Nieuws van politieke partijen in Dongeradeel over Partij voor de Dieren inzichtelijk

4 documenten

Motie SP Fryslan tegen CETA aangenomen

SP SP GroenLinks Partij voor de Dieren Dongeradeel 31-10-2019 21:33

SP Fryslan heeft woensdag 30 oktober 2019 in Provinciale Staten succesvol een motie ingediend over de mogelijke schadelijke gevolgen van het vrijhandelsverdrag CETA van Europa met Canada. De SP deed dit samen met de fracties van GrienLinks, FNP en Partij voor de Dieren.

CETA maakt het kapitaal nog machtiger en geeft buitenlandse investeerders de mogelijkheid om via aparte rechtbanken – waar binnenlandse bedrijven en mensen geen toegang toe hebben – enorme schadeclaims in te dienen als ze menen dat nationale wetgeving, bijvoorbeeld een streng milieubeleid, hun ‘rechten’ als investeerder aantast. Dit is uiteraard absurd. We moeten juist het kapitaal aan banden leggen, binnen de EU en wereldwijd. 

Ook Vakbonden, NGO’s en boerenbelangenorganisaties hebben zich uitgesproken tegen CETA. Bijvoorbeeld landbouwproducten die aan minder strenge eisen voldoen (gekloond, hormonen enz.) zouden op deze manier via de EU ons land binnen kunnen komen. Ten nadele van de eigen boeren en hun producten die aan strenge eisen voldoen.

Ook kunnen de protesten van burgers worden beperkt door het nieuwe verdrag. Michiel Schrier noemde in zijn betoog het voorbeeld van het gaswinningsbedrijf Vermilion. Dat bedrijf uit Canada wint gas uit diverse kleine gasvelden in Fryslân.

De SP motie van Michiel Schrier en Hanneke Goede werd door GS van provincie Fryslan met overgrote meerderheid aangenomen (29 voor, 14 tegen). Ook in andere provincies is gestemd tegen CETA. Hiermee wordt een krachtig signaal naar de Kamer gestuurd dat we een CETA niet moeten willen. 

Als 1 van de lidstaten van Europa tegen is, is de CETA (in deze vorm) van tafel.

Meer over het standpunt van de SP tegen CETA, klik hier.

Uitslagen Europese verkiezingen

SP SP D66 CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren ChristenUnie Dongeradeel 03-06-2019 07:52

Op donderdag 23 mei stemde Nederland al voor de Europese Parlementsverkiezingen, maar de uitslagen werden pas zondagavond na 23.00 uur bekend gemaakt. Dit omdat de meeste EU-landen zondag nog stemden. Hier beneden de uitslagen.

In Dantumadiel kreeg de SP 3,8 procent van de stemmen. Het is de enige gemeente waar de ChristenUnie/SGP verrassenderwijs het populairst was. Daarna kwamen de PvdA en het CDA. De opkomst in Dantumadiel was 38,7%.

ChristenUnie/SGP (23,7%)

CDA (20,0%) PvdA (14,1%) Forum voor Democratie (13,8%) VVD (8,7%) GroenLinks (4,6%) SP (3,8%) PVV (3,6%) D66 (2,6%) Partij voor de Dieren (1,9%) 50PLUS (1,8%) Alle andere partijen minder dan 1%

In Noardeast-Fryslân kwam de SP uit op 3,3 %. Net als in Achtkarspelen was ook hier het CDA de populairste partij. Daarna komt ChristenUnie/SGP en de PvdA, de grote winnaar van deze verkiezingen. De opkomst in Noardeast-Fryslân was 38,5%.

CDA (22,7%) ChristenUnie/SGP (16,8%) PvdA (15,6%) VVD (12,1%) Forum voor Democratie (10,7%) GroenLinks (5,5%) PVV (3,4%) SP (3,3%) Partij voor de Dieren (3,0%) D66 (2,8%) 50PLUS (2,4%) Alle andere partijen minder dan 1%

EU stempassen en kandidaatlijsten

SP SP D66 CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Dongeradeel 11-05-2019 08:38

In Noardeast-Fryslân en Dantumadiel - de gemeentes van onze afdeling - hebben de inwoners inmiddels de stempassen (30 april) en kandidaatlijsten (9 mei) in de brievenbus gekregen. Op 23 mei zijn de Europese verkiezingen.

Er doen 16 partijen mee aan deze verkiezingen, t.w. SP (lijst 5), D66, CDA, PVV, VVD, PvdA, CU/SGP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus, Jezus Leeft, Denk, De Groenen, FvD, VandeRegio/Piratenpartij en Volt.

Bij de SP staan 29 personen op de lijst en lijstaanvoerder is Arnout Hoekstra. Op de 5e plek staat Fenna Feenstra, voormalig fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten van Fryslân. Voorheen woonachtig in Sneek, nu in Groningen. Zij is tevens coach van onze afdeling.

Andere partijgenoten uit het noorden zijn Jannie Drenthe uit Assen op plek 12, Rosita van Gijlswijk uit Groningen op plek 21, Jos van der Horst uit Drachten op plek 26 en Lisa de Leeuw op plek 28. 

Iedereen succes!

Uitslagen in onze SP afdeling

SP SP VVD CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid D66 Partij voor de Dieren Dongeradeel 30-03-2019 19:20

Ook veel verlies voor de "gevestigde partijen" in onze SP afdeling, maar de CDA bleef de grootste in Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Ameland. Op Schiermonnikoog werd de PvdA de grootste. Helaas ook hier verlies voor de SP. Desalniettemin, alle SP stemmers: bedankt! Bekijk hier de uitslagen:

Noardeast-Fryslan, opkomst 56,4%

CDA 23,9% -5,9 FVD 14,8 +14,8 FNP 11,3% -2,3 CU 10,2 -1,5 PvdA 8,1 -1,5 VVD 6,9 -0,9 PVV 5,9 -3,0 GL 4,8 +2,5SP 4,1% -4,6 Partij vd Dieren 2,4 +0,4 D66 2,1 -1,3 50plus 1,8 +0,1 Prov Belang Frl 1,4 +1,4 SGP 1,4 +1,4 Natuurlijk Frl 0,7 +0,7 Denk 0,0 0,0 Overige 0,0 -0,5

Voor de uitslagen op kandidaatniveau en stemburo, klik hier.

Dantumadiel, opkomst 59,6%

CDA 21,2  -5 FVD 15,6 +15,6 CU 12,4 -7 FNP 9,4 -1,2 PvdA 8,0 -1,9 PVV 7,7 -3,3 SGP 6,3 +6,3SP 4,2 - 4,7 GL 4,1 +2,0 VVD 4,0 -0,9 D66 2,1 -0,7 Partij vd Dieren 1,6 0,0 50Plus 1,5 0,0 Prov. Belang Frl 1,3 +1,3 Natuurlijk Frl 0,5 +0,5 Denk 0,0 0,0 Overige 0,0 -0,4

Voor de uitslagen op kandidaatniveau en stemburo, klik hier.

Ameland, opkomst 61,7%

CDA 18,2%, FVD 16,7%, VVD 15,8%, Prov Belang Frl 12,6%, PvdA 10,4%, PVV 5,7%, GL 3,4%, 50plus 3,3%, D66 3,2%, SP 2,7% (-4,4%), FNP 2,2%, PvdD 2,1%, CU 2,0%, Natuurlijk Frl 1,5%, SGP 0,1%, Denk 0%

Schiermonnikoog, opkomst 68,8%

PvdA 18,2%, VVD 13,1%, CDA 12,9%, FVD 11,6%, GL 11,0%, PvdD 6,4%, PVV 6,2%, CU 5,1%, SP 4,5%, FNP 4,2%, D66 3,0%, 50Plus 1,1%, Denk 0,4%, Prov Bel Frl 0,4%, SGP 0,4%, Natuurlijk Frl 0,2%