven. We zoeken mensen die zich actief voor onze partij willen inzetten, bijvoorbeeld in het bestuur of bij de verkiezingscampagnes.

Meerdere mensen hebben gereageerd en willen actief worden. In deze rubriek stellen we hen aan jullie voor. Dit keer het woord aan Anna Kaal.

De rol van taal

Anna Kaal (39 jaar) is geboren in Amsterdam en woont sinds tweeënhalf jaar in Amstelveen. Eerder woonde ze ook al in Amstelveen op een gezellige eenheid in Uilenstede. Na haar middelbareschooltijd in Purmerend studeerde ze aan de Vrije Universiteit Engelse Taal & Cultuur en Communicatie- & Informatiewetenschappen. Anna: “Ik vind het heerlijk om met taal bezig te zijn, taal vervult zo’n belangrijke rol in onze samenleving! Na mijn studie heb ik daarom als taalkundig onderzoeker promotieonderzoek gedaan naar metaforen in dagelijks taalgebruik. Veel mensen associëren metaforen met poëzie en literatuur, maar we gebruiken allemaal constant metaforen, simpelweg omdat ze deel uitmaken van ons taalsysteem en omdat we abstracte concepten dichterbij willen brengen. Bijvoorbeeld als we iets willen uitleggen in het onderwijs, in het nieuws, in de politiek…. Als Lodewijk Asscher het heeft over ‘alles uit de kast halen’ om Covid-19 te ‘bestrijden’ dan zijn dat duidelijke voorbeelden van metaforen”.

Mooi beroep

Sinds 2014 is Anna weer terug aan de Vrije Universiteit, als lerarenopleider en vakdidactica moderne vreemde talen. Dat betekent dat ze docenten begeleidt naar hun eerstegraads bevoegdheid. Anna: “ Ik ben blij dat ik werkzaam ben in het onderwijs: het beroep van docent is mooi en belangrijk – je helpt mensen, of dat nou leerlingen, studenten of docenten zijn, hun horizon te verbreden”.

De Dansonderneming

Naast haar baan maakt zij deel uit van De Dansonderneming, een gezelschap voor hedendaagse dans in Noord-Holland met thuisbasis Hoorn. Het is een gezelschap van zo’n 10 dansers die dit naast hun reguliere baan doen; een grote hobby dus. Anna vervolgt: “We staan geregeld in kleine theaters in Hoorn en omstreken met moderne dansvoorstellingen, en ook kindervoorstellingen (zoals Peter en de Wolf en Babar het olifantje). Met Covid was optreden de laatste tijd moeilijk; het is ook heel gek om voorstellingen online (zonder publiek) te doen. Wij hebben het geluk dat we er onze boterham niet mee verdienen, maar ik kan me dus goed voorstellen hoe de cultuursector nu geraakt wordt”.

Mouwen opstropen

De PvdA vertegenwoordigt voor Anna een aantal belangrijke kernwaarden: sociaal, verbindend, proberen  te voorzien in bestaanszekerheid voor iedereen en vechten voor een duurzame samenleving. Anna: “Ik denk dat de PvdA die waarden de afgelopen jaren weer steeds beter uit weet te dragen en daar draag ik graag aan bij. Ik wil me meer voor mijn omgeving inzetten. Ik kan me erg vinden in de manier waarop Obama constant benadrukt welke rol je als burger, als ‘citizen’, kunt innemen: wil je iets doen voor de samenleving? wil je dat dingen anders gaan? Dan moet je je mouwen opstropen en deelnemen. Ik ben blij dat we in een democratie leven waarin je via politieke partijen je steentje kunt bijdragen”.

Samen centraal

Een grote wens van Anna is dat dat mensen geholpen worden hun gedrag stapsgewijs zo te veranderen dat we het klimaatprobleem en ongelijkheid in de wereld kunnen aanpakken. En dat er meer waardering komt voor de voor onze samenleving zo belangrijke beroepen als docenten, zorgverleners, politie, ov-medewerkers, de stadsreiniging, enzovoorts. Anna’s politieke drijfveren komen duidelijk naar boven als ze zegt: “Door Corona lijkt er even een pauzeknop ingedrukt te zijn: vliegtuigen stonden aan de grond, de economische razernij werd even onderbroken… de situatie lijkt een samenleving aan te boren waar ‘samen’ weer meer centraal staat. Ik hoop dat we de ontstane ruimte en inzichten kunnen benutten om onze wereld te verbeteren; ervan leren en het omzetten in iets goeds”.

Blijvend groen

Amstelveen is een heel mooie groene gemeente. Als Anna de deur uitloop heeft ze het prachtige Broersepark om de hoek en ze loopt ook zo naar het Amsterdamse Bos. Met het openbaar vervoer kom je gemakkelijk op verschillende plekken. Anna: ”Ik vind het ook fijn dat ik op de fiets naar mijn werk kan. Ik woon in een fijne buurt (Elsrijk) waar mensen een oogje in het zeil houden en zo nu en dan samenwerken. Heel simpel: de een zamelt beschermende brillen in voor de zorg, de ander biedt een kruiwagen te leen aan. Dat voelt goed”.  

Haar ideale Amstelveen is blijvend groen, met minder vliegverkeer, meer duurzame (en betaalbare) woningen en lekker veel kunst en cultuur.

 

 

Het bericht #EvenVoorstellen: Anna Kaal hoopt dat ontstane inzichten benut worden om onze wereld te verbeteren verscheen eerst op PvdA Amstelveen.

#MooiAmstelveen: Arnout van den Bosch zet zich in voor betaalbaar wonen in een groene stad

PvdA PvdA Amstelveen 17-08-2020 13:00

De zomer is in politiek opzicht meestal een rustige periode. Een mooi moment dus om terug te kijken en stil te staan bij waar we blij van worden.

De raads– en bestuursleden van de PvdA Amstelveen vertellen over hun favoriete plek in de stad en waarom deze plek belangrijk voor hen is. Aan het woord Arnout van den Bosch, raadslid van onze partij.

Het verschil maken voor Amstelveen

Arnout van den Bosch is pas sinds maart 2018 raadslid, met ruimte, wonen en natuur in zijn portefeuille, maar heeft nu al mooie successen behaald in de gemeenteraad. Door zijn bevlogenheid, gecombineerd met stevige dossierkennis, weet Arnout zijn idealen om te zetten in concrete resultaten en zo het verschil te maken voor Amstelveen. Als voorbeeld kan genoemd worden dat op basis van zijn motie de dienstverlening van stichting !WOON is uitgebreid naar Amstelveen, de prijs van buskaartjes voor de vervangende bussen op de Amstelveenlijn naar beneden is gebracht en er 600 sociale huurwoningen gebouwd zullen worden op de plek van bedrijventerrein Legmeer.

Middelpolder

Arnout: “Mijn favoriete plek in Amstelveen is de Middelpolder. Ik woon in de wijk Kostverloren, aan de rand van de polder. Het is een geweldig gebied met zowel natuur als recreatiemogelijkheden. Wandelpaden en fietspaden door de velden en langs het water, maar ook sportvelden en verderop de kinderboerderij. Ik kom er graag met mijn kinderen van 1,5 en 3 jaar. Naar de schaapjes kijken, of bloemetjes plukken voor mama. Of zelf even uitwaaien om mijn gedachten te ordenen.”

Uitdagende omgeving

De ligging van Amstelveen is uniek: tegen Amsterdam aan, maar midden in het groen. In het westen het Amsterdamse Bos, in het oosten de Middelpolder en in het zuiden de Bovenkerkerpolder. Dat maakt het een geweldige stad om te wonen, maar het brengt ook uitdagingen met zich met. De woningnood is hoog, maar er is eigenlijk geen ruimte meer voor uitbreiding. Als er een keer wel grond beschikbaar komt, bijvoorbeeld door de sloop van een oud kantoor, dan is de grondprijs enorm hoog.

Moedige politiek

We willen veel woningen realiseren, we willen betaalbare huren, we willen het groen behouden, we willen grote, comfortabele huizen, maar het mag ook niet te veel kosten… Dat wringt aan alle kanten. Het vereist moedige politiek. Besluiten nemen, waar nooit iedereen tevreden mee is. Dat is het lot van een coalitiepartij. Arnout: “Het is niet altijd gemakkelijk, maar ik ben blij met de resultaten die we behalen. Er worden volop middenklasse woningen gebouwd en er worden eindelijk ook weer sociale huurwoningen gebouwd. Daar zie je echt dat de PvdA het verschil maakt!”

 

 

Het bericht #MooiAmstelveen: Arnout van den Bosch zet zich in voor betaalbaar wonen in een groene stad verscheen eerst op PvdA Amstelveen.