Nieuws van politieke partijen in Den Helder inzichtelijk

1610 documenten

De Stadspartij Den Helder start ...

Stadspartij Den Helder Stadspartij Den Helder Den Helder 21-04-2019 02:50

De Stadspartij Den Helder start ideeënbus. #stadspartijdh te #denhelder https://www.stadspartijdenhelder.nl/wij-starten-een-ideeenbus/

Wij starten een ideeënbus

Stadspartij Den Helder Stadspartij Den Helder Den Helder 21-04-2019 02:48

De inwoners van onze gemeente zitten vol goede ideeën. Deze laagdrempelige mogelijkheid willen u niet onthouden. Het bestuur van de Stadspartij is  zeer benieuwd naar uw creatieve oplossingen voor problemen op allerlei gebieden. Als het idee bruikbaar en uitvoerbaar is gaan wij daar zeker aandacht aan besteden.

Onderwerpen. Staat uw onderwerp er niet bij, dan kiest u (Anders) *

Anders. Vult dan hieronder uw onderwerp in !

Ontwikkeling Stadhuis op Willemsoord

PvdA PvdA Den Helder 19-04-2019 07:08

Op 25 februari 2019 heeft de raad een besluit genomen over de vestiging van een permanent stadhuis op Willemsoord. In de gebouwen 66 en 72 komen de backoffice, de frontoffice en het bestuursdomein. De raad heeft hier een krediet van 24,8 mln. (15,8 mln. en 9 mln.) voor beschikbaar gesteld.

In de college vergadering van 14 maart 2019 heeft het college besloten om de projectontwikkeling van het stadhuis te beleggen bij Zeestad CV/BV. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het product, de planning, het budget en het totale projectresultaat bij Zeestad komt te liggen. De gemeente behoudt een controlerende en toetsende rol. De gemeente wordt betrokken bij het proces, maar Zeestad stelt de zogenaamde fase-documenten vast.

Hiertoe wordt: – een (ontwikkel-)overeenkomst (3-partijenovereenkomst) afgesloten met Zeestad – in coöperatie met Willemsoord BV- waarvan zowel het ‘gebruikersdeel’ als het ‘eigenaarsdeel’ onderdeel uit maakt en waarbij de financiering van het zogenaamde ‘eigenaarsdeel’ aan Zeestad wordt aangemerkt als bijdrage in de activa voor Willemsoord BV; – een Functioneel Programma van Eisen binnen de gemeentelijke organisatie opgesteld; – gefaseerd het volledige benodigde investeringskrediet aan Zeestad verstrekt op basis van een door hen te maken Technisch Programma van Eisen en bijbehorende calculatie en planning (minus in ieder de geval de kosten voor het Functioneel Programma van Eisen, de nietgebouwgebonden huurdersinstallaties, inventaris en interne projectorganisatiekosten); – aan Zeestad een voorschotkrediet van € 500.000,– verstrekt, vooruitlopend op de te sluiten (ontwikkel-)overeenkomst; – intern een projectleider benoemd, opererend onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris als ambtelijk opdrachtgever, voor het managen van het interne projectteam;

Speciale aandacht vraagt de zogenaamde ruling met de Belastingdienst t.a.v. Zeestad met het oog op de verrekening van de BTW over de Stichtingskosten.

Bovenstaand besluit maakt dat Zeestad als ontwikkelaar aanspreekbaar blijft op het resultaat in de breedste zin van het woord: planning, geld, de organisatie van de ontwikkeling en kwaliteit van de gebouwen. Aangezien Zeestad als partij te beschouwen is als ‘ons’ projectmanagementbureau en daarmee kwalitatief het beste in staat om deze ontwikkeling ter hand te nemen, is dit een logische keuze.

Zeestad bewaakt de ruimtelijke kwaliteit bij veel van onze binnenstedelijke herontwikkelingen waartoe ook de realisatie van ons stadhuis onder te scharen is.

Het bericht Ontwikkeling Stadhuis op Willemsoord verscheen eerst op PvdA Den Helder.

#DenHelder #NoordHollandNoord #CSI ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder Den Helder 19-04-2019 06:57

#DenHelder #NoordHollandNoord #CSI #Brandweer Martijn Gijsbertsen ALKMAAR Ze zijn de ’CSI-rechercheurs’ van de brandweer. Stellen sporen veilig en maken reconstructies van branden. Om, wanneer alle puzzelstukjes op hun plaats vallen, vast te kunnen stellen hoe het vuur is ontstaan, verlopen en bestreden. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft sinds kort een nieuw, vijfkoppig Team Brand Onderzoek (TBO). De teamleden hebben een pittige opleiding van een jaar aan het Instituut voor Fysieke Veiligheid in Arnhem achter de rug, voordat ze mochten toetreden tot het selecte gezelschap brandexperts. Brandstichting „We proberen na een brand uit te vinden wat er is gebeurd. Eventuele daders bij vermoeden van brandstichting of wie er aansprakelijk zijn, wijzen wij niet aan. Dat is het werk van de politie en verzekeraars”, vertelt teamlid William van Loenen (54) uit Krommenie. Hij is in het dagelijks leven senior specialist leren, innoveren en kwaliteit van de brandweer bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in Alkmaar. Politie „Met politie en verzekering trekken we wel gezamenlijk op”, vult collega René Snijders (50) uit Wognum aan. Hij is ook brandonderzoeker en tevens senior specialist risicobeheersing en brandveilig bouwen. „Je kunt een onderzoek meestal maar één keer goed uitvoeren, dus we zijn op elkaar aangewezen. De politie is leidend, staat bovenaan het lijstje. Zeker wanneer er sprake is van een strafrechtelijke kant aan de zaak.” Expertseam Het team met experts voor Noord-Holland Noord bestaat verder uit Gerry Koerts uit Hoorn, Stephan Burgering uit Heiloo en Timo Kwast uit Stede Broec, allen eveneens beroepskrachten. „We hebben ’zacht piket’: draaien per week 24-uursdiensten en worden bij zogeheten middelbranden gealarmeerd via de pager, een pieper. Zonder opkomstplicht”, aldus Snijders. Fotograferen „Wanneer wij denken dat er ergens wat te halen valt of we worden er op verzoek bij geroepen, dan gaat minimaal een van ons heen. Ter plaatse halen we alles uit de kast. Fotograferen veel, maken soms honderden opnamen. Voelen eventuele getuigen aan de tand, horen de officier van dienst over de brandbestrijding.” De informatie die het onderzoeksteam verzamelt, wordt gebruikt voor het opstellen van rapportages. De eindresultaten worden langs meerdere kanalen gedeeld. Database „De uitkomsten plaatsen we in een landelijke database, zodat iedereen profijt kan hebben van de opgedane kennis”, stelt Van Loenen. „Verder informeren we betrokken blusploegen. Dat kan per e-mail of via nieuwsbrieven, maar in principe ook door een presentatie op de brandweerpost.” Zwarte lijsten Dankzij bevindingen van diverse TBO’s in het land en contacten met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bestaan er intussen zwarte lijsten van types hoverboards en verwarmingsketels die qua brandveiligheid niet heel erg betrouwbaar lijken te zijn. „Ons werk levert dus zeker zinvolle informatie en vervolgacties op.” Meetapparatuur De nieuwe bus die het kersverse team in Noord-Holland Noord ter beschikking heeft gekregen, is uitgerust met diverse meetapparatuur voor gassen, dampen en elektriciteit, uitgebreide fotoapparatuur plus beschermingsmiddelen, zoals filtermaskers. Snijders: „Er zit goede verlichting in, een mobiele unit op statief. Want vaak werken we in het donker. En er staan enkele scheppen in de bus. Ja, soms moeten we spitten, als de boel is ingestort en er een berg puin ligt.” Aftasten Tot dusverre heeft het team, dat nog in de fase zit van ervaring opdoen en aftasten, circa vijftien onderzoeken uitgevoerd. „Na een brand tijdens dakwerkzaamheden bij een zorginstelling in de buurt van Alkmaar bleek dat rook door het pand heen was verspreid naar plekken waar dat niet naartoe zou moeten kunnen”, stelt TBO-coördinator Peter Homan (60) uit Obdam. „Het gebouw en de installaties waren zo gedateerd, dat wij de eigenaar via de gemeente hebben laten weten dat maatregelen moesten worden getroffen.” Waxinelichtje Bij een compleet uitgebrande horecagelegenheid in de Noordkop, die door een voorbijganger werd ontdekt, kwam naar voren dat de waarschijnlijke oorzaak een niet uitgeblazen waxinelichtje moet zijn geweest. „Omdat binnen alles was gesmoord en zwartgeblakerd, is het enige vuur dat nog brandde met een kopje water geblust”, vertelt Snijders. Filtermaskers „Wij zijn de volgende dag met koolstofmonoxidemeters, beschermende kleding, handschoenen en filtermaskers naar binnen gegaan, moesten de boel eerst een poosje ventileren. Er was een gaskachel, maar de gaskraan was uit. Aan de elektra lag het niet. Door allerlei hypotheses uit te sluiten en weg te strepen, kwamen we uiteindelijk tot het meest waarschijnlijke scenario: dat waxinelichtje.” In een dorp in West-Friesland werd een garage ontzet door een kleine explosie, veroorzaakt door een elektrische scooter aan de lader. „Door de rookontwikkeling en een mengsel van gassen is het daar behoorlijk mis gegaan”, aldus Van Loenen. Accubranden „Omdat ook bij elektrische fietsen en personenauto’s regelmatig accubranden ontstaan, heb ik over deze casus contact met de Technische Universiteit in Delft en met TNO gelegd. Wist je dat accu’s zelfs wanneer ze vijf dagen in water ondergedompeld hebben gelegen nog kunnen ontsteken?’’ Instabiel ,,Wanneer met accu’s wordt gegooid of wanneer accu’s door botsing beschadigd raken, worden die dingen instabiel en zijn dus een risicofactor. Tegenwoordig heb je zelfs speciale recyclebedrijven, die accupakketten samenstellen van schadevoertuigen. Als ik dat hoor, krab ik mij toch serieus achter de oren. Waar gaat het heen?” Het onderzoeksteam heeft meerdere speerpunten: de focus ligt naast nieuwe energiebronnen (’Daarover is nog heel veel onbekend’) op senioren die steeds langer thuis blijven wonen. „Statistieken wijzen uit dat er bij die groep vaak brand ontstaat”, weet Petra Abma, teammanager op het strafbureau van de regionale brandweer bij de veiligheidsregio. Zij overhandigde de onderzoekers de sleutel van hun nieuwe bus. Gasfornuis „Een inductietoestel als alternatief voor een gasfornuis zou onder ouderen veel leed kunnen besparen. Senioren vergeten nogal eens het gas uit te draaien of hangen met hun schort of mouw in het vuur.’’ ,,Een simpele ingreep, vervanging door inductie, kan dat voorkomen. Dat gaat uit als het niet wordt gebruikt en vat geen vlam. Het Team Brand Onderzoek is juist in het leven geroepen om bijvoorbeeld met dat soort adviezen op de proppen te komen.” https://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheidsregio_Noord-Holland-Noord

#DenHelder #pulsvisserij ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder Den Helder 19-04-2019 06:50

#DenHelder #pulsvisserij #EU ANP DEN HAAG Nederland vecht het naderende verbod op pulsvissen waarschijnlijk aan bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zo'n besluit mag volgens landbouw- en visserijminister Carola Schouten alleen worden genomen op basis van de best beschikbare wetenschappelijk adviezen. Daarvan is hier geen sprake omdat het onderzoek naar pulsvissen nog loopt, meent de bewindsvrouw. De voorgenomen gang naar het EU-hof zal de getroffen vissers niet direct soelaas bieden. Zo'n beroepsprocedure kan jaren duren. Het gaat Schouten om ,,een principiële uitspraak''. Het Europees Parlement stemde onlangs in met een volledig verbod op pulsvissen, een betrekkelijk nieuwe technologie waarbij platvis wordt gevangen met behulp van stroomstootjes. De maatregel gaat naar verwachting in op 1 juni, nadat ook de Europese Raad akkoord is gegaan. Tientallen Nederlandse vissers die in pulstechniek hebben geïnvesteerd, worden de dupe van het verbod. Er komt een overgangsperiode tot medio 2021, maar die geldt slechts voor 22 van de 79 viskotters die met pulstuig zijn uitgerust. Van de overige vissers moet het merendeel direct op 1 juni stoppen, twintig boten krijgen nog tot eind dit jaar respijt.

#DenHelder #koeien #wei Marischka de ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder Den Helder 18-04-2019 18:25

#DenHelder #koeien #wei Marischka de Jager HUISDUINEN Een hele happening was het donderdagochtend bij zuivelboerderij Tesselaar op Huisduinen: de koeien mochten weer naar buiten. En dat gebeurde onder grote belangstelling. Zo maakten scholen en kinderdagverblijven er een leerzaam uitje van. De 53 koeien mochten na een hele winter op stal, eindelijk weer het weiland in. En dat leverde bij de koeien de nodige vrolijke bokkensprongen op. Zolang het niet te nat wordt, blijven de dieren tot oktober buiten staan. ,,Maar ze kunnen zelf bepalen of ze binnen komen staan of buiten blijven’’, zegt Jan Tesselaar. ,,De schuurdeur staat altijd open.’’ Voor de smaak van het voorjaarsgras hoeven de koeien niet per se naar buiten, het eten dat ze in de stal krijgen is net zo lekker, verzekert Tesselaar. ,,Dat komt door de gansen die hier elke dag zitten en het gras opeten. En dat niet alleen, ze poepen het ook onder.’’ Zondag 28 april is er een open dag op de zuivelboerderij. Tussen 11 en 16 uur zijn er verschillende demonstraties zoals het scheren van schapen.

#DenHelder #schaken Casper ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder CDA Den Helder 18-04-2019 18:20

#DenHelder #schaken Casper Duin DEN HELDER Rick Leibbrand had een droom: een schaaktafel op het Julianaplein om de denksport zo naar de buiten te brengen. Donderdag wordt zijn vergezicht realiteit. Een ’huis-tuin-en-keuken-schaker’ noemt hij zichzelf. Overal waar de 33-jarige Nieuwedieper kwam, schaakt hij. Ook in coffeeshops. Een club- of competitiespeler werd hij nooit. Toch heeft hij zijn hart verpand aan de sport, die hij vanaf jonge leeftijd beoefent. Films Het was 1 mei 2018, Leibbrand kan zich de dag nog goed heugen. Hij stond op uit bed met het idee dat Den Helder een schaaktafel zou moeten hebben. Een buitengelegenheid waar mensen samenkomen, spelen, leren en praten. Zoals hij had gezien in films en documentaires op televisie, waarin inwoners van New York gretig gebruik maakten van de buitenschaakborden. ,,Het is relatief goedkoop te realiseren. Het brengt mensen naar buiten, bij elkaar. Iedereen kan leren schaken. Mensen die eenzaam zijn, kunnen elkaar daar ontmoeten. En schaken is goed voor het brein.’’ Meteen had hij het park aan het Julianaplein op het oog als gedroomde locatie. ,,Ik was rond mijn vijftiende/zestiende nogal op mezelf. Ik ’hing’ veel op het Julianaplein. Daar leerde ik mensen kennen, die vrienden werden en ik nog steeds spreek. Dat heb ik altijd in mijn hoofd gehouden. Het Julianaplein betekent veel voor me. Ik loop veel door Den Helder. Het is een van de mooiste steden van het land, met dito parken. En de stad met de meeste zonuren moet vanzelfsprekend een schaaktafel hebben.’’ Handtekeningen Leibbrand maakte handtekeningenlijsten, verzamelde er binnen een uur veertig in het Helderse stadshart en toog er dezelfde dag nog mee naar het gemeentehuis. Een burgerinitiatief. Dat de handen direct op elkaar kreeg bij de gemeente. De uitvoering is in handen van Zeestad gelegd. Schaakstukken Deze week is een boom geplant op de plek waar de twee schaaktafels donderdagmiddag om 16 uur officieel in gebruik worden genomen. Twee betonnen tafels met stoeltjes aan weerszijden worden het. Hufterproof. Schaakstukken kunnen tegen betaling van een borg worden geleend bij eetgelegenheid C’est Si Bon. Leerlingen van de Dr. Jac. P. Thijsseschool verrichten de eerste zet, samen met CDA-fractievoorzitter en schaker Harmen Krul. In maart dit jaar werden Thomas Kamps, Tygo Feenstra, Mads Jansen en Bas Luiten schoolschaakkampioen van de gemeente Den Helder. Zij plukten de vruchten van de wekelijkse lessen op vrijdagmiddag van schaakmeester Willem Dekker. ,,Mijn geheim?’’. herhaalt Thomas, terwijl hij ondertussen een schaakbord tevoorschijn tovert. ,,De Herdersmat. Binnen vier zetten staat je tegenstander dan schaakmat. Kijk, zo doe je dat. Van de tien partijen verloor ik er een. Zeven keer won ik via een Herdersmat. En als jouw tegenstander het door heeft, dan moet je iets anders zien te verzinnen.’’ ,,Als school moedigen wij het schaken van harte aan’’, vertelt onderwijzeres Joke Vorstman. ,,Het is enorm goed voor kinderen. Je moet nadenken, intelligent zijn, problemen oplossen, vooruit denken. In het nieuwe schooljaar pakken we de lessen van Willem Dekker weer op. Er is veel animo voor.’’ Voorvechter Landelijk geldt Utrechter Jesus Medina Molina als voorvechter van schaaktafels in parken. Als het aan hem ligt, krijgt elke stad een schaaktafel. Zo zijn er inmiddels vijf in Utrecht en Amsterdam, een in Amersfoort en Apeldoorn, drie op Schiermonnikoog, twee in hartje Doetinchem en Gorkum en inmiddels heeft Tilburg zich ook bij dit rijtje gevoegd. Leibbrand: ,,Jesus en ik zijn met elkaar in contact gekomen. Mijn droom dateert alweer van een jaar geleden. Jesus heeft me er op sommige momenten doorheen gesleept. Hij heeft een groot hart voor schaken. Hij is een man met een missie. Hopelijk is hij ook bij de onthulling in Den Helder.’’

#DenHelder #winkels #ravelijn ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder Den Helder 18-04-2019 18:16

#DenHelder #winkels #ravelijn #regio Delano Weltevreden DEN HELDER Supermarktketen Aldi en vastgoedondernemer Piet Brinkman willen dat de rechter de gemeente Den Helder dwingt een supermarkt op het Ravelijncenter toe te staan. Aldi heeft in winkelcentrum Schooten Plaza duizend vierkante meter winkelruimte. De keten wil op het Ravelijncenter een zaak van vijftienhonderd vierkante meter openen. Op die plek, naast de firma Van Brederode, zaten vroeger brasserie Barend’s Servet en autoschadebedrijf Duynker. Grootschalige detailhandel De gemeente Den Helder wil niet meewerken, omdat het bestemmingsplan op het Ravelijncenter alleen grootschalige detailhandel toestaat. Bovendien zijn er met de omliggende gemeenten en de provincie afspraken gemaakt over waar welke vorm van detailhandel is toegestaan. Oog De panden die Aldi op het oog heeft, zijn eigendom van Weststraat BV, de vastgoedonderneming van Piet Brinkman. Hij zegt dat de gemeentelijke motivering in strijd is met rechterlijke uitspraken en Europese regels. ,,De Aldi laat het er echt niet bij zitten’’, weet Brinkman. De ondernemer zegt dat hij en vertegenwoordigers van Aldi op gesprek zijn geweest bij wethouder Michiel Wouters. Die werd bijgestaan door een ambtenaar. ,,Het enige wat zij zeiden was: ’we gaan het niet doen, want we vinden het niet goed’. Dat is heel kort door de bocht. Wat wij op het Ravelijncenter willen, gebeurt elders al. Voorzitter Hans van Leeuwen van Ondernemersvereniging Ravelijncenter, red.) heeft gelijk: als we hier een boterham willen blijven verdienen, moeten we doen wat de klant verlangt.’’ Wethouder Wouters wil niet zijn handen aftrekken van het Ravelijncenter. ,,We bekijken in hoeverre we voor dat pand een bestemming kunnen vinden. Ik doe suggesties voor winkels waar zij achteraan zouden kunnen gaan. Het is meer een vastgoedprobleem dan een winkelprobleem.’’

#DenHelder #regio #winkels Delano ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder Den Helder 18-04-2019 18:13

#DenHelder #regio #winkels Delano Weltevreden DEN HELDER Den Helder gaat de voorgenomen verhuizing van wit- en bruingoedzaak Expert uit Breezand naar het leegstaande pand van autobedrijf Temme aan de Molenvaart in Anna Paulowna waarschijnlijk blokkeren. Het verzoek druist namelijk in tegen de afspraken die regionaal en met de provincie zijn gemaakt over waar welke vorm van detailhandel is toegestaan. Het college van Hollands Kroon vindt het echter goed dat Expert naar de Molenvaart verhuist. Het bedrijf wil groeien van 400 vierkante meter nu naar het dubbele in het pand van Temme. Die ruimte is er elders niet, zegt het college. Expert verkoopt niet alleen elektrische tandenborstels, maar ook wasautomaten, koelkasten en vrieskisten. Daar is ruimte voor nodig, vindt het college van Hollands Kroon. De Helderse wethouder Michiel Wouters heeft nog geen officieel verzoek van Hollands Kroon ontvangen om akkoord te gaan met de voorgenomen verhuizing van Expert. ,,Op basis van de informatie die we nu hebben, zullen we niet met dit verzoek kunnen instemmen. Misschien heeft het college van Hollands Kroon er een heel mooi verhaal bij waarom het wel zou moeten, maar dat kan ik me niet voorstellen.’’ Onlangs moest Wouters nee verkopen aan Ondernemersvereniging Ravelijncenter. Het bestuur van de meubelboulevard wil daar onder meer een supermarkt en een outletcenter huisvesten. Wouters wees er toen op dat dat tegen de afspraken met omliggende gemeenten en de provincie is.