Nieuws van politieke partijen in Gelderland inzichtelijk

5458 documenten

D66 wil duidelijkheid: Zijn de beleidsregels over stikstof opgeschort of niet?

D66 D66 Gelderland 15-10-2019 14:39

Gisteren was overal te lezen dat Gelderland de beleidsregels over stikstof opschort, maar een nadere bestudering van de uitspraken van Gedeputeerde Drenth doet de fractie van D66 daar nu aan twijfelen. Statenlid Antoon Kanis stelt vragen aan het college: ‘Wij willen weten hoe het precies zit. Zijn de beleidsregels nu opgeschort of niet? En wat betekent dat?’

Kanis keek vandaag de beelden van het protest nog eens terug en was verbaasd. ‘De gedeputeerde zegt helemaal niet toe de regels op te schorten. Hij zegt alleen het proces daarvoor in gang te zetten’. In het persbericht dat de provincie later op de middag stuurde werd dat nog verder afgezwakt tot ‘met de boeren in gesprek over het opschorten van die regels die de agrarische sector raken’.

Kanis: ‘We moeten de ene onduidelijkheid niet oplossen door een nieuwe onduidelijkheid te creëren. Er is behoefte aan duidelijkheid!’. Daarom stelt D66 schriftelijke vragen over de gevolgen van de uitspraken van Drenth. De partij wil precies weten wat er aan wie is toegezegd en wat dat betekent. De partij vraagt het college binnen anderhalve week hierop te antwoorden, zodat de antwoorden deel kunnen uitmaken van het debatverzoek dat de partij wil aanvragen voor de Statenvergadering van 30 oktober.

 

Lees hieronder de ingediende vragen:

Het ‘Boerenalarm’. Onder dat motto organiseerden LTO en GAJK afgelopen maandag een protestactie voor het Huis der Provincie in Arnhem. Na een alarm van toeterende trekkers en enkele sprekers mocht Gedeputeerde Drenth de boeren namens Gedeputeerde Staten van Gelderland toespreken. Hij maakte excuses over de communicatie zegde toe nog deze week met de boeren om tafel te gaan. Hij benadrukte hierbij dat de beleidsregels over stikstof niet van tafel gingen. De boeren namen geen genoegen met de toezeggingen en eisten per direct een gesprek.

In het provinciehuis werd met een deel van de boeren het gesprek voortgezet en na ruim een uur overleg kwam Gedeputeerde Drenth naar buiten met het bericht dat hij het proces in gang gaat zetten om de beleidsregels over stikstof met betrekking tot de landbouw toch op te schorten.

D66 zet grote vraagtekens bij deze gang van zaken, omdat de indruk ontstaat dat het College is gezwicht voor het protest van de boeren. Het mag niet zo zijn dat het beleid van de Provincie Gelderland op deze manier wordt bepaald. Daarover wil D66 op woensdag 30 oktober met de Staten in debat. Om dat debat te kunnen voeren op basis van de juiste informatie hebben wij de volgende vragen aan het College:

Met wie heeft Gedeputeerde Drenth op maandagmiddag 14 oktober overlegd bij het boerenprotest? Welke personen zaten om tafel en namens welke organisaties? Op basis van welke afweging zijn deze personen uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek? Is er een gespreksverslag gemaakt van dit overleg? Zo ja, kunt u dit delen met de Staten? Zo nee, waarom niet? Is er een afsprakenlijst gemaakt van dit overleg? Zo ja, kunt u deze delen met de Staten? Zo nee, waarom niet?

Na het overleg maakte Gedeputeerde Drenth bekend ‘het proces in gang te zetten om de beleidsregels met betrekking tot landbouw op te schorten’.

Wat betekent ‘het proces in gang zetten om de beleidsregels met betrekking tot de landbouw op te schorten’? Zijn de beleidsregels nu wel of niet opgeschort? Wat houdt het opschorten van de beleidsregels juridisch gezien precies in? Wat betekent het opschorten van de beleidsregels in de praktijk voor de boeren?

Bij het boerendebat van De Gelderlander op vrijdag 11 oktober zei gedeputeerde Drenth over het opschorten van de beleidsregels: ‘Dan sturen we alle bouwvakkers naar huis’.

Wat betekent het opschorten van de beleidsregels voor het op gang brengen van de vergunningverlening andere sectoren zoals de woningbouw?

Tot maandag heeft het College op meerdere momenten benadrukt vast te houden aan de beleidsregels. Na het protest van boeren voor het provinciehuis veranderde het College hierover van mening. De indruk ontstaat, bijvoorbeeld in de media[1] [2], dat het Gelderse Provinciebestuur buigt voor het protest van de boeren.

Wat is de inhoudelijke reden waardoor het College op maandagmiddag van mening is veranderd? Waarom heeft het College niet vastgehouden aan de afspraken over de beleidsregels zoals die in IPO-verband gemaakt zijn? Waarom is het Gelderse College gezwicht voor het boerenprotest en waarom heeft het College er niet voor gekozen de rug recht te houden, zoals gebeurd is in Groningen, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Brabant?

Uit het artikel van De Volkskrant1 blijkt dat naast vertegenwoordigers van boerenorganisaties ook luidruchtige boeren van het protest mochten aanschuiven bij het gesprek.

Klopt het dat er naast de vertegenwoordigers van boeren organisaties ook andere boeren mochten aanschuiven? Zo ja, waarom mochten specifiek deze boeren aanschuiven? Wat vindt het College van het beeld dat ontstaat dat iemand die een grote mond op zet wordt beloond met een plek aan de gesprekstafel?

D66 verzoekt het College deze vragen uiterlijk vrijdag 25 oktober a.s. te beantwoorden, zodat de antwoorden kunnen worden betrokken bij een debatverzoek in de Statenvergadering van 30 oktober.

 

[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/als-een-brede-boer-zich-ermee-bemoeit-begint-het-bestuur-te-wankelen~b39ea265/

[2] https://www.gelderlander.nl/arnhem/provincies-buigen-voor-boeren-gelderland-en-overijssel-trekken-stikstofregel-voorlopig-in~a3fbe71b/

 

Boerenprotest

SGP SGP Gelderland 15-10-2019 00:00

/r/7318348b35ba72b9e455d6051c065172?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fboerenprotest%2F11247&id=401297874fd994192b5ffa2e3d25f29b97214592

Boerenprotest

Op 14 oktober kwamen boeren uit het hele land naar de provinciehuizen om daar hun ongerustheid en frustraties te uiten inzake het stikstofbeleid. Ook in Arnhem waren de boeren in groten getale met hun tractoren gekomen. Gelukkig verliep het protest rustig en werden de wegen niet geblokkeerd. 

SGP Statenlid Bennie Wijnne (die landbouw in zijn portefeuille heeft) ging met verschillende boeren in gesprek. De SGP begrijpt de zorg van de boeren. Statenlid Bennie Wijnne (SGP): “Wij staan voor een betrouwbare overheid, waar boeren van op aan moeten kunnen. Het innemen van vergunde ruimte is not done. En wanneer gaan we nu eens structureel de werkelijke stikstofdepositie meten? Beleid op basis van rekenmodellen waar nog te weinig wetenschappelijk bewijs voor is, is flinterdun.”

Ook vraagt hij aandacht voor handelsverdragen met landen waar een loopje genomen wordt met dierenwelzijn. “Onze boeren verdienen een eerlijke concurrentiepositie. Het is goed dat er nu samen met de sector gekeken wordt naar nieuwe beleidsregels. Wat ons betreft geen regels stapelen, maar innovaties faciliteren. Niet zwart maken, maar aanmoedigen. Samen de schouders eronder!”

 

/r/7318348b35ba72b9e455d6051c065172?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fboerenprotest%2F11247&id=401297874fd994192b5ffa2e3d25f29b97214592

/r/7318348b35ba72b9e455d6051c065172?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fboerenprotest%2F11247&id=401297874fd994192b5ffa2e3d25f29b97214592

PvdA stelt vragen over illegale Chinese arbeiders in Duiven

PvdA PvdA Gelderland 14-10-2019 12:51

‘Verborgen Chinese economie’ met vier illegalen ontdekt bij grote controle in Duiven

Via de (digitale) Gelderlander van 9 oktober jl. lezen we het volgende artikel:

‘Verborgen Chinese economie’ met vier illegalen ontdekt bij grote controle in Duiven’

DUIVEN – Bij een grote controle zijn dinsdag vier illegale Chinese arbeiders ontdekt op een industrieterrein in Duiven. Zij werkten bij twee verschillende bedrijven aan batterijen voor elektrische fietsen.

Lars Barendregt 09-10-19, 12:45 Laatste update: 14:56

Volgens de Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, was er sprake van een heuse ‘verborgen Chinese economie’ Twee Chinezen werden ontdekt door de gemeente Duiven en de politie tijdens een grootscheepse controle. Die schakelden op hun beurt de Inspectie SZW in. Inspecteurs van die instantie kwamen erachter dat bij een bedrijf even verderop nog drie Chinezen werkten, van wie twee illegaal. De vier illegale Chinezen zijn door de AVIM, de eerdere vreemdelingenpolitie, meegenomen voor verhoor. Binnenkort worden zij op het vliegtuig richting China gezet, stelt de woordvoerder”

Verder blijkt het volgens de Gelderlander van 14 oktober 2019 zo te zijn, dat beide bedrijven (Phylion Battery en Ananda) met behulp van OostNL naar Gelderland cq Duiven zijn gebracht. Daarbovenop is er een aantal weken geleden, tijdens het bezoek aan China door o.a. OostNL en onze Commissaris van Koning, met beide bedrijven gesproken over uitbreiding van hun activiteiten in Nederland aldus het artikel.

De fractie van de Partij van de Arbeid Gelderland keurt de misstanden, genoemd in het artikel, ten zeerste af. Omdat de Provincie Gelderland één van de aandeelhouders en investeerders in OOSTNL is, heeft de PvdA een aantal vragen (klik hier voor de vragen)

Het bericht PvdA stelt vragen over illegale Chinese arbeiders in Duiven verscheen eerst op PvdA Gelderland.

De regenboogvlag wappert ook in Gelderland

D66 D66 Gelderland 11-10-2019 09:21

Vandaag wappert de regenboogvlag boven het Huis der Provincie. De vlag wordt gehesen ter ere van de Coming-Outdag. “Hiermee roept ook Gelderland op tot sociale acceptatie van LHBT-ers”, verklaart D66 Statenlid Karin Visser.

Sinds 2009 is op 11 oktober de Coming-Outdag. Een speciale dag om de sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT-ers) te bevorderen. Coming-Outdag is geen extravagante viering, zoals de Gay Pride. In plaats daarvan worden door het hele land met symbolen en activiteiten aandacht gevraagd voor homo-emancipatie.

Regenboogvlag

De regenboogvlag is het internationale symbool van de homobeweging. Met het hijsen van de regenboogvlag op het huis der provincie volgt de provincie vele gemeenten en andere organisaties. Visser: “Een mooi gebaar en steun in de rug voor alle LHBT-ers in Gelderland die helaas nog vaak moeten knokken voor acceptatie.” D66 pleit al jaren voor bredere acceptatie van diversiteit in de samenleving. “Dit gaat voor ons veel breder dan alleen geaardheid. Ook op geslacht, cultuur, leeftijd en gezondheid is er nog veel ongelijkheid.”

Sociale acceptatie

Na introductie van het homohuwelijk in 2000 zijn nog vele stappen gezet. Voor de wet is iedereen gelijk. Maar nog steeds is het aantal zelfmoordpogingen onder LHBT jongeren hoger dan gemiddeld. Nog steeds voelen LHBT-ers zich vaker onveilig op straat. Nog steeds neemt een derde van de Nederlanders aanstoot aan twee zoenende mannen. “Er is qua sociale acceptatie nog een wereld te winnen,” stelt Visser. “Dit is weer een stap in de juiste richting.”

Waaljutten

D66 D66 Gelderland 11-10-2019 06:41

Wat een ochtend! D66 Bommelerwaard kwam in groten getale op om deel te nemen aan het Maasjutten. Wij houden Nederland namelijk graag schoon. Wij kregen de uiterwaarden rondom een deel van het Maasdrielse dorp Alem toegewezen. Met veel enthousiasme gingen leden van D66, enkele introducés en zeer gemotiveerde kinderen de strijd met zwerfvuil aan. De opbrengst viel best mee, maar toch hebben we aardig wat zaken gevuld met plastic, blikjes, flesjes, banden, sigarettenpeuken en zelfs aas van een hengel. We zagen ook wat groter materiaal, waarvan we meldingen maakten bij de gemeente voor latere verwijdering. Het weer was mooi en de uiterwaarden lieten we netter achter dan we ze aantroffen. De tijd was goed besteed. Wil je volgende keer ook meedoen? Stuur een berichtje!

Roel Reedijk beëdigd als Burgerlid Maasdriel

D66 D66 Gelderland 11-10-2019 06:39

Roel Reedijk, woonachtig in Hurwenen, is donderdag 19 september beëdigd als nieuw burgerlid van D66 Maasdriel. Roel zal aansluiten bij de Commissie Ruimte die normaliter is bezet door Michiel Alexander de Raaf en raadslid Tom van Engelen. Daarmee zijn beide Maasdrielse commissies vol bezet. Commissie Samenleving & Financiën is naast ons raadslid bezet door Liesbeth Faas en Daniëlle Vlasman, met uiteraard onze toegewijde en enthousiaste Mieke Boas als extra ogen en oren op met name sociaal domein.

Wil je ook bijdragen aan een nieuw, fris en ander Maasdriel? Stuur ons eens een berichtje!

https://bommelerwaard.d66.nl/2019/10/11/roel-reedijk-beedigd-als-burgerlid-maasdriel/

Gemeentewapen voor West Betuwe.

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 09-10-2019 09:37

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1280123/1084246/Wapen gemeente West Betuwe.jpgHoge Raad van Adel overhandigt officieel wapendiploma. Bij Koninklijk Besluit van 21 februari 2019 werd officieel aan de nieuwe gemeente West Betuwe een eigen gemeentewapen toegekend. Het nieuwe wapen mag pas echt worden gebruikt wanneer het officiële ingekleurde wapendiploma bij de gemeente is ontvangen. Door omstandigheden liet dat wat langer op zich wachten dan normaal gebruikelijk is. Vandaar dat de Hoge Raad besloot het wapendiploma persoonlijk aan het gemeentebestuur te komen overhandigen. Dat gebeurde op dinsdag 1 oktober in het gemeentehuis van West Betuwe.

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1280123/1084246/gemeentewapen-voor-west-betuwe.html

Omschrijving

De formele heraldische omschrijving van het nieuwe wapen luidt:

‘Gedeeld; I doorsneden; 1 in keel negentien bezanten van goud, geplaatst vier, vijf, vier, drie, twee en één; 2 in zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel; II in keel drie palen van paalvair en een schildhoofd van goud beladen met een poort van sabel, geopend en verlicht van het veld. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel’

Onderdelen

Het gaat hier om een zogenaamd samengesteld wapen. Hierin zijn duidelijk delen van de gemeentewapens van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal te herkennen:

Linksboven en ondergrond vlak rechtsboven: Geldermalsen Linksonder en poort in vlak rechtsboven: Lingewaal Rechtsonder: Neerijnen

De poort verwijst in de eerste plaats naar de stadsrechten van Heukelum en Asperen. Tegelijkertijd verwijst zij naar  de vele kastelen die West Betuwe in vroeger tijden heeft gekend en de nu nog aanwezige kastelen die aan een rijke historie herinneren.

Omlijsting

De kroon boven het wapen en de twee schildhouders (leeuwen) maken geen officieel onderdeel uit van het wapen. Het is in Nederland algemeen gebruik dat gemeentewapens worden voorzien van een zogenaamde Gravenkroon. Voor het aan het wapen verbinden van schildhouders moet formeel toestemming worden gevraagd. Die wordt alleen verleend wanneer één van de voormalige gemeenten deze al bij het wapen kende. Dat dan weer omdat ooit aan één of meerdere kernen stadsrechten zijn verleend. In het geval van West Betuwe gaat het hierbij dus om het wapen van de voormalige gemeente Lingewaal en de stadjes Heukelum en Asperen.

Te zien

In de dagelijkse praktijk zien we het wapen vooral op de penning die behoort bij de ambtsketen van de burgemeester. Daarnaast siert het de toga’s van de ambtenaren burgerlijke stand en de omslag van trouwboekjes.

De heer Servaas Stoop eerste kroonbenoemde burgemeester van West Betuwe.

ChristenUnie ChristenUnie SGP Gelderland 09-10-2019 09:17

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1280122/1084246/S. Stoop.jpgDhr. Servaas Stoop is in de raadsvergadering van 8 oktober door de gemeenteraad voorgedragen als burgemeester van de heringedeelde gemeente West Betuwe. Hij zal op 22 november in deze functie geïnstalleerd en beëdigd worden door de Commissaris van de Koning. Tot die datum blijft Harry Keereweer de waarnemend burgemeester. De ChristenUnie feliciteert dhr. Stoop met deze benoeming en heet hem en zijn gezin hartelijk welkom in onze gemeente. (foto gemeente Zuidplas)

Dhr. Stoop is lid van de SGP en woont in Hendrik Ido Ambacht. Hij is 57 jaar, getrouwd, heeft vier kinderen en twee kleinkinderen. Hij heeft maatschappijgeschiedenis gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna begon hij zijn carrière als medewerker van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Vanaf 1998 was hij directeur van Stichting Schuilplaats in Veenendaal. In 2002 werd hij benoemd tot burgemeester van Dirksland. Op 1 februari 2013 werd hij waarnemend burgemeester van Korendijk. Op 1 januari 2019 ging die gemeente op in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard en vervolgens werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidplas. Ook is dhr. Stoop 25 jaar lid geweest van Provinciale Staten in Zuid-Holland en is hij inmiddels onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, dit mede voor zijn vrijwilligerswerk in diverse organisaties.

Meldpunt Iedereen mee met het OV!

SP SP Gelderland 02-10-2019 08:23

https://gelderland.sp.nl/iedereenmee

Wat gaat er goed, wat kan er beter? Wij testen of vervoerders zich in Gelderland aan de afspraken houden. Help mee het openbaar vervoer in Gelderland voor iedereen beter en toegankelijker te maken.

Klik hier om je melding in te dienen!

Onder de noemer “Iedereen mee met het OV!” wil de SP in kaart brengen hoe toegankelijk de Gelderse treinen en bussen zijn voor mensen met een handicap. Helaas krijgen we nog te vaak verhalen te horen dat mensen met een handicap thuis blijven, omdat ze niet mee kunnen met het OV. Tegelijkertijd horen we al jaren, vanuit verschillende overheden, de roep om meer zelfstandigheid. Wat de SP betreft blijft niemand aan de kant staan. De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer en heeft daarom de plicht te zorgen dat het voor iedereen toegankelijk is.

https://gelderland.sp.nl/iedereenmeeMeedoen is voor mensen met een een handicap nog steeds niet vanzelfsprekendheid. Dat moet volgens de SP beter. Er zijn genoeg beleidsgebieden waarop dan kan: van bushokje tot toilet in publieke gebouwen, van rolstoelen op een festival tot aangepaste woningen. Carla Claassen: ‘Het is heel eenvoudig: neem iemand met een handicap als norm voor hetgeen je doet. Verplaats je, bijvoorbeeld, in de bewegingsvrijheid van iemand in een rolstoel. Zodra je dat perspectief als vanzelfsprekend uitgangspunt neemt bij hetgeen je doet, wilt organiseren of bouwen, dan doe je het goed. Als je een handicap hebt wil je niet steeds de uitzondering zijn. Dat etiket past helemaal niet, het zet mensen aan de kant.'

SP Gelderland begint met de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer. Onder het motto: Iedereen mee met het OV! Claassen “We gaan het OV een dienst bewijzen. Wij testen of vervoerders zich in Gelderland aan de afspraken houden. Wat gaat er goed, wat kan er beter? We stellen een meldpunt in en gaan natuurlijk zelf op onderzoek uit. Samen met reizigers maken we de stand van zaken op. We gaan ook praten met belangenorganisaties. Zo kunnen we ideeën ontwikkelen over hoe het beter kan in Gelderland, zodat niemand aan de kant blijft staan.”

We nodigen iedereen uit zich via het meldpunt te laten horen. Deel je bevindingen met ons. We zijn natuurlijk ook telefonisch en via mail bereikbaar.

E-mail: carla.claassen@psgelderland.nl Mobiel: 06-17013433

CDA wil meer geld voor invoering nieuwe Omgevingswet

CDA CDA VVD Gelderland 27-09-2019 18:23

In de AB vergadering van Waterschap Rivierenland diende CDA fractievoorzitter Gerard van den Anker een motie in om te pleiten voor meer geld van het Rijk voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De invoering van de nieuwe Omgevingswet kost Waterschap Rivierenland tot 2021 volgens raming 15.000 uren. Maar de benodigde software is nog niet gereed en beschikbaar, ook de kosten van de software zijn nog onbekend. Ons Waterschap krijgt volgens afspraken binnen de Unie van Waterschappen hiervoor een bedrag van 250.000 euro vanuit de Rijksoverheid. Dit bedrag is echter volstrekt ontoereikend voor de invoering. Reden om een motie in te dienen en het college van dijkgraaf & heemraden te verzoeken via de Unie van Waterschappen bij de Rijksoverheid te pleiten voor een hogere vergoeding voor de invoering van de nieuwe omgevingswet. De motie werd bijna unaniem aangenomen, alleen de VVD stemde tegen.