Nieuws van Unknown in Groningen inzichtelijk

113 documenten

Pilot met Groene Bestrating in drie Stadswijken

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren PvdA Groningen 07-08-2018 00:00

Groene Bestrating voor een klimaatbestendige, mooie en gezonde Stad. PvdA en PvdD omarmen het idee van de Groninger kunstenaar Martin Borchert en willen een pilot in de Schilderwijk, Selwerd en de Noorderplantsoenbuurt. Borchert bracht zijn idee vorig jaar in bij de Open Raad, waar alle Stadjers goede voorstellen kunnen doen voor hun stad. Maarten van der Laan (PvdA), Jacky van Geffen en Wesley Pechler (PvdD) helpen inmiddels mee om de duurzame wens werkelijkheid te maken. In een initiatiefvoorstel vragen zij de raad om akkoord te gaan met een groene tegelproef in de drie wijken. ‘Bij positief resultaat willen we snel kunnen uitbreiden naar andere wijken, dorpen en de binnenstad’, zegt Van der Laan. Meters maken Groene Bestrating houdt het midden tussen verharding en groen. Het zijn tegels en klinkers met uitsparingen voor begroeiing. Deze komen in verschillende soorten en maten, maar om kosten te drukken en snel meters te maken willen PvdD en PvdA de maten van de huidige bestrating aanhouden. Pechler: ‘Zo kunnen we het makkelijk inpassen in bestaande stoepen en straten, maar ook in middenbermen van wegen en fiets- en autoparkeerplekken. Plekken die minder intensief gebruikt worden’. De voordelen van Groene Bestrating zijn legio. Het maakt wijken aantrekkelijker en gezonder. ‘Mensen voelen zich beter wanneer er meer groen in hun leefomgeving is’, weet Pechler. ‘Groene Bestrating draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit. Het vangt fijnstof en roet af, zorgt voor extra zuurstof en vermindert de CO2-uitstoot.’   Minder steen Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Met Groene Bestrating maken PvdA en PvdD Groningen klimaatbestendiger. ‘Er zijn steeds vaker perioden met hevige regenbuien en perioden met extreme droogte’, legt van der Laan uit. ‘Met Groene Bestrating stroomt het water makkelijker weg en neemt de kans op overstromingen af. Groen brengt ook verkoeling wanneer de temperaturen, zoals nu, hoog oplopen.’ Hoewel de pilot in Schildersbuurt, Selwerd en Noorderplantsoenbuurt moet starten, zien de initiatiefnemers kansen in meer wijken. ‘Vooral in de mooie, oude maar ook wat stenige schilwijken en de binnenstad’, zegt Van der Laan. ‘Ingrijpende maatregelen zijn hier niet mogelijk; Groene Bestrating kan wel gemakkelijk worden ingepast.’   Bewoners, kom op! Bewoners en wijken kunnen zelf het initiatief nemen. Borchert: ‘We streven er naar om Groene Bestrating zoveel mogelijk in overleg met de buurt aan te leggen. Ook willen we bewoners betrekken bij het beheer van Groene Bestrating.’

PvdD Groningen Stelt Schriftelijke Vragen Over Extra Groenaantasting Zuidelijke Ringweg

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 28-07-2018 00:00

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders over het verwijderen van een extra hectare groen bij de zuidelijke ringweg. De PvdD noemt de geplande groenverwijdering één in een reeks van forse tegenslagen, zowel voor het dierenleven als de omwonenden. Na het nieuws van de vertraging van drie jaar verdwijnt er nu ook nog extra stadsnatuur.   Fractievoorzitter Gerjan Kelder: “Het is onvoorstelbaar hoeveel bomen er al gekapt zijn en hoeveel groen er al verdwenen is ten behoeve van de ring zuid. Dat nu als donderslag bij heldere hemel nog eens een extra hectare groen moet verdwijnen is heel zuur. Dat zijn twee voetbalvelden! En ook nog eens voor een groot deel in het Stadspark.” De PvdD vraagt het college of deze groenaantasting nog te vermijden is. Ook wil de fractie opheldering over de exacte hoeveelheid groen en houtopstand die met de plannen verdwijnt, waarom deze noodzaak nu pas aan het licht is gekomen, en hoe het groen gecompenseerd gaat worden. Lees de schriftelijke vragen hier  

Fractievoorzitter Gerjan Kelder Niet Opnieuw Verkiesbaar 

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks Groningen 06-06-2018 00:00

​ Huidige fractievoorzitter en gemeenteraadslid Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren niet verkiesbaar voor nieuwe raadsperiode Dit heeft de fractievoorzitter zojuist bekend gemaakt. Kelder: “In maart 2010 had ik de eer om het allereerste raadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen te zijn. Dan heb ik straks dus bijna 9 jaar de partij vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Het is een mooie taak, maar het is tijd om in januari het stokje over te dragen.” In de acht jaar dat de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad zit heeft de partij haar pijlen gericht op dierenwelzijn, duurzaamheid, en bewustwording van de effecten van beleid op natuur en klimaat. Successen die de partij tot dusver heeft geboekt zijn onder andere promotie van de “Meat Free Monday”, duurzamer gebruik van terrasverwarmers, een aangenomen motie voor de Ja-Ja sticker bij reclamedrukwerk, en een verbod op olifanten bij de Sinterklaasintocht. Meer recentelijk werd een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en GroenLinks over Tiny Houses unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Vorige week diende de partij nog succesvol een motie in over het doen van vogelonderzoek en betrekken van de Vogelbescherming bij mogelijke windmolens in de gemeente.  Kelder: “Ik ben trots dat ik deze mooie partij heb mogen leiden en op alles wat we bereikt hebben. Wij zijn altijd kritisch geweest als er bijvoorbeeld weer eens bomen gekapt werden of als de Zuidelijke Ringweg ter sprake kwam. De afgelopen jaren is de partij flink gegroeid en ik ben blij dat ik daar deel van mocht uitmaken”. Kelder is ook muziekdocent aan de NHL-Stenden Hogeschool, is een producer met een muziekstudio, en is parttime musicus. Kelder: “Het raadswerk levert veel energie op, maar kost ook erg veel tijd. Je bent 24/7 vertegenwoordiger van de stad. Ik maak graag praatjes met burgers als ik ze op straat tegenkom en probeer ze altijd te betrekken bij onze plannen. Ik zal dat zeker missen, maar dat ik nu meer tijd kan besteden aan de muziek is een mooi vooruitzicht. Ook heb ik er vertrouwen in dat het met de huidige lijstvolger en fractiemedewerker, die wél door gaan, helemaal goed gaat komen met de continuïteit van de partij!”

PvdD & PvdA Stellen Schriftelijke Vragen Over GGD-Bezuinigingen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren PvdA Groningen 24-05-2018 00:00

GRONINGEN, 24 mei 2018 PvdA en PvdD Stellen Schriftelijke Vragen Over Bezuinigingen SOA-Testen GGD De Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Aanleiding hiertoe zijn bezuinigingen die recentelijk zijn doorgevoerd bij GGD Groningen. Een groot deel van het aanbod van gratis SOA-testen voor risicogroepen is uit financiële overwegingen verdwenen. Tot enkele weken geleden werd via de GGD in samenwerking met Man tot Man bijvoorbeeld de service Testlab aangeboden. Met deze service konden mannen die seks hebben met mannen, een risicogroep die vaker dan normaal te maken heeft met SOA-infecties, gratis en anoniem hun seksuele gezondheid laten controleren. Deze Testlab service is aan het begin van deze maand zonder waarschuwing opgehouden in de regio Groningen, terwijl een aantal andere GGD regio’s er nog wel gebruik van maken. Ook de mogelijkheid voor jongeren onder de 25 jaar om zich bij de GGD gratis op SOA’s te laten testen is van de GGD-website gehaald. Volgens Maarten van der Laan, raadslid van de PvdA, dient “iedereen in Groningen in de gelegenheid gesteld te worden om veilig te kunnen vrijen. Naast voldoende voorlichting en informatie betekent dit ook het beschikken over de mogelijkheid om een SOA-test te laten doen. Bij de huisarts kan een volledige SOA-test tot wel 300 euro kosten. Door gratis SOA-testen aan te bieden laten personen zich sneller testen en wordt zo verdere onnodige verspreiding van SOA’s voorkomen”. Het verdwijnen van deze gratis testmogelijkheden leidt er volgens Van der Laan toe dat meer mensen zullen overgaan op zelftests, die volgens de GGD zelf vaak onduidelijk en onbetrouwbaar zijn. Wesley Pechler, fractiemedewerker van de PvdD, noemt het verdwijnen van de gratis testmogelijkheden “onbegrijpelijk”. “Er zijn nota bene net cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het aantal SOA’s onder risicogroepen in Groningen en Drenthe toeneemt. De noodzaak voor betrouwbare en gratis testmogelijkheden is dus groter dan ooit. Dat deze services wegvallen zonder dat daar ruchtbaarheid aan wordt gegeven of een verdere uitleg, siert de GGD niet”. De PvdA en PvdD vrezen voor een verdere toename van SOA’s in de regio en een verslechtering van de seksuele gezondheid van de inwoners van Groningen. Van der Laan: “Een lage drempel om een SOA-test te kunnen doen is wat ons betreft bevorderlijk voor de seksuele gezondheid van de Stadjers”.  

PvdD & 100% Groningen Stellen Schriftelijke Vragen Over Hondenbeleid

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 14-04-2018 00:00

GRONINGEN, 13 april 2018 De hondenbezitter in Groningen betaalt de hoogste hondenbelasting van heel Nederland, maar krijgt daar bijna niets voor terug. 100% Groningen en de Partij voor de Dieren gaan voor een succesvol hondenbeleid in de Stad. Uit het nieuws blijkt dat de hondenbezitter in Groningen de meeste hondenbelasting betaalt van heel Nederland. Een recordbedrag waar de gemeente niet trots op zou mogen zijn. Volgens de fracties van 100% Groningen en de PvdD is dit is een goed moment om weer eens stil te staan bij het hondenbeleid in de stad. Met het bedrag van  €121 voor één hond en  €300 euro voor twee honden zou men verwachten dat hondenbezitters daar veel voor terug krijgen. Dat is echter niet zo: van de acht ton die per jaar gemiddeld binnenkomt aan hondenbelasting, gaat slechts een klein deel naar voorzieningen die daadwerkelijk in relatie staan tot honden. Dat zou anders moeten volgens 100% Groningen en de PvdD. Veel mensen beleven dagelijks veel plezier aan hun trouwe viervoeter. Andere mensen voelen zich niet veilig bij loslopende honden en ergeren zich aan hondenpoep. Met heldere spelregels en goede voorzieningen willen 100% en PvdD aan beide partijen tegemoet komen. Marjet Woldhuis, fractievoorzitter van 100% Groningen: “Hondenbezitters voelen zich nu zelf de gebeten hond omdat ze zo zwaar aangeslagen worden door de gemeentelijke belastingen. De meesten zien echter ook in dat goed hondenbeleid geld kost. Als je speelveldjes en losloopgebieden wilt aanleggen en onderhouden, als je voldoende afvalbakken wilt plaatsen, als je wilt voorkomen dat er meer agressieve honden bijkomen, maar ook als je een dierenasiel in stand wil houden: dat kost allemaal geld. Geld wat er door de hondenbelasting wel is, maar nu naar algemene zaken gaat. Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Daarom willen graag ons beleid veranderen door de opbrengsten van de hondenbelasting meer naar de wensen en ideeën van hondenbezitters te laten gaan. Denk hierbij aan meer loslooproutes, een puppycursus voor minima, omheinde velden, en speciale prullenbakken voor hondenpoep. De fracties pleiten voor een positief beleid. Ze noemen de gemeente Leeuwarden als voorbeeld, waar de hondenbelasting ongeveer half zo hoog is als in Groningen. In Leeuwarden wordt van dit bedrag veel meer ingezet op goed hondenbeleid. Beide fracties hebben eerder gepleit voor afschaffing van de belasting, maar daar was tot nu toe nog geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Het hoogst politiek haalbare lijkt nu om de wensen en ideeën van hondenbezitters in het openbaar naar voren te brengen. Daarom hebben 100% Groningen en de PvdD schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De fracties hopen met deze vragen dat het college zich houdt aan de eerdere toezeggingen die zijn gedaan aan Hondvriendelijk Groningen.   Marjet Woldhuis                                   Gerjan Kelder Raadslid 100% Groningen                  Partij voor de Dieren

PvdD Doet Oproep: Film Aardbevingsschade Voor Koningsdag

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 14-03-2018 00:00

PvdD Doet Oproep: Film Aardbevingsschade Voor Koningsdag De Partij voor de Dieren roept Groningers in de provincie op om aardbevingsschade  in hun leefomgeving te filmen. De PvdD wil het beeld dat de Koning op Koningsdag van Groningen krijgt verbreden door een montage van alle schade te maken. In een filmpje op Facebook en Youtube roept Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen, mensen op om aardbevingsschade in de regio op beeld vast te leggen. In het programma voor Koningsdag, dat op 12 maart in een persconferentie bekend werd gemaakt, staat dat de burgemeester van Loppersum zal vertellen wat de aardbevingen in zijn gemeente hebben veroorzaakt. De wandelroute van de Koning beperkt zich echter tot de Groningse binnenstad. Kelder: “Er zal aandacht worden besteed aan de aardbevingsproblematiek in Groningen, maar Koning Willem-Alexander krijgt lang niet alles te zien en daarom willen wij graag een compleet beeld voorschotelen van de schade in de provincie. Als men een plek weet in de provincie, waar zichtbare aardbevingsschade is, kan men er een foto of een filmpje van maken. Wij maken er dan een compilatie van en gaan dit naar de Koning sturen, voordat hij hier komt.” Inzendingen kunnen uiterlijk 31 maart verzonden worden naar groningenstad@partijvoordedieren.nl. Voor meer info zie: groningenstad.partijvoordedieren.nl Kijk het filmpje op https://www.youtube.com/watch?v=UEEdjdgbc68 

PvdD Groningen houdt flyeracties tegen Sleepwet

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 09-03-2018 00:00

​ ​​  PvdD Groningen houdt flyeracties tegen Sleepwet In de gemeente Groningen is er op 21 maart geen gemeenteraadsverkiezing. In verband met de gemeentelijke herindelingen met Ten Boer en wellicht Haren vinden deze verkiezingen bij ons pas plaats op woensdag 21 november. Toch kunnen inwoners van Groningen, Haren, en Ten Boer op 21 maart al naar de stembus: het landelijke referendum over de Sleepwet vindt dan plaats. Om mensen hierop te attenderen en om actie te voeren tegen de Sleepwet flyert deze weken de werkgroep en de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen. De Partij voor de Dieren heeft ernstige zorgen over de Sleepwet en steunt het referendum daarom volledig. Zowel in de Tweede als Eerste Kamer hebben onze kamerleden tegen het wetsvoorstel gestemd. De Partij voor de Dieren is niet principieel tegen een nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, maar wel tegen de huidige voorgelegde variant. Privacy is veiligheid, en beschermt ons tegen de staat. Wij zullen nooit tolereren dat onze mensenrechten en onze grondrechten op het spel worden gezet voor schijnveiligheid. Met de Sleepwet wordt iedere burger verdacht gemaakt en worden hun rechten ingeperkt. Voor de Partij voor de Dieren wordt met het in de gaten houden van onschuldige mensen een grens overschreden. Daarin staan wij niet alleen. Onder andere Amnesty International heeft felle kritiek geuit op de Sleepwet, en heeft enkele aanpassingen voorgesteld die de wet acceptabel zou maken. Een NEE stem bij het referendum betekent dan ook niet dat de wet als algeheel wordt afgewezen, maar wel dat de wet in de huidige versie onacceptabel is. Laat je stem horen op 21 maart!  

PvdD Vraagt Aandacht Voor LHBT-Emancipatie Op Valentijnsdag

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks Groningen 15-02-2018 00:00

​ ​ GRONINGEN, 15 februari 2018 Partij voor de Dieren Vraagt Aandacht voor LHBT-Emancipatie op Valentijnsdag De Groningse afdeling van de Partij voor de Dieren heeft op Valentijnsdag een flyeractie gehouden om aandacht te vragen voor de LHBT-emancipatie in Nederland. Vergezeld door Gemeenteraadslid Gerjan Kelder en Statenleden Kirsten de Wrede en Ankie Voerman deelde de Partij voor de Dieren gisteren flyers uit. Op deze flyers, ontworpen in het kader van Valentijn, was te lezen dat de LHBT-emancipatie in Nederland nog te wensen over laat. Ook werd er aandacht gevraagd voor de huidige problematiek wat betreft ongewenste seksuele intimiteiten. De actie vond plaats bij het Regenboogzebrapad op het Ubbo Emmiusplein, dat in oktober 2016 werd geopend na een actie van GroenLinks jongerenorganisatie DWARS. Datzelfde jaar werd de Stad opgeschrikt door meerdere gevallen van antihomogeweld. Voerman: “Met onze actie op Valentijnsdag willen wij benadrukken dat het beleven van de liefde een heel persoonlijke en vrije keuze is. Diversiteit en gelijkheid zijn een groot goed en moeten in vrijheid gevierd en verdedigd worden.”  

Partij voor de Dieren geschrokken van gebruik wilde vogels dierproeven RUG

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 12-01-2018 00:00

GRONINGEN, 12 januari 2018 Partij voor de Dieren ontzet over gebruik wilde vogels bij dierproeven RUG, stelt vragen De Partij voor de Dieren heeft met afschuw kennis genomen van het nieuws dat de Rijksuniversiteit Groningen wilde dieren gebruikt bij dierproeven. Groningse volksvertegenwoordigers van de partij uiten hun onthutsing en de Tweede Kamerfractie heeft schriftelijke vragen gesteld. Uit onderzoek van dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights kwam gisteren aan het licht dat bij een slaaponderzoek dat momenteel gaande is bij de RUG gebruik gemaakt wordt van wilde spreeuwen en kauwen. Deze dieren worden met behulp van nestkasten gelokt en gevangen. Zij ondergaan zware hersenoperaties en worden vervolgens wakker gehouden om de effecten van slaaptekort te meten. Normaliter worden dieren die gebruikt worden voor dierproeven daarvoor gefokt. Het gebruik van wilde dieren is niet toegestaan omdat het als onethisch beschouwd wordt. De Centrale Commissie Dierproeven heeft deze aanvraag van de RUG, om tussen de 260 en 300 wilde kauwen en spreeuwen te gebruiken, echter wel goedgekeurd. Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren, keurt het gebruik van proefdieren sowieso af. "Bij onderzoek naar de ziekte van Alzheimer is ook weer duidelijk geworden dat uitkomsten van proeven op dieren geen relevantie hebben voor mensen, omdat de fysieke en neurologische verschillen daarvoor te groot zijn. Dat dit onderzoek is goedgekeurd, waarbij wilde dieren worden gevangen, geopereerd, uit hun slaap gehouden en vervolgens gedood om feiten over slaap te verzamelen, is toch werkelijk ongelooflijk. In Nederland kan iedereen maar met dieren doen wat zij willen, lijkt het wel.” Gemeentelijke fractievoorzitter Gerjan Kelder stelt: “Het is onethisch om wilde dieren te vangen en aanzienlijk  te kwellen met de testen terwijl het helemaal niet duidelijk is of deze testen nodig zijn. Is er bijvoorbeeld wel gekeken naar alternatieve testmethoden? Van een modern instituut als de RUG zou men toch verwachten dat ze inmiddels verder kunnen kijken dan dierproeven!” Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken.  

Schriftelijke Vragen over Vuurwerkschade Jaarwisseling 2018

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 09-01-2018 00:00

​ ​ GRONINGEN, 9 januari 2018 De Partij voor de Dieren stelt vragen over vuurwerkschade De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College van B&W om de financiële schade die consumentenvuurwerk de afgelopen jaarwisseling in de gemeente Groningen heeft veroorzaakt in kaart te brengen. Ook vraagt de partij naar cijfers over het letsel dat vuurwerk heeft veroorzaakt bij mens en dier, en het aantal overlastmeldingen dat de politie heeft ontvangen. Naast de kosten van de schade, wil de partij ook de kosten van de preventieve maatregelen en schoonmaakwerkzaamheden weten. Volgens Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen, is de situatie betreffende consumentenvuurwerk nog steeds onacceptabel. Uit landelijk onderzoek blijkt er een groot draagvlak onder de bevolking aanwezig te zijn voor het afschaffen van consumentenvuurwerk en het invoeren van gemeentelijke, professionele vuurwerkshows. Ook is niet alle schade die vuurwerk berokkent in cijfers uit te drukken: “Psychische schade wordt vaak over het hoofd gezien. Niet alleen veel dieren, maar ook mensen, zoals oorlogsslachtoffers, kunnen angst en stress ervaren door vuurwerk”. Tevens geeft Kelder aan dat milieuschade door vuurwerk niet onderschat moet worden: “Fijnstof en zware metalen komen in de omgeving terecht. Daarbij is iedereen bekend met de verpakkingsresten, die lang na de jaarwisseling nog overal opduiken, en een verstikkingsgevaar opleveren voor dieren”. De Partij voor de Dieren heeft sinds 2010 jaarlijks het college gevraagd naar cijfers omtrent vuurwerkslachtoffers en kosten vanwege vuurwerkschade. Een uitzondering hierop was vorig jaar, toen de partij de resultaten van de ingestelde vuurwerkvrije zones eerst wilde afwachten. Nu er twee jaarwisselingen met dit beleid van vuurwerkvrije zones zijn geweest is het tijd om duidelijkheid te krijgen over de effecten. Nieuw dit jaar zijn de vragen over strengere handhaving van de vuurwerk wet- en regelgeving door meer toezicht. Voor de schriftelijke vragen, klik hier