Nieuws van politieke partijen in Eindhoven inzichtelijk

3951 documenten

Raadsvragen ingediend n.a.v. ...

DENK DENK Eindhoven 18-04-2019 18:18

Raadsvragen ingediend n.a.v. gevaarlijke en zorgelijke ontwikkelingen omtrent rechts radicalisme. Zie comments voor raadsvragen. https://www.nieuwson.nl/maakt-nederland-zich-klaar-voor-een-nieuwe-burgeroorlog/

Help us out❗ Heb jij een kind tussen ...

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Eindhoven 18-04-2019 13:14

Help us out❗ Heb jij een kind tussen de 6 en de 12 jaar? Dan willen wij je vragen om mee te doen aan een onderzoek over het maken van gezonde keuzes. Je leert gelijk hoe jij je kind hierbij kan helpen en de tijdsinvestering is nihil. Meer info via a.smit@koggenland.nl of stuur ons een DM 📨 Alvast bedankt!!!

Verstop Catharinakerk niet achter woontorens

CDA CDA Eindhoven 18-04-2019 12:41

Hoogbouw is prima, maar houd daarbij wel rekening met historische en karakteristieke herkenningspunten van Eindhoven. Dat vinden raadsleden Niels Groot en Rob Gordon. Zij stellen raadsvragen naar aanleiding van de nieuwbouwplannen rond het stadhuisplein. Zo maken de twee raadsleden zich zorgen over de plannen voor hoge woontorens op het stadhuisplein. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met de Catharinakerk die daar pal achter ligt. "Ons Cathrien vormt al meer dan 150 jaar letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt in onze stad. Verstop deze kerk niet in de schaduw van een torenflat en creëer een plein met gebouwen die een aanwinst zijn voor onze stad", aldus Gordon en Groot. Het CDA is wel van mening dat de gebouwen rond het stadhuisplein aan vernieuwing toe zijn. Maar de twee roepen op om niet hals over kop woontorens uit de grond te stampen. De historische context en de identiteit van Eindhoven moet men niet uit het oog verliezen. De raadsvragen kunt u hier lezen: Raadsvragen ‘Hoger dan hoog rond het stadhuisplein’ Eindhoven, april 2019 Geacht college, Onze stad heeft een aantal belangrijke historische en karakteristieke herkenningspunten: gebouwen, pleinen, markten et cetera. Deze geven de stad een identiteit waarmee wij ons allen verbonden voelen en waar we trots op zijn. In de huidige drift om vooral veel hoogbouw toe te voegen aan het stadsbeeld lijkt het belang van deze herkenningspunten over het hoofd te worden gezien: bijvoorbeeld de torens van Catharinakerk, Paterskerk en de Markt. In een artikel van het Eindhoven dagblad onlangs bleek dat het indrukwekkende zicht op deze kerktorens binnenkort verleden tijd zou kunnen zijn door de voorgestelde kolossale bebouwing aan het noorden en het westen van het Stadhuisplein. Ook het plein zelf wordt daarbij vanuit stedenbouwkundig oogpunt radicaal overhoop gegooid. De huidige verscheidenheid aan gebouwen wordt verder vergroot tot een grote chaos. Een plein ontstaat zonder karakter, sfeer en ruimtelijke samenhang. Door deze ontwikkelingen is de CDA-fractie negatief verrast. Zeker, het CDA is voorstander van vernieuwing van de huidige vervallen bebouwing aan het stadhuisplein en op tal van andere plekken. Hoogbouw op strategische locaties kan een verrijking van het stadsbeeld zijn. Vernieuwing en herstructurering is wenselijk maar laten wij bij de aanpak daarvan ook randvoorwaarden stellen op stedenbouwkundig en architectonisch vlak. Wij zien graag dat de historische context meegenomen wordt in de planvorming. Ons Cathrien vormt al meer dan 150 jaar letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt in onze stad. Verstop deze kerk niet in de schaduw van een torenflat en creëer een plein met gebouwen die een aanwinst zijn voor onze stad. De benodigde kennis is ruim aanwezig in onze stad met de faculteit Bouwkunde bij TUe, de Stichting Wederopbouw, Van Abbestichting et cetera. We keken afgelopen jaar met verbazing naar de eerste plannen van Winnie Maas omtrent de bebouwing in de binnenstad. Ambitieus maar op onderdelen ook grotesk. Nu deze grootste plannen met grote snelheid en in de waan van de dag concreet gemaakt dreigen te worden, is het hoog tijd voor deze raad om te kijken of wij een mogelijke nachtmerrie kunnen voorkomen. De naweeën van eerdere stedenbouwkundige nachtmerries van na de oorlog slepen zich nog altijd voort. Sommigen zijn (deels) voorkomen of tijdig stilgelegd, bijvoorbeeld het beruchte Cityplan van Van den Broek en Bakema. Dankzij heftige protesten van Eindhovense burgers en de raad van state is dit plan tijdens de uitvoering stilgelegd en ten onder gegaan. In het licht van het bovenstaande wil het CDA de volgende vragen stellen: - Heeft het college reeds kennisgenomen van de nieuwbouwplannen en de schaal ervan? - Wordt het historische karakter van de binnenstad meegenomen in de visie voor hoogbouw? - Onderschrijft het college het belang van architectonische kwaliteiten van gebouwen en het historische karakter van de binnenstad? - Welke randvoorwaarden worden er meegegeven bij het opstellen van plannen en visies meegeven? Ruimtelijk en functioneel? - Hoe en wanneer gaat u het gesprek aan met de stad over dergelijke visies? - Is het college bereid om met bijvoorbeeld Stichting Wederopbouw Eindhoven en de Van Abbe-stichting samen te werken om het historisch karakter van de binnenstad waarborgen? - Denkt het college ook na over alternatieven die minimaal net zoveel woningen kunnen neerzetten als hoogbouw en meer recht doen aan het karakter van de binnenstad bijvoorbeeld door compact en middelhoog te bouwen? - Wat is de visie met betrekking tot het stadhuisplein? Staat u een plein voor gehuld in de schaduw van een kolos met veel hinder van windval of liever een plein met hoge verblijfskwaliteiten voor bezoekers van de binnenstad? Namens de CDA-fractie, Raadsleden Rob Gordon en Niels Groot

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en ...

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Eindhoven 18-04-2019 06:15

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (tweede paasdag) is het gemeentehuis gesloten. Dinsdag 23 april staan we weer voor je klaar. Fijn paasweekend toegewenst 🐰🐣!

Schokkende cijfers wederom over ...

DENK DENK Eindhoven 17-04-2019 15:33

Schokkende cijfers wederom over woningmarkt discriminatie. Vorig jaar had onze fractie een motie ingediend om deze meerkoppige monster te bestrijden in Eindhoven. Wij gaan de wethouder bevragen hoe het zit met de uitvoer van de motie en wanneer hij met een plan van aanpak gaat komen. Zie de comments voor de bijdrage van onze fractievoorzitter.

Benieuwd naar de ontwikkelingen ...

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Eindhoven 17-04-2019 12:43

Benieuwd naar de ontwikkelingen rondom het kindcentrum in Avenhorn❓ Check hier de nieuwsbrief: https://bit.ly/2KPnmcm In een notendop: - Schetsontwerp is klaar! - Om de verkeerssnelheid laag te houden op de Vredemakersweg richting de Buitenroede, wordt een rotonde aangelegd. - Door de input van inwoners komt er nu meer ruimte om fietsen te parkeren, iets minder parkeerplaatsen voor auto’s en wordt het voormalig baggerdepot bij de volkstuinen ingericht als hondenuitlaatplek. - Alle voorstellen voor de openbare ruimte worden in mei voorgelegd aan de gemeenteraad

Meneer Haring uit De Goorn heeft de ...

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Eindhoven 17-04-2019 12:38

Meneer Haring uit De Goorn heeft de prijs ontvangen voor het maken van de 1e foto met een oeverzwaluw bij de wand in Obdam 👏. Burgemeester Franx feliciteerde meneer Haring van harte met de mooie winnende foto en zijn prijs.

Heb jij interesse in een duurzame ...

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Eindhoven 16-04-2019 17:02

Heb jij interesse in een duurzame woning in fase 1B van De Tuinen Ursem? Kom dan morgenavond woensdag 17 april naar de informatieavond. Wij organiseren deze avond samen met ontwikkelaar Timpaan. Je bent welkom tussen 18:00 en 19:30 uur in Batter, Middengouw 13 in Ursem.

Opinie Vestdijk

SP SP GroenLinks VVD CDA Eindhoven 16-04-2019 15:08

De Knip op de Vestdijk wordt weggehaald naar aanleiding van een besluit van het college. De SP is het hier niet mee eens en heeft afgelopen dinsdag nogmaals duidelijk gemaakt niet achter het besluit te staan.

 De Knip is er op de Vestdijk gekomen, omdat de luchtkwaliteit hier gevaarlijk slecht was. Volgens onderzoek van TNO is de luchtvervuiling juíst door het drastisch verminderen van het doorgaand verkeer op de Vestdijk, aantoonbaar zeer sterk verbeterd en zelfs onder de maximumnorm teruggebracht. Het is dan ook onbegrijpelijk dat juist GroenLinks ermee instemt de luchtvervuiling te laten toenemen. Zeker omdat er geen enkele goede reden hiervoor te bedenken valt.

GroenLinks beargumenteert dat het weghalen van de Knip een opmaatje is voor een autoluwe binnenstad. Als GroenLinks had vastgehouden aan de Knip, hadden ze de discussie over het autoverkeer in de binnenstad voor jaren op slot gegooid, is de redenatie. “Dan hadden we binnen de coalitie nooit meer de handen op elkaar gekregen voor óns plan, en dat is de binnenstad over vijf jaar autoluw maken” Dit is vreemd; je gaat nu meer luchtvervuiling toestaan en nu meer gezondheidsproblemen veroorzaken, om het misschien in de toekomst beter te gaan doen. Bovendien zijn er enkel intenties geuit: misschien gaan we over vijf jaar komen tot een autoluwe binnenstad, maar hoe dat moet of hoe dat concreet aangepakt wordt, blijkt nergens uit. Zelfs de genoemde vijf jaar is slechts een voornemen, maar nu eerst een succesvolle maatregel teniet doen.

De knip zorgt er juist voor dat onze binnenstad een eerste opstap maakt naar een aangenaam verblijfsklimaat voor iedereen in de stad én geeft een eerste aanzet om autogebruikers te laten wennen aan de in het toekomst liggende autovrije binnenstad. De knip zorgt er ook voor dat auto’s die niet in de binnenstad hoeven te zijn er ook niet doorheen rijden. Zo zorgt de knip voor meer ruimte voor auto’s die wel de binnenstad als bestemming hebben. Inwoners van Eindhoven zijn inmiddels gewend aan de Knip op de Vestdijk. Men neemt een andere route om op zijn bestemming aan de andere kant van de stad te komen. Waarom deze gewenning loslaten en waarom niet alvast de eerste stap die is gezet naar een autovrije binnenstad, vasthouden? Het verzet van de kortere-weg-door-de-stad forenzen, zal nu alleen maar groeien, dat blijkt immers uiterst succesvol; zelfs GroenLinks zal haar ideologische veren wel van zich afwerpen en akkoord gaan. Dat blijkt nu wel.

De winnaars zijn overduidelijk de VVD en CDA in de coalitie. Ze hebben hun verkiezingsbelofte waargemaakt; de knip is eruit. Bovendien zitten zij nergens aan vast. Het College van B&W geeft aan dat zij een autoluwe binnenstad met enkel bestemmingsverkeer beoogt. Hoe dit verwezenlijkt gaat worden en wat er gaat gebeuren als dit niet lukt, blijft onduidelijk. Waarschijnlijk wordt dit weer een nieuw dossier voor het volgende college. Ik verwacht echt niet dat na deze overwinning van de VVD en het CDA, ze de komende gemeenraadsverkiezingen met een autoluwe binnenstad als verkiezingsbelofte zullen ingaan. Het zou mij ook ten zeerste verbazen; nu de Knip weghalen om vervolgend de complete binnenstad autoluw te maken?

De Knip gaat weg en blijft weg. Of er een autoluwe binnenstad komt is nog maar zeer de vraag. Niets wijst er op dat dit een kleine stap achteruit is om een grote voorwaarts te maken. Het weghalen van de Knip is een grote sprong achterwaarts die nergens voor nodig is. Wel komt er nog een onderzoek naar de juridische consequenties van het weghalen van de Knip. Hoewel het college van mening is dat zij geen toestemming nodig heeft van de minister om de Knip weg te halen, is op aandringen toegezegd door het college dat toch gekeken gaat worden of het weghalen van de Knip (zonder daarvoor toestemming te hebben van de minister),  gevolgen heeft voor de subsidie die de gemeente heeft gekregen van het Rijk voor de Vestdijk.

Dagmar Mous

Commissielid Socialistische Partij (SP) Eindhoven

Woordvoerder Veiligheid, Evenementen, Verkeer en Mobiliteit

 

Wij willen schoon en gezond water ...

D66 D66 Eindhoven 15-04-2019 19:11

Wij willen schoon en gezond water voor iedereen in Eindhoven! 💦 https://www.studio040.nl/d66-wil-overal-watertappunten-in-eindhoven/content/item?1128826