Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

3172 documenten

PvdA: cliënten Laborijn mogen niet ...

PvdA PvdA Doetinchem 15-06-2019 19:42

PvdA: cliënten Laborijn mogen niet nog meer de dupe worden https://www.gelderlander.nl/doetinchem/pvda-clienten-laborijn-mogen-niet-nog-meer-de-dupe-worden~aee8764c/

Vanavond discussiëren we in ons ...

PvdA PvdA Doetinchem 14-06-2019 20:21

Vanavond discussiëren we in ons partijkantoor over het basisinkomen. De tegenlicht meetup is goed bezocht en maakt duidelijk dat het onderwerp emoties oproept. Geert Teunissen leidt de avond on goede banen met aan tafel de FNV, vertegenwoordiging van de vereniging Basisinkomen en Tweedekamerlid Jasper van Dijk. Oproep van de aanwezigen: ‘Ga het nu gewoon eens doen!’ Aan onze fractie zal het niet liggen. 🌹

Ongelofelijk! “Een van de kapiteins ...

PvdA PvdA Doetinchem 13-06-2019 17:47

Ongelofelijk! “Een van de kapiteins die verantwoordelijk is voor het zinkende schip, stapt er als eerste uit... Dit verwacht je niet van Van der Wardt, die nota bene zelf 6 jaar verantwoordelijkheid draagt binnen deze sociale dienst.” aldus PvdA fractievoorzitter Steven Kroon. Drama sociale dienst Achterhoek breidt zich uit: Oude IJsselstreek doet niet meer mee https://www.gelderlander.nl/oude-ijsselstreek/drama-sociale-dienst-achterhoek-breidt-zich-uit-oude-ijsselstreek-doet-niet-meer-mee~a9dd536b/

Eerste reactie rapport Laborijn

CDA CDA Doetinchem 13-06-2019 05:07

Woensdag 12 juni zijn door bureau Berenschot de resultaten gepresenteerd van het onderzoek ‘’De behandeling van klanten door Laborijn’’. Het rapport zal de komende tijd worden bestudeerd maar een aantal zaken zijn voor de CDA fractie al wel helder n.a.v. de presentatie. Ondanks de twijfel bij sommige andere ten tijde van de instelling van dit onderzoek is de fractie blij met het hoge onafhankelijke gehalte van het onderzoek. Het CDA heeft al vaker aangegeven dat de informatie vanuit Laborijn transparant en helder moet zijn hoe weerbarstig de werkelijkheid soms ook kan zijn. Duidelijk is dat als het gaat om bejegening de menselijke maat zo spoedig mogelijk terug moet komen waarbij er natuurlijk wel aandacht moet blijven voor rechtmatigheid. Echter kan dat ook op een menselijke, begrijpelijke en duidelijke manier. De conclusies in het rapport spreken voor zich en zijn voor wat de CDA fractie betreft reden genoeg om het bestuur van Laborijn te adviseren om met de directie nadrukkelijk in gesprek te gaan over hun toekomst binnen Laborijn. Jeroen Berends Fractievoorzitter CDA Doetinchem

Wat ons betreft begint het met een ...

PvdA PvdA Doetinchem 12-06-2019 20:16

Wat ons betreft begint het met een oprecht en uitgebreid excuus naar alle mensen die zich niet goed behandeld hebben gevoeld! En om dan pas verder te kijken.

Schokkende uitkomsten rapport Laborijn

SP SP Doetinchem 12-06-2019 19:58

Het onderzoek naar de bejegening van onze inwoners door Laborijn is afgerond en op 12 juni is het rapport door Berenschot gepresenteerd. Hoewel het rapport nog goed bestudeerd moet worden is de conclusie al wel dat er geen sprake is van incidenten, maar van structurele ernstige problemen. Dusdanig ernstige conclusies dat wat de SP betreft de leiding van Laborijn hieraan haar conclusies zou moeten verbinden.

Van de 2537 enquetes zijn er 582 retour gekomen. Daaruit blijkt dat 25% ontevreden is en nog eens 20% zeer ontevreden. Over de huisbezoeken die bij mensen afgelegd worden is meer dan de helft zeer ontevreden. Mensen voelen zich gekleineerd en met minachting en respectloos behandeld. Onze inwoners worden vanuit Laborijn vaak met wantrouwen benaderd. Daarnaast zijn de consulenten slecht bereikbaar en raken documenten vaak kwijt.

De medewerkers van Laborijn zijn niet goed toegerust op hun taak en krijgen onvoldoende ondersteuning in de vorm van training en scholing, is het beeld. Daarnaast kunnen we ons niet aan de indruk ontrekken, dat het achterliggende doel van de organisatie is om zo weinig mogelijk uitkeringen toe te kennen. Als mensen een klacht indienen is 80% ontevreden over de afhandeling van die klacht. 50% van de mensen durft al helemaal niet te klagen in de angst daarbij (een deel van) hun uitkering kwijt te raken.

Volgens de SP toont dit aan dat er iets fundamenteel mis is in de organisatie van Laborijn. De resultaten van het onderzoek zijn ronduit schokkend en nog erger dan verwacht. De organisatie is niet in staat onze inwoners op een adequate en nette manier te helpen en voert op deze manier haar taak niet naar behoren uit. We vinden dan ook dat er een verbeterplan moet komen, zodat de medewerkers kunnen gaan doen wat ze moeten doen, namelijk mensen echt helpen. En de mensen die hier nadeel van hebben ondervonden moeten opnieuw worden beoordeeld en waar aan de orde, ook gecompenseerd.

Fractievoorzitter Hans Boerwinkel: "We hebben er geen vertrouwen in dat het huidige management deze taak aan kan. Het is tenslotte al jaren zo dat er verbetering zou komen. Daarom verwachten we ook dat de hoogste leiding van Laborijn hier consequenties aan verbindt en op stapt. Daarnaast kan dit ook politieke consequenties hebben."

Wordt vervolgd!

Vanavond is de presentatie van het ...

PvdA PvdA Doetinchem 12-06-2019 02:33

Vanavond is de presentatie van het externe onderzoek naar deze klachten. We hopen dat de klachten niet worden weggepoetst of afgedaan als incident, maar echt serieus worden genomen. Want dat verdienen ze. https://www.gelderlander.nl/achterhoek/rooie-vrouwen-krijgen-nog-wekelijks-klachten-over-laborijn~a8f6237d/

Weekbericht wethouder – week 23

D66 D66 Doetinchem 08-06-2019 19:17

Besturen is mensenwerk

Afgelopen week was het jaarlijkse VNG-congres. Bijna drieduizend lokale bestuurders waren te gast in Barneveld. Naast ontspannen ontmoetingen met andere wethouders en burgemeesters, was dinsdag voor mij ook een dag van reflectie. Zeer inspirerend vond ik het gesprek met burgemeester Bart Somers. In de achttien jaar dat hij burgemeester van Mechelen (Vlaanderen) is, heeft de stad een ander gezicht gekregen. De stad stond er in de jaren 90 niet goed op. Een negatieve sfeer, mensen zaten met zichzelf in de knoop. Er was steeds meer armoede en minder begrip voor anderen. De politiek had er geen antwoord op.

Burgemeester Bart Somers heeft vanaf die tijd het voortouw genomen om de eilanden die er in de Mechelse samenleving waren met elkaar in verbinding te brengen. Als progressief politicus zag hij diversiteit als iets positiefs. Hij bereikte dat mensen niet alleen met hun eigen culturele omgeving in contact kwamen, maar er ontstond (soms verplicht) verbinding met anderen. Hij is wars van populisten, waarvan Somers zegt dat zij verschillen gebruiken om mensen tegen elkaar op te zetten. In Mechelen ging men het samen doen. Geen gemakkelijk uitgangspunt.

Somers is van mening dat je van eenieder in de samenleving veel mag verwachten. “We moeten ons allemaal aanpassen, allemaal integreren in de nieuwe realiteit, en niet vanuit onze stoel kijken naar mensen uit de immigratie, die hier vaak zijn geboren en opgegroeid, als tweederangsburgers over wie wij oordelen of ze zich onvoldoende hebben aangepast of niet. U moet ook inspanningen doen en accommoderen aan de nieuwe samenleving die we zijn.”

Weekbericht wethouder – week 23

https://doetinchem.d66.nl/2019/06/08/weekbericht-wethouder-23/

U kunt deze video niet bekijken, omdat u cookies van YouTube niet heeft geaccepteerd. Verander uw instellingen om de video alsnog te bekijken.

Een mooi Doetinchems voorbeeld voor maatschappelijke verbinding trof ik afgelopen week aan tijdens mijn bezoek aan het bedrijf van Timo, Ruth en Gert-Jan Spit. Bij betwice zag ik hoe je concreet perspectief biedt aan mensen met heel verschillende achtergronden. Zij bieden kansen aan de prioritaire groepen die we willen begeleiden naar werk: jongeren en statushouders. Zij leveren optimale kwaliteit aan opdrachtgevers en doen dat in de eerste plaats door dagelijks te investeren in mensen.

Weekbericht wethouder – week 23

https://doetinchem.d66.nl/2019/06/08/weekbericht-wethouder-23/

U kunt deze video niet bekijken, omdat u cookies van YouTube niet heeft geaccepteerd. Verander uw instellingen om de video alsnog te bekijken.

In de komende week komt Berenschot met de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek naar de situatie bij Laborijn. Ik merk dat betrokken er gespannen onder zijn. Voor mijzelf geldt dat ook. Ongeacht wat de uitkomst is, ben ik mij ervan bewust dat het erop aan komt dat we elkaar blijven vinden. Ieder in zijn of haar rol, maar bovenal samen gericht op een goede dienstverlening aan onze inwoners. Dat we daarbij van eenieder wat kunnen en moeten verwachten, dat is voor mij een gegeven. Mensenwerk.