Nieuws van SP in Groningen inzichtelijk

2424 documenten

Jimmy Dijk en Sandra Beckerman in top 10 van lijst voor Tweede Kamerverkiezingen

SP SP Groningen 22-09-2020 19:43

Vandaag presenteerde de SP het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Groninger SP’ers Sandra Beckerman (6) en Jimmy Dijk (10) zijn voorgedragen als kandidaat-Kamerleden.

Beckerman was voorzitter van de SP-afdeling Groningen, fractievoorzitter in Provinciale Staten en was de afgelopen jaren in de Tweede Kamer woordvoerder Gaswinning, Wonen en Klimaat. 

Jimmy Dijk is de hoogste nieuwkomer op de lijst van de SP voor de Kamerverkiezingen. Dijk was de afgelopen tien jaar raadslid in Groningen, waarvan de afgelopen 7,5 jaar fractievoorzitter. 

SP-afdelingsvoorzitter Daan Brandenbarg:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/jimmy-dijk-en-sandra-beckerman-in-top-10-van-lijst-voor-tweede-kamerverkiezingen“Ik ben trots op onze Sandra en Jimmy, twee fantastische SP’ers. Met hun analyse, activisme en alternatieven hebben zij een belangrijke rol in onze afdeling en regio. En die blijven ze natuurlijk ook houden.”

Naast Beckerman en Dijk staat ook Fenna Feenstra op plek 17 op de conceptlijst. Fenna is al lang actief voor de SP-afdeling Groningen en was fractievoorzitter in de Friese Provinciale Staten. 

Brandenbarg: “Aanstaande donderdag bespreken de leden van de SP-afdeling Groningen het conceptprogramma en de conceptlijst en blikken we alvast vooruit op de campagne.”

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP: De Oosterpoort behouden in plaats van nieuw muziekcentrum

SP SP Groningen 21-09-2020 12:34

De SP wil dat het gemeentebestuur alsnog onderzoek gaat doen naar de mogelijkheid om De Oosterpoort met de nodige aanpassingen op de huidige plaats te behouden, in ieder geval voor een langere periode.

De fractie had hier meerdere keren om gevraagd, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Wel lijken de plannen voor een nieuw muziekcentrum in sneltreinvaart door te denderen. De SP vindt de huidige plannen onverstandig en financieel niet goed onderbouwd. Ook gezien de crisis waarin de wereld en met name de evenementenbranche zich momenteel bevindt. Een kritische blik en een nieuw waardeoordeel is nodig.

Video of SP wil onderzoek naar behoud huidige Oosterpoort

Kort geleden werden er een aantal mogelijke locaties voor het nieuwe muziekcentrum als impressie getoond aan de raad. Hierbij is de aanname dat De Oosterpoort hoe dan ook gaat verdwijnen, maar daarvoor nog wel tenminste tien jaar mee moet. De SP denkt dat dit met de nodige aanpassingen naar twintig jaar verruimd kan worden om de huidige ontwikkelingen beter op te vangen.

Daarnaast vraagt de SP zich af of het de wens van Groningers is om een nieuw, duur muziekcentrum met grote pophal te bouwen of dat dit een ambitieus plan is uit de bestuurskamer.

SP-raadslid Lucy Wobma:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-de-oosterpoort-behouden-in-plaats-van-nieuw-muziekcentrum“Voor de coronacrisis was de bouw van zo'n pophal al een gok. Zo'n hal moet gevuld worden en de wereldwijde competitie om bands is enorm. De multinational Live Nation heeft een monopoliepositie en die zet hun bands liever in hun eigen zalen in Amsterdam neer. Mocht er toch vraag zijn naar grotere acts met meer bezoekers dan kan MartiniPlaza dat wat de fractie betreft prima aan. Daarnaast is de de financiële positie van de gemeente door corona nog slechter geworden dan die al was en is nog helemaal niet duidelijk hoe zich dat verder gaat ontwikkelen."

De SP heeft vragen ingediend bij het gemeentebestuur om op bovenstaande en een aantal andere vragen antwoord te krijgen. Er wordt binnen drie weken antwoord verwacht.

Reageren? Graag! Mail naar fractiegroningen@sp.nl

Zie ook: Lucy Wobma

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP wil gezamenlijke aanpak voor horeca in Groningen

SP SP Groningen 16-09-2020 15:19

De SP wil dat het gemeentebestuur het voortouw neemt om een convenant te sluiten met de Groningse horeca. Dat is nodig want de problemen en zorgen zijn groot in de horeca, die hard wordt getroffen door corona en verlies aan omzet.

SP Groningen heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met verschillende horeca-ondernemers en nachtburgemeester Merlijn Poolman. Hieruit blijkt dat de ondernemers mee willen werken en daarbij ideeën willen aandragen.

SP-raadslid Lucy Wobma:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-wil-gezamenlijke-aanpak-voor-horeca-in-groningen“De SP wil benadrukken dat de volksgezondheid voorop staat. Lokaal ziet de SP-fractie echter ook ruimte om horeca-ondernemers meer te steunen.“

De SP ziet graag een convenant met het gemeentebestuur en Groningse horeca dat afspraken bevat over:

De avondklok af te schaffen of in ieder geval steeds verder te verruimen. Het instrument werkt moment onvoldoende en heeft ook negatieve gevolgen voor de omzet, maar ook voor drukt rol straat en dus de volksgezondheid. Verhuurders van panden waarvan de uitbater failliet dreigt te gaan over tijdelijke kwijtschelding van de huur. Leegstand is in niemands belang. Het kwijtschelden van de gemeentelijke lasten.  Het gezamenlijk optrekken van onze burgemeester met horeca-ondernemers van Groningen en die van andere steden met grotere uitgaansgebieden om meer steun vanuit Den Haag te krijgen.

De SP heeft samen met een aantal andere fracties dit onderwerp op de agenda van de raad gezet zodat het gemeentebestuur op pad kan worden gestuurd met een gerichte opdracht dat voor meer perspectief moet zorgen bij de Groningse horecaondernemers. 

Zie ook: Lucy Wobma

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Klimaatagenda en de RES, rechtvaardig verduurzamen

SP SP Groningen 16-09-2020 11:55

Vandaag stonden de klimaatagenda en de RES op de agenda van de Statencommissie. 

SP Statenlid Joke Lesman-Veenstra “Bij de klimaathoorzitting vorige week werd duidelijk dat er bij onze inwoners nog veel winst te halen is; vooral bij de groep met een laag inkomen. Wij willen het College graag iets meegeven; ga op zoek naar een vorm waarbij de afbetaling van een eventuele lening lager is dan de besparing op de energierekening; geef mensen er echt direct iets voor terug. Zo krijg je mensen mee. En het is ook goed voor onze provincie; elk beetje extra geld wordt direct uitgegeven in onze regio.” 

We hebben onze zorgen geuit over de verduurzaming van huurwoningen, we hebben in onze provincie nog relatief veel woningen uit de 50 in de verhuur; deze huizen zijn vaak zwaar verouderd en moeilijk geschikt te maken voor bijvoorbeeld een warmtepomp. 

De SP-fractie heeft vragen over het verschil in de mate waarin bedrijven subsidie kunnen krijgen voor maatregelen en waarin individuele inwoners dit kunnen. Vaak gaat het bij inwoners om een lening die terugbetaald moet worden. Op zich is dat niet zo erg als ze er ook financieel profijt bij hebben. Maar waarom is dat zo anders voor bedrijven? Natuurlijk gaat het om grote investeringen. Maar die betalen zich toch ook terug? En voor juist de grotere bedrijven moet het niet heel moeilijk om een voordelige lening te krijgen om deze maatregelen te financieren? 

En juist hier ligt voor de SP het grootste probleem; wie betaalt deze omslag? Inwoners moeten zelf investeren en hun belastinggeld wordt gebruikt om bedrijven te laten investeren. Het voelt scheef en niet rechtvaardig.  

En dat punt nam Joke ook mee naar de bespreking van de RES (regionale energiestrategie) 

Joke Lesman-Veenstra" Voor de SP gaat het er niet om dat we niet willen verduurzamen. Dat willen we wel, wij zien ook de noodzaak; zowel voor Groningen, het land en de wereld. Waar het ons om gaat is rechtvaardigheid. En dat is ver te zoeken. 

Grote bedrijven en investeerders krijgen subsidies om hun plannen uit te voeren. Subsidie opgebracht door onze inwoners in de vorm van belasting. Maar inwoners zelf krijgen deze voordelen niet. Een voordelige lening blijft nog steeds een lening. Ook voelt het onrechtvaardig om grote investeerders subsidie te geven zodat zij winst kunnen maken; onder voorwaarde dat er ook wat kruimels richting onze inwoners gaan. Kruimels die we niet eens hard kunnen maken omdat dat juridisch niet mogelijk is. 

De provincie heeft het over draagvlak en participatie; maar er wordt nergens echt duidelijk wat dat is; uiteindelijk gaan gemeentes er over. De Noordelijke rekenkamer geeft dit ook aan; stel als provincie duidelijke kaders zodat daar ook op afgerekend kan worden. En zorg dat de overheid dit juridisch mogelijk maakt. Dat willen we toch graag; het is meerdere keren aangegeven. Waarom maken we daar richting overheid geen harde voorwaarde van? 

De SP is gewoon nog steeds van mening dat we de boot missen hier. Dit is niet alleen een uitdaging maar ook een kans. Om het echt anders te doen. Als we zelf investeren in duurzaamheid is het echt van ons. Houden wij de controle, kunnen we bijsturen waar nodig. En kunnen we eventuele winsten terug laten vloeien naar onze inwoners; hetzij met nieuwe investeringen, hetzij met een lagere energierekening. Nu geven we geld weg zodat anderen winst kunnen behalen. 

De SP zou graag zien dat er serieus gekeken wordt naar ons plan voor een provinciaal energiebedrijf  

https://provinciegroningen.sp.nl/sites/provinciegroningen.sp.nl/files/at...

Zie ook: Windmolens

Geen Diftar, wel mogelijkheid tot referendum

SP SP ChristenUnie PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Groningen 10-09-2020 18:17

Afgelopen woensdag stemde de gemeenteraad van Groningen tegen de invoering van Diftar. Volgens SP-raadslid Daan Brandenbarg is dat een groot succes voor alle inwoners die zich de afgelopen tijd geroerd hebben tegen de invoering. 

SP-raadslid Daan Brandenbarg:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/geen-diftar-wel-mogelijkheid-tot-referendum“De bijna 1200 handtekeningen, maar zeker ook alle ingezonden mails, brieven en insprekers hebben de druk zo hoog laten oplopen. Ik wil hierbij al die inwoners feliciteren!” 

De raad stemde eerder die avond bovendien in  met een SP-voorstel om weer referenda mogelijk te maken in Groningen. 

Met dat laatste is Brandenbarg bovendien verheugd: 

“Er is nu weer de mogelijkheid voor onze inwoners om aan de handrem te kunnen trekken. Het is belangrijk dat dat er nu weer is, want de voorstanders van Diftar houden een kleine mogelijkheid open om het per 2023 alsnog in te voeren. Maar dan is met voldoende steun uit de bevolking een referendum weer mogelijk. Dus ik denk dat dat Diftar er niet meer komt.”

 

Zie ook: Daan Brandenbarg

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP-voorstel zorgt voor terugkeer referendum in Groningen

SP SP Groningen 09-09-2020 14:55

Het initiatiefvoorstel van de SP-fractie om in de nieuwe gemeente Groningen weer referenda te kunnen houden is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. Daardoor kunnen inwoners met voldoende steun van de bevolking nu een referendum aanvragen over besluiten van de gemeenteraad.

SP-raadslid Daan Brandenbarg reageert verheugd:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-voorstel-zorgt-voor-terugkeer-referendum-in-groningen“Het is mooi dat de gemeenteraad ons voorstel voor referenda steunt. Op dezelfde dag nog wel dat de SP in de Tweede Kamer een wet over bindende referenda verdedigt. Hiermee krijgen inwoners een extra democratisch middel in handen.”

Volgens Brandenbarg is een referendum belangrijk. “Dit middel geeft Groningers weer de kans om aan de handrem te trekken of de volksvertegenwoordiging te corrigeren waar Groningers dat nodig vinden. Daarnaast betrekt het referendum inwoners bij de besluitvorming, creëert draagvlak voor politieke beslissingen en kan zorgen voor meer vertrouwen in de democratie.”

Het aanvragen van referenda gaat volgens het SP-plan in twee stappen. Eerst moeten inwoners voldoende steun krijgen voor een verzoek tot referendum, daarvoor moet 2% van de kiesgerechtigden hun handtekening zetten. Daarna bespreekt de gemeenteraad het raadsvoorstel waarop het referendum zich richt, maar stelt het stemmen uit. Inwoners hebben dan 8 weken de tijd om de handtekeningen van 4% van het aantal kiesgerechtigden te verzamelen. Als ze dat lukt komt er een referendum.

Zie ook: Daan Brandenbarg

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Gemeenteraadsfracties steunen strijd voor minumumloon van 14 euro

SP SP GroenLinks PvdA Groningen 06-09-2020 10:07

De gemeenteraadsfracties van de SP, PvdA en GroenLinks steunen de campagne van de FNV en De Goede Zaak voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Tijdens een vergadering met de gemeenteraadsleden had de actiegroep ´Groningen voor 14´ het onderwerp op de agenda gezet en riepen zij het gemeentebestuur van Groningen op om zich uit te spreken voor een verhoging van het minimumloon naar €14.

Aankomende week zullen de SP, PvdA en GroenLinks een voorstel doen zodat de gemeente zich aansluit bij de gemeenten Helmond, Nijmegen, Arnhem, Utrecht en Den Haag die zich uitspreken voor een hoger minimumloon.

GroenLinks, PvdA en SP maken zich zorgen over het grote aantal Groningers dat in armoede leeft of van een laag inkomen moet rondkomen. Ook het aantal werkende armen is groeiende in de gemeente Groningen. Daarom steunen zij de oproep voor een landelijk hoger minimumloon en willen ook dat de gemeente kijkt hoe zijzelf het goede voorbeeld kan geven.

Zo willen de partijen dat alle werknemers van de gemeente Groningen die rechtstreeks in dienst zijn of als payroller of uitzendkracht voor de gemeente werken, een loon van minimaal 14 euro per uur gaan verdienen. Daarnaast willen de partijen dat de gemeente het belang van een verhoging van het minimumloon actief gaat uitbrengen in relaties en afspraken die de gemeente aangaat met bedrijven en organisatie of werken in opdracht van de gemeente Groningen.

Woordvoerder Marrit van Veen van de actiegroep ´Groningen voor 14´:

“We zien dat in Groningen dat het huidige minimumloon voor veel mensen geen leefbaar inkomen is. En de inkomensongelijkheid en -onzekerheid neemt alleen maar toe. Daarom is het erg belangrijk dat de gemeenteraad zich aansluit bij de strijd voor 14 euro!”

Op woensdag 9 september zullen SP, PvdA en GroenLinks een voorstel indienen met een oproep voor een hoger landelijk minimumloon en een aantal lokale maatregelen. 

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Argumenten zijn niet genoeg (1)

SP SP Groningen 05-09-2020 15:00

Vorige week dinsdag zond NPO 2 een goede documentaire uit over het boek “Kapitaal in de 21ste eeuw” van econoom Thomas Piketty. Het boek beschrijft een geschiedenis van de ontwikkeling van inkomens- en vermogensverdeling. Piketty stelt dat het rendement op vermogen en kapitaal hoger is dan de economische groei.

Hierdoor neemt de ongelijkheid steeds verder toe en concentreert vermogen en kapitaal zich meer en meer bij enkele groot vermogenden en grote bedrijven. Dit vergroot ook de ongelijkheid in macht, zeggenschap en kansen. Dit boek zou voor voor iedereen verplichte kost moeten zijn. 

Ondanks de kwaliteit mist het boek een belangrijk punt. Het zou onterecht zijn dit alleen Piketty te verwijten. Want wie nu een boekenwinkel binnenloopt en de boeken in de economie- en maatschappijhoek bekijkt, ziet daar tal van boeken vol met kritisch analyses over hoe onze samenleving en economie zijn georganiseerd. Het neoliberalisme is in tal van boeken de boosdoener en de kritiek op het kapitalisme is lange tijd niet zo groot geweest. Het zal u niet verbazen dat dit mij deugd doet. 

Toch missen ook deze boeken, net als het boek van Piketty, een belangrijk punt. Hoewel de analyses en kritieken terecht en goed beschreven worden en er in enkele gevallen ook alternatieven worden gegeven, ontbreekt het aan handelingsperspectief. Na de conclusie dat het neoliberalisme failliet is en dat het kapitalisme ervoor zorgt dat vermogen, kapitaal en macht zich steeds verder bij enkelen concentreert, ontbreekt het aan manieren om deze macht en politieke en economische realiteit te veranderen. 

Dat is wel precies wat er nodig is. Want laten we wel wezen, mensen voelen al decennia aan dat de ongelijkheid in onze samenleving groeiende is. Niets voor niets hoor je volkswijsheden en spreekwoorden zoals “De rijken worden rijker en de armen worden armer” en “Wie als dubbeltje geboren wordt, zal nooit een kwartje worden” nog steeds vaak wanneer je mensen over politiek hoort praten. 

Het geeft hoop en vertrouwen dat economen zoals Piketty onze volkswijsheden en spreekwoorden van een wetenschappelijke onderbouwing voorzien. Dan is het nu aan ons om methoden uit te werken die tot verandering leiden. Hierover volgt volgende week meer. Maar één ding is zeker: met alleen goede argumenten zullen we deze verandering nooit gaan afdwingen. Daar is veel meer voor nodig. 

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP presenteert 969 redenen van inwoners tegen Diftar

SP SP Groningen 02-09-2020 13:08

De SP presenteert vandaag een 103 pagina’s tellend boekwerk met 969 redenen van inwoners om tegen Diftar te zijn. De gemeenteraad maakt de komende weken een keuze over een nieuw afvalbeleid, waarbij een van de varianten is om per aanbieding van afval te betalen (Diftar).

In gesprekken op straat, aan de deur en via het internet konden inwoners hun mening geven via de petitie van de SP. Deze is inmiddels 1034 keer ondertekend.

Volgens SP-raadslid Daan Brandenbarg laten de vele inzendingen duidelijk zien dat inwoners van Groningen zich ernstig zorgen maken over Diftar:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/sp-presenteert-969-redenen-van-inwoners-tegen-diftar“Velen spreken hun angst uit over dumpingen, zwerfvuil en zien problemen met betrekking tot de mogelijkheid tot scheiding van afval. Dat is makkelijk als je een tuin hebt, maar op een flatje veel minder. Bovendien geven veel mensen aan dat ze eigenlijk vinden dat de supermarkten hun minder rommel moeten verkopen.”

Brandenbarg denkt bovendien dat alle redenen de twijfelende partijen in de raad kan overtuigen. 

“Vorige week bespraken we het nieuw groenplan van de gemeente. Bijna alle partijen waren toen lyrisch over het grote aantal inspraakreacties. Dat waren er 130. Dit zijn er 8 keer zoveel. Tel dat op bij alle wijk-, buurt- en belangenverenigingen die zich tegen Diftar hebben uitgesproken en het grote aantal brieven dat de raad heeft ontvangen. Dan is overduidelijk hoe groot het verzet in de gemeente is.”, aldus Brandenbarg.

Zie ook: Daan Brandenbarg

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP-vodcast over afval en DIFTAR gemist? Kijk hem hier terug!

SP SP GroenLinks D66 Groningen 24-08-2020 12:00

De SP-fractie in de Groningse gemeenteraad had op vrijdag 21 augustus een live vodcast op Facebook. Hierin gingen SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk en SP-raadslid Daan Brandenbarg met elkaar in gesprek over de toekomst van het afvalbeleid en referenda in de gemeente Groningen.

Bekijk hier de video op YouTube:

Video of Heb je de SP-vodcast over afval en DIFTAR gemist? Kijk hem hier terug!

Beluister hem hier op SoundCloud:

Partijen zoals GroenLinks en D66 willen op 9 september Diftar invoeren. Dit nieuwe afvalsysteem houdt in dat je per zak of per kilo moet gaan betalen. De SP is hier tegen, want afval is een gezamenlijk probleem en dat moeten we samen oplossen.

Teken ook onze petitie ? ga naar groningen.sp.nl/diftar

Zie ook: Daan Brandenbarg

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.