Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

13353 documenten

Zorgen bij D66 en PvdA over energieprijzen WarmteStad

D66 D66 PvdA Groningen 21-02-2020 14:47

Het publieke energiebedrijf WarmteStad rekent hogere tarieven voor verwarming dan commerciële aanbieders. Het college van B&W geeft in het coalitieprogramma aan te gaan voor een duurzame en betaalbare energietransitie. De slogan ‘betaalbare warmte’ van WarmteStad sluit hier goed op aan. D66-raadslid Tom Rustebiel ontdekte dat WarmteStad zo ongeveer de hoofdprijs rekent, en stelde hierover samen met de PvdA vragen aan het college. “Als mede-eigenaar van WarmteStad heeft het college invloed op de energieprijzen lijkt me”, stelt Rustebiel.

Doordat nieuwe appartementen, onder meer door strenge duurzaamheidseisen, duurder in aanschaf zijn kunnen de woonlasten toch hoger uitvallen. Rustebiel: “De belofte van lagere energielasten die bewoners voor ogen hadden toen ze het appartement kochten wordt niet waargemaakt, waarmee een belangrijke prikkel om te verduurzamen veel minder wordt”.

Warmte-koude-installaties Naast het warmtenet heeft WarmteStad ook een viertal warmte-koude-installaties in de stad, waaronder in de Grunobuurt. Daarbij wordt verwarmd met water uit een warme bron en gekoeld met koud grondwater. Rustebiel: “Deze bewoners lijken geen keuzevrijheid te hebben en hierdoor verplicht vast te zitten aan dit systeem, waar ook een koeling van 180 euro per jaar verplicht bij lijkt te horen. En dat terwijl meerdere bewoners aangeven het koelingssysteem amper te gebruiken”.

Ook in de Tweede Kamer is er veel aandacht voor warmtenetten en de energietransitie. Als antwoord op moties van William Moorlag (PvdA) en Matthijs Sienot (D66) geeft de minister in een brief gedateerd op 10 februari 2020 (1&2) aan dat commerciële energieaanbieders gemiddeld 8 tot 12% lagere tarieven hanteren dan het maximumtarief dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vaststelde.

Het bericht Zorgen bij D66 en PvdA over energieprijzen WarmteStad verscheen eerst op Groningen.

D66 Valentijnstaart voor Bab Ad-daar

D66 D66 Groningen 19-02-2020 13:55

Jaarlijks zet D66 vrijwilligers in het zonnetje op Valentijnsdag. “Vrijwilligers maken veel mogelijk in de samenleving op allerlei terreinen en ook hier in Groningen,” aldus Berndt Benjamins, fractievoorzitter van de D66-fractie: “Het is goed om daar jaarlijks bij stil te staan en vrijwilligers in het zonnetje te zetten.” D66 Groningen deelt daarom op 14 februari met veel plezier een taart uit aan Bab Ad-daar.

Bab Ad-daar is een gastvrije plek voor nieuwkomers in Groningen. Een plek waar vaardigheden en talenten in dans, theater en muziek, voor en achter de schermen ontwikkeld kunnen worden. Dit doen ze door nieuwkomers te koppelen aan professionals uit het culturele veld in deze gemeente. Bab Ad-daar wil de integratie versnellen, zodat je je sneller thuis voelt in Groningen.

Initiator van Bab Ad-daar Ahmad Abdulwahab heeft zelf ervaren hoe fijn het is als er een deur opengaat: “Als nieuwkomer in Groningen besloot ik weer te gaan dansen, net als in Syrië. Ik zat te veel thuis naar mijn smaak en ik wist niet hoe ik het aan moest pakken. Toen ben ik begonnen door, letterlijk, op de deur te kloppen van Theater de Machinefabriek in de Bloemstraat, het huis van het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni. Daar heb ik om hulp gevraagd bij het ontwikkelen van mijn vaardigheden in de podiumkunsten”. Deze ervaring wil ik graag met zoveel mogelijk andere mensen delen, vandaar Bad Ad-Daar!

Karla Nabki is vooral trots dat ze gezien worden. “Ik voelde me heel speciaal. Ik denk dat het dan wel een succes is, als ze ons gezien hebben.” Volgens oprichter Ahmad Abdulwahab is het vooral belangrijk dat mensen de vluchtelingen begrijpen. “We willen laten zien wat de situatie is van de nieuwkomers hier. Dat willen wij bereiken met kunst: dat is een makkelijke manier om je verhaal te vertellen, met muziek of met dans.”

“Ik heb gezien dat mensen hier wel openstaan voor nieuwkomers,” vertelt Karla. “Wij hebben wel een kans om iets te veranderen. Ik denk wel dat we een mooie toekomst hebben.”

D66 Valentijnstaart voor Bab Ad-daar

https://groningen.d66.nl/2020/02/19/d66-valentijnstaart-voor-bab-ad-daar/

U kunt deze video niet bekijken, omdat u cookies van YouTube niet heeft geaccepteerd. Verander uw instellingen om de video alsnog te bekijken.

Het bericht D66 Valentijnstaart voor Bab Ad-daar verscheen eerst op Groningen.

Wethoudersprocedure geopend | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 13-02-2020 00:00

Met het vertrek van wethouder Mattias Gijsbertsen is er een vacature voor wethouder ontstaan.

Mocht je jezelf geschikt vinden óf iemand kennen waarvan je denkt dat hij of zij geschikt is? Meld jezelf dan bij de kandidatencommissie of attendeer de potentiële kandidaat op deze vacature. We ontvangen de schriftelijke reacties van belangstellenden graag voor 26 februari 2020.

GroenLinks Groningen helpt Hamburgse Groenen in Campagne | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 13-02-2020 00:00

Een groep van negen campaigners van de afdeling Groningen van GroenLinks gaat op zaterdag 15 februari naar Hamburg om daar de Duitse zusterpartij Die Grünen te helpen bij de verkiezingsstrijd.

In de Duitse deelstaat Hamburg worden op 23 februari verkiezingen gehouden voor de Bürgerschaft, het deelstaatparlement van de stadstaat aan de Elbe. De zusterpartij van GroenLinks in Hamburg, Bündnis 90/Die Grünen maakt kans om in Hamburg de grootste partij te worden. In dat geval wordt lijsttrekker Katharina Fegebank niet alleen de eerste groene Erste Bürgermeister, maar ook de eerste vrouw die de positie van regeringsleider inneemt na 170 mannen in die functie. De groep vertrekt vrijdagavond vanaf het Hoofdstation en komt zaterdagavond laat weer terug.

SP maakt zelf nieuwe verordening voor referendum

SP SP GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Groningen 12-02-2020 16:43

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen werkt aan een voorstel om opnieuw referenda in de gemeente Groningen mogelijk te maken. Dat doen de socialisten nadat in het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, is besloten niet met spoed een referendumverordening actief te maken. Vanwege de herindeling van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is dat namelijk nodig.

Dit kwam aan het licht toen de SP aankondigde een referendum te willen over de toekomst van het afvalbeleid. Coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie houden een snelle nieuwe verordening tegen. Volgens SP-raadslid Daan Brandenbarg doen ze dat om “een referendum over Dìftar te dwarsbomen.”

Brandenbarg:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/02/sp-maakt-zelf-nieuwe-verordening-voor-referendum“Een nieuw afvalbeleid heeft grote gevolgen voor alle inwoners én hun portemonnee. Dat moet niet met een kleine meerderheid in de raad worden doorgevoerd. Daarom willen wij inwoners zelf vragen zich uit te spreken. Dat deze partijen nu de mogelijkheid voor inwoners om zich daarover uit te spreken dwarsbomen getuigt van arrogantie en angst voor de mening van inwoners. Wij maken daarom zelf wel een verordening.”

Volgens Brandenbarg zorgt een referendum aantoonbaar voor publiek debat en grotere betrokkenheid bij en draagvlak voor beleid.

“Dit college zegt met allerlei democratische vernieuwingen aan de slag te willen. Dat ze een aantoonbaar middel dat inwoners echt macht geeft nu uitstelt uit angst voor politiek gezichtsverlies is uitermate teleurstellend. Wij gaan binnen en buiten de raad de boer op zodat inwoners die stem wel krijgen.” Aldus Brandenbarg.

Zie ook: Daan Brandenbarg

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP en CDA willen dat gemeentebestuur afziet van bezuinigingen op gehandicaptenvervoer

CDA CDA Groningen 12-02-2020 11:19

De fracties van de SP en het CDA willen dat het gemeentebestuur afziet van de voorgestelde bezuiniging op het gehandicaptenvervoer. De bezuiniging is voorgesteld om geld te besparen en om de regels met de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer gelijk te trekken. Gehandicapten hebben volgens SP en CDA al te maken met veel extra kosten vanwege hun handicap. Daarnaast worden zij met de maatregel onnodig belemmerd in hun vrijheid, aldus de beide fracties.SP-raadslid Wim Koks: “Tijdens eerdere besprekingen zei de wethouder dat de bezuiniging ook voor ‘kostenbewustzijn’ bij de gebruikers moest zorgen en dat het gehandicaptenvervoer niet bedoeld is om ‘een potje appelmoes’ te halen. We zijn geschrokken van de manier waarop het college over deze mensen spreekt en denkt.” De bezuinigingen hebben tot gevolg dat het instap- en kilometertarief verhoogd is. Dit kan leiden tot extra kosten die oplopen tot €130 euro per jaar. Dat terwijl gehandicapten en langdurig zieken volgens het Nibud gemiddeld al zo’n 1000 euro extra per jaar kwijt zijn aan levensonderhoud. Naast de hogere tarieven wil het gemeentebestuur een reislimiet van 1500 kilometer per jaar invoeren. CDA-raadslid Rene Bolle: “Door de bezuiniging te schrappen willen we voorkomen dat deze groep mensen die vaak al beperkt worden in hun vrijheid vanwege de handicap of ziekte nog minder vrijheid krijgen.”De twee fracties vinden daarnaast ook dat de gemeente beter moet gaan luisteren naar de belangenorganisaties. Kritiek van o.a. Werkgroep Toegankelijkheid, Cliëntenraad Werk & Inkomen Groningen en de commissie Mobiliteit van Zorgbelang Groningen werden onvoldoende serieus genomen. Woensdag besluit het gemeenteraad over het gehandicaptenvervoer.

SP start offensief tegen armoede en voor vooruitgang

SP SP Groningen 11-02-2020 16:00

De SP in Groningen werkt aan een belangenorganisatie voor bijstandsgerechtigden en werkzoekenden. Volgens de SP wordt er door het gemeentebestuur te weinig gedaan aan het oplossen van armoede, achterstelling en het bieden van passend werk voor fatsoenlijk loon.

De belangenorganisatie zal misstanden aankaarten en bijstandsgerechtigden en werkzoekenden organiseren om politieke verbeteringen af te dwingen. De SP ziet de ruimte en noodzaak voor het oprichten van deze belangenorganisatie en heeft al meerdere enthousiaste en actieve deelnemers bereid gevonden hier aan mee te werken. 

Video of SP Groningen werkt aan belangenorganisatie voor mensen met laag inkomen

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/02/sp-start-offensief-tegen-armoede-en-voor-vooruitgang“In één van de armste gemeenten van Nederland is de inkomensondersteuning onvoldoende en zien we te vaak re-integratietrajecten die onbetaald zijn en geen vast werk opleveren.“

De afgelopen maanden is de SP geschrokken van de manier waarop er met werkzoekenden wordt omgegaan. Onbetaalde energiecoaches, onbetaalde ervaringsdeskundigen die gezinnen in armoede helpen en de voorgenomen bezuinigingen op de Stadjerspas zijn enkele voorbeelden van misstanden die aangepakt moeten worden.

“Mensen willen geen achterstelling maar vooruitgang. Het is de hoogste tijd dat wethouders en raadsleden andere keuzes gaan maken. Bijstandsgerechtigden en werkzoekenden zullen die politieke veranderingen zelf moeten afdwingen. De SP wil hen daar graag bij helpen.” Aldus Dijk.

De SP roept bijstandsgerechtigden, werkzoekenden en mensen met vrijwilligerswerk, een participatiebaan of een onbetaalde stage of werkervaringsplek op om zich bij de partij te melden. Tijdens een oprichtingsbijeenkomst zullen concrete eisen worden gesteld, wordt de werkwijze afgestemd en krijgt de belangenorganisatie een duidelijke naam.

Dijk:“Tot slot. Niets is zo moeilijk als jezelf aan je haren omhoog trekken. Maar cynisch blijven heeft geen zin. Niemand anders gaat het voor je doen. Met deze belangenorganisatie wil de SP een helpende hand bieden en de krachten bundelen. Ik hoop dat menens deze handschoen oppakken.”

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

CDA bezorgt over loden waterleidingen

CDA CDA Groningen 11-02-2020 08:23

De Groningse gemeenteraadsfractie van het CDA vraagt het college om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van loden waterleidingen in de gemeente. De vragen komen nadat vorige week bekend werd dat veel gemeenten niets weten over lood in de waterleidingen en in Utrecht op zes basisscholen verhoogde concentraties lood zijn aangetroffen. Het CDA wil dat er zo snel mogelijk een onderzoek wordt gestart naar het aantal loden waterleidingen in schoolgebouwen en crèches in de gemeente. 'Het binnenkrijgen van lood is schadelijk voor de gezondheid. Vooral voor jonge kinderen. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk alle scholen en crèches te controleren en loden waterleidingen te vervangen.', aldus René Bolle. Hoewel het gebruik van loden kraanleidingen sinds 1960 verboden is, blijkt echter uit onderzoek van de Gezondheidsraad dat er in Nederland nog 100.000 tot 200.000 woningen staan waar te veel lood uit de kraan komt. Fractievoorzitter René Bolle wil daarom van het college weten om hoeveel gebouwen in de gemeente Groningen het gaat en wat het college gaat doen om het aantal gebouwen met loden leidingen terug te brengen. De fractie stelt aankomende woensdag tijdens de gemeenteraad vragen over de loden waterleidingen in de gemeente groningen.

CDA bezorgd over loden waterleidingen

CDA CDA Groningen 11-02-2020 08:23

De Groningse gemeenteraadsfractie van het CDA vraagt het college om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van loden waterleidingen in de gemeente. De vragen komen nadat vorige week bekend werd dat veel gemeenten niets weten over lood in de waterleidingen en in Utrecht op zes basisscholen verhoogde concentraties lood zijn aangetroffen. Het CDA wil dat er zo snel mogelijk een onderzoek wordt gestart naar het aantal loden waterleidingen in schoolgebouwen en crèches in de gemeente. 'Het binnenkrijgen van lood is schadelijk voor de gezondheid. Vooral voor jonge kinderen. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk alle scholen en crèches te controleren en loden waterleidingen te vervangen.', aldus René Bolle. Hoewel het gebruik van loden kraanleidingen sinds 1960 verboden is, blijkt echter uit onderzoek van de Gezondheidsraad dat er in Nederland nog 100.000 tot 200.000 woningen staan waar te veel lood uit de kraan komt. Fractievoorzitter René Bolle wil daarom van het college weten om hoeveel gebouwen in de gemeente Groningen het gaat en wat het college gaat doen om het aantal gebouwen met loden leidingen terug te brengen. De fractie stelt aankomende woensdag tijdens de gemeenteraad vragen over de loden waterleidingen in de gemeente groningen.

10 vragen over bomenkap beantwoord | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 11-02-2020 00:00

Hoe kan het dat er bomen worden gekapt in een gemeente waar GroenLinks de grootste partij is? Als je deze vraag wel eens hebt gesteld ben je zeker niet de enige. De kap van bomen trekt veel aandacht en daarbij komen ook veel terechte vragen en zorgen. Daarom willen we meer duidelijkheid scheppen over ons beleid over bomen en groen in de gemeente Groningen.

1. Waarom worden er zoveel bomen gekapt in Groningen?

We willen graag voorop stellen dat er, vergeleken met de rest van Nederland, in Groningen vrij weinig bomen gekapt worden. Een veel voorkomende reden waarom bomen gekapt worden is wanneer ze ziek zijn. Zo hadden we een tijdje terug te maken met de Essentaksterfte. Hierdoor werden veel bomen zo zwak dat ze op mensen of gebouwen konden vallen. 

Daarnaast zijn we in Groningen een nodige inhaalslag aan het maken in de bouw. Het kan inderdaad voorkomen dat er bomen gekapt moeten worden bij nieuwbouwprojecten. Ontwikkelaars moeten daar dan wel voor betalen aan het compensatiefonds. Uit dit fonds worden later weer bomen betaald voor op een andere plaats.

2. Waarom worden gezonde bomen gekapt als wegdek of riolering wordt vervangen?

In het verleden zijn bomen vaak geplant bovenop leidingen of rioleringen. Of met een veel te kleine groeiplek in de grond. Als het riool wordt vervangen zijn de bomen vaak niet te redden. Als een weg wordt gerenoveerd is het vaak beter om nieuwe bomen te planten en die meteen een groter plantgat in de bodem te geven. De gemeente let tegenwoordig veel meer op groeikansen voor een boom dan vroeger. 

3. Komen er ook bomen bij?

Jazeker! En daar is ook zeker een flink budget voor. Hierdoor zetten we niet alleen maar simpele sprietjes neer, maar planten we als dat kan ook prachtige groene giganten. In principe moet elke gekapte boom herplant worden. Als dat niet kan dan geldt bij grote bouwprojecten dat je een fors bedrag in het compensatiefonds moet storten. 

4. Wie besluit welke bomen gekapt worden?

Het kapbeleid is een gedetailleerd stelsel van regels over wat je wel en niet mag kappen, en onder welke voorwaarden. De basisregel is dat je een vergunning nodig hebt voor bomen en aanplantingen van enige omvang. De gemeente maakt dan een afweging tussen het ecologische belang van de bomen en bijvoorbeeld overlast, de veiligheid of een groot bouwproject.

5. Kijken we alleen naar bomen?

We kijken vooral naar de ecologische waarde. Van een boom, van een bosje, van een poel, een bloemenweide. Natuurlijk kijken we ook  buiten de gebieden waar gebouwd wordt.. In Meerstad komt in de toekomst een park met duizenden bomen. Behalve van waarde voor de ecologie van het gebied is het park ook van belang voor recreatie van de inwoners van Meerstad.

6. Wat vindt GroenLinks van het huidige kapbeleid?

De gemeenteraad heeft het kapbeleid onderzocht. Hieruit blijkt dat de regels netjes worden gevolgd, maar er te weinig ruimte is voor een echte afweging van belangen. Verder blijkt dat het in een oude, dichtbebouwde stad lastig is om bomen te sparen als je iets wilt bouwen. Hierdoor ontstaat  vaak ophef en de communicatie van de gemeente hierin naar de bewoners is slecht. Dat moet beter. Wij willen dat inwoners makkelijker informatie kunnen vinden over welke boom om welke reden gekapt wordt.

7. Hoe kan het beter?

Behalve ziekte zijn bouwprojecten het grootste probleem. Daarom moet het belang van groen structureel vanaf het begin worden meegenomen in bouwprojecten. Nu gebeurt dat vaak pas als een plan al bijna af is. De vraag “kunnen we er omheen bouwen” wordt veel te weinig gesteld.

Onze fractie heeft dit punt in het afgelopen jaar telkens naar voren gebracht. Inmiddels lijkt een meerderheid in de raad aan onze kant te staan. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Dat is  een flinke verandering bij de voorbereiding van bouwprojecten, planning van wegonderhoud, rioolvervanging, etc.

8. Hoe worden burgers hierbij betrokken?

Inwoners moeten de kans krijgen vooraf mee te denken en actief op de hoogte worden gesteld als er ergens wordt gekapt of een bouwproject staat gepland. Ook over wat er met het aanwezige groen moet gebeuren. 

9. Over burgers gesproken: wat vinden jullie van de kritiek op het kapbeleid?

We vinden het terecht dat inwoners zich zorgen maken over het groen in de gemeente Groningen. Helaas zien we ook heel veel misinformatie over de bomenkap. Zo duikt regelmatig de verdenking op dat er bomen worden gekapt om biomassa te oogsten. Dat is nooit een reden om een boom te kappen. Dat is jammer, want zoiets schetst een erg scheef beeld van wat er allemaal gedaan wordt om Groningen een veel groenere gemeente te maken.

10. Wat gaan jullie nog meer doen om de gemeente groener te maken?

De gemeente werkt aan een zogenaamd Groenplan. Dat gaat onder andere over het uitbreiden en het onderhouden van de groene openbare ruimte, zoals parken, plantsoenen, bomenlanen en hopelijk ook het groene buitengebied. Wij zetten in op versterking van het ecologisch beheer van ons groen: meer inheemse struiken, meer beheer dat gericht is op vergroten van de biodiversiteit, meer bijenlinten, meer bloeiende weiden, minder gebieden waar elke drie weken de grasmaaier overheen gaat.

Het uiteindelijke Groenplan wordt in de loop van april verwacht.

Waar kan ik terecht met meer vragen?

Bomen en groenvoorziening in het algemeen is een heel breed thema. We snappen dat je soms door al die bomen het bos niet meer ziet. Als je vragen hebt kan je die altijd stellen door te mailen naar fractie@groenlinksgroningen.nl.