Nieuws van politieke partijen in Brielle inzichtelijk

1586 documenten

Bezorgde bewoners Kralingen-West vormen bewonerscommissie in oprichting

SP SP Brielle 21-09-2020 10:00

Een aantal bezorgde bewoners van de Gerdesiaweg, Van de Leckestraat en Marinus van der Stoepstraat is gisteren bij elkaar gekomen omdat ze recent een verontrustend bericht hebben ontvangen van woningcorporatie Woonstad. Samen met de Frits Ruysstraat maken de woningen deel uit van het naoorlogse plan Herbouw Kralingen-West. Woonstad heeft namelijk aangekondigd sloop of renovatieplannen te hebben voor de woningen.

Actievoerder Menno Janssen en Wijnand Rijnders, bestuurslid SP Rotterdam, waren aanwezig om de bewoners raad te geven.

De ervaringen met Woonstad met betrekking tot sloop (Nieuw Crooswijk en Jaffa) of renovatie (Oude Westen) zijn niet best. Dit betekent dat zittende bewoners die decennia lang tot tevredenheid wonen er uit moeten en bewoners met een dikkere portemonnee er in. Gentrificatie heet dat met een chique woord of op zijn Rotterdams: wijken voor de rijken.

Woonstad schreef in de brief: ‘zoals jullie weten, verkeren de woningen waar jullie in wonen in slechte staat’. Echter de woningen zijn niet in slechte staat, er is sprake van veel achterstallig onderhoud.

Bewoners die achterstallig onderhoud melden bij Woonstad worden amper gehoord. Problemen door achterstallig onderhoud worden heel moeizaam of niet opgelost door Woonstad. Terwijl goed onderhoud wel in de huurprijs zit en de bewoners daarvoor betalen. Woonstad rekent de hoofdprijs voor een zwaar ondermaats onderhoudsniveau, huisjesmelkersgedrag dat bij een woningcorporatie niet thuis hoort.

Een aantal van de ongeveer 25 aanwezigen hebben ter plekke een bewonerscommissie in oprichting bijeenkomst gehouden om de stand van zaken te bespreken en verder te organiseren en actie te ondernemen.

Heeft u ook te maken met achterstallig onderhoud? Of wordt u bedreigd door sloop en renovatie van uw huis en buurt? Meld het dan bij de SP.

Actie in Rotterdam voor vluchtelingen Moria

SP SP Brielle 18-09-2020 11:57

Gisteravond was er op de Binnenrotte een demonstratie tegen de humanitaire ellende die de vluchtelingen van het Griekse kamp Moria dagelijks meemaken. Vele duizenden jonge kinderen zijn aan hun lot overgelaten. Dit kan niet langer zo doorgaan. Daarom hebben in totaal 36 organisaties, waaronder de Rotterdamse SP afdeling, de demonstratie bijgewoond en steun betuigd.

Met sterke sprekers, mooie muziek en 250 tot 300 demonstranten was het een indrukwekkende avond geworden. Het belang van een menswaardige oplossing op de humanitaire ramp werd door de sprekers en de aanwezigen krachtig onderstreept. Daarom: SOS Moria: Evacuatie nu!

In maart had de Tweede Kamer fractie en de Rotterdamse fractie van de SP samen met andere partijen gepleit voor onmiddellijke opvang van 500 alleenstaande minderjarige asielzoekers. Helaas was hier vanuit het Kabinet geen steun voor.

"De handreiking die de Nederlandse overheid hierbij heeft gedaan, om een klein deel op te nemen is natuurlijk niet genoeg", aldus Ineke Palm van Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen. "Ik ben zelf op Lesbos geweest en de kinderen die Nederland nu zou willen opvangen, die zijn nog steeds daar."

Eerder deze maand is het kamp Moria grotendeels afgebrand en daardoor zwerven nu duizenden kinderen over het eiland Lesbos. Vrijwilligers van Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen, initiatiefnemers van de demonstratie, ontfermen zich over deze kinderen en pleiten voor een ruimhartiger asielbeleid. Kijk voor meer informatie op: https://www.facebook.com/rotterdamverwelkomt/

 

Een luchtkasteel

SP SP Brielle 17-09-2020 20:37

“We zijn geen stap opgeschoten met dat nieuwe Feyenoord stadion,” zegt Pieter Schol burgerraadslid van de SP. “Het zijn praatjes voor de bühne. Het enige wat is gebeurd, is dat de schulden zijn opgehoogd met enkele miljoenen voor het technisch ontwerp en dat we 20 miljoen besteden aan een overkluizing terwijl dat bedoeld is voor woningbouw.”

“Laten we niet vergeten dat de club Feyenoord nog steeds de eis stelt dat het minimaal 25 miljoen moet verdienen met het nieuwe stadion”, vervolgt Schol. “En dat het businessplan nog helemaal niet klopt. Bovendien wil de club ook eigenaar worden van het stadion. Voor hoeveel dan? Wat gaan ze betalen en aan wie? En wie draait op voor al de schulden als volgend jaar alsnog de club de stekker eruit trekt?”

Allemaal vragen waar de SP Rotterdam zich zorgen over maakt. Het wordt steeds meer een luchtkasteel. Nu weer opgepompt met nietszeggende uitspraken van Mark Koevermans, directeur Feyenoord. Want wat zegt de club nu eigenlijk: niets. En het college doet maar alsof er niets aan de hand is en dat we op koers liggen. Misschien geldt dat voor mensen die niet kunnen rekenen. Maar helaas kunnen socialisten dat wel.

Een sociale blik op de Regionale Energiestrategie

SP SP Brielle 11-09-2020 14:32

Tijdens de raadsvergadering van 10 september is de Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag besproken. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: 'Voor de SP is natuurlijk groen en duurzaam hartstikke belangrijk. Maar voor ons is het heel belangrijk dat het geen elitair, happy-few gadget show gaat worden. Vandaar dat wij enkele moties hebben ingediend'.

De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

In de RES staat aangegeven dat de oplossingen voor de klimaat transitie gedragen moeten worden door de betrokkenen in de omgeving. Om daar zeker van te zijn te hebben wij voorgesteld als uitgangspunt op te nemen dat bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie de gemeente Rotterdam alle bewoners tijdig betrekt, volledig informeert en zeggenschap geeft over huidige en toekomstige plannen. Helaas heeft deze motie niet de meerderheid gekregen, maar de wethouder heeft beloofd dat bewoners ten alle tijden worden geïnformeerd en betrokken bij de plannen.

Voor de rest heeft de SP een koppeling willen maken tussen zonne-energie en sociaal. Groen en sociaal zijn moet kunnen. Daarom heeft de SP voorgesteld om bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie de gemeente Rotterdam de plaatsing van kleinschalige zonnepanelen op sociale huurwoningen zal faciliteren. Helaas heeft ook deze motie niet een meerderheid gehaald in de gemeenteraad.

De gemeentelijke warmtevisie kan directe gevolgen hebben voor het volkshuisvestingsbeleid zoals lagere woonlasten en meer wooncomfort, maar bijvoorbeeld ook sloop. Daarom hebben we de motie 'Geen RES sloop ingediend.

De Rotterdamse SP fractie heeft ook voorgesteld om onderzoek te doen naar het gebruik van aardwarmtenetten en dergelijke als warmevoorziening in Rotterdamse wijken. Want warmte is van ons allemaal. Niet van de grote bedrijven.

 

SP lanceert plan voor huurbijdrage in Rotterdam

SP SP Brielle 10-09-2020 08:58

Op 10 september heeft de SP afdeling Rotterdam samen met Rotterdamse huurders een actie op de stoep van het stadhuis gehouden. Met het springkussen als symbool voor de opgeblazen huur boden de huurders aan burgemeester Aboutaleb en vertegenwoordigers van verhuurders een landelijke petitie tegen de huurverhoging aan. Deze is door 2.000 Rotterdammers ondertekend. Hierbij presenteerde de partij haar plan voor een huurbijdrage als compensatie voor de huurverhoging.

Deze week werd bekend dat de huren deze zomer het hardst zijn gestegen in Rotterdam. Zo’n 30% van de huurders heeft nu al moeite de huur te betalen, daarom is een huurverlaging wenselijk. Tijdens de bijeenkomst vroegen de huurders om een huurverlaging, beter onderhoud, het invoeren van een woonplicht en om commerciële huurders aan banden te leggen. Dit onder de leus: Een eerlijke huur is voor ons niet te duur!

Daarnaast zal de SP voorstellen om bij de begroting voor 2021 een bedrag van 75 miljoen euro vrij te maken voor een Rotterdamse huurbijdrage aan huurders in een sociale huurwoning of in de vrije sector met een maandhuur tot 1.200 euro. SP fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: “Wij willen een fonds dat directe steun aan de huurders biedt. Het bedrag van 75 miljoen euro is ongeveer de zelfde hoogte als het bedrag dat de woningcorporaties aan verhuurdersheffing betalen. Door een directe bijdrage aan huurders over te maken, vormt dit een directe economische impuls, in plaats van de vele plannen van het college waar vele jaren over heen gaan of als prestigeprojecten te bestempelen zijn.”

Door stijgende woningprijzen komen steeds meer sociale huurwoningen in de vrije sector terecht. Hierdoor hebben huurders veel minder recht op huurtoeslag en komen zij, als het inkomen wegvalt, snel in de problemen. Van Zevenbergen vervolgt: “Ook zijn door het falende woonbeleid van dit college veel minder sociale huurwoningen in Rotterdam beschikbaar. Bovendien krijgen projectontwikkelaars de vrije hand, waardoor niet gebouwd wordt voor de behoefte in de stad, maar puur als investering en verdienmodel.”

De actie op 10 september trok veel huurders en er is een duidelijke signaal afgegeven aan de Rotterdamse raad en de Rotterdamse verhuurders. De eisen zijn ondertekend door 2.000 huurders en tijdens de raadsvergadering van 10 september is deze overhandigd aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Burgemeester Aboutaleb nam als voorzitter van de gemeenteraad de eisen van de huurders in ontvangst : 'Ik hoop dat dit onderwerp de nodige aandacht krijgt, niet alleen de actuele situatie maar ook de hele discussie over wonen. Het is heel lastig om in Rotterdam een betaalbare woning te vinden.'

Peter van Lieshout, directeur Wonen van Havensteder sprak namens de vier grote Rotterdamse corporaties: '0% huurverhoging is gewoon heel erg lastig. We hebben ook inkomsten nodig om juist ook goed onderhoud te plegen en om woningen te bouwen. Dat is dan beetje een dilemma en daar verschillen we van mening.'

De problemen op de woningmarkt zijn het gevolg van falend beleid. Wat de SP betreft is er geen sprake van een dilemma, maar moeten er meer woningen beschikbaar zijn én de huizen moeten betaalbaar en goed onderhouden zijn voor iedereen.

De SP verzet zich tegen dit beleid en was in 2016 een van de initiatiefnemers van het woonreferendum waarin een ruime meerderheid zich tegen de plannen uitsprak. Ook steunt de SP de bewoners van de Tweebosbuurt in hun strijd tegen de sloop van hun wijk en stelde de partij eerder dit jaar een zwartboek met klachten over Vestia op.

 

Onduidelijke verkeerssituatie ’s Gravendijkwal duurt voort

SP SP Brielle 07-09-2020 16:51

Vorige week had de Rotterdamse SP fractie vragen gesteld aan de wethouder over de verkeerssituatie op de ’s Gravendijkwal. Het verbodsbord op de ’s Gravendijkwal om tijdens spitsuren niet te mogen doorrijden op de zuidwestzijde was afgeplakt. Vanaf vandaag is de ventweg weer afgesloten voor doorgaand verkeer en is het bord weer zichtbaar. Maar er wordt helaas niet gehandhaafd, dus zolang auto's deze doorgaande route gebruiken is er niets veranderd.

Het idee was namelijk om de ’s Gravendijkwal autoluw te maken en de straat daarmee ook minder vervuilend zou worden. Daarom was het voor de bewoners onduidelijk waarom het verbodsbord was afgeplakt. Dit zorgde de facto voor meer verkeer en dezelfde overlast. SP Rotterdam raadslid Taylan Cicek had er vorige week vragen over gesteld zodat de wethouder actie zou ondernemen. Met succes, want vanaf vandaag is het verbodsbord weer zichtbaar, maar helaas lijken de problemen nog niet opgelost zolang er niet gehandhaafd wordt op doorgaand verkeer.

Gezin op straat door achterstallig onderhoud Woonstad

SP SP Brielle 04-09-2020 08:06

De Rotterdamse SP-fractie heeft vernomen dat een vrouw met twee jonge kinderen uit de woning Boomgaardstraat 133 door woningbouwcorporatie Woonstad op straat is gezet. De lekkages in de Boomgaardstraat zijn bovendien veel ernstiger dan Woonstad doet voorkomen. De situatie voor de familie is nog steeds niet opgelost. Daarom heeft SP Rotterdam raadslid Taylan Cicek vragen gesteld aan de wethouder hierover.

“Woonstad betaalt nu wel het hotel waar we verblijven tot het herstel is uitgevoerd. Maar schadevergoeding voor mijn spullen daar wil Woonstad niets van weten. Ik werd door Woonstad met mijn rug tegen de muur gezet terwijl Woonstad als eigenaar van de woning moet zorgen dat mijn kinderen en ik aangenaam kunnen wonen. Ernstige lekkage en schade aan je spullen is een zware inbreuk op aangenaam wonen weet ik nu uit eigen ervaring! Voor deze renovatiewoning uit 1983 betaal ik aan Woonstad een vorstelijke nieuwbouwhuur van € 720,- euro per maand maar de service van Woonstad is: 0,0.” vertelt Siriona.

Doordat de moeder van het gezin meldde dat meerdere buren de nodige lekkages en vochtproblemen hebben, heeft de SP een bouwkundige ingeschakeld en een korte rapportage laten opstellen. De moeilijker op te lossen lekkages en vochtproblemen worden door Woonstad onkundig aangepakt en vaak niet opgelost en er is op diverse plekken sprake van achterstallig onderhoud.

“De flimpjes die ik van Siriona kreeg over de lekkages schrok ik wel van, zulke lekkages had ik nog nooit gezien, het leek wel watervallen. Tijd om te gaan kijken. Met een aantal bewoners heb ik een rondgang gemaakt en de bevindingen in een rapport gezet” aldus SP-bouwkundige Wijnand Rijnders. “In het rapport komt naar voren dat in het wooncomplex een sporengeschiedenis van veel vroegere lekkages en nog aanwezige lekkages. De lekkages komen vaker voor en zijn veel ernstiger dan Woonstad doet voorkomen. Dat Siriona door Woonstad is weggezet als een ouwe zeur is volstrekt onterecht.”

Bewoners worden aan hun lot overgelaten terwijl Woonstad aansprakelijk is als eigenaar en verhuurder voor het ontstaan en het oplossen van de lekkageproblemen. Woonstad vult haar taken als verhuurder bij het wooncomplex Eebo niet goed in en neemt de bewoners niet serieus.

Buurvrouw Anissa Harrou uit de Boomgaardstraat 139: “Ik ben erg geschrokken van de lekkages bij Siriona en hoe Woonstad is om gegaan met Siriona en haar kinderen, afschuwelijk! Ik heb zelf kleinere lekkages gehad en mijn opdekdeuren vallen na 40 jaar uit hun kozijn. Toch doet Woonstad niets aan onderhoud. Mijn man en ik willen het huis opknappen want onze zoon gaat binnenkort trouwen en we willen een groot feest geven. Maar wat als je dezelfde lekkages krijgt als Siriona dan ben je met Woonstad mooi in de aap gelogeerd.”

Ook buurman Seties Jegdew uit de Eendrachtstraat 88 is niet te spreken over Woonstad: “Ik ben al jaren bezig met Woonstad om de lekkages rond mijn kozijnen opgelost te krijgen. Bij forse regen en westenwind stroomt het water via de kozijnen de kamers in. Met al die vocht in je huis kan je niet behangen en ik heb zeil over mijn parketvloer liggen.”

Siriona en haar twee kinderen hebben tot op de dag van vandaag geen toegang tot hun woning. Ze heeft zelfs burgemeester Aboutaleb een brief gestuurd, maar anderhalve maand later nog steeds geen antwoord ontvangen.

Het SP-rapport beveelt aan om een deskundig bouwkundig adviesbureau in te schakelen door de verhuurder Woonstad en het wooncomplex Eebo te laten op nemen en een integraal groot onderhoudsplan te laten uitwerken met vooral de focus op het verhelpen van de lekkages. En dit groot onderhoudsplan moet door een deskundig bouwkundig aannemer worden uitgevoerd met deskundig toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.

De Rotterdamse SP fractie heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld aan de wethouder.

Update 9-9-2020: Na publieke aandacht voor het op straat zetten van het gezin uit de Boomgaardstraat 133 door Woonstad, heeft Woonstad de woning van de familie op 4 september bewoonbaar overgedragen. Echter het woonplezier was na 3 dagen weer voorbij. Gisteren bleek de woning weer lek.

“Door de publieke aandacht in het Algemeen Dagblad en het tv-programma Hart van Nederland toen ik op 10 juli met mijn gezin op straat werd gezet door Woonstad, heeft Woonstad de woning opgeknapt en weer bewoonbaar gemaakt. Vorige week 4 september kregen we in het bijzijn van bouw en woningtoezicht de woning weer overgedragen. Mijn gezin helemaal weer blij na ongewenst verblijf van ruim 2,5 maand in een hotel. Terug naar ons eigen woning! Maar gisteren na drie dagen komt weer een partij water uit de muur van mijn slaapkamer zetten.” vertelt moeder Siriona Sommer.

“Voor de familie Sommer vind ik het erg rot, ze zitten door Woonstad weer in de puree. Maar het verbaast me niet. Zelf ben ik in het wooncomplex gaan kijken. Het barst daar van de lekkagesporen. In het rapport heb ik geadviseerd om een deskundig bouwkundig adviesbureau in de hand te nemen en het wooncomplex te laten op nemen en een integraal groot onderhoudsplan te laten uitwerken met vooral de focus op het verhelpen van de lekkages. Iets wat een woningcorporatie met verstand van zaken ook zelf had kunnen inzien. Maar ja natuurlijk niet doen, dacht Woonstad.

''Het trieste is dat bouw- en woningtoezicht er bij staat, kijkt er naar en niets doet. In een platteland gemeente kan ik me dan nog voorstellen maar hier in een grote stad als Rotterdam, Manhattan aan de Maas?''

Als ik Woonstad en bouw- en woningtoezicht bezig zie, is het net een filmpje van Buurman & Buurman. Die klussen er op los en na vele vernielingen zijn ze zeer tevreden met hun houtje-touwtje-oplossing, a je toi! Leuke filmpjes om naar te kijken maar voor de familie Sommer is zo’n Buurman & Buurman-woning een ramp.” Aldus SP-bouwkundige Wijnand Rijnders.

Gezien het woongenot van de familie Sommer weer beneden alle peil is heeft de SP aanvullende vragen gesteld aan het college waarom er zo geknoeid kan worden door Woonstad onder toeziend oog van bouw- en woningtoezicht.

SP zamelt schoenen in voor ‘3 zusters’ in actie

SP SP Brielle 30-08-2020 13:48

De SP-afdeling Rotterdam ondersteunt een inzamelactie van ‘3 Zusters’, een initiatief van verpleegkundigen, om zoveel mogelijk schoenen op het Malieveld te krijgen. De komende dagen worden er door het hele land schoenen ingezameld, die op zaterdag 5 september op het Malieveld worden gezet. Zaterdag is er een online demonstratie via eerlijkebeloning.nl. Vanwege de coronamaatregelen is een vol Malieveld niet mogelijk, maar wél worden er duizenden paar schoenen neergezet onder het motto: “Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel”. Ook in Rotterdam kunnen de komende week schoenen worden gebracht.

Het initiatief voor deze schoenenactie komt van verpleegkundigen Natasia ten Kattelaar en Eefje van Keeken. Zij en alle andere zorgmedewerkers kregen aan het begin van de coronacrisis nog een daverend applaus, maar zagen vervolgens wegrennende Kamerleden en voorstellen voor salarisverhoging keer op keer weggestemd worden. Met een Malieveld vol schoenen willen ze meer dan alleen applaus. De SP steunt hun initiatief en loopt met hen voorop om de mensen in de zorg te geven wat ze verdienen: structurele loonsverhoging en een verlaging van de werkdruk.

Eefje en Natasia gaan voor minimaal vijfduizend paar schoenen. Maar ze hopen op veel meer. Iedereen die zich wil aansluiten - en een paar schoenen over heeft – kan zijn schoenen inleveren bij de SP afdeling Rotterdam, Gaffelstraat 61B, 3014 RJ in Rotterdam. Dit kan dinsdag 1 september en woensdag 2 september, beide dagen tussen 19.30 en 20.30 uur. Inzamelpunten elders in het land zijn te vinden via: https://www.facebook.com/3zusters

De online demonstratie is op zaterdag 5 september om 14.00 uur. Nog niet aangemeld? Meld je dan nu aan via eerlijkebeloning.nl

Actie in Zuid tegen opgeblazen huurverhoging

SP SP Brielle 23-08-2020 17:27

Gisteren waren we met de SP Rotterdam weer actief voor onze petitie tegen de huurverhoging. Met een groot springkussen als symbool tegen de opgeblazen huurverhoging stonden we in speeltuin Afrikaanderplein, om zo de bewoners van de Tweebos te steunen in hun strijd tegen de sloop van hun wijk.

Woningcorporatie Vestia en de gemeente Rotterdam willen de wijk Tweebos al jaren slopen, maar verloren eerder dit jaar een rechtszaak die zij tegen de huurders die weigerden te vertrekken hadden aangespannen. De SP is vanaf het begin tegen de sloop en voor renovatie van de wijk geweest, en heeft de huurders vanaf het begin gesteund. De bewoners voeren nog steeds strijd tegen gedwongen vertrek uit hun wijk, waar sommigen al hun hele leven wonen. In de tussentijd laat Vestia nog steeds ruim 200 woningen leegstaan, een schande met de huidige woningnood!

We wisten veel mensen (op afstand) te spreken en merkten dat velen enthousiast waren over het opbouwen van acties voor de rechten van huurders! Helaas begon het in de middag flink te regenen en moesten we eerder stoppen.

In september staan we met het springkussen bij het Stadhuis om daar de petitie aan te bieden aan de gemeenteraad en de burgemeester. Wil jij de petitie nog tekenen? Dat kan op https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging.

 

 

Actie in Oude Westen tegen opgeblazen huren

SP SP Brielle 16-08-2020 18:33

Gisteren waren we met de SP Rotterdam weer actief voor onze petitie tegen de huurverhoging. Met een groot springkussen als symbool tegen de opgeblazen huurverhoging stonden we in het Wijkpark Oude Westen. Tegelijkertijd vertoonden we in ons partijpand te Gaffelstraat een film over de strijd in de Tweebosbuurt.

We wisten veel mensen (op afstand) te spreken en merkten dat velen enthousiast waren over het opbouwen van acties voor de rechten van huurders!

Volgende week zaterdag 22 augustus staan we op het Afrikaanderplein bij de speeltuin. Wil je ons ook helpen bij de volgende actie? Stuur een mail naar rotterdam@sp.nl of teken de petitie op https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging.