Nieuws van politieke partijen in Emmen inzichtelijk

3485 documenten

Waardering voor oud bestuurders VVD Zuid Oost Drenthe.

VVD VVD Emmen 26-01-2023 10:18

https://emmen.vvd.nl/nieuws/51818/waardering-voor-oud-bestuurders-vvd-zuid-oost-drenthe

Waardering voor oud bestuurders VVD Zuid Oost Drenthe. 

Tijdens de goed bezochte ALV (Algemene Ledenvergadering) van de VVD Zuid Oost Drenthe regio (Emmen en Borger- Odoorn) kregen twee raadsleden en een oud Wethouder speciale aandacht. 

Voormalige fractievoorzitters Erik Huizing en Johan Scheltens ontvingen een oorkonde als Lid van verdienste. Beide heren hebben zich jarenlang ingezet voor de VVD in Emmen en Borger-Odoorn. 

Oud Wethouder Nynke Houwing ontving een Stikker oorkonde omdat zij ook jarenlang in zowel Emmen als Borger-Odoorn zich heeft ingezet voor de VVD in diverse functies. 

Vanuit het hoofdbestuur van de jarige VVD (75 jaar) kwam Rene De Heer uit Zwolle om deze speciale oorkondes te overhandigen. 

Bouwen, bouwen, bouwen! VVD Emmen blij met extra huizen.

VVD VVD Emmen 24-01-2023 08:21

https://emmen.vvd.nl/nieuws/51796/Marcel Meijer VVD Emmen

Bouwen, bouwen, bouwen! VVD Emmen blij met extra huizen. 

In de commissie Wonen & Ruimte gaf Marcel Meijer van de VVD Emmen een compliment aan de Wethouder voor het bespoedigen van de woningbouw. Het bouwen in de linten, het ombouwen van winkels tot woningen, het verbouwen van boerderijen, het zorgt voor extra ruimte op de woningmarkt. 

Na het vaststellen van de woonvisie, en met name de druk van de VVD voor extra huizen en een hoger tempo, zijn de huidige marktomstandigheden verslechterd. Een uitdagende tijd voor bouwaannemers, woningbouwverenigingen en investeerders. Goed dus om vinger aan de pols te houden en de woonvisie met regelmaat tegen het licht te houden. 

 

De VVD Emmen wenst iedereen een fijne kerst en een fantastisch 2023!

VVD VVD Emmen 23-12-2022 04:02

https://emmen.vvd.nl/nieuws/51602/de-vvd-emmen-wenst-iedereen-een-fijne-kerst-en-een-fantastisch-2023

De VVD Emmen wenst iedereen een fijne kerst en een fantastisch 2023! 

Patrick de Jonge, Marcel Meijer, Anita Scheper en Edwin Gels. 

Herijking Visie Rensenpark in Emmen

VVD VVD Emmen 10-12-2022 11:05

https://emmen.vvd.nl/nieuws/51446/Biochron

Herijking Visie Rensenpark in Emmen

Tijdens een C-Discussie in de Gemeenteraad heeft de VVD gepleit voor een compact en beheersbaar Rensenpark in Emmen. Een mooi wandelpark waar af te toe kleine evenementen plaatsvinden en dag horeca te vinden is. 

Raadslid Anita Scheper en commissielid Edwin Gels gingen in discussie met andere partijen. In het voorjaar zal de gemeente de mening van bewoners en gebruikers vragen en in mei een definitieve, nieuwe visie vastleggen. 

Hierbij enkele links: 

https://nos.nl/regio/drenthe/artikel/336465-liever-geen-woningen-in-rensenpark-voorkeur-voor-groen-en-cultuur

http://raad.emmen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Commissie-Wonen-Ruimte/2022/07-december/19:30

Herijking van de visie over het Rensenpark in Emmen.

VVD VVD Emmen 10-12-2022 11:05

https://emmen.vvd.nl/nieuws/51446/herijking-van-de-visie-over-het-rensenpark-in-emmen

Herijking Visie Rensenpark in Emmen

Tijdens de C-Discussie in de Gemeenteraad heeft de VVD gepleit voor een compact en beheersbaar Rensenpark in Emmen.

De meest nuchtere kijk op zaken kwam van de fractie van de VVD.

Raadslid Anita Scheper ging in discussie met andere partijen, geen iconische architectuur en geen onrendabele investeringen meer van gemeenschapsgeld maar een mooi, groen wandelpark waar af te toe kleine evenementen plaatsvinden en waar dag horeca te vinden is

Begin 2023 zal de gemeente de inwoners betrekken bij dit proces en in mei een definitieve, nieuwe visie vastleggen. 

Hierbij enkele links: 

https://nos.nl/regio/drenthe/artikel/336465-liever-geen-woningen-in-rensenpark-voorkeur-voor-groen-en-cultuur

http://raad.emmen.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Commissie-Wonen-Ruimte/2022/07-december/19:30

Werkbezoek Fractie VVD Emmen aan Fuhler Loon en Verhuurbedrijf

VVD VVD Emmen 09-12-2022 10:53

https://emmen.vvd.nl/nieuws/51445/Fractie vvd emmen

Werkbezoek Fractie VVD Emmen aan Fuhler Loon en Verhuurbedrijf 

Op vrijdag 9 december heeft een deel van de VVD fractie een werkbezoek gebracht aan Loon en verhuurbedrijf Fuhler in Barger Oosterveld. Mede Directeur Bert Fuhler was al eens de beste onderneming van het jaar en dat wou de VVD wel eens met eigen ogen zien. 

Het pand in Barger Oosterveld wordt gigantisch verbouwd om het bedrijf ruimte te geven om het werk goed te blijven doen. Met meer dan 200 werknemers wordt iedere dag gewerkt aan innovatie op gebied van de machines die ingezet worden. Verbeteringen aan de machines (of aanpassingen) worden zelf in de werkplaats toegepast of in overleg met de fabrikant. Er zijn al diverse trucks en machines die werken op waterstof. Ook zijn er elektrische kranen en shovels, Knap hoe het bedrijf zich voorbereid op strengere milieuregels. 

De coronaperiode, de stijging van de prijzen van grondstoffen, de duurzaamheidsopgave, het personeelsbeleid, voldoende uitdagingen in de huidige tijd! De VVD neemt een aantal punten mee. 

Fuhler

Foto: Bert Fuhler, Marcel Meijer, Anoek Meijer, Patrick de Jonge. 

Werkbezoek van de Fractie VVD Emmen aan Fuhler Loon en Verhuurbedrijf

VVD VVD Emmen 09-12-2022 10:53

https://emmen.vvd.nl/nieuws/51445/Fractie vvd emmen

Werkbezoek Fractie VVD Emmen aan Fuhler Loon en Verhuurbedrijf 

Op vrijdag 9 december heeft een deel van de VVD fractie een werkbezoek gebracht aan Loon en verhuurbedrijf Fuhler in Barger Oosterveld. Mede Directeur Bert Fuhler was al eens de beste onderneming van het jaar en dat wilde de VVD wel eens met eigen ogen zien. 

Het pand in Barger Oosterveld wordt gigantisch verbouwd om het bedrijf ruimte te geven om het werk goed te blijven doen. Met meer dan 200 werknemers wordt iedere dag gewerkt aan innovatie op gebied van de machines en materiaal. Verbeteringen aan de machines (of aanpassingen) worden zelf in de werkplaats toegepast of in overleg met de fabrikant. Er zijn al diverse trucks en machines die werken op waterstof. Ook zijn er elektrische kranen en shovels, Knap hoe het bedrijf zich voorbereid op strengere milieuregels. 

De coronaperiode, de stijging van de prijzen van grondstoffen, de duurzaamheidsopgave, het personeelsbeleid, genoeg uitdagingen in de huidige tijd! De VVD neemt een aantal punten mee. 

Fuhler

Foto: Bert Fuhler, Marcel Meijer, Anoek Meijer, Patrick de Jonge. 

VVD Emmen pleit voor snelfietspad naar Klazienaveen.

VVD VVD Emmen 09-12-2022 10:35

https://emmen.vvd.nl/nieuws/51444/Fietspad Klazienaveen

Rondweg (N391)

Tijdens de commissie Wonen en Ruimte van woensdag 7 december werd de gemeenteraad gevraagd naar het gevoelen over de aanpassingen aan de Rondweg. 

De Provincie en Gemeente willen graag van de Rondweg (N 391) een stroomweg maken met weinig stoplichten en afslagen. Daarom was het de bedoeling om van twee afslagen naar de industriegebieden deze terug te brengen naar 1 oversteek. Deze aanpassingen hadden echter zoveel impact voor omliggende bedrijven en dorpen dat hiervan (in overleg met de klankbordgroepen) af wordt gezien. De situatie bij de Abel Tasmanstraat en Phileas Foggstraat blijft hetzelfde, echter met verbeterde verkeerslichten. 

De VVD kon zich bij monde van Edwin Gels goed vinden in deze aanpassing. De stijging van de kosten is te hoog. Wel wees Edwin Gels op de slechte kwaliteit van het fietspad naast de Rondweg. Deze zou in de plannen moeten worden meegenomen! 

Klazienaveen (N862) 

Het ontwerp van de weg van Emmen naar Klazienaveen is in overleg met klankbordgroepen en met gebruik van intelligente data aangepast naar een ideale variant. De VVD kan zich hier goed in vinden. Het meeste verkeer gaat van Oranjedorp - Rotonde - A37 en deze route wordt sterk verbeterd. Ook voor fietsers wordt de oversteek bij Nieuw Dordrecht verbeterd. 

Commissielid Gels pleite wel voor een snelfietspad van Emmen naar Klazienaveen. Veel scholieren en werknemers kunnen hier gebruik van maken. Goed voor de verkeersdruk, de gezondheid en het klimaat! 

De VVD roept de gemeente op om hier werk van te maken. 

VVD Drenthe stelt kandidatenlijst vast

VVD VVD Emmen 29-11-2022 08:15

https://emmen.vvd.nl/nieuws/51338/Marcel Meijer VVD Drenthe

De Drentse VVD leden hebben de kandidatenlijst voor de provinciale statenverkiezingen van maart 2023 vastgesteld. Dat de huidige fractievoorzitter Willemien Meeuwissen de lijst gaat aanvoeren, was al eerder bekend.

Willemien is blij met de lijst: “Ruim 40 VVD leden hebben aangegeven graag op onze kandidatenlijst te willen staan. Allemaal ondernemende mensen die willen werken aan een mooie toekomst voor Drenthe. Ik ben verguld met deze geweldige mensen vanuit de hele provincie, met heel diverse achtergronden. Ik hoop dat de inwoners van Drenthe dit ook zien en op een kandidaat van onze lijst gaan stemmen, zodat we opnieuw een grote fractie kunnen vormen. Want er moet de komende jaren heel wat gebeuren in Drenthe. Denk aan een goede toekomst voor ons platteland, een energietransitie die ook te betalen is voor mensen met een gewoon inkomen, en meer beschikbare huizen. Maar ook blijft een goed ondernemersklimaat en financiële degelijkheid van groot belang.  En er moet in onze provincie ook iets te beleven zijn. Zo vinden we het belangrijk dat evenementen plaats kunnen vinden, maar bijvoorbeeld ook dat FC Emmen een nieuw stadion kan bouwen.”

 

Ook René Laan, voorzitter van de Drentse liberalen, is trots. Hij stelt: “Aan onze lijst kun je zien dat de VVD echt een brede volkspartij is. We hebben mensen van allerlei pluimage. Juist dat maakt dat we goed weten wat er leeft bij de inwoners van Drenthe.” Daarnaast verwacht hij dat bij deze kandidaten ook de lijntjes naar Den Haag in goede handen zijn. “Onze kandidaten hebben laten zien dat ze zeer actief zijn en gericht op samenwerking met de VVDers in Den Haag en Brussel. Niet onbelangrijk in deze roerige tijden. Je kunt met recht spreken van een toplijst!”

 

 

Kandidatenlijst VVD Drenthe – provinciale statenverkiezingen 15 maart 2023

Willemien Meeuwissen-Dekker (Assen)Kees Vianen (Assen)Annigje Udinga (Meppel)Roelof Oosting (Borger-Odoorn)Hilda Mulder (de Wolden)Lisa Martens-Schuitema (Aa En Hunze)Karin Zwaan-Alberts (Coevorden)Renate Masselink-Den Hollander (Westerveld)Marcel Meijer (Emmen)Bart Schaaphok (Assen)Bart Kuit (de Wolden)Ruud Smit (de Wolden)Wouter van Liere (Emmen)Gerrit Jan Panhuis (Assen)Guido Pranger (Noordenveld)Majd Abdullah (Hoogeveen)Marc Hoogland (Midden-Drenthe)Rene de Vries (Noordenveld)Caroline Zethoven (Westerveld)Floris Hiddink (Borger-Odoorn)Bart Sipma (de Wolden)Bert Panman (Aa en Hunze)Sandra Alberts (Assen)Arjan van der Haar (Hoogeveen)Frederik Dillingh (Borger-Odoorn)Michiel Hasslacher (Assen)Lisa van Rossum (Aa en Hunze)Robin van Ulzen (Meppel)Bert Homan (Assen)Menno Arkesteijn (Emmen)Wilco Kramer (Hoogeveen)Marja Irrgang-Borsboom (Emmen)Waylon Ankone (Coevorden)Derkjan Schepers (Aa en Hunze)Henk Stokhorst (Noordenveld)Hilda Slot (Hoogeveen)Ineke Lugies (Coevorden)Ewout Klok (de Wolden)Jan Smits (Tynaarlo)Johan Moes (Westerveld)Henk Brink (Midden-Drenthe)

https://drenthe.vvd.nl/

De VVD Kerst Wijnbox! Bestel nu en steun de VVD Drenthe.

VVD VVD Emmen 19-11-2022 09:00

https://emmen.vvd.nl/nieuws/51256/VVD drenthe

De VVD Kerst Wijnbox! Bestel nu en steun de VVD Drenthe. 

Bestel nu de VVD Drenthe Kerst Wijnbox! 

6 heerlijke wijnen voor de kerst voor €50,- per wijnbox!

December komt eraan en voor je het weet staan de feestdagen voor de deur. Om de stress wat te verlichten komt de VVD Drenthe dit jaar met de Kerst Wijnbox. Hierin zitten zes unieke flessen wijn om je vrienden/familie/gasten mee te verrassen en om je keuzestress voor te zijn. Daarnaast draag je ook nog eens bij aan onze campagne voor de Provinciale staten verkiezingen van Woensdag 15 maart 2023! 

Bestel de wijnbox nu en ontvang hem al na de ALV!

De wijnen zijn zorgvuldig samengesteld door onze sommelier. In de box vind je: 

1 x Briza del Mar, Verdejo 

2 x Quinta do Casal Monteiro Tinto 

2 x Forma de Arte Unoaked Touriga Nacional Vivino 

1 x Forma de Arte Chardonnay Barrel Oaked  

Beide Forma wijnen hebben een Vivino score van 4,1.

Benieuwd naar wat je op tafel gaat zetten? Of wil je de info gebruiken tijdens het uitschenken om nog wat meer cachet te geven?

Order: Bestel nu deze wijn