Nieuws van politieke partijen in Culemborg over Partij voor de Dieren inzichtelijk

7 documenten

Mooie 1e stap met aangenomen GroenLinks-moties bij Culemborgs vuurwerkdebat | Culemborg

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Partij voor de Dieren VVD ChristenUnie Culemborg 17-01-2020 00:00

Oud & Nieuw zou een gezellig feest voor iedereen moeten zijn. Maar de afgelopen jaren is het steeds meer een feest met een schaduwzijde geworden. Met veel overlast voor mens & dier en verstoringen van de openbare orde. De grens is voor veel mensen bereikt. Net als GroenLinks Culemborg is een ruime landelijke meerderheid inmiddels voorstander van een verbod op consumentenvuurwerk. Van de drie moties die wij hebben ingediend, zijn er twee aangenomen. We kijken uit naar de landelijke besluitvorming en zien dit resultaat als een mooie 1e stap in de goede richting. Wordt dus vervolgd.

Motie 1: een lokaal verbod in Culemborg op knalvuurwerk en vuurpijlen om overlast te beperken, hulpverleners te beschermen en ongevallen te voorkomen. Deze motie is helaas net NIET aangenomen - vóór GroenLinks, PvdA, CU, CC, deel D66 - tégen VVD, CDA, CvN, SP, deel D66.

GroenLinks heeft samen met de ChristenUnie een 2e motie ingediend waarin we politiek Den Haag oproepen tot een landelijk verbod op consumentenvuurwerk mét een uitvoeringsplan waarmee dit verbod ook gehandhaafd kan worden.

Motie 2: een oproep aan landelijke politiek om een algemeen verbod voor consumentenvuurwerk te regelen. Deze motie is AANGENOMEN. - vóór GroenLinks, PvdA, CU, CvN, CC, deel D66 - tégen VVD, CDA, SP, deel D66.

De aanleiding voor deze moties moge duidelijk zijn: - In Nederland zijn er honderden gewonden door vuurwerk, waarvan de helft omstanders en de helft jonger dan 20 jaar. - Vele verstoringen van de openbare orde, zoals vernielde afvalcontainers, auto’s en bankjes, overlast voor mens & dier (al weken van te voren) en openlijke geweldpleging, ook tegen politie en andere hulpverleners.

We zijn er ons van bewust dat vuurwerk een groep inwoners veel plezier geeft. Daarom heeft GroenLinks een motie van CU ondertekend en samen ingediend om: - samen met inwoners & ondernemers op zoek te gaan naar alternatieven, en - een centraal of wijkfeest met bijv. licht- of vuurwerkshows mogelijk te maken. Deze 3e motie is ook AANGENOMEN. - vóór GroenLinks, CU, PvdA, CvN, CC, deel D66 - tégen VVD, CDA, SP, deel D66.

Een vuurwerkverbod is niet bij iedereen even welkom, maar verandering is echt noodzakelijk geworden. Al in 2017 concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat zowel legaal als illegaal consumentenvuurwerk de verstoringen van de openbare orde ernstig verergert. Waarom? - Vuurpijlen lenen zich voor onveilig gebruik en gevaar voor omstanders, omdat ze uit de hand worden afgeschoten en ook direct op omstanders worden gericht met alle gevaren van dien. - Zwaarder vuurwerk is in Nederland voor consumenten nu al verboden, maar net als illegaal geproduceerd vuurwerk relatief makkelijk te koop. Dit illegale vuurwerk is bovendien qua explosiekracht enorm toegenomen (tot aan de kracht van een aanvalsgranaat). - Hulpdiensten vragen nadrukkelijk om een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, zodat zij niet gehinderd worden in hun zo belangrijke werk. - Politie vraagt om dezelfde reden om een verbod, maar zeggen ook dat juist een vuurwerkverbod maakt dat zij gemakkelijker kunnen handhaven. - Brancheorganisaties voor oogheelkunde, dierenwelzijn, patiëntenverenigingen, verzekeraars én een aantal landelijke politieke partijen waaronder PvdD, CU, 50plus en GroenLinks gaan een stap verder en vragen om een verbod van ál het consumentenvuurwerk.

Onze GroenLinks Tweede Kamerfractie werkt momenteel met PvdD aan een initiatiefwet vuurwerkverbod voor consumenten. We blijven dit actief volgen!

Ideeën? Neem contact met ons op.

GroenLinks Culemborg voor verbod op consumentenvuurwerk | Culemborg

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Partij voor de Dieren VVD ChristenUnie Culemborg 17-01-2020 00:00

Oud & Nieuw zou een gezellig feest voor iedereen moeten zijn. Maar de afgelopen jaren is het steeds meer een feest met een schaduwzijde geworden. Met veel overlast voor mens & dier en verstoringen van de openbare orde. De grens is voor veel mensen bereikt. Net als GroenLinks Culemborg is een landelijke meerderheid van 69% inmiddels voorstander van een verbod op consumentenvuurwerk. Van de drie moties die wij hebben ingediend, zijn er twee aangenomen. We kijken uit naar de aankomende besluitvorming in de Tweede Kamer en zien dit lokale resultaat als een mooie 1e stap in de goede richting. Wordt dus vervolgd.

Motie 1: een lokaal verbod in Culemborg op knalvuurwerk en vuurpijlen om overlast te beperken, hulpverleners te beschermen en ongevallen te voorkomen. Deze motie is helaas net NIET aangenomen - vóór GroenLinks, PvdA, CU, CC, deel D66 - tégen VVD, CDA, CvN, SP, deel D66.

GroenLinks heeft samen met de ChristenUnie een 2e motie ingediend waarin we politiek Den Haag oproepen tot een landelijk verbod op consumentenvuurwerk mét een uitvoeringsplan waarmee dit verbod ook gehandhaafd kan worden.

Motie 2: een oproep aan landelijke politiek om een algemeen verbod voor consumentenvuurwerk te regelen. Deze motie is AANGENOMEN. - vóór GroenLinks, PvdA, CU, CvN, CC, deel D66 - tégen VVD, CDA, SP, deel D66.

De aanleiding voor deze moties moge duidelijk zijn: - In Nederland zijn er honderden gewonden door vuurwerk, waarvan de helft omstanders en de helft jonger dan 20 jaar. - Vele verstoringen van de openbare orde, zoals vernielde afvalcontainers, auto’s en bankjes, overlast voor mens & dier (al weken van te voren) en openlijke geweldpleging, ook tegen politie en andere hulpverleners.

We zijn er ons van bewust dat vuurwerk een groep inwoners veel plezier geeft. Daarom heeft GroenLinks een motie van CU ondertekend en samen ingediend om: - samen met inwoners & ondernemers op zoek te gaan naar alternatieven, en - een centraal of wijkfeest met bijv. licht- of vuurwerkshows mogelijk te maken. Deze 3e motie is ook AANGENOMEN. - vóór GroenLinks, CU, PvdA, CvN, CC, deel D66 - tégen VVD, CDA, SP, deel D66.

Een vuurwerkverbod is niet bij iedereen even welkom, maar verandering is echt noodzakelijk geworden. Al in 2017 concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat zowel legaal als illegaal consumentenvuurwerk de verstoringen van de openbare orde ernstig verergert. Waarom? - Vuurpijlen lenen zich voor onveilig gebruik en gevaar voor omstanders, omdat ze uit de hand worden afgeschoten en ook direct op omstanders worden gericht met alle gevaren van dien. - Zwaarder vuurwerk is in Nederland voor consumenten nu al verboden, maar net als illegaal geproduceerd vuurwerk relatief makkelijk te koop. Dit illegale vuurwerk is bovendien qua explosiekracht enorm toegenomen (tot aan de kracht van een aanvalsgranaat). - Hulpdiensten vragen nadrukkelijk om een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, zodat zij niet gehinderd worden in hun zo belangrijke werk. - Politie vraagt om dezelfde reden om een verbod, maar zeggen ook dat juist een vuurwerkverbod maakt dat zij gemakkelijker kunnen handhaven. - Brancheorganisaties voor oogheelkunde, dierenwelzijn, patiëntenverenigingen, verzekeraars én een aantal landelijke politieke partijen waaronder PvdD, CU, 50plus en GroenLinks gaan een stap verder en vragen om een verbod van ál het consumentenvuurwerk.

Onze GroenLinks Tweede Kamerfractie werkt momenteel met PvdD aan een initiatiefwet vuurwerkverbod voor consumenten. We blijven dit actief volgen!

Ideeën? Neem contact met ons op.

Kom op 18 mei naar de EU Dialoog: Nut en noodzaak?! | Culemborg

GroenLinks GroenLinks SGP D66 Partij voor de Dieren Culemborg 15-05-2019 00:00

De lokale afdelingen van CU, D66 en GroenLinks organiseren op zaterdagmiddag 18 mei een dialoog over Europa. Blij zijn we met de deelname van Eline van Nistelrooij, GroenLinks-kandidaat #3 voor het Europees Parlement. We voeren de dialoog als middel om de EP-verkiezingen onder de aandacht te brengen én met elkaar in gesprek te gaan.

Vragen die aan de orde komen: Wat is het nut van Europa voor Nederland? Zijn we vooral samen sterk tegen Rusland en China? Heeft Europa zeggenschap over ouderschapsverlof? Welke aanpak hebben partijen voor ogen als het gaat om klimaat of mensenrechten? Is het noodzakelijk voor Nederland om binnen Europa te blijven? En ook jij mag hierin stelling nemen.

Onze gasten: verschillende kandidaten voor het Europees Parlement! Met Eline van Nistelrooij (GroenLinks), Rita Braam-van Valkengoed (D66), Michelle van Doorn (PvdD), Simone Kennedy-Doornbos (CU/SGP) en Sjoerd Bakker (VVD). De dialoog wordt geleid door Jean Eigeman. Jean Eigeman is 6 jaar woordvoerder Europa geweest in de Eerste kamer. Op dit moment zet hij zich in voor VNG International in Europese projecten.

Wanneer? Op zaterdag 18 mei, van 16.00 tot 17.00 uur in de Oud Katholieke Kerk, Varkensmarkt 2 te Culemborg.

Welkom!

Op zaterdag 18 mei organiseren de ...

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie Partij voor de Dieren Culemborg 10-05-2019 09:10

Op zaterdag 18 mei organiseren de lokale afdelingen van ChristenUnie Culemborg D66 Culemborg en GroenLinks Culemborg een dialoog over nut & noodzaak van Europa. Graag tot dan! Locatie: Oud-Katholieke kerk aan de Varkensmarkt te Culemborg Tijd: 16.00u-17.30u #EP2019 #stem #23mei #spreekjeuit https://culemborgsecourant.nl/deel-je-nieuws-activiteit/eu-dialoog-nut-en-noodzaak-590667

Het raadsvoorstel Krachtig Culemborg ...

VVD VVD GroenLinks D66 Partij voor de Dieren PvdA Culemborg 15-04-2019 07:56

Het raadsvoorstel Krachtig Culemborg en Stadsvisie. Al in een vroeg stadium heeft de VVD Culemborg met de portefeuillehouder overlegt over de mogelijkheid de beide besluitpunten 1) Stadvisie en 2) de keuze voor de scenario separaat aan de raad voor te leggen. Ook bij de beide voorbesprekingen hebben wij dit met u gedeeld, niet dat wij 2 separate raadsvoorstellen zouden willen, daarvoor zijn de onderwerpen te veel voor verweven en ondersteunend aan elkaar, maar 2 separate beslispunten Om te voorkomen dat deze raadsvergadering (4/4/2019) weer verzand in een debat over procedures heeft VVD Culemborg besloten van dit amendement af te zien. We hebben het graag over de inhoud en aan het eind van het debat zullen wij zelf de afweging moeten maken welk beslispunt zwaarder weegt ten aanzien van onze stem voor of tegen het gehele raadsvoorstel. Krachtig Culemborg Met het rapport “De Kracht van de regio” leest de VVD Culemborg enerzijds een gewogen afweging ten aan zien van bestuurlijke kracht maar ook tegelijkertijd vraagt de VVD Culemborg zich ook af “gaan we dit, ongeacht welke scenario, ook redden? . Want en ik hoop dat u het met mij eens bent dat de situatie zorgelijk is. Maar besturen is vooruitzien en angst een slechte raadgever dus met een gewogen afweging moeten we durven #DOEN. Dus vandaag kiezen uit de 5 voorliggende scenario’s. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld te kiezen voor de combinatie scenario 3 en 4. Dat klinkt veilig en deels als het vermijden van een keuze. Maar met één been over de Lek tov van het andere been in Rivierenland staan we in een spagaat en vallen we zeker om. Blijven staan is niet kiezen en brengt ons niet verder. Dus voor de VVD Culemborg is de keuze scenario 4, met inachtneming van de huidige samenwerkingsverbanden. Zo staat de VVD Culemborg ten aanzien van de uitleg over de combinatie keuze 3 / 4 en wij horen graag hoe andere partijen die “dubbele” keuze zien. Samenwerking is niet het doel op zich maar het doel is om Culemborg als zelfstandige stad te versterken door daar waar nodig samen te werken. Voor de goede orde betekent dat voor ons niet “cherry picking” maar investeren in bestaande en nieuwe verbanden voor de inwoners van een zelfstandig Culemborg. We kiezen nu een richting maar in het raadsvoorstel is geen route opgenomen, wel de toezegging van de portefeuillehouder om de raad hierin mee te nemen en op de hoogte te houden. Dus direct verdwalen zullen we niet maar laten we ook niet vergeten dat we dit traject deels zijn ingegaan omdat in het verleden te vaak losse of onduidelijke kaders en/of te weinig aandacht is geweest voor de verantwoording van keuzes. We hebben overwogen hierover een motie of amendement voor te maken maar met de Nota verbonden partijen en de factsheet verbonden partijen in het vooruitzicht, roepen wij het college bij deze op de raad mee te nemen op de verkenning van de een nieuwe route en in de genoemde nota en factsheets de scenario keuze mee te nemen en te duiden. De VVD Culemborg hoopt dat ook andere partijen deze oproep ondersteunen. Stadsvisie Een project dat we met de stad, of althans onze bewoners zouden gaan doen, maar bovenal voor al onze inwoners. Het gedeelde verhaal van alle Culemborgers. De VVD Culemborg fractie is de afgelopen weken met de dit rapport onder de arm op pad geweest en in het kort wat voorbeelden wat wij terug hoorden over bijvoorbeeld; • De gesprekken met ondernemers en initiatiefnemers ; waarom is er wel voor die en die gekozen en niet die of dat? Het lijkt wel of er maar uit één iemands adresboekje is gekozen! • Hoe verwarrend als er zinnen staan dat Culemborg “het gemiddelde maar ook het uiterste” van Nederland vertegenwoordigd; • Of de opmerkingen op Facebook dat “wij van WC eend adviseren Wc eend”. Je hoopt als volksvertegenwoordiger dat je dit met argumenten kunt weerleggen en zeggen maar waar was jij dan. Dat lukt ook deels maar tegelijkertijd weet je ook dat bij een bijeenkomst 150 mensen werden uitgenodigd, er maar 50 op kwamen opdagen, daarvan waren circa 1/3 raadslid of politiek vertegenwoordiger en het andere over grote deel van de aanwezigen allemaal uit 1 wijk. Of te wel het evenwicht kwijt was en “de burger” het onderspit delft, weer een scherts is verworden en “van alle Culemborgers” niet langer bestaat. Voordat u denkt de VVD Culemborg dit als argument tov de Stadvisie of de opstellers ziet, nee, maar het is van ons allen een gedeelde zorg dat het de politiek niet lukt om een deel van onze inwoners bij de democratie te betrekken. Als de stadvisie dan af is en politiek partijen roepen "de Stadvisie lijkt wel ons verkiezingsprogramma" dan weet je al dat het fout zit want alle Culemborgers moesten ze toch in het stuk herkennen? Want hier in de zaal zijn toch negen gekozen partijen met ieder een eigen verkiezingsprogramma? Daar bovenop ook nog College leden die schrijven over de uitkomst van de stadvisie (zaterdag 30 maart) en daarbij refereren aan de verkiezingen van 22 maart “Maar ja, bijna de helft van de inwoners heeft laatst gestemd op GroenLinks, D66, PvdA of Partij voor de Dieren, dus de uitkomst kan wat gekleurd zijn” Dan denkt de VVD Culemborg vergeet dit college dan dat met dit soort opmerkingen bijna 45% niet stemmers van onze inwoners uitgesloten wordt, of dat een bijna net zo groot deel van onze inwoners rechts heeft gestemd? De Stadsvisie had helemaal niet gekleurd moeten zijn maar van ons allemaal ! Onze Stadvisie had een leidraad moeten worden om de vraag Wat heeft de stad Culemborg op de (middel) lange termijn nodig om haar positie te behouden en ver te versterken? Die leidraad is met het nu voorliggend document nu al verknoopt en verward en tot vreemde eend in de brede Culemborgse diversiteit verworden. Stemverklaring 1. Krachtig Culemborg De VVD Culemborg onderschrijft dit beslispunt waarbij gekozen wordt voor een combinatie van scenario 3 en 4. Waarbij de richting die wij als zelfstandig stad inslaan scenario 4 is, maar waarbij rekening gehouden wordt met de goede verstandhouding en samenwerking in Rivierenland, dus gecombineerd met scenario 3. 2. Stadsvisie moest het verhaal van alle Culemborgers worden. Omdat ons inzien de Stadvisie voorbij schiet aan de oorspronkelijk opdracht om een visie voor alle Culemborger te maken onderschrijven wij deze niet. Dit gezegd hebbende heeft de fractie van VVD Culemborg de totale afweging gemaakt om tegen dit raadsvoorstel te stemmen. https://culemborgsecourant.nl/lokaal/culemborg-springt-over-lek-576018

💚❤ Hoop voor de toekomst! 💚❤O.R.S. ...

GroenLinks GroenLinks VVD D66 Partij voor de Dieren Partij voor de Vrijheid Culemborg 20-03-2019 09:58

💚❤ Hoop voor de toekomst! 💚❤

De Partij voor de Dieren doet in de ...

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Culemborg 18-03-2018 12:22

De Partij voor de Dieren doet in de gemeente Culemborg niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. GroenLinks vindt het belangrijk ook deze kiezers te bereiken. Stem je het liefst op de PvdD, laat dan hieronder een reactie achter over wat jij belangrijk vindt voor de gemeente Culemborg. Of stuur ons een app of mail. We zullen jullie punten zeker bespreken in onze fractie. Als er behoefte aan is, organiseren we na de verkiezingen een bijeenkomst voor PvdD-stemmers om ons te laten informeren en inspireren voor lokale issues. En ga vooral op 21 maart stemmen voor een sterk duurzaam geluid!