Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

3237 documenten

Weekbericht wethouder – week 33

D66 D66 Doetinchem 18-08-2019 08:56

Gletsjer

We gingen op reis, zoals ik dat als student deed. Interrail kaart gekocht, rugzak op en de trein in. Op naar nieuwe avonturen. Bestemming Zwitserland om daar steden te bekijken en vooral veel te wandelen, te hardlopen en trailtochten te doen. Door het televisieprogramma Rail Away had ik al de nodige verwachtingen van de indrukwekkende treinverbindingen in Zwitserland.

Het was inderdaad indrukwekkend en prachtig. Het reizen per trein gaf rust, volop tijd om naar buiten te staren. Bovendien was het gezien de hitte in Nederland fijn om de vakantie in relatieve koelte door te brengen. Toen het in de Achterhoek 40 graden was, liep ik mijn trainingsrondje met 25 graden rond het op bijna 1800 meter hoogte gelegen meer van Sankt Moritz.

In de verte zagen we op verschillende plekken de prachtige gletsjers. In Zermatt op de flanken van de Matterhorn en in Interlaken de Jungfrau. We waren nog maar net in Zermatt, toen er paniek was in de smalle straatjes. Politie zette alles af met lint en brandweer was volop aan de slag met zandzakken. Dat de gletsjers sneller smelten dan gewenst, werd hier wel heel concreet.

De Zwitserse Alpen worden de ‘watertoren van Europa’ genoemd. Er zit veel water opgeslagen in de gletsjers. In de droge zomer geven ze drinkwater af en in de natte wintermaanden slaan ze water op in de vorm van ijs. We stonden onder razende watervallen. In Zürich sprong ik in de Limmat en liet me kilometers afdrijven. Lekker floaten, dat is wat Zwitsers er graag doen en dat snap ik nu helemaal! Nu kwam er duidelijk veel water vrij richting de Rijn. Maar hoeveel van dat water was op tijd in de Achterhoek?

Vanuit de trein op weg naar huis zag ik het landschap steeds droger worden. We zijn er volgens mij goed in geslaagd wateroverlast zoveel mogelijk te beperken, hoewel Doetinchem er flink van langs kreeg op 2 augustus. Maar slagen we er voldoende in, zoals de Zwitsers dat met stuwmeren doen, ook water op te slaan voor extreem droge periodes?

Er zijn verschillende voorspellingen over hoe het met de gletsjers gaat in de komende jaren. De klimaatverandering maakt in elk geval dat de gletsjers verder krimpen. Zwitserse onderzoekers geven aan dat ze aan het einde van deze eeuw 70 procent kleiner zullen zijn. In het slechtste geval zijn ze dan verdwenen. Of we dan in tijden van droogte nog toevoer van water hebben? Dat wordt wel erg spannend.

"Het gebruik van lachgas brengt ...

Lokaal Belang Doetinchem Lokaal Belang Doetinchem Doetinchem 14-08-2019 05:50

"Het gebruik van lachgas brengt risico's mee voor de gezondheid en veiligheid, het wordt tijd dat we in Doetinchem nu maatregelen gaan treffen tegen lachgas." https://www.staddoetinchem.nl/nieuws/algemeen/273979/vragen-over-lachgas-in-doetinchem-

De PvdA heeft een aantal vragen over ...

PvdA PvdA Doetinchem 13-08-2019 23:13

De PvdA heeft een aantal vragen over lachgas voor de portefuillehouder. Wij krijgen signalen dat ook in onze gemeente lachgas wordt gebruikt in het uitgaansleven en dat er mogelijk ook lachgas wordt verkocht vanuit uitgaansgelegenheden. Ontvangt het college deze signalen ook? Hoe staat het college tegenover het gebruik van lachgas in de horeca? Wij willen graag hierover in Debat met andere partijen.

Lieve mensen, wij zijn opzoek naar ...

PvdA PvdA Doetinchem 05-08-2019 09:32

Lieve mensen, wij zijn opzoek naar nieuwe bestuursleden. In ons Rode Kafé kun je meedenken over de koers van onze partij en hoe de PVDA zich op een mooie manier kan inzetten voor de samenleving. Daarnaast biedt het ook mooie kansen voor een groter netwerk. Stuur een PBtje als je interesse hebt. 🌹

Financiële situatie gemeente ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 27-07-2019 09:57

Financiële situatie gemeente Doetinchem Bijdrage Karen Kamps De gemeente Doetinchem staat er financieel niet goed voor. Er zijn door het college twee scenario’s geschetst als we niets doen; Één oplopend tot 12,5 miljoen en de ander tot zo’n kleine 19 miljoen euro in de komende paar jaren. De tekorten hebben twee belangrijke oorzaken. ●De eerste reden is dat Doetinchem net als vrijwel elke andere gemeente in Nederland stijgende miljoenentekorten heeft op de zorg. Als gevolg van de tekorten in de jeugdzorg heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten een brandbrief gestuurd naar het rijk. ●De tweede reden is dat we dit jaar beduidend minder geld krijgen vanuit het rijk. Ook dat laatste geldt helaas voor veel gemeenten. Daarom is op 18 juli een voorstel aangenomen door de hele gemeenteraad, om een oproep te doen aan het rijk meer geld beschikbaar te stellen. De tekorten betekenen hoe dan ook, dat de gemeenteraad beslissingen moet gaan nemen, die we geen van allen leuk vinden. Tegelijkertijd willen we zoveel mogelijk wél realiseren, tegen zo laag mogelijke kosten. Tijdens verkennende debatten, hebben we aangegeven waar onze voorkeuren liggen en wat volgens ons anders kan. GroenLinks heeft daarbij de nadruk gelegd op de zorg, jeugdzorg, armoedebestrijding en diversiteitsbeleid. We hebben duurzaamheid, biodiversiteit en aanpassing aan het veranderende klimaat eveneens als speerpunten benoemd. Lees verder via; https://doetinchem.groenlinks.nl/nieuws/financiële-situatie-gemeente-doetinchem

Kemperkip Bijdrage van Anne Marie ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 26-07-2019 15:04

Kemperkip Bijdrage van Anne Marie Kamphuis GroenLinks heeft tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces aangegeven wel degelijk bedenkingen te hebben bij de oprichting van de onderneming Kemper Kip aan de Broekhuizerstraat in Wehl. Dit intensieve veeteeltbedrijf, dat van de controlerende instantie SKAL verwacht de certificering te ontvangen om biologisch te mogen heten en dat door de GGD is onderzocht op mogelijke risico’s voor de volksgezondheid, past niet bij de uitgangspunten van GroenLinks.

fractiebericht juli 2019 | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 26-07-2019 00:00

In het fractiebericht van juli 2019:

De financiële situatie van Doetinchem  door Karen Kamps Slingeland mag naast A18 door Marcella Heerenveen Plussenbeleid door Anne Marie Kamphuis Cliëntbejegening Laborijn door Karen Kamps Kringloopwinkels door Marcella Heerenveen Kemperkip door Anne Marie Kamphuis Funshoppen op zondag door Marcella Heerenveen Lezing Jan Terlouw door Anne Marie Kamphuis Kom in beweging door Juna Paat