Nieuws van politieke partijen in Drenthe over Partij voor de Dieren inzichtelijk

1135 documenten

SP wil toepassing Bokashi stimuleren

SP SP Partij voor de Dieren Drenthe 13-05-2020 10:46

Bij de bespreking van de jaarstukken vroeg de SP aandacht voor de  potentie van Bokashi. Deze manier van verwerking van mest en/of plantenresten heeft veel voordelen en zou gestimuleerd moeten worden. Lees hier de bijdrage over de jaarstukken 2019

Bijdrage Jaarstukken 2019

Het is goed om te lezen dat ook GS zich zorgen maakt over de financiële positie van de Drentse gemeenten en dat ze nog steeds van mening zijn dat er een structurele oplossing moet komen, zodat gemeenten voldoende middelen hebben om nieuwe en bestaande taken uit te kunnen voeren. GS geeft aan dat ze deze zorgen blijven uitdragen richting het Rijk. We hopen dat die inspanningen vanuit Drenthe effect zullen hebben.

Binnenkort worden de resultaten van het onderzoek naar de verschillende opties voor een snelle verbinding van de Randstad richting het Noorden bekend. De Staten worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De SP fractie vraagt aan GS om dan ook de Staten te informeren over de decentralisatieplannen van het spoor. Het zou heel goed kunnen zijn dat we in Drenthe dan geen intercitytreinen meer hebben en wij zelf verantwoordelijk worden voor de spoorverbinding Meppel-Groningen. Net als de Arivatrein Emmen-Zwolle.  We hebben ons als fractie in het verleden druk gemaakt over het verlies van de intercitystop in Hoogeveen maar de decentralisatie van het spoor zou heel Drenthe dan ontdoen van een intercity. Voor ons is het heel belangrijk dat de Staten in een vroeg stadium meegenomen worden in de discussie over de decentralisatie spoor.

We delen de zorgen die PvdD heeft over de knelpunten rond de waterhuishouding in Drenthe. We kunnen nu al, zo vroeg in het jaar, zien dat er sprake is van grote droogte. We zien uit naar de plannen voor Drenthe die vanaf 2021 moeten starten. We willen wel graag weten op welke wijze we worden geïnformeerd over de plannen. Een brief van GS dat ze de plannen hebben goedgekeurd is wat ons betreft onvoldoende informatie. De vraag is of de Staten op dat moment dan ook die plannen toegestuurd krijgen.

We lezen dat er in 2020 een inventarisatie van vraag en aanbod en potentie van Drentse Biomassa en mono-vergisting plaats vindt. Dit in relatie tot de energievoorziening. We zijn niet enthousiast over Biomassa en mono-vergisting.  De mest en plantaardige resten kun je beter gebruiken voor het maken van Bokashi. De SP zou dus ook liever zien dat we de potentie van Bokashi  in Drenthe bekijken. Zeker op onze arme zandgronden, voor de verbetering van de bodem, en omdat de bodem dan meer water vasthoudt. Voor wat wij er van begrijpen zijn er legio voordelen. Dat zouden we moeten stimuleren en de boeren die dat willen gaan toepassen ondersteunen.

Met het oog op de effecten van de coronacrisis vragen we ons af hoe dat zijn weerslag gaat hebben op de inzet vanuit de investeringsagenda. Wat ons betreft moeten we  hier opties openhouden om ook daar in te kunnen zetten waar het echt  gaat knellen en klappen vallen. Niet alleen vanuit economisch oogpunt maar ook vanuit het perspectief van de “gewone Drenth”.

 

 

Zie ook: Milieu

De (steun) fractie was vandaag op ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Drenthe 28-08-2019 17:53

De (steun) fractie was vandaag op werkbezoek in het Bargerveen om kennis te nemen van de werkzaamheden in het kader van natuurbeheer en natuurontwikkeling door Staatsbosbeheer in het gebied.

Factcheck van het ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Drenthe 28-08-2019 12:06

Factcheck van het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/27/nrc-checkt-hipsterkoffie-draagt-bij-aan-ontbossing-van-de-amazone-a3971381 Conclusie: de soja voor sojadrinks e.d. komt niet uit het Amazone-gebied!

Staatsbosbeheer wil een prachtige ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Drenthe 27-08-2019 07:48

Staatsbosbeheer wil een prachtige laan kappen, vanwege een paar bomen die ziekig zijn. Roep op tot selectieve kap, teken de petitie.

Vandaag was Marianne Thieme bij ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Drenthe 25-08-2019 18:39

Vandaag was Marianne Thieme bij Buitenhof, kijk het hier terug: https://www.vpro.nl/buitenhof/kijk/afleveringen/2019/Buitenhof-25-augustus-2019.html

Spoiler: Mensen hebben natuur ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Drenthe 24-08-2019 11:11

Spoiler: Mensen hebben natuur nodig! https://www.youtube.com/watch?v=Jv0M-UfCKs4

Het lijkt erop dat er een ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Drenthe 21-08-2019 14:17

Het lijkt erop dat er een hobby-knaller rondloopt die het nodig vindt om op een huiskat te schieten. 😭 Hopelijk wordt de dader nu wel gevonden en bestraft. https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/150972/Kat-beschoten-en-aangereden-in-Ruinerwold

De reactie van onze ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Drenthe 21-08-2019 14:14

De reactie van onze fractievoorzitter Thea Potharst op het 'IJsbaandebacle' van Hoogeveen in het Dagblad van het Noorden: Potharst: Is een ijsbaan nog wel van deze tijd? Enerzijds jammer dat de ijsbaan niet doorgaat, anderzijds goed voor de inwoners van Hoogeveen, gezien de financiële situatie van hun gemeente. Dat is de reactie van Statenlid Thea Potharst van de Partij voor de Dieren. Ze hoopt dat er wel een andere breedtesportvoorziening voor in de plaats komt. ,,Dat hoeft wat ons betreft niet per se een ijsbaan te zijn. Eigenlijk vragen we ons af of een ijsbaan nog wel van deze tijd is, gezien de grote hoeveelheid energie die nodig is om kunstmatig ijs te maken. Die wordt in plannen dan wel opgewekt met zonne-energie, maar die kun je ook heel goed voor andere zaken gebruiken.’‘ 🐝 https://www.dvhn.nl/drenthe/IJsbaanambassadeur-Ewout-Klok-Hoe-is-dit-in-hemelsnaam-mogelijk-24748500.html

Het gebruiken van landbouwgif heeft ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Drenthe 19-08-2019 15:38

Het gebruiken van landbouwgif heeft meer bijwerkingen dan men denkt. Het is tijd voor een koersverandering! https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/150914/Bijen-en-mieren-sterven-door-luizenpoep-met-landbouwgif

Dus alleen gif helpt om van muizen ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Drenthe 15-08-2019 18:09

Dus alleen gif helpt om van muizen en ratten af te komen? Wat dachten jullie van natuurlijke vijanden...... https://nos.nl/artikel/2297621-massale-muizen-en-rattenplaag-op-komst-in-nederland.html