Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

3524 documenten

Jasper Knipping volgt Hans Boerwinkel op als voorman van de SP

SP SP Doetinchem 14-09-2021 08:14

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Deze lokale verkiezingen zijn enorm belangrijk voor de inwoners van de mooie gemeente Doetinchem. Dat vraagt om scherpe keuzes. We zijn blij dat de leden van de SP Jasper Knipping unaniem gekozen hebben om voorop te gaan in de strijd voor onze inwoners.

Jasper Knipping: ”Er komen belangrijke veranderingen aan in de gemeente Doetinchem. Of het nu gaat om het niet plaatsen van mega-windmolens, wie de lasten gaan betalen voor een ongewenst afvalsysteem of hoe we voldoende betaalbare woningen krijgen, het zijn grote uitdagingen die enorme gevolgen kunnen hebben voor de inwoners.”

De gemeente neemt grote en kleine besluiten en al deze besluiten hebben gevolgen voor inwoners. Knipping: “Er is door Den Haag steeds meer over de schutting gekieperd van de gemeente en met telkens minder geld. We moeten dus keuzes maken en wat de SP betreft zal die keuze altijd zijn vóór onze inwoners.” Jasper hoopt dat de komende periode er meer ruimte is voor de raad: “Deze periode is er al af en toe afgeweken van een gesloten coalitie. Ik hoop dat de komende periode de discussie in de raad nog meer open is en het coalitieakkoord minder dichtgetimmerd zal zijn.”

Hans Boerwinkel stopt als raadslid, maar blijft wel actief voor de SP in de afdeling Doetinchem, waar hij nu ook voorzitter is. Boerwinkel: “het is na 8 jaar raadslid straks tijd om het stokje over te dragen aan een uitstekende opvolger. Naast dat ik actief blijf in de afdeling, blijf ik ook werken in de SP Tweede Kamerfractie. Vervelen zal ik me dus niet snel.”

Jasper Knipping volgt Hans Boerwinkel op, die de vorige twee verkiezingen lijsttrekker voor de SP was. Knipping: “Hans heeft de afgelopen 8 jaar de SP flink op de kaart gezet. Ook in de oppositie kun je belangrijke dingen voor elkaar krijgen, zoals mondzorg voor kinderen, of de mogelijkheid tot het houden van een referendum. Ik wil op deze ingeslagen weg verder gaan en dit uitbouwen.”

CDA Doetinchem kiest Jeroen Berends als lijsttrekker

CDA CDA Doetinchem 14-09-2021 07:55

Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA is huidig fractievoorzitter Jeroen Berends gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Berends zegt dankbaar te zijn voor de steun en geeft aan er enorm veel zin in te hebben. ‘’De afgelopen jaren heeft het CDA veel bereikt voor Doetinchem. Dit komt zowel door onze fractie in de raad als onze wethouders in het college. Ik ben dan ook super trots dat naast de lijsttrekker de afdeling ook de nummers 2 en 3 al gekozen heeft. Samen met onze wethouders Ingrid Lambregts en Rens Steintjes kunnen we laten zien waar onze power zit zowel politiek in de raad als bestuurlijk in het college. Verkiezingen gaan natuurlijk over onze ideeën en plannen voor de toekomst, maar het is ook een verantwoording over wat we de afgelopen 4 jaar, dankzij de stemmers op het CDA, hebben kunnen doen en waar we het verschil hebben gemaakt. In het najaar komt onze club met een lijst top kandidaten waarmee we als team gaan werken aan een nog mooier en beter Wehl, Doetinchem en Gaanderen. Het werk is nog niet af en we gaan voor een mooie verkiezingsuitslag in maart.’’ Op dit moment werkt het CDA Doetinchem aan een nieuw verkiezingsprogramma met daarin de ideeën en plannen voor de komende periode.

Van start..!

D66 D66 Doetinchem 24-08-2021 16:37

Het zomerreces ligt achter ons en we zijn weer aan de slag! Ik had een fijne en rustige vakantie. Er was tijd om te lezen, te sporten en heerlijk te tafelen en daar heb ik me lekker in kunnen uitleven. Ook heb ik nagedacht en gesproken over de plannen die we de komende tijd hebben om nog meer mensen meer kansen te bieden om actief mee te doen.

 

 

Minder uitkeringen

Deze week begon goed. Samen met de rayonmanager van UWV stelde ik vast dat het goed gaat met de economie in onze arbeidsmarktregio en dat veel minder mensen afhankelijk zijn van een uitkering. Ook bij Laborijn is deze ontwikkeling zichtbaar, zo besprak ik met de directeur. Er zijn steeds meer mensen vanuit de Tozo een stap verder geholpen. Het aantal coronabesmettingen in onze gemeente is gedaald en laten we hopen dat dit de komende weken zo blijft. De GGD schaalt de testcapaciteit en vaccinatiecapaciteit af. Fijn om die ontwikkelingen te zien.

Kinderen over armoede

Vanochtend had ik een groep kinderen uitgenodigd die in het kader van armoede en het Meedoenarrangement met ons kwam praten over hun ervaringen. We zijn bezig om de uitvoeringsagenda armoedebeleid te actualiseren en ik vind het belangrijk om ook van mensen zelf te horen hoe zij het ervaren. Wat een eerlijke en open reacties gaven zij! Ze vonden het belangrijk dat de gemeente eraan bijdraagt dat iedereen mee kan doen. Dat is volgens kinderen belangrijker dan spullen. Als tip kregen we mee om bezoek aan musea mogelijk te maken, nog meer aandacht te geven aan andere groepen inwoners en het meer bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld op school. De kinderen hebben hun inbreng genoteerd en wij hebben afgesproken deze mee te nemen in de uitvoering.

Versterking arbeidsmarktregio Achterhoek

Vanmiddag was de eerste collegevergadering en op de agenda stond o.a. de versterking van de regionale samenwerking in de arbeidsmarktregio Achterhoek om meer mensen aan het werk te helpen en te houden. In de afgelopen maandag hebben we als centrumgemeente in samenwerking met UWV en de andere Achterhoekse gemeenten een aanpak uitgewerkt om de samenwerking de komende jaren te versterken en te verduurzamen. In de aanpak gaat het om drie lijnen: (1) van werkloosheid naar werk, (2) van werk naar werk en (3) iedereen doet mee.

In de komende tijd wordt de concretisering van bovenstaande lijnen steeds duidelijker. In het kader van de eerste lijn hebben we bijvoorbeeld ons werkgeversservicepunt, het convenant SROI en Move2Social. De tweede lijn wordt o.a. ingevuld met Op IJver en het regionaal mobiliteitsteam. Om te bereiken dat iedereen mee kan doen zetten we regionaal in op jongeren, nieuwkomers en laaggeletterden. Voor hen zijn er specifieke aanpakken, waar we met samenwerkingspartners op in zetten.

Al met al een mooie start na de zomerperiode. Ik heb er veel zin in!

Zelfbewoningsplicht grote stap dichterbij

SP SP Doetinchem 15-07-2021 21:29

Tijdens de laatste raadsvergadering van dit politieke jaar is het voorstel van de SP om te onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat woningen niet door beleggers of huisjesmelkers worden gekocht aangenomen.

Onderzocht wordt welke juridische mogelijkheden er zijn om bij de bouw van nieuwe koopwoningen te eisen dat de koper er zelf gaat wonen. En daarnaast te onderzoeken of het mogelijk is om het opkopen van bestaande woningen te verbieden, zodat ook daar de eigenaar gewoon zelf in de woning woont.

Tijdens de begrotingsbehandeling in november van 2021 zal duidelijk zijn wat er kan en mag en zal de raad een definitief besluit kunnen nemen. Daarmee wordt beleggers, huisjesmelkers en speculanten de pas afgesneden.

Kadernota 2022

CDA CDA Doetinchem 15-07-2021 18:59

Wat een jaar hebben we gehad met elkaar; en wat is de samenleving van Doetinchem veerkrachtig gebleken. Bedrijven die een heel jaar meer dicht dan open waren, naast ouderen ook jongeren die ineens veel last hadden van eenzaamheid en familiegebeurtenissen die in hele kleine kring moesten plaatsvinden. Veel verdriet maar ook mooie initiatieven kenmerken voor mij de afgelopen 15 maanden. Voor de financiële positie van onze gemeente was het spannend; en complimenten aan het college; Doetinchem was in crisistijd niet een harde rekenmeester maar het steuntje in de rug waar zoveel mensen behoefte aan hadden. En hoewel de korte termijn nog onzeker blijft moeten we vertrouwen houden; het komt goed. De economie verkeert in een spagaat. Een deel van de ondernemers heeft het water nog aan de lippen staan, een ander deel staat in de wachtrij voor een kavel op het A18 bedrijvenpark. Dat maakt de situatie ook zo diffuus. Er lijken op dit moment soms twee economieën te bestaan. Punt van zorg bij het A18 bedrijvenpark en niet alleen daar, is overigens stikstof. Wat gaat deze problematiek betekenen voor onze bedrijven die willen en moeten uitbreiden. Voorzitter daar zit overigens nog een punt van zorg. We wonen met heel Doetinchem ‘’op het platte land’’. Twee opvolgende CDA wethouders hebben de natuur gigantisch weten uit te breiden; en het is prachtig! We hebben maar een klein stukje landoppervlak als gemeente. Dat betekent dat we slim om moeten gaan met onze ruimtelijke ordening en er dubbele bestemmingen kunnen zijn of in ieder geval naast elkaar moeten kunnen bestaan. Het kan niet zo zijn dat we compenserende maatregelen nemen om ontwikkelingen door te laten gaan en dan die compenserende maatregelen een argument vormen om een ontwikkeling niet door te laten gaan. Op het einde is 1 partij de verliezer. Of het groen omdat er geen bestemming natuur meer op willen leggen, of de bebouwde omgeving omdat alles vast en op slot zit. Richting 2036 zijn er veel ontwikkelingen nodig, ons advies aan het college, maak deze in de nabije toekomst concreet en blijf aandacht besteden aan goed verwachtingsmanagement en smeed het ijzer wanneer het heet is. Tijdens de vorige begroting hadden we het voor het eerst met elkaar over 70.000 inwoners in 2036. Hier gaan de kosten wel voor de baten uit en dat blijkt ook uit deze kadernota. De personeelslasten lijken voor het eerst sinds lange tijd goed onder controle te zijn. Dat geeft ook de ruimte om weer verder te kijken. Kunnen we een beter product leveren voor onze inwoners en ondernemers. En ja daar zijn investeringen voor nodig, dat krijg je met ambities en nieuwe taken. Ook hopen we dat we nog meer kunnen samenwerken met buren, andere overheden en de regio. Niet eens om de kosten te drukken, maar wel om de kwaliteit te verbeteren. We hoeven als gemeente het wiel niet opnieuw uit te vinden. Twee jaar geleden hadden we het bij de kadernota voor het eerst over de bezuinigingen. Die waren pittig en blijken soms ook uitdagend om te behalen. Maar het geeft ons nu weer een heel klein beetje lucht. Overigens wel geleende lucht want Den Haag perst het er zo weer uit door taken over de schutting te blijven kieperen zonder voldoende middelen. Daarnaast hebben we nog de opschalingskorting, herverdeling gemeentefonds en de blijvende tekorten in de jeugdzorg. We zijn te strak in het pak genaaid. Het college heeft de vlucht naar voren genomen en flink aan de bel getrokken; helemaal prima. Mijn fractie houdt hoop dat er de komende maanden beter nieuws komt uit onze hofstad. Er worden kleine stapjes gezet. Voorzitter; waar iets minder kleine stapjes moeten worden gezet is de woningmarkt. Deze is zwaar overspannen en er is amper nog aan een huis te komen. Goed dat we aan het bouwen zijn en daar moeten we dan ook flink mee doorgaan. Doetinchem, Wehl maar zeker ook Gaanderen staan te springen om nieuwe woningen. Prima dat er een visiedocument Doetinchem 2036 komt…..maar zoals iemand anders ooit zei: In gebabbel kunnen we niet wonen (en dan net wat anders) Blijf vooral tempo houden in het bouwen. Er is hier werk genoeg dus de handjes hebben we keihard nodig. Door de krapte op de arbeidsmarkt hopen we ook bij Laborijn nog een verdere daling te zien. Ik hoor alleen maar kleine zelfstandigen die schreeuwen en smeken om arbeidskrachten. Wethouder Huizinga daar moet toch een enorme kans liggen om onze inwoners met een uitkering en onze inburgeraars weer op weg te helpen naar een mooi bestaan, een fijne baan en verhoogde eigenwaarde. Voorzitter tijdens de laatste bezuinigingsronde was het bezuinigen op mobiliteit een flinke meloen voor ons om door te slikken. We fietsen meer, gaan op steeds meer plaatsen 30km/u rijden en sommige wegen zien eruit als een lapjesdeken waar ze in België zelfs de hik van zouden krijgen. Als we verkeersveiligheid, vergroening, het ruimte geven aan de fietser en het voorkomen van kapitaalsvernietiging zo belangrijk vinden dan is het inderdaad de hoogste tijd dat langzaam weer op te pakken. Voorzitter bij wegenonderhoud worden vaak slimme combinaties gemaakt. Die slimmigheid zien we ook op andere terreinen. Het zijn soms kleine dingen maar bij de renovatie van Zwembad de Byvoorde in Wehl bijvoorbeeld; Niet alleen kijken naar de fysieke staat van de stenen, maar ook direct naar slagen die je kunt maken op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit. Daar worden we als CDA erg enthousiast van. Het zijn investeringen die goed zijn voor de sociale cohesie. Als we gaan groeien naar 70.000 zal de sociale cohesie nog belangrijker worden en meer aandacht vragen. Sportclubs, ontmoetingscentra, religieuze instellingen, culturele verenigingen maar ook het Trefpunt in Gaanderen zijn het cement van iedere wijk of dorp. Laten we daar zuinig op zijn en ga niet aan het cement zitten knabbelen want dan storten de huizen zo in elkaar en is er al helemaal geen draagkracht voor een uitbouw. Niet alles hoeft direct aan het overheidsinfuus, maar ondersteuning blijft gewenst zodat verbindende projecten gewoon door kunnen gaan. MET de kracht van de samenleving want die is van onschatbare waarde. Nog iets van onschatbare waarde; mantelzorg. We schrokken ons een hoedje toen VIT aangaf te gaan stoppen. Fijn dat er zo snel in buurtplein een vervanger is gevonden. Wel 1 aandachtspunt van onze kant. Mantelzorgers hebben vooral warmte begrip en ondersteuning nodig. Dat is echt een andere tak van sport dan buurtcoaches of jeugdzorg. Wethouder Langeveld, zorg er a.u.b. voor dat het gewoon laagdrempelig, warm en steunend blijft. Wat niet onopgemerkt mag blijven is dat de CDA fractie blij is te constateren dat het ons vanuit Doetinchem en de Achterhoek steeds beter lukt grote cofinanciering van het Rijk binnen te halen bij onze opgaven. Na de regiodeal kwam vandaag het mooie nieuws dat we 2,2 miljoen krijgen vanuit het volkshuisvestingsfonds. Hierdoor kunnen we weer belangrijke slagen maken voor de verduurzaming van onze woningen. Voorzitter we ontkomen er niet aan; Een bijdrage in deze tijd kan niet zonder een paar woorden over de energietransitie. Binnenkort in Doetinchem; Het eerste waterstoftankstation; chapeau! En De eerste velden zonneparken zijn in ontwikkeling of procedure. U weet voorzitter dat de CDA fractie daar nooit erg vrolijk van is geworden. Zon op land staat in onze eigen energieladder al vrij laag, en zon op goede landbouwgrond staat al helemaal niet op ons prioriteitenlijstje. Een inzicht, zo begrepen we gisteren, die ook doorgedrongen is tot de RES tafel. Er zijn mooie ontwikkelingen in het land; bermen langs en tussen snelwegen die worden gebruikt, reststukken industrieterrein, overkappingen met zonnepanelen en natuurlijk zon op dak bij de ondernemer en de boer. Laten we blijven kijken naar dit soort oplossingen en laten we verder vooral geld en moeite blijven steken in de haalbare 80% i.p.v. in de voorlopig niet haalbare 100%. Consumeer voor nu vooral eerst het laaghangende fruit, dan heb je veel eerder de buik vol en minder energie verbruikt. Bovenstaande is de bijdrage die uitgesproken is door onze fractievoorzitter Jeroen Berends tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 juli 2021.

Kadernota 2022

D66 D66 Doetinchem 15-07-2021 18:12

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 juli 2021 heeft Pieter Herngreen namens D66 Doetinchem de volgende woordvoering ingebracht tijdens de behandeling van de kadernota 2022:

Voorzitter,

We vergaderen vandaag over de laatste kadernota van het college in deze raadsperiode. Vorig jaar hadden we zorgen over de gevolgen van de coronapandemie en de gevolgen voor de gemeentebegroting. Als we terugkijken zien we dat er gevolgen zijn, maar niet zo ernstig als we verwacht hebben.

De kadernota die nu voorligt bevat bemoedigende uitspraken van het college over de toekomst van onze gemeente. Het college toont ambitie door een heldere keuze: Doetinchem maakt de overgang van beheer- naar ontwikkelingsgemeente. Dat spreekt uit het plan om te groeien naar 70.000 inwoners in 2036. De visienota hierover zien we graag tegemoet. Met alles wat daarbij komt zouden we graag accenten zien bij thema’s die D66 aan het hart gaan en waar duidelijk kansen liggen of we kansen moeten afdwingen.

Economie

Doetinchem is een centrumgemeente en moet zich als zodanig in de regio profileren. Dat betekent groei met een duidelijk oog voor de belangen van de gemeenten in de omgeving en van de regio. Daarom vinden wij de regionale samenwerking zo belangrijk. Maar ook een vitale economie binnen de gemeentegrenzen telt mee. Werkgelegenheid scheppen in de innovatieve maakindustrie, de ICT, de logistiek, detailhandel en horeca is essentieel om nieuwe inwoners aan te trekken. Om te groeien moeten er betaalbare woningen komen. Het verdienvermogen van Doetinchem is immers van een toereikend woonaanbod afhankelijk. Ook bij het maken van de Omgevingsvisie en -plannen vraagt dat om duidelijke sturing door de gemeente. Woningbouw en een aantrekkelijke woonomgeving voor jongere werknemers zijn voorwaardenscheppend. D66 steunt dan ook de transformatieopgave van winkels en kantoren naar woonruimte.

Toplocatie Oost biedt perspectief, en we denken dat uitbreiding van beroepsgerichte opleidingen onontkoombaar is, ook op HBO niveau. Met de groei van de gemeente is het nodig mogelijkheden te verkennen voor vestiging van een breed onderwijsaanbod en facilitering hiervan.

Duurzaamheid en klimaat

D66 ziet graag dat de uitvoeringsagenda Duurzame energieopwekking een soort kristallisatiepunt wordt voor een breed scala duurzaamheidsinitiatieven. Het tegengaan van klimaatverandering en het opvangen van de gevolgen van opwarming is immers een dwingende noodzaak. Dat betekent dus dat de gemeente doorgaat met het plannen van duurzame energieopwekking, rekening houdend met de effecten op gezondheid en welzijn. Essentieel is de betrokkenheid van burgers daarbij. Het sleutelwoord is hier participatie, niet alleen in de planning maar vooral ook het delen in de opbrengst. Het beleid van onze gemeente is mede daarop ingericht, maar het dient vooral een plaats te krijgen aan de voorkant van de procedures. En tenslotte vragen we blijvend aandacht voor de zorgvuldige inpassing van initiatieven in de landschappelijke omgeving.

D66 ziet in dit thema een dermate groot belang dat wij vinden dat er meer zichtbaar integraal ofwel intersectoraal beleid moet komen. Dat betekent dat beleidseffecten voor duurzaamheid in het ene domein ook worden beoordeeld op effecten in andere beleidsdomeinen. D66 zou dan ook graag zien dat in raadsvoorstellen een rubriek komt dat ingaat op de gevolgen voor duurzaamheid met betrekking tot duurzaamheid in de eerste plaats, maar ook andere factoren zoals stikstof. Als die effecten er niet zijn, dan wordt dat ook verantwoord. Zo’n aanpak helpt bij bewustwording en doordenking en biedt de raad gelegenheid hierop kaders te stellen en te controleren. De reactie en uitwerking hiervan door het college hierop zien we graag.

Mobiliteit

De fietsbereikbaarheid van onze centrumgemeente verdient in 2022 aandacht. We hebben volop geïnvesteerd in cruciale ontsluiting voor auto’s, maar we willen dat steeds meer mensen op de fiets onze stad eenvoudig en snel kunnen bereiken. Dat vraagt om aanpassing van fietspaden en snelfietsroutes. D66 wil daarvoor in het komende jaar voorstellen zien in het uitvoeringsprogramma mobiliteit.

Regionale mobiliteitshubs zijn belangrijk voor bereikbaarheid in de Achterhoek en Doetinchem kan daarin een centrale rol spelen. De moet zijn beslag krijgen in de stationsomgeving. Daar zou volgens plannen in de aanloop naar deze raadsperiode sprake zijn van een jongerencampus. We zien graag antwoord op de vraag wat de stand van zaken daarin is. Immers, jongeren en studerenden zouden daar hun verblijf moeten vinden op bereikbare afstand van vervoersvoorzieningen.

Sociaal domein

Over dit brede beleidsdomein valt van alles te zeggen. Wij wijzen op de nadelige gevolgen van te krappe rijksbudgetten voor de financiële toekomst én voor het voorzieningenniveau. Compensatie is nodig, maar daarmee zijn we nog niet uit de gevarenzone. Ook voor het goed uitvoeren van de WMO en de Participatiewet zijn voldoende middelen nodig. D66 wil dat Doetinchem nog meer kan investeren in onze meest kwetsbare inwoners. Voor de jeugdzorg komen gelukkig extra middelen beschikbaar zodat we mogen verwachten dat wachtlijsten en inadequate zorg worden aangepakt. Voorstellen van het college voor de besteding van die middelen hopen we dit najaar te kunnen behandelen.

Ook bij de nieuwe inburgeringswet verlangen we ruimer budget omdat de ambities anders niet haalbaar zijn. Nieuwkomers moeten de kans krijgen goed in te burgeren, vooral door het leren van de taal. Doetinchem wil in samenwerking met andere gemeenten laten zien dat het beter kan dan tot dusverre het geval was.

Met alles wat we in het sociaal domein doen, benadrukken we dat de kosten van het sociaal domein alleen dalen als we fors inzetten op gezondheid, onderwijs en werk om afhankelijkheid van het sociaal domein te verminderen. Datzelfde geldt ook voor de aanpak van de gevolgen van corona en het tegengaan van kansenongelijkheid.

Cultuur

Het valt op dat de kadernota geen opmerkingen bevat over cultuurbeleid. Het lijkt alsof met de oprichting van het cultuurbedrijf Amphion de gemeente haar taak heeft verricht. We zijn natuurlijk heel blij met Amphion, want het is een prestatie van formaat dat zulke heel verschillende organisaties zich hebben kunnen samenvoegen. Waar cultuur een essentieel bindmiddel is in de samenleving dienen we als gemeentebestuur permanent en zichtbaar aandacht te hebben voor de vele initiatieven op cultureel gebied die Doetinchem tot een aantrekkelijke woon- en leefomgeving maken. Verduidelijking en voorlichting over subsidiering is een voorwaarde hierbij.

Tenslotte

Er zijn nog twee zaken, voorzitter, die aandacht behoeven.

Bemoedigend is in de eerste plaats de aanzet die wordt gegeven met het stedelijk plan De Kwekerij. Hier zien we hoe kansen en mogelijkheden kunnen worden benut om woonruimte en duurzaamheid te integreren. D66 vindt dat het in de toekomst nauwelijks anders kan dan langs de lijnen van ruimtelijke plannen die uitgaan van ruimtelijke adaptatie van wonen en natuur en de energietransitie.

Verontrustend is in de tweede plaats de financiële toekomst waar we in de meerjarenbegroting rode cijfers zien. De effecten van het rijksbeleid kunnen positief uitpakken, maar het evenwicht is wankel. En daarmee legt dit college een zeer lastige uitdaging neer voor het beleid van het nieuwe college in 2022. We hopen in de begroting een optimistischer beeld te zien, maar we steunen in elk geval van harte de inspanningen van dit college om deze collegeperiode goed af te sluiten.

Bestemmingsplan Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41

CDA CDA Doetinchem 12-07-2021 19:00

Het Tankstation. Een veel besproken en bediscussieerd onderwerp. Is het niet hier in de raad, dan wel daarbuiten. Zoals ook door ons vorig jaar aangegeven, vinden wij dit een goed raadsvoorstel. Dit hoeft niet gewijzigd te worden. En niet in de laatste plaats is de Raad van State het met ons eens. Sterker nog, die vraagt om een ruimtelijke onderbouwing waarom juist tegen dit raadsvoorstel zou moeten worden gestemd. Die was er toen niet, en die is er nu niet. Strikt genomen gaat het niet eens over de locatie aan de ORW, als wel om het verwijderen van het recht aan de Wijnbergseweg, de aanleg van natuur, en niet alleen in feitelijk gebruik, maar ook op basis van bestemming. En tot slot wordt de veiligheidscontour geborgd. Wij hebben als gemeente gevraagd wie naar deze locatie wil verhuizen. Wij als gemeenteraad hebben democratisch besloten dat deze locatie geschikt is. Dit voorstel doet recht aan de initiatiefnemer om de verplaatsing mogelijk te maken naar de Oostelijke Randweg, als ook geeft het invulling aan de door ons als raad goedgekeurde planologisch ruimte voor de vestiging van dit gasstation, op deze locatie. Niemand ….. heeft in de achterliggende periode van ruim 7 jaar er ooit naar gevraagd dit anders in te vullen. Geen enkel raadslid. Geen enkel collegelid. En dat is maar goed, immers volgens ons als CDA is dit een goede invulling. Tankstations met een gasinstallatie behoren aan een rondweg, en niet in een wijk als De Hoop, grenzend aan Het Weerdje. En zo hebben we het ook met elkaar afgesproken. Wij noemen dit betrouwbare politiek. In die zin een duidelijk, herkenbaar en een rechtmatig verhaal. Het zal u dan ook niet verbazen dat wij als CDA voor dit voorstel zijn. Maar voorzitter, er zijn nog twee aspecten waar wij graag aandacht voor vragen. En dat is niet omwille van de invulling en uitvoering van dit voorstel. Als wel naar aanleiding van, en de gevolgen die dit proces kan hebben naar de buitenwereld toe. Bij dit proces hebben wij als raadsleden, niet meer of minder dan bij andere voorstellen, de taak te toetsen en te beoordelen of iets past binnen de kaders die wij zelf als raad hebben meegegeven aan college. Het college geeft daar vervolgens invulling dan wel uitvoering aan. Wij als raad hebben ook de taak te luisteren naar datgeen in de samenleving leeft, en al dan niet naar te handelen. Maar tegelijkertijd ook het overzicht en weging van dat geluid op een juiste manier te schalen. Het kan niet zo zijn dat door beeldvorming, emotie of onderbuikgevoelens, feiten aan de kant worden geschoven, en daardoor besluiten worden genomen die niet houdbaar zijn. En tot slot nog de natuur. De uitbreiding van de Zumpe, de aanleg van deze natuur tot vooralsnog zo’n 120 hectare, komt groot deels door inspanningen van de huidige en voorgaande CDA wethouders die ruimtelijke ordening en natuur in hun portefeuille hebben. Maar buiten de Zumpe om, …. de meeste natuur wordt aangelegd in het buitengebied. Door boeren, burgers en buitenlui. Niet door de provincie, niet door de gemeente, maar door onze inwoners van de gemeente Doetinchem. Maar als er op deze manier, zoals bij dit dossier, gebruik gemaakt wordt van de functie natuur, om iets tegen te houden dat feitelijk mogelijk is, op basis van bestemming, maar ook op basis van onderzoeken, vrezen wij dat met een tegenstem aan dit voorstel, dit een verkeerd signaal is voor het naast elkaar kunnen laten bestaan van verschillende functies. Het zou zomaar een tegenwerking kunnen hebben in het creëren van groene structuren in het buitengebied. Iets dat door beeldvorming wordt gecreëerd, maar niet de feitelijkheid behoeft te bevatten. Iets dat wij als CDA niet willen nastreven. Bovenstaande is de bijdrage die uitgesproken is door onze woordvoerder Rob Veenes tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 juli 2021. Bron afbeelding: Pexels.com

Beheersverordening Landelijk Gebied - 2021

CDA CDA Doetinchem 12-07-2021 18:51

De beheersverordening landelijk gebied zou,… of is eigenlijk niet meer een vastlegging van feiten. Met als doel een eenduidig planologisch kader te creëren om in de toekomst, vanwege het ontbreken van een actueel bestemmingsplan, initiatieven eenvoudig te kunnen toetsten. De term ‘noodoplossing’ wordt in deze wel eens gebruikt. Dit vinden wij wel iets te makkelijk, gezien het feit we vooralsnog nog wel zijn gebonden aan deze manier van werken. Kleine planologische ontwikkelingen kunnen eenvoudig geregeld worden via deze verordening. Maar de grotere moeten toch via het planologisch kader, of nog verder, via een verordening worden geregeld. En juist deze laatste bevordert de snelheid en flexibiliteit niet. Maar los van het algemene. Wij waren als CDA verbaasd dat er op meerdere plaatsen in het gehele buitengebied, agrarische gronden in een keer, zomaar, werden bestemd als natuur. Met louter en alleen de motivatie dat deze beter past bij de feitelijkheid. De feitelijkheid is,… dat natuur, ook simpelweg kan én mag worden gecreëerd op gronden die de bestemming agrarisch hebben. En niet per definitie de bestemming natuur dienen te hebben. Maar dat is nog tot daar aan toe. Daarover kun je discussiëren, en dat mag. Sterker nog daar kun je een democratisch besluit over nemen. Maar dan kan het niet zo zijn, dat deze bestemmingswijziging in een keer opgenomen is in deze verordening, zonder dat daarbij in het verleden de gebruikelijke inspraak is geweest. Dit vonden wij vreemd, ongemakkelijk en zeker niet wenselijk. Nog los van het feit of je voor of tegen zou zijn. Wij zijn dan ook blij dat wij hebben bereikt dat deze bestemmingen niet gewijzigd worden. Dat agrarische grond agrarisch blijft, los van de invulling. Dit is goed voor het landelijk gebied, maar zeker ook voor haar inwoners en gebruikers, wat veelal agrarisch ondernemers zijn. Natura 2000 gebieden; stikstofdepositie. Voorzitter tot slot. Het is een breed, complex en groot dossier. Er zijn ongeveer 1600 adressen benaderd. Daar zijn een 80 reacties op gekomen, wat heeft geleid tot een significant aantal wijzigingen. Of dit veel of weinig is laten wij graag in het midden. Waar wij nog wel graag op willen wijzen, dat mochten er zaken onverhoopt toch nog incorrect zijn weergegeven, daar op passende en correcte wijze mee wordt omgegaan, mits de feitelijkheid klopt. Voor ons als raadsleden is het niet onze taak iedere wijziging te toetsen. De toelichting op de beheersverordening geeft ons een beeld van hoofdlijnen. De reactienota geeft ons een beeld van de belanghebbende, met daarbij de beantwoording of motivatie. En tot slot de nota van wijzigingen geeft ons het beeld van datgeen is aangepast. Misschien is het een idee om in de toekomst te bezien hoe wij om moeten gaan met een beoordeling van dergelijke stukken. Wellicht is dit toch de juiste manier, maar misschien kan het ook wat tastbaarder. Bovenstaande is de bijdrage die uitgesproken is door onze woordvoerder Rob Veenes tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 juli 2021.

Voorlopig geen besluit tot het plaatsen van windmolens

SP SP Doetinchem 09-07-2021 07:10

Doetinchem zal voorlopig geen besluit nemen tot het plaatsen van windmolens. Het voorstel van de SP samen met de VVD en mede-ingediend door CDA, GroenLinks, PvlM en GBD werd tijdens de raadsvergadering van 8 juli unaniem aangenomen.

Alle partijen waren het er over eens dat het onderzoek dat de Tweede Kamer aan het RIVM heeft gevraagd over de effecten van verschillende afstandsnormen op de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden van plekken waar men windmolens wil plaatsen, afgewacht moet worden voordat er definitieve besluiten worden genomen over het plaatsen van windmolens.

SP fractievoorzitter Hans Boerwinkel: " Er is steeds meer weerstand in de maatschappij over onder andere het plaatsen van windmolens, maar ook andere vormen van duurzame energie zoals zonneparken op land. Het huidige klimaatbeleid faalt en is onrechtvaardig. Klimaatverandering zorgt wereldwijd voor verwoeste oogsten, hittegolven, watertekorten, aardbevingen, vervuilde lucht en gezondheidsschade. De klimaatcrisis en de sociale tweedeling zijn uitwassen van hetzelfde kapitalistische denken."

De rijkste één procent van de wereldbevolking stoot dubbel zoveel Co2 uit als de armste helft. Klimaatbeleid moet dan ook gericht zijn op een eerlijke verdeling van de lasten en de lusten. En dat begint bij een lokale invulling waar inwoners niet door benadeeld worden. Financieel niet, maar ook niet in hun woongenot.

Boerwinkel: "92% van de elektriciteit die huishoudens gebruiken kan worden opgewekt door zonnepanelen op alle geschikte daken te plaatsen. Dan is er dus nog geen windmolen of zonnepark op land geplaatst. Voor de resterende energiebehoefte is het dan ook belangrijk om dat landelijk te bekijken. Windmolens kunnen het best op zee staan. Daar hebben ze de  grootste opbrengst en de minste overlast."

https://doetinchem.sp.nl/nieuws/2021/07/voorlopig-geen-besluit-tot-het-plaatsen-van-windmolens

Zie ook het artikel in de Gelderlander -> https://www.gelderlander.nl/doetinchem/doetinchem-zet-plannen-windmolens-in-koelkast~aad209bf/

Jorik Huizinga gekozen tot lijsttrekker

D66 D66 Doetinchem 05-07-2021 15:21

De leden van D66 Doetinchem hebben Jorik Huizinga tot lijsttrekker gekozen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Het bestuur van D66 is verheugd dit te kunnen melden. Voorzitter Ted van Vilsteren: “We zijn als D66 trots zijn op deze lijsttrekker die D66 Doetinchem vol enthousiasme zal aanvoeren op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen.”

 

Op dit moment is Jorik Huizinga wethouder in het Doetinchemse college. Hij was bij de vorige verkiezingen ook lijsttrekker. De partij kreeg toen meer stemmen dan bij voorgaande verkiezingen en is in de gemeenteraad vertegenwoordigd met vier zetels. D66 wil het resultaat op 16 maart 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen overtreffen. De keuze voor de lijsttrekker wordt daarbij als eerste belangrijke stap gezien.

D66 werkt in afstemming met de andere gemeenten in de Achterhoek aan het verkiezingsprogramma. Na de zomer start de kandidaatstelling voor de overige kandidaten die op de D66-lijst willen voor de gemeenteraad. De lijstadviescommissie van de Doetinchemse democraten zal tot een oordeel komen, waarna de leden de volgorde van de D66-kandidatenlijst bepalen. De interne stemming van D66 vindt plaats in het najaar.

Jorik Huizinga: “Ik ben vereerd met het vertrouwen dat de leden in me hebben en dat ik hun lijsttrekker mag zijn bij de GR2022. Samen met hen en alle andere inwoners van onze gemeente zet ik me graag in voor Doetinchem als sterke centrumstad in een groene Achterhoekse omgeving!”