Nieuws van politieke partijen in Amstelveen inzichtelijk

2283 documenten

Actie Wonen voor raadhuis Amstelveen

SP SP Amstelveen 13-02-2020 17:09

Woensdag 12 februari jl. was er een actie voor de ingang van het gemeentehuis van Amstelveen om aandacht te vragen voor het schrijnende tekort aan betaalbare woningen in de sociale sector én in het middensegment. De zolderkamers puilen uit, niet met kampeerspullen maar met thuiswonende kinderen die geen huis kunnen vinden!

https://amstelveen.sp.nl/nieuws/2020/02/actie-wonen-voor-raadhuis-amstelveen
Patrick Adriaans: "Amstelveen als stad groeit, maar het aantal woningen groeit niet. Zeker niet voor de gewone man. In de klasse van €700 tot €1000 wordt wel meer gebouwd, maar dat zijn vooral kleine woningen zoals appartementen, terwijl er juist in die categorie behoefte is aan betaalbare eensgezinswoningen. Ook in de categorie 'koop' onder de €300.000 is behoefte."

Geen marktwerking

Aan villa's geen gebrek. Die groeien als paddestoelen uit de grond. Want daar wordt volgens zeggen aan verdiend. Het mag duidelijk zijn dat de zo 'opgehemelde' marktwerking hier niet haar werk doet. En dat is toch vreemd in een gemeente die al heel lang door liberalen wordt bestuurd.

Een aanwezige vrouw zei te hopen dat er 'eerlijke' woningen komen. Woningen voor met name jongere en mensen die het iets minder goed hebben. Er moet een plan komen voor de toekomst. En dan niet de verre toekomst, maar de nabije toekomst.

Bekijk op www.nhnieuws.nl een kort filmpje van de actie.

Inwoners in actie voor betaalbaar wonen in Amstelveen | Amstelveen

GroenLinks GroenLinks Amstelveen 11-02-2020 00:00

Op 12 februari zal er om 19.00 uur een protestactie plaatsvinden voor het raadhuis van Amstelveen tegen het woningbeleid van de gemeente. Een groep inwoners heeft zich verenigd om zich uit te spreken voor meer betaalbare woningen. GroenLinks sluit zich aan bij deze actiegroep. De actiegroep hoopt op een grote opkomst van inwoners om samen hun stem te laten horen.

“De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn te lang en in de middel dure sector is er nauwelijks aanbod en dat terwijl de villa’s en luxueuze appartementen in Amstelveen uit de grond schieten,” aldus de actiegroep. Zo zijn de wensen onder anderen dat er eindelijk weer nieuwe sociale woningen worden gebouwd en dat de middel dure woningen niet alleen maar kleine hokjes zijn, maar dat er ook gezinswoningen worden toegevoegd. Na aansporingen van GroenLinks, die al langer pleit voor veranderingen in het woningbouwbeleid, laten inwoners nu zelf hun stem horen. Hiermee lijkt, voor een onderwerp dat politiek al langer de boventoon voert, nu een nieuw hoofdstuk te zijn aangebroken.

De timing van deze protestactie is niet toevallig. Komende woensdagavond zal vanaf 20.00 uur in de gemeenteraadsvergadering de nieuwe woonagenda van Amstelveen worden besproken en vastgesteld. Twee weken geleden bleek al in de drukbezochte commissievergadering dat er grote tegenstellingen zijn tussen de coalitiepartijen en verschillende oppositiepartijen. De politiek zit vast op dit onderwerp, nu zal de inwoner van zich moeten laten horen om de raadsleden van de woonproblematiek te overtuigen. We hopen dat veel Amstelveners zullen komen en dat de raadsleden ervoor openstaan om voor de vergadering met hen in gesprek te gaan.

Voor meer info check het FB-evenement: Wij willen wonen in Amstelveen!

CDA: geef fietsers alle ruimte

CDA CDA Amstelveen 05-02-2020 20:55

Meer ruimte voor fietsers, snelheidsbeperking voor auto's en fijnmaziger openbaar vervoer. Dat zijn de aandachtspunten die CDA Amstelveen heeft ingebracht tijdens de behandeling van de Mobiliteitsvisie. De mobiliteitsvisie geeft een aardige opsomming van aandachtspunten, maar het blijft wel een tikkeltje hangen in algemeenheden. Als het aan het CDA ligt - wordt fietsgebruik in Amstelveen –vooral voor de korte ritten in de stad- de norm. Iedereen mag in z’n autootje blijven rijden, maar we gaan stadsgenoten wel verleiden om vaker op de fiets te stappen: gezonder, milieuvriendelijker, en in heel veel gevallen ook nog sneller. - Het CDA vraagt voor nu en voor in de toekomst aandacht voor onderhoud van fietspaden. Hobbelige fietspaden met scheuren, losliggende tegels en verzakkingen zijn niet alleen weinig comfortabel, maar ook gevaarlijk. Het is goed dat de slechte fietspaden in het bos worden aangepakt, maar er zijn nog veel meer knelpunten; - Het CDA vraagt aandacht voor de verschillende snelheden op het fietspad. E-bikes, speedpedelecs, racefietsen, ligfietsen gaan soms twee keer zo hard als gewone fietsen. Ze zitten elkaar soms flink in de weg en de inhaalmanoeuvres leiden tot irritaties en gevaarlijke situaties. Daarom moeten fietspaden ook voldoende breed zijn. - CDA zou het ook toejuichen als Amstelveen de komende jaren meer doorgaande fietspaden aanlegt; - het liefst creëren we nog dit jaar twee doorgaande aantrekkelijke noord-zuidroutes: eentje door het Amsterdamse bos en eentje aan de oostkant van Amstelveen; - En moet er ook niet eens nagedacht worden over een fietssnelweg langs de vernieuwde A9; - Als het aan het CDA ligt komen er veel meer parkeerplekken voor fietsers, want daar is echt grote behoefte aan. Bij de aanleg van de A9 kan nu al worden nagedacht over een fietsgarage bij het stadshart. Zoals die er nu al zijn op Station Zuid: een eclatant succes; - Wel mooi als Amstelveen er naar zou streven om de meest aantrekkelijke fietsstad van Nederland te worden. Snelheid eruit Het CDA heeft de afgelopen periode al vaak aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rond scholen en in wijken als Bovenkerk. Dat is door het college adequaat opgepakt. Toch wil het CDA nog een stapje verder gaan. Op veel meer doorgaande wegen moet de automobilist de snelheid aanpassen aan fietsers en voetgangers. Geef meer straten de status van Fietsstraat, waar auto’s nadrukkelijk te gast zijn. Wat zijn overigens de mogelijkheden en beperkingen om net als in Amsterdam ook in Amstelveen van wijken en buurten 30 kilomerzones te maken. Het zou mooi zijn als dat eens serieus zou worden onderzocht. Beneluxbaan Er moeten voor automobilisten uiteraard aantrekkelijke doorgaande wegen blijven, wegen waar het verkeer goed doorstroomt. Bijvoorbeeld de Beneluxbaan. Maar maak dat dan ook mogelijk. Ga uit van een uniforme snelheid voor het hele traject en zorg voor slim afgestelde verkeerslichten. Wie zich keurig aan de snelheid houdt van –zeg 50 kilometer per uur- is verzekerd van een groene golf. Ten slotte vraagt ook het CDA aandacht voor het openbaar vervoer. De noord-zuidverbinding is prima. Waar het aan ontbreekt is de ontsluitende verbindingen oost-west en west-oost. Met het oog op de toekomst moet het openbaar vervoer fijnmaziger. Alle woonwijken, maar ook alle werkplekken moeten goed bereikbaar zijn. Uitgangspunt: op elke plek in Amstelveen zou je binnen 5 tot 7 minuten op de bus, de tram of de metro moeten kunnen stappen. Inbreng van CDA burgerraadslid Dick Aanen tijdens de commissie Ruimte, Wonen en Natuur op donderdag 30 januari 2020.

CDA Amstelveen wil meer aandacht voor gezinnen in woonvisie

CDA CDA Amstelveen 05-02-2020 20:20

Ik ben opgegroeid in Amstelveen maar wist op mijn 18e niet hoe snel ik Amstelveen moest verlaten. Maar dat was toen. Nu willen jongeren hier blijven wonen maar kunnen ze dat ook? Nee natuurlijk niet. En niet alleen jongeren kunnen dat niet; iedereen met een gemiddeld inkomen van 35000 euro, de grootste groep inwoners, kan hooguit een hypotheek krijgen van 175000euro. OnbetaalbaarZelfs als je samenwoont kan je in Amstelveen geen middeldure koopwoning betalen. Vroeger kon je uitwijken naar Almere maar tegenwoordig wordt je door de markt verbannen naar oorden ver voorbij Lelystad. Veel te ver om in Amstelveen te kunnen blijven werken. En de beroepen waarmee je gemiddeld 35000 euro verdient; die kunnen we in Amstelveen heel goed gebruiken! Het zijn de leraren, de politieagenten, de mensen in de zorg en vele anderen met een baan waar een gewoon salaris bijhoort. Er is werk aan de winkel voor dit college dus. En er is haast geboden. Wat heeft het college voor dit probleem bedacht? Laten we de woonvisie er eens bijpakken. Gezinnen: hart van de samenlevingHet CDA is het eens met het college zoals in de woonvisie gesteld dat er wat moet gebeuren. Vele groepen passeren daar de revue. Jongeren, ouderen, starters, sociale woninghuurders en kapitaalkrachtigen. Maar waar is de aandacht voor de gezinnen en mensen met gewone inkomens die ik eerder noemde? De groep die het hart van de Amstelveense samenleving vormt. Een sterk middensegment houdt de stad leefbaar, daar is het ons bij het CDA om te doen.Dat middensegment is op zoek naar een woning ín het middensegment. Woningcorporaties mogen alleen woningen tot € 710,00 euro per maand bouwen. Het college wil niet méér sociale huurwoningen. Dat besluit steunt het CDA. Om doorstroming op gang te brengen zijn er andere maatregelen nodig dan de bouw van meer sociale huurwoningen. Bouwen voor het middensegmentEen daarvan is de mogelijkheid voor woningcorporaties om te bouwen voor het middensegment. Het CDA roept het college op om de corporaties hierbij maximaal ondersteunen. Het CDA prijst het college dan ook dat het oog heeft voor mogelijkheden van maatschappelijk gebonden eigendom, zelfbewoningsplicht van minstens 5 jaar, antispeculatiebedingen en in overleg met ontwikkelaars middeldure huur langdurig middelduur houden. Maar liever zou het CDA zien dat er nooit meer een huis wordt gebouwd dat niet een of meerdere van deze elementen in zich heeft. Stap nu over op een systeem van huur en koop dat grote groepen kansen biedt en daarmee woningnoodprobleem echt veel kleiner maakt. Verbied daarbij dat ook dat kopers van een corporatiewoning hun woning verhuren. Want het CDA is er, zoals je dat tegenwoordig pleegt te zeggen, klaar mee dat je struikelt over de advertenties voor dure huurwoningen in deze gemeente. OuderenDe woonvisie spreekt zichzelf soms een beetje tegen. Er is veel aandacht voor ouderen maar veel ouderen willen helemaal niet verhuizen. 75% zegt tevreden te zijn en hoeft niet zonodig van A naar Beter. Wat dat betreft is Amstelveen al een beetje California aan de Amstel. Ouderen zijn hier gelukkig en tevreden. Alleen de zon ontbreekt. Maar voor die 25% ouderen die wel wil verhuizen zijn nieuwe woonvormen een goed idee of een kleinere woning gelijkvloers. Ook hier geldt; de vraag is groter dan het aanbod. Dus college; aan de bak! FlexwoningenEr komen flexwoningen op plaatsen waar de bouw voor permanente woningen nog even op zich laat wachten. Maar waarom maar 250 van die flexwoningen. Kan het college niet een beetje verder zoeken en kijken of er misschien plaats is voor 500 of misschien zelfs 750 van die flexwoningen. Misschien een beetje dichter op elkaar. Alles is beter dan nog langer thuiswonen. BovenkerkerpolderEr zijn twee belangrijke zaken die niet genoemd worden in de woonvisie. De eerste is de Bovenkerkerpolder. Het idee van makelaar Brockhoff om 20% van de polder te bebouwen werd direct verworpen door het college. We hebben immers met zijn allen afgesproken dat de polder onbebouwd moet blijven. Die keuze heeft echter ook consequenties. Je kunt niet maximaal groen, minimaal de hoogte in en tegelijkertijd maximaal bouwen. En maximaal moet er gebouwd worden! Anders is het niet uit te leggen aan mensen die nog geen woning hebben dat zij geen uitzicht op een woning krijgen omdat wij het uitzicht op de polder niet kwijt willen. CDA is gezinspartijHet tweede woord dat niet genoemd in de woonvisie is: gezinnen. Het CDA is de gezinspartij bij uitstek. Het doet dan ook een beetje pijn dat dit college de gezinnen niet nadrukkelijk noemt. Het is ook bevreemdend. Op basis van demografische trends wordt in de woonvisie gekozen voor de bouw van voornamelijk één en tweepersoons huishoudens. Waar moet je dan naartoe als je eerste kind er is? Jaag je met deze plannen niet juist gezinnen die een stad compleet maken weg. Zonder gezinnen is een stad geen stad. Dit college moet bij het verder ontwikkelen van plannen het belang van het gezin voor de stad meenemen. Haast gebodenDe woonvisie bevat al met al veel ingrediënten om het woningprobleem op te lossen maar er is haast geboden. Daarvoor zijn de zorgen van al die woningzoekenden te acuut. Pier Rienks, fractievoorzitter CDA Amstelveen Bijdrage tijdens de commissievergadering Ruimte, Wonen en Natuur op donderdag 30 januari 2020.

PvdA in gesprek over stadsvernieuwing

PvdA PvdA Amstelveen 03-02-2020 17:58

PvdA in gesprek over stadsvernieuwing

In november vorig jaar heeft de Amstelveense Gemeenteraad besloten dat er plannen gemaakt gaan worden voor stadsvernieuwing: het grootschalig opknappen van verouderde wijken. Hier zijn miljoenen voor gereserveerd. Ondertussen maakt woningcorporatie Eigen Haard ook al plannen voor sloop en nieuwbouw van verouderde appartementen in de Lindenlaan. Door dit alles is veel onrust ontstaan. De PvdA organiseert daarom op 7 februari een ‘ideeënborrel’ met Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. De PvdA wil met deskundigen, betrokkenen en andere geïnteresseerden in gesprek over de manier waarop stadsvernieuwing aangepakt moet worden.

Stadsvernieuwing kan aan de ene kant een flinke verbetering van een wijk betekenen, maar is ook heel ingrijpend voor bewoners. De PvdA wil, samen met Amstelveners, een goede balans vinden. Ook woningcorporaties spelen daar een belangrijke rol in. Zij zijn verhuurder en eigenaar van veel appartementen in Amstelveen. Over de manier waarop woningcorporaties die rollen invullen is het afgelopen jaar veel te doen geweest: een aantal bewoners klaagt over gebrekkige communicatie. PvdA-raadslid Arnout van den Bosch: “Woningcorporaties èn politiek moeten in gesprek met de bewoners. Alleen zo kan stadsvernieuwing een succes worden.”

Een eerste test-case is wat de PvdA betreft project Lindenlaan, in de wijk Keizer Karelpark. Daar wil woningcorporatie Eigen Haard bestaande flats slopen en vervangen door nieuwebouw. Dit omdat renovatie te duur zou zijn. Bewoners van het complex maken bezwaar. Bij de recente vergadering van raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur waren er al meerdere insprekers, die ontevreden zijn over de gang van zaken. Zij willen hun huis niet uit. Daarnaast is gebrekkige communicatie ook hier een belangrijk kritiekpunt. Raadslid Arnout van den Bosch: “Eigen Haard is een belangrijke partner, maar dan moeten ze wel hun huiswerk doen. Zonder draagvlak bij bewoners lukt het niet.”

De Ideeënborrel van de PvdA is op vrijdag 7 februari 17.00 – 19.00u. in Il Caffè, Uilenstede 346 te Amstelveen. De PvdA hoopt op een brede opkomst, ook mensen die niet op de PvdA stemmen zijn van harte welkom!

Het bericht PvdA in gesprek over stadsvernieuwing verscheen eerst op PvdA Amstelveen.

Suzanne Piet stopt als PvdA raadslid bij de gemeente Amstelveen

PvdA PvdA Amstelveen 31-01-2020 20:11

PvdA-Raadslid Suzanne Piet stopt wegens verhuizing

Suzanne Piet stopt vanaf maart als PvdA-raadslid in de gemeente Amstelveen. De reden van haar vertrek is een verhuizing naar Den Haag. Dit laat zij vandaag weten in een brief aan de burgemeester. Suzanne is sinds maart 2018 raadslid en heeft als portefeuille het sociale domein.

In haar brief laat ze weten dat de beslissing haar zwaar valt. “Ik heb de afgelopen drie jaar dat ik actief was voor de PvdA in Amstelveen ervaren als de meest leerzame periode van mijn leven. Met veel respect heb ik gezien hoe de zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, culturele instellingen en sportverenigingen Amstelveen maken tot de mooie stad die het is.”.

Tijdens haar periode vroeg ze aandacht voor werkende gevallen en schrijnende gevallen. Daarnaast was ze actief bij het selecteren van de kinderburgemeester, het leerlingendebat en als vertegenwoordiger in het Amstel Meerlanden-raadsledenplatform. Ook heeft ze een stadsgesprek geïnitieerd over hoe we in een internationaal Amstelveen elkaar kunnen blijven ontmoeten. Dit stadsgesprek vindt later dit jaar plaats.

De reden van haar vertrek volgt uit het feit dat ze binnen haar Rijkstraineeship detacheert naar het woordvoerdersteam van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In haar brief schrijft ze: “Afgelopen september ben ik begonnen als Rijkstrainee en de kansen die ik binnen dit uitdagende traineeship krijg wil ik ten volste benutten. Ik wil mij volledig kunnen inzetten voor deze functie en de reistijd beperken.”

Op 11 maart neemt de raad afscheid van het PvdA-raadslid. 

Het bericht Suzanne Piet stopt als PvdA raadslid bij de gemeente Amstelveen verscheen eerst op PvdA Amstelveen.

Wonen is voor iedereen in Amstelveen | Amstelveen

GroenLinks GroenLinks D66 VVD PvdA Amstelveen 28-01-2020 00:00

Op donderdagavond 30 januari wordt in de commissievergadering de woonagenda behandeld. De SP en GroenLinks willen álle Amstelveners die ook helemaal klaar zijn met de huidige situatie van de Amstelveense woningmark, van alle politieke kleuren, vragen om in te spreken tijdens deze belangrijke avond.

Ben jij de jongere die graag het ouderlijk nest zou willen verlaten? Of de ouder van wie het kind nog steeds gedwongen thuis moet blijven wonen? Wacht jij misschien al jaren op een sociale huurwoning in Amstelveen? Of zou je graag als starter iets willen kopen, maar word je gedwongen dat buiten Amstelveen te doen? Misschien wil je als oudere wel doorstromen naar een kleinere of meer passende (zorg)woning? Of woon je al tijden in een woning die eigenlijk te duur is voor jouw inkomen? Of word je op welke andere manier dan ook benadeeld door wat er op de Amstelveense woningmarkt gebeurt? Dan is dit het moment om in actie te komen!

In de woonagenda wordt wéér geen ruimte gegeven voor het toevoegen van sociale woningbouw. Alleen bij verkoop door de woningbouwcorporatie is het toegestaan om een gelijk aantal woningen terug te bouwen. Dit terwijl de sociale voorraad al jaren kleiner wordt, de wachtlijsten alsmaar langer en de frustratie over de huidige woningmarkt situatie toeneemt. SP-raadslid Adriaans: ‘Het gaat om jongeren, studenten, ouderen, politieagenten, verplegers, leraren, starters, gezinnen, oftewel iedereen die al jaren bezig is met het zoeken van een betaalbare woning in Amstelveen, zonder resultaat.’

De afgelopen jaren is door de gemeente vooral de focus gelegd op het realiseren van onbetaalbare woningen. Diverse partijen in de Amstelveende gemeenteraad zijn er ook klaar mee, echter de coalitiepartijen (VVD, D66, PvdA) blijven kiezen voor onbetaalbare woningen en te kleine middel dure woningen. GroenLinks raadslid Aouni: ‘Deze avond geeft dé kans om je stem als inwoner te laten horen. Als raadsleden maken wij ons al tijden hard voor dit onderwerp, helaas zonder gewenst resultaat.’

De partijen zeggen de steun van de inwoners hard nodig te hebben om verandering op gang te krijgen in Amstelveen. Om je als inspreker te laten horen is het zaak om je vóór woensdag 29 januari 20.00 uur op raadsgriffie@amstelveen.nl of telefonisch op (020) 540 49 11 aan te melden als inspreker voor de Commissie RWN en het onderwerp woonagenda. Uiteraard is aanwezigheid zonder in te spreken ook waardevol. Voor meer info wordt verwezen naar de gemeentelijke website of kan contact opgenomen worden met de bovengenoemde raadsleden.

Datum: donderdag 30 januari 2020 Tijd: vanaf 20.00 uur Locatie: Gemeentehuis Amstelveen, Laan van Nieuwer Amstel 1

Terugblik: ChristenUnie in 2019

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 CDA Amstelveen 20-01-2020 20:27

https://amstelveen.christenunie.nl/k/n5997/news/view/1310130/300566/ChristenUnieDe fractie van de ChristenUnie kijkt terug op een goed 2019. We zien terug op een jaar waarin de fractie een duidelijke inbreng had, zowel in de commissie- als de gemeenteraadsvergaderingen. Meerdere malen kreeg de fractie te horen dat onze bijdragen deskundigheid en integriteit uitstralen en er in de discussie met elkaar zeker toe doen.

In 2019 werden twee moties van de ChristenUnie met grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.                                                                                                                            

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 in juli, kreeg de door de ChristenUnie samen met het CDA ontwikkelde motie “Een kerkenvisie voor Amstelveen” een ruime meerderheid in de gemeenteraad. De motie had tot doel om het college subsidie bij het Rijk te laten aanvragen om ook voor Amstelveen een kerkenvisie te ontwikkelen. Het vervolg zal zijn dat in de eerste helft van 2020 een bijeenkomst met kerk- en parochiebesturen zal plaatsvinden, om te overleggen hoe we tot een gemeenschappelijke visie voor het gebruik van de kerkgebouwen in Amstelveen kunnen komen.

Een tweede motie van de ChristenUnie werd door de gemeenteraad aangenomen in de gemeenteraadsvergadering van 11 december jl. bij de behandeling van de Cultuuragenda. Dit betrof de motie: “Een stadspiano op het plein”. Deze motie had tot doel om een piano te plaatsen in het Stadshart, waarop voorbijgangers pianomuziek ten gehore kunnen brengen.  

Ook kreeg een in de gemeenteraadsvergadering van 20 juni 2018 door de ChristenUnie ingediende en door de gemeenteraad aanvaardde motie “Houdt de museumtramlijn op de rails!” een concreet vervolg. De motie leidde er onlangs toe dat de museumtramlijn in 2020 als gemeentelijk monument zal worden erkend.

Voorts stelde de ChristenUnie over een aantal onderwerpen schriftelijke vragen:

* het aantal vermiste identiteitsdocumenten in Amstelveen;

* deelname van Amstelveen aan de internationale autoloze zondag (vragen ingediend samen GroenLinks);

* het tekort aan fietsenrekken bij haltes van openbaar vervoer (vragen ingediend samen met D66).

Ook werden door de fractie enkele keren mondelinge vragen gesteld tijdens commissie- of gemeenteraadsvergaderingen. Dit jaar waren dat vragen over:

* het samenvallen van de vele werkzaamheden aan wegen in Amstelveen in de maanden juni tot en met augustus;

* het uitstel van het tot stand komen van een kunstwerk op het middengebied van de rotonde op het Keizer Karelplein.

Tenslotte nog een succesje dat niet direct door een motie of vragen werd bereikt. De ChristenUnie dringt er al enkele jaren op aan dat er onderzoek komt naar de realisatie van een P&R in het zuiden van Amstelveen. Het college heeft nu aangegeven dat men daar inderdaad een onderzoek naar gaat doen.

De fractie bestond dit jaar uit:

* Jetske Gerkema (commissie Burger en Samenleving)

* Henk Stoffels (commissie Ruimte, Wonen en Natuur)

* Bert de Pijper (commissie Algemeen Bestuur en Middelen en gemeenteraad)

Jetske moest helaas deze zomer terugtreden als lid van de fractie, vanwege haar drukke baan. We zoeken nog een opvolger voor haar. 

De fractie ziet terug op een goed jaar. We konden in 2019 een duidelijk eigen geluid laten horen tijdens de vergaderingen. We zijn Here dankbaar voor alle ondersteuning die we daarin van onze achterban kregen. Ook in 2020 is alle steun heel welkom!

Bert de Pijper

Jetske Gerkema

Henk Stoffels

 

Woonavond GL en SP in De Meent

SP SP GroenLinks Amstelveen 15-01-2020 19:38

Maandag 13 januari jl. vond de 2e Woonavond plaats waarbij GroenLinks en de SP samen optrekken om de 'woonagenda' voor de komende jaren te bespreken. En dat is nodig!

Ook Amstelveen kent problemen op de woningmarkt. En dan vooral waar het woningen betreft voor lagere- en middeninkomens. Die zijn schaars en duur. Er wordt nauwelijks gebouwd voor deze groep. Het vinden van betaalbare woonruimte wordt een opgave en als ze er al is, dan zijn de wachttijden lang. Jongeren, geboren en opgegroeid in Amstelveen, hebben de hoop feitelijk al opgegeven.

Zoals op de eerste woonavond al werd geconcludeerd, het College neemt de problemen niet serieus (want het is niet hun doelgroep) en sommige andere partijen erkennen de problemen wel maar durven de knuppel niet in het hoenderhok te gooien. Te weinig electorale belangen.

Plan van aanpak

De komende weken worden gebruikt om actieplannen te ontwikkelen. De woonagenda is heel algemeen geschreven, althans, anders dan GL en de SP het willen zien. Er zijn structureel te weinig sociale huurwoningen. De voorraad wordt niet groter gemaakt en er wordt alleen gebouwd als er andere sociale woningen worden verkocht. Doorstroming komt niet op gang omdat de prijzen in een segment hoger voor veel mensen niet haalbaar zijn. Van deze doorstroming moet een speerpunt gemaakt worden. Er wordt wel gebouwd in de middeldure prijsklasse, maar die zijn qua woonoppervlak kleiner.

Goede vraag

De vraag die gesteld moet worden is; wat is een acceptabele wachttijd om in aanmerking te komen voor een woning? Positief is wel dat er een bewoningsplicht voor koopwoningen is ingesteld, maar die geldt alleen voor de nieuw te bouwen huizen. Het huidige aanbod wordt teveel als verdienmodel verhuurd omdat zij boven de huugrens ligt.

Van groot naar beter

Voor veel ouderen is hun woning te groot geworden. Zij zouden graag kleiner en/of goedkoper willen gaan wonen. Dat deze beweging niet op gang komt is te wijten aan de rompslomp die een verhuizing op iemands oudere dag met zich meebrengt. Geopperd werd om ouderen hierbij te helpen. Immers, woningzoekenden hebben een belang als er een passende woning vrijkomt. Er zijn momenteel 12 mensen begeleid naar een passendere woning. Om deze beweging op gang te brengen zouden mensen actief benaderd moeten worden. Nagedacht wordt hoe hier bekendheid aan te geven en hulp aan te bieden. Andere concrete oplossingen kunnen zijn: containerwoningen op leegstaande terreinen bouwen en meer woningen voor 1 à 2 persoons huishoudens realiseren als buffer voor spoedzoekers na bijv. een scheiding.

Inspreken in de gemeenteraad en actie

12 februari a.s. vindt de commissievergadering plaats. Mensen die zich geroepen voelen zouden hun verhaal kunnen inspreken. Deze spreektijd van 3 minuten moet aangevraagd worden, maar het is een goed middel om andere politieke partijen c.q. politici jouw stem te laten horen.

Deze avond wordt er gedemonstreerd voor het gemeentehuis. Aanvang demonstratie: 19.00 uur. Ludieke acties als slaapzakken of dozen wordt aan gedacht en er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje en eventueel muziek. Veranderingen in gang zetten vereist tromgeroffel......

Zie ook: Wonen

PvdA geschokt over problemen kamerverhuur

PvdA PvdA Amstelveen 14-01-2020 17:42

PvdA geschokt over problemen kamerverhuur

Naar aanleiding van de grote hoeveelheid vergunningaanvragen voor kamerverhuur, heeft PvdA Amstelveen vragen aan de wethouder gesteld. De antwoorden[1] zijn schokkend: de wethouder geeft aan dat de kamerverhuurpanden in veel gevallen van binnen en van buiten slecht onderhouden en verwaarloosd zijn. Ook geeft de wethouder aan regelmatig klachten te ontvangen over verloederde panden. PvdA-Raadslid Arnout van den Bosch: “Ik ben geschokt. We wisten dat er wel eens wat mis gaat met kamerverhuur, maar dat het zo erg zou zijn had ik niet verwacht.”

Het is al langer bekend dat huisjesmelkers panden opkopen om tegen zo weinig mogelijk kosten zo veel mogelijk geld te verdienen met kamerverhuur. Dat is ook te zien aan huurprijzen: 800 tot 900 Euro per maand voor kleine kamers. De Gemeente ziet meerdere eigenaren die weinig binding met Amstelveen hebben en meerdere panden in bezit hebben. Kamerverhuur kan voor sommige huurders een uitkomst zijn, maar op deze manier wordt alleen de verhuurder er beter van en betalen huurders en buren de rekening.

De grote toename van kamerverhuur is ook de reden dat in Amstelveen een nieuwe huisvestingsverordening is aangenomen. Die verordening vereist een vergunning voor kamerverhuur, die alleen wordt verleend als aan de eisen is voldaan. Het idee daarachter is dat door duidelijke regels misstanden worden voorkomen. Zo is er bijvoorbeeld een maximum gesteld aan het aantal huizen met kamerverhuur in een appartementencomplex. Ook zijn er regels gesteld om geluidsoverlast te voorkomen. Blijkbaar is dat nog niet genoeg.

In antwoord op de vragen van de PvdA heeft de wethouder aangegeven die regels over kamerverhuur te gaan evalueren, waarna de regels aangescherpt kunnen worden. De PvdA is daar blij mee. Raadslid Arnout van den Bosch: “Goed dat die evaluatie er komt. Als het echt zo erg is met kamerverhuur, dan zijn strengere regels hard nodig. Huisjesmelkers moeten aangepakt worden.”

 

[1] Zie https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/f6319225-e360-4ebc-bdfe-8cddef0ca57fPro

Het bericht PvdA geschokt over problemen kamerverhuur verscheen eerst op PvdA Amstelveen.