Nieuws van politieke partijen in Brielle inzichtelijk

1507 documenten

Het belang van volkshuisvesting

SP SP PvdA Brielle 18-02-2020 09:50

In de Nieuwsuur uitzending van 9 februari is het NPRZ programma belicht en werd Richard Moti, wethouder NPRZ, geïnterviewd. Onder andere de Tweebosbuurt werd in de uitzending besproken. In het interview gaf wethouder Moti aan dat het stadsbestuur moet kijken naar het ‘grotere belang’ bij de uitvoering van het NPRZ programma ter rechtvaardiging van sloop. De Rotterdamse SP fractie keek met verbazing naar de uitzending, omdat de oververhitte sociale woningmarkt, de gedwongen sloop van de Tweebosbuurt en het verhaal achter de cijfers niet werden genoemd. Daarom heeft de SP fractie hierover schriftelijke vragen ingediend.

Wethouder Richard Moti (PvdA) las in de uitzending het informatieblad van Vestia op en hij denkt zogezegd aan het ‘grotere belang’, zonder naar de huidige bewoners te luisteren. Tweebossers zijn nooit betrokken bij de sloopplannen en inmiddels zijn 400 bewoners gedwongen verhuisd. De wethouder maakte bekend dat beschikbare woningen worden achtergehouden van Woonnnet Rijnmond zodat Tweebossers met voorrang aanspraak maken op deze sociale huurwoningen. Volgens de wethouder heeft het leeuwendeel, 75 procent van de Tweebossers, er voor ‘gekozen’ om in Rotterdam-Zuid herhuisvest te worden. Maar Rotterdam-Zuid beslaat een groot gebied en apart genomen is het zowaar een volwaardig stad.

SP Raadslid Taylan Cicek: 'Ik was stomverbaasd door de reactie van Moti in Nieuwsuur. Hoe kan hij op zo'n verkeerde manier de bewoners en de sloopplannen beschrijven? Wethouder Moti vermeldt er gemakshalve niet bij dat bewoners nooit zijn betrokken bij de plannen en compleet gepasseerd zijn. Ook meldt hij niet in wat voor woningen de bewoners herhuisvest zijn en hoeveel ze nu moeten betalen. Een wethouder moet het belang van de bewoners dienen én het belang van onze waardevolle volkshuisvesting waarborgen.

De Rotterdamse SP fractie heeft daarom hierover een aantal vragen ingediend bij het college.

Maak sociale huurwoningen meer bereikbaar voor jongeren

SP SP Brielle 14-02-2020 19:33

De SP wil dat jongeren in Rotterdam sneller in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Momenteel is er een nijpend tekort aan betaalbare huurwoningen en daardoor vissen jongeren steeds vaker achter het net. Er moeten meer betaalbare, sociale huurwoningen komen én het moet voor jongeren makkelijker worden om aan een dergelijk woning te komen.

Om dit te bereiken stelt de partij voor dat jongeren tot en met 27 jaar het aantal levensjaren ingeschreven in Rotterdam als inschrijfduur krijgen opgeteld bij de inschrijving op Woonnet Rijnmond. In plaats van nu gemiddeld meer dan 10 jaar kunnen jongeren met deze verandering sneller in aanmerking komen voor een (sociale) huurwoning. Door een bepaald percentage van de woningen voor jongeren te reserveren, komen zij zo eerder in aanmerking.

SP Raadslid Taylan Cicek: ‘Ik zie steeds vaker jongeren die wanhopig op zoek zijn naar een woonruimte en al tig jaren staan ingeschreven op Woonnet. Jongeren die bijvoorbeeld zelfstandig willen leven en een gezin willen starten. We moeten deze jongeren een kans geven om over een eigen woning te beschikken. Daarom moet het Rotterdamse stadsbestuur erkennen dat er woningnood heerst en maatregelen nemen om het voor deze jongeren makkelijker te maken’

Donderdag 20 februari zal de Rotterdamse SP fractie daarom bij de bespreking van de woonruimte verdeling een voorstel indienen om voor jongeren tot en met 27 jaar het aantal levensjaren als inschrijfduren te laten meerekenen op Woonnnet. Verder zal de SP onder andere pleiten om ook voor de particuliere woningmarkt de grens van de 2e liberalisatiegrens (nu 720 euro) op te rekken naar middenhuur (tot 850/900 euro). Met stijgende huurprijzen en misstanden is dit een eerste stap naar meer regulering en beteugeling van de woningmarkt.

discussieavond "Zij aan Zij"

CDA CDA Brielle 14-02-2020 12:09

“Zij aan Zij” discussieavond 2 maart 2020.Denk mee over de toekomst van Nederland! Vijf CDA-afdelingen nodigen u van harte uit voor een discussieavond over het startdocument “Zij aan Zij, Toekomstperspectief voor Nederland in 2030” van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI)Wat voor Nederland wil jij doorgeven aan de volgende generatie? Leonard Geluk, voorzitter van platform 2030 en medeopsteller van het document, zal een presentatie en toelichting geven. Leonard Geluk heeft een uitgebreide staat van dienst in de maatschappij en binnen het CDA. Datum : Maandag 2 maart 2020Aanvang : 20.00 uur (inloop v.a. 19.30 uur)Plaats : Droogdok Jan Blanken, Dokweg 5, Hellevoetsluis De uitnodiging tot discussie is naast CDA leden, nadrukkelijk ook gericht tot niet-CDA leden en geïnteresseerden. Neem gerust familieleden, kennissen en vrienden mee.Vergeet zeker de jongeren niet!Voor meer informatie over de avond of het onderwerp kunt u contact opnemen met: CDA Brielle: Alfons van LeussenCDA Hellevoetsluis: Ger Verkoijen 0181-707010CDA Nissewaard: Leo van der Pols 0651531003CDA Westvoorne: Ebco Vriend, 0653190728CDA Goeree Overflakkee: Henk van Putten Graag tot ziens op 2 maart in Hellevoetsluis!

Eerste kennismakingsbijeenkomst van 2020

SP SP Brielle 13-02-2020 09:19

Woensdag 12 februari op ons pand aan de Gaffel vond de eerste van de driedelige kennismakingsbijeenkomsten plaats over de SP. Deze keer onder leiding van Herman Beekers, lid van het eerste uur. De aanwezige nieuwe leden kregen in vogelvlucht te horen over de beginjaren en fundamenten van de SP.

Herman Beekers vertelde de nieuwe groep leden over de beginjaren van de Socialistische Partij en hoe de leden actief betrokken kunnen worden binnen onze afdeling. Hij vertelde over de havenstaking van 1970 en liet daarbij foto's zien. Verder vertelde Herman allerlei interessante verhalen over de SP en de politiek in Nederland en hij beantwoorde de vragen van de aanwezigen.

De nieuwe SP'ers vertelden ook waarom ze lid waren geworden. Door bijvoorbeeld de ongelijkheid en onrechtvaardigheid binnen onze samenleving. De nieuwe leden hadden elk hun eigen reden waarom ze zich willen inzetten om hier verandering in te brengen.

Het vervolg is op donderdag 27 februari (De SP in Rotterdam) en vrijdag 13 maart (filmavond).

Alle bijeenkomsten vinden plaats in ons eigen afdelingspand: Gaffelstraat 61B. De inloop is vanaf 19.30 uur en we starten om 20.00 uur. Aanmelding is niet verplicht, wel handig voor ons: rotterdam@sp.nl. Stuur gerust een berichtje met al je vragen en/of opmerkingen.

 

Woonvisie? Woonramp! Code Oranje voor Rotterdam

SP SP PvdA Brielle 10-02-2020 13:34

Bijna twee jaar ben ik nu gemeenteraadslid voor de SP. Als kleine partij en als linksbuiten van de raad voeren wij al twee jaar een gevecht tegen de vermaledijde woonvisie van onze stad. Wij roepen als geen ander dat de woningnood inmiddels escaleert tot een woningramp.

Bewoonbare huizen worden aan de toch al schaarse voorraad ontnomen. Mensen worden naar de randen van de stad of zelfs de stad uitgejaagd. Nog geen huis erbij.

Elke voorzet die wij vanuit de linksbuitenpositie geven levert geen score op. Het groen in de stad wordt geplunderd en vernield. Bomen worden gekapt en groenpark gekaapt. Er komen sprietjes terug. Nog geen huis erbij

Inmiddels zijn er weer krakers in de stad.

Als oude knar van de gemeenteraad weet ik nog uit het verleden dat er volop gekraakt moest worden. Krakers eisen immers hun grondwettelijke recht op wonen op. In de Tweebosbuurt is er inmiddels een hele politiemacht ingezet om de krakers te verwijderen. De nuchtere bewoners haalden hun schouders op voor dit overdreven machtsvertoon. Er is zelfs een helikopter ingezet….

 “In gelul kun je niet wonen.”

Hoe actueel. Dat zijn worden van een oude strijder Jan Schaefer. Toen nog kamerlid van een strijdbare PvdA. Onze eigen uitgebluste PvdA kan hier een lesje van leren.

Vooral jongeren en starters zijn het kind van de rekening. Soms vraag ik me weleens af of ik wel blij moet zijn met de braafheid waarmee al die startende jongeren en Millennials dit maar slikken.

In Trouw van zaterdag stond dat de huisartsen in het centrum hun praktijk moeten verlaten omdat ze plaats moeten maken voor woontorens en er geen rekening met zorgcentra is gehouden bij de ontwikkeling.

De huur van eventuele nieuwe praktijkruimte is erg duur en gaat boven het budget van de zorgverzekeraar.

We worden geregeerd door projectontwikkelaars. Door investeerders en de bouwwereld.

Mijn conclusie is dat we aan de spinnen zijn overgeleverd. In het web van de markt en commercie gevangen. Van farmacie tot wonen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar daar schieten we niets mee op. Het is nu wel duidelijk.

Onze democratisch gekozen bestuur heeft te veel uit handen gegeven aan de markt en zit nu met de gebakken peren. We moeten het heft weer in eigen hand nemen.  De gekozen volksvertegenwoordiging moet weer kunnen regeren.

Dat betekent hard ingrijpen. Een andere weg is er niet. Bij een noodsituatie past een noodscenario en ontkennen kan niet meer.  Code oranje….

Aart van Zevenbergen.

Geen verkoop van De Pompenburg!

SP SP Brielle 10-02-2020 08:47

Havensteder is van plan om de flat' De Pompenburg' te verkopen aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Na een bericht in het AD/ Rotterdams Dagblad en een flyer van de SP zijn door Havensteder georganiseerde bijeenkomsten voor de bewoners geweest. Een aantal bewoners heeft de handen in één geslagen en wil, met hulp van de SP, de verkoop voorkomen.

Bewoner Marianne: “Wij als bewoners van De Pompenburg willen niet dat Havensteder onze huizen verkoopt aan een Amerikaanse investeerder. Waarom moet sociale woningbouw uit het hart van het centrum verdwijnen en plaats maken voor dure appartementen? Waarom moeten kwalitatief goede en betaalbare woningen worden gesloopt? Betalen wij hier onze huur voor. Wij willen dat Havensteder onmiddellijk stopt met tijd en geld te steken in de verkoop van onze woningen. Wij willen dat ons iconische complex als symbool van goede volkshuisvesting in het centrum niet verkocht wordt. Daarom halen we nu handtekeningen op bij onze medebewoners.”

De SP ondersteunt de actie van de bewoners. SP-raadslid Taylan Cicek: “Havensteder moet zich volgens de Woningwet vooral richten op het bouwen en beheren van huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. Verkopen van 226 prima onderhouden sociale huurwoningen past daar niet bij. Zeker niet nu het centrum steeds meer alleen voor de rijke yuppen wordt met nieuwe woontorens. Daarom steunen wij de bewoners in hun actie en zullen we er alles aan doen de plannen van tafel te krijgen. Dit doen we door heel de stad met ons huurdersverbond.”

Stip op de horizon

CDA CDA Brielle 03-02-2020 12:53

We staan op het punt een historisch besluit te nemen.Blijven we als gemeente Brielle zelfstandig of niet. In ons verkiezingsprogramma staat dat wij als CDA geen voorstander zijn van bestuurlijke herindeling. Er staat letterlijk: Wij vinden herindeling niet nodig voor de komende periode. Ambtelijke samenwerking was voor ons de oplossing om de uitdagingen die we als gemeente op ons bordje krijgen, aan te kunnen. We weten allemaal hoe dat is gaan; daar maken we geen woorden meer aan vuil.Die nieuwe situatie hebben we uiteraard ook intern besproken. Je kan nu eenmaal niet voorbijgaan aan wat je hebt afgesproken en wat je de kiezer dus hebt beloofd. Met de nieuwe werkelijkheid zijn we in Brielle als politiek zorgvuldig omgegaan.We hebben een (verdiepende) verkenning uitgevoerd om de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de toekomst in beeld te krijgen.Het opgeleverde rapport biedt volgens ons de noodzakelijke handvatten om een afgewogen besluit te kunnen nemen over waar de stip op de horizon zou moeten komen te liggen. Onze inwoners hebben ook wat over de toekomst van hun gemeente mogen vinden.In het participatietraject is onze inwoners niet gevraagd wat naar hun idee de beste oplossing is; zelfstandig blijven of fuseren. Nee, ze konden aangeven wat voor hen belangrijk is. Daar is nu duidelijkheid over.De kernwaarden staan in het rapport en zijn als voorwaarden opgenomen in het besluit over onze bestuurlijke toekomst. Wij vinden dat niet een zelfstandige gemeente Brielle, maar een gemeentelijke fusie de meeste waarborgen biedt om die toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. Belangrijke punten die wij als voorwaarden voor het komende fusieproces willen meegeven zijn financiële duidelijkheid, een sterke organisatie met een duidelijke signatuur en een bestuurscultuur waar we ons allemaal in kunnen vinden. En als ik het over voorwaarden heb, moet ik denken aan het advies dat de OR ons heeft meegeven. Daarin staat dat een fusie niet mag leiden tot meer bureaucratie en dat de afstand tot onze inwoners niet groter mag worden. Daar kunnen we ons volledig in vinden.Het is namelijk aan ons, de politiek, ervoor te zorgen dat we dichtbij onze inwoners blijven staan en herkenbaar en aanspreekbaar zijn. Hoe groot de gemeente ook is.

Tweebosbuurt buitenspel gezet door het Stadsbestuur

SP SP GroenLinks VVD D66 PvdA Brielle 31-01-2020 17:25

Tijdens de raad van donderdag 30 januari werd duidelijk dat de Tweebossers geen steun krijgen van de collegepartijen en noodgedwongen het hoger beroep van Vestia moeten afwachten. Hiermee maakt het stadsbestuur duidelijk dat de sloop van de Tweebosbuurt nog niet van de baan is. VVD wethouder Bas Kurvers is trots op de asociale woonvisie en hij gaat standvastig door met de samenwerking met Vestia. Geen enkel eis van de bewoners is ingewilligd en de Tweebossers zijn buitenspel gezet. SP Rotterdam Raadslid Taylan Cicek: ‘Vestia had niet in hoger beroep moeten gaan tegen deze 17 dappere bewoners van de Tweebos maar eerder tegen dit sloopcollege.’

Ongeveer 35 bewoners uit heel Rotterdam waren uit solidariteit getrokken naar het Stadhuis. Voorafgaand aan het debat hebben deze bewoners uit onder andere de Wielewaal, Bergpolder, Schiebroek-Zuid en de Tweebosbuurt actiegevoerd voor meer betaalbare huurwoningen. En in de fractiekamer van de SP is de documentaire van Marlou Wirken (Willem de Koning Academie) over de Tweebosbuurt vertoond.

De coalitiepartijen reageerden laconiek op de recente uitspraak van de rechter en toonden weinig mededogen voor het lot van de Tweebossers. Taylan Cicek hekelde in het debat de lakse houding van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, omdat deze partijen samen met onder andere de VVD, D66, Leefbaar Rotterdam, het besluit om te slopen nog steeds steunen. Ook na de uitspraak van de rechter tegen Vestia op 10 januari, waarin de rechter heeft aangegeven dat de bewoners niet zijn betrokken bij de besluitvorming en dus de woningen niet hoeven te verlaten.

Taylan Cicek: ‘De Rotterdamse SP fractie is en blijft solidair met de helden van de Tweebos. De onvermoeibare bewoners; Feyenoorder Edwin Dobber en zijn hartelijke familie, mevrouw Pelger die al 74 jaar lang is verankerd in de wijk, Ahmed de scherpzinnigste postbezorger die ik ken, de 84 jarige heer Bijlsma, die zijn ambacht nog steeds in iedere hoek van zijn woning bedrijft. Aad, de levende vertolking van het 'niet lullen maar poetsen' mentaliteit, de familie Leewis, met hun buitengewone organisatiekracht. En alle anderen die het gezicht zijn geworden van de sociale verbondenheid en het collectieve verzet! Maar ook alle actievoerders, het Advocatencollectief en in het bijzonder Menno Janssen, die zonder enige vorm van eigen belang met ziel en zaligheid de bewoners 2 jaar lang heeft georganiseerd en bijgestaan! Dit zijn onze helden! En wij zullen altijd zij en zij met hen staan!

Verder heeft de Rotterdamse SP fractie voorstellen gedaan om de eisen van de Tweebossers in te laten willigen. Eisen zoals een terugkeergarantie voor vertrokken bewoners, terugkeer van de leefbaarheid en ondersteuning voor de Tweebos wooncoöperatie. Wethouder Kurvers luistert niet goed naar de bewoners en doet alsof mensen vrijwillig kiezen om te verhuizen. Hij draait de feiten om: zonder een sloopbesluit zouden nooit 400 mensen vrijwillig verhuisd zijn. Kurvers kan niet meer dan de factsheet van Vestia voorlezen, alsof het een boodschappenbriefje is.

Taylan Cicek: ‘Wethouder Kurvers en het stadsbestuur passeren alle eisen van de Tweebossers, kiezen er voor om door te gaan op de doodlopende weg en de plannen als voldongen feit te presenteren. De macht ligt nu bij een verenigd collectief! Als de Tweebossers verenigd blijven zal de sloop niet doorgaan, dat blijkt uit de recente gerechtelijke uitspraak!’

Rommeldam: kakofonie aan vormwil

SP SP VVD Brielle 28-01-2020 14:07

Nee, dit gaat niet over de overvolle vuilcontainers. Het containerprobleem is namelijk makkelijk op te lossen: gewoon de boel opruimen. Maar dat is misschien te gemakkelijk voor de VVD. Stel je voor een simpele oplossing, nee we gaan eerst wat centjes weggooien aan nu al mislukte techniek. Waar deze verhandeling over gaat is wat lastiger op te ruimen. Tegen deze ‘verrommeling’ blijven we zeker vijftig jaar aankijken. Het bouwbeleid ontspoort. In de bouwwoede wordt iets vergeten: kwaliteit en visie.

Het is niet voor niets dat we nog steeds gelukkig zijn met onze singels. De reden daarvoor was simpel: een stadsbouwmeester. In dit geval ingenieur Rose. Die heeft een groot plan gemaakt waar Rotterdam nog steeds de vruchten van plukt.

Ook kijken we met veel plezier naar de woningbouw in Blijdorp, Breitnerkwartier en de Pleinweg. Ook het werk van een stadbouwmeester. Ingenieur Witteveen die met gerenommeerde architecten als Brinkman, Van de Vlugt en Van de Broek hele stadswijken een goede smoel gaf. Die tand des tijds heeft weerstaan.

En nog een voorbeeld, de Erasmusbrug. De sprong naar Zuid. Daar was Riek Bakker verantwoordelijk voor. En dat niet alleen, zij zorgde ook voor de gezichtsbepalende gebouwen op de Wilhelminapier zoals De Rotterdam van Koolhaas.

Achter al die plannen zat een visie. En een sterke persoonlijkheid met verstand van zaken. Kom daar nu maar eens om. Nu we alles aan de markt overlaten, schiet de macramé architectuur als paddenstoelen uit de grond. Een kakofonie aan vormwil. Waar is de elegant ontworpen eenheid zoals in Blijdorp gebleven? Wie nu over bijvoorbeeld de Laan op Zuid loopt, wordt overstelpt door lukraak neer geplempte gebouwen. Waar is de rust, de samenhang? Waar is een overkoepelende Rotterdamse visie? Nee, wij hebben ‘stadsmaken’.

Niet eens een Nederlands woord. Laat staan Rotterdams.

Als je namelijk in Barcelona loopt, weet je dat je in Barcelona loopt. Hetzelfde geldt overigens voor Parijs. Waar is de Rotterdamse smoel van de stad?

En het wordt erger nu er ‘bouwen, bouwen, bouwen’ wordt gebrald op het Stadhuis. Elk stukje wat bebouwd kan worden, is een prooi voor projectontwikkelaars. Die niet gehinderd worden door een visie vanuit de stad. En dus iedere keer weer een ander commercieel stijltje kunnen neergooien. Kijk naar Nieuw Crooswijk, Kralingen Jaffa en ja ook Little C. Wat hebben deze projecten te maken met Rotterdam? Waar is de kwaliteit gebleven van een Marinus Jan Granpré Molière en een J.J.P. Oud die monumentale woonwijken ontwierpen?

En niet te vergeten de wederopbouw architectuur. Die we weer zijn gaan waarderen rond de Pannekoekstraat en de Goudsesingel. Allemaal plannen met een duidelijke visie. En je weet tenminste dat je in Rotterdam rondloopt.

De nieuwe bouwwoede heeft grote gelijkenis met de Stadsvernieuwing uit de vorige eeuw. Nu nog zitten we tegen het Rotterdams marmer, de trespa-platen, aan te kijken. Ook hier werd in een hoog tempo niet gelet op architectuur en samenhang. Het moest veel voor weinig zijn. En nu zitten we met de gebakken peren.

Het meest beangstigende project is dan ook het bebouwen van de strook groen naast de Euromast van de geweldenaar Maaskant. Laten we in het midden houden of het wenselijk is maar als je het dan doet, doe het dan goed. En laat niet zo’n mooi stuk Rotterdam bebouwen met middelmaat. Doe het dan met visie en laat die visie ook elders terugkomen. In de vele plekken die gaan volgen. En daar zijn een Q-team of welk ander modern opgetuigde organisatie niet geschikt voor. Alleen een sterke stadsbouwmeester die het overzicht heeft en een duidelijk plan uitrolt, is daar geschikt voor.

Het is bijna net zo makkelijk als de oplossing voor de volle vuilcontainers.

Pieter Schol,

Burgerraadslid SP Rotterdam

Failliete Vestia wil toch slopen

SP SP Brielle 28-01-2020 09:31

Vestia heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de rechterlijke uitspraak van 10 januari.  Hiermee maakt Vestia duidelijk dat ze hoe dan ook de sloop willen doorzetten. De bewoners worden weer buitenspel gezet en de stad zal zo weer een hechte buurt verliezen. We blijven solidair met het verzet van de bewoners. De Rotterdamse SP fractie zal aanstaande donderdag 30 januari het stadsbestuur aansporen om de sloop een halt toe te roepen en de bewoners centraal te stellen.

Dat Vestia financieel failliet is wisten we al. Met het hoger beroep tegen de huurders van de Tweebosbuurt is Vestia ook moreel failliet. Hoe haal je het in je hoofd als woningcorporatie zo je taak te verwaarlozen? Directeur Wonen van Vestia, Robert Straver, offert namelijk Tweebossers op voor zijn sloopplannetje en speelt met Tweebossers alsof het houten schaakstukken zijn. Sloop van 535 goede sociale huurwoningen koste wat kost doordrukken. Stop met deze waanzin en verleen een terugkeergarantie aan de verjaagde huurders. Maak een eind aan de bewuste gettovorming door de gemeente en Vesta. De woningcrisis is zo groot dat jongeren antikraak huren in de Tweebosbuurt en zelfs tot kraken zijn overgegaan. Daarom is het hoog tijd voor voldoende woningen voor jongeren. Alle huurders betalen al grof voor de fouten van Vestia, laten we nog meer domme fouten voorkomen! Verscheur de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Vestia en maak daarmee een einde aan de woonvisie. Dat is sloopvisie, want net als de Tweebosbuurt zijn nog 12.000 sociale huurwoningen aan de beurt.

Heeft u ook klachten over Vestia? Vertel uw verhaal: https://doemee.sp.nl/zwartboek-vestia