Nieuws van politieke partijen in Gouda inzichtelijk

5170 documenten

De gemeente heeft de uitslagen van ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Gouda 21-03-2019 18:11

De gemeente heeft de uitslagen van Gouda gepubliceerd. We groeien verzettend 🙂 Twee zetels in de Provincie en waarschijnlijk van twee naar drie zetels in het Waterschap Rijnland. Dat is een prachtig #groeiendverzet #allekleinebeestjeshelpen

Vragen “kiezers” om ander beleid?

Gemeentebelangen Gouda Gemeentebelangen Gouda Gouda 21-03-2019 16:20

Heeft iedereen nu echt gewonnen of vragen de ‘kiezers’ om een ander beleid?

Wie de avond van woensdag 20 maart j.l. heeft gevolgd kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de lijsttrekkers in hun slotbeschouwing bijna allemaal trots en blij waren dat ze hadden gewonnen of tenminste niet teleurgesteld waren met een zetel verlies. Verrast waren ze allemaal met het resultaat van Forum voor Democratie maar niemand die dat liet blijken. Argumenten te over om toch maar aan te geven dat hun partij het best goed had gedaan.

Je vraagt je af waarom niet eerlijk wordt gezegd dat de kiezers, (en die hebben altijd gelijk) met het uitbrengen van hun stem, duidelijk aangeven dat het bestuurlijk in Nederland toch iets anders moet gaan dan de afgelopen jaren. Het moet toch een signaal zijn wanneer een partij zonder een echt inhoudelijk programma maar met veel flair (al of niet terecht) zo’n groot deel van de stemmers aan zich weet te binden.

Forum voor Democratie wil verandering van het bestuur, wil een andere manier van politiek bedrijven (minder vergaderen en meer gaan doen). Als GBG zijn wij geen Forum van Democratie maar ook wij willen (zoals recent aangegeven in de GP) in Gouda naar een andere vorm van politiek bedrijven. Raadsbrede coalities waar de gemeenteraad kaders stelt en controleert en de bestuurders daadwerkelijk besturen maar niet nadat de gehele raad is geconsulteerd. Dit betekent onder meer dat het college dat is samengesteld met vakinhoudelijke wethouders die na sollicitatie zijn benoemd iedere keer naar de raad moeten gaan voor het verkrijgen van (wisselende) meerderheden voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid.

Wat dat betreft hebben wij als GBG aangevoeld dat ook in Gouda het de hoogste tijd is om tot een andere bestuursvorm te komen. Wij zijn daar groot voorstander van en zullen dat de komende drie jaar benadrukken. Het is dan aan de kiezer in 2022 om zich daarover uit te spreken.

Wat dat betreft heeft Forum van Democratie in het land iets losgemaakt en dat hopen wij de komende jaren in Gouda als GBG ook te gaan doen. U kunt aan dat veranderingsproces meewerken door lid te worden van onze partij.

Graag tot ziens,

Jan de Koning

Fractievoorzitter GBG

Bedankt voor jouw stem! We zijn ...

GroenLinks GroenLinks Gouda 21-03-2019 13:19

Bedankt voor jouw stem! We zijn trots op het resultaat: GroenLinks is in veel provincies flink gegroeid en in Gouda zijn we met 12% van de stemmen de tweede partij bij deze verkiezingen. Mede dankzij jouw stem. 💪 Wil je meer doen om je idealen waar te maken? 👉 https://wordlid.groenlinks.nl/

Heb jij al gestemd? Je hebt nog tot ...

GroenLinks GroenLinks Gouda 20-03-2019 16:47

Heb jij al gestemd? Je hebt nog tot 21:00 uur de tijd om bij een stembureau jouw stem uit te brengen. Wij hopen natuurlijk dat je op GroenLinks stemt, maar welke partij jouw voorkeur ook heeft: breng je stem uit, laat van je horen. #stemvoorverandering

Niet tegen elkaar, maar met elkaar!

Gemeentebelangen Gouda Gemeentebelangen Gouda VVD PvdA Gouda 20-03-2019 12:49

Vandaag in GP onderstaand artikel over de veranderingen die wij graag willen doorvoeren in de politiek van Gouda.

Gouda – Gemeente belangen Gouda (GBG) heeft schoon genoeg van de huidige bestuurscultuur in Gouda. Volgens bestuur en fractie speelt de coalitie versus oppositie een te grote rol, waardoor het gezamenlijk belang, de zorg voor de stad en haar inwoners, uit het oog wordt verloren. Hoog tijd dus voor een andere koers. Donderdag worden de nieuwe plannen gepresenteerd aan de achterban.

“Ik erger me al tijden aan de ‘kampvorming’ in de raad tussen de coalitie- en oppositiepartijen,” stelt fractievoorzitter Jan de Koning. “Er is totaal geen sprake van dualisme, de coalitiepartijen steunen elkaar, ook al zeggen ze als kanttekening een ander standpunt te hebben. Het is de hoogste tijd dat de gemeenteraad zich raadsbreed gaat inzetten voor de inwoners en de stad Gouda.” In de nieuwe plannen, die morgen aan de leden van GBG worden voorgelegd, kon het voormalige bestuur van GBG zich niet vinden, dat intern voor spanningen zorgde. Maar de rust is weergekeerd en inmiddels heeft de lokale partij een heel nieuw bestuur. Overigens met oude bekenden uit de Goudse politiek, waaronder voormalig PvdA-raadslid Jan van den Heuvel en oud VVD-er Jan van Ingen als voorzitter. “Op zich geen verrassing, als je bedenkt dat GBG in 1982 is ontstaan vanuit de VVD,” stelt van Ingen. “Het nieuwe bestuur van GBG heeft maar één doel voor ogen en dat is vooruitkijken. Toekomstgericht te werk gaan als kiesvereniging, waarbij de burger centraal staat.”

Volgens De Koning wordt in de gemeenteraad veel energie verspild doordat er veel te weinig met elkaar wordt samengewerkt rond belangrijke onderwerpen in de stad. “Wij zijn als raad met vier onderwerpen wel raadsbreed aan de slag gegaan maar wat ons betreft mag dit raadsbreed werken gaan gelden voor alle onderwerpen waar de gemeenteraad een besluit over moet nemen.” De Koning gaat zelfs nog een stapje verder en pleit voor een dagelijks bestuur met wethouders die (vak)inhoudelijk deskundig zijn over een portefeuille waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. “De wethouders hoeven niet persé politiek actief te zijn, maar worden na een sollicitatieprocedure gekozen door de gemeenteraad. Met dit model brengen wij een echte scheiding aan tussen gemeenteraad en bestuur, wat past in het kader van het dualisme. Dit bestuurlijk model (zgn. Zwijndrechts-model) hebben wij niet verzonnen maar wordt reeds succesvol toegepast in andere gemeenten.”

Deze vernieuwde missie en visie op het lokaal bestuur wordt nog eens onderstreept door Van Ingen. “De veranderende bestuursvorm houdt ook in dat niet alleen vlak voor de verkiezingen, maar gedurende de gehele zittingsduur van de raad het contact met de inwoners, wijkteams en maatschappelijke instellingen intensief wordt onderhouden,” vult hij aan. “Dus minder vergaderen in het Huis van de Stad, maar de wijken in om te weten wat er speelt.” Fractie en bestuur van GBG gaan de komende tijd de discussie aan met de inwoners, maar ook met de andere politieke partijen, om steun te krijgen voor het op termijn doorvoeren van deze nieuwe bestuursvorm. “Het is voor ons allen een uitdaging om daaraan te mogen meewerken. Met elkaar gaan wij de komende periode onze partij profileren in de Goudse samenleving om nog meer respons te verwerven voor onze politieke uitgangspunten.”

Vandaag kun je jouw stem laten ...

GroenLinks GroenLinks Gouda 20-03-2019 10:25

Vandaag kun je jouw stem laten horen. Je kunt laten weten wat jij belangrijk vindt in onze provincie en waar meer aandacht voor moet zijn. Laat die kans niet verloren gaan en stem voor verandering. 🍀

Maak een einde aan de jacht. Stem ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Gouda 20-03-2019 08:40

Maak een einde aan de jacht. Stem #PvdD

Morgen verkiezingen. Geef je stem ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Gouda 19-03-2019 19:23

Morgen verkiezingen. Geef je stem voor een bloeiende in plaats van een groeiende provincie!

Morgen is het zover. Kies voor het ...

GroenLinks GroenLinks Gouda 19-03-2019 13:25

Morgen is het zover. Kies voor het klimaat. Stem 20 maart GroenLinks en deel deze video. 💚 #voorverandering

Nog wat impressies van het Goudse ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Gouda 18-03-2019 16:00

Nog wat impressies van het Goudse verkiezingsweekend. Edwin stond zaterdagmorgen om 7 uur al op de verkiezingsmarkt om het beste plekje te hebben. Dat is gelukt, helaas blies de wind de kramen om 13u weg, we moesten stoppen 🙂 Zondag zwerfvuil geraapt en van alles gevonden , van een computer tot een OV-kaart. Tja... Bij de IJssel was het keihard duidelijk dat de plastic soep ook uit Gouda komt. Nanoplastics zijn bovendien een ramp voor ons oppervlaktewater en een grote uitdaging voor de waterschappen. Dat kan anders! #PS2019 #WS2019