Nieuws van politieke partijen in Emmen inzichtelijk

3459 documenten

VVD en PvdA willen kinderraad en kinderburgemeester in Emmen.

VVD VVD Emmen 28-09-2022 10:13

https://emmen.vvd.nl/nieuws/50745/Kinderraad

VVD en PvdA willen kinderraad en kinderburgemeester in Emmen

 

EMMEN – De VVD en PvdA in Emmen willen dat de gemeente actief gaat helpen in het opzetten van een kinderraad en de benoeming van een kinderburgemeester. De fracties dienen hiervoor een motie in tijdens de komende gemeenteraadsvergadering.

 

Beiden fracties stellen dat in diverse gemeenten al kinderraden en ook een kinderburgemeester actief is en vinden het belangrijk om dit ook in Emmen te doen. Het sluit bovendien aan op het coalitieakkoord dat dit jaar is afgesloten. Daarin meldt het college dat het van groot belang is dat burgers actief worden betrokken bij politieke besluitvorming in de gemeente. Ook de jongste inwoners mogen daarin niet worden vergeten, aldus de fracties.

 

Door kinderen te betrekken van en in aanraking te laten komen met de politiek, kunnen ze ervaring op doen met politiek. Bovendien kunnen kinderen uitstekend zelf aangeven wat zij belangrijk vinden in onze gemeente.

 

VVD en PvdA roepen het gemeentebestuur op om met het primair onderwijs in overleg te gaan en actief te ondersteunen in het opzetten van een zogeheten oefenplaats, waarin scholen en gemeente gezamenlijk aan de slag gaan om uiteindelijk een kinderraad te vormen en een kinderburgemeester te benoemen.

De fractie van de VVD in Emmen, bij monde van Anita Scheper, is blij met de  samenwerking met de PVDA. 

VVD Emmen tegen extra krediet voor het CBK (Biochron)

VVD VVD Emmen 23-09-2022 23:31

https://emmen.vvd.nl/nieuws/50716/CBK Emmen

VVD Emmen tegen extra krediet voor het CBK (Biochron) 

De VVD Emmen was al tegen de verbouwing van het Biochron ten behoeve van het Centrum voor beeldende kunst, voor een budget van 5,5 miljoen, en is nu dan ook tegen het extra budget van 1,7 miljoen, wat het totaal op meer dan 7,2 miljoen brengt. Let wel, dit is voor de helft van de kelder, de andere helft zit niet bij deze plannen! 

De VVD heeft tegen deze investering gestemd omdat het CBK slechts 14:000 bezoekers per jaar trekt (op de huidige locatie) en jaarlijks meer dan 500.000 euro kost. Met de huisvesting in de kelder zit de gemeente hier verplicht voor jaren aan vast en zullen deze lasten nog hoger worden. 

Het extra krediet is nodig omdat vele kosten exceptioneel gestegen zijn en de inschrijvingen van aannemers veel hoger liggen. Vanaf april 2022 moesten de ramingen omhoog worden bijgesteld. Het soberder inrichten van dit project is blijkbaar niet mogelijk. 

Het college heeft geld in de begroting om deze prijsstijgingen op te vangen, maar moet boven de 4 ton bij de raad terugkomen. Uit deze pot moeten ook lopende projecten worden betaald zoals sportparken, autowegen en fietspaden. De komende tijd zullen sommige prijzen nog verder stijgen. 

Daarom zegt de VVD; Stop met dit geldverslindende project en reserveer het geld voor een opknapbeurt van het Rensenpark en gebruik het geld voor nuttige zaken zoals autowegen en fietspaden.  Zand erover! 

Donderdag 29 september om 19:30 uur behandeling in de raad. We zijn benieuwd hoe andere partijen erin staan. 

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald......  

Woonoffensief bijeenkomst in Meppel

VVD VVD Emmen 19-09-2022 09:09

https://emmen.vvd.nl/nieuws/50688/woonoffensief-bijeenkomst-in-meppel
De vraag naar woningen is op dit moment ontzettend hoog. Bijna 1 op de 5 mensen in Drenthe ervaart problemen op de woningmarkt. Zowel starters, middeninkomens, gescheiden mensen en senioren zijn er de dupe van dat de woningmarkt op slot zit. Wat zijn precies de oorzaken van de problemen en vooral: hoe kunnen we ze oplossen? Op die twee vragen willen we antwoord krijgen.
Daarom organiseren we - voor iedereen die geïnteresseerd is - op vrijdag 30 september tussen 15:00 uur en 18:00 uur het Woonoffensief Drenthe Event. Tijdens dit event zijn onder meer VVD tweede-kamerlid Peter de Groot en GroenLinks Gedeputeerde Hans Kuipers aanwezig. Maar ook zijn er korte, inspirerende bijdragen van mensen uit de politiek en het werkveld die de aanwezigen inspireren met concrete voorbeelden van mooie oplossingen. In praattafels wordt dieper op de vragen ingegaan en is ruimte voor discussie! 

WERKBEZOEK VVD TWEEDE KAMERLEDEN AAN ZUID OOST DRENTHE

VVD VVD Emmen 11-09-2022 10:17

https://emmen.vvd.nl/nieuws/50643/werkbezoek-vvd-tweede-kamerleden-aan-zuid-oost-drenthe

WERKBEZOEK TWEEDE KAMERLEDEN AAN ZUID OOST DRENTHE

 

Vrijdag 9 september brachten 2 Tweede Kamerleden (Mark Strolenberg en Hawre Rahimi) van de VVD een werkbezoek aan Zuid Oost Drenthe. Strolenberg heeft oa de regiodeal in zijn portefeuille en Rahimi onder andere het MKB.

Het eerste bedrijf dat bezocht werd was Heli Holland in Emmer Compascuum. Met hun grote vloot helikopters, de opleidingsschool  voor piloten en het onderhoud van heli’s, een goed geleide onderneming. Eigenaar Rene van der Haring vertelde bevlogen over de luchtvaart en gaf en passant zijn visie op de politiek.

 

De lunch werd genuttigd bij Grand Café Het Perron in Valthe waar Roy van der Scheer en Suzanne Kannegieter iets moois opbouwen. Leerlingen van Pro Emmen werken mee in het bedrijf en leren op deze wijze om in de maatschappij mee te draaien.

 

Daarna ging het gezelschap met daarin fractieleden van VVD Borger Odoorn, Emmen, VVD Drenthe en de Wethouder van Borger – Odoorn naar Tweede Exloërmond. Hier is het bedrijf White Goblin Games gevestigd. Met onder andere het hit spelletje Qwixx is dit innovatieve bedrijf een internationale speler!

In het inspirerende verhaal van de eigenaren kwam ook bereikbaarheid en woningbouw ter sprake. Om goed personeel te vinden en te houden zijn deze punten zeer belangrijk.

 

Een nuttige middag met bezoek aan interessante bedrijven. Goed om 2e Kamerleden punten mee te geven als ze terug in Den Haag zijn!

 

 Foto's van Robert Smit zijn te vinden op Facebook van de VVD Emmen en Borger Odoorn. 

Van links naar rechts; 

Marcel Meijer, Janny Hofsteenge, Jeroen Hartsuijker, Mark Strolenberg, Rene Laan, Roelof Oosting, Hawre Rahimi en Rene van der Haring. 

Behoud de bus!

SP SP Emmen 31-08-2022 12:10

Wist u dat het OV-bureau van plan is om de buslijnen 1 & 2 van en naar Angelslo en Emmerhout te schrappen? 

Met het schrappen van de stadslijnen naar Emmerhout en Angelslo wordt het openbaar vervoer binnen onze gemeente en vanuit deze wijken drastisch afgeschaald. Daarnaast heeft deze keuze ernstige gevolgen voor de toegankelijkheid van het ziekenhuis voor inwoners van de verschillende wijken in Emmen. Bovendien raakt deze bezuiniging buitenproportioneel mensen met een lager inkomen, jongeren, ouderen en chronisch zieke mensen.

Daarom roepen wij samen met GroenLinks en D66 het OV-bureau op het schrappen van de stadslijnen 1 en 2 niet door te voeren en daarmee een vuist te maken richting de overheid om het openbaar vervoer in de regio te versterken.

Steun de petitie op http://stadsbussenemmen.petities.nl/

Zie ook: Acties
Corona of niet, de SP zal in Emmen niet te missen zijn!

De SP Emmen heeft een aantal teams in het leven geroepen die de verschillende onderdelen van de campagne coronaproof voor hun rekening nemen. We roepen al onze leden op mee te doen!  

U kunt ook meehelpen zonder dat je je aansluit bij een team! Wilt u misschien flyers verspreiden in uw eigen straat of buurt? Of heeft u ruimte aan uw huis of in de tuin voor een spandoek? 

Onze campagneplanning is bijna klaar. Hierop kunt u straks zien wanneer we wat gaan doen en waar u aan mee kunt doen. Er zijn een hoop activiteiten gepland, natuurlijk volgens de geldende maatregelen. Let op: de planning wordt geüpdatet, dus houd deze pagina in de gaten!

Fractie VVD Emmen samen met EOP het centrum een rondje Rensenpark

VVD VVD Emmen 20-08-2022 02:46

https://emmen.vvd.nl/nieuws/50544/fractie-vvd-emmen-samen-met-eop-het-centrum-een-rondje-rensenpark

Fractie VVD Emmen samen met EOP het centrum een rondje Rensenpark 

Vrijdag 19 augustus hebben de drie raadsleden van de VVD (Patrick de Jonge, Anita Scheper en Marcel Meijer) samen met de erkende overleg partner Het Centrum, een ronde gemaakt door het Rensenpark. 

Tijdens het lopen kwamen al gauw voldoende aanknopingspunten en vragen aan het licht over het park. De staat van onderhoud, het gebruik, de visie , de plannen en nog veel meer. 

Interessante input voor de VVD als we na het zomerreces de visieplannen Rensenpark 2.0 gaan bespreken met de raad en het college. 

De VVD wil het bestuur van de EOP bedanken voor het bezoek en staat open voor bijeenkomsten met andere EOP's ! 

Kadernota 2023

CDA CDA Emmen 25-07-2022 10:22

CDA Emmen kiest voor behoedzaamheid en onderzoek nieuwe raadzaal Bijdrage in de raad van René Wittendorp De behandeling van de Kadernota 2023 vindt plaats in een perspectief met grote maatschappelijke ontwikkelingen en daardoor onzekere tijden. Twee jaar geleden werden we geconfronteerd met de Coronacrisis, Nu kennen we de Wooncrisis, de Energiecrisis, de Arbeidscrisis en de Stikstofcrisis. En dan is de torenhoge inflatie nog niet genoemd, laat staan de oorlog in Oekraïne. Bij de behandeling van de Jaarrekening 2021 is besloten het resultaat van 17 miljoen te storten in de Algemene Reserve. En voor iedereen die daarbij was en zeker voor degene die er niet bij was; twee jaar geleden spraken de Raad bij de Kadernota voor 2021 over een totaal aan bezuinigingen van 12 miljoen. En die zijn doorgevoerd! De Raad heeft toen flink op de rem moeten trappen. Ook dat is wel ervaren als een crisis, een financiële crisis. En als je dan achteraf 17 miljoen overhoudt kun je je afvragen of die bezuinigingen nodig waren. Maar het resultaat van 17 miljoen wordt ook veroorzaakt door doorgeschoven investeringen en een hogere rijksbijdrage. Wat je daarvan kunt leren is de grote mate van onzekerheid die er is over de volle breedte en specifiek nu bij het opstellen van Kadernota’s en Begrotingen. Bij de Kadernota vorig jaar waren de cijfers al iets optimistischer en kon de voet voorzichtig van de rem. En nu lijken de cijfers helemaal optimistisch. Betekent dat dat nu alle remmen los kunnen? In de beschouwingen over de financiën in deze Kadernota worden echter diverse onzekerheden benoemd over verschillende rijksbijdragen. En de conclusie daaruit is om te kiezen voor de lijn van behoedzaamheid. CDA Emmen vindt dat een goede keuze. Iedereen kent de uitspraak: “Je moet het dak repareren als de zon schijnt.” En financieel lijkt het minder bewolkt. En daarom vindt CDA Emmen dat we nu een buffer moeten creëren en dat we ook door moeten gaan met het storten van de jaarlijkse 3,4 miljoen in de algemene reserve om het weerstandsvermogen op peil te brengen. Het meetellen van de Enexis-aandelen moeten we afbouwen tot nul. Als we dan op de gewenste weerstand zitten kan ook de jaarlijkse bijdrage vervallen. Niet eerder. De reserve Corona moet ook behouden blijven en fluctuaties moeten niet via de begroting lopen. Corona is niet voorbij en laait juist weer op. En over nog een reserve gesproken: het CDA vindt het goed om resultaten van Grondexploitaties te laten lopen via een reserve grondexploitatie. In 2026 lijken de rijksbijdragen fors terug te lopen. Dit wordt het ravijn 2026 genoemd. Het CDA vraagt zich af of het behoedzaam is om geen stelpost op te nemen voor dit zogenaamde ravijn. Vind het College niet dat we met volle vaart en open ogen naar de rand van het ravijn rijden. Of zijn er meer berichtgevingen van het Rijk? En kan het College ook aangeven welke gevolgen de stijgende rente heeft op de begroting? Naast de stijgende rente is er ook sprake van exceptionele prijsstijgingen. Het College stelt voor dat de Raad in één keer een krediet beschikbaar stelt van 14,6 miljoen. Daar is het CDA het niet mee eens. In de BERAP is hier trouwens al op voorgesorteerd. De exceptionele prijsstijgingen worden niet ter discussie gesteld. Ook niet dat daar een reserve voor moeten worden aangelegd. Maar wel dat pas achteraf verantwoording aan de raad wordt afgelegd. Het CDA vindt dat de Raad vooraf moet besluiten of extra krediet beschikbaar moet worden gesteld. Als de prijzen echt door het dak gaan moet de Raad zich af kunnen vragen of het dat wel waard is. En misschien moet de Raad dan af en toe ook maar besluiten iets niet te doen. Of iets minder doen. Zoals dat bij wegen het geval is. De doelstelling om 80% op voldoende te houden is ondanks extra investeringen niet gehaald. En daarom maar naar beeldkwaliteit C. Het CDA vindt dat in de raad de kaders moeten worden besproken ten aanzien van het wegenonderhoud. Het CDA kan zich voorstellen dat bepaalde wegen wel op een hoog niveau worden gehouden. Het is waarschijnlijk geen reclame als bijvoorbeeld toeristen over een hobbelweg Emmen binnenkomen. Ook hier een opmerking richting de BERAP; de doelstelling is niet gehaald. Hierover geen rood stoplicht. Trouwens.... geen enkel rood stoplicht in de BERAP. Dit vindt het CDA toch wel bijzonder. Toch niet alles gaat goed of bijna goed? In de Kadernota wordt ook een nabije overheid benoemd. Een overheid die in verbinding staat met haar inwoners. Een raad die in verbinding staat met de inwoners. En inwoners die in verbinding staan met de raad. Al jaren vinden veel mensen dat deze raadzaal daar niet aan bijdraagt. En daarom dient het CDA een motie in (samen met CU, D66 en 50PLUS) In het kort wordt verzocht in samenspraak met een raadscommissie een onderzoek op te starten naar een andere locatie en/of andere indeling van de raadzaal voor een betere zichtbaarheid, een betere toegankelijkheid en betere mogelijkheden voor debat. (Motie indienen) Ten aanzien van de afvalinzameling wil het CDA graag meer toelichting bij de vervanging van de pmd- en groencontainers. 80.000 containers? Verrekend via tarief aan de inwoners? En zou een lagere ophaalfrequentie van de grijze container ook bij kunnen dragen aan lagere kosten? Hoe kijkt het College hiertegen aan? CDA Emmen wil graag een hoge ambitie voor het Programma duurzaamheid, energie en klimaat. Innovatie in industrie, land- en tuinbouw is noodzakelijk. Denk maar aan de stikstof-discussie of de noodzakelijke CO2-reductie. Wordt hier ook gedacht aan maatregelen om woningen te verduurzamen? Inwoners moeten worden ondersteund om de woonlasten te beperken en energiearmoede te voorkomen. En kunnen meer gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd met de beschikbaar gestelde 8 miljoen dan alleen het gemeentehuis en het pand aan de Handelsweg? De klimaatveranderingen hebben ook invloed op het exotenbeheer. Dan gaat het onder andere over de Japanse duizendknoop en de grote Berenklauw. Ook met de voorgestelde verhoging van € 100.000 blijft het pappen en nathouden. Het CDA vindt dat we moeten doorpakken en de verboden planten definitief moeten bestrijden. Daarvoor is ruim 1 miljoen nodig. Maar als er 7 jaar lang € 150.000 wordt uitgegeven voor beheersen is ook een miljoen uitgegeven. Daarom een motie om het nu goed te bestrijden. Tenslotte de Regiocampus, CDA Emmen vindt die ontzettend belangrijk. Naar school gaan en studeren doe je hier. Zo krijgen jongeren een toekomst en zorgen we dat ze zich thuis blijven voelen in Emmen. Waar versneld kan worden moeten we dat doen. CDA Emmen is ervan overtuigd dat als wij ons richten op onze jongeren en we die voorzieningen voor elkaar hebben dat we daarmee ook de goede dingen doen voor de ouders, grootouders en anderen. Zo maken we Emmen mooier en beter voor de toekomst.

Jaarrekening 2021

CDA CDA Emmen 25-07-2022 09:51

CDA Emmen niet blij met een onvoldoende op aanbestedingen 2021. Een jaar waarin Corona ons leven voor een groot deel bepaalde. We zijn het nu alweer bijna vergeten maar de zorgen waren groot. Zorgen over onze jongeren, over de soms ernstige gezondheidseffecten, over onze ondernemers en ga zo maar door. CDA is blij met het positieve financiële eindresultaat van € 17 miljoen. Bezuinigingen en behoedzaamheid hebben effect gehad. Maar ook doorgeschoven investeringen, hogere rijksbijdragen, mooie resultaten op de bedrijfsvoering en minder aanspraak op de zorg hebben bijgedragen aan het resultaat. Blij zijn we met de boost die het weerstandsvermogen heeft gekregen. Eindelijk zitten we weer op het niveau waar we willen zijn. Dit is dan ook het moment waarop naar onze beleving de discussie mag worden gevoerd of we de Enexis aandelen nog wel (voor een deel) willen meenemen. Wat ons betreft nemen we Enexis aandelen voor een groter deel niet meer mee en verzekeren we onszelf van het jaarlijkse dividend. Niet blij zijn we met het oordeel met beperking. Emmen krijgt een onvoldoende op hoe zij de aanbestedingen uitvoert. En de woorden minder blij is een understatement. We zijn er chagrijnig van. Dit moet echt anders. Het grote verschil komt dit keer door de subsidies met inkoopkarakter. Diverse werkzaamheden die we nu nog subsidiëren hadden eigenlijk aanbesteed moeten worden. Maar soms willen we dat ook gewoon niet. De wethouder noemde in de commissie vergadering Stichting Veiligheidszorg die goed werk verricht. Begrijpelijk en dan ook logisch dat we hiervoor alleenrecht hebben opgetuigd. We hebben het college nog gevraagd of er nog over gedacht wordt andere werken in de toekomst aan te besteden? Gevraagd is naar een lijst met werken die hier onder vallen zodat we hierover gediscussieerd kon worden. Samen op zoek naar een evenwicht tussen doelmatigheid en rechtmatigheid. Verder zijn we akkoord gegaan met het vaststellen van de jaarstukken 2021 en met het storten van het voordelig rekeningresultaat in de algemene reserve.

VVD Emmen stelt vragen over Bodemdaling Nieuw Amsterdam.

VVD VVD Emmen 23-07-2022 02:13

https://emmen.vvd.nl/nieuws/50470/vvd-emmen-stelt-vragen-over-bodemdaling-nieuw-amsterdam

VVD Emmen stelt vragen over Bodemdaling Nieuw Amsterdam.

 

Aanleiding was de informatieve raadsbijeenkomst waar onze gemeente, provincie en waterschap de resultaten van het onafhankelijke onderzoek door Fugro presenteerden.

 

https://media.fugro.com/media/docs/default-source/published-articles/onderzoek-bodemdaling-nieuw-amsterdam---gebiedsstudie.pdf?sfvrsn=fde2a819_0

 

In het Fugro rapport staat o.a. dat de mogelijke oorzaak bodemdaling kan zijn ontstaan door:

-Trillingen: hoogstwaarschijnlijk is dit niet de primaire oorzaak wel is het verboden voor     zwaar verkeer aan de Vaart ZZ.

-Grondwaterpeil: er zijn geen dalingen grondwaterpeil.

-Gaswinning/olie: gering, leidt niet tot schade.

-Grondwateronttrekking: mogelijk externe oorzaak.

 

VVD Emmen is nog niet tevreden met de antwoorden die we kregen en zullen de komende periode opnieuw aandacht vragen voor dit probleem.