De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de legionellabacterie die is aangetroffen in de waterzuiveringsinstallatie van HydroBusiness die op het terrein van Vion staat. De fractie wil weten wat de precieze oorzaak daar van is en of het verwerken van slachtafval daar wellicht mee te maken heeft. Raadslid Rinze van der Veen wil tevens weten of er geen gevaar meer is voor de volksgezondheid. Lees verder.

Legionellabesmetting In Brabants Dagblad van 6 september wordt gemeld dat een recordaantal van 123 Brabanders vorig jaar een legionellabesmetting hebben opgelopen, waarvan er elf overleden zijn. Deze cijfers zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er is sprake van een forse toename die deels is veroorzaakt door twee Brabantse waterzuiveringsinstallaties: die van HydroBusiness in Boxtel en van Rendac in Son. De waterzuiveringsinstallatie van HydroBusiness staat op het bedrijfsterrein van Vion. Rendac is een bedrijf is een destructiebedrijf dat kadavers en dierlijk restmateriaal ophaalt ter verwerking en vernietiging. In de zuiveringsinstallaties bij Vion en Rendac werd legionella aangetroffen. Dat is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken. Volgens de GGD was HydroBusiness geen voor de hand liggende bron van legionellabesmetting. In Nederland zijn nog nooit eerder legionellapatiënten gemeld als gevolg van dit type bron, aldus de GGD. Volgens BD hebben Hydrobusiness en Rendac maatregelen genomen om verdere verspreiding van de legionellabacterie te voorkomen.    Nieuwe ontwikkelingen verontrusten SP-fractie Volgens een bericht in de MooiBoxtelKrant van vorige week heeft het onderzoeksprogramma Zembla ontdekt dat er echter wel degelijk wetenschappelijke studies bekend waarin legionellabesmettingen door waterzuiveringsinstallaties worden genoemd. Inmiddels zijn er al vragen in de Tweede kamer gesteld over deze kwestie. De fracties van de Partij voor de Dieren en 50 Plus vragen zich onder andere af of de getroffen maatregelen wel voldoende zijn om nieuwe besmettingen te voorkomen en of de betrokken instanties wel voldoende kennis en bevoegdheden hebben om legionellabesmettingen bij waterzuiveringsinstallaties te voorkomen.  Deze berichten verontrusten de SP-fractie zeer. Daarbij komt nog dat een chemicus contact met onze fractie heeft opgenomen. Hij acht het niet uit te sluiten, gezien de grote besmettingshaarden in Boxtel en Son, dat de legionellabesmettingen mogelijk verband houden met de overslag en verwerking van slachtafval van varkens. Raadslid Rinze van der Veen: “Dit verband is tot op heden nergens gelegd en is wellicht ook niet aanwezig, maar voor alle zekerheid wil de SP-fractie dit graag onderzocht hebben in het kader van de gezondheid van Boxtelse burgers.”