Nieuws van VVD in Groningen inzichtelijk

104 documenten

VVD Eemsdelta stelt kandidatenlijst vast voor verkiezingen herindeling

VVD VVD Groningen 01-09-2020 05:34

Op 31 augustus hebben de leden van de VVD Eemsdelta haar kandidatenlijst vastgesteld. Gekozen is voor een goede mix tussen ervaring en nieuwe enthousiaste mensen. Eduard Mulder is in juni al benoemd als lijsttrekker.

https://eemsdelta.vvd.nl/nieuws/40570/vvd-eemsdelta-stelt-kandidatenlijst-vast-voor-verkiezingen-herindeling

 

Op plek 2 staat de huidige wethouder uit Delfzijl Hans Ronde, die tevens de kandidaat wethouder is voor de VVD. Hij wordt op plek 3 gevolgd door het huidig raadslid in Loppersum, Bert-Jan Huizing. Jenz Verbogt is de kandidaat voor de VVD uit Appingedam. Eerste vrouw op de lijst is nieuwkomer Laura Wilke de Souza (24), uit Delfzijl. Andere nieuwkomers zijn Frans Ozinga (29) uit Stedum en Rutger Smit (19) en Chris Ronde (28) uit Delfzijl.

 

Arie Heuvelman, sinds 2010 aanvoerder en het boegbeeld van de VVD, zal zijn ervaring blijven inzetten als lijstduwer. Tineke Naafs uit Wagenborgen doet na drie periodes in de raad van Delfzijl ivm gezinsuitbreiding een stapje terug op de kandidatenlijst. Zij zullen beide hun kennis overdragen aan de nieuwe lichting kandidaten.

 

Lijsttrekker Eduard Mulder is zeer content met de kandidatenlijst. “Het is een mooie lijst met 26 betrokken personen waarmee we ons gaan inzetten voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Wij willen de ruimte geven aan initiatieven van inwoners en ondernemers om de kansen te benutten in de nieuwe gemeente” aldus de lijsttrekker.

Foto:

Boven, van links naar rechts: Laura Wilke de Souza, Chris Ronde, Rutger Smit en Eduard Mulder

Onder, van links naar rechts: Jenz Verbogt, Hans Ronde, Bert-Jan Huizing en Frans Ozinga

Vacature bestuurslid promotie en ledenwerving

VVD VVD Groningen 25-08-2020 04:39

Het bestuurslid Promotie en Ledenwerving heeft als hoofddoel het aantrekken van nieuwe leden bij het netwerk Groningen en deze ook zoveel mogelijk actief te maken. Een vereniging is in zijn ontwikkeling volledig afhankelijk van de leden en de bevordering hiervan is dan ook een van de belangrijkste taken van het bestuur. In het specifiek voor de VVD Groningen zorgen leden van een betrouwbare en continue toestroom van informatie uit de samenleving voor de fracties en vormen zij een pool van mensen voor in de toekomstige fracties en bestuur.

Er zijn veel manieren om leden bij de vereniging te krijgen en te houden, wat Promotie en Ledenwerving een uitdagende en creatieve functie maakt. Waarin het bestuurslid veel vrijheid krijgt om eigen plannen uit te voeren. Daarnaast zijn er een aantal vaste taken die het bestuurslid uitvoert;

- Het (telefonisch) verwelkomen van nieuwe leden.

- Het maandelijks schrijven van een nieuwsbrief om bestaande leden betrokken te houden.

- Het tweemaal per jaar organiseren van een nieuwe ledenactiviteit, bedoelt om nieuwe leden zich welkom te laten voelen en mensen die zich willen oriënteren een laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheid te bieden.

- Het bijhouden van de activiteitenpagina op de website en de socials.

- Het eens per maand bijwonen van de gemeentelijke fractievergadering.

Daarnaast zul je veel samenwerken met het bestuurslid opleidingen en trainingen en ben je samen met gehele bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de VVD netwerk Groningen.

Competenties:

- Sociaal sterk

- Affiniteit met de politiek en het liberalisme

- Creatief

- Zelfstandig

- Handig met sociale media is een pré

Als bestuurslid Promotie en ledenwerving zul je gemiddeld 4 uur per week bezig zijn.

Je sollicitatie graag per email naar secretaris@vvdgroningen.nl voor 20 september 2020. Gesprekken vinden plaats in de week van 21 september.

Eduard Mulder lijsttrekker VVD Eemsdelta

VVD VVD Groningen 10-06-2020 06:27

Eduard Mulder (44) is dinsdag 9 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD Eemsdelta unaniem gekozen als lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Hij is op dit moment raadslid in Delfzijl.

https://eemsdelta.vvd.nl/nieuws/39819/eduard-mulder-lijsttrekker-vvd-eemsdelta

Eduard Mulder wil graag aan de slag met de kansen en uitdagingen die de nieuwe gemeente Eemsdelta gaat bieden. “Ik wil graag de verbinding leggen tussen de vele ontwikkelingen in de wijken en dorpen in Appingedam, Delfzijl en Loppersum”, aldus Mulder

 

Daarnaast vind ik de binding van jongeren belangrijk. ‘’Jongeren zijn de toekomst en ondervinden het langst de gevolgen van het beleid. Ik vind dat jongeren hun stem moeten laten kunnen horen, zodat beleid en de ontwikkelingen in de gemeente meer jongerenproof wordt,’’ stelt Mulder.

 

Samen voor Eemsdelta is ons motto. We zijn en gaan de komende tijd in gesprek met verschillende organisaties in de Eemsdelta, met bewoners, ondernemers  en verenigingen. Samen maken we deze nieuwe gemeente. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via onze website http://eemsdelta.vvd.nl

VVD Eemsdelta maakt zich sterk voor woningbouw

VVD VVD Groningen 29-05-2020 09:25

De VVD Eemsdelta maakt zich al jaren sterk voor woningbouw. In dit artikel vertelt gemeenteraadslid Bert Jan Huizing over wat er moet gebeuren op dit gebied.

https://eemsdelta.vvd.nl/nieuws/39657/vvd-eemsdelta-maakt-zich-sterk-voor-woningbouw

Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn de gemeenten die volgens de statistieken het meest te maken hebben met de daling van het aantal inwoners. Het opvallende hieraan is dat er relatief weinig huizen te koop zijn in de dorpen. Vooral in kleine en populaire dorpen als Leermens, Termunterzijl, Westeremden, Woldendorp en Oosterwijtwerd is nauwelijks een huis te koop. Als er één op de markt komt, is het binnen de kortste keren verkocht. De VVD vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren die graag in eigen dorp willen blijven wonen krijgen hiertoe geen kans en verdwijnen naar grotere plaatsen, zoals de stad Groningen.

 

VVD gemeenteraadslid van Loppersum Bert-Jan Huizing: ,,Juist deze jongeren moeten we vasthouden, want die zijn essentieel voor de leefbaarheid in de dorpen. Die zorgen uiteindelijk weer voor het in standhouden van de school, de sportclub en het verenigingsleven. Wij hameren er al een paar jaar op dat er meer mogelijkheden moeten komen om ook in de kleine kernen te kunnen bouwen. En dan willen we geen nieuwbouwwijkjes aan de rand van het dorp, maar in de dorpen is vaak voldoende ruimte voor inbreiding”.

 

Er zijn de afgelopen tijd veel woningen gesloopt en herbouwd. Maar vooral als het gaat om woningen van de woningcorporaties wordt er minder teruggebouwd dan gesloopt. Er wordt nog steeds vastgehouden aan het al jaren geleden vastgestelde woon- en leefbaarheidsplan Eemsdelta, waarin een forse sloopopgave staat. De situatie op de woningmarkt is nu echter totaal anders als toen en de VVD Eemsdelta pleit al langer voor het openbreken van dit plan. Mede ook door de overspannen woningmarkt in de stad Groningen en zo langzamerhand ook in plaatsen direct om de stad heen, komt er meer vraag naar woningen in de provincie, op reisafstand van de stad. Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben goede verbindingen met de stad. Ieder half uur vertrekt er een trein naar Groningen en binnen een half uur sta je al op het station Groningen.

 

De laatste raadsvergadering heeft de VVD de wethouder van loppersum gemaand haast te maken met het zoeken naar nieuwe uitleggebieden in Loppersum en Middelstum. Het antwoord van de wethouder was dat nog niet alle kavels verkocht zijn, dus dat de noodzaak er niet is. Bert-Jan Huizing: ,,Dit vonden we een raar antwoord. Als de kavels wel verkocht zijn ben je te laat. Mensen die belangstelling hebben gaan dan andere keuzes maken. Voordat je kavels in een nieuw gebied kan verkopen ben je jaren verder. Eerst moet de grond verworven worden, vervolgens plannen worden gemaakt en moet de wijk ook nog bouwrijp gemaakt worden. Regeren is vooruitzien. We vinden dat de gemeenten meer pro-actief moeten zijn. Ook op het gebeid van reclame maken voor nog te koop zijnde kavels mag er wel meer en actiever reclame gemaakt worden”.

 

Per 1 januari gaan Appingedam, Delfzijl en Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Delfzijl geeft wel het goede voorbeeld als het gaat om woningbouw. Onlangs is het terrein van voormalig ziekenhuis Delfzicht aangekocht om woningen op te bouwen. Een voorbeeld hoe het wel moet.

Wij blijven als VVD Eemsdelta altijd knokken voor de woningbouw. Wij staan altijd open voor suggesties. Suggesties of ideeën over dit onderwerp of andere zaken zijn altijd welkom. Mailen kan naar: info@eemsdelta.vvd.nl

 

Online pubquiz

VVD VVD Groningen 24-05-2020 01:48

Afgelopen vrijdag 22 mei heeft de eerste online pubquiz plaatsgevonden. 14 teams hebben meegedaan aan de quiz opgezet door de gemeentefractie en gehost door Nard Willemse. De vragen liepen uit een van muziek tot bekende VVD’ers. De winnaars hebben dezelfde avond nog een speciale prijs in ontvangst mogen nemen, namelijk een pakket droge worst. Na de quiz heeft er een online borrel plaatsgevonden.

Wilt u de volgende keer ook aanwezig zijn bij een van onze (online) activiteiten? Hou de agenda dan goed in de gaten!

Corona

VVD VVD Groningen 20-05-2020 23:23

De Coronacrisis raakt ook ons netwerk, op het moment zijn alle activiteiten en training geannuleerd. Zodra er weer mogelijkheden zijn zal dit communiceert worden. Hou in de tussentijd de facebook en website goed in de gaten voor onze digitale alternatieven! 

Jongerenparticipatie

VVD VVD Groningen 18-05-2020 10:17

De VVD Eemsdelta vindt het belangrijk om het beleid ''jongerenproof'' te maken. De VVD Eemsdelta zou daarom graag in contact willen komen met jongeren om hun ideeën te horen. Raadslid Eduard Mulder vertelt in dit artikel over zijn ervaringen met het jongerenbeleid in de gemeente.

https://eemsdelta.vvd.nl/nieuws/39514/jongerenparticipatie

Wat vinden jongeren belangrijk in de nieuwe gemeente Eemsdelta?

Wij vragen ons dat af. Wij vinden het belangrijk jongeren te betrekken bij beleid en besluitvorming. Of deze oproep de jongeren direct bereikt is de vraag, maar ik zou u, vaders en moeders, opa’s en oma’s, willen vragen uw kind en kleinkinderen ons hun mening en ideeën te laten weten. Wat vinden zij wat nodig is om hun wijk of dorp in Appingedam, Delfzijl en Loppersum nog aantrekkelijker te maken? Hun mening en ideeën doen er toe!

We zullen op meerdere manieren deze oproep de komende tijd herhalen, maar ik hoop dat u ons wil helpen de boodschap te delen met de jongeren zelf. Ze volgen de politiek misschien nog niet direct,  maar ze zullen zich echt wel afvragen hoe ze hun toekomst zien. Wij zoeken hun op om het samen te bespreken. Elke groep doet dat op hun eigen manier en zo ook de jongeren.

Jongerentop Vorig jaar was er op 8 juni voor jongeren van 12- 17 jaar in Noord-Groningen een Jongerentop op het Welleman Sportpark in Appingedam. Ik was daar ambassadeur en mogelijkmaker (vrijwilliger). Enorm leuk om te doen, en goed om onderdeel te zijn van een mooie vorm van jongerenparticipatie.

Het doel was jongeren te laten ervaren dat ze invloed kunnen hebben en mogen meebeslissen.

In de Eemsdelta is een actueel jeugd- en jongerenbeleid. Maar we moeten ook erkennen dat het vaak VOOR EN OVER jongeren gaat.  Ik ben ervan overtuigd dat we MET EN DOOR  jongeren beleid kunnen laten maken. Daar heeft de jongerentop mij toe geïnspireerd. We onderscheiden in het jeugdbeleid de bassischoolleeftijd tot 12 jaar, 12-17 jaar en 18+ tot ca 27 jaar. De jongerentop ging voor de doelgroep 12-17 jaar. Thema’s die daar door de jongeren genoemd werden: meer bomen, een museum-dorpentour, een kinderregering, beter onderwijs, plek waar we elkaar kunnen ontmoeten en minder plastic.

Wat gebeurt er nu al? Een kindergemeenteraad wordt in de Eemsdelta al wel georganiseerd, maar vaak als eenmalige bijeenkomst om te proeven aan de politiek, zoals de gemeenteraad. De Eemsdelta willen we ChildFriendly maken. Deze beweging is al onderdeel van het jeugdbeleid. Zie ook het artikel van onze wethouder HansRonde. Er is volop ruimte om dit aan te vullen met wensen en ideeën van jongeren.

Verenigingen en maatschappelijke organisaties Het meer betrekken van jongeren bij besluitvorming hoeft overigens niet persé alleen in de politiek, maar kan ook bij de verenigingen en organisaties waar ze nu al actief zijn. In de sport, bij de scouting, in de buurt, bij muziek, op school en op het werk (baan of bijbaan). De organisaties en besturen zullen ook de uitdaging moeten aangaan om jongeren zelf aan het roer te laten zetten. Willen of zijn jullie daar al mee aan de slag? laat het ons weten. De VVD Eemdelta denkt graag met jullie mee om dit concreet te maken.

 

In contact Om dat te bereiken wil de VVD Eemsdelta graag nog meer in contact komen met jeugd en jongeren. Een keer met ze chillen kan nu niet door de coronamaatregelen, maar als er ontwikkelingen zijn gaan we gewoon videobellen.

Dit moeten we samen doen!

 

Eduard MulderRaadslid VVD

Zie ook:

 Volg ons op Facebook

Volg ons op Instagram

Mij mailen of bellen kan ook zie Contact

Terugblik en stand van zaken Jongerentop Groningen

Even voorstellen: Rutger Smit

VVD VVD Groningen 10-05-2020 03:06

Ik ben Rutger Smit, 18 jaar oud en ik studeer momenteel Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik versterk sinds een tijdje met veel plezier het team van de VVD Eemsdelta.

https://eemsdelta.vvd.nl/nieuws/39392/even-voorstellen-rutger-smit

Mijn binding met de regio is groot: ik ben hier geboren en heb mijn hele leven hier gewoond. Ik doorliep de gehele middelbare school en basisschool in Appingedam en Delfzijl en daarnaast zat ik lange tijd bij de lokale voetbalvereniging: eerst bij Eemsboys en na de fusie met Neptunia bij NEC Delfzijl.

 

Al op jonge leeftijd was ik maatschappelijk actief: eerst als Jeugdbestuurder bij het waterschap Noorderzijlvest en vervolgens als een van de bestuurders bij de Jongerenadviesraad van de provincie Groningen.

 

Als jeugdbestuurder bij het waterschap Noorderzijlvest heb ik onder andere mede de openingshandelingen verricht voor het grote dijkversterkingsproject in onze regio, jongeren uitgelegd over het belang van een waterschap en het bestuur van advies voorzien. Elk waterschap heeft een jeugdbestuurder en op landelijk niveau was ik als vicevoorzitter van het landelijk jeugdbestuur betrokken bij grote evenementen en gesprekken met ministers en andere beleidsmakers.

 

Momenteel zit ik nog steeds bij de Jongerenadviesraad. Wij adviseren de Statenleden en Gedeputeerden over al het beleid wat jongeren aangaat. Daarbij moet u denken aan het openbaar vervoer, duurzaamheid, recreatie, en leefbaarheid. In het verleden heb ik bijvoorbeeld namens de Jongerenadviesraad ingesproken tijdens een Statenvergadering om over de leefbaarheid in onze provincie te spreken.

 

Ik zal mij de komende tijd in het bijzonder inzetten, samen met het gehele team van de VVD Eemsdelta, om onze regio nog leefbaarder te maken. Wij staan daarvoor altijd open voor suggesties, ook van jongeren. Je kunt ons mailen via info@eemsdelta.vvd.nl

De jeugd en de toekomst

VVD VVD Groningen 05-05-2020 10:49

Onze wethouder Hans Ronde zet zich al jaren in voor de jeugd. In dit artikel vertelt hij wat de gemeente allemaal heeft gedaan voor de jeugd. Zo heeft hij meegewerkt aan het project ''JongGoud'', waardoor nog meer kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien.

https://eemsdelta.vvd.nl/nieuws/39322/de-jeugd-en-de-toekomst

In 2015 is de nieuwe jeugdwet ingevoerd. Gemeenten zouden aan het roer staan, zowel inhoudelijk als financieel. Op zich is dit een nobel streven, zorg dichter bij de mensen en daarnaast eigen verantwoordelijkheid: iets waar de VVD voorstander van is.

De in 2015 ingevoerde jeugdwet zou aanvankelijk na 5 jaar worden geëvalueerd. Maar na drie jaar is er een tussenevaluatie gekomen. De meeste gemeenten staan positief ten opzichte van de jeugdwet, met name vanwege de goede mogelijkheden om op lokaal niveau integrale zorg aan te bieden.

Toch zijn er ook knelpunten genoemd. Het grootste knelpunt is het ontoereikende budget. Juist daar waar de gemeenten moeten investeren aan de voorkant (preventie) wordt het budget jaarlijks naar beneden bijgesteld. Dit dwingt gemeenten om zeer inventief te worden en na te denken over nieuwe concepten. Probleem is wel dat het hier over kinderen gaat, we bevinden ons op zeer glad ijs.

Sinds 2014 ben ik wethouder jeugd en heb ik de transformatie en transitie vanaf het begin meegemaakt (behalve de voorbereidingen). Ondanks dat ik het bijzonder spijtig vind dat we behoorlijk gekort zijn op de jeugdzorg, zie ik ook de positieve kanten van de transformatie en transitie.

In Delfzijl staat belang van jeugdigen altijd voorop. Dit is ook direct een probleem omdat het belang van het kind niet gelijk loopt met het belang van de ouder. We proberen jeugdigen en ouders actief te betrekken: vooraf, maar ook achteraf. We vragen naar hun ervaringen met de jeugdhulp, wat is hun beleving en wat zou beter kunnen. Als wethouder probeer ik de ouders en jeugdigen echt een stem te geven en daar waar nodig zaken aan te passen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen, niet de gemeente.

Door in gesprek te gaan de ouders en jeugdigen denken we uiteindelijk ook de regeldruk te kunnen verlagen.

Het streven is om gezinnen in hun waarde te laten en onze inzet zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij het leven dat zij leiden. De vraag die professionals en ik steeds weer stellen is: wat hebben zij nodig?

Uiteindelijk moet het leiden tot jeugdhulp dichtbij huis. Ik streef naar hulp op lokaal niveau, onder meer door flink te investeren in preventie. Helaas lukt dit niet altijd, b.v. als de Raad van de Kinderbescherming in beeld komt. We denken na over hoe we mogelijk toch meer hulp bij huis kunnen organiseren. Alles in het belang van het kind.

Preventie zit hem niet alleen in het kleiner maken van het probleem aan de voorkant zoals het project “Druk en Dwars” dat bedoeld is om onnodige medicatie tegen te gaan. Maar ook de deelname aan het wereldwijde project “Child Friendly Cities”. Dit geldt ook voor de gemeenten Appingedam en Loppersum, vanaf 2021 samen met de gemeente Delfzijl de nieuwe gemeente Eemsdelta. Het doel van dit initiatief is dat overheden alles in het werk stellen om kinderen veilig en gezond op te laten groeien. Ik ben er trots op dat ons college, met mij als verantwoordelijk wethouder, hier inhoud aan kunnen gaan en hebben gegeven. Onder de naam JongGOUD Eemsdelta.

We staan aan de vooravond van de gemeentelijke herindeling. Het is spannend wat daarna gaat gebeuren. Maar wat vooral niet moet gaan gebeuren is bezuinigen op de jeugd en de ingezette koers. Willen we de toekomst voor Eemsdelta veilig stellen dan zullen we ons moeten blijven inzetten voor de jeugd, en daar sta ik voor.

Uiteraard doen we niet alles perfect. Ik zou u daarom ook willen oproepen om verbeterpunten m.b.t. de jeugdzorg of andere lokale issues door te geven. Dat kan door ze te mailen naar info@eemsdelta.vvd.nl

Omzien naar elkaar en ondersteuning waar nodig

VVD VVD Groningen 16-03-2020 01:18

De VVD in Delfzijl en Loppersum hebben de college's van Delfzijl en Loppersum vragen gesteld over de aanpak van mogelijke ondersteuning van bewoners, verenigingen en bedrijven in onze gemeente. Wij hopen van harte dat, naast alle cruciale (zorg)functies, we op deze manier onze inwoners, verenigingen en ondernemers kunnen steunen.

https://eemsdelta.vvd.nl/nieuws/38703/omzien-naar-elkaar-en-ondersteuning-waar-nodig

Omzien naar elkaarEr zijn in Delfzijl en Loppersum en de dorpen verschillende bewonersinitiatieven om kwetsbare groepen te helpen en daarbij komt de onderlinge hulp op gang. Dat is in deze bijzondere tijd het allerbelangrijkste. Het zou ons inzien goed zijn om te onderzoeken een centraal telefoonnummer instellen als er voorlokale situaties vragen of opmerkingen zijn. Hiervoor dienen de bewoners dan via een geschikt medium te worden bereikt. Zolang het kan de krant, maar anders bijvoorbeeld de radio voor de kwetsbare doelgroep. En verder natuurlijk social media Dit vooral voor het delen van cruciale lokale informatie over wat er het beste gedaan kan worden om naar elkaar om te zien en de belangrijkstefuncties in Delfzijl in takt te houden.

Maatregelen voor verenigingen en ondernemersOnze verenigingen en ondernemers worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het Coronavirus. Onze verenigingen stoppen verenigingsactiviteiten door de Corona-maatregelen, dit leidt tot minder inkomsten. Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. Ondernemers hebben door de Corona-maatregelenaanzienlijk minder tot geen inkomsten. Daardoor hebben ze nu vooral problemen met liquiditeit.

Het zou enorm helpen als ondernemers en verenigingen vanuit de gemeente uitstel krijgen van betaling van deze belastingen. In dezelfde lijn krijgen ondernemers bij de belastingdienst uitstel van BTW en andere belastingen.Onze fractie vindt, dat wij, waar mogelijk, onze verenigingen en ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. We zien hierin vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting).

Landelijk is er al het één en ander aan informatie beschikbaar. Voor lokale issues en verenigingszaken, laat het ons gerust weten.https://www.mkb.nl/corona 

Of stuur ons een bericht: info@eemsdelta.vvd.nl