Nieuws van CDA in Groningen inzichtelijk

564 documenten

Zorgcowboys? Niet klagen maar aanpakken!

CDA CDA Groningen 19-09-2020 07:26

Miljoenenwinsten in de jeugdzorg staan in schril contrast met grote gemeentelijke tekorten op hetzelfde terrein. Klagen helpt niet, een actief beleid wel. Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de krant over commerciële bedrijven in de jeugdzorg die miljoenen winst uitkeren aan aandeelhouders. Zo ontstond er vorige week ook ophef over een Gronings geval. In de jeugdzorg valt ook veel geld te verdienen. Niet voor niets worden met de regelmaat van de klok bedrijven overgenomen of gefinancierd door hedgefunds en durfkapitalisten. Veel winst uitkeren is ook niet verboden. Maar het is de vraag hoe wenselijk het is. Politieke partijen spreken er schande van. Maar schijnbaar machteloos toekijken hoe miljoenen aan gemeentelijk geld worden uitgekeerd aan aandeelhouders is niet voldoende. Gemeenten zouden er iets aan kunnen doen. En liever vandaag dan morgen. Zorggeld is voor de zorg en niet voor de aandeelhouder. Zorggeld is voor de zorg en niet voor de aandeelhouder. Contracten en afspraken Gemeenten kopen jeugdzorg in en dat moet zorgvuldig gebeuren. Het is belangrijk dat alleen eerlijke en kwalitatief goede bedrijven gecontracteerd worden. Bij veel gemeenten krijgt ieder bedrijf dat zegt jeugdzorg te kunnen leveren een contract. En worden er aan de voorkant geen afspraken gemaakt over bijvoorbeeld winstpercentages, vastgoedconstructies, loonkosten of kwaliteitseisen. Laat staan dat ambtenaren in de boeken van aanbieders duiken om echt te controleren of alles ook klopt. Een gemiddeld zorgbedrijf heeft 80 procent van de inkomsten nodig om de loonkosten te betalen. Als dat ineens 60 procent blijkt? Wat is daar dan aan de hand? En waarom is de eigenaar van een zorgbedrijf ook eigenaar van een groothandel in brandstoffen? Klopt dat wel? Door aan de voorkant te investeren in goede contracten en alles goed te controleren, voorkomen gemeenten veel ellende. Helaas hebben veel gemeenten geen mensen in dienst die jaarrekeningen echt doorgronden. Durven ze de lastige gesprekken niet aan of nemen ze de moeite niet? Het past niet om schijnbaar machteloos toe te kijken hoe geld aan aandeelhouders wordt overgemaakt en daar dan schande van te spreken. En tegelijkertijd naar Den Haag wijzen als er tekorten op de jeugdzorg ontstaan. Actie ondernemen Naast een goede contractering is contractmanagement essentieel. Doen bedrijven ook wat ze beloven? Houden ze zich aan de afspraken? En ondernemen gemeenten wanneer dat niet zo is ook echt actie? Spreken ze aanbieders aan? Maken ze heldere verbeterafspraken? Zeggen ze contracten op? En hoe is het mogelijk dat een bedrijf waarvan het contract uiteindelijk is opgezegd in de buurgemeente vrolijk door kan gaan? Machteloos toekijken hoeft niet Het inkopen van jeugdzorg is best een klus. En contractmanagement is dat ook. Maar het is ook geenrocket science. Wie de sluizen aan de voorkant wagenwijd openzet, moet niet klagen als hij natte voeten krijgt. Politieke partijen die schande spreken over winsten in de zorg moeten pleiten voor betere afspraken en ambtenaren met de tijd, de kennis en het lef om mensen aan afspraken te houden. Het past niet om schijnbaar machteloos toe te kijken hoe geld aan aandeelhouders wordt overgemaakt en daar dan schande van te spreken. En tegelijkertijd naar Den Haag wijzen als er tekorten op de jeugdzorg ontstaan. De gemeenten hebben zelf de sleutel tot succes in handen. Zorgcowboys met miljoenen winst? Niet klagen maar aanpakken! René Bolle is fractievoorzitter CDA Groningen, René Peters is Tweede Kamerlid CDA en woordvoerder jeugdzorg.

Bolle Blogt - Trek portemonnee voor Groningse sport

CDA CDA GroenLinks ChristenUnie D66 PvdA Groningen 13-09-2020 16:37

Afgelopen woensdag ging het in de gemeenteraad van Groningen tot diep in de nacht over Diftar. Daarvoor was al het trieste historische besluit genomen om de Drafbaan te sluiten. In die ronkende puinhoop was er weinig aandacht voor een motie die door de gehele coalitie om een uur of twee s ’nachts werd weggestemd. Waar ging die over? Tekort aan sporthallen Groningen kampt al jaren met een tekort aan sporthallen. Dat sporthal de Wijert en het Corpushuis ondertussen gesloopt werden maakte de situatie niet beter. Het gemeentebestuur erkende dit probleem echter niet. Tot uiteindelijk op 9 maart 2020 het rapport werd opgeleverd waaruit klip en klaar bleek waar de tekorten zich voordoen in de sport. Een tekort aan zwemwater, ijs en binnensportaccommodaties. Eindelijk erkenning voor de Sportkoepel - de koepel waarbij meer dan 90 verenigingen zijn aangesloten - die al jaren hamert op een goed onderzoek en erkenning van het capaciteitsprobleem. Dat er acht verenigingen gedwongen zijn om een ledenstop in te voeren en nog eens vijftien een wachtlijst hanteren zou een onwenselijke situatie moeten zijn voor elke sportwethouder. Dat er acht verenigingen gedwongen zijn om een ledenstop in te voeren en nog eens vijftien een wachtlijst hanteren zou een onwenselijke situatie moeten zijn voor elke sportwethouder. Motie Zes maanden na het uitkomen van het rapport werd het besproken in de gemeenteraad. Het tekort aan zwemwater en ijs zal worden meegenomen in de nieuwe plannen voor Kardinge, maar voor het nijpende tekort aan sporthallen is het afgelopen half jaar niets gebeurd. Sterker nog, de motie waarin het college wordt opgeroepen om zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden voor het korte termijn tekort en een plan te maken voor de bouw van een aantal sporthallen op de lange termijn, werd weggestemd door GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie. Geldboom Het is inmiddels geen verrassing meer. Waar ChristenUnie wethouder Jongman als raadslid jarenlang pleitte voor meer geld voor sport, wijst ze nu steevast naar buiten met de woorden: “we hebben geen geldboom in de tuin staan”. De bezuinigingen op sport staan iedere vrijwillige sportbestuurder nog vers in het geheugen. Een verhoging van de tarieven, afschaffen van de trainingsveldkorting, ieder jaar hangt er hen wel weer een zwaard boven het hoofd waar ze op moeten reageren. Tegelijkertijd heeft de coalitie, met de wethouder voorop, ieder jaar mooie woorden over het belang van sport. Keuzes Als het echter op daden aankomt wordt er naar de portemonnee gewezen. En dat argument klopt natuurlijk. De gemeente zit niet ruim in de slappe was. Maar zoals het thuis een keuze is waar je je geld aan uit geeft. Zo is dat bij een gemeente ook. Het is een keuze of je wél plannen maakt voor een nieuwe Oosterpoort van circa 170 miljoen en niet voor twee extra sporthallen. Het is een keuze of je wél voor circa 8 miljoen een cultuurcluster in het Ebbingekwartier bouwt en geen plannen maakt voor twee sporthallen. Het is een keuze of je wél een stadhuis verbouwt voor 19 miljoen en geen plannen maakt voor extra sporthallen. Het is een keuze of je de 100-jarige drafsport serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek uit laat voeren óf je zegt zonder overleg de huur op. Het is een keuze of je wél plannen maakt voor een nieuwe Oosterpoort van circa 170 miljoen en niet voor twee extra sporthallen. Appèl En het is ook een keuze of je naar buiten wijst naar een geldboom die niet bestaat, of dat je ondanks alle beperkingen vecht voor de dingen die je belangrijk zegt te vinden. Dat laatste ontbreekt bij dit gemeentebestuur en bij deze coalitie. De woorden zijn prachtig, maar als het op daden aankomt staat de sport in Groningen achter in de rij. Mijn partij zal blijven vechten voor de sport en gelukkig zijn resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst en blijft er hoop, het kan anders. Bij deze dan ook een appèl aan partijen als D66 en de ChristenUnie. Laten we de sport in Groningen serieus nemen en hen een perspectief bieden zodat we naast Groningen Kunst- en cultuurstad ook met recht kunnen zeggen: Groningen Sportstad.

Betalen per zak of per kliko restafval een goed idee?

CDA CDA Groningen 09-09-2020 12:56

Het CDA wil toewerken naar een circulaire economie. Het is daarvoor belangrijkom te zorgen voor minder restafval.Een simpele stap is het beter scheiden van afval. Op dit moment gebeurt dat in de gemeente Groningen vooral via nascheiding in de afvalverwerkers. Dit werkt goed bij plastic en drankkarton, maar bij GFT, papier en textiel geldt dat we dat veel beter vooraf kunnen scheiden. Op dit moment bevat het restafval in de gemeente Groningen tussen de 20 en 40% GFT, 16% papier en 10% glas en textiel. Het GFT wordt nog wel na-gescheiden, maar daar kan dan alleen nog maar groengas van gemaakt worden tegen relatief hoge kosten. Veel efficiënter is het composteren van GFT, maar daarvoor moet het schoon zijn en dus vooraf gescheiden. Landelijk is de doelstelling om tenminste 75% van het afval te scheiden. In Groningen halen we nu maar 60%. Dus we zullen ervoor moeten zorgen dat mensen hun afval beter gaan scheiden. Een financiële prikkel is daarbij effectief, dat zien we bij veel gemeenten waar een systeem van DIFTAR al is ingevoerd.Met DIFTAR wordt in het algemeen een afvalsysteem bedoeld, waarbij burgers betalen voor de hoeveelheid afval die zij aanbieden. Daarnaast hebben we in het bestuursakkoord met Haren afgesproken dat zij hun systeem van DIFTAR mogen houden. Tot zover een bondige samenvatting van de argumenten om voor DIFTAR te kiezen. De afgelopen jaren heeft de fractie van de voormalige gemeente Groningen zich vaak druk gemaakt over dumpingen van grofvuil en restafval. In de vorige collegeperiode is daarnaast ook al over DIFTAR gediscussieerd. De positie van de CDA-fractie was toen: zorg er nu eerst voor dat het beheer en onderhoud op orde is voor je een DIFTAR systeem gaat invoeren. Uit ervaringen in andere (stedelijke) gemeenten blijft dat daar het aantal dumpingen van afval vlak na de invoering van DIFTAR fors toeneemt. 'Het schoonhouden van de wijken en dorpen, het onderhoud van verharding en het groenonderhoud staat nu op matig. Breng dat nu eerst eens omhoog, voordat je DIFTAR wilt invoeren.' Het standpunt van het CDA Het standpunt van onze huidige fractie is dat de gemeente eerst moet zorgen dat de bestaande ontevredenheid bij veel inwoners over het onderhoud van de openbare ruimte en over dumpingen en zwerfafval verbetert! Het schoonhouden van de wijken en dorpen, het onderhoud van verharding en het groenonderhoud staat nu op matig. Breng dat nu eerst eens omhoog, voordat je DIFTAR wilt invoeren. Onze bezwaren richten zich met name op de nadelen van DIFTAR in delen van de gemeente waar nu al relatief veel afval op straat ligt en wordt gedumpt. Er zijn echter ook grote delen van onze nieuwe gemeente waar DIFTAR wel goed zal functioneren, in Haren functioneert het nu al jaren naar grote tevredenheid. Het probleem is echter dan het college een ander systeem van beprijzen voorstelt, niet op basis van gewicht, maar per keer dat een kliko wordt aangeboden. Het maakt dan niet uit hoe vol die kliko zit. Uit een kleine peiling onder onze achterban bleek dat veel leden vooral de nadelen zien van dit systeem per kliko. Zo verdwijnt een deel van financiële prikkel. Want stel je hebt nu elke twee weken een volle grijze container? Door DIFTAR ga je beter scheiden en is die kliko is na twee weken nog maar 75%. Maar je merkt daar vervolgens niks van, want je betaalt per kliko. Het zou veel effectiever zijn als de vrachtwagen gewoon elke kliko weegt, dan werkt de financiële prikkel veel beter. En mocht het wel lukken om een leging van dekliko over te slaan dan kan dat tot onhygiënische situaties leiden. Diftar op basis van gewicht Als er ondanks onze bezwaren nu wel een meerderheid in de raad voor DIFTAR is, dan pleiten wij voor een tarief op basis van gewicht. Dit kan overigens alleen in wijken en dorpen waar restafval in kliko’s gaat, omdat bij de ondergrondse stortcontainers een weegsysteem nog te kostbaar en storingsgevoelig is. Het grote probleem is dat volgens de wethouder een gemeente moet kiezen voor één systeem, dus of overal per kilo of overal per aanbieding. Hierover is sinds de bespreking in de raadscommissie op 2 september wel enige onduidelijkheid ontstaan, dat zal ongetwijfeld onderdeel worden van het debat in de raad!

Gebruik van lachgas in Groningen verboden vanaf 2021

CDA CDA Partij voor de Vrijheid ChristenUnie PvdA Partij voor de Dieren Groningen 09-09-2020 08:52

Er komt een verbod op het gebruik van lachgas in de gemeente Groningen. Het gebruik van lachgas in de openbare ruimte wordt verboden doordat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt aangepast naar aanleiding van een amendement van het CDA. Dit amendement wordt ondersteund door de Christenunie, SP, 100% Groningen, Partij voor de Dieren, PvdA, Stadspartij en PVV en heeft daarmee een meerderheid in de gemeenteraad. In april 2019 stelde de fracties van de CDA, Christenunie, 100% Groningen en de SP al schriftelijke vragen aan het college over de mogelijkheden voor een verbod op de verkoop van lachgas binnen de gemeente Groningen. Dit omdat het gebruik van lachgas als genotsmiddel een gevaar is voor de volksgezondheid en leidt tot overlast en onveilige situaties. Naar aanleiding van deze vragen mocht er geen lachgas verkocht meer worden bij evenementen in de openbare ruimte. Ook mensen die lachgaspatronen achterlaten op straat konden vanaf toen bekeuring verwachten. Het amendement dat de partijen indienen gaat nog verder en zorgt ervoor dat een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte mogelijk gemaakt wordt.Dit verbod is vergelijkbaar met het al bestaande verbod voor openlijk drankgebruik. Het plan betekent niet dat lachgasgebruik op straat overal verboden wordt, zegt fractievoorzitter René Bolle. 'Het college kan straks plekken aanwijzen waar een verbod gaat gelden. Op die manier kunnen boa's en politie de overlast gerichter tegengaan.' Het amendement wordt ingediend bij de raadsvergadering van 9 september.

CDA wil oplossing voor tekort aan sporthallen

CDA CDA Groningen 07-09-2020 07:39

De gemeenteraadsfractie van het CDA wil dat er zo snel mogelijk gestart wordt met oplossingen voor het tekort aan binnensportaccommodaties. Dit is zo hoog opgelopen dat clubs zijn gedwongen tot ledenstops en wachtlijsten. Het CDA vraagt hier al jarenlang aandacht voor en ziet dat ook het college het probleem eindelijk onderkend. CDA-woordvoerder Jalt de Haan ziet echter dat concrete oplossingen uitblijven. ‘In maart kregen we van het college te horen dat ze willen onderzoeken of een tijdelijke blaashal verlichting kan bieden. Dit is een oplossing voor de wintermaanden, omdat hockey en korfbal dan in de zaal gaan sporten. Het is nu een half jaar later en tussentijds zijn we niks opgeschoten, waardoor we tegen dezelfde problemen als de afgelopen jaren aankijken.’ Daarom dient het CDA in de raadsvergadering van woensdag een motie in nog dit jaar tijdelijke voorzieningen te realiseren om in de leemte te voorzien. ,,Inmiddels zijn acht verenigingen gedwongen tot een ledenstop en nog eens vijftien hanteren een wachtlijst’’, zegt De Haan. Er zijn zelfs verenigingen die te horen hebben gekregen dat er vanaf oktober geen ruimte meer is om te trainen. Een voorbeeld daarvan is zaalvoetbalvereniging DWS Oosterpoort. Ook de Groningse basketbalsport heeft een nijpend probleem in de stad. Zo zijn Basketbal Vereniging Groningen en Scylla na de sluiting van hun thuisbasis in het Corpushuis nu al een jaar aangewezen op de sportzaal van het Gomarus College. Vooral bij wedstrijden is dat behelpen, zonder tribune of kantine. ,,Dat is geen houdbare oplossing.’’

Nog veel onzekerheid voor dorpshuizen Ten Boer

CDA CDA Groningen 02-09-2020 12:21

Vanwege de herindeling moet er nieuw beleid komen voor de sociaal culturele accommodaties. Het CDA wil beginnen met het uitspreken van waardering voor al die vrijwilligers die er voor zorgen dat dorpshuizen, buurtkamers, buurtcentra en multifunctionele centra draaiende worden gehouden. Voor hen was deze harmonisatie een extra spannend moment. In de nieuwe nota leest het CDA veel punten waar we ons inhoudelijk in kunnen vinden. Zo is het goed dat er wordt gestreefd naar maatwerk, meer samenwerking en een goede balans tussen wijkactiviteiten en commerciële activiteiten. Toch blijft er nog veel onzeker, doordat het college gekozen heeft voor twee fases. In de reacties lezen we veel teleurstelling, vooral uit Ten Boer, omdat er voor is gekozen om de komende jaren het huidige beleid van de drie voormalige gemeenten voort te zetten. Waar accommodaties in de voormalige gemeente Groningen en Haren konden rekenen op veel (financiële) steun, moesten de dorpshuizen in Ten Boer het met een stuk minder doen. Zo geeft het bestuur in Thesinge aan het hoofd niet veel langer boven water te kunnen houden, is er teleurstelling dat er nog geen nieuw dorpshuis in Ten Boer lijkt te komen en merkt het dorpshuis in Woltersum dat de verzekering flink is gestegen. Het contact met de gemeente is door de grote organisatie in de nieuwe gemeente lastiger en dorpshuizen vrezen voor de administratieve rompslomp. Kortom, de herindeling lijkt voor Ten Boer op dit vlak niet bepaald gunstig uit te pakken. Dit terwijl er, terecht of onterecht, andere verwachtingen zijn gewekt bij de dorpshuizen. Financieel is het voor veel accommodaties lastig. Dit komt onder andere omdat de jaarlijkse indexering niet opweegt tegen de kostenstijgingen. Wat het CDA betreft komt hier een oplossing voor. Ook is het onzeker wat het effect gaat zijn van de bezuiniging van 100.000 euro. Deze gaat ten kosten van de investeringsruimte en het groot onderhoud, omdat die budgetten al te laag waren. Maar hoe het groot onderhoud van de gebouwen in toekomst wordt opgelost is nog niet duidelijk. Kortom, deze nota roept meer vragen op dan het antwoorden lijkt te geven. En bestaat uit veel mooie woorden, maar het blijft wachten op echte concrete maatregelen waar de besturen op verder kunnen bouwen.

Loek Punt ontvangt zilveren CDA speld

CDA CDA Groningen 29-07-2020 10:01

Donderdag 23 juli jl.is onze penningmeester Loek Puntonderscheiden met een zilveren CDA speld. Loek is al meer dan 13 jaar lid van ons bestuur. Hij heeft meerdere jaren twee bestuursfuncties vervuld en is al lange tijd actief in de fractie. Wij danken Loek voor zijn ongekende en bijzondere inzet en vinden de onderscheiding dan ook meer dan verdiend! Loek heeft de onderscheiding donderdag bij de receptie van Camping Dijk &Waardopgespeld gekregen door zijn vrouw Marijke in het bijzijn van vrienden en familie.

Vakantie vierende politici

CDA CDA Groningen 29-07-2020 10:01

Vakantie vierende politici Er zijngenoeg redenen te verzinnen om het niet over de zomervakantie van politici te hebben. Vakantie vierende politici zijn een dankbaar doelwit voor boze burgers op sociale media. Maar politici die altijd op hun post blijven, lopen weer het risico als monomane workaholics te worden beschouwd. Hebben politici niet ook recht op vrije tijd en een gezinsleven dat is onttrokken aan het publieke oog? Moeten zij hun privacy inleveren omdat zij ervoor hebben gekozen om de publieke zaak te dienen? Enige rust op z’n tijd komt het functioneren van politici bovendien alleen maar ten goede. Overwerkte, door de waan van de dag opgeslokte leiders, verliezen het essentiële vermogen om hoofdzaken van bijzaken te scheiden, zo valt bijvoorbeeld op te maken uit het boekIn Sickness and in Power: Illness in Heads of Government During the Last 100 Yearsvan de Britse politicus en medicus David Owen. Personalisering van de politiek De opmars van vakantiefoto’s van onze politici lijken dan ook niet zozeer een teken van democratische gezindheid als wel een gevolg van wat doorgaans de personalisering van de politiek wordt genoemd: het idee dat politiek meer dan ooit om personen en minder om programma’s en partijen draait. Kiezers zouden zich in hun keuze tegenwoordig vooral laten leiden door de indruk die ze hebben van de persoon van de politicus en minder door de standpunten van een partij. Hoewel uit kiezersonderzoek blijkt dat dit maar in zeer beperkte mate het geval is, heeft deze theorie het gedrag van politici in ieder geval sterk beïnvloed. Meer dan ooit proberen zij tegenwoordig behalve hun standpunten ook hun authentieke persoonlijkheid te slijten. In interviews en ook via sociale media als Twitter en Facebook maken zij de kiezer deelgenoot van allerlei op het oog politiek weinig relevante privézaken als het gezinsleven, de persoonlijke hobby’s, de favoriete televisieserie, de strijd tegen de kilo’s of de verrichtingen van het eigen voetbalteam. In het verledenzijn er genoeg voorbeelden van politieke leiders die hun persoonlijke hobby’s uitventten, zoals Winston Churchill met zijn schildersezel, De Duitse oud Bondskanselier Helmut Schmidt achter de vleugel en in Nederland natuurlijk Dries van Agt op zijn eeuwige wielrenfiets. Maar de politisering van het persoonlijke lijkt zeker sinds de introductie van Twitter en Facebook een nieuw stadium te hebben bereikt. Zo zijn we in Nederland alleen al in de afgelopen maanden geconfronteerd met de liefdesbaby van Fleur Agema, een macarena dansende Alexander Pechtold, de publieke ontlading van Frans Timmermans bij de promotie van zijn voetbalploeg en de vreugde van verschillende Kamerleden omdat Netflix een nieuwe serie afleveringen vanHouse of Cardsheeft besteld. Voorbeeldfunctie Een politieke cultuur waarin de persoon achter de politicus zo belangrijk wordt gemaakt maakt politici enerzijds misschien normaler, anderzijds maakt het ze ook extra kwetsbaar. Als de persoon achter het standpunt net zo belangrijk wordt geacht als het standpunt zelf zal immers niet alleen het standpunt maar ook de persoon kritischer tegen het licht worden gehouden. Het verwijt dat leer en leven niet met elkaar in overeenstemming zijn, ligt dan al snel op de loer. Afhankelijk van de aangehangen ideologie wordt niet alleen het gezinsleven, maar ook de vakantie een relevant politiek feit. Dat geldt ook voor de vraag waar, hoe en hoe lang politici op vakantie gaan. Het begint al bij de vakantiebestemming. Moet een politicus die het eigen land een warm hart toedraagt niet in eigen land op vakantie? Waarom zou je naar het buitenland gaan als je over het eigen land in de laatste verkiezingscampagne nog uitvoerig de loftrompet hebt gestoken? Zeker in tijden van crisis verwacht men in ieder geval van politici een voorbeeldfunctie en daarbij hoort een bescheiden vakantie in eigen land. Om die reden wandelt Angela Merkel in de Duitse Alpen en vierde de voormalig Franse president François Hollande vakantie in een door de Franse staat aangekocht zomerverblijf in Besançon. Aanvankelijk drong Hollande er ook bij zijn kabinetsleden op aan om het goede voorbeeld te geven en in eigen land te blijven. Ook in dat opzicht wilde hij breken met zijn voorganger Nicolas Sarkozy, wiens regeerperiode soms een aaneenschakeling leek van luxueuze vakanties in mondaine oorden. In Nederlandzijn de vakanties van politici tot nu toe minder gepolitiseerd dan in Duitsland, of Frankrijk. In Duitsland is de bevolking tegenwoordig beter bestand tegen foto’s van politici in zwembroek. Zelfs de publicatie van een (stiekem gemaakte) foto van voormalig bondskanselier Helmut Kohl in badkleding bracht de Duitse democratie niet aan het wankelen. Strandpoliticus Een beproefd middel om de buitenwereld te laten merken dat er gewoon wordt doorgewerkt is dreigen om de Tweede Kamer en bewindslieden te laten terugkeren voor een spoeddebat. Vooral erkend workaholic Geert Wilders en de nimmer versagende SP-fractie verstoren graag de zomerrust van hun collega-parlementariërs. Meestal komt het er niet van, maar zowel bewindslieden als fractieleden dienen er wel permanent rekening mee te houden dat ze mogelijk spoorslags naar Den Haag moeten. Doen zij dit niet, dan is hoon hun deel, zoals de GroenLinks-fractie ooit merkte. Bij het spoeddebat over de eurocrisis bleek de helft van de GroenLinks’ers nog met vakantie. ‘Strandpartij’, schamperde blonde Geert tot grote hilariteit van de Tweede Kamer. De terughoudendheid van onze media en politici staat in schril contrast met de luidruchtige reacties die op Twitter te vinden zijn bij begin en einde van ieder parlementair reces. Dat reces hetzelfde is als vakantie blijft een hardnekkig misverstand. Tegenwoordig proberen veel politici die indruk weg te nemen door hun volgers tijdens het parlementair reces bijna dagelijks op de hoogte te houden van hun drukke agenda. Zo leren we onder meer dat een SP-Kamerlid tijdens de kerstvakantie met chauffeurs op pad is geweest om banketstaven bij bejaardenhuizen te brengen, dateen VVD-Kamerlid in militair uniform deelnam aan een oefening van de Pantsercompagnie 112 en dat Ard van der Steur als Kamerlid met eigen ogen heeft gezien hoe dagvers brood op transport naar de afnemers ging. Onmisbaar Het politieke kerkhof ligt vol politici die tijdens hun vakantie plots onmisbaar bleken. Zo zal de naam van een voormalig PvdA-voorzitter wel eeuwig verbonden blijven aan haar verzuim om direct haar fietsvakantie af te breken toen beginjaren negentig in de PvdAdeWAO-crisis uitbrak. Hoewel ze daarvoor acceptabele privéredenen kon aanvoeren, werd ze vervolgens door de partijtop als zondebok geslachtofferd. De positie van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes wankelde eveneens omdat hij tijdens zijn kerstvakantie in Thailand op het strand bleef liggen terwijl in een ander deel van het land de tsunami duizenden slachtoffers had gemaakt. Dat de termen crisis en noodsituatie aan inflatie onderhevig zijn, merkten de burgemeesters Jozias van Aartsen (Den Haag) en Aleid Wolfsen (Utrecht). Beiden kregen de wind van voren omdat zij niet direct hun vakantie hadden afgebroken nadat hun stad zwaar was getroffen door respectievelijk een lichtelijk uit de hand gelopen demonstratie in de Schilderswijk en het vrijkomen van asbest in een flat in Kanaleneiland. Dankzij de mobiele telefonie is er nu geen enkel excuus meer mogelijk voor de politicus op vakantie. Daarbij geldt de vuistregel dat terugkeren voor een storm in een glas water altijd beter is dan verder als een strandpoliticus door het leven te moeten gaan. Welke gevolgen dit heeft voor het gezinsleven van politici kan later worden vernomen in roddelblad én tegenwoordig ook kwaliteitskrant. Wat dat betreft hadden politici het vroeger makkelijk. Zo was premier Joop den Uyl in de zomer van 1974 een tijdlang letterlijk onvindbaar tijdens zijn vakantie in Portugal. In samenspraak met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ging de Portugese politie naarstig op zoek naar de Nederlandse premier. Na dagen speurwerk werd Den Uyl uiteindelijk op een camping nabij Lissabon gevonden terwijl hij volgens de overlevering in zijn korte broek sardientjes aan het bakken was. Goedaardig als hij was bood hij de Portugese dienders een vismaaltijd aan alvorens hij onverwijld terugkeerde naar Nederland.

Woordvoering René Bolle voorjaarsbrief 2020: 'Sorry'

CDA CDA Groningen 01-07-2020 10:13

'Voorzitter, ik denk dat ik, voordat ik begin, mijn excuses moet aanbieden aan de raad en het college. Ik vind het best wel een beetje confronterend. Natuurlijk, ik was me ergens in mijn achterhoofd wel een beetje van bewust. Maar gisteren, toen ik er wat verder indook, toen pas kwam ik erachter dat het nog veel erger was dan ik dacht. Dus daarvoor mijn excuses. Sorry. Dat had anders gekund. Nee, dat zeg ik verkeerd: dat had anders gemoeten. De voorjaarsbrief.Realistisch, Onvoldoende tot zwak, Zorgelijk, Crisis. Dat is in een notendop de voorjaarsbrief. Het college heeft nog geen richting aangegeven over hoe de knelpunten opgelost zouden moeten worden. Maar wil daarover het gesprek aan. Het is makkelijk om te zeggen: 'Ja, als het slecht gaat dan wilt u wel een open gesprek over hoe we de pijn samen gaan verdelen.' Maar dat zou niet helemaal recht doen aan de situatie. Ik zie namelijk een mooie opwaartse trend die bij de vorige begroting is in gezet en nu met deze voorjaarsbrief en bijlagen wordt voortgezet. Hou deze transparantie vast en breng het elke keer weer een stukje verder. Transparantie is natuurlijk mooi, maar dat brengt je op zichzelf nog nergens. We moeten het hebben over de financiën Wat is volgens het CDA de lijn die moet worden gekozen voor de begroting voor 2021?Ja, en dan ben ik nog maar net begonnen en loop ik er toch weer tegenaan. Doe je zo je best om het er niet wéér over te hebben. Niet die grijsgedraaide plaat waar ik net m’n excuses nog voor gemaakt heb: De financiën van de gemeente Groningen.Ik heb namelijk wat begrotings- en voorjaarswoordvoeringen terug gelezen van de afgelopen jaren. En wat moet dat een kwelling geweest zijn voor jullie. Jaar op jaar hetzelfde verhaal van het CDA. 'Het gaat niet goed, we geven teveel geld uit. Het roer moet om. Terug naar de basis. Richt je op kerntaken.' El-ke-keer-maar-weer. Niet meer markt, niet meer overheid, maar meer samenleving. En ieder college en coalitie, de een nog groener of progesieverderder dan de ander, ging gewoon door op dezelfde voet. Ze zagen het wel. We hadden het er wel over. Zelfs aan de informateurstafel met mevrouw van Gent. Het worden zware tijden, met gigantische opgaven. Maar échte verandering? Jaren lang hetzelfde liedje, ook van mij. 'En partijen die zeggen we moeten anticyclisch investeren: We zijn helemaal niet in de positie om nu anti-cyclish te investeren, want als de coalitie een reserve ziet dan weten ze niet hoe snel ze het weer uit moeten geven.' Maar genoeg is genoeg. Je kunt ook doorschieten. Vandaar mijn excuses. Maar ik hoop wel dat jullie me daar een beetje bij willen helpen zodat ik volgend jaar, of misschien bij de begroting in november al, wat anders kan gaan zeggen. En partijen die zeggen we moeten anticyclisch investeren: We zijn helemaal niet in de positie om nu anti-cyclish te investeren, want als de coalitie een reserve ziet dan weten ze niet hoe snel ze het weer uit moeten geven. Sorry, ga ik weer. Zoals ik zei: ik heb hulp nodig. Gaan voor een duuzame financiële positie Wat zou mij helpen? Maak stappen naar een duurzame financiële positie van de gemeente. Niet door nu keihard te bezuinigen, dat heeft geen zin. Maar ook niet door weer eenzijdig te wijzen naar Den Haag. El-ke-keer-maar-weer. We hebben een probleem en als we meer geld krijgen van het rijk, dan is het opgelost. Het is net zo’n grijsgedraaide plaat als de plaat die u van mij zo vaak gehoord heeft de afgelopen jaren.Het is niet de oplossing. Maak daarom alsjeblieft werk van échte verandering en ga toe naar een robuustere financiële positie. Pas dan kun je zeggen dat financiën dienend zijn. En dan kun je ook bij een volgende crisis écht anti-cyclisch investeren, omdat je daarvoor een reserve hebt, nu kunnen we ons dat helemaal niet permitteren. Maar dus werk van echte verandering. Vooral in beleid.Verandering op de BUIG. Waar we jarenlang te weinig mensen perspectief kunnen bieden.Verandering op de jeugdzorg. Waar alleen maar meer en meer jongeren zorg krijgen.Verandering op de WMO. Waar we moeten gaan naar een systeem waar centraal staat wat mensen nodig hebben en niet waar mensen recht op hebben.En laat het adagium: we gaan er niet over, maar we zijn er wel van... los. Laat het los. Stop ermee. Dat kunnen we simpelweg niet betalen. Net zoals dingen als Voedselvisies. Niet nodig. 'Maak daarom alsjeblieft werk van échte verandering en ga toe naar een robuustere financiële positie.' Wat is dan wel nodig volgens het CDA, wat moet overeind blijven? Woningbouw.En alles wat daarom heen hangt. Het gaat al lastig genoeg zijn om ervoor te zorgen dat we mooie nieuwe wijken kunnen realiseren voor de gemeente. Maar dat is wel hard nodig om iedereen een betaalbaar huis te kunnen bieden. Van student tot bejaard. Van sociale huur tot een dure koop en alles wat er tussen zit. Beheer en Onderhoud.Inwoners betalen veel belasting in deze gemeente, dus ze mogen er ook van uit gaan dat de gemeente hun directe leefomgeving goed onderhoud. Armoedebeleid.In Groningen groeit een te groot deel van de kinderen op in armoede. Dat is een te groot probleem om op de lange baan te schuiven. Sport.Ik zie dat het college daar goeie dingen over zegt. Verenigingen ondersteunen en meer capaciteit realiseren. Uitstekend. En als laatste zorg. Die gedroomde transformatie. Daar zijn we helaas nog niet, maar die is echt essentieel. 'Maar het is nu, misschien nog wel meer dan ooit, het is nu echt noodzakelijk om ambities bij te stellen.' Never waste good crisis Never waste a good crisis. We hadden in Groningen al langer een crisis, maar er is nog een flinke schep bovenop gekomen. Misschien dat het nu indaalt.Wat we nodig hebben is een visie. Een visie op hoe we de gemeente zo positioneren dat zij ervoor zorgt dat de samenleving in Groningen het beste tot zijn recht komt. Een gemeente die faciliteert en ondersteunt en niet alles naar zich toe trekt. En dat kan een groene gemeente zijn, waarin we ervoor zorgen dat we CO2 neutraal zijn. Misschien dan niet in 2035, maar in 2050. Dat kan ook een gemeente zijn waarin we ervoor zorgen dat we regen opvangen en hittestress tegengaan. Dat kan ook een gemeente zijn waarin we voorop lopen in circulaire economie.Dat kan een sociale gemeente zijn waarin we een andere benadering kiezen voor mensen in de bijstand. Maar het is nu, misschien nog wel meer dan ooit, het is nu echt noodzakelijk om ambities bij te stellen. Prioriteer. Maak keuzes. En wees eerlijk en transparant in wat wel kan en wat niet. Want voorzitter ook in het geval dat we een boel meer geld krijgen van het rijk. Stel nou eens dat dat gebeurt. Zelfs dan. Dan zijn we misschien tijdelijk uit de brand, maar dan zijn we er nog lang niet.Wij willen in deze zaal zo ontzettend veel met en voor onze prachtige gemeente. Allemaal met de beste bedoelingen. En het kan onmogelijk allemaal.Sorry.'

CDA wil starten met lief-en-leed-straten in strijd tegen eenzaamheid

CDA CDA Groningen 01-07-2020 08:58

Het CDA wil dat er in Groningen gestart wordt met lief-en-leed-straten. In een lief-en-leed-straat proberen vrijwilligers bewoners onderling met elkaar in contact te brengen. Deze vrijwilligers krijgen van de gemeente een klein potje geld op zak om kleine activiteiten te organiseren of zieke buren een bloemetje te brengen. Eenzaamheid is een groot probleem in de gemeente Groningen. Ruim 45% van de bevolking in Groningen voelt zich eenzaam, waarvan een deel zelfs ernstig eenzaam. Ondanks dat er al een aantal projecten lopen, vindt het CDA dat er meer moet gebeuren om eenzaamheid terug te dringen. Het CDA dient daarom tijdens het voorjaarsdebat een motie in om te starten met deze lief-en-leed-straten. In Rotterdam en Den Haag zijn deze straten succesvol in de strijd tegen eenzaamheid. Deze gemeenten hebben samen al meer dan achthonderd lief-en-leed-straten. 'In deze corona-tijd is eenzaamheid toegenomen. Juist dit is hét moment om te starten met lief-en-leedstraten.', aldus fractievoorzitter René Bolle. Vorig jaar stelde het CDA al schriftelijke vragen in de hoop dat er gestart kan worden met lief-en-leed-straten. Destijds gaf het college aan dat het initiatief vooral vanuit de inwoners zelf moest komen. In navolging van het plan ontving de fractie al diverse inwoners die graag willen starten met deze straten. Inmiddels ziet een meerderheid van de raad de meerwaarde van het plan en wordt de motie breed gesteund.