Nieuws van politieke partijen in Dronten inzichtelijk

974 documenten

Voordracht nieuwe wethouder

ChristenUnie ChristenUnie Dronten 28-09-2021 12:23

https://dronten.christenunie.nl/k/n6040/news/view/1377598/380422/Gerrit Jan VeldhoenAls fractie en bestuur van ChristenUnie Dronten zijn wij blij dat we Gerrit Jan Veldhoen uit Kampen voor de laatste periode kunnen voordragen als wethouder.

Gerrit Jan Veldhoen is eerder wethouder namens de ChristenUnie geweest in Oldebroek (1999-2011) en Kampen (2011-2018). Hij heeft veel ervaring met het Ruimtelijk Domein. In Kampen heeft hij de verantwoordelijkheid gedragen voor diverse vastgoedprojecten. Momenteel is hij onder andere actief als voorzitter van de Regiegroep Hart van Oosterwolde; de bouw van een duurzaam multifunctioneel centrum in Oosterwolde.

Gerrit Jan staat bekend als een wethouder die zijn werk gedreven en met passie doet vanuit betrokkenheid met de samenleving. "Ik beschouw het als een voorrecht, dat bestuur en fractie van ChristenUnie Dronten mij heeft gevraagd om te voorzien in de vacature die is ontstaan en zie er naar uit om in samenwerking met gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de inwoners van de gemeente Dronten. We zijn natuurlijk beland in de slotfase van deze periode, maar er is nog tijd om samen mooie en goede dingen te doen. Ik heb er in ieder geval veel zin in om deze opdracht op te pakken,” zegt Gerrit Jan Veldhoen.Fractievoorzitter Marianne Witteveen: “Wij zijn heel blij dat we Gerrit Jan Veldhoen bereid hebben gevonden de laatste periode als wethouder voor onze gemeente aan de slag te gaan. We hopen op een verdere voorspoedige samenwerking met de hele raad en zijn blij onze verantwoordelijkheid in deze coalitie opnieuw in te kunnen vullen. In Gerrit Jan zien wij de juiste persoon voor de taak die voor Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant nog ligt.”

D66 Dronten zoekt kandidaten voor de lijst

D66 D66 Dronten 18-09-2021 08:30

De verkiezingscommissie van D66 Dronten heeft 1 september 2021 de kandidaatstelling voor de verkiesbare kandidaten op de lijst geopend. D66 Dronten hoopt zoveel mogelijk potentiele raadsleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst te kunnen zetten. De kandidaatstelling sluit op 1 oktober 2021 23:59.

Ontslag wethouder Roelof Siepel

ChristenUnie ChristenUnie Dronten 09-09-2021 21:31

https://dronten.christenunie.nl/k/n6040/news/view/1376167/380422/RoelofOp 7 september 2021 heeft u ongetwijfeld via de media te horen gekregen dat onze ChristenUnie-wethouder Roelof Siepel heeft besloten om zijn functie neer te leggen.

Wij willen als fractie en bestuur ons enorme respect uitspreken voor de manier waarop Roelof als wethouder complexe portefeuilles heeft aangepakt sinds hij in april 2019 als wethouder is aangetreden. 

We zijn dankbaar voor de tomeloze inzet die Roelof heeft laten zien op ingewikkelde dossiers, zoals bijvoorbeeld de Flevomanege, die een lange voorgeschiedenis met zich meedragen. Het grondstoffenbeleidsplan kreeg goedkeuring onder zijn bestuurlijk toezicht. Ook werd onlangs het Huis van de Gemeente Dronten afgeleverd. Een Huis waar elke Drontenaar welkom is om te komen en te ontmoeten, om gezien te worden. 

Een van de langlopende dossiers in zijn portefeuille was Swifterbant-Zuid. Een prachtig plan voor de inwoners van Swifterbant voor uitbreiding van het dorp. Roelof heeft zijn taakopdracht hierin zeer serieus genomen en geprobeerd om alle kanten van dit dossier te belichten. 

Daarin zijn onduidelijkheden opgetreden die het onmogelijk maakten voor Roelof om zijn werk op dit dossier, vanuit vertrouwen, goed te kunnen voortzetten. Dit heeft hem doen besluiten om zijn functie als wethouder per direct neer te leggen ten behoeve van een goede voortgang van het dossier uitbreiding Swifterbant-Zuid. Hieronder kunt u, in zijn eigen woorden, zijn ontslagbrief lezen.

Op dit moment ligt er voor fractie en bestuur de taak om een passende oplossing te bedenken voor de ontstane situatie. Zodra er meer informatie is zullen we u hierover berichten. 

We wensen Roelof Gods onmisbare zegen toe in deze periode. 

Samen zetten we de schouders eronder voor onze inwoners in Dronten. 

 

8 september 2021

Fractie en bestuur van ChristenUnie Dronten

 

Emile Roemer op 4 oktober in de Open Hof

SP SP Dronten 29-08-2021 14:51

Nieuwsbrief SPeerpunten
Abonneer je op de kwartaal nieuwsbrief van SP-Dronten
E-mail *
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten Emile Roemer zal op 4 oktober in de Open Hof spreken over de arbeidsmigranten. Dronten heeft een groot aantal arbeidsmigranten en deze zullen moeten worden gehuisvest.

Volgens de huidige Corona regels kunnen er 75 personen aanwezig zijn. Wilt u bij deze avond aanwezig zijn, dan zult u zich moeten aanmelden.  En: wie het eerst komt... Aanmelden: via dronten@sp.nl.

Inloop vanaf 19:30 en we starten om 20:00

Peter Duvekot gekozen als lijsttrekker voor SP Dronten

SP SP Dronten 13-07-2021 12:38

Nieuwsbrief SPeerpunten
Abonneer je op de kwartaal nieuwsbrief van SP-Dronten
E-mail *
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Gisteren is tijdens de Algemene Ledenvergadering unaniem gekozen voor Peter Duvekot als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.  Afgelopen vier jaar was Peter fractievoorzitter voor de SP en dit tot volle tevredenheid van de aanwezige leden. 

Tijdens de ledenvergadering zijn er al lijnen uitgestippeld waar onze focus de komende vier jaar op komt te liggen en dit zal zijn weerklank vinden in het op te stellen verkiezingsprogramma. Hier gaan samen met Peter de leden de komende tijd mee aan de slag. 

Zie ook: Verkiezingen

Lazise Hillebregt gekozen als lijsttrekker!

D66 D66 Dronten 02-07-2021 22:24

De leden van D66 Dronten hebben Lazise Hillebregt tot lijsttrekker gekozen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Het bestuur kijkt terug op een positieve lijsttrekkersverkiezing met drie kandidaten. Laurens Graver (voorzitter D66 Dronten): “Na een mooie kick-off tijdens de Algemene Afdelingsvergadering was het aan de leden om een keuze te maken. Het is mooi om te zien dat er in groten getale is gestemd. Lazise had aan één ronde genoeg om als winnaar uit de bus te komen, wat op zich al een hele prestatie is. Dit laat zien dat het draagvlak voor Lazise groot is, en wij als bestuur hebben ook het volste vertrouwen in onze kersverse lijsttrekker. Wij maken samen van de gemeenteraadsverkiezing 2022 een heel erg groot succes!”

Op dit moment is D66 vertegenwoordigd in de gemeenteraad met twee van de 27 raadszetels. D66 Dronten wil dit resultaat op 16 maart 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen overtreffen. De verkiezing van onze lijsttrekker Lazise Hillebregt wordt daarbij als de eerste grote stap gezien.

Lazise Hillebregt: “Ik wil alle leden die op mij hebben gestemd bedanken voor het vertrouwen. Ik kijk ernaar uit om samen met alle leden een sterk verhaal neer te zetten op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen.”

Kandidatenlijst D66

Vanaf 1 september start de kandidaatstelling voor de overige kandidaten, die op de D66-lijst willen voor de gemeenteraad. Een lijstadviescommissie bestaande uit drie leden, waaronder de voorzitter van D66 Dronten, Laurens Graver en de lijsttrekker, Lazise Hillebregt, leggen een advies aan de leden voor. Uiteindelijk bepalen de leden van D66 Dronten de volgorde van de kandidatenlijst. De interne stemming vindt plaats tussen 16 en 29 november. De uitslag wordt in de weken erna bekend gemaakt.

Actie voor behoud OV

SP SP Dronten 30-06-2021 15:38

Nieuwsbrief SPeerpunten
Abonneer je op de kwartaal nieuwsbrief van SP-Dronten
E-mail *
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Op 30 juni zijn de petities van dorpsbelangen Swifterbant en Biddinghuizen aangeboden in het Provinciehuis. Teleurgesteld dat gedeputeerde Hr. de Reus (VVD) schitterde door afwezigheid, werden de handtekeningen overhandigd aan twee Statenleden.   

Beide petities zijn in korte tijd vaak ondertekend. Ook zijn er veel schriftelijke en mondelinge reacties binnengekomen. Het leeft in de dorpskernen dat er gesproken wordt over het schrappen van buslijnen.  

Voor de leefbaarheid van Dronten zijn goede busverbindingen essentieel. Ook als er meer huizen gebouwd gaan worden is OV een basisvoorziening. Dit moet dus niet minder, eerder meer. Dat in Corona tijd er minder gebruik gemaakt werd van OV is voor iedereen logisch. Logisch is het ook dat als in september de scholen weer helemaal open gaan er weer gebruik gemaakt gaat worden van de bussen. Ook voor ouderen, die een keer willen winkelen of naar het ziekenhuis moeten, is vaak de bus de enige mogelijkheid om ergens te komen.  

Op initiatief van Peter Duvekot, fractievoorzitter SP, kwamen een aantal gemeenteraadsleden, vergezeld door burgemeester Gebben, met een opvallende gele schoolbus naar het provinciehuis. Daarmee ondersteunen zij de eis van de inwoners om geen buslijnen te schrappen, maar de noodzakelijke OV in stand te houden. 

 

Behoud lokale busverbindingen

ChristenUnie ChristenUnie Dronten 25-06-2021 20:25

https://dronten.christenunie.nl/k/n6040/news/view/1374265/380422/busverbindingen.jpgDe fractie van ChristenUnie Dronten heeft aandacht gevraagd bij de provinciale ChristenUnie-fractie voor het behoud van de busverbindingen tussen de kleinere dorpen in de provincie. Dit naar aanleiding van het feit dat de provincie in overweging heeft de buslijnen te schrappen.

De fractie van ChristenUnie Dronten heeft aandacht gevraagd bij de provinciale ChristenUnie-fractie voor het behoud van de busverbindingen tussen de kleinere dorpen in de provincie. Dit naar aanleiding van het feit dat de provincie in overweging heeft de buslijnen te schrappen. We hebben aan onze collegafractie in de provincie doorgegeven dat wij de lijnen naar Biddinghuizen en Swifterbant van cruciaal belang vinden voor de leefbaarheid van deze dorpen. Uiteraard begrijpen we dat deze verbindingen niet meer via een grote bus in bedrijf kunnen blijven. We hebben aangegeven dat een kleinere bus of eventueel een belbus een goede mogelijkheid is voor deze dorpen. Onze fractie verwacht dan ook dat onze provinciale fractie enthousiast gaat strijden voor instandhouding van de OV-verbindingen met de kleinere dorpen in onze polder.

Ons raadslid Marianne Witteveen sprak over dit belangrijke onderwerp bij de podcast van Joline en Leo op Omroep Flevoland:

https://d5ms27yy6exnf.cloudfront.net/audio/810281.mp3

Lees meer op:

https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/algemeen/235334/christenunie-provincie-overweegt-bus-biddinghuizen-en-swifterba

https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/algemeen/235605/raad-dronten-unaniem-over-bezwaar-tegen-ov-kaalslag-een-onzalig

AAV van 8 juni 2021

D66 D66 Dronten 09-06-2021 12:00

Eindelijk mag het weer! Na een jaar online communiceren en vergaderen heeft D66 Dronten op 8 juni 2021 weer een fysieke – wel op 1,5 meter natuurlijk –  Algemene Afdelingsvergadering (AAV) georganiseerd. Tijdens een AAV kunnen leden van de afdeling op democratische wijze stemmen over aangelegenheden binnen de afdeling. Tijdens deze AAV hebben onder andere de kandidaat-lijstrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zich voorgesteld en hun kandidaatstelling toegelicht. Elk lid van D66 (Dronten) is van méér dan welkom tijdens een AAV!

Ben je nog geen lid?, maar wil je komen kijken? Meestal is een AAV openbaar, laat het ons weten en kom gezellig langs :D.

Kandidaat-lijsttrekkers D66 Dronten zijn bekend!

D66 D66 Dronten 06-06-2021 07:32

Alle leden van D66 Dronten hebben zich van 30 april tot 30 mei kunnen kandidaatstellen voor het lijsttrekkerschap van D66 Dronten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

De namen van de kandidaat-lijsttrekkers van D66 Dronten voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn bekend. In het kandidatenboek stellen de drie kandidaten zich voor. De volgorde is bepaald door de VC door het trekken/loten van de beginletter C.

De kandidaat-lijstrekkers van D66 Dronten zijn:

Lazise Hillebregt Michael van der Ploeg Rob van der Schans

Bekijk hier het Kandidatenboek Lijsttrekker D66 Dronten – Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 

De stemming zal onder de stemgerechtigde leden van D66 Dronten op vrijdag 18 juni 2021 openen. De stemming sluit op woensdag 30 juni 2021 om 23:59. De uitslag van de verkiezing zal in week 26 door het bestuur bekend worden gemaakt.