Nieuws van politieke partijen in Delft inzichtelijk

4238 documenten

Coen Brummer over Sociaal Liberalisme

D66 D66 Delft 20-09-2019 15:07

Coen Brummer is directeur van het wetenschappelijk bureau van D66, de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Daarnaast is hij verbonden aan het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij momenteel een proefschrift voorbereid over minister van Binnenlandse Zaken en Tweede Kamerlid Samuel van Houten (1837-1930). Eerder werkte hij voor de Tweede Kamerfractie van D66 en als speechschrijver voor achtereenvolgende bewindslieden op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De rode draad in zijn artikelen en boekbijdragen, zijn de politiek en politieke ideeën van de negentiende eeuw tot vandaag. Zo verschenen in ‘Vuile Handen. Michael Ignatieff en andere politieke denkers over de strijd tussen ideeën en macht’ (Elzevier Boeken) vijftien gesprekken met politiek denkers over hun verhouding tot de politieke praktijk. Recent publiceerde hij ‘Wat is Sociaal-Liberalisme’, een historisch essay over de politieke traditie waarin D66 staat en redigeerde hij twee historische bundels; ‘De Nederlandse Tijger. Vrijzinnig-Democraat Hendrik Pieter Marchant in Drie Toespraken’ (uitgeverij Verloren) en ‘De Canon van het Sociaal-Liberalisme’ (Uitgeverij Boom).

Op uitnodiging van D66 Delft zal Coen spreken over het Sociaal Liberalisme en de historische wortels van deze stroming met een lange geschiedenis in de Nederlandse politiek.

Datum: dinsdag 8 oktober

Tijd: 20:00-21:30

Locatie: Van Mierlo Stichting, Lange Houtstraat 11, Den Haag

Kosten: Eur 2,50 (incl. het boek ‘ Wat is sociaal Liberalisme?’ van Coen Brummer en een drankje)

Deze avond is onderdeel van de D66 Delft Masterclass 2019. Meld je aan via ons registratieformulier! Ben je benieuwd naar de andere avonden? Klik hier voor meer informatie.

Je hoeft geen lid te zijn van D66 om naar deze of een andere masterclass te komen.

In gesprek met Sophie in ’t Veld: Reisgids voor de nieuwe Europese Unie

D66 D66 Delft 20-09-2019 14:57

Sophie In ‘t Veld is sinds 2004 namens D66 lid van het Europees Parlement waar ze zich als lid van verschillende commissies heeft ingezet voor ondermeer mensenrechten en vrijheden, de rechten van de vrouw, gay en lesbian rights en gendergelijkheid, de scheiding tussen kerk en staat, alsook economische en monetaire zaken. Bij velen is ze vooral bekend geworden vanwege haar inzet voor de bescherming van de privacygegevens van burgers.

Sinds de afgelopen verkiezingen is D66 tot de nieuwe fractie van Renew Europe toegetreden en heeft ze voor onze Europarlementariërs een aantal echte D66 portefeuilles weten binnen te halen; van Natuur & Klimaat tot Justitie & Rechtstaat, en van internationale handel tot vrouwenrechten. Hiermee zullen wij hen de komende jaren horen over belangrijke zaken als klimaatverandering, migratie en eerlijke handel.

Op uitnodiging van D66 Delft zal Sophie in Open spreken over een van de belangrijkste uitdagingen die zij voor de komende periode ziet; Om stilstand en stagnagie van de achterkamertjes te doorbreken zal het Europees Parlement zich moeten transformeren tot een krachtige en volwaardige parlementaire democratie. Zij zal haar gedachten over Brexit met ons delen en spreken over de nieuwe Europese Commissie en het nieuwe Europees Parlement dat zij voor ogen heeft.

Datum: donderdag 26 september

Tijd: 20:00-21:30

Locatie: Open, Vesteplein 100, Delft

Kosten: Eur 2,50 (incl. drankje)

Deze avond is onderdeel van de D66 Delft Masterclass 2019. Meld je aan via ons registratieformulier! Ben je benieuwd naar de andere avonden? Klik hier voor meer informatie.

Je hoeft geen lid te zijn van D66 om naar deze of een andere masterclass te komen.

SP-raadslid Wim Hamelink neemt met trots afscheid

SP SP Delft 17-09-2019 14:20

Komende week neemt SP-er Wim Hamelink na zes jaar afscheid van de gemeenteraad. Wim is een echte verenigingsman en was in de raad voorvechter van sportverenigingen en buurthuizen. Ook zette hij zich onvermoeibaar in voor toegankelijke zorg voor Delftenaren die dat nodig hebben. "Ik heb mijn raadsperiode ervaren als topsport" grapt Hamelink daar zelf over. Het is voor hem tijd om rustiger aan te doen en aandacht te besteden aan zijn naasten.

"Het was samen met mijn SP-collega's een doel nastreven met vallen en opstaan. Goede ideeën worden soms niet uitgevoerd omdat de praktijk niet altijd tot de raadszaal doordringt. Maar ik heb ook veel kunnen bereiken. Ik ben bijvoorbeeld trots op het intact houden van sportpark Biesland waar de sportclubs in goede harmonie samenwerken  En enorme waardering heb ik in de tijd gekregen voor alle besturen en vrijwilligers binnen de verenigingen waar ook altijd het credo 'nooit opgeven altijd doorgaan' geldt."

Hamelink wordt opgevolgd door Marjon Kok, die klaar is om de politieke strijd aan te gaan "Nu Wim besloten heeft om de raad te verlaten, sta ik klaar om het stokje over te nemen. Het wordt lastig om zo'n geweldig raadslid op te volgen maar ik ga het gewoon doen. Mijn grootste zorg in Delft zijn de betaalbare huurwoningen. Goedkopere huurwoningen verdwijnen terwijl koopwoningen onbetaalbaar dreigen te worden. Er trekt een tornado van vernieling over Delft Noord waarbij huurhuizen vermorzeld dreigen te worden. Voor de SP wil ik me hard maken dat mensen fijn in Delft kunnen blijven wonen. Dat wordt een strijd met het huidige college maar die strijd durf ik wel aan. Maakt u zich zorgen over uw wijk. Neem contact met ons op. Samen staan we sterk."

Marjon Kok is bereikbaar via marjon.sp.delft@gmail.com. Contact met verenigingen en zorgorganisaties worden overgenomen door Salwan al Jaberi, hij is bereikbaar via aljaberi.salwan@gmail.com

 

 

 

De burger kiest

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 13-09-2019 08:12

Het mocht wat kosren die ellende en nu zitten wij ermee, een voormalig “zwembad” gelukkig zonder chloorlucht en toen, rond de zeven miljoen en een uit de kluiten gewassen glasbak van vijfentachtig miljoen.

D66 Delft zet college aan tot aanpak ganzenoverlast

D66 D66 Delft 11-09-2019 12:05

In de wijk Buitenhof, rond het Strausspad, verblijven op dit moment meer dan 60 ganzen. De populatie is groot en zorgt voor veel overlast. De ganzen tonen agressief gedrag, maken lawaai en hinderen het verkeer. Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van D66-raadslid Sivan Maruf heeft het college van B&W actie ondernomen en wordt het aantal ganzen teruggebracht naar ongeveer 15 stuks.

De D66-fractie is positief over de stappen die het college wil nemen om de overlast tegen te gaan. Het college wil onder meer de ganzenpopulatie terugdringen, door ze op een diervriendelijke manier te vangen en te verplaatsen naar een andere locatie. Sivan Maruf:

“Buurtbewoners hebben ons op de hoogte gebracht van de aanhoudende overlast van de grote ganzenpopulatie en deze klachten gaven genoeg aanleiding voor ons om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Ik ben erg positief over de stappen die het college wil nemen. Het wordt een interessante casus voor andere gemeenten die met hetzelfde probleem zitten.“

Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de wijkbewoners. Maruf: “De gemeente wil de nodige stappen zetten om de overlast te verhelpen, maar ik zie nog vaak genoeg dat wijkbewoners de ganzen voeren en dat is niet de bedoeling. Vaak wordt er te veel brood gestrooid en dat trekt andere dieren – zoals bijvoorbeeld ratten – aan.”

Eenzaamheid oplossen met tablets?

ChristenUnie ChristenUnie Delft 11-09-2019 09:18

https://delft.christenunie.nl/k/n6025/news/view/1279393/131785/Oude handen en zorg.jpg

In de commissie SDW van 3 september jl hebben we met de wethouder gedebatteerd over de keuze van het college om 100 tablets aan te schaffen om eenzaamheid te bestrijden. We vragen ons sterk af of dit nu de beste besteding is van het extra geld voor eenzaamheidsbestrijding dat we van het Rijk krijgen.

Delft is een van de 16 gemeenten die van het Rijk extra geld krijgt voor de aanpak van eenzaamheid van 75plussers (Eén tegen eenzaamheid). De reden dat we 150.000 euro krijgen, is omdat in Delft relatief veel ouderen heel eenzaam zijn (56%).  Het doel van dit geld is dat andere gemeenten kunnen leren van de ervaringen van deze 16 gemeenten.

Het college heeft bedacht dat met dit geld, onder andere tablets worden aangeschaft waarmee ouderen makkelijker contact kunnen leggen met hun omgeving. Het gaat om een tablet die elders al succesvol is gebleken. Toch zijn we niet overtuigd. Een aantal redenen:

Het kost veel geld; we krijgen 150.000 euro. De aanschaf van 100 tablets kost (inclusief begeleiding van Delft voor elkaar en een projectleider) 115.000 euro; een hele grote hap uit het budget en omgerekend is het dus ruim 1000 euro per tablet; Slechts een beperkt aantal ouderen kan hiermee werken; niet duidelijk is hoe deze ouderen geselecteerd worden; Delft voor Elkaar moet begeleiding bieden. 100 ouderen in één keer begeleiden lijkt een onmogelijke opgave binnen de organisatie; Ouderen kunnen met een tablet makkelijker contact maken met hun netwerk. Maar ze krijgen er niet een groter netwerk van, of leren hun netwerk te vergroten; We denken niet dat de meest eenzame mensen hiermee bereikt of geholpen worden; Om eenzaamheid aan te pakken heeft de overheid de samenleving nodig: de bakker op de hoek, de supermarkt, de horeca, de bibliotheek, buurthuizen, kerken, moskeeën, etc. Deze partijen moeten betrokken worden, kunnen signaleren en kunnen toegerust worden om eenzaamheid te bestrijden; Door zo’n groot deel van het budget uit te geven aan de aanschaf van tablets en de begeleiding door een professionele partij geeft het college het signaal dat de samenleving niet nodig is, en dat is jammer; Delft krijgt geld om als een van de 16 gemeenten voorloper te worden op de aanpak van eenzaamheid. De inzet van tablets is elders al eens geprobeerd, en levert andere gemeenten dus geen nieuwe informatie op.

We hebben aangedrongen op de snelle inzet van de Rijksgelden voor de aanpak van eenzaamheid; het geld moest niet op de plank blijven liggen. Maar nu lijkt het college voor een te makkelijke weg te kiezen – waarbij een commerciële partij iets te makkelijk inspringt op de budgetten die een aantal gemeenten heeft gekregen.

We pleiten voor een bredere inzet – waar de samenleving intensief bij wordt betrokken. Daar moet het college grote prioriteit aan geven. Want alleen dan wordt Delft een stad waar we echt omzien naar elkaar.Joëlle Gooijer

Ouderen en eenzaamheid in Delft

Stadsbelangen Stadsbelangen GroenLinks VVD D66 PvdA Delft 05-09-2019 15:22

Al jaren weten we dat in ons land en zeker ook in Delft de vergrijzing hard toeneemt. De wijk Tanthof bestaat bijvoorbeeld uit 70% 65-plussers. In ons verkiezingsprogramma stond, dat het goed zou zijn om een wethouder voor Ouderen in het leven te roepen in Delft. De huidige coalitiepartijen wilden dit niet, maar nu komt het college ineens tot de conclusie dat er veel ouderen in onze stad zijn, die vereenzamen. Een probleem oplossen, dat het college en de coalitiepartijen Groen Links, STIP, PvdA en D66 in de afgelopen jaren zelf hebben veroorzaakt.

Stadsbelangen Delft geeft al jaren aan, dat Ouderenbeleid alleen lukt als je de doelgroep en hun vertegenwoordigers er stevig bij betrekt. Nu komt het college met het idee om 100 tablets uit te delen om eenzaamheid tegen te gaan. De ouderen kunnen dan zo uit hun isolement komen, stelt het college. Hebben we dan maar 100 ouderen in onze stad die vereenzamen? En welke oudere krijgt dan wel een tablet en wie niet?

Delft heeft een bedrag van € 150.000,– van het rijk gekregen om de eenzaamheid van ouderen op te lossen. Omdat het toch een extraatje vanuit het rijk is, denkt men dit simpelweg op deze manier uit te geven. Stadsbelangen Delft heeft gezegd dat het niet uitmaakt of het nu rijksgeld is of gemeentelijk budget. Het gaat om de doelgroep en hoe je effectief het geld kunt inzetten. En dat was het voorstel van 100 tablets niet.

Stadsbelangen Delft heeft aangegeven dat er betere manieren zijn om het bedrag te besteden. Zo zou er veel meer contact moeten komen met sportclubs in Delft. Dat was nog een toezegging van oud PvdA wethouder de Prez, die deze toezegging niet is nagekomen. Wij hebben hier de huidige wethouder op gewezen. Gelukkig wilde wethouder Schrederhof wel iets met dit idee daadwerkelijk doen. Afwachten maar.

In 2011 was in de Wippolder een schitterend goed lopend 55 plus centrum de Wipmolen. De Wipmolen zat bomvol met ouderen die uit omliggende wijken ook met regiotaxi gebracht werden. Omdat men vond dat dit 55 plus centrum ook in het buurthuis kon, werd toen de huur opgezegd, ondanks 1380 handtekeningen van mensen die tegen de sluiting van de Wipmolen waren. Een gemiste kans, want als he eenzaamheid tegen wilt gaan, moet je dit soort gelegenheden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten niet sluiten.

Een motie destijds van Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en toen nog oppositie partij VVD werd met grote meerderheid weggestemd, dus sluiting van dit 55-plus centrum werd een feit.

Nu een aantal jaren later komt de bal terug want hoe komen we in contact met deze voor ons belangrijke doelgroep? Stadsbelangen Delft is nog steeds groot voorstander van in elke wijk een 55 plus centrum of als onderdeel van een totaal programma zodat we deze doelgroep weer serieus nemen en ook bereiken. Bovendien is dat een betere manier om eenzaamheid tegen te gaan in plaats van 100 tablets uitdelen en € 150.000,– over de balk smijten.

Fractie Stadsbelangen Delft