Nieuws van politieke partijen in Geldermalsen inzichtelijk

377 documenten

De Rode Ontdekking

PvdA PvdA Geldermalsen 29-05-2020 16:20

Op vrijdag 5 juni in plaats van een Rode Koffietafel een openlucht-event: de Rode Ontdekking. Tijdens ‘De Rode Ontdekking’ maken we kennis met nieuwe plaatsen en bijzondere mensen in het uitgestrekte West Betuwe.

Voor De Rode Ontdekking van vrijdag 5 juni, aanvang half 11 wordt iedereen die daar interesse in heeft, uitgenodigd om zich vanaf 10.15 u te melden op de parkeerplaats van Ranzijn Tuin en Dier, Haarweg 2c in Spijk. (Afslag 28 van de A15, over Spijksesteeg naar het noorden, rechtsaf de Haarweg in)

Want de eerste Rode Ontdekking zal gewijd zijn aan de dramatische vervuiling van golfbaan The Dutch in Spijk bij de aanleg van een uitbreiding. Sandor de Kluizenaar – ‘buurman’ van de golfaan, lid van de Vereniging Behoud Lingelandschap, en betrokken bij de strijd tegen deze vervuiling, zal ons ter plaatse informeren. Als je meer wilt weten over deze kwestie kun je kijken op www.Lingelandschap.nl.

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar we stellen het deze eerste keer wel op prijs. (pvdawestbetuwe@outlook.com)

Er is voorlopig helaas geen koffie-thee. We kunnen ook niet aanbieden dat je per auto mee kunt rijden. Toch hopen we dat je komt op deze ontdekkingstocht.

Nu de knusse Rode Koffietafel voorlopig nog niet kan worden gehouden en we jullie toch wel graag weer willen ontmoeten, hebben we dit maandelijkse openlucht-event bedacht. Zeker in de zomermaanden kan dat een interessant alternatief voor de koffie/thee aan de Rode Koffietafel zijn.

‘De Rode Ontdekking’ zal net als de Rode Koffietafel worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand om half 11 ’s morgens.

Tijdens ‘De Rode Ontdekking’ maken we kennis met nieuwe plaatsen en bijzondere mensen in het uitgestrekte West Betuwe. Ze zijn nu in het nieuws of er is iets bijzonders gaande. De Rode Ontdekkers doen dat met een (korte) wandeling op locatie (natuurlijk op gepaste afstand van elkaar), en met een toelichting van een ‘deskundig’ persoon.

Het bericht De Rode Ontdekking verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Zoeken naar een nieuwe coalitie in West Betuwe

PvdA PvdA SGP ChristenUnie Geldermalsen 22-05-2020 05:43

Tijdens de raadsvergadering van maandag 18 Mei is met steun van de PvdA een motie aangenomen waarin het vertrouwen in alle wethouders is opgezegd.

Aanleiding voor deze motie was een persbericht van 12 mei van de partijen Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie. In dit persbericht werd de samenwerking met coalitiepartner LLB opgezegd. De drie partijen zouden tijdens de raadsvergadering van 18 mei meer toelichting geven. Die toelichting bleef hangen op het statement dat de chemie tussen de vier coalitiepartners onvoldoende was. Voor de volledige oppositie bleef onduidelijk waarom het vertrouwen in de wethouder van LLB opgezegd moest worden terwijl er geen aanleiding was om te twijfelen aan het functioneren van deze wethouder. Wat bleef hangen was het gevoel dat de vier fracties niet meer met elkaar konden samenwerken. Dat vraagt om een nieuwe start waarbij alle opties open liggen.

Het voorstel van Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie om door te gaan met het huidige coalitieakkoord, maar dan met een nieuwe vierde partij, is voor de oppositie geen aantrekkelijk aanbod. De PvdA vindt het voorstel van de drie partijen om LLB uit de coalitie te zetten en dan met een nieuwe vierde partij door te gaan alsof er niets hoeft te veranderen, nogal arrogant. Als vier partijen tot de conclusie komen dat ze samen niet verder kunnen dan moeten ze alle vier in de spiegel kijken wat hun aandeel is geweest in de situatie die ontstaan is.

Met de motie van wantrouwen naar het hele college is bereikt dat er nu een nieuwe start gemaakt kan worden. En dat is hard nodig. Gezien de huidige situatie waar we met de Corona crisis te maken hebben, waar we tekorten op het Sociaal Domein op ons af zien komen, waar de energietransitie vraagt om sturing en ambitie en waar we nog een harmonisatie opgave moeten afronden, is een solide gemeentebestuur een vereiste.

Als PvdA zullen we, in de periode die nu komt, constructief meedoen en meedenken in het belang van onze inwoners en met ons verkiezingsprogramma uit 2018 als uitgangspunt. We blijven ons inzetten voor een Sociaal WestBetuwe.

Zie hier nog een keer ons verkiezingsprogramma: PvdA West Betuwe Verkiezingsprogramma

Annet IJff

Fractievoorzitter PvdA

https://westbetuwe.pvda.nl/nieuws/zoeken-naar-een-nieuwe-coalitie-in-west-betuwe/

Het bericht Zoeken naar een nieuwe coalitie in West Betuwe verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Vertrouwen in college opgezegd door meerderheid gemeenteraad.

ChristenUnie ChristenUnie SGP Geldermalsen 20-05-2020 10:36

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1315128/1084246/wethouders WB.JPGWegblijven uit coalitie leidt uiteindelijk tot motie van wantrouwen tegen voltallige college. Op 18 mei 2020 is door de voltallige oppositie inclusief Leefbaar Lokaal Belang (LLB) een motie van wantrouwen aangenomen tegen het hele college. Een trieste zaak die om uitleg vraagt.

Een kleine week daarvoor zegden de drie coalitiepartijen Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie, het vertrouwen op in LLB. Is het wijs, verstandig en in het belang van de hele gemeente om ieder detail daarover breed uit te meten, zoals de oppositiepartijen gisteravond wensten? De ChristenUnie-fractie vond en vindt van niet. Het vertrouwen in elkaar stond meerdere keren ter discussie en we waren teveel met verstoorde onderlinge verhoudingen bezig. Daarbij ontbrak het aan goede communicatie. Wat bijzonder zwaar meewoog was het feit dat LLB meerdere malen niet in gezamenlijk gesprek wilde gaan met de andere drie coalitiepartijen. Het wegblijven uit een coalitieoverleg én niet bereid zijn om een geschikte datum voor overleg te zoeken, is onacceptabel. Het overleg is bedoeld om met elkaar te kijken naar een gemeenschappelijke toekomst. De bereidheid om gezamenlijk in gesprek te blijven ontbrak bij LLB en daarmee is de plaats voor LLB binnen de coalitie weggevallen.Het was vervolgens de vraag hoe om te gaan met de wethouder van LLB. De politieke legitimiteit ontbrak nu deze wethouder expliciet verbonden is aan een partij waar de andere coalitiepartijen geen vertrouwen meer in hebben. De wethouder had de keuze om de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Dat gebeurde echter niet. Om die reden moest - hoe pijnlijk dat ook was - een motie van wantrouwen tegen de LLB-wethouder worden ingediend. Helaas kozen de oppositiepartijen ervoor met steun van LLB om niet ‘slechts’ één wethouder naar huis te sturen, maar het hele college! De coalitie werd verweten dat de timing uiterst ongelukkig en beschamend zou zijn gezien de huidige crisistijd. De drie overgebleven coalitiepartijen hebben dit besluit genomen met pijn in het hart en omdat het niet anders meer kon. Inwoners hebben recht op een stabiele coalitie met partijen die elkaar vertrouwen en met elkaar in gesprek blijven. Het is voor de ChristenUnie-fractie dan ook niet te begrijpen dat een heel college naar huis sturen wél verantwoord zou zijn in deze tijd. Iedere partij heeft het aanbod gekregen om met de coalitie in gesprek te gaan voor het vervolg. Dat nu gekozen is om het vertrouwen in het hele college op te zeggen, is dieptriest. Dat is zeker niet in het belang van de inwoners, die juist nu de gemeente zo hard nodig hebben.

Hoe verder?

Door het naar huis sturen van het hele college, ontstaat een nieuwe realiteit waarin gezocht moet worden naar meerderheid die een zo breed mogelijk draagvlak heeft in de gemeenteraad. De ChristenUnie is bereid haar verantwoordelijkheid in deze te nemen, mocht er een coöperatieve coalitie gevormd kunnen worden.

Welke architect heeft uw voorkeur?

PvdA PvdA Geldermalsen 19-05-2020 09:37

De gemeente wil graag de inwoners betrekken bij de keuze voor een architect en roept op om de schetsontwerpen te bekijken en uw voorkeur door te geven. Voor meer informatie: https://www.westbetuwe.nl/welke-architect-heeft-uw-voorkeur

 

 

Het bericht Welke architect heeft uw voorkeur? verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Coalitie West Betuwe verder zonder LeefbaarLokaalBelang.

ChristenUnie ChristenUnie SGP Geldermalsen 13-05-2020 12:29

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1314890/1084246/Geldermalsen gemhuis3.JPG

Op 2 januari 2019 ging onze fractie dankbaar aan de slag als collegepartij in de coalitie van de nieuwe gemeente West Betuwe. We hadden een mooi coalitieakkoord ‘Samen bouwen’ waaraan we een goede uitvoering wilden geven. Linda, Martha en Fred als raadsleden en Govert als wethouder van onder andere Financiën, Onderwijs en Duurzaamheid. Kortom: we kregen een mooie en verantwoordelijke taak.

Die opdracht namen en nemen we serieus! Daar hoort een stabiele coalitie bij die elkaar vertrouwen geeft. Natuurlijk kan het onderling zeker weleens schuren. Dat mag en is soms ook goed. Iedere partij heeft zijn eigen inbreng en standpunten. Wel is het van belang dat je er uiteindelijk samen uitkomt en zo het goede zoekt voor de hele gemeente.

De afgelopen anderhalf jaar hebben we gemerkt dat dit niet eenvoudig was in de gevormde coalitie. Sterker nog: het werd steeds lastiger en kostte steeds meer energie. Energie die ging zitten in gesprekken om te werken aan onderlinge verhoudingen en samenwerking. En géén energie die we konden inzetten in het bouwen aan een mooie, gezonde gemeente.

Op dinsdag 12 mei 2020 hebben we dan ook moeten constateren dat we als coalitie niet meer met Leefbaar Lokaal Belang (LLB) verder kunnen. De verschillen zijn te groot, qua inhoud en ook qua werkwijzen. Natuurlijk zijn daar veel gesprekken aan voorafgegaan. Zo’n besluit neem je niet zomaar. Daar is veel wijsheid, overwegen, heroverwegen en afstemming met diverse mensen (waaronder ons bestuur) bij nodig.

Als ChristenUnie willen we de verantwoordelijkheid nemen om samen met Dorpsbelangen en SGP verder uitvoering te geven aan het coalitieakkoord. Daarbij is steun nodig van andere partijen om een meerderheid te krijgen. Op dit moment wordt daar hard aan gewerkt. U vindt hieronder het persbericht zoals dat door de drie partijen is opgesteld. Als fractie en wethouder willen we de gemeente dienen op de plek en met de mogelijkheden die God ons geeft.

Koninklijke onderscheiding voor Piet Huitema

PvdA PvdA Geldermalsen 28-04-2020 09:45

Onze partijgenoot Piet Huitema (1950) uit Geldermalsen heeft een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Hij is sinds 1988 penningmeester van de Imkervereniging West-Betuwe. Hij beheert de financiële ledenadministratie, correspondentie, archivering en de contacten over cursussen.

Sinds 1998 is hij penningmeester van Het Roosevelthuis West Betuwe. Piet is sinds 2012 vrijwilliger geworden bij diverse organisaties: stichting RAVON, IVN-afdeling Maas en Waal, Staatsbosbeheer en WTC De Lingerenners.

Op vrijdag 24 april werd Piet telefonisch door burgemeester Stoop verrast en benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. De PvdA West Betuwe feliciteert Piet hierbij met deze eervolle en dik verdiende onderscheiding.

Foto’s via de Imkervereniging West-Betuwe. (https://www.imkerverenigingwestbetuwe.nl/)

https://westbetuwe.pvda.nl/nieuws/koninklijke-onderscheiding-voor-piet-huitema/

Het bericht Koninklijke onderscheiding voor Piet Huitema verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

AFLASTEN RODE KOFFIETAFEL VAN 3 APRIL 2020 EN AFLASTEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN 15 APRIL

PvdA PvdA Geldermalsen 28-03-2020 12:50

Jullie hadden het vast al verwacht: de Rode Koffietafel van vrijdag 3 april 2020 kan niet doorgaan. Ook de Rode Koffietafels van 1 mei en 5 juni gaan niet door. We wachten rustig af wanneer we weer in grotere gezelschappen mogen samenkomen en wanneer de bibliotheek in De Pluk weer wordt geopend.

Dan horen jullie verder.

En wat jullie ook vast al hadden verwacht: de PvdA-ledenvergadering van woensdag 15 april gaat evenmin door. Ook daarvan wachten we rustig af, wanneer we weer mogen en kunnen vergaderen.

We hopen dat de geplande barbecue op vrijdag 26 juni wel door zal kunnen gaan. Mocht dat zo zijn, dan kunnen we dat misschien combineren met een geïmproviseerde ledenvergadering. Jullie ontvangen nader bericht.

Vriendelijke groet en veel sterkte in de komende angstige weken.

Cathrijn Haubrich

Hendrik Jan te Riet

Griedo Bel

Het bericht AFLASTEN RODE KOFFIETAFEL VAN 3 APRIL 2020 EN AFLASTEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN 15 APRIL verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Over incontinentiemateriaal, medisch afval en gezond financieel beleid.

ChristenUnie ChristenUnie Geldermalsen 16-03-2020 21:04

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1310361/1084246/Afvalcontainer foto Kontakt.jpghttps://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/220651/raad-west-betuwe-verruimt-regeling-incontinentiemateriaal?fbclid=IwAR1Xd2hWuyFW_7-0YZbI2JUdoeXf3fO0dQWldxduJiSVMZD7KHfDXeXzdBM Foto: Het Kontakt.

Vooropgesteld: de ChristenUnie West Betuwe vindt een goed sociaal beleid belangrijk. Datzelfde geldt voor een goed, gezond financieel beleid. Beide zaken kwamen aan de orde tijdens de behandeling van het raadsvoorstel ‘verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal’. Het college stelde voor om de tijdelijke oplossing die vorig jaar gekozen is te verlengen voor het jaar 2020. Ook stomamateriaal en dialysemateriaal voor thuisbehandelingen zou daaronder vallen. Voor ons was en is dat voldoende. Vanwege de te grote financiële risico’s en de onduidelijkheid over het begrip ‘medisch afval’ hebben wij niet ingestemd met een amendement hierover.

Met het amendement werd de doelgroep zes keer zo groot gemaakt en waren de kosten op voorhand niet voldoende duidelijk. Het raadsvoorstel ging uit van een bedrag van circa 18.000 euro. Het amendement kan volgens onze wethouder financiën, Govert van Bezooijen, mogelijk oplopen tot 150.000 – 200.000 euro. Hij raadde het amendement daarom ook sterk af.

Als fractie vinden wij het niet verantwoord om regelingen op te stellen die zo’n grote financiële impact kunnen hebben zonder dat dit vooraf duidelijk is. Dat kan ook ten koste gaan van andere ondersteuning voor onze kwetsbare inwoners. Wij pleitten daarom voor maatwerk op dit gebied. Dat is op dit moment ook het uitgangspunt op het gebied van het sociaal domein. Mensen die nu al vallen onder de meerkostenregeling en toch in de problemen komen, kunnen op die manier geholpen worden. Tegelijkertijd blijft daardoor het financiële risico voor de hele samenleving beperkt.

Daar komt nog bij dat dit een tijdelijke regeling en tegemoetkoming is, zolang nog geen structurele oplossing wordt geboden. Het particuliere bedrijf ARN heeft de luierrecycling uitgesteld tot in ieder geval april 2020. De wethouder of de Avri heeft daar geen zeggenschap over. Het kan dus zo zijn dat ARN helemaal geen luierrecycling gaat opstarten. De vraag is wat er dan gebeurt met deze tijdelijke regeling. Medisch afval moet echter te allen tijde worden verbrand en valt niet onder recycling. Wij willen dat de overheid betrouwbaar is en geen regelingen opstelt die in de toekomst weer teruggedraaid moeten worden. Dan stellen we mensen extra teleur. Juist daarom pleiten wij voor maatwerk!

https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/220651/raad-west-betuwe-verruimt-regeling-incontinentiemateriaal?fbclid=IwAR1Xd2hWuyFW_7-0YZbI2JUdoeXf3fO0dQWldxduJiSVMZD7KHfDXeXzdBM

Basisschool voor dorp Est behouden!

ChristenUnie ChristenUnie Geldermalsen 16-03-2020 21:02

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1311812/1084246/Est school 1.JPGDe fractie van de ChristenUnie heeft het college van gemeente West Betuwe gevraagd om een uiterste inspanning te leveren voor het behouden van de basisschool in het dorp Est.

Het bevoegd gezag van de basisschool is de Stichting Fluvium en zij heeft aangegeven deze school te willen sluiten vanwege het geringe aantal leerlingen. De kwaliteit van goed onderwijs zou hierdoor onder druk komen te staan. Recente onderzoeken hebben echter aangetoond dat de school in Est bovengemiddeld goed scoort. De fractie van de ChristenUnie stelt dat meerdere kleine scholen het goed doen en hun bestaansrecht duidelijk bewijzen. Ook vindt men het van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een dorp dat er een basisschool is. De aanwezigheid van jonge gezinnen is sterk bepalend voor de vitaliteit van een dorpsgemeenschap.De school zit met het huidige aantal leerlingen nog altijd boven de opheffingsnorm. Daarnaast heeft de gemeenteraad al eerder uitgesproken dat er in Est nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Bij de ouders en andere inwoners leeft ook een sterke wens om de school open te houden. Genoeg redenen om vanuit de gemeente een duidelijk signaal af te geven. Daarom heeft de fractie een schriftelijke oproep gedaan aan het college waarin men de portefeuillehouder van onderwijs vraagt opnieuw het gesprek aan te gaan om een zeer dringend (bijna dwingend) beroep op het bestuur van de Stichting Fluvium te doen de basisschool in Est open te houden. In de bijlage onze schriftelijke vragen aan het college.

Huiskamerbijeenkomsten geannuleerd.

ChristenUnie ChristenUnie Geldermalsen 13-03-2020 14:52

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1311766/1084246/fractie on tour Haaften geannuleerd.pngWe vinden het heel erg jammer maar hebben in goed overleg moeten besluiten om de geplande huiskamerbijeenkomsten, op 13 maart in Haaften en 20 maart in Est, NIET door te laten gaan. De risico's betreffende het coronavirus mogen en willen we niet onderschatten. We hopen deze ontmoetingen later toch nog eens te organiseren. We staan natuurlijk wel open voor vragen of ontmoetingen in kleine samenstelling over onderwerpen die u / jij met ons wilt delen.