Nieuws van politieke partijen in Bunnik inzichtelijk

1961 documenten

Wethouder Erika Spil verlaat de gemeente Bunnik, Paul Heijmerink volgt haar op

PvdA PvdA Bunnik 24-03-2020 15:56

Erika Spil (P21) heeft vandaag, 24 maart, bekend gemaakt dat ze haar wethouderschap neerlegt. Ze wordt wethouder in de gemeente Voorschoten.

Fractievoorzitter van P21 Inge Verhoef:  “We vinden het heel jammer dat Erika weggaat. Ze heeft veel bereikt voor Bunnik op het gebied van groen, duurzaamheid en woningbouw. Ze heeft de financiën helpen gezond te houden en er mede voor gezorgd dat Bunnik goed samenwerkt in de regio.”

Voorzitter Erik Alsema van het P21 bestuur: “We bedanken Erika voor haar grote inzet en respecteren haar besluit. P21 heeft in de persoon van Paul Heijmerink al een goede opvolger gevonden en deze voorgedragen bij de burgemeester. Paul woont in Bunnik en is lange tijd fractievoorzitter geweest van P21. Dit betekent dat de continuïteit gewaarborgd is.”

https://www.p21.nl/wethouder-erika-spil-verlaat-de-gemeente-bunnik/

Paul Heijmerink

Fred Schenk (De Liberalen) wil uitstel lokale belastingen voor Bunnikse ondernemers en verenigingen

VVD VVD Bunnik 15-03-2020 06:00

Gelukkig zijn er tot op heden nog geen mensen positief getest op COVID-19 in de gemeente Bunnik. Dankzij de maatregelen die landelijk aangekondigd zijn proberen we dat met zijn allen ook zo te houden of in ieder geval om de gevolgen te minimaliseren. Die maatregelen hebben echter ook gevolgen voor onze lokale ondernemers en verenigingen. Minder klanten en bezoekers voor de bedrijven en activiteiten die worden afgelast en sportkantines die gesloten zijn zorgen voor minder inkomsten.

Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen.

Als liberaal ben ik van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk, onze ondernemers en verenigingen in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. Ik zie hier vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB en Toerismebelasting). Als we de betaling hiervan uitstellen kunnen de ondernemers en de verenigingen de vertraagde inkomsten opvangen. In dezelfde lijn geeft de belastingdienst mogelijk uitstel van BTW en andere belastingen.

Daarom heb ik de volgende vragen gesteld aan het college:

In hoeverre heeft het college gehoord over liquiditeitsproblemen bij ondernemers of verenigingen in de gemeente Bunnik? En heeft het college zicht op hoeveel ondernemers of verenigingen in liquiditeitsproblemen komen door het coronavirus?Is het college bekend met de berichtgeving dat de belastingdienst ook al uitstel van BTW en andere belastingen kan geven?Is de gemeente bereid ondernemers en verenigingen uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke belastingen (zoals OZB en Toerismebelasting) totdat de situatie weer is genormaliseerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn denkt u verlichting te kunnen geven?Welke andere maatregelen kunnen wij als gemeente Bunnik treffen om ondernemers en verenigingen te helpen of te ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie?

De eerste grote stap in de energietransitie voor Bunnik is gezet!

PvdA PvdA Bunnik 06-03-2020 14:02

De eerste grote stap in de energietransitie voor Bunnik is gezet! Er komt een zonneveld in onze gemeente.P21 stemde gisteren (5 maart) vòòr 2 zonneveldprojecten bij Werkhoven. Helaas wilden de andere raadsfracties alleen steun geven aan het kleinste project van 15 ha.

https://www.p21.nl/de-eerste-grote-stap-in-de-energietransitie-voor-bunnik-is-gezet/ https://www.p21.nl/de-eerste-grote-stap-in-de-energietransitie-voor-bunnik-is-gezet/

Het zonneveld van 25 ha kreeg, ondanks de goede landschappelijke inpassing en hoge natuurwaarde, geen goedkeuring van de rest van de raad.Het wél goedgekeurde veld zal ca. 5000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien en levert zo een belangrijke bijdrage aan de P21-ambitie om Bunnik 2040 klimaatneutraal te maken.

P21 wil autoverkeer en parkeerdruk te verminderen door afspraken met bedrijven.

PvdA PvdA Bunnik 06-03-2020 02:37

https://www.p21.nl/p21-wil-autoverkeer-en-parkeerdruk-te-verminderen-door-afspraken-met-bedrijven/Op initiatief van P21 raadslid Jeroen Sterk is op 5 maart een motie in de gemeenteraad aangenomen waarin we erop aandringen dat het College afspraken maakt met lokale bedrijven over mobiliteitsplannen. In deze mobiliteitsplannen zou  het gebruik van fiets en OV moeten worden gestimuleerd en autogebruik  worden ontmoedigd. Op deze manier hopen dat autoverkeer over de traverse en de rest van de provinciale weg kan worden verminderd en tegelijk ook de parkeerdruk in woonwijken wordt verminderd.https://www.p21.nl/p21-wil-autoverkeer-en-parkeerdruk-te-verminderen-door-afspraken-met-bedrijven/https://www.p21.nl/p21-wil-autoverkeer-en-parkeerdruk-te-verminderen-door-afspraken-met-bedrijven/

Lees hier de volledige motie

P21: 2020 is het jaar van de isolatie

PvdA PvdA Bunnik 13-02-2020 19:03

https://www.p21.nl/p21-2020-is-het-jaar-van-de-isolatie/

De gemeenteraad stemt op donderdag 13 september over een samenwerking tussen Bunnik, Montfoort, IJsselstein, Lopik, en Oudewater om te zorgen voor meer energiebesparing bij huiseigenaren. Het Rijk stelt hiervoor een subsidie beschikbaar voor het jaar 2020, om vaart te maken met de woningisolatie en met andere besparende maatregelen. De regeling heet Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).

Wat betreft fractievoorzitter Inge Verhoef gaan we zo snel mogelijk van start om dit geld in Bunnik in te zetten. “2020 is het jaar van de isolatie. De gemeente helpt huiseigenaren een handje met informatieavonden, energieadviezen en kortingsacties. Als kleine gemeente is het goed krachten te bundelen. Daarom kan dit punt wat betreft P21 meteen door als hamerpunt.”

Veel inwoners zijn al actief bezig met woningisolatie om zelf iets te kunnen betekenen voor het klimaat. Een goed geïsoleerd huis is ook nog eens comfortabel warm en geeft een lagere energierekening. Voor sommigen is isoleren gesneden koek, voor anderen is het een zoektocht. Waar te beginnen met isoleren en welke leverancier in te schakelen? De gemeente kan hier wegwijs bieden.

Klimaatdoelen

Isolatie is ontzettend belangrijk om onze klimaatdoelen te halen. Wij willen 35% energie besparen in onze gemeente zodat wij in 2040 Klimaatneutraal zijn. P21 heeft daarom het tussendoel voor 2020 gesteld op 10% energiebesparing. De gemeente verwacht dat in totaal ruim 700 huishoudens zelf aan de slag gaan met isolatie door deze regeling.

Informatieavonden

Onze gemeente heeft al meerdere bijeenkomsten voor inwoners georganiseerd, samen met de Energie Coöperatie Bunnik. De zaal zit vaak tjokvol; mensen hebben behoefte aan informatie.

Isolatie is maatwerk

Na afloop van de bijeenkomsten is er de mogelijkheid voor inwoners om 1-op-1 met energie-experts of energieambassadeurs in gesprek te gaan. Dat is super belangrijk omdat elk huis en elke portemonnee anders is. Naast de informatie avonden gaat de gemeente weer een collectieve inkoopactie voor Isolatie en advies aan huis aanbieden. Er zijn ook kortingen beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen zoals het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrips of het plaatsen van led-lampen.

P21 Ledenvergadering 20 februari

PvdA PvdA Bunnik 13-02-2020 18:48

P21 LedenvergaderingGraag nodigen we u uit voor een ledenvergadering P21 op 20 februari.

Agenda:

Verslag ALV 6 maart 2019 Afsplitsing van de P21 fractie in de gemeenteraad  (toelichting vanuit bestuur) Activiteiten  en resultaten 2019 Financieel verslag 2019 en begroting 2020 Themagroepen: opzet en eerste resultaten Themabijeenkomsten 2020: ideeën ophalen Afsluiting en borrel

Tijd: 20 februari 20.00-22.00Locatie: Paviljoen Buiten, Singel 40 A, Odijk

N.B.: Ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer?

Op 13 februari hebben wij de laatste P21 nieuwsbrief verzonden. Om te voorkomen dat de nieuwsbrief in de spam folder belandt, kunt u het adres perspectief21@gmail.com aan uw contacten toevoegen.

P21 start gesprek met bewoners in 4 themagroepen

PvdA PvdA Bunnik 21-01-2020 20:27

P21 wil graag gebruik maken van kennis en inzichten vanuit de Bunnikse gemeenschap. Daarom wordt een viertal themagroepen opgestart waarvoor we belangstellenden willen uitnodigen. Elke groep wordt geleid door één van onze raadsleden

We starten groepen op de volgende onderwerpen:

Woningbouw (o.l.v. Koen Van Gulik) Groen (o.l.v. Inge Verhoef) Sociaal domein (o.l.v. Wypke Zuidweg) Verkeer (o.l.v. Jeroen  Sterk)

Zie hieronder voor een andere toelichting per thema.

Op elk van deze onderwerpen kunnen we kunnen concreet toewerken naar adviezen, moties, oplossingen en wie weet een initiatiefvoorstel vanuit de raad met inwoners. We willen zo ook onderzoeken hoe inwoners meer kunnen participeren in de activiteiten van de gemeenteraad. Frequentie, tijdstip, programma, etc. in overleg.

Graag horen van je of je mee wilt doen, of dat je misschien anderen kent die dit leuk vinden!
Stuur je aanmelding via ons contactformulier of direct aan het betreffende raadslid.
Toelichting per thema:

1. Woningbouw

Hoe realiseren we meer sociale huurwoningen in Bunnik? aan welke soort woningen is verder behoefte (senioren, jongeren, middenhuur)? welke locaties zijn meer of minder geschikt? hoe willen we nieuwe wijkjes inrichten?

2. Groen

wat kunnen we doen voor de biodiversiteit? hoe realiseren we bosaanplant? hoe zorgen we voor een goed bomenbestand (over 10 jaar is 30% van de gemeentebomen aan vervanging toe aldus beheerder)? is het mogelijk om meer natuur of bosbouw te ontwikkelen, bijv. op landbouwgrond? groen bij de nieuwbouwwijken?

3. Sociaal domein

Hoe kunnen we bereiken dat inwoners van Bunnik gezond en gelukkig zijn? Waar  dreigen gaten te vallen in de sociale zorg?

4. Verkeer

Verkeer: Schoner, stiller, veiliger autoluwe kernen (Traverse), goede (snel-)fietsroutes en veilige parallelwegen

Nieuwjaarstoespraak Inge Verhoef

PvdA PvdA Bunnik 21-01-2020 19:52

Onze nieuwe fractievoorzitter Inge Verhoef hield op 12 januari bij de start van de Nieuwjaarsborrel de volgende toespraak:

“Zoals de meesten van jullie al vernomen hebben, zijn Astrid, Arie en Ralph uit de fractie en uit P21 gestapt. Zij gaan als zelfstandige fractie verder.

Wij, de vijf overgeblevenen, vinden dit erg jammer. We waren graag met ons achten blijven werken aan onze doelen, zoals vervat in het verkiezingsprogramma en coalitieakkoord. Dat zij het coalitieakkoord blijven steunen, laat zien dat wij inhoudelijk niet veel van elkaar verschillen.

Waarom dan toch die breuk? De precieze redenen weten alleen de drie uitgetreden leden. Zij geven aan dat het gaat om een verschil in tempo en ambitie en de manier waarop we de doelen kunnen bereiken.

Als fractie hebben we mooie successen geboekt de afgelopen twee jaar. Ik noem er een paar:

We hebben het startschot gegeven voor de aanpak van de woningbehoefte in onze gemeente. Het gaat om de woningbouw in Odijk-West, de ontwikkeling van het Stationsgebied en een aantal kleine inbreidingslocaties. We letten hierbij extra op de leefbaarheid: we volgen de WHO noemen voor schone lucht en geluid. We zijn hard bezig met de energietransitie. Plannen voor het aanleggen van een tweetal zonnevelden zijn bijna rond; met deze velden kan straks 10% van onze energiebehoefte CO2-vrij worden opgewekt. Daarnaast wordt achter de schermen hard gewerkt aan de Warmtetransitie en kader voor Windenergie. In dit voorjaar wordt de energieopwekking in de hele regio U16 duidelijker. Bunnik moet wat ons betreft een voortrekkersrol op duurzaamheidsgebied vervullen. We hebben gezorgd voor een verbod op het oplaten van ballonnen, die zeer schadelijk zijn voor de natuur. Groen heeft uiteraard altijd onze volle aandacht. We houden het bomenbestand in de gemeente op peil en we zoeken altijd de dialoog met bewoners voor het openbaar groen. We hebben gehamerd op het Groenfonds en dat gaat er nu ook komen.

Hoe gaan wij nu verder? Ik ben fractievoorzitter, en we verdelen de taken zo goed mogelijk. Wij zijn een fantastisch team – Anne Ruth, Wypke, Jeroen, Koen en ik – we gaan gewoon door met waar wij mee bezig waren: samenwerken met de Liberalen in de coalitie en in de raad met de andere fracties, de uitvoering van het coalitieakkoord controleren en kansen benutten. En we zijn het grotendeels eens over hoe wij politiek willen bedrijven en wat we voor elkaar willen krijgen.

Wij willen dat doen samen met inwoners en belanghebbenden, met de achterban, en samen met andere raadsleden. We willen graag meer publiek debat en meer politieke discussie voordat de raad de kaders gaat stellen voor het beleid. We willen vaker relevante onderwerpen zelf agenderen, los van het college. We willen kortom een actievere rol van de gemeenteraad. En dan gaat het ons met name om twee enorme uitdagingen: de woningbehoefte en de energietransitie. Beide moeten hun beslag krijgen in ons mooie landschap, waar we de natuur ook nog eens willen versterken.

Hiervoor willen we resultaten boeken waar het coalitieakkoord ruimte en kansen biedt. De goede samenwerking met onze wethouder en de rest van het college kunnen dit ook mogelijk maken. Het realiseren van een prettige leefomgeving voor iedereen staat voorop: we letten dan op sociale cohesie, schone lucht, extra groen en duurzaam bouwen. Ook voor de energietransitie geldt dat die niet op zich staat: het is bovenal een sociale transitie waar iedereen aan mee moet kunnen doen.

Er is kortom veel werk aan de winkel. Wij gaan aan de slag. En nu gaan we eerst aan de borrel.”

Inge Verhoef

Nieuwjaarsborrel en ledenvergadering | Bunnik

GroenLinks GroenLinks Bunnik 10-01-2020 00:00

Op zaterdag 25 januari a.s. vanaf 15.30 uur nodigen we jullie van harte uit voor de ledenvergadering met aansluitend nieuwjaarsborrel. Locatie: De Deel, Kampweg 2 in Bunnik.

De nieuwe P21-fractievoorzitter Inge Verhoef zal met ons terugblikken op het jaar 2019 en zal wat vertellen over de recente ontwikkelingen in de P21 fractie. Verder bespreken we de begroting voor 2020 en kijken we naar het financieel verslag over 2019.

Samen met jullie denken we graag na over activiteiten voor GroenLinks Bunnik in 2020. We hebben in 2019 een aantal nieuwe leden dus we nemen natuurlijk ook de tijd voor kennismaking en proosten op het nieuwe jaar.

De agenda van de ALV is als volgt:

Opening Mededelingen Verslag van de ALV 19-01-19, ter vaststelling Exploitatierekening 2019, Balans, Begroting 2020 Goedkeuring jaarcijfers en begroting, gehoord de kascontrolecommissie Terugblik P21 in 2019 en actuele ontwikkelingen Sluiting

Om 17:00 nieuwjaarsborrel. Graag heffen we met jullie het glas op het nieuwe jaar.

Aanmelden / afmelden Aanmelden of afmelden hoeft niet, maar stellen we wel op prijs.

Wil je vooraf de financiele stukken wilt ontvangen laat het dan even weten, dan ontvang je deze via mail. Neem hiervoor contact op met secretaris Martien Das. Lukt het niet om op de bijeenkomst aanwezig te zijn, maar heb je wel belangstelling om je in te zetten voor de afdeling, dan horen we dat graag!

12 januari: Discussiebijeenkomst Plan Hoenderik

PvdA PvdA Bunnik 09-01-2020 12:40

Nadat het lange tijd stil was rond dit plan, is het recent door het College opnieuw in discussie gebracht. Op deze bijeenkomst willen op een open manier de voors en tegens bespreken, en kijken welke randvoorwaarden eventueel zouden moeten gelden voor bouwen op deze locatie. P21 heeft in 2018 al een voorlopig standpunt over deze kwestie ingenomen, u kunt dat hier terugvinden. Op niet al te lange termijn zullen de nieuwe plannen in de raad besproken worden.

Na afloop van de discussie kunnen de verhitte debatten worden afgeblust met een drankje, bij de P21 nieuwjaarsborrel. Iedereen is van harte welkom op deze bijeenkomst.

Locatie, De Deel, Kampweg 2, Bunnik,

Tijd 15.00

Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelding wordt daarom aanbevolen via een reactie op deze pagina of via Facebook.