Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

13115 documenten

📢OPROEPJE De Groningse binnenstad ...

GroenLinks GroenLinks Groningen 15-07-2019 13:50

📢OPROEPJE De Groningse binnenstad kan veel aantrekkelijker voor kinderen: 🧐Wat vind jij (of je kind) een tof speeltoestel? 🌳En wat is een goede locatie? Laat het ons weten!📬 #spelen050

Terugblik Het eerste halfjaar van de ...

GroenLinks GroenLinks Groningen 15-07-2019 10:00

Terugblik Het eerste halfjaar van de gemeente Het Hogeland zit erop. Op de eerste vergadering werden alle raadsleden geïnstalleerd, evenals de wethouders. Bovendien moesten diverse verordeningen worden vastgesteld. Dit gebeurde beleidsluw, een optelsom van de gebruikelijke praktijken werd vastgelegd. Bij de winkelsluiting begon dit te wringen, in het ene dorp mocht op zondag de middenstand niet open, andere dorpen waren een zondagopening gewend. Dit werd in april verholpen met een gelijktrekking van de openingstijden waarbij de zondagopening op hetzelfde tijdstip als het doordeweekse patroon werd doorgezet. Verder werd de financiële cyclus in gang gezet. De begroting moest in maart worden uitgebracht, de 4 jaarrekeningen zijn op tijd behandeld in de raad en er was de voorjaarsnota. Gedeeltelijk werd hierbij het lopende jaar behandeld maar ook de algemene politieke beschouwingen. Veel onzekerheden nog voor de toekomst, het kan nog alle kanten op. Wel duidelijk is dat er op de jeugdzorg tekorten zijn, dit is min of meer een landelijk probleem. Ik heb nog geen gemeente gehoord die wel met de gelden uit Den Haag voor de jeugdzorg uitkwam. Bovendien drukken de personele lasten zwaar in de begroting en moet het college in de komende jaren weer op het aantal fte's uitkomen zoals bij het begin van de herindeling is afgesproken. Dit wordt nog een zware klus, er moet nu worden ingehuurd om de afwikkeling van de herindeling het hoofd te kunnen bieden. Tot slot is er veelvuldig en indringend gesproken over het gasdossier. Met een hele stevige beving bij Westerwijtwerd in mei, werden we weer met de neus op de feiten gedrukt. De bodem is ondanks de verminderde gaswinning nog niet rustig. De raad heeft zich unaniem uitgesproken dat op dit dossier het college, de raad en de inwoners elkaar zouden moeten vasthouden en één front vormen. De NPG (Nationaal Programma Groningen) gelden werden verdeeld onder de bevingsgemeenten en hiervoor moeten kaders en inzet worden vastgesteld. Dit is in de laatste vergadering aan snee geweest en met Provinciale Staten en andere gemeenten in gezamenlijkheid voorbereid. Belangrijk uitgangspunt moet zijn dat een vlottende schadeafhandeling en versterkingsoperatie vertrekpunten zijn voor de bestedingen van NPG gelden. In de eerste ronde worden de centrumplannen voor het aantrekkelijker maken van de dorpen Bedum, Uithuizen Uithuizermeeden en Winsum opgeplust met NPG geld. Dit alles staat nu op de rails maar een stuwmeer aan beleidsplannen zit nog in de pijplijn. Die plannen gaat GroenLinks weer met kritische en constructieve blik lezen. Maar nu eerst zomerreces!

Raadsinitiatief #spelen050: Denk mee over speelplekken in de binnenstad!

D66 D66 GroenLinks CDA PvdA Groningen 15-07-2019 09:16

De fracties van D66, CDA, GroenLinks en PvdA willen de binnenstad aantrekkelijker maken voor kinderen. Ze roepen inwoners of organisaties op om mee te denken en geven ideeën graag een plek in een initiatiefvoorstel dat aansluit bij de vernieuwing van de binnenstad. 

 

D66-raadslid Tom Rustebiel: ‘We kijken creatief naar hoe we de behoefte aan speelplekken in kunnen vullen. Traditionele speeltuintjes kunnen natuurlijk, maar ook een wandelroute, hinkelpaden, groen, een waterpartij of een andere spelaanleiding kunnen wat ons betreft passend zijn. We zijn benieuwd waar inwoners mee komen en kijken vervolgens naar hoe het inpasbaar is.’

De partijen komen er nu mee, omdat de binnenstad op de schop gaat. ‘Dit is hét moment om op een financieel verstandige manier de binnenstad een impuls te geven. Spelende en ravottende kinderen zullen het centrum meer reuring geven, bovendien is het ook voor jonge ouders dan aantrekkelijker om naar het centrum te gaan. Het maakt de binnenstad van Groningen nog levendiger en prettiger om te verblijven.

Reageren op de oproep van Tom Rustebiel (D66), Herman Pieter Ubbens (CDA), Rik van Niejenhuis (PvdA) en Femke Folkerts (GroenLinks) kan door foto’s te twitteren met de #spelen050, te reageren via de facebook-pagina’s van de vier partijen of door te mailen. Er wordt automatisch een online collage met ideeën aangemaakt op www.spelenindebinnenstad.nl.

Het bericht Raadsinitiatief #spelen050: Denk mee over speelplekken in de binnenstad! verscheen eerst op Groningen.

Denk mee over speelplekken in de binnenstad! | Groningen

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Groningen 15-07-2019 00:00

Voor kinderen is er vaak maar weinig te doen in de binnenstad: er zijn geen speeltuintjes en bijna nergens is plek om zomaar even te klimmen of te knoeien met water.

GroenLinks Groningen wil, samen met de PvdA, D66 en het CDA dat de binnenstad aantrekkelijker wordt voor kinderen. Spelende kinderen kunnen het centrum levendiger maken, dit maakt de binnenstad aantrekkelijker voor jonge ouders.

We roepen alle inwoners en organisaties op om deze zomer mee te denken!

De ideeën worden meegenomen in een initiatiefvoorstel dat aanhaakt op de vernieuwing van de binnenstad. Omdat de binnenstad nu toch op de schop gaat, is dit hét moment om (op een financieel verstandige manier) de binnenstad een impuls te geven door speeltoestellen te installeren.

Wat vind jij (of je kind) een geschikt speeltoestel voor de binnenstad? En wat zijn volgens jou geschikte locaties? Laat het ons weten! En kom je bijvoorbeeld op vakantie een leuke speelplek tegen waarvan je denkt: Waarom hebben we dat niet Groningen? Maak een foto! Heeft je kind een leuk idee? Stuur een tekening!

Reageren op de oproep van Tom Rustebiel (D66), Herman Pieter Ubbens (CDA), Rik van Niejenhuis (PvdA) en Femke Folkerts (GroenLinks) kan door foto’s te twitteren met #spelen050, te reageren via Facebook of door te mailen.

Er wordt automatisch een online collage met ideeën aangemaakt op www.spelenindebinnenstad.nl

Namens GroenLinks is raadslid Femke Folkerts betrokken bij dit initiatief. Ze is te bereiken via femke.folkerts@raadgroningen.nl

Speeltuinen?

Wij denken dat er behoefte is aan meer speelplekken in de binnenstad. Dat kan in de vorm van traditionele speeltuintjes, maar ook in de vorm van een fonteintje, een klimrots, of een andere spelaanleiding. We zijn benieuwd waar inwoners mee komen.

Wat doen jullie met alle ideeën?

We hopen deze zomer veel ideeën op te halen. We zijn benieuwd waar inwoners mee komen en kijken vervolgens naar hoe het (veilig) inpasbaar is. Ook overleggen we met relevenate (binnenstads)organisaties. Vervolgens schrijven we een initiatiefvoorstel. Hierover wordt gestemd in de raad.

/r/c2f1f036cd59f7af48a7d52c93acfdc0?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2FMisschien+iets+met+water&id=b9ad221c0debc886574babb15b48b85f0eee0d55
Misschien iets met water?
Speeltuinen?

Wij denken dat er behoefte is aan meer speelplekken in de binnenstad. Dat kan in de vorm van traditionele speeltuintjes, maar ook in de vorm van een fonteintje, een klimrots, of een andere spelaanleiding. We zijn benieuwd waar inwoners mee komen.

Wat doen jullie met alle ideeën?

We hopen deze zomer veel ideeën op te halen. We zijn benieuwd waar inwoners mee komen en kijken vervolgens naar hoe het (veilig) inpasbaar is. Ook overleggen we met relevenate (binnenstads)organisaties. Vervolgens schrijven we een initiatiefvoorstel. Hierover wordt gestemd in de raad.

/r/c2f1f036cd59f7af48a7d52c93acfdc0?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2FMisschien+iets+met+water&id=b9ad221c0debc886574babb15b48b85f0eee0d55
Misschien iets met water?

Vandaag voerden we actie. Aanleiding ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 13-07-2019 16:24

Vandaag voerden we actie. Aanleiding was de stalbrand afgelopen zondag waar 100.000 kippen levend verbrandden. In tegenstelling tot de reacties op de berichten hierover op bv RTV Noord waren de reacties op straat voornamelijk meelevend. We spraken met mensen over de bio-industrie, over stalbranden, die veel te vaak voorkomen en over plantaardig(er) eten.

Geef een draai aan de economie

SP SP Groningen 12-07-2019 17:36

Ruim twintig SP’ers staan morgen op vijf plekken in Groningen met een eigen Rad van Fortuin. In de Oosterpark, Beijum, Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen worden Groningers gevraagd om “een draai aan de economie te geven”.

Volgens de SP is het de hoogste tijd voor een loonsprong. Door de lonen te verhogen krijgen werkers meer bestaanszekerheid, wordt de welvaart eerlijker verdeeld en neemt de werkgelegenheid toe.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/07/geef-een-draai-aan-de-economie“Terwijl de winsten van bedrijven blijven groeien, zijn de lonen niet omhoog gegaan. De afgelopen veertig jaar is de bestedingsruimte van werkende mensen niet of nauwelijks vergroot. Wij roepen Groningers op zich aan te sluiten bij de beweging voor hogere lonen.”

Volgens de SP is een loonsprong goed voor de binnenlandse en de lokale economie.

“Als de lonen stijgen gaan mensen meer uitgeven in de lokale economie. Dat is goed voor het MBK waardoor de werkgelegenheid zal toenemen”,

aldus Dijk.

De socialisten vragen mensen om deze zomer aan te sluiten en de strijd voor hogere lonen te steunen. Na de zomer gaat de partij meerdere bijeenkomsten organiseren om met steunbetuigers ideeën uit te wisselen en plannen te maken. Mensen die willen aansluiten kunnen zich bij de SP op de markten melden of naar de website www.lonenomhoog.nl gaan.

Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Onderzoek door gemeente over ons ...

GroenLinks GroenLinks Groningen 12-07-2019 15:22

Onderzoek door gemeente over ons afval. door Ria Damhof. Misschien heeft u hem ook gekregen: een uitnodiging van de gemeente Het Hogeland om een vragenlijst in te vullen over 'meer doen met minder afval'. Enkele weken geleden werd een afvalfestival georganiseerd en nu wordt een steekproef bestaande uit 1100 inwoners uitgevraagd over zijn of haar bevindingen over het afval en wat de inwoner nodig heeft om minder afval aan te bieden. Daar help ik graag aan mee, ik heb mijn persoonlijke code ingevoerd en ik kon beginnen. Eerst werd gevraagd hoe ik nu mijn afval scheidde. Ik doe dat natuurlijk al jaren, glas apart, papier apart, GFT apart en de rest in de grijze container. En af en toe een tripje naar de milieustraat om met name de oude elektrische apparaten en chemisch afval weg te brengen. Ik heb wel gemerkt dat ik wat meer volume nodig ben in de grijze container in vergelijking met de situatie 20-30 jaar geleden. Er zit meer plastic in. Waarom bijvoorbeeld de komkommers verpakt of de kaas dubbel verpakt in folie moeten worden verkocht, is een raadsel. We zijn blijkbaar een land met veel voorkomend smetvrees geworden. Om onderscheid te kunnen maken met biologisch geproduceerd en het gewone product moet de biologische komkommer maar in plastic worden gehuld. In Duitsland plakken ze er een klein stickertje op de komkommer om dit onderscheid te maken. Ook is in Duitsland een veel ruimer met statiegeld. Daar kun je de kleine blikjes en flesjes weer bij de winkel inleveren en je krijgt het statiegeld terug. Dan heb je deze vorm van verpakking niet in de natuur rondslingeren. En het scheelt volume in je container. Dus ik heb de gemeente in de vragenlijst adviseerd om met de winkeliers in conclaaf te gaan over een mogelijkheid om de onnodige verpakkingsplastics in de winkel achter te kunnen laten. En weer eens te kijken of al die eenmalige plastic tasjes en andere disposibles op markten en festivals kunnen worden verminderd en uitgebannen. In het gebied van de voormalige gemeente Eemsmond betalen de inwoners nu de hoofdprijs voor de afvalstoffenheffing. Jarenlang is er niet of nauwelijks voor betaald, het zat immers verscholen in de OZB. Nu er geharmoniseerd moet worden met gemeenten die al aan de Diftar deden, is het verschil tussen de inwoners van de diverse oude gemeenten groot. Ik zou heel graag minder willen betalen want ik vind het principe 'de vervuiler betaalt' wel de meest eerlijke manier van beprijzen. Ik betaal nu mee aan inwoners die het niet nauw nemen wat en hoeveel ze in de container doen. Dat vind ik oneerlijk. Ik zou daarom voor een nieuwe Diftar regeling voor de hele gemeente willen pleiten. Nu is er geen prikkel om het afval vergaand bij de bron te scheiden. Eemsmond was jarenlang kampioen afval inzamelen. En er werd geschermd met de nascheiding bij de afvalverwerker. Het kan goed zijn dat dit per kilo goedkoper is maar het aantal kilo's moet minder. Er moet een nieuwe denkwijze ontstaan dat sommige afvalproducten weer als grondstof kan worden gebruikt. Het moet nu dus anders. En snel ook. Ik wil niet nog veel jaren onevenredig veel voor mijn afval betalen.

Weekend, of misschien zelfs al ...

GroenLinks GroenLinks Groningen 12-07-2019 14:44

Weekend, of misschien zelfs al vakantie? Buiten regent het, tijd voor een heuse longread!🤓 Harenaar en raadslid Hans Sietsma maakt, een half jaar na de herindeling, de eerste voorzichtige balans op👇

De Partij voor de Dieren organiseert ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 12-07-2019 12:09

De Partij voor de Dieren organiseert zaterdag een herdenkingsbijeenkomst op de Grote Markt in Stad voor de kippen die omkwamen bij de brand in twee kippenschuren in Kiel-Windeweer. Dat de brand in de kippenschuren waarschijnlijk is aangestoken, doet volgens Voerman niets af aan de ernst van de zaak. 'Natuurlijk is het nog erger dat iemand deze dieren bewust heeft verbrand. Maar stalbranden zouden niet zo ontzettend veel slachtoffers moeten maken. De dieren worden opgeslagen als bulkgoederen en kunnen geen kant op. Brandpreventie, zoals een sprinklerinstallatie, is niet verplicht.' https://www.rtvnoord.nl/nieuws/210850/Partij-voor-de-Dieren-herdenkt-duizenden-verbrande-kippen-Kiel-Windeweer Partij voor de Dieren herdenkt duizenden verbrande kippen Kiel-Windeweer - #rtvnoord

Wij zijn trots op de keuze voor onze ...

PvdA PvdA Groningen 12-07-2019 12:01

Wij zijn trots op de keuze voor onze nieuwe Burgemeester Ard van der Tuuk (PvdA). Dinsdagavond maakte de gemeenteraad bekend, nadat ze achter gesloten deuren had gestemd, Ard van der Tuuk te willen voordragen aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Doorgaans gaat de minister mee in het advies van een gemeenteraad. Een mooie ontwikkeling van en voor een bekende Burgemeester in het Westerkwartier.