Nieuws van Partij voor de Dieren in Groningen inzichtelijk

1808 documenten

De provinciale fractie van de Partij ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 26-08-2019 09:08

De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren vraagt om een diervriendelijke aanpak van “ongewenste vreemdelingen'” als ze worden gezien in de Groningse natuur. De provincie Groningen lijkt te kiezen voor het doden van de wasbeer, de wasbeerhond en een eendje, de rosse stekelstaart, door jagers. Er zijn daarom vragen gesteld ( https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-bestrijden-invasieve-diersoorten) https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-vraagt-om-diervriendelijke-aanpak-ongewenste-diersoorten

De Partij voor de Dieren in de ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 19-08-2019 15:25

De Partij voor de Dieren in de Staten van Groningen vraagt het provinciebestuur ( https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-zienswijze-gaswinning-rottumerplaat ) om alles uit de kast te halen om de gaswinning boven Schiermonnikoog en Rottumerplaat te voorkomen. De provincie kan samen met andere tegenstanders, zoals de eiland- en kustgemeenten, de provincie Friesland en de Waddenverenging een niet te negeren proteststem laten horen. De Partij voor de Dieren vindt het volstrekt onbegrijpelijk dat, notabene zo dicht bij een zeer kwetsbaar natuurgebied, toch weer fossiele brandstoffen naar boven worden gehaald. https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-onderste-uit-de-kan-tegen-gaswinning-rottumerplaat

Niet alles in de provincie Groningen ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 13-08-2019 08:50

Niet alles in de provincie Groningen ligt in handen van het provinciale bestuur. Er zijn veel zaken waarover gemeentes zelf mogen beslissen (binnen de kaders hen gesteld). Het wegvangen en doden van tien ganzen is daar een voorbeeld van. Onze lokale werkgroep was net als omwonenden van het Heeresveld in Nieuwe Pekela geschokt door de radicale en dodelijke aanpak van de gemeente ten gunste van een aantal zwemmers. Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen, heeft zij een open brief geschreven met het verzoek aan de gemeenteraad om dit te bespreken tijdens hun Raadsvergadering. https://www.westerwoldeactueel.nl/2019/08/13/college-pekela-verklaart-bewoners-heeresmeer-vogelvrij/

Onze mening over de haalbaarheid van ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 12-08-2019 08:34

Onze mening over de haalbaarheid van de energietransitie en het grote belang van consuminderen. Geschreven door Kirsten de Wrede en Ankie Voerman https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/De-energietransitie-is-niet-genoeg-24706956.html

De Partij voor de Dieren wil geen ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 11-08-2019 09:36

De Partij voor de Dieren wil geen door jagers beheerd Centraal Meldpunt voor ongevallen waarbij groot wild is betrokken. Volgens de partij komt het de overlevingskansen van een ree niet ten goede als een jager over het leven van het dier mag beslissen en heeft daarom schriftelijke vragen ( https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schrif-te-lijke-vragen-inzake-nieuwe-valwildregeling ) gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Fractievoorzitter Ankie Voerman noemt een centraal meldpunt waarbij het gewonde dier centraal staat waardevol, maar binnen het plan voor Noord Nederland gaat de melding rechtstreeks naar jagers. “Het feit dat jagers over het leven van gewonde dieren mogen beslissen in plaats van een dierenarts, vinden wij fout en oneerlijk tegenover het dier. Jagers hebben geen geneeskundige achtergrond en zijn bovendien hobbymatige doders. Gewonde dieren zijn daardoor vrijwel kansloos”, aldus Voerman. . https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/gewonde-reeën-hebben-geen-overlevingskans-bij-jagers

Fractievoorzitters Kirsten de Wrede ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 23-07-2019 13:00

Fractievoorzitters Kirsten de Wrede (Stadsfractie) en Ankie Voerman (Statenfractie) schreven een opiniestuk over de noodzaak tot een maatschappelijke revolutie, die ertoe leidt dat individuen niet langer gedwongen zijn om de wereld om hen heen te zien als grondstof, maar als wat zij is: onze leefwereld.✅✊ https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/de-energietransitie-is-niet-genoeg

De Partij voor de Dieren is tegen ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 16-07-2019 12:39

De Partij voor de Dieren is tegen het verstrekken van een vergunning door de provincie Groningen voor de bijstook van 1600 kton biomassa per jaar door de RWE Centrale in de Eemshaven en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld ( https://groningen.partijvoordedieren.nl/uploads/site/groningen/20190716_SV_MER_RWE.docx ) aan het college van Gedeputeerde Staten. De partij noemt de verduurzaming een papieren waarheid, omdat het verbranden van hout tot 15% meer Co2 uitstoot dan het verbranden van steenkool. Bomen worden voor het maken van houtpellets massaal gekapt en verstookt. Fractievoorzitter Ankie Voerman: "We zitten met een ernstige klimaatcrisis en een enorm verlies aan biodiversiteit, iedere dag worden we er mee geconfronteerd. En toch kiezen we voor het verbranden van bomen, waardoor juist de klimaatcrisis en het biodiversiteitsverlies verder in het zadel worden geholpen". https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/duurzaamheid-biomassa-is-een-papieren-waarheid

Vandaag voerden we actie. Aanleiding ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 13-07-2019 16:24

Vandaag voerden we actie. Aanleiding was de stalbrand afgelopen zondag waar 100.000 kippen levend verbrandden. In tegenstelling tot de reacties op de berichten hierover op bv RTV Noord waren de reacties op straat voornamelijk meelevend. We spraken met mensen over de bio-industrie, over stalbranden, die veel te vaak voorkomen en over plantaardig(er) eten.

De Partij voor de Dieren organiseert ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 12-07-2019 12:09

De Partij voor de Dieren organiseert zaterdag een herdenkingsbijeenkomst op de Grote Markt in Stad voor de kippen die omkwamen bij de brand in twee kippenschuren in Kiel-Windeweer. Dat de brand in de kippenschuren waarschijnlijk is aangestoken, doet volgens Voerman niets af aan de ernst van de zaak. 'Natuurlijk is het nog erger dat iemand deze dieren bewust heeft verbrand. Maar stalbranden zouden niet zo ontzettend veel slachtoffers moeten maken. De dieren worden opgeslagen als bulkgoederen en kunnen geen kant op. Brandpreventie, zoals een sprinklerinstallatie, is niet verplicht.' https://www.rtvnoord.nl/nieuws/210850/Partij-voor-de-Dieren-herdenkt-duizenden-verbrande-kippen-Kiel-Windeweer Partij voor de Dieren herdenkt duizenden verbrande kippen Kiel-Windeweer - #rtvnoord

De Partij voor de Dieren ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 09-07-2019 15:22

De Partij voor de Dieren statenfractie Groningen wil dat er provinciale kaders opgesteld worden voor de ontwikkeling van drijvende zonneparken. De partij vreest een wildgroei aan zonnepanelen op plassen en meren, met negatieve gevolgen voor dieren, natuur en landschap. De zorgen zijn onder andere ingegeven door de plannen om bij Sellingerbeetse 130.000 panelen te plaatsen in een voormalige zandwinningsplas. De fractie stelt vragen ( https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-drijvende-zonneparken ) aan het College. https://groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-pas-op-de-plaats-voor-drijvende-zonneparken