Nieuws van politieke partijen in Berg en Dal inzichtelijk

2100 documenten

Uitnodiging en Agenda ALV 20 november 2019

PvdA PvdA Berg en Dal 08-11-2019 16:00

Aan alle leden van de PvdA-Berg en Dal,

We willen u graag uitnodigen voor de ALV op woensdag 20 november 2019.

Deze ALV vindt plaats in het Dorpshuis De Sprong – zaal Groenlanden – Prins Bernhardstraat 3, 6576 BB Ooij.

Aanvang: 20.00

Heeft u geen vervoer, laat het ons weten. We halen u graag op en u wordt na afloop weer thuis gebracht.

Agenda :

20:00 Opening Vaststellen agenda Vaststellen verslag van ALV 11 maart 2019 Mededelingen Begroting 2020 Politieke actualiteit, door Lesley Dag van Europa 2020, door Thieu Rondvraag 22:00 uur‪ Sluiting

De bijlagen worden 7 dagen voor de vergadering via WeTransfer verstuurd.

met vriendelijke groet, namens de (steun)fractie en het bestuur van de afdeling

Henny van der Pol Afdelingsvoorzitter PvdA-Berg en Dal

+31 (6) 51135671

bergendal@pvda.nl https://bergendal.pvda.nl https://www.facebook.com/PvdABergenDal

https://bergendal.pvda.nl/nieuws/uitnodiging-en-agenda-alv-20-november-2019/

Het bericht Uitnodiging en Agenda ALV 20 november 2019 verscheen eerst op PvdA Berg en Dal.

Uitnodiging en Agenda ALV 20 november 2019

PvdA PvdA Berg en Dal 08-11-2019 16:00

Aan alle leden van de PvdA-Berg en Dal,

We willen u graag uitnodigen voor de ALV op woensdag 20 november 2019.

Deze ALV vindt plaats in het Dorpshuis De Sprong – zaal Groenlanden – Prins Bernhardstraat 3, 6576 BB Ooij.

Aanvang: 20.00

Heeft u geen vervoer, laat het ons weten. We halen u graag op en u wordt na afloop weer thuis gebracht.

Agenda :

20:00 Opening Vaststellen agenda Vaststellen verslag van ALV 11 maart 2019 Mededelingen Begroting 2020 Politieke actualiteit, door Lesley Dag van Europa 2020, door Thieu Rondvraag 22:00 uur‪ Sluiting

De bijlagen worden 7 dagen voor de vergadering via WeTransfer verstuurd.

met vriendelijke groet, namens de (steun)fractie en het bestuur van de afdeling

Henny van der Pol Afdelingsvoorzitter PvdA-Berg en Dal

+31 (6) 51135671

bergendal@pvda.nl https://bergendal.pvda.nl https://www.facebook.com/PvdABergenDal

https://bergendal.pvda.nl/nieuws/uitnodiging-en-agenda-alv-20-november-2019/

Het bericht Uitnodiging en Agenda ALV 20 november 2019 verscheen eerst op PvdA Berg en Dal.

Uitnodiging en Agenda ALV 20 november 2019

PvdA PvdA Berg en Dal 08-11-2019 16:00

Aan alle leden van de PvdA-Berg en Dal,

We willen u graag uitnodigen voor de ALV op woensdag 20 november 2019.

Deze ALV vindt plaats in het Dorpshuis De Sprong – zaal Groenlanden – Prins Bernhardstraat 3, 6576 BB Ooij.

Aanvang: 20.00

Heeft u geen vervoer, laat het ons weten. We halen u graag op en u wordt na afloop weer thuis gebracht.

Agenda :

20:00 Opening Vaststellen agenda Vaststellen verslag van ALV 11 maart 2019 Mededelingen Begroting 2020 Politieke actualiteit, door Lesley Dag van Europa 2020, door Thieu Rondvraag 22:00 uur‪ Sluiting

De bijlagen worden 7 dagen voor de vergadering via WeTransfer verstuurd.

met vriendelijke groet, namens de (steun)fractie en het bestuur van de afdeling

Henny van der Pol Afdelingsvoorzitter PvdA-Berg en Dal

+31 (6) 51135671

bergendal@pvda.nl https://bergendal.pvda.nl https://www.facebook.com/PvdABergenDal

https://bergendal.pvda.nl/nieuws/uitnodiging-en-agenda-alv-20-november-2019/

Het bericht Uitnodiging en Agenda ALV 20 november 2019 verscheen eerst op PvdA Berg en Dal.

Motie 25 Inclusieve verenigingsprijs

PvdA PvdA Berg en Dal 07-11-2019 16:25

Donderdag 7 november waren de algemene beschouwingen van de begroting voor 2020 in de gemeenteraad.

Motie 25 Inclusieve verenigingsprijs

De raad van de gemeente Berg en Dal in vergadering bijeen d.d.: 7 november 2019

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

onze gemeente Berg en Dal vele verenigingen kent; “Diversiteit” in onze Begroting 2020 alleen wordt benoemd als het gaat om biodiversiteit; woorden als “inclusiviteit” helemaal nergens in het document zijn terug te vinden; verenigingen een belangrijke maatschappelijke functie hebben.

overwegende dat:

we een inclusieve gemeente (willen) zijn, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen, mensen met een beperking/handicap of op basis van afkomst of geaardheid; lid zijn van een vereniging voor veel mensen tot meer levensvreugde leidt en helpt mensen uit een mogelijk isolement te halen; het Sociaal Cultureel Planbureau vorig jaar een onderzoek heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat geaardheid en mogelijke negativiteit daarop helaas nog steeds een drempel vormt om lid te worden van bijvoorbeeld een sportvereniging; goede voorbeelden stimuleren en inspirerend kunnen werken.

verzoekt het college:

om het compliment met een totaal geldbedrag van € 1000,= in het leven te roepen; dit compliment één keer in de twee jaar toe te kennen aan een Berg en Dalse vereniging die diversiteitsbeleid hebben en dit ook duidelijk uitdragen en naleven; verenigingen te stimuleren met deze financiële bijdrage en voorbeeldgedrag te belonen.

en gaat over tot de orde van de dag.

ondertekening en naam:

Partij van de Arbeid Lesley Albers VOLG Johanna Brouwer en Erik Weijers GJS Alex ten Westeneind en Theo van der Velden

Het bericht Motie 25 Inclusieve verenigingsprijs verscheen eerst op PvdA Berg en Dal.

Motie 25 Inclusieve verenigingsprijs

PvdA PvdA Berg en Dal 07-11-2019 16:25

Donderdag 7 november waren de algemene beschouwingen van de begroting voor 2020 in de gemeenteraad.

Motie 25 Inclusieve verenigingsprijs

De raad van de gemeente Berg en Dal in vergadering bijeen d.d.: 7 november 2019

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

onze gemeente Berg en Dal vele verenigingen kent; “Diversiteit” in onze Begroting 2020 alleen wordt benoemd als het gaat om biodiversiteit; woorden als “inclusiviteit” helemaal nergens in het document zijn terug te vinden; verenigingen een belangrijke maatschappelijke functie hebben.

overwegende dat:

we een inclusieve gemeente (willen) zijn, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen, mensen met een beperking/handicap of op basis van afkomst of geaardheid; lid zijn van een vereniging voor veel mensen tot meer levensvreugde leidt en helpt mensen uit een mogelijk isolement te halen; het Sociaal Cultureel Planbureau vorig jaar een onderzoek heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat geaardheid en mogelijke negativiteit daarop helaas nog steeds een drempel vormt om lid te worden van bijvoorbeeld een sportvereniging; goede voorbeelden stimuleren en inspirerend kunnen werken.

verzoekt het college:

om het compliment met een totaal geldbedrag van € 1000,= in het leven te roepen; dit compliment één keer in de twee jaar toe te kennen aan een Berg en Dalse vereniging die diversiteitsbeleid hebben en dit ook duidelijk uitdragen en naleven; verenigingen te stimuleren met deze financiële bijdrage en voorbeeldgedrag te belonen.

en gaat over tot de orde van de dag.

ondertekening en naam:

Partij van de Arbeid Lesley Albers VOLG Johanna Brouwer en Erik Weijers GJS Alex ten Westeneind en Theo van der Velden

Het bericht Motie 25 Inclusieve verenigingsprijs verscheen eerst op PvdA Berg en Dal.

Motie 25 Inclusieve verenigingsprijs

PvdA PvdA Berg en Dal 07-11-2019 16:25

Donderdag 7 november waren de algemene beschouwingen van de begroting voor 2020 in de gemeenteraad.

Motie 25 Inclusieve verenigingsprijs

De raad van de gemeente Berg en Dal in vergadering bijeen d.d.: 7 november 2019

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

onze gemeente Berg en Dal vele verenigingen kent; “Diversiteit” in onze Begroting 2020 alleen wordt benoemd als het gaat om biodiversiteit; woorden als “inclusiviteit” helemaal nergens in het document zijn terug te vinden; verenigingen een belangrijke maatschappelijke functie hebben.

overwegende dat:

we een inclusieve gemeente (willen) zijn, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen, mensen met een beperking/handicap of op basis van afkomst of geaardheid; lid zijn van een vereniging voor veel mensen tot meer levensvreugde leidt en helpt mensen uit een mogelijk isolement te halen; het Sociaal Cultureel Planbureau vorig jaar een onderzoek heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat geaardheid en mogelijke negativiteit daarop helaas nog steeds een drempel vormt om lid te worden van bijvoorbeeld een sportvereniging; goede voorbeelden stimuleren en inspirerend kunnen werken.

verzoekt het college:

om het compliment met een totaal geldbedrag van € 1000,= in het leven te roepen; dit compliment één keer in de twee jaar toe te kennen aan een Berg en Dalse vereniging die diversiteitsbeleid hebben en dit ook duidelijk uitdragen en naleven; verenigingen te stimuleren met deze financiële bijdrage en voorbeeldgedrag te belonen.

en gaat over tot de orde van de dag.

ondertekening en naam:

Partij van de Arbeid Lesley Albers VOLG Johanna Brouwer en Erik Weijers GJS Alex ten Westeneind en Theo van der Velden

Het bericht Motie 25 Inclusieve verenigingsprijs verscheen eerst op PvdA Berg en Dal.

Motie 24 Trots op onze omgeving en musea

PvdA PvdA Berg en Dal 07-11-2019 16:24

Donderdag 7 november waren de algemene beschouwingen van de begroting voor 2020 in de gemeenteraad.

Motie 24 Trots op onze omgeving en musea

De raad van de gemeente Berg en Dal in vergadering bijeen d.d.: 7 november 2019

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

de gemeente Berg en Dal veel te bieden heeft; in krant Trouw op 29 september 2019 een artikel is verschenen met de titel: “Groesbeek stelt niet teleur, maar de wijngaarden wel”; dat de bewegwijzering langs onze wegen op vele plaatsen met toeristische en/of culturele waarde waaronder bijvoorbeeld onze musea en wijnvelden gebrekkig is; en met name in het centrum van Groesbeek helemaal afwezig.

overwegende dat:

onze gemeente zorgvuldig en overtuigend gepromoot dient te worden; in het oog springende bewegwijzering op onze wegen nabij toeristische of culturele trekpleisters en vooral vanuit het centrum in Groesbeek meer aandacht en bezoekers kan genereren voor culturele en toeristische plaatsen; de bewegwijzering in het oog springend dient te zijn maar tevens passend in het mooie Berg en Dalse landschap;

roept het college op:

om met een nieuw bewegwijzeringsplan te komen waarin op en nabij onze wegen en centra meer aandacht wordt gegeven aan de Berg en Dalse trekpleisters; om ernaar te streven om wandelroutes en informatie beschikbaar te stellen via een eenvoudige App; om hierin voor zoveel als mogelijk is de samenwerking op te zoeken met ondernemers, VVV, de provincie en de om ons liggende gemeenten.

en gaat over tot de orde van de dag.

ondertekening en naam:

Partij van de Arbeid Lesley Albers VOLG Johanna Brouwer en Erik Weijers GJS Alex ten Westeneind en Theo van der Velden

Het bericht Motie 24 Trots op onze omgeving en musea verscheen eerst op PvdA Berg en Dal.

Motie 24 Trots op onze omgeving en musea

PvdA PvdA Berg en Dal 07-11-2019 16:24

Donderdag 7 november waren de algemene beschouwingen van de begroting voor 2020 in de gemeenteraad.

Motie 24 Trots op onze omgeving en musea

De raad van de gemeente Berg en Dal in vergadering bijeen d.d.: 7 november 2019

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

de gemeente Berg en Dal veel te bieden heeft; in krant Trouw op 29 september 2019 een artikel is verschenen met de titel: “Groesbeek stelt niet teleur, maar de wijngaarden wel”; dat de bewegwijzering langs onze wegen op vele plaatsen met toeristische en/of culturele waarde waaronder bijvoorbeeld onze musea en wijnvelden gebrekkig is; en met name in het centrum van Groesbeek helemaal afwezig.

overwegende dat:

onze gemeente zorgvuldig en overtuigend gepromoot dient te worden; in het oog springende bewegwijzering op onze wegen nabij toeristische of culturele trekpleisters en vooral vanuit het centrum in Groesbeek meer aandacht en bezoekers kan genereren voor culturele en toeristische plaatsen; de bewegwijzering in het oog springend dient te zijn maar tevens passend in het mooie Berg en Dalse landschap;

roept het college op:

om met een nieuw bewegwijzeringsplan te komen waarin op en nabij onze wegen en centra meer aandacht wordt gegeven aan de Berg en Dalse trekpleisters; om ernaar te streven om wandelroutes en informatie beschikbaar te stellen via een eenvoudige App; om hierin voor zoveel als mogelijk is de samenwerking op te zoeken met ondernemers, VVV, de provincie en de om ons liggende gemeenten.

en gaat over tot de orde van de dag.

ondertekening en naam:

Partij van de Arbeid Lesley Albers VOLG Johanna Brouwer en Erik Weijers GJS Alex ten Westeneind en Theo van der Velden

Het bericht Motie 24 Trots op onze omgeving en musea verscheen eerst op PvdA Berg en Dal.

Motie 24 Trots op onze omgeving en musea

PvdA PvdA Berg en Dal 07-11-2019 16:24

Donderdag 7 november waren de algemene beschouwingen van de begroting voor 2020 in de gemeenteraad.

Motie 24 Trots op onze omgeving en musea

De raad van de gemeente Berg en Dal in vergadering bijeen d.d.: 7 november 2019

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

de gemeente Berg en Dal veel te bieden heeft; in krant Trouw op 29 september 2019 een artikel is verschenen met de titel: “Groesbeek stelt niet teleur, maar de wijngaarden wel”; dat de bewegwijzering langs onze wegen op vele plaatsen met toeristische en/of culturele waarde waaronder bijvoorbeeld onze musea en wijnvelden gebrekkig is; en met name in het centrum van Groesbeek helemaal afwezig.

overwegende dat:

onze gemeente zorgvuldig en overtuigend gepromoot dient te worden; in het oog springende bewegwijzering op onze wegen nabij toeristische of culturele trekpleisters en vooral vanuit het centrum in Groesbeek meer aandacht en bezoekers kan genereren voor culturele en toeristische plaatsen; de bewegwijzering in het oog springend dient te zijn maar tevens passend in het mooie Berg en Dalse landschap;

roept het college op:

om met een nieuw bewegwijzeringsplan te komen waarin op en nabij onze wegen en centra meer aandacht wordt gegeven aan de Berg en Dalse trekpleisters; om ernaar te streven om wandelroutes en informatie beschikbaar te stellen via een eenvoudige App; om hierin voor zoveel als mogelijk is de samenwerking op te zoeken met ondernemers, VVV, de provincie en de om ons liggende gemeenten.

en gaat over tot de orde van de dag.

ondertekening en naam:

Partij van de Arbeid Lesley Albers VOLG Johanna Brouwer en Erik Weijers GJS Alex ten Westeneind en Theo van der Velden

Het bericht Motie 24 Trots op onze omgeving en musea verscheen eerst op PvdA Berg en Dal.

Motie 23 Gelijke kansen

PvdA PvdA D66 Berg en Dal 07-11-2019 16:23

Donderdag 7 november waren de algemene beschouwingen van de begroting voor 2020 in de gemeenteraad.

Motie 23 In de wijk Stekkenberg krijgt iedereen gelijke kansen

De raad van de gemeente Berg en Dal in vergadering bijeen d.d.: 7 november 2019

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

de voorgenomen aanpak van de wijk Stekkenberg naar aanleiding van de resultaten van de GGD monitor onze volledige steun verdient en de kansen om tot een succes te komen zeker vergroot; deze aanpak een lange adem vereist en gedurende vele jaren dient te worden volgehouden; in het recente verleden vaker signalen zijn afgegeven en zorgen zijn uitgesproken over andere kwetsbare wijken of gedeelten daarvan in onze gemeente; uit de antwoorden van het college op door ons gestelde vragen over een integrale aanpak van armoedebestrijding blijkt dat een onderzoek wordt ingesteld van de effectiviteit van onze huidige aanpak;

spreekt uit: dat de voorgestelde aanpak van de wijk Stekkenberg ook dient te worden gehanteerd in andere wijken, dorpen binnen onze gemeente, als de GGD monitor of andere gelijkluidende signalen daar aanleiding toegeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

ondertekening en naam:

Partij van de Arbeid Lesley Albers VOLG Johanna Brouwer en Erik Weijers D66 Tessa Vorderman

Het bericht Motie 23 Gelijke kansen verscheen eerst op PvdA Berg en Dal.