Nieuws van politieke partijen in Elburg inzichtelijk

1295 documenten

Live uitzending thema-avond "nieuwe donorwet

SGP SGP Elburg 16-05-2020 00:00

Vrijdag 5 juni 2020 DV organiseren de afdelingen NPV & SGP Elburg een thema-avond rondom de nieuw donorwet die per 1 juli 2020 in werking treedt.
Tijdens deze avond zullen een drie-tal sprekers u informeren omtrent dit onderwerp. 
Via https://nl-nl.facebook.com/sgpelburg wordt deze avond live uitgezonden. Tijdens deze avond kunt u per sms / app vragen stellen aan de sprekers of voorafgaand aan deze avond per mail uw vraag insturen naar npvafdelingelburg@solcon.nl
Wij nodigen u van harte uit om deze avond digitaal bij te wonen, en hopen u op een zorgvolle manier te informeren over een donorwet die ons allen aan gaat.Live uitzending thema-avond "nieuwe donorwet '

SGP SGP Elburg 16-05-2020 00:00

 

Op DV vrijdag 5 juni 2020 om 20:00 uur organiseren de afdeling Elburg van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) een online informatieavond over de nieuwe Donorwet.

De sprekers zijn:1. Ds. J. de Bruin - predikant Christelijk Gereformeerde Kerk te Elburg;2. Mevr. R. Heij - medewerker Advies & Toerusting bij NPV Zorg en deskundig op het gebied van orgaandonatie - hoopt deze avond informatie te geven over orgaandonatie vanuit Bijbels perspectief;3. Dr. H. Sonneveld - anesthesioloog-intensivist in Isala Zwolle en lid van het landelijk donatieteam - hoopt uitleg te geven over het landelijk beleid en de (medische) toewijzing van organen.De opening en algehele leiding is in handen van Ing. E. Klein. De sluiting zal door ds. J. de Bruin worden verzorgd.Voorafgaand aan de avond kunt u vragen mailen naar: npvafdelingelburg@solcon.nl Tijdens de uitzending beantwoorden de sprekers uw vragen. De avond is LIVE te volgen via Facebook en YouTube.> Facebook: https://nl-nl.facebook.com/sgpelburg (U hoeft geen Facebook te hebben om mee te kunnen kijken.)> YouTube: de link naar het YouTube kanaal staat op de SGP-homepage: https://elburg.sgp.nl.

Tijdens de live-uitzending verschijnt een 06-nummer in beeld. Dat kunt u gebruiken om per sms of app uw vragen te stellen aan de sprekers.

De Koopzondag

VVD VVD Elburg 13-05-2020 08:44

De Vestingraad vertegenwoordigt bewoners van vesting en havengebied, het museaal platform, de VVV, de horeca, vastgoedeigenaren, de winkeliersvereniging en de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop.

De Vestingraad vertegenwoordigt bewoners van vesting en havengebied, het museaal platform, de VVV, de horeca, vastgoedeigenaren, de winkeliersvereniging en de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop. 

De Vestingraad geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over alle onderwerpen die de Elburger Vesting betreffen. Zoals je kunt zien is het advies over de koopzondag duidelijk!Dus net als de voltallige Vestingraad is de VVD voor optie 4: vrijstelling op zon- en feestdagen voor winkels in de vesting en de havenkade. 

Zet cookies aan om de video te tonen.

Winkels? Open!

VVD VVD Elburg 11-05-2020 06:07

Zeker nu moeten ondernemers ruimte krijgen om te ondernemen en kansen te grijpen, want anders wordt een veel te stil voorjaar, gevolgd door een nog stillere zomer...

https://elburg.vvd.nl/nieuws/39447/winkels-open

Vanavond stond de winkeltijdenverordening op de agenda in de commissievergadering. 

INretail sprak namens de winkeliers in de vesting. Koninklijke Horeca Nederland voerde het woord namens de horeca. Daarnaast sprak mevrouw Woudenberg als ondernemer in de vesting.

Hans Witteveen, voorzitter van de Vestingraad, vertegenwoordigde acht partijen in de vesting waaronder musea, inwoners, ondernemers, de VVV en vastgoedeigenaren. 

De insprekers spraken unaniem en volmondig hun steun uit voor de opening van winkels in de vesting op zondagmiddag in de zomerperiode. Zo'n krachtig en breed gedragen signaal kan niet langer genegeerd worden. 

Zeker nu moeten ondernemers ruimte krijgen om te ondernemen en kansen te grijpen, want anders wordt een veel te stil voorjaar, gevolgd door een nog stillere zomer...

WORD LID

VVD VVD Elburg 01-05-2020 07:00

https://elburg.vvd.nl/nieuws/23157/wordlid

WORD LID

Voor slechts € 25,- , een jaar lang lid zijn van de VVD? Het kan nu met het nieuwe VVD-introductielidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap ook iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch na één jaar, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt blijven.

Waarom VVD-lid worden?

De betrokkenheid en steun van leden is van onschatbare waarde voor onze partij en ons land. Samen streven we naar een liberaler Nederland. Een Nederland waarin mensen hun eigen leven in vrijheid en in veiligheid kunnen inrichten. Een Nederland waarin we de vrijheid van anderen respecteren, omzien naar elkaar en de helpende hand uitsteken naar mensen die dat werkelijk nodig hebben. Een Nederland waar criminaliteit en fraude worden bestraft en hard werken en ondernemerschap beloond.

Voordelen VVD-lidmaatschap

Meepraten: Zowel lokaal als landelijk kun jij de koers bepalen, meepraten en je stem laten horen (stemrecht krijg je na 6 maanden). Sluit je gratis aan bij een thematisch netwerk om mee te praten over een specifiek onderwerp dat jou aan het hart gaat.

Ontmoeten: Vergoot je netwerk, ontmoet gelijkgestemden en de politici van nu en de toekomst, zowel landelijk als bij het lokale netwerk van de VVD in de plaats waar je woont.

Ontwikkelen: Door actief te worden in de partij en deel te nemen aan opleidingen.

Krijgen: Toegang tot lokale en landelijke VVD-evenementen, 8 keer per jaar het ledenmagazine Liber en wekelijks de VVD nieuwsbrief.

Voorwaarden VVD-introductielidmaatschap

Het introductielidmaatschap is bedoeld om kennis te maken met de VVD. Als je eerder lid bent geweest, kun je hier geen gebruik van maken.

Ook jongeren onder de 27 jaar kunnen geen gebruik maken van het introductielidmaatschap. Jongeren profiteren standaard van een laag tarief en kunnen ook kiezen voor het combilidmaatschap met de JOVD.

Lid worden: www.mijnvvd.nl/wordlid

De voorwaarden: www.vvd.nl/voorwaarden

Meer informatie over betalen: www.vvd.nl/betalen

Zet cookies aan om de video te tonen.

Extra geld voor bestrijding van de Coronacrisis!

VVD VVD Elburg 22-04-2020 06:20

Vanavond de eerste digitale raadsvergadering, met een debat over extra budget om de Coronacrisis te bestrijden.

https://elburg.vvd.nl/nieuws/39448/extra-geld-voor-bestrijding-van-de-coronacrisis

Vanavond de eerste digitale raadsvergadering, met een debat over extra budget om de Coronacrisis te bestrijden. 

De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente snel voldoende ruimte krijgt om te kunnen handelen. Natuurlijk zullen we achteraf evalueren om te kijken of het budget doelmatig gebruikt is.

Gewassen en gevouwen handen

ChristenUnie ChristenUnie Elburg 30-03-2020 06:47

https://elburg.christenunie.nl/k/n1802/news/view/1312159/67149/stil mijn ziel.jpgHet coronavirus heeft er voor gezorgd dat ons dagelijks leven is ontwricht. Een overheid die vergaande verplichting oplegt en ons zelfs vraagt vaak en goed de handen te wassen. De baanzekerheid van werknemers die onder druk komt te staan en de continuïteit van bedrijven die niet meer gewaarborgd is. Kinderen die thuis onderwijs volgen. Kerkdiensten die niet of nog maar in een kleine groep plaats vinden, verenigingen die geen activiteiten organiseren. Onze ouderen en zieken die minder bezocht worden om ze te beschermen. Dit alles laat zien hoe kwetsbaar wij zijn en hoe afhankelijk van elkaar. Afhankelijk van het eten van de boeren, het werk van werkgevers, de opdrachten van klanten, van inkomen, van kundig en toegewijd zorgpersoneel.

 

Lof voor al het personeel in de zorg dat extra risico loopt maar zich met hart en ziel inzet. Maar ook lof voor de voedselsector waar veel extra werk wordt verzet om te voorzien in de extra vraag.

In de Troonrede sluit onze Koning altijd af met mooie woorden waarmee hij het kabinet en de Staten-Generaal laat weten dat velen hen wijsheid toewensen en samen met hem bidden om kracht en Gods zegen.

Dit is wat wij nu nodig hebben! Laten we onze handen vouwen.  Bidt u mee om wijsheid, kracht en zegen voor de overheid, ondersteunende instanties en medisch personeel?

 

De kwetsbaarheid van het leven en lichaam houdt steeds meer mensen bezig. Veel mensen gaan zich eenzaam voelen. In de nood leer je je vrienden kennen, maar laat ook God Zich kennen als een God op Wie je aankunt in nood en dood!

Winkeltijdenverordening, terug naar de tekentafel!

VVD VVD Elburg 17-02-2020 07:25

Het voorstel over de nieuwe regels voor de openingstijden voor winkels (winkeltijdenverordening) gaat terug naar de commissievergadering. Er wordt vanavond tijdens de raadsvergadering geen besluit over genomen.

https://elburg.vvd.nl/nieuws/39449/winkeltijdenverordening-terug-naar-de-tekentafel

Binnen de commissie moet er eerst nog eens goed gediscussieerd worden voordat er een besluit genomen kan worden over de wijzigingen in de verordening.

De laatste weken ontstond er veel onrust over de nieuwe winkeltijdenverordening. De voorgestelde aanpassingen zouden als gevolg hebben dat camping- en museumwinkels op zondag hun deuren moeten sluiten. Dat zou een verslechtering zijn van de huidige situatie en dat is voor de VVD onacceptabel. 

De VVD vindt het goed dat dit onderwerp nog eens besproken wordt in de commissie. Het liefst zou de VVD winkeliers de vrijheid geven zelf te bepalen wanneer ze open gaan. Wat de VVD betreft is het in ieder geval belangrijk dat de camping- en museumwinkels open kunnen blijven.

Bezoek van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en Gedeputeerde Peter van ’t Hoog

ChristenUnie ChristenUnie Elburg 19-12-2019 16:07

De Boer is waardevol.

De ChristenUnie fractie is met andere partijen in de raadsvergadering van de gemeente Elburg op 14 oktober opgeroepen bij de landelijke en provinciale politici maatregelen voor stikstofreductie en de gevolgen hiervan voor de boer onder de aandacht te brengen.De ChristenUnie fractie heeft daar gehoor aan gegeven en op vrijdag 29 november zijn Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en Gedeputeerde Peter van ’t Hoog op bezoek geweest bij het melkveebedrijf van Albert Nagelhoud. Nagelhoud begon meteen duidelijk: “De rek is eruit bij de boeren en de zorgen zijn groot. Door de nieuwe norm en regels rondom de stikstofuitstoot komen er veel boeren in deze omgeving in de problemen. De gemeentes in deze regio hebben een enorme uitdaging omdat we rondom omgeven zijn met Natura 2000 gebieden. Vooral bij deze gebieden zijn de uitdagingen groot. De norm is in ogen van de boeren niet reëel. Wij willen eerlijkheid en duidelijkheid van de landelijke en provinciale politiek!”

Als ChristenUnie Elburg vinden wij het zeer waardevol dat de boeren hun zorgen kunnen uiten richting de provinciale en landelijke politiek en het gesprek aan te kunnen gaan. De boeren in deze omgeving hebben al veel maatregelen genomen om de uitstoot te verminderen en daar ook flink in geïnvesteerd. De boodschap van de lokale boeren aan de politiek is helder. Zij willen dat er eerlijke metingen worden verricht en dat op basis daarvan een plan met een duidelijke visie voor de lange termijn wordt opgesteld. Nagelhoud is duidelijk: “Wij zijn niet boos op de overheid, wij snappen alleen niet dat de overheid op heel korte termijn heel vergaande beslissingen neemt, zonder met betrokkenen fatsoenlijk overleg te voeren. We voelen ons niet serieus genomen.” Hij was dan ook zeer te spreken over het werkbezoek van Dik-Faber en Van ’t Hoog, plus de omliggende CU-fracties, wetende Nunspeet, Oldebroek en Hattem. Diverse agrariërs gaven op het bedrijf van Nagelhoud hun presentatie, waarbij de centrale opmerking was dat Elburgse agrariërs niet begrijpen hoe de landelijke overheid kan zeggen dat 46% van de stikstofuitstoot afkomstig is uit de agrarische sector terwijl de totale stikstofuitstoot niet eens bekend is van met name de industrie, het vliegverkeer en de transportsector.

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog stelt dat het belangrijk is dat het provinciale beleid agrarische ondernemers stimuleert om te innoveren en niet afremt. En daar kan woordvoerder namens vele agrariërs Nagelhoud zich in vinden: “Overheid, schiet niet in een kramp, neem even een jaar de tijd, daarmee vallen bomen echt niet ineens om, want die staan hier al 80/90 jaar en zo hebben we met elkaar fatsoenlijk de tijd om tot een breed gedragen beleid te komen.”

Kamerlid Carla Dik-Faber was erg te spreken over de openheid die er was tijdens het werkbezoek. Zij snapt de vele vragen van de boeren en zal a.s. woensdag, wanneer er weer een debat gevoerd zal worden over de problematiek, op de bres gaan staan voor de agrarische sector: “De hele stikstofproblematiek gaat alle sectoren aan, die allen hun bijdrage zullen moeten leveren, niet alleen de agrarische sector, en daar zal ik mij namens de ChristenUnie keihard voor blijven inzetten.” Daarnaast gaf Carla Dik-Faber aan dat zij alleen verantwoording kan afleggen voor haar eigen uitspraken en niet voor Kamerleden van andere partijen, al begreep zij dat de boeren haar zien als afvaardiging van politiek Den Haag.

Interessante avond rondom de jeugdzorg bij @roberts

ChristenUnie ChristenUnie Elburg 19-12-2019 16:06

https://elburg.christenunie.nl/k/n1802/news/view/1282476/67149/foto ledenavond november 2019.jpgOp donderdag 14 november jl. hield de ChristenUnie haar halfjaarlijkse ledenavond bij @roberts aan de Beekstraat te Elburg. Die avond stond geheel in het teken van de jeugdzorg in onze gemeente

Als gespreksleider was Janco Zijlstra gevraagd om de discussies te leiden en de sprekers te introduceren. Bij de introductie van het onderwerp vertelde Robert Pruis wat  @roberts voor onze jeugd wil betekenen: Het “inloophuis” is een aantal jaren geleden opgezet om contacten tussen jongeren van 12 tot 16 jaar te bevorderen en waarbij gepoogd wordt een prettige en veilige plek voor deze doelgroep te creëren. Het aantal jeugdigen dat – wisselend - van deze gelegenheid gebruikt maakt of heeft gemaakt,  ligt om en nabij de driehonderd. Gezien het aantal leerlingen dat bij @roberts af en toe of regelmatig binnenstapt is het project zeker een succes te noemen.

Na het intro werd het middelengebruik behandeld zowel wat het landelijke beeld was als wat specifiek voor Elburg gold.  Na een  korte introductie kon  aan Lisa en Madelene - regelmatige bezoekers van @roberts -  hun mening worden gevraagd over dit onderwerp. Volgens hen veroordelen ouders bijna altijd  het  roken en het gebruik van stimulerende middelen maar zodra alcohol wordt benoemd haken zij vaak af omdat het te confronterend is met hun eigen gebruik.

De  tweede spreker was Jannine van der Pol. Zij behandelde de prestatiedruk bij jongeren. De druk die zij ervaren is groot. Zowel op sociale media als wel door het schoolprogramma Magister waarbij ouders dagelijks inzicht hebben in de prestaties van hunind.

De laatste spreker, wethouder Willem Krooneman, sprak over de zorg vanuit de gemeente. Elburg kent ongeveer 8.000 jongeren waarvan er het afgelopen jaar 456 een beroep op de gemeente deden. Dat kan zijn van hulp bij dyslexie tot zeer intensieve hulp. Op dit moment draagt de gemeente uit eigen middelen ongeveer € 1. miljoen bij en in 2023 zelfs € 1,3 miljoen. Dat is mogelijk doordat de gemeente hiervoor geld gereserveerd heeft. Die reserves raken echter wel uitgeput en dit kan op deze wijze dan ook niet langer zo. Er worden landelijk acties ingezet om de uitgaven te beperken en om meer compensatie van het rijk te krijgen. Het belangrijkste is en blijft dat alle jongeren die recht hebben op zorg of hulp  tijdig de juiste zorg ontvangen.

Na afloop was er gelegenheid tot verdere discussie bij de hapjes en drankjes die door @roberts perfect waren verzorgd. De avond werd door allen – vanwege de goede discussies – als zeer positief ervaren. De ChristenUnie wil in de toekomst vaker een dergelijk politiek café opzetten. In het voorjaar hopen we te komen met een stamppotbuffet en dan gelijktijdig een aantrekkelijk politiek onderwerp ter sprake brengen.