Nieuws van politieke partijen in Ermelo inzichtelijk

836 documenten

Ermelo zet Coming Out dag op de kaart

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 15-10-2019 19:28

Afgelopen vrijdag, 11 oktober, was het Coming Out Dag. Op deze dag wordt zichtbaar aandacht gevraagd voor de LHBTI+ groep binnen onze samenleving. Dit jaar werd hier ook in Ermelo veel aandacht aan gegeven.

Na een oproep van Progressief Ermelo via de krant en via de sociale media hebben vele Ermelo-ers aangegeven een regenboogvlag (het symbool van deze doelgroep) te willen ontvangen om te kunnen vlaggen op 11 oktober. Leden van Progressief Ermelo hebben, samen met leden van Village People, aan vele winkeliers en horecaondernemers een regenboogvlag aangeboden, uiteraard met de vraag om deze uit te hangen tijdens Coming Out Dag. Goed om te zien dat een zeer ruime meerderheid van deze winkeliers en horecaondernemers enthousiast reageerden. En ook mooi dat in vele straten in Ermelo een regenboogvlag wapperde.

In december is er een bijeenkomst met betrokkenen. Er zal dan gekeken worden naar wat er al is aan beleid en mogelijkheden voor de LHBTI+ inwoners van Ermelo, wat eventueel beter zou kunnen en naar wat er nog nodig is. Wilt u ook meedenken? Mail dan naar PE-raadslid René Arts r.arts@ermelo.nl Reacties zijn zeer welkom!

SGP Ermelo wil ruimte voor de boer

SGP SGP Ermelo 15-10-2019 00:00

Pieter Stam opgelucht. Zaterdag liet hij al weten de boeren te blijven steunen. ,,We moeten ons echter houden aan de landelijke regelgeving,” zei hij toen. Stam vraagt zich af of de rekenmethodes zoals die in Den Haag zijn bedacht niet het doel voorbij schieten. ,,Ze zijn heel theoretisch.” Ook vindt hij dat er met twee maten gemeten wordt. Daarom wil het Ermelose raadslid graag lokaal waar mogelijk boeren faciliteren.

ERMELO - Na Leeuwarden, Drenthe en Overijssel zwichtte ook de provincie Gelderland vanmiddag voor het boerenprotest tegen nieuwe stikstofregels. De Gelderse gedeputeerde Peter Drenth heeft de honderden protesterende boeren voor het provinciehuis in Arnhem beloofd de eerder genomen stikstofmaatregelen voorlopig op te schorten.

Lokaal reageert SGP-raadslid Pieter Stam opgelucht. Zaterdag liet hij al weten de boeren te blijven steunen. ,,We moeten ons echter houden aan de landelijke regelgeving,” zei hij toen. Stam vraagt zich af of de rekenmethodes zoals die in Den Haag zijn bedacht niet het doel voorbij schieten. ,,Ze zijn heel theoretisch.” Ook vindt hij dat er met twee maten gemeten wordt. Daarom wil het Ermelose raadslid graag lokaal waar mogelijk boeren faciliteren.

Voedsel‘Ruimte voor de boer’ is overigens al langer een slogan van de SGP. ,,We hebben tien punten en ‘ruimte voor de boer’ is daar één van.” Nu met wetgeving de uitstoot van stikstof beteugeld moet worden, wordt het boeren ook in Ermelo een stuk lastiger. ,,Maar we hebben ook voedsel nodig.” Alles importeren is ook geen optie. Stam gaat terug in de geschiedenis. ,,Vroeger hadden onze grootouders een koe en een varken, wat kipjes en waren veel mensen zelfvoorzienend. Toen was er nog naoberschap. Vervolgens moesten boeren de productie verhogen en werden agrarische bedrijven steeds grootschaliger om voedsel betaalbaar te houden. Daar worden ze nu weer voor gestraft.” Wat Stam betreft moet er in alle rust gezocht worden naar de juiste oplossing. ,,En wat kun je zelf doen? Hoe ga je om met de schepping?” Zo vindt het jonge raadslid dat vliegen echt een luxe is wat niet hoeft. Daarnaast is hij blij dat de gemeente nu het natuurinclusief bouwen invoert. ,,Groen- en natuurinclusief bouwen als toekomstgericht beleid stond twee jaar geleden in ons verkiezingsprogramma. Het is heel simpel te realiseren, je kunt het praktisch aanvliegen.” Wat Stam betreft gaat het over bewustwording. Woorden als uitkopen en onteigening zijn dan ook zeker niet aan de orde.

Voor de boer en ondernemer (Van Malestein - Telgt).

SGP SGP Ermelo 11-10-2019 00:00

Reeds voor de zomervakantie bracht de SGP een bezoek aan de familie Van Malestein aan de Telgterweg in Telgt in hun tijdelijke woning.

Op een wel heel eigen interpretatie van het functieveranderingsbeleid en onbegrijpelijke keuze van de gemeente is de familie nu ‘slachtoffer’ geworden.
 
Tijdens het bezoek constateerde de SGP dat functieveranderingsbeleid hier (terecht) niet opgaat. Er is geen sprake van bedrijfsbeeindiging. Het is een bedrijf wat gericht is op de toekomst. 
Uitgezocht is of dit bedrijf zich leent voor een eventuele tweede bedrijfswoning.
Het bedrijf blijkt voldoende groot (ca 1950 kalveren) voor twee volwaardig arbeidskrachten en bijbehorende bedrijfswoningen. In de omtrek blijken er eveneens diverse bedrijven te zijn met twee of meer bedrijfswoningen. 
 
De SGP wil werken aan een oplossing en met een voorstel komen.
 
Eind oktober staat dit dossier op de beeldvormende tafel. Op verzoek van de SGP zullen de woordvoerders ruimtelijke ordening voorafgaand een bezoek ter plaatse brengen.

Ja Ja sticker, schriftelijke vragen en toelichting

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 09-10-2019 11:47

De fracties van Progressief Ermelo en BurgerBelangen Ermelo volgen de ontwikkelingen op het gebied van verspreiding van ongeadresseerd (reclame)drukwerk nauwlettend. Gezien de recente jurisprudentie over dit onderwerp vragen wij ook uw aandacht hiervoor.

Toelichting Verwacht wordt dat invoering van een Opt-in systeem door middel van een zogenaamde Ja Ja sticker een effectief en wenselijk middel is om de hoeveelheid papier die per post wordt verspreid te verminderen, waarmee ook de hoeveelheid papierafval afneemt.

In het huidige systeem ontvangen huishoudens ongeadresseerde post, tenzij men laat weten dit niet te willen. (Opt-out systeem met Nee Nee en Ja Nee sticker) Met invoering van een Ja Ja sticker ontvangen huishoudens geen ongeadresseerde post, tenzij men aangeeft dit wel te willen. (Opt-in systeem)

De gemeente Amsterdam heeft op 1 januari 2018 een Opt-in systeem ingevoerd, met als uitgangspunt dat huis-aan-huisbladen wel worden verspreid. Plak je de Ja Ja sticker op je brievenbus, dan ontvang je daarnaast ook reclamedrukwerk. Plak je de Nee Nee sticker op je brievenbus, dan ontvang je helemaal geen ongeadresseerd drukwerk.

Tegen deze verordening is een rechtszaak gevoerd door belangenorganisaties vanuit retailers, reclamedrukkers en de papierindustrie. Zij zijn zowel in eerste aanleg als in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Amsterdam mag de Ja Ja sticker dus blijven voeren.

Een inmiddels aanzienlijk aantal gemeenten in Nederland is voornemens om ook de Ja Ja sticker in te voeren. Daarom is in een motie van 27 juni 2018 aan de VNG opgedragen om hiertoe landelijke richtlijnen op te stellen. Nu de rechtspraak duidelijkheid biedt, mag verwacht worden dat de VNG hiermee voortvarend te werk gaat.

Uit onderzoek door Milieu Centraal blijkt:

Huishoudens krijgen gemiddeld 30 folders per week in de brievenbus, dit is exclusief huis-aan-huisbladen.

Naar schatting ontvangt één huishouden 32 kilo reclamepapier per jaar en wordt hiervan 30% ongelezen weggegooid.

Van de huishoudens zonder sticker vindt 30% het reclamedrukwerk toch ongewenst.

Slechts 35% van de mensen die nu geen sticker hebben, zou wel een Ja Ja sticker gebruiken.

De productie en het vervoer van papieren folders belasten het milieu.

Een jaar na invoering van de Ja Ja sticker in Amsterdam is gebleken dat deze maatregel daadwerkelijk tot een afname van de hoeveelheid verspreid drukwerk leidt.

Schriftelijke vragen aan het college: 1. Voordat in Ermelo een opt-in systeem zou kunnen worden ingevoerd, is het noodzakelijk dat het milieubeleidsplan in onze gemeente een doelstelling kent die hierbij aansluit. Denk hierbij aan een doelstelling om de hoeveelheid afvalstoffen te beperken of te verminderen.

Kunt u aangeven of het huidige milieubeleidsplan hieraan voldoet?

2. De fracties van Progressief Ermelo en BurgerBelangen Ermelo zijn voorstander van invoering van een Opt-in systeem.

Kunt u aangeven of dit al een actueel onderwerp is binnen de ambtelijke organisatie?

Zo ja, wilt u dit toelichten?

En zo nee, waarom staat dit onderwerp nog niet op de agenda?

Hoogachtend en in afwachting van uw reactie, Mevrouw A.P. Veenstra – Bakker, Progressief Ermelo De heer L. van Beek, BurgerBelangen Ermelo,

Workshop Liberalisme krijgt vervolg in Nunspeet

VVD VVD Ermelo 06-10-2019 12:57

Meer weten over het liberalisme? Deze publieke oproep van het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe leidde tot aanmeldingen van geïnteresseerden. In maart vond in Harderwijk de eerste Workshop Liberalisme plaats. Er heeft zich nu een nieuw groep gevormd. Die komt op donderdagavond 17 oktober bijeen in Nunspeet en wordt wederom geleid door Sander Janssen, raadslid te Hengelo en VVD-trainer in politieke oriëntatie en professionele vaardigheden. Het bestuur van het Netwerk Noordwest-Veluwe heeft inmiddels besloten in november dit jaar de derde Workshop Liberalisme te organiseren in Putten of Ermelo. Deelnemers kunnen zich daarvoor aanmelden bij Gonny Otter, netwerkbestuurder voor opleidingen en talentmanagement. Haar mailadres is hhjotter@solcon.nl.

https://vvdermelo.nl/workshop-liberalisme-krijgt-vervolg-in-nunspeet/

De Workshop gaat over het verkennen van de liberale kernwaarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Wil je meer weten? Geef je op en doe mee. Het geeft een goede basis voor iedereen met of zonder politieke ambities. De Workshop Liberalisme wordt door een ervaren trainer gegeven en duurt 2,5 uur op een avond of zaterdagmorgen. De Workshop wordt aangeboden door het VVD Netwerk NoordwestVeluwe. Er zijn geen kosten voor deelnemers aan verbonden. Iedereen is welkom.

The post Workshop Liberalisme krijgt vervolg in Nunspeet appeared first on VVD Ermelo.

100+ iets meer woorden Maar in de kleur van je hart

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 05-10-2019 12:00

Door Evelien Kars – Regenboogvlag. Een symbool. Een symbool dat voor mij afgelopen maanden een gezicht kreeg. Omdat ik iemand ontmoette. Waarmee ik gesprekken kreeg over LHBTI+. Waardoor ik zag welke worstelingen er zijn.

Dingen die voor mij zo vanzelfsprekend zijn in acceptatie, omdat ik vanuit de kleur van mijn hart leef. En soms zo naïef ben te denken dat de hele wereld dat doet. Of in ieder geval heel Ermelo. Dat is dus niet zo.

Regenboogvlag. Ja, het is een symbool. Net als het lieveheersbeestje van zinloos geweld. En het symbool heeft geen enkele waarde als we niet gaan denken vanuit de kleur van ons hart. Om ons daar bewust van te maken, hang ik op 11 oktober de regenboogvlag op. Net als hopelijk vele anderen. Voor hem, voor haar, voor iedereen.

Vuurwerk

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 04-10-2019 14:22

Het knalde niet tussen de deelnemers van het Politiek Café op 24 september jl. en dat terwijl het thema ‘vuurwerk’ was. Een mooie opening voor een maatschappelijke discussie gaf deze avond wel.

Voor veel mensen betekent vuurwerk een mooi spektakel dat echt bij de jaarwisseling hoort. Voor veel mensen betekent vuurwerk ook: angstige huisdieren, rommel op straat, of de blijvende gevolgen van vuurwerkletsel.

Laten we uitdragen dat we fatsoenlijk omgaan met vuurwerk. Je koopt het bij een legale winkel. Je bent oplettend voor eigen en andermans veiligheid. Vuurwerk steek je af op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.

En hoe denkt Ermelo over vrijwillig vuurwerkvrije zones? Burgers spreken dan met elkaar af of hun gebied vuurwerkvrij blijft. De gemeente communiceert dit naar buiten toe en stelt borden beschikbaar om de zone duidelijk af te bakenen. Progressief Ermelo vindt dat dit ook in onze gemeente mogelijk moet zijn.

En wat vindt u? Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

Piet Woltman is gister beëdigd tot fractievertegenwoordiger van VVD Ermelo

VVD VVD Ermelo 03-10-2019 11:52

De burgemeester van Ermelo heeft gisteravond te midden van de gemeenteraad Piet Woltman beëdigd tot fractievertegenwoordiger van de VVD. De beide raadsleden Herma van der Weide-van ’t Hof en Monique van den Broek zijn erg blij met de versterking van de voormalig CEO van verzekeringsmaatschappijen. Piet Woltman (72) was als fractie-ondersteuner al sinds najaar 2017 nauw betrokken bij de oordeelsvorming binnen de VVD-fractie, met name op financieel gebied. Gemeente-financien is een complex en moeilijk te doorgronden aspect van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. Als fractievertegenwoordiger mag Piet Woltman nu ook tijdens beeld-en oordeelvormende commissievergaderingen als woordvoerder van de VVD-fractie optreden. https://vvdermelo.nl/piet-woltman-beedigd-tot-fractievertegenwoordiger-van-vvd-ermelo/

Blijdschap binnen de VVD-fractie. Van links naar rechts: raadslid Monique van den Broek, fractievertegenwoordiger Piet Woltman, wethouder Hans de Haan en fractievoorzitter Herma van der Weide-van ’t Hof

The post Piet Woltman is gister beëdigd tot fractievertegenwoordiger van VVD Ermelo appeared first on VVD Ermelo.

100 woorden over met elkaar om tafel…

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 01-10-2019 11:56

Door Evelien Kars – Niet meer woorden vuil maken dan nodig is. Dat is wel de kern van de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad. Geen enorme betogen meer of monologen. Maar in gesprek met elkaar. Vragen stellen. Toetsen of je de ander goed begrijpt. Doorvragen wat er achter een opmerking zit. Met elkaar om tafel.

Niet alleen de andere raadsleden. Ook burgers zijn welkom aan tafel. En dat voegt veel toe. Het is voor iedereen nog even wennen. En ontdekken. Gelukkig is er een drive om het een succes te laten worden.

Schuift u ook aan?

Lida Veenstra, fractievertegenwoordiger

Progressief Ermelo Progressief Ermelo Ermelo 30-09-2019 10:59

Als fractievertegenwoordiger van Progressief Ermelo stel ik mij graag aan u voor.

Ik zie mijzelf als een oplossingsgerichte persoon, met oog voor nuance. Ik ga niet uit van de tegenstellingen tussen mensen, maar zoek juist naar de overeenkomsten en ieders waarden. Hiermee krijg ik begrip voor de ander en dan blijken tegenstellingen vaak best mee te vallen. Op die manier is het ook gemakkelijker om elkaars oplossingen te waarderen.

Zelf ben ik er van overtuigd dat wij moeten kiezen voor bescherming van diegenen en datgene die daar zelf niet toe in staat zijn. Dat gaat over mensen met wie wij solidair moeten zijn. En in onze tijd gaat het ook om de aarde met alles wat daarbij hoort, die onze bescherming nodig heeft.

Gemeentes hebben hier een taak in, en ik hoop daar aan bij te kunnen dragen. Als fractievertegenwoordiger ondersteun ik in de eerste plaats de vier gemeenteraadsleden van Progressief Ermelo. Maar u zult mij ook als woordvoerder van deze partij op de politieke avonden kunnen zien. Met mijn juridische achtergrond heb ik oog voor detail en schrik ik niet terug voor het lezen van ambtelijke stukken.

Verder kan ik u vertellen dat ik sinds 2004 samen met mijn man en inmiddels drie dochters in Ermelo woon. De gemoedelijke sfeer, de mooie natuur en goede voorzieningen binnen handbereik waardeer ik enorm en maken dat ik mij hier echt thuis voel.

E: l.veenstra@ermelo.nl