Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

13555 documenten

Jimmy Dijk en Sandra Beckerman in top 10 van lijst voor Tweede Kamerverkiezingen

SP SP Groningen 22-09-2020 19:43

Vandaag presenteerde de SP het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Groninger SP’ers Sandra Beckerman (6) en Jimmy Dijk (10) zijn voorgedragen als kandidaat-Kamerleden.

Beckerman was voorzitter van de SP-afdeling Groningen, fractievoorzitter in Provinciale Staten en was de afgelopen jaren in de Tweede Kamer woordvoerder Gaswinning, Wonen en Klimaat. 

Jimmy Dijk is de hoogste nieuwkomer op de lijst van de SP voor de Kamerverkiezingen. Dijk was de afgelopen tien jaar raadslid in Groningen, waarvan de afgelopen 7,5 jaar fractievoorzitter. 

SP-afdelingsvoorzitter Daan Brandenbarg:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/jimmy-dijk-en-sandra-beckerman-in-top-10-van-lijst-voor-tweede-kamerverkiezingen“Ik ben trots op onze Sandra en Jimmy, twee fantastische SP’ers. Met hun analyse, activisme en alternatieven hebben zij een belangrijke rol in onze afdeling en regio. En die blijven ze natuurlijk ook houden.”

Naast Beckerman en Dijk staat ook Fenna Feenstra op plek 17 op de conceptlijst. Fenna is al lang actief voor de SP-afdeling Groningen en was fractievoorzitter in de Friese Provinciale Staten. 

Brandenbarg: “Aanstaande donderdag bespreken de leden van de SP-afdeling Groningen het conceptprogramma en de conceptlijst en blikken we alvast vooruit op de campagne.”

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP: De Oosterpoort behouden in plaats van nieuw muziekcentrum

SP SP Groningen 21-09-2020 12:34

De SP wil dat het gemeentebestuur alsnog onderzoek gaat doen naar de mogelijkheid om De Oosterpoort met de nodige aanpassingen op de huidige plaats te behouden, in ieder geval voor een langere periode.

De fractie had hier meerdere keren om gevraagd, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Wel lijken de plannen voor een nieuw muziekcentrum in sneltreinvaart door te denderen. De SP vindt de huidige plannen onverstandig en financieel niet goed onderbouwd. Ook gezien de crisis waarin de wereld en met name de evenementenbranche zich momenteel bevindt. Een kritische blik en een nieuw waardeoordeel is nodig.

Video of SP wil onderzoek naar behoud huidige Oosterpoort

Kort geleden werden er een aantal mogelijke locaties voor het nieuwe muziekcentrum als impressie getoond aan de raad. Hierbij is de aanname dat De Oosterpoort hoe dan ook gaat verdwijnen, maar daarvoor nog wel tenminste tien jaar mee moet. De SP denkt dat dit met de nodige aanpassingen naar twintig jaar verruimd kan worden om de huidige ontwikkelingen beter op te vangen.

Daarnaast vraagt de SP zich af of het de wens van Groningers is om een nieuw, duur muziekcentrum met grote pophal te bouwen of dat dit een ambitieus plan is uit de bestuurskamer.

SP-raadslid Lucy Wobma:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-de-oosterpoort-behouden-in-plaats-van-nieuw-muziekcentrum“Voor de coronacrisis was de bouw van zo'n pophal al een gok. Zo'n hal moet gevuld worden en de wereldwijde competitie om bands is enorm. De multinational Live Nation heeft een monopoliepositie en die zet hun bands liever in hun eigen zalen in Amsterdam neer. Mocht er toch vraag zijn naar grotere acts met meer bezoekers dan kan MartiniPlaza dat wat de fractie betreft prima aan. Daarnaast is de de financiële positie van de gemeente door corona nog slechter geworden dan die al was en is nog helemaal niet duidelijk hoe zich dat verder gaat ontwikkelen."

De SP heeft vragen ingediend bij het gemeentebestuur om op bovenstaande en een aantal andere vragen antwoord te krijgen. Er wordt binnen drie weken antwoord verwacht.

Reageren? Graag! Mail naar fractiegroningen@sp.nl

Zie ook: Lucy Wobma

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Zorgcowboys? Niet klagen maar aanpakken!

CDA CDA Groningen 19-09-2020 07:26

Miljoenenwinsten in de jeugdzorg staan in schril contrast met grote gemeentelijke tekorten op hetzelfde terrein. Klagen helpt niet, een actief beleid wel. Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de krant over commerciële bedrijven in de jeugdzorg die miljoenen winst uitkeren aan aandeelhouders. Zo ontstond er vorige week ook ophef over een Gronings geval. In de jeugdzorg valt ook veel geld te verdienen. Niet voor niets worden met de regelmaat van de klok bedrijven overgenomen of gefinancierd door hedgefunds en durfkapitalisten. Veel winst uitkeren is ook niet verboden. Maar het is de vraag hoe wenselijk het is. Politieke partijen spreken er schande van. Maar schijnbaar machteloos toekijken hoe miljoenen aan gemeentelijk geld worden uitgekeerd aan aandeelhouders is niet voldoende. Gemeenten zouden er iets aan kunnen doen. En liever vandaag dan morgen. Zorggeld is voor de zorg en niet voor de aandeelhouder. Zorggeld is voor de zorg en niet voor de aandeelhouder. Contracten en afspraken Gemeenten kopen jeugdzorg in en dat moet zorgvuldig gebeuren. Het is belangrijk dat alleen eerlijke en kwalitatief goede bedrijven gecontracteerd worden. Bij veel gemeenten krijgt ieder bedrijf dat zegt jeugdzorg te kunnen leveren een contract. En worden er aan de voorkant geen afspraken gemaakt over bijvoorbeeld winstpercentages, vastgoedconstructies, loonkosten of kwaliteitseisen. Laat staan dat ambtenaren in de boeken van aanbieders duiken om echt te controleren of alles ook klopt. Een gemiddeld zorgbedrijf heeft 80 procent van de inkomsten nodig om de loonkosten te betalen. Als dat ineens 60 procent blijkt? Wat is daar dan aan de hand? En waarom is de eigenaar van een zorgbedrijf ook eigenaar van een groothandel in brandstoffen? Klopt dat wel? Door aan de voorkant te investeren in goede contracten en alles goed te controleren, voorkomen gemeenten veel ellende. Helaas hebben veel gemeenten geen mensen in dienst die jaarrekeningen echt doorgronden. Durven ze de lastige gesprekken niet aan of nemen ze de moeite niet? Het past niet om schijnbaar machteloos toe te kijken hoe geld aan aandeelhouders wordt overgemaakt en daar dan schande van te spreken. En tegelijkertijd naar Den Haag wijzen als er tekorten op de jeugdzorg ontstaan. Actie ondernemen Naast een goede contractering is contractmanagement essentieel. Doen bedrijven ook wat ze beloven? Houden ze zich aan de afspraken? En ondernemen gemeenten wanneer dat niet zo is ook echt actie? Spreken ze aanbieders aan? Maken ze heldere verbeterafspraken? Zeggen ze contracten op? En hoe is het mogelijk dat een bedrijf waarvan het contract uiteindelijk is opgezegd in de buurgemeente vrolijk door kan gaan? Machteloos toekijken hoeft niet Het inkopen van jeugdzorg is best een klus. En contractmanagement is dat ook. Maar het is ook geenrocket science. Wie de sluizen aan de voorkant wagenwijd openzet, moet niet klagen als hij natte voeten krijgt. Politieke partijen die schande spreken over winsten in de zorg moeten pleiten voor betere afspraken en ambtenaren met de tijd, de kennis en het lef om mensen aan afspraken te houden. Het past niet om schijnbaar machteloos toe te kijken hoe geld aan aandeelhouders wordt overgemaakt en daar dan schande van te spreken. En tegelijkertijd naar Den Haag wijzen als er tekorten op de jeugdzorg ontstaan. De gemeenten hebben zelf de sleutel tot succes in handen. Zorgcowboys met miljoenen winst? Niet klagen maar aanpakken! René Bolle is fractievoorzitter CDA Groningen, René Peters is Tweede Kamerlid CDA en woordvoerder jeugdzorg.

Commissievergadering 16 september 2020: Vol energie naar een groene toekomst

D66 D66 Groningen 17-09-2020 16:09

Afgelopen woensdag waren de Provinciale Staten in een commissievergadering bij elkaar om te spreken over de groene toekomst van Groningen: de klimaatagenda. Vorige week hielden de Provinciale Staten hierover al een hoorzitting met diverse insprekers. D66 sluit zich aan bij het meerendeel van de insprekers van die hoorzitting: het is goed dat er deze klimaatagenda er nu ligt. Het is de nieuwe stap in het klimaatbeleid van de provincie Groningen. Fractievoorzitter Geert Kamminga was woensdag de woordvoerder: “We waarderen het dat de klimaatagenda integraal is, maar vooral ook dat deze meetbare doelen kent voor het komende decennium.” Wel gaf Kamminga het College nog een aantal tips mee, en had hij nog enkele vragen.

Professionele coöperaties

Allereerst vestigde D66 de aandacht op de Groninger energiecoöperaties. Groningen kent de hoogste energiecoöperatiedichtheid van Nederland. Deze coöperaties willen graag de volgende stap zetten en zich doorontwikkelen. Daarvoor zoeken zij budget om belangrijke voorinvesteringen te doen. De coöperaties zijn essentieel om de energietransitie van onderop waar te maken. Daarom wilde Kamminga van het College weten hoe ze de coöperaties willen ondersteunen vanuit een daarvoor bestemd fonds. Het College gaf aan dat deze coöperaties meer ondersteuning verdienen. Gedeputeerde Homan hoopt op korte termijn met een nieuw voorstel te komen om voorinvesteringen mogelijk maken.

Rendabele molens

Ten tweede stelde D66 de windprojecten van energiecoöperaties centraal. Kamminga: “De coöperatieve energiesector pleit voor goed ingepaste windprojecten: de dorpsmolens. Maar in sommige delen van onze provincie kunnen deze molens niet rendabel gemaakt worden en willen de coöperaties grotere molens.” De bekende groene EAZ-windmolens tot 15 meter werken op veel plekken uitstekend. D66 wilde graag weten van het College hoe de vraag om grotere molens wordt opgepakt. Het College voert het gesprek met gemeenten om meer zicht op de mogelijkheden hiervoor te krijgen.

Goed ingepaste zonneparken

Een derde onderwerp dat Kamminga namens D66 aanstipte waren de zonneparken. In het coalitieakkoord staat de afspraak dat zonnepanelen bij voorkeur gerealiseerd worden op bijvoorbeeld leegstaande bedrijventerreinen, daken van gebouwen en brakke grond langs snelwegen en spoorlijnen. Landbouwgrond worden daarbij niet uitgesloten, maar genieten niet de eerste voorkeur. Kamminga: “De provincie heeft de regie over zonneparken, maar dat wordt blijkbaar niet zo ervaren. Wat doet het College om de afspraak uit het coalitieakkoord uit te voeren?” Gedeputeerde Nienke Homan gaf hierop het antwoord dat gemeenten zonnevisies opstellen over hun eigen grond. Het provinciebestuur geeft daarbij gemeenten het vertrouwen hun eigen grenzen aan te geven en daarbij de rol van omwonenden en de plaats in het landschap in het oog te houden. De provinciale maatwerkoplossing van inpassing in het landschap en vormgeving van participatie in het buitengebied toegepast. Zo vormen de lokale zonnevisies samen met de provinciale maatwerkoplossing de provinciale zonnevisie.

Investeringsregeling voor de smalle beurs

Naast deze drie uitgelichte thema’s wilde D66 weten of de investeringsregeling voor mensen met een smalle beurs binnenkort al te verwachten is. Voor reguliere leningen komen zij niet in aanmerking, maar met deze regeling moet het mogelijk zijn toch te investeren in de energietransitie. De regeling moet omvatten dat hij terugbetaald kan woren uit energiebesparing. Het College zei hierop nog te wachten op een aantal rijksregelingen, maar dat ze verwachten snel daarna de regeling te kunnen presenteren.

Kansrijke waterstofeconomie

Tot slot wilde D66 het hebben over de economische kansen van de energietransitie. Het nationale investeringsfonds, ook wel bekend als het Wopke-Wiebesfonds, stelt twintig miljard euro beschikbaar om te investeren. D66 ziet graag dat een deel van dit geld in Groningen terecht komt om de waterstofeconomie te realiseren en wilde van het College weten hoe zij dit voor elkaar willen krijgen. Hier komt College bij de economische provinciale agenda graag op terug, maar stelde wel dat dit veel werkgelegenheid op kan leveren. De Nederlandse plannen voor de waterstofeconomie mogen wat D66 betreft flink ambitieuzer. Duitsland bijvoorbeeld investeert de komende jaren al dertig miljard euro in de waterstoftechnologie, en dat is slechts één deel van de waterstofketen.

Andere onderwerpen op de commissieagenda

Op de commissieagenda stonden ook de Regionale Energiestrategie en het Noordelijk Rekenkamer-rapport “Verdeling onder hoogspanning” geagendeerd. Over de RES stelde woordvoerder Kammiga: “Er ligt een realistisch conceptbod vanuit Groningen. Het is een optelsom van wat gemeenten samen al gedaan hebben en al van plan zijn. Groningen kan deze plannen dragen, en gemeenten hebben zelf aangegeven dat ze dit kunnen realiseren.” D66 had wel een aantal kritische kanttekeningen.

Kamminga: “Het gaat niet alleen over hoeveel gigawatt we gaan opwekken. We moeten er zelf voor zorgen dat de opbrengsten van windmolens en zonneparken ook in Groningen terecht komen. We moeten er zelf voor zorgen dat Groningse bedrijven een plaats hebben in de energietransitie. En we oeten wer zelf voor zorgen dat onze kinderen opleidingen krijgen zodat ze aan het werk kunnen in de nieuwe economie.” Deze concept-RES maakt dat wat D66 betreft onvoldoende duidelijk. Betaalbaarheid en lokaal eigendom moeten nog gevat worden in de omgevingswet. Instrumenten voor participatie moeten geregeld worden voor we de definitieve RES vaststellen. Daarnaast wil D66 dat Jong RES aan tafel komt bij de gesprekken daarover om ook jongeren inspraak te geven in hun eigen groene toekomst.

D66 bedankte de Rekenkamer voor het uitgebreide en belangrijke rapport, al ging het over enigszins gedateerd beleid. De enige vraag die D66 had was of het College ook een rol voor zichzelf ziet in de opwekking van energie. Het College gaf aan alle mogelijke rollen die de overheid kan spelen in de energietransitie te onderzoeken. Een publiek-private samenwerking zou wat D66 betreft geen slecht idee zijn, mocht de markt niet op een juiste manier kunnen voorzien in de vraag om groene energie. Het tegengaan van klimaatverandering door fossiele brandstoffen dient namelijk een groot publiek belang.

De klimaatagenda en de concept-RES staan voor de hybride commissievergadering van 30 september, die fungeert als Statenvergadering, weer geagendeerd als bespreekstuk. De aanbevelingen uit het Noordelijk Rekenkamerrapport gaan als hamerstuk naar de commissievergadering van 30 september. 

SP wil gezamenlijke aanpak voor horeca in Groningen

SP SP Groningen 16-09-2020 15:19

De SP wil dat het gemeentebestuur het voortouw neemt om een convenant te sluiten met de Groningse horeca. Dat is nodig want de problemen en zorgen zijn groot in de horeca, die hard wordt getroffen door corona en verlies aan omzet.

SP Groningen heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met verschillende horeca-ondernemers en nachtburgemeester Merlijn Poolman. Hieruit blijkt dat de ondernemers mee willen werken en daarbij ideeën willen aandragen.

SP-raadslid Lucy Wobma:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-wil-gezamenlijke-aanpak-voor-horeca-in-groningen“De SP wil benadrukken dat de volksgezondheid voorop staat. Lokaal ziet de SP-fractie echter ook ruimte om horeca-ondernemers meer te steunen.“

De SP ziet graag een convenant met het gemeentebestuur en Groningse horeca dat afspraken bevat over:

De avondklok af te schaffen of in ieder geval steeds verder te verruimen. Het instrument werkt moment onvoldoende en heeft ook negatieve gevolgen voor de omzet, maar ook voor drukt rol straat en dus de volksgezondheid. Verhuurders van panden waarvan de uitbater failliet dreigt te gaan over tijdelijke kwijtschelding van de huur. Leegstand is in niemands belang. Het kwijtschelden van de gemeentelijke lasten.  Het gezamenlijk optrekken van onze burgemeester met horeca-ondernemers van Groningen en die van andere steden met grotere uitgaansgebieden om meer steun vanuit Den Haag te krijgen.

De SP heeft samen met een aantal andere fracties dit onderwerp op de agenda van de raad gezet zodat het gemeentebestuur op pad kan worden gestuurd met een gerichte opdracht dat voor meer perspectief moet zorgen bij de Groningse horecaondernemers. 

Zie ook: Lucy Wobma

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Klimaatagenda en de RES, rechtvaardig verduurzamen

SP SP Groningen 16-09-2020 11:55

Vandaag stonden de klimaatagenda en de RES op de agenda van de Statencommissie. 

SP Statenlid Joke Lesman-Veenstra “Bij de klimaathoorzitting vorige week werd duidelijk dat er bij onze inwoners nog veel winst te halen is; vooral bij de groep met een laag inkomen. Wij willen het College graag iets meegeven; ga op zoek naar een vorm waarbij de afbetaling van een eventuele lening lager is dan de besparing op de energierekening; geef mensen er echt direct iets voor terug. Zo krijg je mensen mee. En het is ook goed voor onze provincie; elk beetje extra geld wordt direct uitgegeven in onze regio.” 

We hebben onze zorgen geuit over de verduurzaming van huurwoningen, we hebben in onze provincie nog relatief veel woningen uit de 50 in de verhuur; deze huizen zijn vaak zwaar verouderd en moeilijk geschikt te maken voor bijvoorbeeld een warmtepomp. 

De SP-fractie heeft vragen over het verschil in de mate waarin bedrijven subsidie kunnen krijgen voor maatregelen en waarin individuele inwoners dit kunnen. Vaak gaat het bij inwoners om een lening die terugbetaald moet worden. Op zich is dat niet zo erg als ze er ook financieel profijt bij hebben. Maar waarom is dat zo anders voor bedrijven? Natuurlijk gaat het om grote investeringen. Maar die betalen zich toch ook terug? En voor juist de grotere bedrijven moet het niet heel moeilijk om een voordelige lening te krijgen om deze maatregelen te financieren? 

En juist hier ligt voor de SP het grootste probleem; wie betaalt deze omslag? Inwoners moeten zelf investeren en hun belastinggeld wordt gebruikt om bedrijven te laten investeren. Het voelt scheef en niet rechtvaardig.  

En dat punt nam Joke ook mee naar de bespreking van de RES (regionale energiestrategie) 

Joke Lesman-Veenstra" Voor de SP gaat het er niet om dat we niet willen verduurzamen. Dat willen we wel, wij zien ook de noodzaak; zowel voor Groningen, het land en de wereld. Waar het ons om gaat is rechtvaardigheid. En dat is ver te zoeken. 

Grote bedrijven en investeerders krijgen subsidies om hun plannen uit te voeren. Subsidie opgebracht door onze inwoners in de vorm van belasting. Maar inwoners zelf krijgen deze voordelen niet. Een voordelige lening blijft nog steeds een lening. Ook voelt het onrechtvaardig om grote investeerders subsidie te geven zodat zij winst kunnen maken; onder voorwaarde dat er ook wat kruimels richting onze inwoners gaan. Kruimels die we niet eens hard kunnen maken omdat dat juridisch niet mogelijk is. 

De provincie heeft het over draagvlak en participatie; maar er wordt nergens echt duidelijk wat dat is; uiteindelijk gaan gemeentes er over. De Noordelijke rekenkamer geeft dit ook aan; stel als provincie duidelijke kaders zodat daar ook op afgerekend kan worden. En zorg dat de overheid dit juridisch mogelijk maakt. Dat willen we toch graag; het is meerdere keren aangegeven. Waarom maken we daar richting overheid geen harde voorwaarde van? 

De SP is gewoon nog steeds van mening dat we de boot missen hier. Dit is niet alleen een uitdaging maar ook een kans. Om het echt anders te doen. Als we zelf investeren in duurzaamheid is het echt van ons. Houden wij de controle, kunnen we bijsturen waar nodig. En kunnen we eventuele winsten terug laten vloeien naar onze inwoners; hetzij met nieuwe investeringen, hetzij met een lagere energierekening. Nu geven we geld weg zodat anderen winst kunnen behalen. 

De SP zou graag zien dat er serieus gekeken wordt naar ons plan voor een provinciaal energiebedrijf  

https://provinciegroningen.sp.nl/sites/provinciegroningen.sp.nl/files/at...

Zie ook: Windmolens

Bolle Blogt - Trek portemonnee voor Groningse sport

CDA CDA GroenLinks ChristenUnie D66 PvdA Groningen 13-09-2020 16:37

Afgelopen woensdag ging het in de gemeenteraad van Groningen tot diep in de nacht over Diftar. Daarvoor was al het trieste historische besluit genomen om de Drafbaan te sluiten. In die ronkende puinhoop was er weinig aandacht voor een motie die door de gehele coalitie om een uur of twee s ’nachts werd weggestemd. Waar ging die over? Tekort aan sporthallen Groningen kampt al jaren met een tekort aan sporthallen. Dat sporthal de Wijert en het Corpushuis ondertussen gesloopt werden maakte de situatie niet beter. Het gemeentebestuur erkende dit probleem echter niet. Tot uiteindelijk op 9 maart 2020 het rapport werd opgeleverd waaruit klip en klaar bleek waar de tekorten zich voordoen in de sport. Een tekort aan zwemwater, ijs en binnensportaccommodaties. Eindelijk erkenning voor de Sportkoepel - de koepel waarbij meer dan 90 verenigingen zijn aangesloten - die al jaren hamert op een goed onderzoek en erkenning van het capaciteitsprobleem. Dat er acht verenigingen gedwongen zijn om een ledenstop in te voeren en nog eens vijftien een wachtlijst hanteren zou een onwenselijke situatie moeten zijn voor elke sportwethouder. Dat er acht verenigingen gedwongen zijn om een ledenstop in te voeren en nog eens vijftien een wachtlijst hanteren zou een onwenselijke situatie moeten zijn voor elke sportwethouder. Motie Zes maanden na het uitkomen van het rapport werd het besproken in de gemeenteraad. Het tekort aan zwemwater en ijs zal worden meegenomen in de nieuwe plannen voor Kardinge, maar voor het nijpende tekort aan sporthallen is het afgelopen half jaar niets gebeurd. Sterker nog, de motie waarin het college wordt opgeroepen om zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden voor het korte termijn tekort en een plan te maken voor de bouw van een aantal sporthallen op de lange termijn, werd weggestemd door GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie. Geldboom Het is inmiddels geen verrassing meer. Waar ChristenUnie wethouder Jongman als raadslid jarenlang pleitte voor meer geld voor sport, wijst ze nu steevast naar buiten met de woorden: “we hebben geen geldboom in de tuin staan”. De bezuinigingen op sport staan iedere vrijwillige sportbestuurder nog vers in het geheugen. Een verhoging van de tarieven, afschaffen van de trainingsveldkorting, ieder jaar hangt er hen wel weer een zwaard boven het hoofd waar ze op moeten reageren. Tegelijkertijd heeft de coalitie, met de wethouder voorop, ieder jaar mooie woorden over het belang van sport. Keuzes Als het echter op daden aankomt wordt er naar de portemonnee gewezen. En dat argument klopt natuurlijk. De gemeente zit niet ruim in de slappe was. Maar zoals het thuis een keuze is waar je je geld aan uit geeft. Zo is dat bij een gemeente ook. Het is een keuze of je wél plannen maakt voor een nieuwe Oosterpoort van circa 170 miljoen en niet voor twee extra sporthallen. Het is een keuze of je wél voor circa 8 miljoen een cultuurcluster in het Ebbingekwartier bouwt en geen plannen maakt voor twee sporthallen. Het is een keuze of je wél een stadhuis verbouwt voor 19 miljoen en geen plannen maakt voor extra sporthallen. Het is een keuze of je de 100-jarige drafsport serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek uit laat voeren óf je zegt zonder overleg de huur op. Het is een keuze of je wél plannen maakt voor een nieuwe Oosterpoort van circa 170 miljoen en niet voor twee extra sporthallen. Appèl En het is ook een keuze of je naar buiten wijst naar een geldboom die niet bestaat, of dat je ondanks alle beperkingen vecht voor de dingen die je belangrijk zegt te vinden. Dat laatste ontbreekt bij dit gemeentebestuur en bij deze coalitie. De woorden zijn prachtig, maar als het op daden aankomt staat de sport in Groningen achter in de rij. Mijn partij zal blijven vechten voor de sport en gelukkig zijn resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst en blijft er hoop, het kan anders. Bij deze dan ook een appèl aan partijen als D66 en de ChristenUnie. Laten we de sport in Groningen serieus nemen en hen een perspectief bieden zodat we naast Groningen Kunst- en cultuurstad ook met recht kunnen zeggen: Groningen Sportstad.

Geen Diftar, wel mogelijkheid tot referendum

SP SP ChristenUnie PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Groningen 10-09-2020 18:17

Afgelopen woensdag stemde de gemeenteraad van Groningen tegen de invoering van Diftar. Volgens SP-raadslid Daan Brandenbarg is dat een groot succes voor alle inwoners die zich de afgelopen tijd geroerd hebben tegen de invoering. 

SP-raadslid Daan Brandenbarg:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/geen-diftar-wel-mogelijkheid-tot-referendum“De bijna 1200 handtekeningen, maar zeker ook alle ingezonden mails, brieven en insprekers hebben de druk zo hoog laten oplopen. Ik wil hierbij al die inwoners feliciteren!” 

De raad stemde eerder die avond bovendien in  met een SP-voorstel om weer referenda mogelijk te maken in Groningen. 

Met dat laatste is Brandenbarg bovendien verheugd: 

“Er is nu weer de mogelijkheid voor onze inwoners om aan de handrem te kunnen trekken. Het is belangrijk dat dat er nu weer is, want de voorstanders van Diftar houden een kleine mogelijkheid open om het per 2023 alsnog in te voeren. Maar dan is met voldoende steun uit de bevolking een referendum weer mogelijk. Dus ik denk dat dat Diftar er niet meer komt.”

 

Zie ook: Daan Brandenbarg

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP-voorstel zorgt voor terugkeer referendum in Groningen

SP SP Groningen 09-09-2020 14:55

Het initiatiefvoorstel van de SP-fractie om in de nieuwe gemeente Groningen weer referenda te kunnen houden is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. Daardoor kunnen inwoners met voldoende steun van de bevolking nu een referendum aanvragen over besluiten van de gemeenteraad.

SP-raadslid Daan Brandenbarg reageert verheugd:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-voorstel-zorgt-voor-terugkeer-referendum-in-groningen“Het is mooi dat de gemeenteraad ons voorstel voor referenda steunt. Op dezelfde dag nog wel dat de SP in de Tweede Kamer een wet over bindende referenda verdedigt. Hiermee krijgen inwoners een extra democratisch middel in handen.”

Volgens Brandenbarg is een referendum belangrijk. “Dit middel geeft Groningers weer de kans om aan de handrem te trekken of de volksvertegenwoordiging te corrigeren waar Groningers dat nodig vinden. Daarnaast betrekt het referendum inwoners bij de besluitvorming, creëert draagvlak voor politieke beslissingen en kan zorgen voor meer vertrouwen in de democratie.”

Het aanvragen van referenda gaat volgens het SP-plan in twee stappen. Eerst moeten inwoners voldoende steun krijgen voor een verzoek tot referendum, daarvoor moet 2% van de kiesgerechtigden hun handtekening zetten. Daarna bespreekt de gemeenteraad het raadsvoorstel waarop het referendum zich richt, maar stelt het stemmen uit. Inwoners hebben dan 8 weken de tijd om de handtekeningen van 4% van het aantal kiesgerechtigden te verzamelen. Als ze dat lukt komt er een referendum.

Zie ook: Daan Brandenbarg

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

‘Groningen moet aansluiten bij Nationaal Groeifonds’

D66 D66 Groningen 09-09-2020 13:49

Groningen moet aansluiten bij het maandag aangekondigde Nationaal Groeifonds. Dat pleidooi houdt D66-raadslid Tom Rustebiel vandaag in de gemeenteraad. ‘Er wordt 20 miljard vrijgespeeld voor infrastructuur, kennis en innovatie. De gemeente moet samen met de regio, kennisinstellingen en ondernemers in staat zijn deze prachtige kans te benutten.’

Het kabinet wil de Nederlandse economie duurzaam versterken en de lage rentestand gebruiken om een aantal ontwikkelingen

aan te jagen. Rustebiel: ‘Een zeer goed initiatief. En de kaders die gesteld worden op het gebied van kennis, infrastructuur en innovatie passen goed bij de vraagstukken in Groningen. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit. De Lelylijn springt in het oog, maar ook binnenstedelijk staan we voor een grote opgave. En de banen in de gaseconomie zullen langzaam verdwijnen. Daarvoor moeten wel weer banen terugkeren, bijvoorbeeld in de groene energie. Maar je kunt ook denken aan het versterken van onze digitale en energie-infrastructuur. Het net kan de hoeveelheid nieuwe energie nu op sommige plekken al niet meer aan.’

De minister vraagt van ingediende plannen dat ze zijn opgetuigd samen met ondernemers en kennisinstellingen. ‘Groningen heeft alles in huis om samen met onze toonaangevende onderwijsinstellingen – van praktisch tot wetenschappelijk – tot goede plannen gekomen. Ook met het bedrijfsleven is de samenwerking in Groningen goed. Laten we snel de koppen bij elkaar steken om tot goede ideeën te komen om zo de regionale economie duurzaam te versterken.’ Rustebiel gaat vandaag aan het college vragen of er al ideeën zijn over hoe aangehaakt kan worden bij het groeifonds en hoe kennisinstellingen en ondernemers daarbij betrokken kunnen worden.

Het bericht ‘Groningen moet aansluiten bij Nationaal Groeifonds’ verscheen eerst op Groningen.