Nieuws van politieke partijen in Geldermalsen inzichtelijk

400 documenten

Interview van onze fractievoorzitter door SRC TV

ChristenUnie ChristenUnie Geldermalsen 10-09-2020 21:27

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1318603/1084246/Fred SRC TV.jpgIn de week van 23 - 29 augustus 2020 op SRC TV, spontaan opgenomen interview met onze fractievoorzitter Fred Temminck.

Competentie peiling leden ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Geldermalsen 10-09-2020 20:09

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1316544/1084246/Logo CU WB.jpgDe ChristenUnie wil een levende en groeiende politieke partij zijn. “Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land.” Dat is de eerste zin van de ChristenUnie grondslag. We zijn blij met iedereen die vanuit deze drive zijn of haar steentje wil bijdragen. Op welke manier of welke plek dan ook. Want ieder mens heeft zijn eigen talent. We zoeken graag met u naar de plek waar uw talent het best tot zijn recht komt en wat er nodig is om op deze plek te komen.

Dragen van verantwoordelijkheid

We zijn enorm dankbaar voor de groei die de ChristenUnie doormaakt als we kijken naar de ledenaanwas, maar zeker ook waar het gaat om het dragen van verantwoordelijkheid in het landelijk, provinciaal en plaatselijk bestuur.  Verantwoordelijkheid dragen betekent ook de maximale inzet van kennis en kunde die de Schepper aan eenieder van ons heeft toevertrouwd. Als plaatselijk bestuur willen we graag een beroep doen op onze leden ons te ondersteunen in onze taak. 

Enquête rondom uw talent en expertise

Velen van u zijn maatschappelijk actief of zijn actief geweest. Juist op die plaats heeft u kennis en expertise opgebouwd. Daarnaast heeft ieder zijn persoonlijke talenten. Om overzicht te krijgen van de competenties van onze leden willen we uw medewerking vragen door het invullen van bijgaande enquête. U helpt ons hier enorm mee en werkt mee aan een breed maatschappelijke beweging, die de ChristenUnie wil zijn onder Gods leiding.

Wij willen graag weten of u bereid bent uw steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de partij. Dat kan zo groot of klein zijn als dat u zelf aangeeft. Of dat nu een politiek inhoudelijk onderdeel betreft of in ondersteunende zin, als het vervullen van praktisch werk rond verkiezingen dan wel een geestelijke bijdrage in de vorm van gebed, het is allemaal even noodzakelijk. Mocht u zich al inzetten voor de ChristenUnie, dan zijn we daar uiteraard blij mee. Ook u willen we vragen de enquête in te vullen, waardoor ons bestand weer actueel wordt

Mogelijkheden voor u in denktank en ondersteuning

Binnen de gemeente West Betuwe komt een veelvoud van onderwerpen aan de orde.  Wat zou het mooi zijn als er op de diverse terreinen een denktank kan ontstaan van leden die hun ervaringen c.q. expertise, die zij maatschappelijk hebben opgedaan, delen met die leden van de partij, die vanuit de christelijke identiteit willen bijdragen aan het plaatselijk bestuur. Op die manier kunt ook u de fractie ondersteunen in haar taak. Daarnaast zijn we op zoek naar leden die, ons willen ondersteunen bij de postverzorging in de diverse kernen, willen helpen in de activiteiten rond de verkiezingstijd en het gebed. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Mogen wij op uw medewerking rekenen?

Waardenburg ontdekt door de Rode Ontdekking

PvdA PvdA Geldermalsen 08-09-2020 13:01

Vrijdag 4 september bezocht de Rode Ontdekking Waardenburg, een dorp dat grotendeels ligt ingeklemd tussen de te verbreden A2 en een steeds drukker wordende spoorlijn. Nu al is Waardenburg door sluipverkeer soms onbereikbaar door verkeersopstoppingen, ook voor nood- en hulpdiensten.  Wat gaat verbreding van de A2 betekenen voor de bewoners van Waardenburg?

https://westbetuwe.pvda.nl/nieuws/waardenburg-ontdekt-door-de-rode-ontdekking/

Er zullen woningen en sportvelden moeten verdwijnen en mogelijk ook bedrijven? Hoeveel meer overlast en gevaar zal er zijn door het intensievere gebruik van de spoorlijn dwars door Waardenburg. Met Henk de Jong en Gillis Terbrunsvelt wandelden 17 ontdekkers door Waardenburg.

https://westbetuwe.pvda.nl/nieuws/waardenburg-ontdekt-door-de-rode-ontdekking/

Zo werd voelbaar, zichtbaar en hoorbaar hoe zwaar dit West Betuwse dorp het heeft met de alsmaar toegenomen mobiliteit van ons allemaal. Nog zeker tot 2030 wacht de inwoners van dit dorp een tijd van onzekerheid en overlast.

De volgende Rode Ontdekking is op vrijdag 2 oktober.

Het bericht Waardenburg ontdekt door de Rode Ontdekking verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Rode Ontdekking 4 september

PvdA PvdA Geldermalsen 31-08-2020 10:35

Rode Ontdekking bezoekt Waardenburg

De Rode Ontdekking is de vervanger in coronatijd van de Rode Koffietafel. We bezoeken elke eerste vrijdag van de maand een andere opmerkelijke plek in de gemeente West Betuwe. Op vrijdag 4 september bezoeken we Waardenburg.

Dwars door Waardenburg lopen de spoorlijn Utrecht-Den Bosch en de snelweg A2. Behalve enig gemak van de aansluitingen op de A2 leveren snelweg en spoorlijn voornamelijk overlast op. Ze snijden beide het dorp Waardenburg in tweeën. Lawaai, stank en soms gevaarlijke situaties zijn het gevolg.

En nu wil het Rijk -RWS- de A2 gaan verbreden. Wat gaat dat voor consequenties hebben voor de Waardenburgers? Moeten de geluidwal-woningen in Waardenburg daarvoor verdwijnen? En de voetbalvelden van WNC? De op- en afritten zullen worden verplaatst, hoe prettig is dat?

De spoorlijn wordt alsmaar drukker door de intensievere personentreinen en gevaarlijk goederenverkeer vanaf de Betuwelijn. Wat voor compensatie gaat Waardenburg daarvoor krijgen? Onder leiding van Richard Hoogveld en Henk de Jong gaat de Rode Ontdekking ter plaatse kijken. Ook Gilles Tebrunsvelt van het Waardenburgs Platform (https://www.waardenburgs-platform.info) zal aanwezig zijn.

Verzamelen op vrijdag 4 september, vanaf 10.15 uur bij de voetvalvelden van WNC, Zandstraat 1 in Waardenburg. We gaan lopen naar de A2, naar de ‘bunga-wall’ aan de Weerdenborch en als er nog tijd is naar de Steenweg en de spoorlijn.

Kom snel nog een keer mee ontdekken voor het weer te koud wordt! Iedereen is welkom, ook je vriendin of je buurman en alle Waardenburgers.

Tot ziens in Waardenburg

namens het bestuur van PvdA West Betuwe

Cathrijn Haubrich en Karel van Koppen

Het bericht Rode Ontdekking 4 september verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Rode Ontdekking ontdekt onverkwikkelijke ontwikkelingen in Buurmalsen

PvdA PvdA Geldermalsen 16-08-2020 14:20

De Rode Ontdekking bezocht op 7 augustus  Buurmalsen. Bezoeklocaties waren de oorspronkelijke locatie voor het IKC aan de Groeneweg en de inmiddels verlaten school De Malsenburg.

De Dorpsraad Buurmalsen informeerde de Rode Ontdekkers over de ongelukkige ontwikkeling van het Integraal Kind Centrum dat bedoeld was voor Tricht én Buurmalsen, maar nu dreigt een exclusieve voorziening voor Tricht te worden. Hoewel het college van Geldermalsen in 2018 heeft gekozen voor de locatie tussen Tricht en Buurmalsen en de gemeenteraad dat destijds heeft geaccordeerd, gaat dit beleid niet voortgezet worden door het college van West Betuwe op grond van aanvechtbare argumenten. Met die belofte op zak heeft het dorp Buurmalsen destijds ingestemd met het sluiten van de Malsenburg. Daar hebben ze nu spijt van.

Als het IKC op het terrein van de Trichtse basisschool wordt gevestigd, waarom zouden Buurmalsense ouders dan nog kiezen voor deze vestiging? Inmiddels hebben Buurmalsense ouders hun kinderen van de fusieschool afgehaald en gaan deze in september naar een school in het dorp Geldermalsen.

Als het IKC op het terrein van de basisschool in Tricht wordt gebouwd, ontstaat er door de extra kinderopvang en de buitenschoolse opvang een nog groter verkeers- en parkeerprobleem aan de vd. Willigenstraat  in Tricht dan nu al het geval is.  Een IKC aan de Groeneweg levert juist geen verkeersproblemen op.

Ook hoorden de Ontdekkers van de bouwplannen op het terrein van de oude Buurmalsense basisschool De Malsenburg. Op basis van een gehouden enquête in Buurmalsen zouden hier starterswoningen en leeftijdbestendige ouderenwoningen moeten verrijzen. Er zijn al provinciale subsidies voor aangevraagd en toegezegd. De dorpsraad Buurmalsen hoopt hevig, dat  de Malsenburg niet  tijdelijk als vervangend schoolgebouw voor de fusieschool moet gaan functioneren. Allemaal niet nodig als het IKC gewoon op de Groeneweg wordt gebouwd.

Kortom: hier gaat de PvdA mee aan de slag. Onbetrouwbaar bestuur, een leeglopende school en een gefrustreerd dorp in West Betuwe – geen wonder dat West Betuwe niet bij de beste 50 gemeentes van Nederland hoort! (Elseviers Weekblad van 6 aug.2020)

Het bericht Rode Ontdekking ontdekt onverkwikkelijke ontwikkelingen in Buurmalsen verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Rode Ontdekking: IKC van Tricht & Buurmalsen

PvdA PvdA Geldermalsen 03-08-2020 07:55

Het IKC van Tricht én Buurmalsen

Ook op vrijdag 7 augustus 2020 blijft de Rode Koffietafel nog buiten. Als Rode Ontdekking bezoeken we deze maand Buurmalsen. En richten we ons op de ongelukkige ontwikkeling van het Integraal Kind Centrum dat bedoeld was voor Buurmalsen en Tricht, maar nu dreigt een exclusieve voorziening voor Tricht te worden.

Als het IKC op het terrein van de Trichtse basisschool wordt gevestigd, waarom zouden Buurmalsense ouders dan nog kiezen voor deze vestiging? Waarom kan het IKC niet gevestigd worden aan de Groeneweg? De Rode Ontdekking gaat daarnaar op zoek. De dorpsraad Buurmalsen zal er bij zijn om de Rode Ontdekkers te informeren.

We wandelen ook naar de locatie Op ’t Hof in Tricht.

Ook zullen we horen wat de huisvestingsplannen zijn op het terrein van de Buurmalsense basisschool De Malsenburg. Gaat dit voorzien in de woonwensen van Buurmalsen zelf? Komen Buurmalsense ouderen of starters daar aan bod?

Zoals bekend is iedereen -ook niet PvdA leden- welkom bij deze Rode Ontdekking op vrijdag 7 augustus vanaf 10.15 uur. De Ontdekking duurt tot 11.30 uur. Om 10.15 uur verzamelen we voor de huisartsenpraktijk op de Groeneweg, huisnummer 44bis in Buurmalsen. We houden 1,5 meter afstand van elkaar.

Tot vrijdag!

Karel van Koppen en Cathrijn Haubrich

Het bericht Rode Ontdekking: IKC van Tricht & Buurmalsen verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Werkbezoek van Leden Provinciale Staten aan Hellouw.

ChristenUnie ChristenUnie D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Geldermalsen 23-07-2020 12:33

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1318240/1084246/Statenleden bezoeken hellouw (GA).jpgOnze fractie heeft leden van Provinciale Staten van Gelderland uitgenodigd naar Hellouw te komen. De uitnodiging is gedaan via ons Statenlid Freek Rebel. Woensdag 22 juli zijn we in gesprek gegaan over een duurzame verkeersveilige oplossing voor de aansluiting van het dorp Hellouw op de provinciale weg N830. Dit was nodig nu het raadsvoorstel voor de aanleg van een rotonde door de gemeenteraad niet voor besluitvorming geagendeerd werd.

De woordvoerders op het thema verkeer en mobiliteit van acht verschillende politieke partijen uit de Provinciale Staten gaven gehoor aan de uitnodiging en kwamen op werkbezoek in Hellouw. Vanuit de inwoners waren enkele mensen uitgenodigd die een straat, school of vereniging vertegenwoordigen. Ook wethouder Goossens en de ambtelijke adviseur verkeer en vervoer waren aanwezig en een afvaardiging vanuit de gemeenteraad.

Het raadsvoorstel voor de aanleg van een rotonde is gebaseerd op afspraken vanuit een vorige Statenperiode. Inmiddels zijn er veel nieuwe Statenleden en is er ook een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Voor de ChristenUnie alle reden om de huidige Statenleden kennis te laten maken met de problematiek rond dit onderwerp en uiteindelijk zonder voorwaarden vooraf tot een beter passende oplossing te komen.

Het doel was om de zorgen rond de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp gelegen aan de provinciale weg N830 inzichtelijk te maken.

Alle aanwezigen werden door onze fractievoorzitter Fred Temminck hartelijk welkom geheten in dorpshuis De Biskamp.

Na een korte introductie en uitleg van de bedoeling van deze meeting werd een rijtoer gemaakt langs de diverse aansluitpunten van het dorp op de provinciale weg. Onderweg werden een viertal stops gemaakt om de problematiek ter plaatse duidelijk te maken. Goede discussies werden gevoerd en er was duidelijk een oprechte belangstelling van de statenleden voor de zorgen die in het dorp leven.

Teruggekomen in het dorpshuis werden nog een aantal zaken nader geduid en vervolgafspraken gemaakt. De gemeente West Betuwe gaat in gesprek met dorpsbelangenvereniging Hellouw en enkele inwoners om vast te stellen wat de meest gewenste oplossingsvariant is voor het algemeen belang van inwoners en bedrijven in het dorp. Dit zal vervolgens voorgelegd worden aan de gemeenteraad en de provincie. De statenleden gaven aan een goed beeld gekregen te hebben van de feitelijke situatie ter plaatse en zij zullen hun invloed gebruiken om tot een betere oplossing voor Hellouw te komen.

Alle aanwezigen werden door Fred Temminck bedankt voor hun komst en inbreng. Hij was duidelijk ingenomen met de warme belangstelling die er vanuit de provincie was en het positieve verloop van de ontmoeting. Door de aanwezigen werd enthousiast en met dank gereageerd op het genomen initiatief en de goede gesprekken die er waren.

*Statenleden die aanwezig waren: Freek Rebel                       ChristenUnie Mark Smits                        VVD Hans van Ark                     CDA Wouter Witteveen              GroenLinks Judith Tenbush                   PvdA Gerrit Averesch                  SGP Lester van der Pluijm          Partij voor de Dieren Stan Hellegers                   D66

Coalitievorming afgerond, nieuwe college geïnstalleerd.

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD PvdA Geldermalsen 17-07-2020 09:40

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1318085/1084246/presentatie coalitieakkoord.jpgIn de laatste raadsvergadering voor het zomerreces is het nieuwe coalitieprogramma gepresenteerd en zijn de wethouders beëdigd.

In een extra raadsvergadering op 16 juli kon het proces van de vorming van een nieuwe coalitie en samenstelling van een nieuw college afgerond worden.

Het coalitieakkoord werd door de vijf fractievoorzitters van de coalitiepartijen gepresenteerd. Het vorige coalitieakkoord diende als uitgangspunt voor het nieuwe akkoord met de titel "Samen verder bouwen". Een addendum is toegevoegd en gaat in het uitgegeven boekwerkje vooraf aan de programma onderdelen.

Tijdens een extra raadsvergadering is het nieuwe college van de gemeente West Betuwe geïnstalleerd. Alle beoogde wethouders kregen de meerderheid van de stemmen van de gemeenteraad. Naast burgemeester Servaas Stoop bestaat het college nu uit 6 wethouders.  

Wethouder Jacoline Hartman (LLB) nam tijdens de raadsvergadering van 16 juli afscheid van de gemeente. De overige vier wethouders uit het vorige college zijn opnieuw beëdigd. De VVD en PvdA voegen elk een eigen wethouder toe aan het college. In totaal bestaat het college, naast burgemeester Servaas Stoop, nu uit 6 wethouders (5,25 fte):

Ed Goossens (Dorpsbelangen) Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen) Ton van Maanen (SGP) Govert van Bezooijen (ChristenUnie) Sietske Klein-de Jong (VVD) Annet IJff (PvdA)

Onze wethouder: Annet IJff

PvdA PvdA Geldermalsen 16-07-2020 07:33

Vanavond zal tijdens de raadsvergadering het nieuwe college geïnstalleerd worden. Namens de PvdA zal Annet IJff als wethouder gepresenteerd worden. Annet was tijdens de afgelopen verkiezingen onze lijsttrekker en voerde samen met Hennie Challik de afgelopen weken de onderhandelingen om tot een nieuwe coalitie te komen. 

Annet IJff woont in Buurmalsen en is al lang bij de PvdA betrokken. Eerst als steun lid in de fractie en later als raadslid in de toenmalige gemeente Geldermalsen. Na het stoppen van Wim Timmermans als fractievoorzitter volgde Annet hem op om vervolgens ook de verkiezingen voor de nieuwe gemeente West Betuwe te leiden. In die periode combineerde ze het raadslidmaatschap met een baan als projectleider bij Vluchtelingenwerk Nederland. Annet is een sociaaldemocraat in hart en nieren. Ze zet zich al jaren in op lokaal niveau maar ook wereldwijd in haar eerdere werk voor onder andere War Child. Samenwerken, constructief meedenken en besturen zijn de waarden waar haar mede-politici haar om roemen. Het was dan ook logisch dat Annet de verantwoording wilde oppakken na de val van het college in West Betuwe.  

Er werd serieus meegepraat, meegedacht en uiteindelijk onderhandeld om deel te nemen aan een nieuwe coalitie in West Betuwe. “In een heftige periode met de coronacrisis en diverse belangrijke dossiers op de plank voelt dit als de beste positie om de problemen ook daadwerkelijk aan te gaan pakken. De samenleving moet trots kunnen zijn op West Betuwe. We moeten als gemeentebestuur en ik als wethouder gaan denken in oplossingen en niet altijd blijven hangen in waarom iets niet kan. Aanpakken van bijvoorbeeld de vervuiling in Spijk en een serieuze agenda opstellen voor wat betreft duurzaamheid. Ondersteunen van initiatieven die door de bevolking worden aangedragen zoals woningbouwprojecten en natuurlijk blijven zorgen voor de mensen die het minder goed hebben in onze gemeente en daar oog voor houden. Dit zijn allemaal redenen waarom ik wethouder wil worden en waarom de PvdA nu kansen ziet in de nieuwe, breed gedragen coalitie,” aldus onze kersverse wethouder.  

De komende dagen wordt bekend gemaakt welke portefeuilles onze wethouder toebedeeld zal krijgen. Daarnaast zal er ook een nieuw gezicht namens onze partij in de raad plaatsnemen. Hierover is het bestuur in gesprek met de eerstvolgende op de kandidatenlijst, Bas Gradisen. Zodra de opvolging bekend is zullen wij dit melden.  

Het bericht Onze wethouder: Annet IJff verscheen eerst op PvdA West Betuwe.

Algemene beschouwingen 2020

PvdA PvdA Geldermalsen 09-07-2020 05:29

Algemene beschouwingen 2020

We stellen vanavond prioriteiten voor de begroting van 2021. In de infographic van de bestuursrapportage staat links bovenaan ‘We zijn waakzaam, we hebben nog veel werk te verzetten’. Anderhalf jaar na de start van onze nieuwe gemeente is duidelijk dat de impact van zo’n fusie groot is. Maar de zin we hebben nog veel werk te verzetten geeft ook een positieve ambitie aan, schouders er onder en de komende anderhalf jaar proberen een aantal van de beloftes uit het coalitieakkoord handen en voeten te geven en daadwerkelijk werk te maken van de ambitie om het samen te doen. Op dit moment hebben de gemeentes het niet makkelijk, niet alleen in West Betuwe maar in heel Nederland komen er protesten vanuit de gemeentes naar Den Haag dat er teveel taken aan de gemeentes zijn overgedragen met te weinig middelen. Het financiële plaatje was al moeizaam en daar is de Corona nog overheen gekomen. We kunnen nog niet goed overzien hoe de Corona de begroting van de gemeente gaat beïnvloeden maar we weten zeker dat die invloed er gaat zijn. De eerste noodkreten komen binnen, we hebben al gesproken over de kermis, we krijgen vragen vanuit het Geofort en nog vele verenigingen, evenementen en ondernemers hebben het zwaar. We staan voor de uitdaging om binnen de beperkingen van de Corona en binnen de financiële beperkingen van de gemeente te zoeken naar mogelijkheden om initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in onze gemeente te steunen.

Een wat bijzondere ambitie uit deze perspectievennota is dan ook het Stimuleren dat evenementen duurzaam en schoon zijn. Met de kennis van nu, in een periode dat alle evenementen afgelast zijn, voelt dit als een voorstel uit een andere tijd.

In de perspectievennota wordt gesproken over een beleidsarme insteek. Nieuw beleid moet voldoen aan de drie O’s. Onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar. De voorstellen die gedaan worden binnen deze kaders zijn nodig en op dit moment het meest haalbare maar niet de investeringen waar we als PvdA direct blij van worden. Het gaat om een inhaalslag voor achterstallig onderhoud wegen en groenbeleid wat omschreven wordt als sober en doelmatig. We zouden als PvdA graag een ambitieus groenbeleid zien waarbij nieuwe bomen worden geplant en initiatieven voor meer biodiversiteit mogelijk worden gemaakt. Ook het digitaal stelsel omgevingswet en de baseline informatieveiligheid overheid zijn niet de investeringen waar we direct blij van worden. Het moet gebeuren en er moet geld in geïnvesteerd worden maar het zijn geen investeringen waar onze inwoners concreet wat van gaan merken. We hebben bij onze vergaderstukken een mooie fotoserie ontvangen van een van onze inwoners om duidelijk te maken wat een verschil een aantal bomen kunnen maken op onze bedrijven terreinen. Het stimuleren van bedrijven om meer bomen te planten op bedrijventerreinen is wat ons betreft ook mogelijk binnen een beleidsarme insteek van onze begroting.

In de perspectievennota staat dat door de maatregelen financiële beheersbaarheid er meer grip is op de uitgaven in het sociaal domein. Het is altijd goed om te weten waar het geld aan besteed wordt dus in die zin vind ook de PvdA het fijn om grip te krijgen op de uitgaven. Maar dit mag niet betekenen dat onze inwoners niet de voorzieningen krijgen die nodig zijn. De keuze bij de harmonisatie van het minimabeleid voor 120% inkomensgrens is goed en dat moet ook zo blijven. En net zoals we dat vorig jaar hebben aangegeven bij de behandeling van de perspectievennota geven we ook dit keer mee dat de PvdA vindt dat bij de uitwerking van het beleid ook ingezet moet worden op preventie en dat extra aandacht besteed moet worden aan de kwetsbare positie van kinderen.

Wat betreft het programma onderwijs is niet zozeer de tekst die er wel staat een probleem, de tekst die er niet staat is een probleem. Hier had namelijk moeten staan dat gestart zou worden met de bouw van een IKC Buurmalsen Tricht aan de groene weg in Buurmalsen. Hier ligt een opgave om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers uit Buurmalsen hoe om te gaan met de situatie die hier nu is ontstaan. Helaas is dit dossier een voorbeeld geworden hoe het niet moet qua participatie en communicatie.

In de perspectievennota staat nog een ambitie op ruimtelijke klimaatadaptatie. Deze valt wat ons betreft onder de O van onuitstelbaar, we zien nu al de effecten van de klimaatverandering. Extreme droogte en extreme regen zullen vaker voorkomen. We kijken uit naar het lokale maatregelenplan dat aansluit bij de gestelde ambities en doelen van de regionale adaptatie strategie.

Het oplossen van de vijf fietsknelpunten is voor de PvdA een belangrijk punt, fijn dat in deze perspectievennota is opgenomen er in 2021 twee op te lossen. Alhoewel we ze natuurlijk liever alle vijf hadden opgepakt.

En dan de woningbouw, ik zei hier vorig jaar al dat we onze inwoners beloofd hebben dit onderwerp snel op te pakken. Het is moeilijk uit te leggen dat er nu een jaar later nog niet veel gebeurd is. Hoelang wachten de mensen uit Beesd inmiddels al op uitvoering van de plannen? Waar zit de ruimte om extra te bouwen? Hoe gaan we zorgen dat in de behoefte aan betaalbare woningen wordt voorzien? Het vraagt om innovatief denken, buiten de gebaande paden. Waar zijn al die plannen waar inwoners mee rondlopen op vast gelopen? Wat zou het fijn zijn als we die la eens open kunnen trekken om met de initiatiefnemers te zoeken naar oplossingen en af te stappen van kan niet en mag niet.

Uittreden uit gemeenschappelijke regelingen is voor de PvdA zeker geen doel op zich. Als het terughalen van de VTH taken ons veel geld gaat kosten dan is dit een kostenpost die wat de PvdA betref valt onder de categorie uitstelbaar beleid. De PvdA gebruikt het geld liever om te zorgen dat de jeugdzorg goed en tijdig geleverd wordt. Of om meer werk te maken van het tegengaan van drugsgebruik en drugshandel in onze gemeente.

En dan zijn er ook nog de onvoorziene omstandigheden. We hebben inmiddels al meer dan een jaar te maken met de vervuiling van de golfbaan in Spijk. De bespreking van dit onderwerp in de raad van 30 juni en de oplossing die door het college gekozen is voor ophogen en inpakken van de staalslakken, heeft de zorgen bij de PvdA niet weg genomen. Deze vervuiling moet wat ons betreft zo snel mogelijk opgeruimd worden. We willen niet het risico lopen om over een aantal jaren, als de grond verzakt is, opnieuw geconfronteerd te worden met vervuiling door deze staalslakken.

En om af te sluiten laten we inderdaad doorgaan met zwerfafvalbeleid. Hoe leuk is het om eens in de maand met je dorpsgenoten in de omgeving van je dorp een uurtje te lopen en al pratend het zwerfafval op te ruimen. Ik weet uit ervaring hoe goed het voelt als je dan die zakken met zwerfaval in de container hebt gegooid.

Het bericht Algemene beschouwingen 2020 verscheen eerst op PvdA West Betuwe.