Nieuws van politieke partijen in Geldermalsen inzichtelijk

351 documenten

Gemeentewapen voor West Betuwe.

ChristenUnie ChristenUnie Geldermalsen 09-10-2019 09:37

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1280123/1084246/Wapen gemeente West Betuwe.jpgHoge Raad van Adel overhandigt officieel wapendiploma. Bij Koninklijk Besluit van 21 februari 2019 werd officieel aan de nieuwe gemeente West Betuwe een eigen gemeentewapen toegekend. Het nieuwe wapen mag pas echt worden gebruikt wanneer het officiële ingekleurde wapendiploma bij de gemeente is ontvangen. Door omstandigheden liet dat wat langer op zich wachten dan normaal gebruikelijk is. Vandaar dat de Hoge Raad besloot het wapendiploma persoonlijk aan het gemeentebestuur te komen overhandigen. Dat gebeurde op dinsdag 1 oktober in het gemeentehuis van West Betuwe.

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1280123/1084246/gemeentewapen-voor-west-betuwe.html

Omschrijving

De formele heraldische omschrijving van het nieuwe wapen luidt:

‘Gedeeld; I doorsneden; 1 in keel negentien bezanten van goud, geplaatst vier, vijf, vier, drie, twee en één; 2 in zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel; II in keel drie palen van paalvair en een schildhoofd van goud beladen met een poort van sabel, geopend en verlicht van het veld. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel’

Onderdelen

Het gaat hier om een zogenaamd samengesteld wapen. Hierin zijn duidelijk delen van de gemeentewapens van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal te herkennen:

Linksboven en ondergrond vlak rechtsboven: Geldermalsen Linksonder en poort in vlak rechtsboven: Lingewaal Rechtsonder: Neerijnen

De poort verwijst in de eerste plaats naar de stadsrechten van Heukelum en Asperen. Tegelijkertijd verwijst zij naar  de vele kastelen die West Betuwe in vroeger tijden heeft gekend en de nu nog aanwezige kastelen die aan een rijke historie herinneren.

Omlijsting

De kroon boven het wapen en de twee schildhouders (leeuwen) maken geen officieel onderdeel uit van het wapen. Het is in Nederland algemeen gebruik dat gemeentewapens worden voorzien van een zogenaamde Gravenkroon. Voor het aan het wapen verbinden van schildhouders moet formeel toestemming worden gevraagd. Die wordt alleen verleend wanneer één van de voormalige gemeenten deze al bij het wapen kende. Dat dan weer omdat ooit aan één of meerdere kernen stadsrechten zijn verleend. In het geval van West Betuwe gaat het hierbij dus om het wapen van de voormalige gemeente Lingewaal en de stadjes Heukelum en Asperen.

Te zien

In de dagelijkse praktijk zien we het wapen vooral op de penning die behoort bij de ambtsketen van de burgemeester. Daarnaast siert het de toga’s van de ambtenaren burgerlijke stand en de omslag van trouwboekjes.

De heer Servaas Stoop eerste kroonbenoemde burgemeester van West Betuwe.

ChristenUnie ChristenUnie SGP Geldermalsen 09-10-2019 09:17

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1280122/1084246/S. Stoop.jpgDhr. Servaas Stoop is in de raadsvergadering van 8 oktober door de gemeenteraad voorgedragen als burgemeester van de heringedeelde gemeente West Betuwe. Hij zal op 22 november in deze functie geïnstalleerd en beëdigd worden door de Commissaris van de Koning. Tot die datum blijft Harry Keereweer de waarnemend burgemeester. De ChristenUnie feliciteert dhr. Stoop met deze benoeming en heet hem en zijn gezin hartelijk welkom in onze gemeente. (foto gemeente Zuidplas)

Dhr. Stoop is lid van de SGP en woont in Hendrik Ido Ambacht. Hij is 57 jaar, getrouwd, heeft vier kinderen en twee kleinkinderen. Hij heeft maatschappijgeschiedenis gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna begon hij zijn carrière als medewerker van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Vanaf 1998 was hij directeur van Stichting Schuilplaats in Veenendaal. In 2002 werd hij benoemd tot burgemeester van Dirksland. Op 1 februari 2013 werd hij waarnemend burgemeester van Korendijk. Op 1 januari 2019 ging die gemeente op in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard en vervolgens werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidplas. Ook is dhr. Stoop 25 jaar lid geweest van Provinciale Staten in Zuid-Holland en is hij inmiddels onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, dit mede voor zijn vrijwilligerswerk in diverse organisaties.

Op bezoek in Doetinchem

PvdA PvdA Geldermalsen 04-10-2019 07:32

https://westbetuwe.pvda.nl/nieuws/op-bezoek-in-doetinchem/

Hennie Challik en Annet IJff zijn op bezoek geweest bij het Rode Kafe in Doetinchem, zij hielden een bijeenkomst over het Rode Nest. Dit is een initiatief om de ledendemocatie binnen de partij te bevorderen. Hieronder het verslag van Hennie:

Bij het zien van de openstaande deurpost met daarboven in rode letters geschreven Rode Kafé in Doetinchem wist je eindelijk dat je aangekomen bent bij het juiste gebouw van de PvdA. Het werd een nog groter verrassing bij het zien van de entourage die zo kenmerkend het PvdA gezicht gaf. Natuurlijk gaf het kunstwerk En Face van Joop den Uyl een nostalgie dat een innerlijk verlangen deed naar wat voorbij is. PvdA en haar glorie jaren. Het aanschouwen van een ruimte ingericht in huiskamer stijl, deed je spontaan de woorden uitroepen en er zo hebberig van, “ hadden wij maar zoiets in West Betuwe”. Wàt een geweldige lokatie. En wat een gastvrij onthaal door gastheer René Isselman.

Dick Kalkman van het Rode Nest deed in zijn workshop een uiteenzetting over het onderwerp “ ledendemocratie van onderop”. Met als doel PvdA leden inzicht te geven in de scala van tools die er zijn om de betrokkenheid te vergroten met leden van je achterban. Dat werd gedaan dmv een stappenplan daarin werd duidelijk uitleg gegeven aan hoe bv een ledenpanel een doel kan zijn om meer te weten te komen van de meningen van jouw leden dan ook die betrokkenheid te vergroten. Tevens kunnen de diverse meningen over bepaalde issue’s je als raadslid helpen het werk in de raad beter te doen verdedigen. Met toekomstige verkiezingen in gedachten roept juist die prangende vraag op van hoe pakken wij dit aan en wat zou dan het juiste middel zijn. Vanwege terugloop in ledenaantal ben je enigszins sceptisch geworden en dan brengt deze workshop je op positieve gedachten.

Niettemin realiseer je dat het inzetten van een ledenpanel, vooral wanneer fractie voor het eerst gebruik van maakt. Het zeker zorgvuldig moet gebeuren, naast dat het duidelijk is dat het ook veel werk geeft. En men ruim op tijd ermee aan moet beginnen. Het draaiboek van de Rode Nest is noodzakelijk en leidend echter moet benadrukt worden dat bij een éérste keer een fractie écht een grote helpende hand van de Rode Nest nodig heeft. Het lijkt makkelijk maar opstellen van een vragenlijst is cruciaal en dit geen sinecure is.

Het bericht Op bezoek in Doetinchem verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

De Rode lijn voor Dorpshuizen, volgens de Rode Koffietafel

PvdA PvdA Geldermalsen 27-09-2019 09:31

Voor wat betreft gemeentelijk te ontwikkelen beleid met betrekking tot dorpshuizen, is er door de Rode Koffietafel best wel een rode lijn te formuleren:

1              Kernpunt van het beleid van West Betuwe is: elke kern zijn eigen identiteit. Overgenomen vanuit het Bidbook. Ook in het collegebeleid is gezegd dat de uitvoering van het Bidbook kern is van het beleid.

2              Algemeen is het gevoelen, dat een dorpshuis een cruciale factor is voor de saamhorigheid en identiteit van de kern. Iedere kern zijn dorpshuis!

3              Onderdeel van de identiteit van elke kern is, dat de manier waarop een dorpshuis is georganiseerd (eigendom, exploitatie, vrijwilligers, aanwezigheid van concurrentie, voorzieningen zoals gymzaal, bibliotheek, zaal voor feesten, bezettingsgraad) per dorp verschilt. Dat is historisch zo gegroeid zoals dat past bij die kern.

4              Hierbij past geen harmonisatie zelfs niet in de APV. De omstandigheden verschillen immers. Maak een dorpshuisbeleid op maat van elke afzonderlijke kern.

5               Maak daarvoor desnoods wel een checklist, zodat voor elk apart dorpshuis dezelfde vragen zijn beantwoord. (eigendom, pachter, onderhoudssituatie, voorzieningen, concurrentie in de kern, andere verenigingen met een eigen gebouw, etc.)

6              Dat betekent dus dat er ook een verschillend budget naar verschillende dorpshuizen kan gaan.

7              Maak ook geen koepelorganisatie voor alle dorpshuizen, dat verknoeit het verantwoordelijkheidsgevoel van de inwoners voor hun eigen dorpshuis.

Het bericht De Rode lijn voor Dorpshuizen, volgens de Rode Koffietafel verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Update Radartoren: Bezoek van Tweede Kamerlid John Kerstens

PvdA PvdA Geldermalsen 04-09-2019 07:14

Ons raadslid Fred Kloppenburg heeft gisteren kamerlid John Kerstens bijgepraat over de stand van zaken rondom de radartoren in Herwijnen. De Tweede Kamer debatteert vandaag (4 september) over de radartoren en voor die tijd wilde wij als fractie graag met John van gedachten wisselen. Samen bezochten we de beoogde locatie en kwamen we tot de conclusie dat we dezelfde standpunten innemen.

We zijn en blijven tegen de komst van de radartoren en voelen de Haagse steun van onze PvdA kamerfractie.

Het bericht Update Radartoren: Bezoek van Tweede Kamerlid John Kerstens verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Radartoren in Herwijnen: PvdA is tegen

PvdA PvdA Geldermalsen 03-09-2019 07:29

Defensie wil zoals velen inmiddels al weten graag een nieuwe radartoren in Herwijnen bouwen. Wij vinden dit geen goed idee en onze fractie in de gemeenteraad van West Betuwe is dan ook tegen dit plan. Aangezien Defensie standvastig is en een grote tegenstander wordt dit inmiddels een aardig groot dossier en gaat op 4 september de Tweede Kamer er zich zelfs mee bezig houden.

Ons raadslid Fred Kloppenburg wil om een goed beeld te geven van de situatie graag dit artikel met u delen:

https://www.ftm.nl/artikelen/dorp-tegen-defensieradar?share=1

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het bericht Radartoren in Herwijnen: PvdA is tegen verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Rode Koffietafel praat over Dorpshuizen

PvdA PvdA Geldermalsen 02-09-2019 10:18

Het dorpshuis is de huiskamer van het dorp. Belangrijk voor de verenigingen. Hier ontmoeten de inwoners elkaar. Essentieel voor een 26 kernen-beleid. 

Maar in elke kern zit de organisatiestructuur van het dorpshuis anders in elkaar. En de 3 oude gemeentes hadden het ook nog eens verschillend geregeld.

Moet dat veranderen? Eenheidsworst in West Betuwe? 

Daarover praat de Rode Koffietafel op vrijdag 6 september, om half 11 ’s morgens in de bibliotheek in De Pluk. Griedo Bel is als dorpshuisbestuurder aanwezig om informatie te geven. Niet alleen jij als lid van de PvdA maar iedereen, die zijn eigen kern belangrijk vindt, is van harte welkom. En we nodigen dorpshuisbestuurders maar ook raadsleden en wethouders uit om mee aan te schuiven aan de Koffietafel. 

We hopen je te zien op vrijdagmorgen!

namens het bestuur van de PvdA West Betuwe

Cathrijn Haubrich

Het bericht Rode Koffietafel praat over Dorpshuizen verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

5 jaar Rode Koffietafel

PvdA PvdA Geldermalsen 29-07-2019 06:49

 

Op vrijdag 2 augustus as. draait de Rode Koffietafel 5 jaar! Een heus lustrum. Reden om eens terug te kijken op die 5 jaar (60 keer!). Onder leiding van Karel als gespreksleider hebben de Tafelaars veel koffie ingenomen, dat staat wel vast. Maar

1              wat heeft de Rode Koffietafel jou eigenlijk gebracht?

2              Waarom kwam je? Of: waarom kwam je niet meer?

3              Wat heeft dat maandelijkse uurtje praten over politieke of met politiek verwante onderwerpen opgeleverd?

4              Ben je anders gaan denken over de PvdA?

5              Denk je, dat de PvdA West Betuwe iets aan deze koffie-ochtenden heeft gehad?

En:

6              moeten we doorgaan met de Rode Koffietafel? Zo ja: waarom? en zo nee: waarom niet?

7              Moeten we iets veranderen aan de opzet van de Rode Koffie-uurtje?

8              Wat heb je eventueel gemist?

Als je op 2 augustus er niet bij kunt zijn, zou je dan de moeite willen nemen om bovenstaande vragen toch te beantwoorden, en toe te sturen aan Cathrijn (haubrich.deil@freeler.nl) of aan Karel (kvkoppen@gmail.com) ?

En als je er wel kunt zijn: tot 2 augustus!

Het bericht 5 jaar Rode Koffietafel verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Perspectiefnota 2019.

ChristenUnie ChristenUnie Geldermalsen 04-07-2019 08:19

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1277550/1084246/Perspectiefnota wethouder spreekt.jpgIn de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie is de perspectiefnota vastgesteld. Onze fractie heeft zich ingespannen om een aantal zaken zeker te stellen bij de behandeling van deze nota. Eerst een compliment gemaakt aan college en ambtelijke organisatie voor de enorme inspanning die zij in het eerste half jaar hebben geleverd.

In coalitieverband hebben we ons sterk gemaakt voor het subsidiebeleid aan verenigingen, instellingen en stichtingen en daarvoor een amendement ingediend. Er is geld beschikbaar voor 2019 en 2020 afbouw subsidies die nu gestopt zijn en onderzoek harmonisatie, men kan een verzoek alsnog indienen. Daarnaast onze motie van een week eerder over OZB compensatie in vorm gewijzigd door het CDA samen met hen opnieuw ingebracht. Amendement en motie zijn aangenomen. In coalitieverband verder een bedrag zeker gesteld voor aanpak laaggeletterdheid via Digi Taalhuis en voor minimabeleid vastgesteld dat de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm in het kader van de harmonisatie nu een juist niveau is. Dan hadden wij nog een motie opgesteld mbt het inclusiebeleid van de gemeente. Ook deze motie is aangenomen. Zie voor onze bijdrage in de eerste termijn en de amendementen en moties de bijlagen. Alle moties en amendementen zijn te vinden op de website van de gemeente.

Rode Koffietafel over massa-toerisme

PvdA PvdA Geldermalsen 04-07-2019 06:42

De Rode Koffietafel staat op vrijdag 5 juli in het teken van zomer en vertier. Om half 11 staat de koffie klaar in bibliotheek De Pluk in Geldermalsen

Toerisme en Recreatie lijkt een economisch model te worden voor de gemeente West Betuwe. Het massatoerisme overspoelt de Randstad en waaiert uit naar onze contreien. Een kersenboomgaard in de regio bijvoorbeeld ontvangt bussen met Chinese toeristen. Een eerste stap naar Giethoornse toestanden?

In de drie fusiegemeenten was er altijd veel weerstand tegen grootschalige recreatie. De aantrekkelijke kanten van de Linge-regio en de Waaldijken en -oevers leken juist rust en kleinschaligheid te zijn. Bevorder wandelen/struinen en fietsen, geen bungalowparken, geen grote recreatieoorden zoals Eiland van Maurik aan de Neder-Rijn, al helemaal geen pretparken en het liefst boerencampings, was het parool. Hoe verdraagt zich dat met grootschalige ontwikkelingen als de Kerkewaard in Wadenoijen? (https://betuwekers.nl/kerkewaerdt/).Moet West Betuwe profiteren van massatoerisme? Zo ja, kan dat zonder de kernkwaliteiten Rust en Ruimte geweld aan te doen? Of moeten we vanwege de economische voordelen grootschalige ontwikkelingen omarmen? Alex Kwakernaak van UiteRwaarde  zal aanwezig zijn om ons te informeren en mee te discussiëren.

Het bericht Rode Koffietafel over massa-toerisme verscheen eerst op PvdA West Betuwe.