Nieuws van politieke partijen in Goirle inzichtelijk

601 documenten

VVD de grootste in Goirle!

VVD VVD Goirle 17-03-2023 08:07

https://goirle.vvd.nl/nieuws/52413/vvd-de-grootste-in-goirle

Met maar liefst 15,4% van de stemmen is de VVD in Goirle opnieuw de grootste partij geworden bij de provinciale staten verkiezing. Wij danken alle kiezers voor het vertrouwen!

Met maar liefst 15,4% van de stemmen is de VVD in Goirle opnieuw de grootste partij geworden bij de provinciale staten verkiezing. Wij danken alle kiezers voor het vertrouwen!

Nationale Vrouwendag

CDA CDA Goirle 08-03-2023 10:25

Een hart onder de riem voor alle vrouwen vandaag. Daarnaast nodig ik alle vrouwen uit om hun stem te laten horen en mee te beslissen in de politiek. Wil jij ook meedoen en beslissen? Word vandaag CDA-lid: https://cda.nl/word-lid (link in bio) #internationalevrouwendag

Wordt CDA supporter

CDA CDA Goirle 28-02-2023 19:14

Het CDA heeft een plan voor sterke steden en vitale regio’s in heel Nederland. Want het gaat pas goed met Nederland als het in alle regio’s goed gaat. Sluit je aan & word gratis CDA-supporter:www.cda.nl/supporter #minderikmeerwij

Netwerkbijeenkomst CDAV

CDA CDA Goirle 11-02-2023 13:54

Ineke Wolswijk en Tess van de Wiel nemen deel aan de netwerkbijeenkomst CDAV. Sprekers Karien van Gennip, Elise Remkes en Inge van Dijk over minder ik en meer wij voor “Heel Nederland”

Baas in eigen tuin

VVD VVD Goirle 08-02-2023 01:09

Baas in eigen tuin.

Er is in de afgelopen jaren al flink wat ‘geboomd’ over het bomenbeleid van Goirle. Geldt er een te strikt beleid ten opzichte van andere omliggende gemeenten?

Namens het college heeft Wethouder Van Dijk (VVD) onlangs een vergunning afgegeven voor het kappen van twee eiken aan de Jute op het Van Besouw-terrein. Daar werden de verkeerde bomen gekapt en kregen de bewoners van twee nieuwbouwwoningen die bewust geen boom in hun achtertuin wilden er toch een! In ruil voor die kapvergunning heeft NBU (Nederlandse Bouw Unie) aangeboden om her en der in Goirle maar liefst vijfentwintig bomen te planten omdat zij de verkeerde bomen hebben gekapt en dus verantwoordelijk zijn. Dit keer dus geen lange en kostbare juridische procedures, maar een gezamenlijke oplossing waar alle betrokken partijen bij gebaat zijn.

Cudo’s voor wethouder Van Dijk die het lef heeft gehad om het veel te strenge bomenbeleid in onze gemeente te doorbreken. In dit geval konden de bewoners er niets aan doen maar moet eigenlijk niet iedereen baas in eigen tuin kunnen zijn?

Wij zijn van mening dat versoepeling en verduidelijking van het bomenbeleid gewenst is. Een aanpassing mag zeker geen vrijbrief worden voor bomen-haters die zich ergeren aan het vallende blad in de herfst. Ergens zal een middenweg gekozen moeten worden. De gemeente Goirle moet op een verantwoorde wijze kunnen blijven rooien en uitdunnen van bosgebieden, maar ook water bij de wijn kunnen doen wanneer zich een probleem bij een van onze inwoners voordoet. Wij geloven niet dat een soepeler beleid zal leiden tot een massale kap van bomen in alle tuinen in Goirle en Riel. Hier zal nog een flinke boom over moeten worden opgezet voordat dit probleem is opgelost.

VVD Goirle

https://goirle.vvd.nl

Verkiezingsprogramma 2023 (Provinciale Staten)

VVD VVD Goirle 06-02-2023 10:20

https://goirle.vvd.nl/nieuws/51939/verkiezingsprogramma-2023-provinciale-staten

Lees hier het verkiezingsprogramma van de VVD Brabant voor de Provinciale Staten 2023. We doen wat nodig is voor Brabant. Ook in dyslexie-lettertype beschikbaar!

Mijn beschouwing op de begroting 2023

CDA CDA Goirle 21-11-2022 10:18

In oktober ontvingen we de stukken die bij de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026 horen. Een 121 paginagroot boekwerk vol cijfers en voornemens die betrekking op onze gemeente hebben. Als fractie heb je daar enkele bijeenkomsten voor nodig om te bespreken wat we belangrijk voor Goirle vinden. Ook onze achterban is daarbij geraadpleegd. Ons uitgangspunt is daarbij altijd “ wat is goed voor onze inwoners en wat is werkbaar voor Goirle”. Met de raad is er eerst een beeldvormende en daarna een oordeelsvormende vergadering. Wat is het dan mooi om te zien hoe de acht verschillende partijen in onze raad de begroting aanvliegen. Wie vindt wat belangrijk? De besluit vormende vergadering begint altijd met voorbeschouwingen, uitgesproken door de fractievoorzitters. Om deze reden begint de vergadering om 17.00 uur en aansluitend worden alle moties en amendementen doorgenomen. De meeste partijen stellen meerdere stukken op. (Een motie roept het college op tot een wijziging in de begroting. Een amendement betreft een aanvulling op het voorstel). Na een maaltijd pauze geven de diverse wethouders hun advies op de moties en amendementen waarna de behandeling ervan, door de raad, van start gaat. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de begroting in een avond afgehandeld kon worden Zo ook dit jaar. Er waren 2 zittingsavonden en veel overleg momenten nodig om het hele pakket te bespreken en er over te besluiten. Onze CDA fractie heeft een motie ingediend die het college opriep om alle posten, die een wettelijke achtergrond hebben en alle posten vanuit contractuele verplichtingen in de begroting te verwerken. Vanwege de eerder afgesproken strategische heroriëntatie was besloten om deze bedragen niet in de begroting op te nemen. Omdat onze fractie op het standpunt staat dat een begroting reële cijfers moet laten zien en omdat we van mening waren dat dat nu niet het geval is hebben we deze motie opgesteld en verdedigd. Gaandeweg de vergadering is gebleken dat meerdere partijen mee konden gaan met onze motie en werd deze met 17 stemmen voor aangenomen. Wij gaan er van uit dat we hiermee, voor Goirle, een reële begroting krijgen. Ineke Wolswijk

Achterbanvergadering CDA Goirle en Riel

CDA CDA Goirle 10-10-2022 17:27

Geachte leden van CDA-afdeling Goirle Riel, Ik nodig u graag uit voor de achterbanvergadering, komende donderdag 13 oktober om 20.00 uur in c.c. de Deel aan de Frankische driehoek. De grote vergaderzaal is voor ons gereserveerd, dus mocht u iemand kennen die ook met ons mee wil denken dan is die van harte welkom. De agenda wordt voornamelijk besteed aan de begroting 2023. De fractie wil graag van u weten welke thema’s, vanuit CDA-oogpunt, belangrijk zijn komend jaar. De link naar de begroting en bijbehorende stukken: https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2022/11-oktober/19:30/03- Raadsvoorstel-programmabegroting-2023-def.pdf https://goirle.begroting-2023.nl/ https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2022/11-oktober/19:30/03- Concept-reactie-op-raadsvragen-bij-de-begroting-2023.pdf De fractieleden zien u graag donderdag 13 oktober om 20.00 uur. Hebt u nog vragen of wilt u lid worden kijk dan op onze website: cda.nl/goirle of neem contact op met het secretariaat cda_goirle@yahoo.com. Met vriendelijke groet, Namens de Fractie Tess (raadslid) Ineke Wolswijk (burgerlid) en secretaris fractie, Eric (burgerlid), Fons (fractie ondersteuner)

VVD Goirle stelt vragen over: Tijdelijke noodopvang vluchtelingen

VVD VVD Goirle 10-10-2022 06:55

https://goirle.vvd.nl/nieuws/50857/vvd-goirle-stelt-vragen-over-tijdelijke-noodopvang-vluchtelingen

Reactie VVD Goirle op tijdelijke noodopvang vluchtelingen

Afgelopen donderdag (6 oktober) ontving de gemeenteraad van Goirle een zogenaamde raadsinformatiebrief (RIB) waarin het college meldt dat zij het besluit heeft genomen om met ingang van 1 december 2022 tot uiterlijk 1 mei 2023 noodopvang te bieden aan 50 tot 70 vluchtelingen in het vroegere Fraterhuis aan Tilburgseweg 209.

De VVD Goirle is compleet overdonderd door dit bericht. Het feit dat het college dit besluit heeft genomen zonder de gemeenteraad bij dit proces te betrekken, is voor ons werkelijk onbegrijpelijk. De VVD Goirle is niet persé tegen de opvang van vluchtelingen, maar is wel van mening dat een dergelijk besluit de gehele Goirlese gemeenschap aangaat. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Goirle en had hier dan ook bij betrokken moeten worden.

Omdat de gemeenteraad niet bij dit besluit betrokken is geweest en dus ook niet in de gelegenheid is geweest om hierover kritische vragen te stellen, heeft de VVD Goirle dat alsnog schriftelijk gedaan. Deze vragen vindt u terug op onze website. De RIB vermeldt ook dat buurtbewoners een bewonersbrief hebben ontvangen met de aankondiging van de noodopvang en dat er voor hen een inloopavond is in het gemeentehuis op maandag 17 oktober a.s. De VVD Goirle is van mening dat alle inwoners van de gemeente die brief hadden moeten ontvangen en dat ook de inloopavond voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Wij hebben het college dan ook verzocht om deze informatieavond voor iedereen toegankelijk te maken. Heeft u deze brief niet ontvangen dan kunt u de raadsinformatiebrief inzien op onze website.

VVD Goirle

www.goirle.vvd.nl