Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

3310 documenten

Werkbezoek Esbro

PvdA PvdA Doetinchem 03-12-2019 19:39

Esbro bestaat sinds 1964, is verhuisd in 2013 en sinds 2016 onderdeel van GroenlandGroup en onderdeel van PHW. Alles is in eigen beheer: Van moederkip – voer – eieren – eind product. Ze willen graag innoveren en verduurzamen. Zo is er een plan om het vet van kippen te gebruiken voor de energievoorziening. Iets wat nog nergens gebeurt, maar waarvoor ze dus wel in gesprek zijn. Van het totale energieverbruik in Wehl, is 25% van Esbro. Naast kip richten ze zich ook steeds meer op vegetarische producten, kant & klare maaltijden en sportmaaltijden. Mc Donalds, KFC en supermarkten zijn de grootste klanten. Plukon en Storteboom zijn de grootste concurrenten in Nederland. 0,08% van de kippen overleefd het transport niet, terwijl dit landelijk op 0,8% zit.

Internationale kansen en bedreigingen Door open handelsverdragen wordt het steeds moeilijker om positie te houden. Vrijhandelsverdragen zorgen ervoor dat Nederland minder kwaliteit binnen haalt, waardoor duurdere producten met meer kwaliteit door prijsverschil steeds minder kans maakt. Nederland was altijd de grootste producent van pluimvee, maar ondertussen zijn we ingehaald door Polen. De arbeidsomstandigheden en kwaliteitseisen zijn in landen als Polen en Brazilië veel lager, waardoor je een oneerlijk concurrentie krijgt.

Er moet dus scherper gekeken worden naar de kwaliteitseisen van producten die wij hier binnen halen. Daardoor komen er ook steeds meer producten in onze schappen te liggen die niet alleen mindere kwaliteit hebben, maar ook minder duurzaam en onder slechtere arbeidsomstandigheden geproduceerd worden. We moeten er dus veel meer op inzetten dat onze kwaliteitseisen overgenomen worden en andere landen dus ook duurzamer en kwalitatief beter gaan produceren. We kunnen daar een voorbeeldrol op in gaan nemen, waarbij niet alleen internationale handel niet ten koste van ons gaat maar ook onze kennis makkelijker verkocht wordt.

Consumenten worden niet goed genoeg van op de hoogte gebracht van de kwaliteit van een product en het gaat ook ten koste van bedrijven in Nederland. Keurmerken kunnen daar alleen aan bijdragen, wanneer deze door de overheid worden verplicht en gefaciliteerd. Denk daarbij aan keurmerken waarin niet alleen land van herkomst, maar ook arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en diervriendelijkheid beoordeeld wordt.

Huisvesting ÉÉn van de voorwaarden die we gesteld hebben om gastarbeiders hier te huisvesten is het betrekken van inwoners. Dit is bijna een onmogelijke voorwaarden omdat niemand gastarbeiders gehuisvest wil hebben in hun omgeving. Wehl is dan ook gelijk een extreem voorbeeld en de kans is groot dat Esbro in Doetinchem meer succes zou hebben. Het maakt dat Esbro liever heeft dat dit landelijk of provinciaal besloten moet worden, ipv. dat de lokale politiek daarin keuzes maakt. Een andere optie is dat er een onafhankelijk regisseur/procesbegeleider aangesteld wordt om te zorgen dat er zowel aan de belangen van inwoners als aan de belangen van een initiatiefnemer voldaan kan worden. Esbro besluit hoog waarschijnlijk dat ze niet door gaan met de huisvestingsplannen in Wehl, maar moet wel huisvesting hebben voor hun personeel.

Huisvesting werd eerst geregeld door de uitzendbureaus die dit vervolgens weer regelde via huisjesmelkers waardoor er zeer slechte huisvesting ontstond voor gastarbeiders. Slechte hygiëne, het delen van bedden en weinig verblijfruimte.

Ook voor Esbro was dit onwenselijk waardoor ze huisvesting liever in eigen beheer doen. Ook omdat bedrijven als KFC en Mc Donalds willen controleren hoe personeel gehuisvest is en daar kwaliteitseisen aan hebben. Wanneer dit uitbesteed is, kan Esbro niet aan die kwaliteitseisen voldoen. De normen die voor deze huisvesting gelden, gaan verder dan het SNF-Keurmerk en daarmee ook verder dan de normen die wij als raad laatst vastgelegd hebben.

Esbro is er geen voorstander van dat de huisvesting verdeeld wordt. Ze willen dit liever centraal regelen op een manier die vergeleken zou kunnen worden met een soort campus. Goede kamers voor personeel met een aantal centrale keukens, wasserette, recreatieruimtes zoals sportlokalen, café, supermarkt. Waar ook familie van gastarbeiders ontvangen kan worden en beheerders aanwezig zijn. Daarnaast is er ook ruimte voor scholing over het bedrijf en taallessen. Integratielessen zouden hier dus ook een onderdeel van kunnen zijn waardoor personeel wat langer blijft en evt. besluit zich te huisvesten ook meer toekomst mogelijkheden kunnen krijgen in Nederland. Doordat het in de vorm van een campus is, is overlast beter te controleren en te beheersen.

Arbeidsvoorwaarden Het werk is eentonig in een koude, natte werkplek zonder zonlicht. Dit maakt dat het niet aantrekkelijk werk is. Hier kan ook niet veel in aangepast worden omdat er ook strengen kwaliteitseisen zijn voor slachthuizen. Er zijn twee ploegendiensten van 10 tot 12 uur, waarbij personeel meer betaald krijgt voor de overuren. Het personeel valt onder de pluimvee CAO en daarin wordt iedereen hetzelfde behandeld.

In de fabriek worden nieuwe krachten herkent aan een geel haarnetje, zodat deze makkelijker te herkennen zijn en aangestuurd kunnen worden. In de rondleiding heb ik er één gezien die net begonnen was. Flexibele werkkrachten zijn wel 6x zo hoog als vaste werkkrachten. Toch wil Esbro graag inzetten om personeel te behouden, waardoor werknemers vrijwel altijd een vast contract krijgen als ze na twee jaar willen blijven doorwerken.

Ook de Esbro heeft te maken met zondag openstelling van supermarkten en bevoorrading, waardoor de productie 24/7 door gaat, wat betekend dat personeel ook in de weekenden ingeroosterd wordt. Drukke periodes zijn er vooral in het BBQ seizoen en rond kerst. In tijden van crisis en recessie kopen mensen eerder een stuk kip ipv. varken of rund.

De uitzendbureaus waar Esbro op dit moment vooral mee werkt zijn Fides en Stipt. Deze uitzendbureaus hebben kantoren in landen waar gastarbeiders geworven worden. Het aantal Polen neemt af terwijl het aantal Hongaren, Roemenen en Bulgaren, maar ook het aantal mensen in landen als Moldavië en Sri Lanka toeneemt.

Het bericht Werkbezoek Esbro verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Verduurzaming scholen | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 03-12-2019 00:00

GroenLinks is blij dat de raad heeft ingestemd met een krediet om schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs energieneutraal te maken.

Het gaat om drie van de vier schoolgebouwen van de nieuw op te richten scholen voor mavo/havo/vwo. Hiermee zet onze gemeente weer een stap richting het behalen van haar duurzame ambitie om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn. GroenLinks vindt het daarnaast belangrijk dat juist scholen verduurzamen en energieneutraal worden. Dit draagt enerzijds bij aan een beter binnenklimaat en een gezondere leeromgeving en anderzijds kunnen leerlingen m.b.v. een passend lesprogramma bewust gemaakt worden van duurzame energie en energiebesparing.

Sociaal en groen

PvdA PvdA Doetinchem 30-11-2019 18:45

Het PvdA Tweede Kamerlid William Moorlag was vrijdag 29 november te gast in het Rode Kafé om met name over de energietransitie te praten. Als eerste vroeg hij de aanwezigen wie deze “Black Friday” een aankoop via internet had gedaan. Dat bleek niemand te zijn. In “spullen” zit ook veel energie. Hij is geen tegenstander van verkoop via internet, maar het moet anders, het moet slimmer en het moet socialer. Het is nu een keten met veel misstanden. Hij heeft een dag met een pakjesbezorger in Duiven meegelopen en deze vertelde hem dat hij in tegenstelling tot de pakjesbezorgers in Arnhem het nog relatief makkelijk heeft. Nadat ze twee uur bezig zijn om de bus in te laden moeten ze ongeveer tussen de 120 en 180 pakjes per dag bezorgen.  Dat is ongeveer 2-3 minuten per pakje. Dat voor bijvoorbeeld een accuboormachine die in Nederland gemiddeld maar 12 minuten wordt gebruikt. Dan hebben we het nog niet over de retouren. Een deel van deze retouren wordt gedumpt. 

William is dan ook blij dat zijn motie over “ordening” in de markt van de pakjesbezorging is aangenomen. De overheid moet niet alles tot in detail willen regelen. Ook de markt moet zijn verantwoording nemen met bijvoorbeeld een goede CAO, een code over de verpakking en een barricade tegen retouren. Ook de verkeersveiligheid, belasting van het milieu is bij de huidige situatie in het geding. Een eventuele oplossing kunnen depots zijn die de “last mile” overbruggen. Hierbij moet ook voor de mensen met een fysieke handicap een oplossing worden gevonden. Met name zij hebben baat bij de huidige bezorging van pakjes aan de deur. In landen die het “Rijnlandse model” hanteren zijn de economieën beter en veelal sterker. Het gemak behouden, maar wel socialer.

De komende energietransitie is ongelooflijk ingewikkeld. Mensen zijn routine dieren. Bijna alles wordt anders, het wonen, het vervoer en de voedselvoorziening. Het aandeel dierlijk eiwit zal minder worden. Mensen willen veranderen als deze verandering een verbetering of een vooruitgang inluidt. Ongeveer 80 procent van de Nederlanders zullen deze transitie zonder veel problemen ondergaan. Zij hebben de financiële mogelijkheden en houden de regie. Echter zo’n 20 procent van de Nederlanders hebben deze financiële middelen en deze regie niet. Dit zijn de mensen die wij moeten helpen bij deze energietransitie. William heeft te doen met de wethouders en de raadsleden die straks de wijken in moeten om uit te leggen waarom hun wijk van het gas af moet. 

Het wordt een enorme opgave om tot 2050 7 miljoen woningen te gaan verduurzamen. Hierbij moeten we draagvlak zien te creëren door perspectief te bieden. Een lagere CO2 is voor iedereen beter. Een aanwezige opperde de mogelijkheid om eventuele kernenergie als schone energiebron te gaan gebruiken. Marktpartijen staan vrij om een nieuwe kerncentrale te starten, maar het opwekking van kernenergie en alle veiligheidsmaatregelen hieromtrent maken deze energievorm duur. Er is dus vrijwel geen animo.  

Het door de regering ingestelde inversteringfonds is een goede zaak, de invulling van dit fonds is nog een vraag. De PvdA staat voor een eerlijke verdeling van de lasten bij deze transitie. Nederland groener en socialer en de PvdA moet zich de komende tijd veel meer profileren als een “groene partij”.  

Het bericht Sociaal en groen verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Weekbericht wethouder – week 48

D66 D66 Doetinchem 30-11-2019 17:14

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werking van de Participatiewet geëvalueerd. De resultaten waren niet erg bemoedigend. Staatssecretaris Van Ark heeft vervolgens gezegd gemeenten te willen verplichten om van bijstandsgerechtigden een niet vrijblijvend aanbod in de vorm van studie, stage of werktraject te vragen. Hoe kijk ik daarnaar?

Persoonlijke aandacht

Het overgrote deel van de mensen wil graag aan de slag. Persoonlijke aandacht, begeleiding, coaching en activering zijn van groot belang. Daarop hebben wij met het plan van aanpak ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’ vol ingezet. We zien in kwartaalrapportages dat we resultaat boeken. Inmiddels is meer dan de helft van de mensen met een uitkering gescreend en zit het merendeel van de mensen in een traject richting werk of maatschappelijke participatie. Zie Infographic.

Resultaten

Voor de gemeente Doetinchem geldt dat we nu, vijf jaar na de invoering van de Participatiewet, kunnen stellen dat:

we nu meer mensen uit de doelgroep naar werk begeleiden, dan vroeger uit de Wsw (Berenschot); de daling van het aantal huishoudens in de bijstand sneller gaat dan het landelijk gemiddelde (Infographic); meer dan de helft van de mensen die uitstromen uit de bijstand dat doen omdat zij werk vinden (Infographic). Uitdagingen

Dit is een belangrijke basis, maar we zijn er nog niet. In de komende tijd zullen er nieuwe uitdagingen zijn: de economische situatie zal veranderen, meer mensen hebben intensievere begeleiding en ondersteuning nodig en met name jonggehandicapten en nuggers verdienen meer aandacht. Het Actieplan Achterhoekse Jongeren biedt perspectief voor met name de nuggers. We pakken het op, maar er is extra geld nodig om het beter te doen.

Iedereen in een passend traject

Het idee dat iedereen naar betaald werk begeleid kan worden klopt niet. Toch gaan we actief in gesprek met iedereen die een uitkering ontvangt. Dit doen we niet om mensen onder druk te zetten, maar wel om na te gaan hoe we vanuit ieders mogelijkheden de juiste, bij de persoon passende, ondersteuning kunnen bieden.

Een film in plaats van een foto

Wanneer we naar mensen kijken, dan is het zaak een film van hen te maken. Mensen ontwikkelen zich en staan niet stil. Op dit moment is het helaas nog zo dat er in het verleden een foto gemaakt is en dat een vaststaand beeld is. Daar willen we van af. Dit houdt in dat we actief contact houden met iedereen die een bijstandsuitkering heeft. Hoe is het op dit moment met deze persoon en wat is er nodig?

Samen werkt!

Het activeren van mensen vraagt om een actieve inzet en het kost tijd. Opvallend is het dat een groep mensen zelf verwacht nooit te kunnen werken. Dat beeld is vaak niet terecht. Wij zien mogelijkheden, zodat diegene niet langer afhankelijk hoeft te zijn van een uitkering. Dat is vooral belangrijk voor de mensen zelf, maar ook voor onze samenleving en economie. Met onze partnergemeenten binnen Laborijn willen we deze manier van werken, vanuit vertrouwen en met een duidelijk perspectief, in de komende jaren graag verder uitbouwen.

Fractie update december

PvdA PvdA Doetinchem 29-11-2019 09:16

Het stof in de Gemeenteraad lijkt na de bezuinigingen redelijk zijn neergedaald. Helaas is nog steeds niet duidelijk wat de vastgestelde bezuinigingen nu betekenen voor de mensen wie het raakt. Dus voor de ouderen in het Senioren Ontmoetingspunt, de medewerkers van de wijkcentra, ouders die hun kind op de wachtlijst hebben staan voor jeugdzorg, mensen in armoede en ga zo maar door. We voorzien dat het nog maanden zal duren voordat dit duidelijk wordt. In de tussentijd blijven we met zoveel mogelijk betrokken in contact om ze te ondersteunen waar mogelijk. Ook blijven we strijden om zoveel mogelijk van de in onze ogen onterechte en onnodige bezuinigingen terug te draaien.

Nu naar de raad van afgelopen donderdag. Hier stonden een klein aantal onderwerpen op de agenda. De belangrijkste hiervan waren, de Escape in Doetinchem, gebrekkige communicatie naar inwoners vanuit het college en wat mensen met een zorgverzekering via de Gemeente kunnen verwachten qua premie voor het nieuwe jaar.

De escape Doetinchem Er is al veel over gesproken. Wat ons met name bezig blijft houden is het feit dat er duidelijk in de uitzending van Alberto Stegeman te zien is dat er misstanden zijn, dat vrouwen uitgebuit worden en dat de vrouwen slapen op de locatie. De burgemeester heeft deze beelden voor de uitzending gezien. Wat ons betreft niet uit te leggen dat hij na het zien van deze afschuwelijke beelden niet direct over is gegaan tot actie, en dus alles in het werk heeft gezet om ze op heterdaad te betrappen en zo de veiligheid van deze vrouwen te waarborgen. Contact inwoners en reactievermogen college De afgelopen tijd bereiken ons als PvdA steeds meer klachten van inwoners, die geen of pas heel laat reactie krijgen van wethouders of de ambtelijke organisatie. Dit ondanks de beloftes die aan inwoners als ook aan ons zijn gedaan in specifieke casussen. Om er twee expliciet (met toestemming) te noemen; Emmy Koenst en Saskia Kuipers zijn beide zwaar teleurgesteld. Zij hebben beide ondanks herhaaldelijke toezeggingen van de wethouder nog steeds geen afspraak met hem. Het zijn er teveel om het incidenten te kunnen noemen en onze conclusie is dan ook dat het iets structureels is. Wat ons betreft ontoelaatbaar. Daarom blijven we al deze mensen ondersteunen, om er voor te zorgen dat ze gehoord worden. We hopen dat dit, samen met de invloed van de nieuw benoemde ombudsman, hier verandering in brengt.

De komende periode zal met name over de verbreding gaan van de Europaweg en de voorgestelde rotonde bij de Auroraweg. Omdat dit nog niet onder de aandacht is bij veel  inwoners van zowel de wijken Dichteren en de Hoop, gaan we hier ook actie voor voeren. Dus houd het in de gaten, want wordt vervolgd…

Het bericht Fractie update december verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

'De Holocaust is een raam, dat ons laat zien waartoe de moderne samenleving in staat is.' | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 29-11-2019 00:00

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Doetinchem unaniem besloten om het monument Lichtstenen te plaatsen ter herinnering aan de slachtoffers van de Shoah.

Lichtgevende stenen om de slachtoffers van de Holocaust, de Shoah te herdenken, hebben een prachtige symbolische waarde. Het leggen van een steentje bij een graf heeft een eeuwenoude betekenis binnen de joodse cultuur. Mijn oma liet haar kinderen, waaronder mijn moeder, een steentje leggen bij het graf van haar jongste zus, telkens wanneer ze de begraafplaats bezochten.

Ook wanneer het geloof niet meer beleden wordt, kan een gebruik gehandhaafd blijven. Alsof het in het DNA van een volk zit. Het zou teruggaan naar de tijd, dat de joden een nomadisch volk waren. Mensen werden begraven op de plek waar ze stierven. Vaak was de bodem te hard en stenen gaven een markering aan waar mensen begraven waren. Stenen vergaan niet en hebben eeuwigheidswaarde. Door een steentje achter te laten bij het graf, toont de bezoeker respect en laat zien dat hij is geweest en de overledene heeft herdacht.

Volgend jaar staat 75 jaar herdenking en bevrijding in Doetinchem, in het teken van de verzoening met Duitsland. Op uitnodiging van de gemeente zal ook een Duitse delegatie aanwezig zijn. De herdenking van de slachtoffers, maar ook de aanwezigheid van nabestaanden kunnen daarbij niet ontbreken. De Holocaust, de genocide die ook in Doetinchem heeft plaatsgevonden, maakt voor GroenLinks onlosmakelijk deel uit van de herdenking en 75 jaar bevrijding.

De Holocaust is een raam, dat ons laat zien waartoe de moderne samenleving in staat is. “De uitroeing van de joden was geen terugval in barbaarsheid. Het was het toppunt van moderniteit. De instrumentele rede, kijkt niet naar het doel, maar naar het meest effectieve middel. De SS-afdeling die verantwoordelijk was voor de uitroeiing van joden heette 'Administratie en Economie'. Dat was niet eens zo'n grote leugen. Voor monsterlijke daden heb je geen monsters nodig. We kunnen onszelf prima beschermen tegen monsters, die stoppen we in de gevangenis. Het zijn gewone, nette mensen die meedoen aan zulke gruwelijkheden.” Deze uitspraak komt van Zygmunt Bauman, één van de meest invloedrijke sociologen van deze tijd. Tijdens de oorlog vluchtte hij met zijn Pools-joodse ouders naar Rusland.

We hebben wat rond gevraagd en begrepen dat er volgend jaar in Doetinchem, geen speciale aandacht is voor de herdenking van de Holocaust. Vrijwel alle andere Achterhoekse gemeenten hebben wel voor de lichtgevende herdenkingsstenen gekozen. GroenLinks wil graag dat de gemeente hierbij aansluit. We hopen dat voor dit lichtmonument een centrale en eervolle plek in de openbare ruimte wordt uitgekozen, waar dit lichtmonument goed tot z’n recht komt. Door te herinneren eren we de slachtoffers van de Holocaust en geven we de nieuwe generatie mee hoe kwetsbaar en kostbaar onze vrijheid is. Juist nu in een tijd waar angst voor het vreemde en de vreemdeling weer de kop op steekt en politici stemmen winnen door immigranten uit te sluiten. Ter overweging, het stadsmuseum heeft aangegeven graag mee te willen werken aan educatiemateriaal voor het onderwijs.

 

Motie Levenslicht

Lokaal Belang Doetinchem Lokaal Belang Doetinchem Doetinchem 28-11-2019 21:42

Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd.

Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde: Levenslicht.

Dit is de eerste alinea die te lezen is op de pagina Levenslicht van het nationaal comité 4 en 5 mei .

In de Gelderlander op 19 november konden wij lezen dat, Aalten, Bronckhorst, Doesburg, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland en Winterswijk mee doen aan levenslicht.

En u hoorde het al in mijn rijtje helaas staat Doetinchem hier alweer niet tussen.

Het ontwerp is afgeleid van het joodse gebruik om bij een bezoek aan een graf een steentje op de grafsteen achter te laten, in totaal zijn het 104.000 steentjes. het aantal steentjes dat overeenkomt met het aantal joden, Roma’s en sinti’s die na na Tweede Wereldoorlog niet terugkeerde.

Speciaal voor scholen ontwikkelt het Joods Cultureel Kwartier (JCK) een online leeromgeving die aansluit bij Levenslicht. Leerlingen vanaf 10 jaar leren over en onderzoeken joods leven in hun buurt en herdenken slachtoffers van de Holocaust, wat is er mooier als deze kinderen ook zo dadelijk de mogelijkheid hebben om Levenslicht in Doetinchem te kunnen bekijken.

Lokaal Belang Doetinchem is van mening dat we nooit mogen vergeten wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Wij hebben het geluk dat we al bijna  75 jaar in vrijheid mogen leven. Daarom hebben wij de motie levenslicht ingediend, deze motie is unaniem aangenomen.

Keuzerichtingen en begroting 2020

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP Doetinchem 27-11-2019 11:31

Door CU SGP Doetinchem op dinsdag 26 november 2019

Keuzerichtingen en begroting 2020

De afgelopen maanden hebben voor het college en mij als ‘trekkend’ portefeuillehouder financiën in het teken gestaan van de keuzerichtingen/bezuinigingen en de begroting 2020. Rond half juni kregen we inzicht in een jaarlijks oplopend tekort van €9 naar €12 miljoen voor de gemeente Doetinchem, op een begroting van €225 miljoen. Het tekort is ontstaan doordat we in mei veel minder geld van het Rijk kregen voor onze uit te voeren taken en sterk oplopende kosten in de zorg.

Vanaf half juli t/m 7 november is er een intensief traject gevolgd om alle mogelijke besparingen en keuzes inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad. Dit hebben we zo goed als mogelijk ook met de samenleving gedeeld omdat het veel mensen en organisaties kan treffen. In de raadsvergadering van 7 november jl. hebben we de raad opnieuw een langjarig sluitende begroting voor kunnen leggen die is afgewogen vanuit en gebaseerd op de coalitieagenda waarmee we in 2018 zijn gestart. De raad heeft in meerderheid ingestemd met zowel de keuzerichtingen als de begroting 2020. Met dit besluit zijn we echter niet klaar maar staan we eigenlijk aan het begin om alle keuzes verder te implementeren en uit te werken samen met de raad en onze inwoners, organisaties en bedrijven. Het was en is voor mij een leerzaam traject geweest.

De Heere heeft mij de krachten gegeven om dit mooie en soms moeilijke werk te mogen doen.

Al meer dan 180 handtekeningen tegen het Van der Valk Hotel

SP SP Doetinchem 25-11-2019 12:15

Na een eerste bijeenkomst zijn vrijdag 22 november buurtbewoners met de SP in Dichteren langs de deur gegaan om handtekeningen te verzamelen tegen de komst van het Van der Valk hotel. En met succes! Meer dan 85 handtekeningen werden in anderhalf uur verzameld.

Een mooi voorbeeld van hoe buurtbewoners en de SP de handen ineenslaan in een gezamenlijke strijd. Opgeteld bij de handtekeningen die online zijn gezet, zitten we al op meer dan 180!

Een aantal bewoners gaf aan uit solidariteit te tekenen. Zij zijn solidair met die bewoners die pal aan de rand van Dichteren wonen en het hotel in hun voortuin lijken te krijgen. Een meisje van een jaar of 10 wilde ook tekenen, want: “dan heb ik ook wat gedaan”. En we werden verwacht, vaak ging de deur al open met de opmerking “kom maar hier, wij tekenen gelijk”.

Veel buurtbewoners waren in de veronderstelling dat de komst van het hotel al een gegeven feit is. Maar niets is minder waar! Het gebied is zelfs natuurgebied, en het is verboden daar te bouwen.

De mening van de buurtbewoners zou serieuzer genomen moeten worden! Daarom deze petitie. Het is natuurlijk ook mogelijk digitaal te tekenen via de volgende link: https://www.petitie24.nl/petitie/2803/geen-van-der-valk-in-dichteren

Steunt u de bewoners van Dichteren?

Weekbericht wethouder – week 47

D66 D66 Doetinchem 24-11-2019 16:00

In de afgelopen week was ik weer op prachtige plekken waar in Doetinchem het verschil wordt gemaakt. Ik sprak er onder andere over hoe we concreet invulling geven aan de Participatiewet. Juist deze week was dat thema actueel, door het onderzoek van het SCP.

WerkRaat

Wat een inspirerende ontmoeting had ik bij WerkRaat: leerwerkcentrum voor activering en ontwikkeling! WerkRaat biedt leerwerkplekken voor jongeren en (jong)volwassenen met een overbrugbare afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt. De sociale onderneming is gevestigd in de Milky-W aan de Melkweg in Doetinchem. De mensen daar zijn volop bezig met het stimuleren en ontwikkelen van talent. Zij beginnen zoveel mogelijk bij de beleving van de jongeren en sluiten met begeleiding en onderwijs aan. De integrale aanpak spreekt mij enorm aan.

Betwice

Samen met wethouder Elfrink van Zevenaar was ik te gast bij de familie Spit van Betwice. We spraken over de manier waarop het bedrijf invulling geeft aan sociaal ondernemen. Het is bijzonder om te zien welke inzet zij hebben om voor mensen meer te doen. We spraken over de Participatiewet, waarover deze week een kritisch rapport uit kwam. Wat mij betreft blijven initiatieven, waarmee wordt geïnvesteerd in mensen van groot belang. Wanneer mensen langer zonder begeleiding op de bank zitten, neemt de arbeidsfitheid sterk af. Daarom moet de samenhang tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder versterkt worden. In dat kader sprak ik bij Laborijn ook met de directeur van Prakticon over nieuwe plannen om in samenwerking met ondernemers de begeleiding op de arbeidsmarkt verder te versterken. Betwice is een prachtig voorbeeld van een plek waar dit al in de praktijk wordt gebracht.

Kledingbank

De Kledingbank heeft een nieuw onderkomen. Op vrijdagavond was ik te gast in de prachtige nieuwe winkel. Door een flinke groep vrijwilligers is alles in het werk gesteld om hiervan een succes te maken. De Kledingbank geeft herbruikbare kleding aan mensen binnen de gemeente Doetinchem die de financiële middelen niet meer hebben om zelf kleding aan te schaffen. Ook wordt zo nodig gezorgd voor nieuw ondergoed, mogelijk gemaakt door sponsoren. Ik vind het fantastisch dat we dit aanbod in Doetinchem hebben. Zo maken wij met elkaar de ‘sterke samenleving’ waar.