Nieuws van politieke partijen in Delft inzichtelijk

4205 documenten

Gaat het goed met Delft?

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 12-07-2019 19:44

Wij zijn nu meer dan een jaar verder na de spannende verkiezingsstrijd in 2018. U kunt zich ongetwijfeld nog een deel van alle prachtige verkiezingsbeloften herinneren van de diverse politieke partijen in Delft. Wat zou men het allemaal toch beter gaan doen en vooral luisteren naar onze inwoners. En niet alleen luisteren, maar ook handelen! Maar als we naar de verschillende publicaties kijken in bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad of Delft op Zondag in de afgelopen periode, word je toch niet vrolijk.

Zo maar wat voorbeelden uit publicaties in de afgelopen maanden:

12 februari, AD,

‘Woningnood is nergens zo groot als in deze stad’ (enorme toename van de 50 plus huishoudens zorgt voor extra krapte),

13 februari AD,

‘Kritiek op Avalex zwelt aan’ (onvrede over het nieuwe inzamelen in de wijken Olofsbuurt en Westerkwartier),

14 februari,

AD ‘Gasthuisplaats als “groene oase” heeft geen prioriteit’,

(college vindt de bouw van 15 000 woningen en grote projecten belangrijker?

15 februari AD,

Oud-wethouder ontkent alle beschuldigingen (zij stelt: malaise financiële winkel Delft is mij niet aan te rekenen – maar de vraag is: aan wie dan wel ?).

Maar in maart 2019 gaat het vast beter……………of niet?

2 maart AD,

‘Delft afgelopen jaar iets onveiliger’(minder voertuigcriminaliteit maar meer inbraken in woningen en schuurtjes),

6 maart AD,

‘Duizenden Delftenaren binnenkort zonder arts’ (praktijk kan geen vervangers vinden).

7 maart AD,

‘School in ons park dat is idioot’ (veel verzet tegen kulverhaal),

10 maart Delft op Zondag

, ‘Delft worstelt met de organisatie en opvang van “verwarde ”personen’,

11 maart AD

, ‘Trap op de rem bij het omgekeerd inzamelen’ (Avalex moet de kritiek op het afvalbeleid eindelijk is serieus nemen en inzetten op nascheiding),

15 maart AD,

‘Parkeerkaart is te duur voor gehandicapten’. Het huidige parkeerbeleid jaagt ook de thuiszorg op hoge kosten,

22 maart AD,

‘Rode Loper laat weer op zich wachten (Verbeterplan binnenstad),

23 maart AD

, ‘Slachtoffers van een businesscase (gaat hierbij over de sloop van de witte huisjes in het Heilige Land),

27 maart AD,

‘Zwemmers moeten straks uitwijken naar omliggende baden’, omdat huidige zwembaden eerder worden gesloten dan een eventueel nieuw zwembad wordt geopend,

30 maart AD,

’Binnenstad raakt ook met de deelfiets overvol’ (proef met MOBIKE wordt na de zomer geëvalueerd).

Wordt het dan leuker in april van het jaar 2019?

7 april Delft op Zondag,

‘Bomenwijk is verdeeld over parkeerproblematiek’,

15 april AD

, ‘Gemeente worstelt met overlast van studenten’ (Maar niet alleen gemeente, vooral bewoners in de binnenstad en oude wijken worstelen namelijk al vele jaren met de studenten (geluidsoverlast en heel veel fietsen),

19 april AD,

‘Bewoners zijn overlast geparkeerde fietsen zat’ (gestrande ambulance in Olofsbuurt is de druppel), de wethouder lijkt weinig te bewegen om de knelpunten, waar het gaat om veiligheid adequaat op te lossen

Zou het in mei 2019 dan wel beter gaan?

2 mei AD,

‘Negatief zwemadvies voor waterspeeltuinen’ (Vrijwilligers hebben al maatregelen genomen,

4 mei AD,

‘Woede over de woontorens bij Zuideinde langs de Schie’ (Omwonende voelen zich gepiepeld door de gemeente en ontwikkelaar),

7 mei AD,

‘TU Delft trapt op de rem, overbevolking dreigt’.

8 mei AD,

‘Geen schikking Delft naar de slachtoffers van Sjoerd S. (gemeente weet niet of foute belastingadviseur is gescreend),

16 mei AD,

‘Woede over schrappen buslijnen in Delft’ (Delfthopper niet echt een klantvriendelijk alternatief).

Natuurlijk is niet alles slecht in onze stad en het college zal zeker haar best doen, maar vrolijk word je er niet van. De mensen die in 2018 op partijen hebben gestemd met de verwachting dat de coalitiepartijen rekening zouden houden met de wensen en verlangens van onze inwoners zullen toch een ander beeld hebben van de bereikte resultaten van dit college. Het rapportcijfer is tot op heden ruim onvoldoende.

Geen enkele actie is zichtbaar, waaruit blijkt dat dit college probeert lastenverlichting voor onze inwoners te realiseren, maar wel een enorme lijst met dure projecten waar geen geld voor is. De rekening daarvan komt straks natuurlijk terecht bij onze inwoners.

Het college heeft nog even te gaan en kan het rapportcijfer nog verbeteren. Voorwaarde  is wel, dat het college inzet op wat onze inwoners willen. Niet alleen luisteren en voor kennisgeving aannemen, maar daar ook naar handelen. Dan heb je echt GOUD in handen! Zo moeilijk is dat niet.

Bezoek raadsleden uit Soest

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 12-07-2019 12:57

Vandaag is er bezoek uit Soest in onze stad.

Raadsleden en college hebben de weg naar Delft gevonden. Zij maakten een wandeling door de Coendersbuurt. In Soest zijn zij ook druk doende met een groot project en laten zich graag informeren hoe hier in Delft de aanpak is geweest.

Dick Verkaik en ik hebben hen erop gewezen dat hier veel mis is gegaan,

dat dit zeker een waarschuwing voor hen kan zijn.

Bij ons is drie generaties schuld overgebleven en de klok tikt door..

Wij hebben als inwoners veel in moeten leveren. Bezuinigingen op divers gebied ook.

De spoorzone zonder viaduct is er zeker wel mooier op geworden. Dat moet ook gezegd.

Dick Verkaik en Jolanda Gaal

Duurzaam, eerlijk, veilig en ...

GroenLinks GroenLinks Delft 12-07-2019 12:05

Duurzaam, eerlijk, veilig en efficiënt. Dat moeten de speerpunten worden voor de Delftse mobiliteitsvisie, die eind 2019 klaar moet zijn. GroenLinks-raadslid Timo Töns is op zoek naar ideeën om de grote lijnen helder neer te zetten. #mobiliteit http://ow.ly/7DzL50uZd4q

Gemeente Delft zet zich in voor ...

GroenLinks GroenLinks Delft 12-07-2019 11:05

Gemeente Delft zet zich in voor inclusiviteit! De gemeente Delft zal na de zomer het manifest ‘Iedereen doet mee’ ondertekenen. Dit heeft het College bevestigd op 26 juni, in antwoord op vragen van GroenLinks-fractielid Ingrid Lips. http://ow.ly/MgOD50uZd7Z #inclusiviteit

Vegetarisch wordt standaard voor ...

GroenLinks GroenLinks Delft 12-07-2019 09:44

Mobiliteitsvisie in de maakDuurzaam, ...

GroenLinks GroenLinks Delft 12-07-2019 09:43

Gemeente Delft zet zich in voor ...

GroenLinks GroenLinks Delft 12-07-2019 09:41

Vegetarisch wordt standaard! Bij ...

GroenLinks GroenLinks Delft 12-07-2019 09:23

Vegetarisch wordt standaard! Bij bijeenkomsten van de Delftse gemeenteraad wordt vegetarisch eten de standaard. Deelnemers die vlees of vis willen eten, kunnen dat van tevoren doorgeven. http://ow.ly/oRi950uZd02 #Vegetarisch #groenlinks

Mobiliteitsvisie in de maak | Delft

GroenLinks GroenLinks Delft 12-07-2019 00:00

Duurzaam, eerlijk, veilig en efficiënt. Dat moeten de speerpunten worden voor de Delftse mobiliteitsvisie, die eind 2019 klaar moet zijn. GroenLinks-raadslid Timo Töns is op zoek naar ideeën om de grote lijnen helder neer te zetten.

Fietsvriendelijk

Delft als fietsstad staat voorop, vertelt Töns. “We moeten ons afvragen van wie de openbare ruimte eigenlijk is. Wij willen dat bij het ontwerpen van een nieuwe weg het fietspad als eerste wordt gepland, daarna pas de rijstroken voor de auto’s. We kunnen de fietspaden breder maken dan het wettelijke minimum, zodat twee fietsers naast elkaar genoeg ruimte hebben. Dat voelt prettiger en veiliger.”

Fietsstraten, zoals aan het Zuideinde, mogen vaker worden aangelegd, en de maximumsnelheid voor auto’s mag omlaag in woonwijken. “In de Ruys de Beerenbrouckstraat bijvoorbeeld is de weg versmald en mag je er nog maar 40 kilometer per uur rijden. Dit maakt een woonwijk veiliger en prettiger voor fietsers en voetgangers.”

Vernieuwing

Ook vindt Töns dat Delft nieuwe concepten moet durven uitproberen. “Zelfrijdend openbaar vervoer, of Delfthopper-belbussen als aanvulling op het bestaande OV-netwerk bijvoorbeeld. Nu we het station Delft Campus verder gaan ontwikkelen, geeft dat kansen om nieuwe dingen te doen.”      

Töns benadrukt dat mobiliteit niet alleen gaat over het inrichten van wegen, maar dat mobiliteit ook een sociaal thema is. “Mensen met lage inkomens wonen vaak het verst van hun werk. Dit kost ze dus geld, maar ook vrije tijd. We moeten in onze visie ook kijken naar oplossingen hiervoor.”

Input

Töns spreekt nu al met veel belangengroeperingen, zoals de Fietsersbond en  reizigersvereniging ROVER. Hij zoekt ook input van leden en sympathisanten. Heb jij een goed idee voor de Delftse mobiliteit? Of ken je goede voorbeelden uit andere steden? Neem contact op met Timo Töns via: t.tons@groenlinksdelft.nl

 

Gemeente Delft zet zich in voor inclusiviteit | Delft

GroenLinks GroenLinks Delft 12-07-2019 00:00

De gemeente Delft zal na de zomer het manifest ‘Iedereen doet mee’ ondertekenen.  Dit heeft het College bevestigd op 26 juni, in antwoord op vragen van GroenLinks-fractielid Ingrid Lips. 

Dit manifest komt voort uit het VN-verdrag Handicap.

Meer informatie over het manifest vind je hier: https://vng.nl/iedereen-doet-mee

De gemeente Delft zal na de zomer het manifest ‘Iedereen doet mee’ ondertekenen.  Dit heeft het College bevestigd op 26 juni, in antwoord op vragen van GroenLinks-fractielid Ingrid Lips. 

Dit manifest komt voort uit het VN-verdrag Handicap.

Meer informatie over het manifest vind je hier: https://vng.nl/iedereen-doet-mee