Nieuws van politieke partijen in Bunnik inzichtelijk

1968 documenten

P21 stelt vragen over sluiting zwembad

PvdA PvdA Bunnik 25-06-2020 15:37

De fractie van P21 was onaangenaam verrast door de berichtgeving over de sluiting van zwembad Laco in Bunnik.

We vinden het zwembad een belangrijke maatschappelijke voorziening en we staan achter het initiatief van vele inwoners die de petitie ‘Laat zwembad Bunnik niet zinken’ hebben gestart. Die petitie is inmiddels door 543 mensen ondertekend.

Naast het belang voor zwemonderwijs heeft het zwembad ook een functie voor veel ouderen in het dorp die er graag zwemmen. ​​​​Dat er weer een basisvoorziening uit het dorp verdwijnt ​​​is vervelend voor iedereen. Het alternatief is altijd dat je dan verder moet reizen.  En dat terwijl het beleid van de gemeente erop is gericht de voorzieningen in het dorp te bewaren en daarmee de leefbaarheid te vergroten.

Daarom heeft Wypke Zuidweg namens de fractie de volgende vragen gesteld aan het college:

1.     Naar aanleiding van de vertrouwelijke notitie van 31 maart jl. vraagt onze fractie zich af waarom de raad vervolgens niet is geïnformeerd over het verloop van de gesprekken ondanks de toezegging.

2.     Waarom heeft de gemeente het risico genomen dat deze onderhandelingen, zonder een moment aan de raad te gunnen, op deze wijze werd afgebroken? En is dat niet in strijd met de toegedane toezegging uit de vertrouwelijke informatienota van 31 maart jl.?

3.     Hoe zijn die gesprekken met Laco Recreatie BV verlopen? En wat was daarbij de insteek/inzet vanuit de gemeente?

4.     Vindt de gemeente dat een zwembad tot de basisvoorzieningen in het dorp behoort?

5.    Welke inspanningen heeft het college verricht om sluiting ervan te voorkomen?

6.     Is er met andere partijen in Bunnik of daarbuiten, denk aan Sporthuis Bunnik, gesproken over mogelijke oplossingen om het zwembad te behouden, er in te investeren dan wel uit te breiden om aan de eisen te kunnen blijven voldoen? En zo ja, met wie precies?

7.     Zijn inwoners door Laco Recreatie BV of door de gemeente betrokken bij de besluitvorming?

8.     Als we het zwembad zouden willen behouden wat zijn dan de kosten en zijn er nog andere zaken waarmee we rekening moeten houden?

9.     Kan de portefeuillehouder voorbeelden geven van gemeenten met een eigen zwembad in exploitatie en/of in eigendom met daarbij van elk voorbeeld de percentuele kosten op de gemeentelijke begroting (in % dus)?

Rijk Roor stopt als voorzitter GroenLinks Bunnik | Bunnik

GroenLinks GroenLinks Bunnik 24-06-2020 00:00

Binnen het bestuur zijn er wat wisselingen geweest waarover we jullie graag informeren.

Onlangs heeft Rijk Roor aangegeven zijn lidmaatschap van GroenLinks te stoppen en daarmee dus ook afstand te doen van zijn rol als afdelingsvoorzitter. Zijn afweging daarbij is (samengevat) dat hij zich meer groen dan links voelt in vergelijking met de huidiige landelijke koers van GroenLinks. Ook wil hij graag meer tijd besteden aan zijn kunstpraktijk (zijn expositie is nog te bewonderen in het Wapen van Odijk). De samenwerking in het bestuur heeft hij als zeer prettig ervaren. Cerian van Gestel neemt zijn rol als voorzitter over.

Als bestuur kunnen we wel wat versterking gebruiken! Heb je interesse om je in te zetten voor kortere 'ad hoc' klussen, wil je een tijdje vrijblijvend meelopen of ben je voor wat langere tijd als beschikbaar bestuurslid dan horen we het graag. Je kunt hiervoor mailen naar secretaris Martien Das.

 

Bunnik zoekt een derde wethouder

D66 D66 Bunnik 08-06-2020 10:14

Bunnik zoekt een extra wethouder (0,8 – 1,0 fte)

De coalitiepartijen P21 en De Liberalen zijn samen op zoek naar een derde wethouder om het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bunnik te versterken. Het college telt thans twee wethouders. De gemeente heeft grote ambities en de regio Utrecht staat de komende periode voor grote opgaven. Daarom wil het college “een tandje bijzetten”. Het college is in 2018 van start gegaan op basis van een coalitieakkoord van de fracties van P21 en De Liberalen in de gemeenteraad van Bunnik. De coalitiepartijen zijn nu op zoek naar een derde wethouder op basis van onderstaand profiel.

 

Profiel:

Gericht op het realiseren van de doelen van het collegeprogramma 2018-2022 “Bunnik, Bouwen voor elkaar”. Bekend met de bestuurlijke gremia en opgaven in de provincie Utrecht, zoals de U10/U16. Bij voorkeur ervaring als wethouder in de regio Utrecht. Per direct beschikbaar en inzetbaar. Weten wat het is om wethouder te zijn in een gemeente met de Bunnikse maat en schaal. Samenwerkingsgerichte teamspeler in het college met een transparante en open houding Werkt vanuit dialoog en draagvlak om doelen gerealiseerd te krijgen; is toegankelijk bestuurder, die goed communiceert met inwoners, organisaties en gemeenteraad; weet zichzelf en het bestuur goed te presenteren. In staat om bestuurlijk leiding te geven aan ontwikkelprojecten in de ruimtelijk-fysieke sector. Brede bestuurlijke belangstelling en inzetbaar voor een brede bestuurlijke portefeuille.

 

Kandidaten kunnen hun belangstelling laten blijken door een gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld van een Curriculum Vitae, te sturen aan de fractievoorzitter van P21 Inge Verhoef (I.Verhoef@bunnik.nl) en aan de fractievoorzitter van De Liberalen Hein Hoitink (H.Hoitink@bunnik.nl). De sollicitatiebrief dient uiterlijk woensdag 10 juni 2020 in ons bezit te zijn. Alle sollicitaties zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Een onafhankelijk integriteitsonderzoek zal deel uitmaken van de benoemingsprocedure.

 

Bunnik, mei 2020

The post Bunnik zoekt een derde wethouder appeared first on Bunnik.

Nieuwe, derde wethouder gezocht voor college van Bunnik

PvdA PvdA Bunnik 02-06-2020 09:47

Er is besloten om voor het bestuur van de gemeente Bunnik een extra wethouder te zoeken, naast Paul Heijmerink  (P21) en Ali  Dekker (Liberalen).

Hieronder volgt het profiel voor de nieuwe wethouder:

Bunnik zoekt een extra wethouder (0,8 – 1,0 fte)

De coalitiepartijen P21 en De Liberalen zijn samen op zoek naar een derde wethouder om het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bunnik te versterken. Het college telt thans twee wethouders. De gemeente heeft grote ambities en de regio Utrecht staat de komende periode voor grote opgaven. Daarom wil het college “een tandje bijzetten”. Het college is in 2018 van start gegaan op basis van een coalitieakkoord van de fracties van P21 en De Liberalen in de gemeenteraad van Bunnik. De coalitiepartijen zijn nu op zoek naar een derde wethouder op basis van onderstaand profiel.

Profiel:

Gericht op het realiseren van de doelen van het collegeprogramma 2018-2022 “Bunnik, Bouwen voor elkaar”. Bekend met de bestuurlijke gremia en opgaven in de provincie Utrecht, zoals de U10/U16. Bij voorkeur ervaring als wethouder in de regio Utrecht. Per direct beschikbaar en inzetbaar. Weten wat het is om wethouder te zijn in een gemeente met de Bunnikse maat en schaal. Samenwerkingsgerichte teamspeler in het college met een transparante en open houding Werkt vanuit dialoog en draagvlak om doelen gerealiseerd te krijgen; is toegankelijk bestuurder, die goed communiceert met inwoners, organisaties en gemeenteraad; weet zichzelf en het bestuur goed te presenteren. In staat om bestuurlijk leiding te geven aan ontwikkelprojecten in de ruimtelijk-fysieke sector. Brede bestuurlijke belangstelling en inzetbaar voor een brede bestuurlijke portefeuille.

Kandidaten kunnen hun belangstelling laten blijken door een gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld van een Curriculum Vitae, te sturen aan de fractievoorzitter van P21 Inge Verhoef (I.Verhoef@bunnik.nl) en aan de fractievoorzitter van De Liberalen Hein Hoitink (H.Hoitink@bunnik.nl). De sollicitatiebrief dient uiterlijk woensdag 10 juni 2020 in ons bezit te zijn. Alle sollicitaties zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Een onafhankelijk integriteitsonderzoek zal deel uitmaken van de benoemingsprocedure.

 

VVD Bunnik in 2022 zelfstandig door

VVD VVD Bunnik 29-05-2020 04:00

De leden van de VVD hebben besloten dat de VVD in 2022 als zelfstandige partij mee zal doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bunnik.

https://bunnik.vvd.nl/nieuws/39660/VVD Bunnik in 2022 zelfstandig door

© Fred Schenk

Iedere vier jaar nemen de VVD-leden in Bunnik een formeel besluit over de samenwerking met De Liberalen. Uit de op 29 mei 2020 afgeronde ledenraadpleging is gebleken dat een overweldigende meerderheid van de Bunnikse VVD-leden als zelfstandige partij mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Uiteraard blijft tot aan de verkiezingen van 2022 de keuze van VVD-leden voor de samenwerking binnen De Liberalen van kracht. “Ik ben blij met deze duidelijke keuze van onze leden en blijf mij tot 2022 ook inzetten als fractieassistent en bestuurslid van De Liberalen” aldus Marijn de Vries.

 

Zie ook: https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/politiek/344562/vvd-2022-los-van-liberalen-705645

VVD blijft ondernemers/ZZP’ers steunen!

VVD VVD Bunnik 02-05-2020 05:24

We moeten alles uit de kast halen om Corona te bestrijden. En we blijven onze ondernemers ondersteunen! Al is het nu maar met het geven van de juiste informatie over de financiële mogelijkheden ten tijde van deze crisis.

https://bunnik.vvd.nl/nieuws/39279/vvd-blijft-ondernemers-zzp-ers-steunen

Al eerder besloot het kabinet tot maatregelen om ondernemers te helpen, zoals het openen van het noodloket, makkelijkere leningen en het overnemen van loonbetaling door de overheid. Met een aantal Gemeentelijke regelingen, met Overheids regelingen en met Extra maatregelen voor ondernemers (waaronder ook ZZP’ers).

Hieronder zullen wij nader op deze drie groepen nader op een rij zetten.

Gemeentelijke regelingen voor ondernemers/ZZP’ers

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning levensonderhoudHet kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1500 per maand (netto). De BBZ-regeling voor zelfstandigen wordt in Bunnik uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst (RSD). Informatie staat op webpagina van de RSD.U kunt hiervoor bellen naar de RSD via het nummer 030 – 692 94 55 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 -17.00 uur) of mailen naar corona@rsdkrh.nl.Gemeentelijke belastingen• OZB-aanslagen worden wel opgelegd, maar de mogelijkheden voor het betalen van aanslagen worden verruimd. Er is vanwege de coronacrisis nu de mogelijkheid om gespreid of uitgesteld te betalen. • De toeristenbelasting wordt op een minimaal bedrag opgelegd (10% van de laatst opgelegde definitieve aanslag in plaats van 80%) • Invorderingsstappen voor alle belastingen worden opgeschort • ZZP’ers en ondernemers kunnen een verzoek indienen tot kwijtschelding van belasting. Hiervoor gelden wettelijke regels.Een verzoek kunt u indienen bij de gemeentelijke belastingsamenwerking BghU. Iedereen die betaalproblemen heeft vanwege de coronamaatregelen kan contact opnemen met de BGHU. Hier kunt u ook terecht voor al uw overige vragen die betrekking hebben op gemeentebelastingen. Meer informatie vindt u op de website van de BghU: Extra maatregelen in verband met Corona en belastingheffing.BedrijfsleningenHet is mogelijk een bedrijfslening aan te vragen bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) tot een bedrag van maximaal € 10.157,- tegen een verlaagd rentepercentage. Informatie en aanvraagformulier staan op de ondernemerspagina op de website van de RSD.U kunt ook bellen naar RSD via het nummer 030 – 692 94 55 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 -17.00 uur) of mailen naar corona@rsdkrh.nl.Voor meer informatie: https://www.bunnik.nl/bibliotheek/sidebar/inwoners/meer-weten-over/corona-financiele-ondersteuning-ondernemers/Overheids regelingen voor ondernemers/ZZP’ers

Naast bovenstaande regelingen die via gemeenten lopen, zijn er ook andere regelingen via verschillende instanties om ondernemers te helpen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)Een van de regelingen is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Deze regeling is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Na uitbreiding van de regeling vallen ondernemers in de non-foodsector zoals winkeliers ook onder deze regeling. Gedupeerde ondernemers ontvangen, als ze aan de voorwaarden voldoen, een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.Meer informatie over de TOGS staat op de webpagina van de RVO.Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)Een andere regeling is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt. Meer informatie over de NOW staat op de webpagina van het UWVCorona Overbruggingsregeling (COL-regeling)Op woensdag 29 april is door het ministerie van Economische zaken de Corona Overbruggingsregeling (COL-regeling) open gesteld. Deze steunregeling is speciaal bedoeld voor ondernemingen in de start-up of scale-up fase en innovatief MKB dat moeilijk toegang heeft tot andere ondersteuningsmaatregelen. Het centrale loket waar ondernemers hun aanvraag moeten indienen is TechLeap.nl. Vanuit dit loket worden de aanvragen over het land verdeeld. Meer informatie over de col regeling staat op de webpagina van ROM Nederland. Het doen van online aanvragen kan via de webpagina van Techleap.

Verdere informatie over de verschillende regelingen en welke instantie de regeling uitvoert staat op de webpagina van de rijksoverheid.

Extra maatregelen voor ondernemers/ZZP’ers

Ondernemers krijgen meer lucht door een fiscale betaalpauze voor hun hypotheekverplichtingen en de zogenaamde ‘DGA-taks’ voor ondernemers wordt uitgesteld. Ook kunnen bedrijven de verliezen die ze dit jaar maken makkelijker aftrekken van de belastingen (door verruiming van de verliesverrekening).Hulp voor MKB en ZZP – Ondernemers mogen het loon dat zij aan zichzelf uitkeren (het gebruikelijk loon) verlagen. Dit biedt lucht voor 135.000 ondernemers. Daarnaast wordt het voor ZZP’ers makkelijker om zelfstandigenaftrek te krijgen door verlaging van het zogenaamde urencriterium. Extra steun voor ondernemers – Werkgevers die dat kunnen, mogen hun werknemers een steuntje in de rug geven door de tijdelijke verhoging van de werkkostenregeling.

Overige vragen en informatie

Specifiek vanuit de gemeente worden ook de volgende acties ondernomen:Uitstel van betaling van huur gemeentelijke accommodaties voor de duur van 3 maanden. Deze maatregel is uitsluitend gericht op bedrijven, ondernemers, (sport)verenigen, sociaal-maatschappelijke-, culturele- en educatieve instellingen, alsmede Sporthuis Bunnik;Terugbetalen huur gemeentegrond bij het niet doorgaan van evenementen (o.a. kermis Odijk en tuinbraderie) in 2020. Dit zoals ook benoemd in de desbetreffende overeenkomsten;De seizoensopenstelling voor verkoop van streekproducten in het buitengebied, incl. de aanwezigheid van de daarvoor benodigde verkoopruimte, wordt voor 2020 verlengd tot 31 december;Om de spreiding van consumenten te faciliteren en uitvoering te kunnen geven aan de maatregelen van het RIVM, wordt aan de ondernemers/winkeliers ruimte geboden om, in afwijking van het bepaalde in de Winkeltijdenverordening Bunnik 2013, de winkels op 1e Paasdag en 1e Pinksterdag 2020 open te stellen.De gemeente spant zich in om facturen binnen 14 dagen te betalen;De gemeente spant zich in om aanbestedingen en de uitvoering van werkzaamheden, zoveel als mogelijk en ook binnen de regels van het RIVM, door laten gaan;De inning van dwangsommen/ bestuurlijke boetes wordt, in lijn met de belastingvoorstellen, tijdelijk opgeschort.

Ook de Kamer van Koophandel heeft een coronaloket met veel informatie over ondernemen en het coronavirus.

Bij de Rijksoverheid is er ook een speciale website opgezet met informatie voor ondernemers in verband met Corona. Veel gestelde vragen over financiële maatregelen.

Honderdduizenden ondernemers kunnen gebruik maken van deze regelingen. Maar ondernemers blijven het zwaar houden. De VVD blijft ondernemers steunen, zeker in deze zware tijden.

Wypke Zuidweg: Het virus is verschrikkelijk maar de saamhorigheid is veelbelovend!

PvdA PvdA Bunnik 09-04-2020 09:00

Onderstaand de column van ons  raadslid Wypke Zuidweg in de serie “Raadspraat” voor ‘t Groentje:

https://www.p21.nl/wypke-zuidweg-het-virus-is-verschrikkelijk-maar-de-saamhorigheid-is-veelbelovend/

Het werk in de gemeenteraad staat op een laag pitje. Want hier gaat het niet over het aantal bedden op de IC. Of de vraag of kinderen naar school mogen. Dat wordt landelijk besloten. De gemeente kijkt wel of ze zorg kunnen ondersteunen, handhaaft landelijke maatregelen en bepaalt waar wij veilig een frisse neus kunnen halen. Daar maken we als gemeenteraad gelukkig geen politieke keuzes van.

Verder draait de gemeenschap op volle kracht. Inwoners zetten zich in voor elkaar en het algemeen belang. We helpen onze buren als het nodig is, bieden een luisterend oor, sturen kaartjes tegen vereenzaming en we verzinnen speelse bezigheden voor onze kinderen. Lokale winkels bezorgen boodschappen, restaurants bezorgen maaltijden, de bieb brengt boeken thuis, etc. Initiatieven te over. Alles om het leven op een zo waardevolle manier door te laten gaan. Ondertussen worden we ook blij van de rust op de wegen, de natuur die opbloeit en de lucht die schoner wordt.

Kunnen we deze creativiteit behouden voor de toekomst? Want waarom kan het nu opeens wel en lukte het hiervoor niet? Waarom krijgen kinderen die geen computer voor thuisonderwijs hebben dat nu opeens wel aangereikt, kunnen ouderen nu wel beeldbellen terwijl dit al lang kon en komen mensen die voorheen in de zorg werkten nu wel terug?

Was de noodzaak niet hoog genoeg? Komt het omdat we onze routine moeten loslaten of tijd ‘over’ hebben om andere dingen te doen? Of omdat we in deze tijd behoefte hebben aan saamhorigheid? Dit alles natuurlijk, maar ook omdat we anders gaan denken als we andere behoeften vooropstellen. Als we gezondheid en geluk belangrijk maken dan gaan we andere dingen doen.

De economie, die moet blijven draaien. Maar kan dat ook op een manier waarbij geld verdienen geen hoofddoel is maar vooral om de wereld een beetje beter te maken? Sociaal ondernemend dus. Hopelijk nemen we iets mee van die kracht die ons nu door de crisis heen helpt. Die ook een geweldige basis zou zijn voor de samenleving van morgen.

En dan begint mijn werk als raadslid weer want daar liggen politieke keuzes te wachten. Kiezen we voor het versterken van sociale kracht, voor geluk, voor groen en minder drukke wegen en investeren we in vitale beroepen? Of niet?

Ik zie wel kansen. Door te leren van wat er nu gebeurt. Maar dat komt later wel. Het gaat nu om de zorg voor mensen die ziek zijn. Veel sterkte.

 

Reageren? w.zuidweg@bunnik.nl.

Wypke Zuidweg, P21

Wethouder Erika Spil verlaat de gemeente Bunnik, Paul Heijmerink volgt haar op

PvdA PvdA Bunnik 24-03-2020 15:56

Erika Spil (P21) heeft vandaag, 24 maart, bekend gemaakt dat ze haar wethouderschap neerlegt. Ze wordt wethouder in de gemeente Voorschoten.

Fractievoorzitter van P21 Inge Verhoef:  “We vinden het heel jammer dat Erika weggaat. Ze heeft veel bereikt voor Bunnik op het gebied van groen, duurzaamheid en woningbouw. Ze heeft de financiën helpen gezond te houden en er mede voor gezorgd dat Bunnik goed samenwerkt in de regio.”

Voorzitter Erik Alsema van het P21 bestuur: “We bedanken Erika voor haar grote inzet en respecteren haar besluit. P21 heeft in de persoon van Paul Heijmerink al een goede opvolger gevonden en deze voorgedragen bij de burgemeester. Paul woont in Bunnik en is lange tijd fractievoorzitter geweest van P21. Dit betekent dat de continuïteit gewaarborgd is.”

https://www.p21.nl/wethouder-erika-spil-verlaat-de-gemeente-bunnik/

Paul Heijmerink

Fred Schenk (De Liberalen) wil uitstel lokale belastingen voor Bunnikse ondernemers en verenigingen

VVD VVD Bunnik 15-03-2020 06:00

Gelukkig zijn er tot op heden nog geen mensen positief getest op COVID-19 in de gemeente Bunnik. Dankzij de maatregelen die landelijk aangekondigd zijn proberen we dat met zijn allen ook zo te houden of in ieder geval om de gevolgen te minimaliseren. Die maatregelen hebben echter ook gevolgen voor onze lokale ondernemers en verenigingen. Minder klanten en bezoekers voor de bedrijven en activiteiten die worden afgelast en sportkantines die gesloten zijn zorgen voor minder inkomsten.

Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen.

Als liberaal ben ik van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk, onze ondernemers en verenigingen in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. Ik zie hier vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB en Toerismebelasting). Als we de betaling hiervan uitstellen kunnen de ondernemers en de verenigingen de vertraagde inkomsten opvangen. In dezelfde lijn geeft de belastingdienst mogelijk uitstel van BTW en andere belastingen.

Daarom heb ik de volgende vragen gesteld aan het college:

In hoeverre heeft het college gehoord over liquiditeitsproblemen bij ondernemers of verenigingen in de gemeente Bunnik? En heeft het college zicht op hoeveel ondernemers of verenigingen in liquiditeitsproblemen komen door het coronavirus?Is het college bekend met de berichtgeving dat de belastingdienst ook al uitstel van BTW en andere belastingen kan geven?Is de gemeente bereid ondernemers en verenigingen uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke belastingen (zoals OZB en Toerismebelasting) totdat de situatie weer is genormaliseerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn denkt u verlichting te kunnen geven?Welke andere maatregelen kunnen wij als gemeente Bunnik treffen om ondernemers en verenigingen te helpen of te ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie?

De eerste grote stap in de energietransitie voor Bunnik is gezet!

PvdA PvdA Bunnik 06-03-2020 14:02

De eerste grote stap in de energietransitie voor Bunnik is gezet! Er komt een zonneveld in onze gemeente.P21 stemde gisteren (5 maart) vòòr 2 zonneveldprojecten bij Werkhoven. Helaas wilden de andere raadsfracties alleen steun geven aan het kleinste project van 15 ha.

https://www.p21.nl/de-eerste-grote-stap-in-de-energietransitie-voor-bunnik-is-gezet/ https://www.p21.nl/de-eerste-grote-stap-in-de-energietransitie-voor-bunnik-is-gezet/

Het zonneveld van 25 ha kreeg, ondanks de goede landschappelijke inpassing en hoge natuurwaarde, geen goedkeuring van de rest van de raad.Het wél goedgekeurde veld zal ca. 5000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien en levert zo een belangrijke bijdrage aan de P21-ambitie om Bunnik 2040 klimaatneutraal te maken.