Nieuws van politieke partijen in Geldermalsen inzichtelijk

367 documenten

Fractie on Tour

ChristenUnie ChristenUnie Geldermalsen 21-02-2020 11:19

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1311066/1084246/fractie on tour Haaften.jpgDe fractie van de ChristenUnie West Betuwe gaat graag met inwoners in gesprek. Op verschillende manieren geven we daar invulling aan. Zo hebben we nu twee huiskamerbijeenkomsten gepland voor de komende weken. We zijn vrijdag 13 maart aanwezig bij familie Van Doorn, Dreef 1 in Haaften. U/jij bent daar van harte welkom om ons te ontmoeten. We beginnen om 20.00 uur. Een week later zijn we te gast bij familie Van der Burg, De Kraan 1 in Est. Ook daar bent u van harte welkom om met ons in gesprek te gaan. Aanvang 20.00 uur. Vooral mensen uit Haaften en Est en uit de directe omgeving hopen we zo te bereiken. Welkom!!

Rode Koffietafel over het grondrecht wonen

PvdA PvdA Geldermalsen 02-02-2020 08:22

Het is geen wonder dat landelijk de gewone ‘volkshuisvesting’ een prioriteit van jewelste begint te worden. Getalsmatig kun je keihard uitrekenen dat er gewoon te weinig huizen zijn voor alle inwoners van Nederland. Natuurlijk: er zijn regionale verschillen. En rijke mensen hebben meer mogelijkheden dan mensen met een bescheiden portemonnee. Eén ding is zeker: wat voor Nederland geldt, geldt ook voor West Betuwe. Voor veel politieke partijen waaronder de PvdA is dit een van de belangrijkste onderwerpen: wonen, betaalbaar wonen, wonen in je eigen dorp.

Maar hoe gaan we dat doen? Hoe zorgen we voor de goede plek? Hoe regelen we dat de markt niet weer alles voor de rijksten regelt? Wat regelen we voor de allerkwetsbaarsten: statushouders en arbeidsmigranten? Wat kunnen we zelf doen? En waarover moeten we drammen bij de provincie en bij het rijk?

Daarover gaan we praten op vrijdag 7 februari 2020 om half 11 ’s morgens aan De Rode Koffietafel. De koffie staat klaar in bibliotheek De Pluk in Geldermalsen.

Ook zal aanschuiven Rik Lelkens, beleidsmedewerker van Kleurrijk Wonen. Hij kan ons veel vertellen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de corporatie in West Betuwe.

Het bericht Rode Koffietafel over het grondrecht wonen verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Over incontinentiemateriaal, medisch afval en gezond financieel beleid.

ChristenUnie ChristenUnie Geldermalsen 29-01-2020 15:35

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1310361/1084246/Afvalcontainer foto Kontakt.jpghttps://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/220651/raad-west-betuwe-verruimt-regeling-incontinentiemateriaal?fbclid=IwAR1Xd2hWuyFW_7-0YZbI2JUdoeXf3fO0dQWldxduJiSVMZD7KHfDXeXzdBM Foto: Het Kontakt. Vooropgesteld: de ChristenUnie West Betuwe vindt een goed sociaal beleid belangrijk. Datzelfde geldt voor een goed, gezond financieel beleid. Beide zaken kwamen aan de orde tijdens de behandeling van het raadsvoorstel ‘verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal’. Het college stelde voor om de tijdelijke oplossing die vorig jaar gekozen is te verlengen voor het jaar 2020. Ook stomamateriaal en dialysemateriaal voor thuisbehandelingen zou daaronder vallen. Voor ons was en is dat voldoende. Vanwege de te grote financiële risico’s en de onduidelijkheid over het begrip ‘medisch afval’ hebben wij niet ingestemd met een amendement hierover. Met het amendement werd de doelgroep zes keer zo groot gemaakt en waren de kosten op voorhand niet voldoende duidelijk. Het raadsvoorstel ging uit van een bedrag van circa 18.000 euro. Het amendement kan volgens onze wethouder financiën, Govert van Bezooijen, mogelijk oplopen tot 150.000 – 200.000 euro. Hij raadde het amendement daarom ook sterk af. Als fractie vinden wij het niet verantwoord om regelingen op te stellen die zo’n grote financiële impact kunnen hebben zonder dat dit vooraf duidelijk is. Dat kan ook ten koste gaan van andere ondersteuning voor onze kwetsbare inwoners. Wij pleitten daarom voor maatwerk op dit gebied. Dat is op dit moment ook het uitgangspunt op het gebied van het sociaal domein. Mensen die nu al vallen onder de meerkostenregeling en toch in de problemen komen, kunnen op die manier geholpen worden. Tegelijkertijd blijft daardoor het financiële risico voor de hele samenleving beperkt. Daar komt nog bij dat dit een tijdelijke regeling en tegemoetkoming is, zolang nog geen structurele oplossing wordt geboden. Het particuliere bedrijf ARN heeft de luierrecycling uitgesteld tot in ieder geval april 2020. De wethouder of de Avri heeft daar geen zeggenschap over. Het kan dus zo zijn dat ARN helemaal geen luierrecycling gaat opstarten. De vraag is wat er dan gebeurt met deze tijdelijke regeling. Medisch afval moet echter te allen tijde worden verbrand en valt niet onder recycling. Wij willen dat de overheid betrouwbaar is en geen regelingen opstelt die in de toekomst weer teruggedraaid moeten worden. Dan stellen we mensen extra teleur. Juist daarom pleiten wij voor maatwerk!

https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/220651/raad-west-betuwe-verruimt-regeling-incontinentiemateriaal?fbclid=IwAR1Xd2hWuyFW_7-0YZbI2JUdoeXf3fO0dQWldxduJiSVMZD7KHfDXeXzdBM

Kies Marinka Mulder tot beste bestuurder van Nederland

PvdA PvdA Geldermalsen 13-01-2020 06:57

Zoals jullie ongetwijfeld al voorbij hebben zien komen via online en gedrukte media is de Renkumse wethouder en partijgenoot Marinka Mulder genomineerd voor de titel ‘Beste Bestuurder 2019’. Ze neemt het hierin op tegen onder andere burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Wim van de Donk, de Brabantse Commissaris van de Koning.
Het blad Binnenlands Bestuur organiseert deze wedstrijd al tien jaar. Een onderzoeksbureau benadert bestuurders en volksvertegenwoordigers in heel Nederland met de vraag wie ze willen voordragen. Op de top tien die daaruit voortkomt, kan iedereen vervolgens stemmen. Marinka wordt geprezen om haar innovatieve aanpak van lastige dossiers. Ze wordt ook geprezen
om haar toewijding, als ook om het feit dat ze altijd klaar staat om met inwoners in gesprek te gaan
over moeilijke beslissingen. “Ik vind het bijzonder eervol dat ik in deze lijst met genomineerden sta.”
zegt Marinka. “Het is een groot compliment dat mijn nominatie precies gaat over wat ik belangrijk vind in lokaal bestuur: toegankelijk en aanspreekbaar zijn, maar ook op zoek naar nieuwe concrete oplossingen voor de grote en kleine problemen waar inwoners tegen aan lopen.” Een van de stemmers noemt het voorbeeld van de door haar geïnitieerde samenwerking tussen sportverenigingen, organisaties, bedrijfsleven en sporters. Verder wil Marinka zelf een lans breken voor jonge mensen en vrouwen in de politiek. “Er worden betere besluiten genomen wanneer de politiek divers is.” vertelt ze. “Ik vind het zelf heel goed dat PvdA Renkum het lef had en op zoek ging naar een jong persoon om wethouder te worden en mij deze kans hebben gegeven. En daar gaat het om: de kans krijgen. Hoe meer vrouwen en jonge personen deze kans krijgen, hoe beter straks de balans in bestuur en volksvertegenwoordiging.”
Stemmen op Marinka Mulder kan hier: https:\\bestebestuurder.nl. Je stem uitbrengen kan tot en met morgen, 12 januari 2020.

Het bericht Kies Marinka Mulder tot beste bestuurder van Nederland verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Vuurwerktraditie besproken tijdens Rode Koffietafel

PvdA PvdA Geldermalsen 10-01-2020 14:37

Door: Karel van Koppen

Verdeelde meningen over verbod

Discussies over vuurwerk maken veel los. Zo ook de discussie over “Vuurwerk’ vrijdag 3 januari tijdens de Rode Koffietafel in de Bibliotheek Rivierenland Geldermalsen. Ruim 20 personen van uiteenlopende politieke huize waren aangeschoven. Speciale gast was Jan de Geus.

Geldermalsen – Voor- en tegenstanders van een vuurwerkverbod waren het over een ding eens: Vuurwerk is een traditie bij Oud-Nieuw en zou een deel van de feestvreugde bij de jaarwisseling moeten zijn. Maar inmiddels wordt een grens overschreden van leed, geweld, vernieling en angst. Het afsteken van illegaal vuurwerk, allerlei vernielingen, 600 autobranden in Den Haag, het belagen van hulpverleners, doden en gewonden, ogen en vingers verminkt, angsten bij dieren, getraumatiseerde militairen en statushouders uit oorlogsgebieden, 700.000 COPD-patiënten met extra last en 15 miljoen euro materiële schade. Daar moet een einde aan komen. Maar hoe?

Sommige tafelaars zien mogelijkheden in strenger handhaven en aanpakken van ontoelaatbaar gedrag. Andere zien in eerste instantie een taak voor ouders en opvoeders: wees duidelijk over normen en waarden, stel grenzen! En je kunt ze niet altijd in de gaten houden, dus accepteer dat iemand anders je kinderen aanspreekt op onveilig en verboden gedrag.

Een aantal tafelaars vond een landelijk algeheel verbod onontkoombaar. Maar, zo werd tegengeworpen, je kunt zo’n verbod niet handhaven en vernielingen komen niet alleen van vuurwerk. Als andere optie werd genoemd alleen toestaan van siervuurwerk. Maar ook dat kan in iemands gezicht terecht komen of brand veroorzaken en door het fijnstof krijgen mensen met longkwalen het benauwd. Er kwamen voorbeelden op tafel van steden waar particulier vuurwerk afsteken is verboden, én waar een centraal vuurwerk wordt georganiseerd zoals in Antwerpen en delen van Amsterdam. Daar wordt minder geknald en is er aanzienlijk minder vandalisme. In één Nederlandse gemeente, Sint Maarten, is sinds 6 jaar privé-vuurwerk verboden. Dat gaat prima, zo werd gesteld. Feestelijk inluiden van het nieuwe jaar kan dus ook zonder vuurwerk en vernielingen. Kijk naar Sydney. Daar is – onder normale omstandigheden – iedereen blij met het grootse vuurwerk op de brug. In de VS piekert niemand over eventuele vernielingen.

Een leuke traditie gaat gepaard met veel leed en vernielingen. Totaalverbod, deel-verbod, geen verbod maar strenger handhaven: de visies liepen uiteen en bleven uiteenlopen. Zo is de Rode Koffietafel ook bedoeld. De Rode Koffietafel is een initiatief van PvdA West Betuwe en wordt elke eerste vrijdag van de maand gehouden in de bieb in Geldermalsen. (10.30 – 11.30u.) Al vijf jaar lang schuift elke maand een qua politieke opvattingen zeer gemengd gezelschap aan om mee te discussiëren. Vrijdag 7 februari is het onderwerp: de woningbouw in de kernen van West Betuwe.

Het bericht Vuurwerktraditie besproken tijdens Rode Koffietafel verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Rode Koffietafel: Vuurwerk!

PvdA PvdA Geldermalsen 30-12-2019 07:22

Het bestuur van de PvdA West Betuwe wenst jou en je dierbaren van harte een goed en gezond 2020. We zetten de inmiddels vijfjarige traditie van een Koffietafel op de eerste vrijdag van de maand voort.

Elke eerste vrijdag van de maand, om half 11 ‘s morgens kun je aanschuiven bij de Rode Koffietafel op de eerste verdieping van bibliotheek De Pluk in Geldermalsen. Iedereen – ook niet-leden- is daarbij welkom, want deze gesprekken gaan erom een onderwerp juist vanuit verschillende gezichtshoeken aan te vliegen. Je uiteindelijke standpunt bepaal je zelf.

Zoals altijd is Karel van Koppen onze gespreksleider van deze Tafelpraat. Deze keer hebben wij ook een exerne gast uitgenodigd: Jan de Geus uit Beesd.

In dit splinternieuwe jaar 2020 gaat de Rode Koffietafel zich eens buigen over onze traditie om het oude jaar uit te luiden en het nieuwe jaar te verwelkomen met vuurwerk en alle tradities die daarbij horen.  Brievenbussen en bushokjes opblazen, kerstboomvuren op de openbare weg, tuinmeubilair ontvreemden en meer traditioneel vandalisme. Ogen en vingers offeren wij graag op voor deze traditie.

In de nieuwe APV van de gemeente West Betuwe is vuurwerk afsteken opnieuw vrijgelaten. Want: traditie.  

Wat mag deze traditie nu eigenlijk maatschappelijk kosten? Zijn alle inwoners van West Betuwe bereid om achteraf zo’n €10 de man te dokken om het plezier van groepjes collega-inwoners te financieren?

Vinden wij het gewoon, dat de huisdieren de hele week voor oudjaar binnenshuis moeten blijven? Wie troost geschrokken kleine kindjes?

Daarover praat de Rode Koffietafel op vrijdag 3 januari half 11 in bibliotheek De Pluk in Geldermalsen. Iedereen die iets van deze mooie traditie vindt, is van harte welkom. De koffie staat klaar! 

Het bericht Rode Koffietafel: Vuurwerk! verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Huisvesting West Betuwe

ChristenUnie ChristenUnie CDA Geldermalsen 12-12-2019 09:46

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1282482/1084246/Geldermalsen gemhuis3.JPGDinsdag 17 december besluit de gemeenteraad over het college voorstel om de plannen voor verbouw/aanbouw van het oude gemeentehuis van Geldermalsen verder uit te werken. De geraamde kosten zijn 12.8 miljoen euro. Alle politieke partijen beloofden voor de herindeling geen duur nieuw gemeentehuis te gaan bouwen. Maar is een verbouw/aanbouw met een dermate grote investering niet hetzelfde? Wij vinden van wel. Je hebt dan iets uit te leggen aan de inwoners. Je moet dan op z'n minst aan kunnen tonen dat dit noodzakelijk, haalbaar en financieel verantwoord is. Ook dat er meerdere opties onderzocht zijn. Nu hebben we enkel een redelijk uitgewerkt scenario voor verbouw/aanbouw van het oude gemeentehuis van Geldermalsen. Wij dienen samen met Dorpsbelangen en CDA een amendement in. Zie de bijlage.

Er zijn vragen waarop een duidelijk antwoord moet zijn. Waar moet een gemeentehuis minimaal aan voldoen. Hoe belangrijk is de uitstraling van het pand, of moet het vooral functioneel zijn. Kunnen we toe met een eenvoudige aanpassing van bestaande gebouwen? Voldoen gebouwen dan aan de eisen van deze tijd. Hoe duurzaam zijn ze dan en wat betekent dat voor de kosten van exploitatie en onderhoud? Kortom, is een minimale investering in de nu in gebruik zijnde panden de juiste oplossing?

Bij de verbouw van een pand waarbij de kosten driekwart van nieuwbouw bedragen, moet de vraag gesteld worden wat op de langere termijn beter en voordeliger is, verbouw met de handicap van bestaande structuren of de geheel vrije hand bij nieuwbouw. Met een zo hoge investering voor verbouw moet er ook serieus een plan uitgewerkt worden voor nieuwbouw. De kosten en opbrengsten van grondlocaties spelen daarbij zeker ook een rol. En daarbij nog het gegeven van bijna 1 miljoen aan kosten voor tijdelijke huisvesting bij verbouw met het ongemak voor de periode van ruim en jaar.

Er zijn serieuze risico's die op kunnen treden bij verbouw. Nu zijn al nadelen bekend. Het huidige pand Kuipershof 2 heeft een enorm klimaatprobleem. Er is geen garantie dat dit verholpen wordt. Met verduurzamen zijn er twijfels over het dak en de vloerisolatie. De plafonds zijn laag bij de kantoren en geeft een hokkerig gevoel. Een tussenmuur kun je nog weghalen, een plafond naar verdieping niet. Wat zou je als particulier doen met je eigen woning? Als je kunt kiezen om óf je huis voor 200.000 euro te verbouwen óf een nieuw huis te bouwen voor 275.000 euro, wat doe je dan? Toch het laatste, als je de middelen beschikbaar hebt.

Een nieuw pand op andere locatie geeft echt het gevoel een nieuwe start te maken en West Betuws werken.

Zorgvuldigheid is naar onze mening vereist. Geen overhaast besluit. Daarom ons amendement.

Afscheid van Keereweer tijdens de Rode Koffietafel

PvdA PvdA Geldermalsen 12-12-2019 06:13

Aan een tafel met 23 tafelaars werd de inmiddels ex-burgemeester Harry Keereweer danig aan de tand gevoeld over zijn ervaringen in 326 dagen in de splinternieuwe gemeente West Betuwe.

Rodenburg

Natuurlijk was het meest hete hangijzer de sluiting van de Rodenburg in Beesd in het voorjaar. Keereweer gaf veel opening van zaken, waardoor er enig begrip ontstond voor wat er is gebeurd. Wel vroeg menigeen zich af, waarom daarover niet uitvoeriger in de pers was gecommuniceerd door de gemeente. De beperkingen, die je als gemeente daarin hebt, gegeven privacy, tegenstand tegen publicatie van de Rodenburg en het nog onder de rechter zijn van deze kwestie, werden uiteengezet.

Maatwerk

Keereweer hield een hartstochtelijk pleidooi voor een kernenbeleid op maat. Een gemeente van 34 km doorsnee met 26 heel erg verschillende kernen, is nooit tot een eenheid te smeden. Wel moeten de raadsleden beseffen, dat zij niet namens hun eigen kern in de raad zitten, maar met een verantwoordelijkheid voor een samenleving als geheel. Geen deelbelangen maar algemeen belang! Wat dan dus geen eenheidsworst betekent, maar juist wel over de grenzen van eigen dorp of eigen partij heen.

Het bericht Afscheid van Keereweer tijdens de Rode Koffietafel verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Ledenvergadering 11 december

PvdA PvdA Geldermalsen 03-12-2019 14:04

Op woensdag 11 december 2019 zal de algemene leden vergadering van de onze PvdA afdeling West Betuwe worden gehouden in de De Pluk, Rijksstraatweg 64 , 4191 SG te Geldermalsen.
De aanvang van de vergadering is om  19 uur 30 met een inloop vanaf 19 uur 15.
Na het formele gedeelte van deze vergadering staat het “Rode Nest” op de agenda. Het “Rode Nest” is een nieuwe vorm van onze ledendemocratie. Hans Aertsen (PvdA lid uit Amsterdam) is als gangmaker van het “Rode Nest” is bij ons te gast om  tekst en uitleg te geven op welke wijze inhoud kan worden gegeven aan deze nieuwe vorm van ledendemocratie.

Het bericht Ledenvergadering 11 december verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Rode Koffietafel neemt afscheid van burgemeester Keereweer

PvdA PvdA Geldermalsen 03-12-2019 13:57

Eindelijk -na 326 dagen- heeft West Betuwe een ‘definitieve’ burgemeester. De waarnemer, Harry Keereweer, heeft dus 326 dagen lang getrokken aan deze gemeente in wording.

Op vrijdag 6 december om half 11 ’s morgens komt Harry Keereweer bij de Rode Koffietafel op bezoek. Alle Tafelaars hebben de gelegenheid dit exit-gesprek met hem te voeren. Hoe heeft hij deze nieuwe gemeente ervaren? Is de eenwording een beetje opgeschoten? Wat waren de leukste momenten? En wat is hem tegengevallen? Gaat hij West Betuwe missen? En wat zou hij aan zijn opvolger willen meegeven?

De Koffietafel staat klaar in bibliotheek De Pluk. Iedereen kan aanschuiven. De koffie staat klaar.

Het bericht Rode Koffietafel neemt afscheid van burgemeester Keereweer verscheen eerst op PvdA West Betuwe.