Nieuws van politieke partijen in Gemert-Bakel inzichtelijk

504 documenten

Doe eens normaal, oftewel #DOESNORMAAL!

CDA CDA Gemert-Bakel 23-05-2019 07:14

Het CDA staat voor een open, democratische rechtsstaat, waar ieder mens meedoet, rechten en plichten kent en oog heeft voor de ander. Dat is wie we zijn en dat is waar we voor staan. Die traditie koesteren en verdedigen wij! Ook wij hebben vorige week met grote verbazing de bezetting van een agrarisch bedrijf in Boxtel gevolgd. Wij vinden het een groot goed van onze democratie dat iedereen zijn of haar mening mag hebben én kan uiten over de agrarische sector of welke sector of onderwerp dan ook. Actievoeren mag, echter wel op een normale wijze en met respect voor elkaar. Wij vinden het volstrekt ontoelaatbaar dat een (agrarisch) bedrijf wordt overvallen en zeer langdurig wordt bezet. Je blijft van iedereen (boeren, burgers en buitenlui), elkaars eigendommen en terrein af, PUNT! #DOESNORMAAL is hier dan ook zeker op zijn plaats. Voor CDA Gemert-Bakel is het duidelijk dat er vorige week ruimschoots grenzen zijn overschreden. Wij zullen er dan ook alles aan doen om dergelijke excessen (proberen) te voorkomen in onze gemeente. In de raadsvergadering van afgelopen woensdag hebben wij dan ook de volgende vragen gesteld: - In hoeverre Gemert-Bakel is voorbereid op een situatie zoals deze zich maandag 13 mei in Boxtel voordeed. - Daarnaast willen we weten of de gemeente op het gebied van extreem dierenactivisme samenwerkt met andere instanties en omliggende gemeente.De CDA fractie hoopt, dat de omliggende gemeenten in de regio dit gezamenlijk gaan oppakken. Via onze korte en directe lijnen met de provincie, Den Haag en Europa zullen wij er ook daar op blijven aandringen om illegale acties als stalinbraken, vernielingen en doodsbedreigingen door (internationaal opererende) dierextremisten te voorkomen en hard aan te pakken. KERNavonden Verder wil ik u nog wijzen op het vervolg van onze kernavonden welke volgende week weer zullen plaatsen vinden (Dinsdag 28 Mei, De Schans, De Mortel 20.00 uur, en Woensdag 29 Mei, Parochiehuis Bakel 20.00 uur). U bent hiervoor van harte uitgenodigd. We willen graag van u horen wat u belangrijk vindt in uw kern. Kunt u niet naar de kernavond komen? Schuif dan gerust bij een van de andere avonden aan of stuur een e-mail naar gemertbakel.cda@gmail.commet het onderwerp dat u met ons wilt bespreken. Wij komen graag bij u op de koffie. Joris van Loon06-53197616 CDA Gemert-Bakel gemertbakel.cda@gmail.com

Forse tekorten jeugdzorg voor twee derde van gemeenten

CDA CDA Gemert-Bakel 16-05-2019 10:12

‘Emmen moet miljoenen bezuinigen na tegenvallers: extra kosten voor jeugdhulp.’ ‘Wageningen moet fors én urgent bezuinigen.’ ‘Gelderse gemeenten komen 69 miljoen euro te kort op jeugdzorg.’ ‘Gemeente Almelo heeft megatekort van 7,3 miljoen op jeugdhulp’. Bovenstaande zinnen zijn slechts een kleine greep uit de krantenkoppen in de eerste maanden van dit jaar. Met een beetje Googelen komt er nog veel meer naar boven. Ook in onze gemeente zijn de kosten voor de zorg veel hoger dan de budgetten die wij hiervoor van het Rijk ontvangen. En dat kan niet. Daarmee komen we een keer op het moment dat we tegen de landelijke overheid moeten zeggen, er is een onmogelijke opdracht bij ons neergelegd. Wij kunnen niet langer de zorg leveren die we moeten leveren zonder dat dat ten koste zal gaan van voorzieningen in onze gemeente. Voorzieningen die verder gaan dan zorgvoorzieningen. Denk aan faciliteren van verenigingen, wegenonderhoud en service aan de burgers. Op dit moment zijn we in afwachting waarmee de minister gaat komen. De lobby die is gestart door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) maar ook door onze eigen gemeente hebben er in ieder geval voor gezorgd dat men in Den Haag inziet dat er extra geld moet komen. De vraag is nu nog, hoeveel krijgen we en is dat genoeg? Als lokale CDA-fractie zullen we onze contacten in Den Haag blijven gebruiken om de tekorten op de zorg aan de kaak te blijven stellen! Maar de oplossing voor de grote tekorten op de zorg is er nog niet. Dat is niet alleen in Gemert-Bakel zo, maar dat is bij veel gemeenten in ons land. Dus zullen we oplossingen moeten gaan zoeken. Zo door gaan kan en willen wij niet. Als CDA vinden we het belangrijk dat onze voorzieningen op peil blijven. Dat we een gemeente zijn waar het goed wonen is en waar mensen mee kunnen doen. Dat kost geld. De komende weken zullen wij daarom samen met de CDA-afdelingen in de Peel, maar ook in heel Brabant nogmaals een signaal afgeven richting Den Haag en gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen. Wij nodigen u uit Het CDA gaat niet alleen in gesprek met bestuurders uit de regio of Tweede Kamerleden in Den Haag maar wij gaan juist ook graag in gesprek met u! We willen graag van u horen wat u belangrijk vindt in uw kern en in onze gemeente. Welke kansen ziet u die wij moeten oppakken? Daarvoor organiseren wij onze KERNavonden. In Milheeze is deze al geweest maar u heeft nog volop mogelijkheden om aan te sluiten in één van onze andere kernen. Wij zijn op deze data aanwezig: Dinsdag 28 mei, De Mortel, locatie: De Sprank. Woensdag 29 mei, Bakel, locatie: Parochiehuis. Dinsdag 4 juni, Elsendorp, locatie: De Dompelaar. Woensdag 5 juni, Gemert, locatie: de Eendracht. Donderdag 6 juni, Handel, locatie: De Bron. Dinsdag 11 juni, De Rips, locatie: de Eik. Alle avonden beginnen om 20.00 uur. CDA Gemert Bakel, Anita Relou (06-13048355)

De Dorpspartij maakt zich hard voor ...

Dorpspartij Dorpspartij Gemert-Bakel 15-05-2019 12:42

De Dorpspartij maakt zich hard voor de aansluiting van leerlingen uit het praktijkonderwijs op de arbeidsmarkt. Zij mogen niet de dupe worden van de bezuinigingen bij Senzer (het werkbedrijf van de gemeenten in de Peel). Lees hier het artikel van ons raadslid Henk van Eck.

De golfbaan: vraag en antwoord

CDA CDA Gemert-Bakel 09-05-2019 07:57

Afgelopen weken zijn er aan ons veel vragen gesteld over de golfbaan in onze gemeente. Wij snappen dat er veel vragen zijn en zullen deze dan ook proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. 1. Waarom laten we de golfbaan niet failliet gaan? De golfbaan is gefinancierd door de gemeente. De gemeente is in principe de bank. Wanneer de golfbaan failliet gaat, dan blijft er een schuld bij de gemeente openstaan van circa 13 miljoen. 2. Maar wat als je de grond verkoopt, bijvoorbeeld aan agrariërs of aan de zandwinning? Ook als we dat zouden doen is het onmogelijk het gat van 13 miljoen te dichten. Het gaat om 75 hectare grond met een waarde van ongeveer €8/m². Dat zou 6 miljoen opleveren. De gemeente behoudt dan een schuld van 7 miljoen. 3. Hoe is de golfbaan dan precies gefinancierd? De golfbaan is volledig gefinancierd door de gemeente. De grond, de inrichting, de installaties van de baan en het clubhuis zijn gerealiseerd doordat de gemeente leningen heeft afgesloten. Dat is nu zo’n tien jaar geleden, voor de economische crisis. De rente op een lening was destijds veel hoger dan nu. Door ingrijpen van Europa is deze rente drastisch gedaald. Een voorspelling die we toentertijd niet hebben kunnen maken. Tien jaar geleden is er gekozen voor zekerheid, achteraf bleek dit schijnzekerheid. De gemeente heeft gekozen voor een lening met rentevaste looptijd van 50 jaar (4,59%). Achteraf gezien is dit een slechte keuze geweest. De leningen zijn aangegaan door de gemeente. De golfclub betaalt een erfpacht aan de gemeente om gebruik te kunnen maken van de gronden en de baan. De verantwoordelijkheid voor de financiering zit dus volledig bij de gemeente en kunnen we niet bij de club neerleggen. 4. Waarom laten we de leden niet extra bij betalen? De leden gaan meer betalen. Eén van de voorwaarden bij het verbeterplan is dat ook de leden meer gaan betalen voor de speelrechten. In 2019 zal dit totaal €73.000,- opbrengen en dat loopt op naar €215.000,- in 2022. Als dit niet gebeurt dan zal de gemeente de erfpacht niet verlagen. 5. Kunnen we ervoor zorgen dat het nog steeds 0 euro per inwoner kost? Ja, dat kunnen we en dat gaan we wat ons betreft doen! Met de huidige rentestanden kan de verlaging van de erfpacht, dat is 90.000 euro, gedekt worden zonder dat deze op de begroting drukt. Wij zullen hiervoor met een voorstel komen in de raad. Weglopen van moeilijke dossier doen wij niet. Daar zetten wij de schouders onder. Net zoals we dat bij het zwembad hebben gedaan en zoals we dat zullen blijven doen. Wat ons betreft bespreken we dit dossier dan ook in de eerstvolgende raadsvergadering. Wij hopen dat we u met bovenstaande feiten een beter beeld hebben gegeven van dit dossier. Het is ingewikkeld en voor buitenstaanders wellicht lastig te begrijpen. Daarom is het onze taak om het zo goed mogelijk uit te leggen. Nog vragen? Mail ons: gemertbakel.cda@gmail.com Anita Relou CDA Gemert-Bakel

Wij spreken graag met u op één van onze KERNavonden!

CDA CDA Gemert-Bakel 02-05-2019 16:37

Er speelt veel in onze gemeente. Vanuit Den Haag worden er taken overgeheveld naar de gemeente zonder dat daar voldoende geld bij zit om deze taken uit te voeren. Dat hebben we al gezien bij de jeugdzorg en zien we nu ook bij de nieuwe omgevingswet. Hierdoor staan we de komende jaren voor een uitdaging. We willen immers als gemeente financieel gezond zijn, de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden en tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat voorzieningen in alle kernen op peil blijven. Hierover willen we graag met u in gesprek. We willen graag van u horen wat u belangrijk vindt in uw kern en in onze gemeente. Welke kansen ziet u die wij moeten oppakken? Om dat gemakkelijk en laagdrempelig te maken, komen we weer naar u toe. Dat doen we, net als vorig jaar, met de KERNavonden. Wij komen naar u toe om met u te praten over initiatieven en ontwikkelingen in uw eigen dorp. Want uw kern telt! Wanneer zijn we waar? Hieronder ziet u op welke avond we in uw kern zullen zijn. Wij hopen u te kunnen ontmoeten op één van deze avonden! We starten iedere avond om 20.00 uur. - Dinsdag 14 mei, Milheeze, locatie: De Schans - Dinsdag 28 mei, De Mortel, locatie: De Sprank - Woensdag 29 mei, Bakel, locatie: Parochiehuis - Dinsdag 4 juni, Elsendorp, locatie: De Dompelaar - Woensdag 5 juni, Gemert, locatie: de Eendracht - Donderdag 6 juni, Handel, locatie: De Bron - Dinsdag 11 juni, De Rips, locatie: de Eik Kunt u niet naar de KERNavond in uw dorp komen? Schuif dan gerust bij een van de andere avonden aan of stuur een e-mail naar gemertbakel.cda@gmail.com met het onderwerp dat u met ons wil bespreken. Wij komen graag bij u op de koffie. Hopelijk tot ziens op onze KERNavonden! Anita Relou CDA Gemert-Bakel

CDA haalt Eurokandidaat naar Gemert-Bakel

CDA CDA Gemert-Bakel 29-04-2019 19:49

CDA Gemert-Bakel haalt de Brabantse kandidaat voor het Europees Parlement Tom Berendsen naar Gemert. Op vrijdag 3 mei zal Berendsen een bezoek brengen aan een bedrijf op industrieterrein Scheiweg. Hierna zal hij in het Boerenbondsmuseum in gesprek gaan met een aantal coöperaties uit Gemert en omgeving. Bij dit werkbezoek zal ook de huidige Europarlementariër Lambert van Nistelrooij aanwezig zijn. Hij ondersteunt Tom Berendsen, die zijn beoogd opvolger is om Brabant in het Europees Parlement te gaan vertegenwoordigen. CDA fractievoorzitter Anita Relou vindt het belangrijk om een directe lijn met Brussel te hebben: “Belangrijke dossiers voor onze gemeente zoals het landbouwbeleid, vitaal platteland, economie, banen en innovatie liggen ook in Brussel op tafel. Het is belangrijk dat er iemand naar die dossiers kijkt met een Brabantse bril, liefst met praktijkvoorbeelden uit onze regio in het achterhoofd. Als CDA willen we de lijntjes die we hebben inzetten voor de gemeente. Zo heeft Lambert van Nistelrooij zich ook actief ingezet voor onze gemeente, in het bijzonder voor de plattelandsontwikkeling. Tom Berendsen moet de komende jaren in Brussel een zelfde, belangrijke rol voor ons gaan vervullen.” Berendsen (35) staat op de 3e plaats van de CDA-lijst voor de verkiezingen van 23 mei. Hij is de enige Brabander die kans maakt op een invloedrijke positie in Brussel. “Het is van groot belang dat we als provincie aan tafel blijven zitten in Brussel. Als ik gekozen word dan ga ik vol energie werken aan oplossingen en aan kansen pakken voor onze provincie. Het is daarbij van groot belang om de lijntjes kort te houden, ook met de gemeente Gemert-Bakel.”

Wij feliciteren ons erelid Rian de ...

Dorpspartij Dorpspartij Gemert-Bakel 27-04-2019 08:42

Wij feliciteren ons erelid Rian de Bok van harte met haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Rian werd in 1988 lid van de Dorpspartij en trad in 1990 in toe tot het bestuur. Eerst als ‘gewoon’ bestuurslid, vanaf 1994 als vicevoorzitter, en vanaf 3 februari 1998 als voorzitter. In 2007 legde ze haar bestuursfunctie neer. Bij haar afscheid als voorzitter werd ze benoemd tot erelid. Ze bezoekt nog altijd trouw de vergaderingen van de Dorpspartij. Sinds september 2014 tot heden helpt ze bij het ordenen van het Dorpspartij-partij-archief. Ze volgt nog altijd trouw de raadsvergaderingen. Sinds de lokale omroep de vergaderingen uitzendt via de televisie, neemt zij alle raadsvergadering op band op. Rian heeft in haar (bestuurs)functies altijd buitengewone aandacht voor de leden. Een persoonlijk woord, een persoonlijk kaartje, een bloemetje. Altijd tot in de puntjes verzorgd. En wie kent er niet haar persoonlijk “Lieve mensen…” als standaardopening bij de post aan de leden. De representatieve taken onder de noemer ‘lief en leed’, verzorgt ze nog altijd. Rian, namens ons allen, van harte gefeliciteerd met de koninklijke onderscheiding.

Het zwembad; een ultieme poging!

CDA CDA Gemert-Bakel 22-04-2019 17:29

Het kind niet met het badwater weggooien… We schreven het een tijdje geleden al. Dit gaf het gevoel weer dat we hadden toen na maanden van onderzoek bleek dat renovatie van het zwembad de beste keuze zou zijn. De verenigingen hebben toen het verzoek gedaan om nog een laatste plan uit te mogen werken. Zij zagen mogelijkheden die nog niet onderzocht waren. Die kans hebben we ze gegeven en de verengingen hebben deze vol overtuiging gegrepen. Renoveren van het huidige zwembad of het bouwen van een nieuw zwembad is immers een keuze niet voor enkele jaren, maar voor tientallen jaren. Nogmaals, wij wilden het kind niet met het badwater weggooien. Door de zwemverenigingen is in korte tijd een vierde scenario uitgewerkt; een losstaand zwembad bij Molenbroek. We hebben ontzettend veel waardering voor de vele uren die er in gestoken zijn om in een zeer korte tijd een alternatief plan neer te leggen. Met dit plan geven de verenigingen samen met lokale ondernemers aan hun nek te willen uitsteken voor een nieuw zwembad. Een initiatief met een grote gedragenheid onder de zwemverenigingen. Echter kunnen we het voorstel van het college ook volgen. Na bestuderen van het plan van de verenigingen kwam het college van B&W tot de conclusie dat renovatie van zwembad bij Fitland nog steeds de beste optie is. We hebben in onze gemeente 30.000 inwoners te bedienen en wat mag welke voorziening dan kosten? Het aanleggen van wegen? Het leveren van zorg? Gezien de financiële situatie van de gemeente snappen we de keuze van het college. Toch geloven we in de kracht van de verenigingen en willen we een ultieme poging doen om een nieuw zwembad te realiseren. Dat wil zeggen dat de verenigingen samen met de ondernemers aan de slag kunnen met de verdere uitwerking van het plan en het bieden van garanties zodat we ook zeker weten voor welk bedrag we aan de lat staan en dat de risico’s tot een minimum kunnen worden beperkt. We vinden het namelijk onze plicht aan al onze inwoners dat we verstandig met onze portemonnee omgaan. Vooraf de risico’s goed afdekken zodat we niet een tweede golfbaandossier krijgen. Omdat we vreesden voor sluiting van het huidige bad bij langer uitstel van besluitvorming heeft het college een opdracht meegekregen. We hebben het college gevraagd om opnieuw in gesprek te gaan met Fitland zodat daar de hoogstnoodzakelijke renovaties kunnen worden gedaan. Zien wij kansen? Ja, die zien we. Zien wij risico’s? Ja, die zien wij ook. Maar wij zijn bereid om nog één ultieme poging te doen voor het nieuwe zwembad. Daarvoor hebben we wel nog garanties nodig! Wij willen de zwemverenigingen en de ondernemers de tijd geven deze uit te werken. Maar komen de garanties niet dan zullen wij terugvallen op het scenario bij Fitland. Want een zwembad behouden voor onze gemeente, dat staat voorop! Hanneke Dam CDA Gemert-Bakel

Onze Toon Coopmans in het Gemerts ...

Dorpspartij Dorpspartij Gemert-Bakel 19-04-2019 17:43

Onze Toon Coopmans in het Gemerts Nieuwsblad. Met het vaststellen van groennorm en groenfonds zorgen we dat bij ieder bouwproject voldoende groen wordt gecreëerd of behouden. Samen voor een groener Gemert-Bakel.

De elite wel, de zwemliefhebbers niet !!

D66 D66 CDA Gemert-Bakel 16-04-2019 09:22

Enkele weken geleden vreesden we het al. Het college bereidt een voorstel aan de gemeenteraad voor om de erfpacht van de golfclub jaarlijks met € 90.000 euro te verlagen, terwijl de fracties van CDA en DP met duidelijke tegenzin instemmen met het voorstel om de zwemclubs de tijd te geven voor het maken van een alternatief plan. Een alternatief voor een eigen zwembad. Dit in plaats van de keuze van het college om verder te gaan met Fitland. De gegunde tijd was kort, erg kort. Was het eigenlijk wel een echte kans? Maar tot verbazing van het college zijn de zwemclubs er in geslaagd om een goed onderbouwd alternatief uit te werken, een alternatief dat voorziet in een nieuw te bouwen zwembad op het Sportpark in Gemert. Een alternatief dat beter onderbouwd is dan de eerdere, veel duurdere, alternatieven van het college. Een alternatief dat wél voldoet aan de eerder vastgestelde eisen van de voltallige gemeenteraad (15 x 25 meter) en ook nog binnen het beschikbare budget. Een groot compliment voor de zwemclubs en alle betrokken (lokale) ondernemers is hier op zijn plaats. Hoed af en kat in het bakkie denk je dan. College meet met 2 maten en zwicht voor chantage! Het college is niet overtuigd en laat zogenaamde deskundige onafhankelijke partijen het plan doorrekenen. Maar hoe onafhankelijk ben je als je als partij zelf betrokken bent geweest bij de uitwerking van de eerdere, veel duurdere alternatieven van het college? En hoe deskundig ben je als er aantoonbaar grote blunders in de doorrekening gemaakt worden? Dit is het verhaal van de slager die zijn eigen vlees goedkeurt en het vlees van een concurrent afkeurt! Het college wil blijkbaar bijzonder graag door met Fitland en houdt vast aan haar eerdere besluit. Een klap in het gezicht van de zwemclubs en alle betrokken lokale en regionale ondernemers. Het college zwicht blijkbaar voor de chantage van Fitland dat dreigt om het huidige bad direct te sluiten als voor het alternatief van de zwemclubs wordt gekozen. Nu hoor ik u denken “chantage”! Dat zijn wel heel grote woorden! Klopt, maar ik kan het niet anders noemen. Welk risico is het grootst? Het college durft het risico van een eigen bad blijkbaar niet aan. En toegegeven, er kleven risico’s aan de eigen exploitatie door de zwemclubs. Maar deze clubs hebben de afgelopen 20 jaar bewezen een betrouwbare partner te zijn die met voldoende vrijwilligers hun financiële verplichtingen netjes zijn nagekomen. Wat ons betreft zijn de risico’s van het doorgaan met Fitland veel groter. Uit de gepubliceerde jaarcijfers blijkt dat Fitland het financieel zwaar heeft. Het eigen vermogen is negatief. Niet voor niets verkoopt Fitland al haar onroerend goed! Niet voor niets is het gebouw de afgelopen jaren zwaar verwaarloosd en niet voor niets eist Fitland dat de gemeente de renovatie van hún zwembad betaalt, en niet voor niets moet de gemeente véél geld vooraf betalen. Bovendien meet het college ook hier met 2 maten! Fitland wil niet alleen geld, maar wil ook de omliggende grond er gratis bij hebben om daar woningen op te kunnen bouwen! En bovendien moet de gemeente dan ook nog vooraf instemmen met al die bouwplannen van Fitland, iets wat wettelijk zelfs verboden is!. Bij de doorrekening van het plan van de zwemclubs wordt de mogelijke opbrengst van die grond niet meegerekend! De gemeenteraad wordt dus ook nog misleid!

Gemeenteraad gebruik je verstand. Is alle hoop verloren? Nee, de gemeenteraad kan orde op zaken stellen. Maar durven de CDA-en Dorpspartij- raadsleden het aan om af te wijken van het collegestandpunt. Ik hoop het wel. Ik hoop dat zij inzien dat doorgaan met Fitland, dus zwichten voor chantage, heilloos is. Dus CDA- en Dorpspartij- raadsleden doe wat jullie zelf altijd gepredikt hebben. Heb vertrouwen in de bestuurders en vrijwilligers van de betrokken verenigingen en heb vertrouwen in de betrokken lokale ondernemers.

Het bericht De elite wel, de zwemliefhebbers niet !! verscheen eerst op Gemert-Bakel.