Nieuws van politieke partijen in Asten inzichtelijk

943 documenten

Beschouwing Voorjaarsnota 2019 voor de Meerjarenbegroting 2020 – 2023

D66 D66 Asten 11-07-2019 13:51

De gemeente Asten doet haar best om verantwoord met het beschikbare gemeenschapsgeld om te gaan. We proberen de voorzieningen hoog en de lastendruk laag te houden.

In de laatste jaren hebben wij al enkele malen de broekriem moeten aanhalen en moeilijke keuzes moeten maken. En nu ook weer. Door een aantal ontwikkelingen, grotendeels buiten onze controle, zoals veranderende wetgeving en de stijging in kosten van het sociaal domein die onvoldoende worden gecompenseerd, zijn wij nu genoodzaakt om weer te bezuinigen en onze (korte termijn) ambities aan te passen.

Als we alleen naar het nieuwe beschikbare budget toe te gaan redeneren. As we het probleem alleen te lijf gaan met het verschuiven van geld, hoe weten we dan we wel op de goede weg zijn om onze doelstellingen zoals geformuleerd in Asten2030 te halen..

Als raad buigen wij ons over de centrale vragen: Wie krijgt wat, wanneer, hoe en ten koste van wie of wat? Laten we duidelijk in ons achterhoofd houden wat wij willen zijn als gemeente en niet naar enkel een bedrag toe redeneren.

Met Asten2030 in het achterhoofd heeft D66 een aantal aanpassingen in de voorgestelde scenario’s aangedragen.  Hier kunt U onze beschouwing lezen.

Beschouwing VJN 2019 – D66-HvA

 

Treffende foto van Rob Fritsen ...

D66-Hart voor Asten D66-Hart voor Asten Asten 28-06-2019 09:50

Treffende foto van Rob Fritsen gemaakt tijdens de dialoogavond van vorige week woensdag in het gemeente huis van Asten. Onderwerp bezuinigingen n.a.v. een oplopend tekort van 3,2 miljoen in 2023 op de gemeentelijke begroting. “Doet u ook mee?” staat er rechts boven te lezen. Veel verenigingen en organisaties die mogelijk door bezuinigingen worden geraakt denken daar anders over... D66-Hart voor Asten is niet voor een "het is zoals het is" houding en kiest voor een andere benadering van de voorgestelde maatregelen.

Treffende foto van Rob Fritsen ...

D66 D66 Asten 28-06-2019 09:50

Treffende foto van Rob Fritsen gemaakt tijdens de dialoogavond van vorige week woensdag in het gemeente huis van Asten. Onderwerp bezuinigingen n.a.v. een oplopend tekort van 3,2 miljoen in 2023 op de gemeentelijke begroting. “Doet u ook mee?” staat er rechts boven te lezen. Veel verenigingen en organisaties die mogelijk door bezuinigingen worden geraakt denken daar anders over... D66-Hart voor Asten is niet voor een "het is zoals het is" houding en kiest voor een andere benadering van de voorgestelde maatregelen.

Gemeente Asten: Uitnodiging voor de ...

D66-Hart voor Asten D66-Hart voor Asten Asten 26-06-2019 14:15

Gemeente Asten: Uitnodiging voor de ...

D66 D66 Asten 26-06-2019 14:15

Mooi initiatief van Prodas! Jong ...

D66-Hart voor Asten D66-Hart voor Asten Asten 20-06-2019 13:29

Mooi initiatief van Prodas! Jong geleerd is oud gedaan. D66-Hart voor Asten is op zoek naar jongeren en oudere jongeren die mee willen denken en doen met de lokale politiek. Kijk op onze site voor meer informatie.

Mooi initiatief van Prodas! Jong ...

D66 D66 Asten 20-06-2019 13:29

Mooi initiatief van Prodas! Jong geleerd is oud gedaan. D66-Hart voor Asten is op zoek naar jongeren en oudere jongeren die mee willen denken en doen met de lokale politiek. Kijk op onze site voor meer informatie.

Start landelijke campagne ‘Kom uit ...

D66-Hart voor Asten D66-Hart voor Asten Asten 18-06-2019 12:12