Nieuws van politieke partijen in Grave inzichtelijk

1555 documenten

CDA: Ondanks coalitiebreuk samenwerken in de raad

CDA CDA Grave 26-01-2020 22:01

Het CDA heeft kennisgenomen van het besluit van de LPG om de samenwerking binnen het College van Burgemeester en Wethouders op te zeggen. In het raadsprogramma 2018-2022 hebben LPG en CDA afgesproken dat de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp zich uiterlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zouden uitspreken over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Naast de optie ‘behoud van zelfstandigheid’ zou de kleinere fusievariant ‘Cuijk-Grave-Mill’ voorgelegd worden. Besluitvorming binnen de gemeenteraad van Cuijk heeft deze herindelingsoptie onmogelijk gemaakt. Dit feit leidt bij de LPG tot de conclusie dat hierdoor teruggevallen wordt op ‘zelfstandigheid’, het CDA komt op basis van hetzelfde tot een andere conclusie. De keuze van (de inwoners van de gemeente) Mill en Sint Hubert voor aansluiting bij het Land van Cuijk heeft grote gevolgen voor de gemeente Grave. Het CDA is van meet af aan duidelijk geweest dat een zelfstandige gemeente Grave niet duurzaam is. Het gaat het CDA om de mensen. Het is daarom belangrijk dat de dienstverlening aan de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp gegarandeerd wordt. Aansluiten bij (de ambtelijke organisatie van) het Land van Cuijk is daartoe, op dit moment, de enige serieuze mogelijkheid. Het CDA vindt het belangrijk dat besluiten over de bestuurlijke toekomst van de gemeente genomen wordt door goed geïnformeerde burgers. De feiten dat het raadsprogramma op het punt van de bestuurlijke toekomst achterhaald is, de dienstverlening aan de burgers door de ontmanteling van de werkorganisatie CGM een probleem wordt en doordat de LPG uit de coalitie is gestapt, heeft de CDA-fractie aansluitend daarop besloten terug te vallen op het verkiezingsprogramma 2018-2022, dus vóór één gemeente Land van Cuijk. Het belang van de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp wordt gediend door een positief-kritisch gemeentebestuur dat in een goede sfeer constructief samenwerkt met alle in de raad vertegenwoordigde partijen. Het CDA blijft zich daarvoor onverminderd inzetten. Alex van Megen (fractievoorzitter) Jochem Jacobs Roland Eijbersen

Eerste reactie CDA-fractie Grave op uitslag peiling Mill

CDA CDA VVD Grave 24-01-2020 08:48

De CDA-fractie in Grave feliciteert de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert met de grote stap richting een toekomstbestendig gemeentebestuur. De opkomst in Mill is hoog, de uitslag is duidelijk. Deze heeft grote gevolgen voor de gemeente Grave. Niemand kan daar omheen. Het is interessant te weten wat de LPG, Keerpunt 2010 en VVD vinden van deze uitslag. Zij zijn de meerderheid die herindeling in Grave blokkeert. CDA Grave probeert al sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 deze patstelling te doorbreken. CDA Grave ziet de noodzaak tot herindeling alsmaar maar groeien. Van alle gemeenten in de regio heeft de onze het meeste baat bij een fusie. Daarom is zelfstandigheid een absoluut horrorscenario. Dat risico willen wij niet lopen. Nu Mill zich aansluit bij Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis staat Grave alleen. De ambtelijke organisatie Cuijk-Grave-Mill wordt opgeheven. Dat feit is rampzalig. Een éigen, Graafs ambtelijk apparaat zien wij niet zitten, dat is namelijk een gigantische stap terug in de tijd en simpelweg niet te bekostigen. Wij willen de expertise in de regio behouden. Het CDA wil geen stap verder van Cuijk en Mill dan nu het geval is. Een zelfstandige gemeente Grave is niet realistisch, een geïsoleerde gemeente Grave onverstandig. Beide zijn onbetaalbaar. Het is onvermijdelijk: Grave moet met de billen bloot en het open maatschappelijke debat met burgers, verenigingen, instellingen, de regio en de provincie aangaan. De inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp beslissen in een peiling (of referendum) op basis van de uitkomst van dat proces. De kogel moet nog déze raadsperiode door de kerk. Van uitstel tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kan, wat ons betreft, geen sprake zijn. De inzet van het CDA is duidelijk: wij werken op geen enkele wijze mee aan het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Grave. Dat is namelijk totáál niet realistisch. CDA Grave is vóór herindeling en mordicus tegen zelfstandigheid. De bal ligt echter bij de acht raadsleden die daar anders over denken: LPG, Keerpunt 2010 en VVD.

Succesvolle bijeenkomst waterkrachtcentrale

CDA CDA Grave 14-01-2020 15:01

Op maandagavond 13 januari was er in de bibliotheek in Grave een bijeenkomst over de toekomstige waterkrachtcentrale georganiseerd door het Platform Duurzaam Grave. De aanwezigen werden bijgepraat over de energie opwekking capaciteit, de verwachte impact op de natuur en specifiek de visstand, de mogelijkheid om te investeren in de waterkrachtcentrale met de verwachte rendementen en de energie coöperatie die wordt opgericht. Namens de CDA-fractie was raadslid Jochem Jacobs aanwezig bij de bijeenkomst. Jacobs: “Je ziet dat er steeds een stap vooruit wordt gezet in de realisatie van de waterkrachtcentrale. De capaciteit kan ongeveer 1.000 huishoudens voorzien van hun elektriciteitsbehoefte. De investering bedraagt ruim 3 miljoen euro en de op te richten energiecoöperatie zal certificaten gaan uitgeven. Het hele project spreekt tot de verbeelding en ik ben dan ook blij dat we in ons verkiezingsprogramma ruim aandacht geven aan het aspect van duurzaamheid. Het is een samenspel van overheden met actieve inwoners die een voortrekkersrol willen pakken in de energietransitie.” Roland Eijbersen, woordvoerder duurzaamheid binnen de CDA-fractie, wijst op het belang van het samenspel van de kernelementen betrouwbaarheid, betaalbaarheid en efficiëntie. Onze energievoorziening moet door de energietransitie (omschakeling naar energievoorziening gebaseerd op duurzame energiebronnen) rekening houden met grote invoeding van alternatieve energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Realisatie van de waterkrachtcentrale zou een mooie impuls kunnen zijn voor de lokale regio. De veranderingen in opwek van energie en het verwachte toenemende energieverbruik door warmtepompen en elektrische auto’s vragen dat we intelligent omgaan met onze energievoorziening en slimme dwarsverbanden moeten zien te maken. Maar uiteindelijk moeten we de betaalbaarheid niet uit het oog verliezen, want er zijn nu al voldoende gezinnen die moeite hebben om de energierekening te betalen.” Meer informatie of een bijdrage willen leveren? Kijk op de website www.duurzaamgrave.nl

D’n Opsteker voor de vrijwilligers van Catharinahof

CDA CDA Grave 06-01-2020 18:49

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Grave werd door burgemeester Roolvink D’n Opsteker uitgereikt. Ieder jaar wordt deze onderscheiding uitgereikt aan een vrijwilliger of een groep vrijwilligers om deze het zonnetje te zetten. Dit jaar mochten de vrijwilligers verbonden aan Catharinahof D’n Opsteker ontvangen uit handen van de burgemeester. De 180 vrijwilligers zorgen door hun inzet ervoor dat Catharinahof bruist van activiteiten en zij zien om naar de mensen waarover zij zich ontfermen. In zijn nieuwjaarstoespraak stond de burgemeester stil bij de grote onderwerpen van 2019 waarover de gemeenteraad zich boog. Expliciet werden Sportpark Kranenhof en de gemeentelijke bezuinigingen genoemd. De burgervader wees op de grote publieke belangstelling bij deze onderwerpen en herhaalde zijn oproep om respectvol met elkaar om te gaan. De burgemeester gaf aan dat er in het komend jaar weer veel aandacht uitgaat naar de bestuurlijke en ambtelijke toekomst van de gemeente Grave. Tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst namen vele vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties, bedrijfsleven, als ook inwoners de gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen voor 2020.

Zalig Kerstmis en een mooi 2020!

CDA CDA Grave 23-12-2019 17:24

Kerstmis staat voor de deur... het feest van de geboorte van het Kerstkind. De CDA-afdeling Grave, fractie, wethouder en het bestuur wensen alle inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp een Zalig Kerstmis toe en een mooi en gezond 2020!

CDA Grave draagt bij aan kerstactie Stichting Grave Helpt!

CDA CDA Grave 14-12-2019 11:49

Er zijn in onze gemeente verschillende gezinnen en families die het niet altijd even makkelijk omdat ze om verschillende redenen financieel krap zitten en te maken hebben met (stille) armoede. Lekker kerst shoppen in uitpuilende en overvolle winkels en feestelijk eten en dineren zit er voor hen niet bij. Met Kerstmis vieren we de geboorte van het Kerstkind in een kribbe in een stal. Er was voor Hem en zijn moeder Maria en Jozef geen plek in de herberg. In deze tijd van feestdagen is het misschien een mooie gedachte om eens stil te staan bij de mensen dichtbij en veraf die het moeilijk hebben. Een lokaal voorbeeld zijn Theo en Bea van Gent van Stichting Grave Helpt die zich inzetten voor gezinnen en mensen die het financieel niet of heel moeilijk kunnen redden. Grave Helpt heeft een speciale Kerstactie om ruim 60 families te helpen die tijdens de Kerstdagen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij zijn op zoek naar kerstlekkers, kerstpakketten, houdbare levensmiddelen en kerstcadeautjes. In te leveren bij de Tierelantijn aan de Rogstraat 30 in Grave. CDA afdeling Grave en de CDA-fractie hebben afgelopen zaterdagmiddag een kleine vracht aan lekkere kerststollen en ander lekkers ingeleverd als bescheiden bijdrage aan hun kerstactie. Help helpen en steun Stichting Grave Helpt bij hun kerstactie. Wij wensen Theo en Bea en alle betrokken vrijwilligers veel succes met hun actie!

Graafse Lichtjesavond zeer sfeervol

CDA CDA Grave 14-12-2019 11:27

Vrijdag 13 december vond de tweede editie van de Graafse Lichtjesavond plaats. De binnenstad was sfeervol verlicht met lampjes en kaarsen, koren die zongen, winkeliers die extra hun best deden met allerlei activiteiten en gezellige drukte. Net als vorig jaar was ook de voltallige CDA-fractie in stijl aanwezig tijdens dit gezellige evenement. Zij deelden aan de bezoekers van Lichtjesavond lekkere kerst chocolade uit. Onder het motto 'Lekkere chocola van het CDA!' vonden leuke en talrijke gesprekjes plaats. Complimenten aan de organisatie van Lichtjesavond voor een mooi evenement in onze gemeente!

Pal staan voor CGM!

CDA CDA VVD Grave 13-12-2019 09:21

De gemeente Grave staat pal achter de samenwerking met Cuijk en Mill & Sint Hubert. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad, op initiatief van het CDA, vastgelegd dat de dienstverlening aan Escharen, Gassel, Grave en Velp erop vooruit moet gaan, in plaats van achteruit. Daarom heeft de raad Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk en Mill laten weten dat hij de ambtelijke organisatie Cuijk-Grave-Mill (CGM) wil doorontwikkelen. CDA-fractievoorzitter Alex van Megen: “We willen geen stap verder van Cuijk, Mill en de rest van het Land van Cuijk afzetten, maar eerder stappen vooruit zetten. Daarom ben ik blij dat nagenoeg de hele raad, zonder voorwaarden, openstaat voor herindeling.” In de zienswijze van Grave wordt Cuijk namelijk nadrukkelijk opgeroepen naar een samenvoeging met Grave en Mill te kijken. Het CDA is groot voorstander van één gemeente Land van Cuijk, maar ziet de realiteit van acht andere zetels in de raad - een meerderheid dus - die dat blokkeert. Keerpunt 2010 en VVD helpen de grootste voorvechter van Graafse zelfstandigheid aan een meerderheid tegen een samenvoeging van de vijf regiogemeenten. Het CDA vindt het draagvlak (van 22%) vóór het Land van Cuijk onvoldoende en wil dat de bestuurlijke toekomst onderwerp wordt van een breed, maatschappelijk debat waarbij ook verenigingen, instellingen en mede-overheden (buiten de gemeentegrenzen dus) betrokken worden. Het afbreken van CGM is het weggooien van vele miljoenen euro’s. Ook neemt de onrust onder medewerkers toe. Zij zoeken hun heil elders. De oplossing voor Grave ligt niet in een nieuw, eigen ambtelijk apparaat. Daarom vecht Grave voor het behoud en de verdere ontwikkeling, ook bestuurlijk, van CGM.

Democratie wordt niet beter van tweederangs gemeenten

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 06-12-2019 10:37

Nederland opdelen in A- en B-gemeenten is niet de oplossing voor gebrekkige democratische legitimatie. Er zitten haken en ogen aan die de afstand tot de burger eerder vergroten.

De gebrekkige democratische legitimatie bij gemeenten blijkt uit verschillende onderzoeken onder raadsleden, die een gebrek aan grip ervaren. Dat doet af aan de effectiviteit van het lokale bestuur, schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in haar Thorbecke-brief over de toekomst van het openbaar bestuur. Ze erkent echter ook dat samenwerking gewoon noodzakelijk is. Tot zover niets nieuws onder de zon.

Ook de aangedragen oplossingen zijn niet vernieuwend, althans niet in idee. Praktisch worden ze vooralsnog niet of nauwelijks toegepast. Het idee is samengevat: ‘Als gemeenten opgaven of taken niet goed zelf kunnen invullen en een samenwerkingsverband ook niet de oplossing is, zou het overdragen van die opgaven of taken aan provincies of centrumgemeenten dat kunnen zijn.’

Terecht geeft de minister aan dat dit nog enige doordenking vergt op het punt van democratische legitimatie. Ik doe een voorzet voor de discussie.

ERNSTIGE DRUK OP GELDERSE GEMEENTEFINANCIËN

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave CDA Grave 06-12-2019 10:32

De financiële positie van Gelderse gemeenten is er slecht aan toe en er is, zoals het er nu voor staat, geen zicht op verbetering. Daarom dringt de Gelderse afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) aan op maatregelen.

Verschraling

De kosten in het sociaal domein in combinatie met de lager dan verwachte investeringen van de rijksoverheid (dat doorwerkt in de inkomsten van gemeenten) zetten druk op de gemeentefinanciën. Gemeenten moeten daarom sommige taken minderen. ‘Inwoners merken een verschraling of beëindiging van taken van hun gemeente voor hen’, schrijft VNG Gelderland.

Ernstige discrepantie

De verschraling ten tijde van financiële welvaart is moeilijk aan inwoners uit te leggen. ‘Het financieel perspectief toont in de huidige situatie geen verbetering, zolang de ernstige discrepantie tussen het gebruik van zorgtaken en de rijksbijdrage aan de bekostiging zo ver uiteen liggen.’ Ook over de gemeente in Zuid-Holland, Drenthe, Overijssel en Gelderland zijn eerder soortgelijke zorgen geuit.

Beschermd Wonen

In het geval van Oost-Nederland wijst VNG Gelderland op de problematiek van Beschermd Wonen. ‘Vanaf 2021 ligt de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang niet meer bij de centrumgemeenten maar bij alle gemeenten waarbij een herverdeling van gelden plaatsvindt. In Oost-Nederland pakt dat echt nadelig uit voor gemeenten, waardoor er nog meer financiële druk ontstaat.’