Nieuws van politieke partijen in Dordrecht over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

16 documenten

Van wie is de stad?

SP SP D66 CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid VVD Dordrecht 30-10-2019 09:36

Op dinsdag 29 oktober stond de gemeenteraad van Dordrecht voor een simpele keuze: respecteren we een volkstuinvereniging van gewone Dordtenaren, die al tientallen jaren een stukje groen onderhouden? Of bulldozeren we de volkstuinen aan de kant, ten behoeve van de bouw van 20 dure villa's, waarmee het bestuur hoopt millionairs te lokken die misschien in Dordrecht willen wonen?

De vereniging De Vrije Tuinder staat al jaren onder druk van de gemeente om te verhuizen. Hen werd voorgehouden dat 260.000 euro gemeenschapsgeld - feitelijk dus belastinggeld om woningen voor vermogende mensen mogelijk te maken - voldoende zou zijn voor een fatsoenlijke verhuizing. Toen de kosten hoger uit bleken te vallen, ondanks al het werk wat de tuinders zelf bereid waren te doen, concludeerde het rechtse gemeentebestuur dat de Vrije Tuinder dan maar moest worden opgeheven. Als doekje voor het bloeden mogen ze nog tot eind 2020 blijven, en wordt ze voorgehouden dat als ze zelf een hele goedkope locatie vinden op ons volle eiland, waar ze voor 260.000 of liefst minder naar toe kunnen, dat ze dat dan ook mogen proberen. Iedereen weet dat dat volledig utopisch is.

Als SP stelden we ons vierkant achter de Vrije Tuinder. Wat ons betreft worden tuinders niet verjaagd voor millionairswoningen. Bij de stemming om de verhuizing af te blazen en de mensen te laten zitten waar ze zitten kregen we helaas maar de steun van weinig partijen. VSP, PVV en fractie Jager stemden met ons mee.

Een aantal van de andere partijen wilde simpelweg meer geld uittrekken voor de verhuizing, zodat de gemeente in ieder geval haar beloften aan de tuinders na kon komen. Toen ons voorstel het niet gehaald hadden stemden we voor dit "mindere kwaad", dat de steun kreeg van voornoemde partijen, plus D66, PvdA en Groen Links.

Helaas ook niet voldoende. De rechtse meerderheid van VVD, CDA, BVD en CU/SGP, ondersteund door Gewoon Dordt, besloot in meerderheid de tuinders de nek om te draaien.

Het is wel duidelijk waar de rechtse coalitie voor staat in deze stad. Niet voor de gewone burger die op een mooi stukje groen betaalbaar wil recreëren, en daarmee bijdraagt aan de natuur in de stad. Nee, rechts staat voor de mensen met geld en macht.

Hoe lang nog voor mensen de ogen open gaan?

Artikel 40 vragen mbt prestatieafspraken met het Leger des Heils

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij Partij voor de Vrijheid Dordrecht 15-07-2019 21:49

Gisteren heeft onze fractie samen met de PVV artikel 40 vragen gesteld aan het college over de prestatieafspraken met het Leger Des Heils.

Geachte leden van het college,

De gemeente Dordrecht betaalt een subsidie van enkele miljoenen euro’s per jaar aan het Leger Des Heils. Bij de verstrekking van een subsidie horen zogenaamde prestatieafspraken. In die prestatieafspraken staan vermeld wat de gemeente Dordrecht verwacht van het Leger Des Heils. De manier waarop de prestatieafspraken zijn geformuleerd zegt iets over de relatie tussen de gemeente en het Leger, maar ook in hoeverre het college publieke gelden beheert. De fracties VSP Dordrecht en PVV Dordrecht stellen u daarom de volgende vragen:

1. Zijn er concrete prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente Dordrecht en het Leger Des Heils over de kalenderjaren 2015 tot en met 2020? Zo ja, wat zijn, beknopt samengevat, die afspraken? Zo nee, waarom niet?

2. Wie zijn er betrokken bij het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken?

3. Is er door de gemeente controle uitgeoefend op het nakomen van die prestatieafspraken? Zo ja, hoe en met welk resultaat? Zo nee, waarom niet?

4. Wij vragen de teksten op van de concrete prestatieafspraken over bovenstaand genoemde jaren.

Met vriendelijke

Margret Stolk, VSP

en Dan van Leeuwen PVV Dordrecht

Gisteren heeft onze fractie samen ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij Partij voor de Vrijheid Dordrecht 15-07-2019 21:43

Gisteren heeft onze fractie samen met de PVV artikel 40 vragen gesteld aan het college over de prestatieafspraken met het Leger Des Heils. Geachte leden van het college, De gemeente Dordrecht betaalt een subsidie van enkele miljoenen euro’s per jaar aan het Leger Des Heils. Bij de verstrekking van een subsidie horen zogenaamde prestatieafspraken. In die prestatieafspraken staan vermeld wat de gemeente Dordrecht verwacht van het Leger Des Heils. De manier waarop de prestatieafspraken zijn geformuleerd zegt iets over de relatie tussen de gemeente en het Leger, maar ook in hoeverre het college publieke gelden beheert. De fracties VSP Dordrecht en PVV Dordrecht stellen u daarom de volgende vragen: 1. Zijn er concrete prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente Dordrecht en het Leger Des Heils over de kalenderjaren 2015 tot en met 2020? Zo ja, wat zijn, beknopt samengevat, die afspraken? Zo nee, waarom niet? 2. Wie zijn er betrokken bij het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken? 3. Is er door de gemeente controle uitgeoefend op het nakomen van die prestatieafspraken? Zo ja, hoe en met welk resultaat? Zo nee, waarom niet? 4. Wij vragen de teksten op van de concrete prestatieafspraken over bovenstaand genoemde jaren. Met vriendelijke Margret Stolk, VSP en Dan van Leeuwen PVV Dordrecht

Art. 40 vragen mbt nieuwe aanbesteding Waterbus

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij VVD CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid D66 Dordrecht 24-04-2019 11:23

Betreffende: Artikel 40-vragen

Nieuwe aanbesteding waterbus

Namens de gemeenteraad van Dordrecht:

BVD, Dordtse VVD, CDA, D66, GroenLinks, CU/SGP, PVV, SP, VSP, PvdA en Gewoon Dordt

Afgelopen week werd bekend dat bij de nieuwe aanbesteding van de waterbus de frequentie fors omlaag gaat voor wat betreft de routes van Dordrecht naar Rotterdam en vice versa via de andere Drechtsteden. Van een nieuwe exploitant wordt een veel lagere vervoersfrequentie verwacht dan de reizigers nu gewend zijn. Dat is funest voor een evenwichtige modal split waarbij reizigers een prima alternatief grotendeels kwijtraken. Het Drechtstedenbestuur heeft hierover vorige week een kritische brief geschreven aan de verantwoordelijk gedeputeerde, de heer Janssen. Dit leidt bij de gemeenteraad Dordrecht tot de volgende vragen aan het college:

1. Bent u het met ons eens dat in het programma van eisen tenminste het huidige niveau van dienstverlening te vragen aan een nieuwe exploitant?

2. Bent u het met ons eens dat een verlaging van het niveau van de dienstverlening van de waterbus niet strookt met de groei-ambitie van Dordrecht en de Drechtsteden en de multimodale bereikbaarheid van de Drechtsteden in het algemeen en Dordrecht in het bijzonder? Zo neen, waarom niet?

3. Bent u het daarom met ons eens dat het Dordtse eiland ook per waterbus goed verbonden hoort te zijn met de andere Drechtsteden, Kinderdijk en Rotterdam?

4. Wat is de inzet geweest van het Dordtse college bij de aanbesteding van de nieuwe waterbusconcessie zowel richting Drechtsteden als provincie?

5. Wat is de inbreng van het Dordtse college in zowel de Drechtsteden als naar de verantwoordelijk gedeputeerde Janssen geweest? Welke (harde) Dordtse eisen en wensen zijn in dit overleg op tafel gelegd en wanneer was bekend wat de inzet van de provincie zou zijn?

6. Welke stappen gaat het college nemen zowel binnen de Drechtsteden als naar de provincie nemen om te komen tot de best mogelijke dienstverlening en dienstregeling in de nieuwe concessieperiode?

Artikel 40-vragen Nieuwe ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij VVD CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid D66 Dordrecht 24-04-2019 10:50

Artikel 40-vragen Nieuwe aanbesteding waterbus Namens de gemeenteraad van Dordrecht: de VSP, BVD, Dordtse VVD, CDA, D66, GroenLinks, CU/SGP, PVV, SP, PvdA en Gewoon Dordt. Afgelopen week werd bekend dat bij de nieuwe aanbesteding van de waterbus de frequentie fors omlaag gaat voor wat betreft de routes van Dordrecht naar Rotterdam en vice versa via de andere Drechtsteden. Van een nieuwe exploitant wordt een veel lagere vervoersfrequentie verwacht dan de reizigers nu gewend zijn. Dat is funest voor een evenwichtige modal split waarbij reizigers een prima alternatief grotendeels kwijtraken. Het Drechtstedenbestuur heeft hierover vorige week een kritische brief geschreven aan de verantwoordelijk gedeputeerde, de heer Janssen. Dit leidt bij de gemeenteraad Dordrecht tot de volgende vragen aan het college: 1. Bent u het met ons eens dat in het programma van eisen tenminste het huidige niveau van dienstverlening te vragen aan een nieuwe exploitant? 2. Bent u het met ons eens dat een verlaging van het niveau van de dienstverlening van de waterbus niet strookt met de groei-ambitie van Dordrecht en de Drechtsteden en de multimodale bereikbaarheid van de Drechtsteden in het algemeen en Dordrecht in het bijzonder? Zo neen, waarom niet? 3. Bent u het daarom met ons eens dat het Dordtse eiland ook per waterbus goed verbonden hoort te zijn met de andere Drechtsteden, Kinderdijk en Rotterdam? 4. Wat is de inzet geweest van het Dordtse college bij de aanbesteding van de nieuwe waterbusconcessie zowel richting Drechtsteden als provincie? 5. Wat is de inbreng van het Dordtse college in zowel de Drechtsteden als naar de verantwoordelijk gedeputeerde Janssen geweest? Welke (harde) Dordtse eisen en wensen zijn in dit overleg op tafel gelegd en wanneer was bekend wat de inzet van de provincie zou zijn? 6. Welke stappen gaat het college nemen zowel binnen de Drechtsteden als naar de provincie nemen om te komen tot de best mogelijke dienstverlening en dienstregeling in de nieuwe concessieperiode?

Na het debacle NS, Qbuzz, stevenen ...

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid D66 Dordrecht 24-04-2019 10:02

Na het debacle NS, Qbuzz, stevenen we af op volgend project: de #waterbus. Er is veel te beleven op ons eiland alleen kan niemand er straks meer komen. in ieder geval niet met OV. Daarom hebben we nu op initiatief van Rolin den Heijer van de Dordtse VVD raadsbreed art 40 vragen gesteld. Hopelijk zijn we er op tijd bij. Hieronder kunt u de artikel 40 vragen lezen. Antwoorden op deze vragen verwachten wij over ongeveer 6 weken. Betreffende: Artikel 40-vragen Nieuwe aanbesteding waterbus Namens de gemeenteraad van Dordrecht: Beter voor Dordt, Dordtse VVD, CDA, D66, GroenLinks, CU/SGP, PVV, SP, VSP, PvdA en Gewoon Dordt Afgelopen week werd bekend dat bij de nieuwe aanbesteding van de waterbus de frequentie fors omlaag gaat voor wat betreft de routes van Dordrecht naar Rotterdam en vice versa via de andere Drechtsteden. Van een nieuwe exploitant wordt een veel lagere vervoersfrequentie verwacht dan de reizigers nu gewend zijn. Dat is funest voor een evenwichtige modal split waarbij reizigers een prima alternatief grotendeels kwijtraken. Het Drechtstedenbestuur heeft hierover vorige week een kritische brief geschreven aan de verantwoordelijk gedeputeerde, de heer Janssen. Dit leidt bij de gemeenteraad Dordrecht tot de volgende vragen aan het college: 1. Bent u het met ons eens dat in het programma van eisen tenminste het huidige niveau van dienstverlening te vragen aan een nieuwe exploitant? 2. Bent u het met ons eens dat een verlaging van het niveau van de dienstverlening van de waterbus niet strookt met de groei-ambitie van Dordrecht en de Drechtsteden en de multimodale bereikbaarheid van de Drechtsteden in het algemeen en Dordrecht in het bijzonder? Zo neen, waarom niet? 3. Bent u het daarom met ons eens dat het Dordtse eiland ook per waterbus goed verbonden hoort te zijn met de andere Drechtsteden, Kinderdijk en Rotterdam? 4. Wat is de inzet geweest van het Dordtse college bij de aanbesteding van de nieuwe waterbusconcessie zowel richting Drechtsteden als provincie? 5. Wat is de inbreng van het Dordtse college in zowel de Drechtsteden als naar de verantwoordelijk gedeputeerde Janssen geweest? Welke (harde) Dordtse eisen en wensen zijn in dit overleg op tafel gelegd en wanneer was bekend wat de inzet van de provincie zou zijn? 6. Welke stappen gaat het college nemen zowel binnen de Drechtsteden als naar de provincie nemen om te komen tot de best mogelijke dienstverlening en dienstregeling in de nieuwe concessieperiode?

Aanvullende vragen mbt Sportcampus Schenkeldijk

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij Partij voor de Vrijheid PvdA Dordrecht 28-03-2019 17:23

Aanvullende artikel 40 vragen inzake het dossier Schenkeldijk.

Geacht college,

In de financiële bijlage Raadsvoorstel Scenariokeuze Schenkeldijk zoals gevoegd bij de stukken van de commissie sociale leefomgeving van 19 maart 2019 gaat het college uit van een dekking vanuit het budget toekomstvisie Sportparken van 5,5 miljoen euro.

In de begroting van 2017 heeft de gemeenteraad een budget van 5,5 miljoen gereserveerd voor de benodigde investeringen en kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van fase 1 van de Toekomstvisie Sportparken met de verplaatsingen van verenigingen, aanpassing op de (sport) infrastructuur en realisatie van nieuwe samenwerkingen. Fase 1 besloeg de verhuizing van sportverenigingen van sportpark Corridor (OMC) en sportpark Patersweg (Movado) alsmede de herinrichting van sportpark Schenkeldijk.

Intussen heeft de verhuizing van OMC plaatsgehad en zijn de kosten daarvan verrekend uit het genoemde budget van 5,5 miljoen euro. Onder punt 1 zijn de kosten tijdelijke huisvesting + inhuizen vernieuwbouw stadion berekend op 870.000 euro.

1) Zijn in dit bedrag tevens de aanlegkosten van het nieuwe kunstgrasveld van OMC (FC Dordrecht amateurs) opgenomen?

2) Zo neen, uit welk budget zijn deze aanlegkosten dan wel betaald?

3) Kunt u een specificatie van het bedrag van 870.000 euro geven?

4) Wat zijn de argumenten om het aantal sportparken terug te brengen? Waarom wordt er van afgestapt dat er in iedere wijk ruimte moet zijn voor sport en spel?

In de commissie sociale leefomgeving van 19 maart 2019 sprak wethouder Stam over een gedetailleerde berekening van de investeringskosten door een extern bureau. Kan het college deze externe berekening ter beschikking van de gemeenteraad stellen?

We zijn met name benieuwd naar de gedetailleerde uitwerking van de investering in gebouw en/of hal (de Dijk) die binnen plan Paraplu zonder uitbreiding van sporthal De Dijk bijna 8 ton hoger is dan binnen scenario 5 met uitbreiding van sporthal De Dijk?

• In de financiële bijlage Raadsvoorstel Scenariokeuze Schenkeldijk vinden we geen kosten voor de sloop van sportpark Corridor terug. Hoe rijmt dit met het wel opvoeren van sloopkosten sportpark Patersweg (pt.2) en sloop huisvesting Schenkeldijk (pt.7)?

• Wat is er gedetailleerd opgenomen in de algemene kosten onder pt.8 in de financiële bijlage Raadsvoorstel Scenariokeuze Schenkeldijk?

Wethouder Stam sprak tijdens de commissie sociale leefomgeving van 19 maart 2019 over een sportparkenvisie met 3 à 4 sportparken, hetgeen eerder ook in de krantenpublicaties is opgetekend. (Coalitieakkoord)

1) Wat bedoelt de wethouder hiermee?

2) Verdwijnen op termijn ook sportparken als Vorrinklaan, Smitsweg, Zeehavenlaan en Gravensingel binnen de visie van het huidige college en waar huisvesten we dan clubs als Deetos/Snel, Wieldrecht, SSW, Sporting Delta en Tennisclub Dubbeldam?

3) In geval van reductie tot drie sportparken welke van de grote sportparken Krommedijk, Reeweg en Stadspolders gaat dan op termijn ook verdwijnen?

• In de stukken inzake het Raadsvoorstel Scenariokeuze Schenkeldijk wordt op diverse punten gesproken over mogelijke risico’s bij de investeringen, de dekking en de exploitatie. Is er een risicoanalyse gemaakt en zo ja, kunt u deze met ons delen

• In bijlage 3 bij het voorstel Toekomstscenario Sportcampus Schenkeldijk beklaagt de Sportraad zich over het feit inhoudelijke reactie vanuit de gemeente op de adviezen uitblijft en dat de adviezen niet de beoogde plek in de besluitvorming krijgt. Verder uit de Sportraad op diverse punten kritiek op de voorstellen.

1) Wat vindt het college van de klacht van de Sportraad over het gebrek aan terugkoppeling?

2) Op welke argumenten heeft het college de adviezen van de Sportraad naast zich neergelegd?

3) Gezien de klachten van de Sportraad vindt het college nog wel dat er een functie is voor de Sportraad?

4) Is het college met ons van mening dat verenigingen die op verzoek van de gemeente meewerken aan een verhuizing, daar financieel en qua accommodatie niet op achteruit mogen gaan?

5) Welke consequenties zijn er voor verenigingen die niet willen meewerken aan de plannen en wensen van de gemeente, wat al voor minimaal twee verenigingen de realiteit lijkt te worden?

Margret Stolk, VSP Kevin Noels, D66

Kitty Kruger, Groenlinks Ineke Jager, fractie Jager Renate de Feo, SP

Irene Koene, Gewoon Dordt Dan van Leeuwen, PVV Cor van Verk, PvdA

Tot onze grote spijt heeft het ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij Partij voor de Vrijheid Dordrecht 19-12-2018 16:21

Tot onze grote spijt heeft het college niet thuis gegeven voor het uitstellen van de verhuizing van het Leger des Heils. Wij hebben als VSP grote bewondering voor het werk dat het Leger de Heils doet voor de mensen die bij hen in de opvang zitten. Omwonenden van het Kromhout, Kasperspad en de Wilhelminastichting hebben al jaren last van de daar gevestigde nachtopvang. Er lopen vele klanten met grote problemen rond in de omgeving van het Leger des Heils. Omwonenden van het Kromhout, Kasperspad en de Wilhelminastichting ervaren hierdoor al jaren grote overlast. De veelal oudere bewoners van de Wilhelminastichting voelen zich niet meer veilig in hun wijk. Ook vragen wij ons af of de problematiek die klanten van het Leger des Heils hebben ook de hulp krijgen die zij nodig hebben. Heeft het Leger des Heils voldoende kennis en professionals in huis die die deze klanten ook kunnen helpen en begeleiden? Dus is er voldoende expertise in huis? Het Leger des Heils is ten slotte geen GGZ-instelling. Laten wij er helder in zijn dat het geen verwijt is richting de cliënten van het Leger des Heils. Zoals wij diverse keren hebben aangegeven dat wij waardering voor het Leger Des Heils! En willen dit ook zeker niet stigmatiseren. Wellicht heeft het leger des Heils ondersteuning nodig om niet alleen de opvang te regelen, maar ook deze mensen psychische te begeleiden? Misschien kan dit met de subsidie die het leger des heils krijgt van de Gemeente?. Het traject waar dit College voor heeft gekozen om de Raad en de buurt, niet goed en te laat op de hoogte te hebben gesteld van de verhuizing vinden wij zeer teleurstellend. Ondanks toezeggingen van de burgemeester blijven wij van mening dat niet alles op te lossen is met cameratoezicht. Handhaving daar verwachten wij dat dit onvoldoende zal zijn. Waar halen wij dit toezicht ineens allemaal vandaan? Er is al een te kort aan handhavers. Zoals de heer Van Leeuwen net al aan gaf in zijn betoog zijn er toezeggingen en uitspraken van collegeleden gedaan. De VSP heeft het gevoel dat dit college de verhuizing er gewoon heeft doorgedrukt. Zonder naar de argumenten te luisteren van de bewoners. Het college in een brief aan het … aangegeven de verhuizing van het Leger des Heils te steunen. Waarom heeft het college niet gestuurd op dit dossier? U weet dat dit dossier heel gevoelig ligt in de wijk? Wij vinden dat de bewoners van het Kromhout/Kasper pad en de Wilhelminastichting recht hebben op de terugkeer van rust in hun wijk Wij verzoeken het college te onderzoeken samen met het Leger des Heils of er mogelijk een anderen plekken voor de opvang zijn? Om een onderzoek te doen naar wat de beste locatie zou zijn voor de opvang van dakloze mensen in Dordrecht en dit te beargumenteren. Wij dienen samen met de PVV een motie hierover in. Er moet niet vandaag een oplossing komen voor de wijk maar gisteren!! Helaas is deze motie verworpen! Margret Stolk

Onze woordvoering op de visie ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij Partij voor de Vrijheid Dordrecht 19-12-2018 15:59

Onze woordvoering op de visie woningbouwprogrammering in de gemeenteraad van 18 december 2018. De visie beschreven in de nota “Voorstel woningbouwprogrammering “ geeft duidelijk de politieke kleur aan van dit college, onze arbeidersstad Dordrecht wordt omgevormd tot een Yuppen Gemeente waar eerder plaats is voor de vermogende burger, dan voor Jan Modaal. Voor sociale huur woningbouw en voor woningen met een redelijke markt/huurprijs wordt nog amper plaatsgemaakt in het toekomstige Dordrecht. Het aantal sociale huurwoningen gaat in de komende jaren zelfs met 600 woningen dalen en dit alles om plaats te maken voor de overdreven bouwdrift van dit rechtse college. Kan het college ons de garantie geven dat er voor de 600 gesloopte huurwoningen ook 600 huurwoningen terugkomen. Van de 10.000 te bouwen woningen in Dordrecht (tot 2032) zal 80% een verkoopwaarde kennen 300.000 tot 450.000 euro en meer. Deze overdreven aantallen woningen en woningprijzen passen niet in de visie van de VSP. Wij willen het karakter van Dordrecht behouden, zoals het altijd is geweest, namelijk een stad van hardwerkende bewoners, die in Dordrecht kunnen wonen in kwalitatief goede woningen, tegen betaalbare prijzen. Er zijn en worden nu al voldoende dure woningen gebouwd de Hoven, Dordtse Hout, Stadswerven, Plantij 2 komt eraan, en zo nog een aantal duurdere woningen. Het is nu juist de tijd om verouderde wijken een opknapbeurt te geven, zoals dat ook is gebeurd in de Zeehavenbuurt en thans gebeurt in Wielwijk. In onze Visie zou nu de Staart aangepakt kunnen worden, maar ook een wijk als Sterrenburg kan wel wat opfrissing gebruiken. Ook woningen voor ouderen, minder valide mensen zou meer aandacht moeten krijgen, levensloopbestendige woningen, (Patiowoningen), want Dordrecht verouderd en hiervoor moeten voorzieningen worden getroffen, anders verhuizen kapitaalkrachtige ouderen naar locaties buiten Dordrecht die wel voorzieningen hebben getroffen voor deze ouderendoelgroep. Wij dienen dan ook een motie in om te kijken naar de behoefte van levensloopbestendige woningen in Dordrecht. Het college laat een hoge ambitie zien ten aanzien van de aantallen te bouwen woningen, nl 10.000 in de komende jaren, waarvan er 4000 moeten worden gebouwd voor 2022. Er is voor 2200 woningen bekend waar die gaan komen, maar waar komen de overige 7.800 resterende woningen?. Verder verdichting van Dordrecht laat ons inziens niet toe, dat er nog 7.800 woningen worden ingepast. Maar waar komen deze woningen dan?. Mij besluipt de gedachte dat deze woningen dan toch in de groene polders van Dordrecht gebouwd gaan worden. Ik zou graag van BVD die net als de VSP tegen bebouwing in de polders is, de garantie krijgen dat dit niet nu, maar ook niet in de toekomst gaat gebeuren. En ook wil de VSP uitleg waar dat dan wel kan gaan gebeuren. Als laatste is financiële kant van ongebreideld bouwen. De reserves van Dordrecht lopen in de komende jaren van 100 miljoen euro terug naar ongeveer 0 euro. Deze bouwambitie is daar tendele debet aan. Maar uit de eerste vingeroefening van de begroting van het plan Amstelwijck blijkt de begroting flinterdun. Een pover resultaat van euro 2,9 miljoen bij de bouw van 600 huizen. Zeer krap begroot en bij de minste wijziging of vertraging van het plan schiet dit project in het verlies. Kortom, de VSP is tegen dit woningbouw programma. Het past niet bij Dordrecht, het kent teveel financiële risico’s en de plannen gaan jaren over de regeerperiode van het huidige college! Gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2022 en de bouwplannen gaan tot en met 2032. Wij dienen dan ook een motie in met de PVV en Fractie de Jager. Helaas is deze motie verworpen. De motie levensloopbestendige woningen is met grote meerderheid aangenomen.

Motie andere locatie daklozenopvang Leger Des Heils (niet aangenomen)

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij Partij voor de Vrijheid Dordrecht 19-12-2018 14:59

Tot onze grote spijt heeft het college niet thuis gegeven voor het uitstellen van de verhuizing van het Leger des Heils.

Wij hebben als VSP grote bewondering voor het werk dat het Leger de Heils doet voor de mensen die bij hen in de opvang zitten.

Omwonenden van het Kromhout, Kasperspad en de Wilhelminastichting hebben al jaren last van de daar gevestigde nachtopvang.

Er lopen vele klanten met grote problemen rond in de omgeving van het Leger des Heils.

Omwonenden van het Kromhout, Kasperspad en de Wilhelminastichting ervaren hierdoor al jaren grote overlast.

De veelal oudere bewoners van de Wilhelminastichting voelen zich niet meer veilig in hun wijk.

Ook vragen wij ons af of de problematiek die klanten van het Leger des Heils hebben ook de hulp krijgen die zij nodig hebben. Heeft het Leger des Heils voldoende kennis en professionals in huis die die deze klanten ook kunnen helpen en begeleiden? Dus is er voldoende expertise in huis? Het Leger des Heils is ten slotte geen GGZ-instelling. Laten wij er helder in zijn dat het geen verwijt is richting de cliënten van het Leger des Heils. Zoals wij diverse keren hebben aangegeven dat wij waardering voor het Leger Des Heils! En willen dit ook zeker niet stigmatiseren.

Wellicht heeft het leger des Heils ondersteuning nodig om niet alleen de opvang te regelen, maar ook deze mensen psychische te begeleiden? Misschien kan dit met de subsidie die het leger des heils krijgt van de Gemeente?.

Het traject waar dit College voor heeft gekozen om de Raad en de buurt, niet goed en te laat op de hoogte te hebben gesteld van de verhuizing vinden wij zeer teleurstellend.

Ondanks toezeggingen van de burgemeester blijven wij van mening dat niet alles op te lossen is met cameratoezicht. Handhaving daar verwachten wij dat dit onvoldoende zal zijn. Waar halen wij dit toezicht ineens allemaal vandaan? Er is al een te kort aan handhavers.

Zoals de heer Van Leeuwen net al aan gaf in zijn betoog zijn er toezeggingen en uitspraken van collegeleden gedaan.

De VSP heeft het gevoel dat dit college de verhuizing er gewoon heeft doorgedrukt. Zonder naar de argumenten te luisteren van de bewoners. Het college in een brief aan het … aangegeven de verhuizing van het Leger des Heils te steunen. Waarom heeft het college niet gestuurd op dit dossier? U weet dat dit dossier heel gevoelig ligt in de wijk?

Wij vinden dat de bewoners van het Kromhout/Kasper pad en de Wilhelminastichting recht hebben op de terugkeer van rust in hun wijk

Wij verzoeken het college te onderzoeken samen met het Leger des Heils of er mogelijk een anderen plekken voor de opvang zijn? Om een onderzoek te doen naar wat de beste locatie zou zijn voor de opvang van dakloze mensen in Dordrecht en dit te beargumenteren.

Wij dienen samen met de PVV een motie hierover in.

Er moet niet vandaag een oplossing komen voor de wijk maar gisteren!!

Helaas is deze motie verworpen!

Margret Stolk