Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

13993 documenten

Huurders Irislaan en Zonnebloemlaan naar Nijestee

SP SP Groningen 13-05-2022 17:29

Vandaag gingen huurders uit de Oosterparkwijk naar Nijestee om hun klachten duidelijk te maken en renovatie te eisen. De klachten variëren tussen schimmel, vocht, tocht en kou. Alle klachten zijn terug te leiden op achterstallig onderhoud.

Huurder Christina: “De temperatuur is een groot probleem. In de zomer is het veel te warm. In de winter is het steenkoud. Daardoor is er ook veel vocht in huis wat zorgt voor schimmel.”

De huurders willen hun klachten duidelijk maken aan Nijestee en willen horen wanneer de corporatie er iets aan gaat doen. De problemen spelen al jaren en de huurders zouden graag perspectief krijgen over wanneer hun huizen verbeterd worden.

SP-raadslid Hans de Waard:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2022/05/huurders-irislaan-en-zonnebloemlaan-naar-nijestee
“Waar deze mensen om vragen is niet onredelijk. Ze willen een veilig en gezond huis waar ze comfortabel kunnen leven. Deze mensen betalen daar ook iedere maand netjes de huur voor.”

Een woordvoerder van Nijestee was helaas niet aanwezig, dus kon er niet inhoudelijk gereageerd worden. Wel was het personeel van Nijestee zo vriendelijk om de klachten alsnog in ontvangst te nemen. Ook werd er een afspraak ingepland om de klachten verder te bespreken. Wordt vervolgd dus.

Eelco Eikenaar kandidaat-wethouder voor de SP

SP SP Groningen 12-05-2022 11:41

De SP Groningen schuift Eelco Eikenaar naar voren als kandidaat-wethouder voor het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders.

Eikenaar is 43 jaar oud, is 7 jaar raadslid in Groningen geweest en was van 2015 tot 2019 gedeputeerde van de provincie Groningen. Momenteel onderhandelen GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie om een nieuwe coalitie te vormen. De SP leverden in de periodes 2006-2010 en 2010-2014 ook wethouders in het college van burgemeester en wethouders. 

Eelco Eikenaar:

“Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik wist altijd dat ik op een moment ergens terug zou keren. Ik heb er zin in om een bijdrage te leveren aan het menselijker en socialer maken van Groningen.” 

De inzet van de SP tijdens de verkiezingen was helder. Ook in het duidingsdebat over de uitslag gaf de SP aan meer te willen investeren in het bestrijden van tweedeling en armoede en de buurten en dorpen waar dat het meeste nodig is. Daarnaast gaf de SP aan dat collectieve voorzieningen weer opgebouwd moeten worden en dat de markt plaats moet maken voor democratie en zeggenschap

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2022/05/eelco-eikenaar-kandidaat-wethouder-voor-de-sp
“Wij zijn trots dat wij deze kandidaat met veel politieke ervaring en kennis van Groningen kunnen voorstellen. Met Eelco Eikenaar hebben we een echte SP’er met bestuurlijke ervaring die alle straten, buurten en dorpen van Groningen kent.” 

Bewoners Zandsteenlaan overhandigen gladde klinker aan wethouder

SP SP Groningen 11-05-2022 18:17

Bewoners van de Zandsteenlaan ontvingen vandaag de wethouder bij de ingang van het stadhuis om haar daar een gladde klinker uit de buurt te overhandigen. Daarnaast hadden ze een groot bord bij zich waar alle bewoners vorige week hun wensen voor de buurt konden opschrijven. 

De bewoners willen dan vooral dat de straatstenen in de buurt worden vervangen. Bij regen en kou zijn de stoepen en pleintjes aan de Zandsteenlaan namelijk spekglad. Zij waren de gevaarlijke situaties zat en vonden het tijd voor actie. 

Bewoonster Fiona Sibers: ‘Er gebeuren regelmatig ongelukken bij ons op het plein. Ouderen durven daardoor bij nattigheid niet meer naar buiten. Sommige grootouders komen zelfs niet meer bij hun kleinkinderen op bezoek. Ook postbodes en andere bezorgers gaan bij ons voor de deur onderuit. De gemeente moet de gladde klinkers snel vervangen'

De wethouder gaf bij de overhandiging aan het probleem van de bewoners te herkennen, en dat de gemeente de problemen op wil gaan lossen. Ook wil de wethouder bij de wijk op bezoek gaan. Daar waren de bewoners blij mee omdat er volgens hen ook andere problemen zijn: het speeltuintje is aan vervanging toe, er is overlast door mensen die te hard rijden en er is een gebrek aan onderhoud. En dat is nog niet alles. Volgens wethouder Chakor heeft de gemeente inmiddels nieuwe apparatuur aangeschaft om de stenen te reinigen en te verruwen.  Door corona en een wisseling van aannemer is dit de afgelopen jaren uitgebleven. Volgens de wethouder zou dit het probleem met de gladde stenen op moeten lossen. 

De bewoners waren daar sceptisch over en vinden dat het reinigen alleen maar extra geld kost omdat het geen blijvende oplossing zal bieden.

“Het liefst willen wij dat die tegels eruit gaan. Maar als ze eerst tussenoplossing heeft en het daardoor veilig is, dan is dat prima. Wij strijden sowieso wel verder. Als het niet goed gaat, dan trekken wij weer aan de bel”, aldus buurtbewoonster Ester Gruben. 

SP-raadslid Hans de Waard stelde de kwestie aan de kaak tijdens het vragenuurtje: 

https://groningen.sp.nl/nieuws/2022/05/bewoners-zandsteenlaan-overhandigen-gladde-klinker-aan-wethouder“Voor de winter moeten de problemen op te lossen zijn. Dat lijkt me meer dan redelijk.” 

Reageren? Graag! Mail naar groningen@sp.nl 

Zie ook: Hans de Waard

Manifestatie voor hoop en solidariteit, 6 mei in Ter Apel

SP SP Groningen 09-05-2022 13:33

Afgelopen vrijdag vond in Ter Apel bij de ingang van het aanmeldcentrum de manifestatie voor hoop en solidariteit met Ter Apel plaats. Het was een indrukwekkende middag met verschillende sprekers uit de politiek, vluchtelingenorganisaties en de politievakbond. SP Statenlid Agnes Bakker was een van de sprekers. Haar toespraak baseerde ze op een opiniestuk die ze met andere SP'ers uit de provincie, waaronder inititatiefnemer Angelique Schoonewille schreef. 

Hier lees je de toespraak van Agnes:

Als eerste wil ik graag een woord van dankbaarheid uitspreken richting mijn dappere partijgenoot Angelique. Zij zette haar machteloosheid rondom de sitiatie hier in Ter Apel om in daden! Namelijk het organiseren van deze manifestatie. Niet omdat ze denkt dat we het hiermee direct kunnen oplossen, maar wel omdat nietsdoen, nooit helpt!

Zelf mag ik mij sinds eind september Statenlid noemen van de Provinciale Staten van Groningen. Ik zie dat er bestuurlijk vanuit deze Regio steeds weer opnieuw wordt aangegeven dat er door de druk op Ter Apel zich mensonterende omstandigheden voordoen. Onlangs heeft het veiligheidsberaad (bestaande uit de voorzitters van de veiligheidsregio’s en de commissarissen van de Koning) nog brief aan minister-president Rutte gestuurd, waarin ze o.a. opriepen om de druk van de vluchtelingenstroom op de samenleving gelijkmatig over het land te verspreiden.

Maar deze bestuurlijke druk is niet genoeg, daarom is het ook zo waardevol om een manifestatie zoals vandaag te organiseren. Want publieke solidariteit is van groot belang om werkelijke verandering af te dwingen!

Solidariteit is een teken van beschaving. Als beschaafde samenleving zorg je met regels dat mensenrechten niet geschonden worden, mensen gelijkwaardige kansen hebben om iets moois van hun leven te maken en dat niemand buitengesloten wordt.

Als wij kijken naar de wereld hebben wij nog steeds die beschaving niet bereikt. De koloniale tijd is over maar nog steeds is er geen eerlijke handel. Oneerlijke handelsverdragen maken het westen rijker en arme landen armer. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars beleggen nog steeds veel geld in bedrijven die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Er worden mensenrechten en milieurechten elders geschonden om ons op korte termijn te voorzien van goedkope spullen en zakken van aandeelhouders worden daardoor snel gevuld. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat in steeds meer landen, mensen een laag economisch perspectief hebben.

Dit leidt tot migratie en soms ook tot oorlog. Waardoor mensen zich genoodzaakt voelen hun eigen land te verlaten en elders een veilige plek te zoeken, zoals bijvoorbeeld hier in Nederland. Alleen hoe gaan wij hier in ons land eigenlijk om met mensen die gevlucht zijn en veiligheid nodig hebben?

In Ter Apel is er op dit moment een onmenswaardige situatie ontstaan. Door jarenlange neoliberale politieke keuzes zijn er grenzen gesteld aan solidariteit met vluchtelingen. Letterlijk geconcentreerd hier in Ter Apel. Met als gevolg dat er keer op keer humane grenzen worden overschreden. Kinderen worden mentaal verwaarloosd, krijgen nauwelijks hulp of aandacht. Er is geen dagbesteding of onderwijs. Mensen worden samengepropt in tenten en hebben weinig zicht op een toekomst. Medewerkers doen wat binnen hun mogelijkheden ligt, maar staan vaak met hun rug tegen de muur. Er zijn namelijk geen alternatieven. En de rest van Nederland kijkt weg of ziet het niet.

 

Wat ik mij de laatste tijd wel steeds vaker afvraag; “zijn wij alleen solidair met mensen waarmee wij ons kunnen indentificeren? Houdt onze solidariteit op als morele verontwaardiging oud nieuws wordt? Zijn wij alleen solidair met mensen uit bepaalde landen? Uit onze ‘eigen regio’?

Ik ben als socialist solidair met alle mensen die onrecht aangedaan wordt. Gelukkig zie ik, wanneer ik hier om mij heen kijk, dat dit niet alleen is voorbehouden aan socialisten. Want wij staan hier met elkaar omdat we vinden dat deze onmenselijke situatie nu moet stoppen. Een moment van hoop en solidariteit. Tevens een dringende oproep om de knelpunten in de opvang op zeer korte termijn menswaardig op te lossen. Dit is van groot belang voor alle vluchtelingen, alle betrokken medewerkers maar ook voor de plaatselijke gemeenschap.

Maar laten we zeker ook niet vergeten dat we de eerdergenoemde fundamentele oorzaken moeten aanpakken. Zodat we migratie en oorlog kunnen voorkomen. Want de verantwoordelijkheid voor milieu en mensen houdt niet op bij onze eigen landsgrenzen. Want solidariteit kent geen grenzen!

 

Opiniestuk over de organisatie van de vreedzame manifestatie vanmiddag in Ter Apel | Westerwolde Actueel

 

SP, PvdA en GroenLinks vragen gemeentebestuur om inzage en eventuele terugvordering bij MartiniZorg

SP SP Groningen 09-05-2022 08:27

De SP, PvdA en GroenLinks vragen het gemeentebestuur om inzage in de boekhouding van het onlangs failliet gegaande zorgbedrijf MartiniZorg. Ook willen de partijen weten of terugvordering van zorggeld mogelijk is wanneer deze op een foute manier uitgekeerd blijkt te zijn.

Dinsdag werd bekend dat de eigenaar van de zorginstelling MartiniZorg, Ruud Slot, ruim twee miljoen euro overhield aan de jaren dat hij de instelling runde. De oud-directeur deed dit door zichzelf dividend uit te keren via een ingewikkeld netwerk aan bedrijfjes.

Dit bedrag ontving hij boven op een toegekend salaris dat wél binnen de wettelijke normen viel. Slot zelf ontkent de gang van zaken en geeft aan dat het geld opnieuw is geïnvesteerd. Bewijs hiervoor ontbreekt echter.

De SP ziet een duidelijke oorzaak in hoe het zorgsysteem is opgetuigd en vindt dat marktwerking in de zorg zo snel als mogelijk afgeschaft moet worden.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2022/05/sp-pvda-en-groenlinks-vragen-gemeentebestuur-om-inzage-en-eventuele-terugvordering
“De zelfverrijking gaat ten koste van cliënten en werknemers. Dat is wat de markt veroorzaakt en de wet toestaat. We moeten de marktwerking in de zorg zo snel mogelijk stoppen. Geld voor de zorg moet naar de zorg.”

Behalve inzage en eventuele terugvordering, willen de partijen ook weten  welke maatregelen het gemeentebestuur wil nemen om het wegsluizen van zorggeld nog verder aan te pakken.

Reageren? Graag! Mail naar groningen@sp.nl

Zie ook: Jimmy Dijk

Bewoners zandsteenlaan willen actie en organiseren drukbezochte buurtbijeenkomst samen met de SP

SP SP Groningen 07-05-2022 10:23

Gisteravond hebben +/- 50 buurtbewoners met hulp van SP'ers een buurtbijeenkomst georganiseerd waar besloten werd wat er moet gebeuren om de pleintjes, straten en speeltuinen bij de Zandsteenlaan te verbeteren.

De bewoners hebben hun wensen opgeschreven en kinderen hun favoriete speeltuin getekend. Woensdag gaan we met een delegatie naar de wethouder om te vertellen wat er voor aankomende winter moet gebeuren!

SP-bestuurslid Bob de Greef:
"Er waren veel verhalen van mensen die zijn gevallen op de gladde stenen, de deur niet uit durven of regelmatig hun ouders niet meer op bezoek krijgen. Tijd voor actie!"

Bekijk en lees hier meer over de buurtactie van de bewoners aan de Zandsteenlaan. 

Reageren? Graag! Mail naar groningen@sp.nl

Zie ook: Bob de Greef