Nieuws van politieke partijen in Groningen over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

19 documenten

Gebruik van lachgas in Groningen verboden vanaf 2021

CDA CDA Partij voor de Vrijheid ChristenUnie PvdA Partij voor de Dieren Groningen 09-09-2020 08:52

Er komt een verbod op het gebruik van lachgas in de gemeente Groningen. Het gebruik van lachgas in de openbare ruimte wordt verboden doordat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt aangepast naar aanleiding van een amendement van het CDA. Dit amendement wordt ondersteund door de Christenunie, SP, 100% Groningen, Partij voor de Dieren, PvdA, Stadspartij en PVV en heeft daarmee een meerderheid in de gemeenteraad. In april 2019 stelde de fracties van de CDA, Christenunie, 100% Groningen en de SP al schriftelijke vragen aan het college over de mogelijkheden voor een verbod op de verkoop van lachgas binnen de gemeente Groningen. Dit omdat het gebruik van lachgas als genotsmiddel een gevaar is voor de volksgezondheid en leidt tot overlast en onveilige situaties. Naar aanleiding van deze vragen mocht er geen lachgas verkocht meer worden bij evenementen in de openbare ruimte. Ook mensen die lachgaspatronen achterlaten op straat konden vanaf toen bekeuring verwachten. Het amendement dat de partijen indienen gaat nog verder en zorgt ervoor dat een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte mogelijk gemaakt wordt.Dit verbod is vergelijkbaar met het al bestaande verbod voor openlijk drankgebruik. Het plan betekent niet dat lachgasgebruik op straat overal verboden wordt, zegt fractievoorzitter René Bolle. 'Het college kan straks plekken aanwijzen waar een verbod gaat gelden. Op die manier kunnen boa's en politie de overlast gerichter tegengaan.' Het amendement wordt ingediend bij de raadsvergadering van 9 september.

Oppositiepartijen Groningen: “Koppel referendum DIFTAR aan TK-verkiezingen in maart”

SP SP Partij voor de Vrijheid Groningen 29-05-2020 11:46

Wacht met de invoering van Diftar zodat tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 een referendum georganiseerd kan worden. Dat stellen de Groningse raadsfracties van de SP, Stadspartij, 100% Groningen, Student & Stad en de PVV.

Omdat het afvalbeleid van de voormalige gemeentes Groningen, Haren en Ten Boer gelijkgetrokken moet zijn per 2021 stellen de fracties voor om eerste instantie het model van Groningen en Ten Boer te hanteren, met een afvalstoffenheffing op basis van grootte van huishouden.

Deze partijen dienden eerder een initiatiefvoorstel voor een nieuwe referendumverordening in, maar deze is wegens de coronacrisis nog niet besproken. Gezien de beperkte mogelijkheden voor inspraak vinden de partijen dat het nieuwe afvalbeleid niet zonder goede volksraadpleging kan worden veranderd. Eerder bleek slechts 15% van de inwoners van Groningen en Ten Boer voor de invoering van Diftar. 

SP-raadslid en initiator van het initiatiefvoorstel Daan Brandenbarg zegt daarover:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/05/oppositiepartijen-groningen-koppel-referendum-diftar-aan-tk-verkiezingen-in-maart“Er is veel verzet tegen Diftar onder inwoners, daarom is een referendum nu belangrijker dan ooit. Het is een ingrijpend besluit, met hoge invoeringskosten. Bovendien is er een grote verdeeldheid in de raad. Stel daarom de invoering uit, zodat we een referendum kunnen organiseren. Door dat te combineren met de verkiezingen van maart 2021 druk je bovendien de kosten voor een referendum en wordt de opkomst bevorderd.”   

Reageren? Graag! ✉️ Mail naar groningen@sp.nl

Zie ook: Daan Brandenbarg

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP dient met meerdere oppositiepartijen initiatiefvoorstel voor referendum in

SP SP ChristenUnie PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid D66 Groningen 01-03-2020 20:06

De SP heeft samen met oppositiepartijen Student & Stad, Stadspartij voor Stad en Ommeland, Partij voor de Vrijheid en 100% Groningen een initiatiefvoorstel voor een nieuwe referendumverordening ingediend.

Dat doen de partijen nadat eerder een meerderheid in het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, besloot om niet met spoed een nieuwe referendumverordening te maken. De SP en de oppositiepartijen willen met dit voorstel het referendum alsnog bespreekbaar bij de gemeenteraad in april.

Initiatiefnemer en SP-raadslid Daan Brandenbarg stelt dat dankzij de snelle samenwerking van deze partijen inwoners van de stad straks mogelijk weer een referendum kunnen afdwingen. Brandenbarg:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/03/sp-dient-met-meerdere-oppositiepartijen-initiatiefvoorstel-voor-referendum-in“Een referendum betrekt meer groepen inwoners bij de besluitvorming en creëert draagvlak voor politieke beslissingen. Het zorgt voor meer vertrouwen in de democratie. Wij vinden daarom dat dit instrument snel weer beschikbaar moet zijn voor alle inwoners van onze gemeente. We gaan er vanuit dat een meerderheid van de raad dit ook vindt.”

Coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie houden een snelle nieuwe verordening nu nog tegen. Volgens SP-raadslid Daan Brandenbarg doen ze dat om “een referendum over Dìftar te dwarsbomen.”

Zie ook: Daan Brandenbarg

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Woordvoering René Bolle begroting 2020: Leuk is anders

CDA CDA VVD Partij voor de Vrijheid Groningen 13-11-2019 15:01

Vind je dat nou leuk, de gemeenteraad? De vraag wordt mij met enige regelmaat gesteld. En ik ben vast niet de enige. Met een zekere ondertoon ook. Want wat is daar nou leuk aan, aan raadslid zijn? En ik moet zeggen, mijn antwoord is vaak ook niet al te overtuigend. Mja, is wel leuk, op zich. Wel veel saaie stukken lezen. En soms kan het ook wel aardig frustrerend zijn hoor, zo’n raadsvergadering. Je moet er eigenlijk een beetje gek voor zijn om het te doen. Het helpt als je discussiëren leuk vind en een klein beetje van het politieke spel houdt.Maar het leukste van raadslid zijn is niet hier staan en de CDA kijk op de begroting met jullie te delen. Nee, het leukste zijn de gesprekken met de mensen buiten deze zaal en dit gebouw. Mensen die ergens tegen aanlopen en die je kunt helpen. Of mensen die ideeën hebben en die je een stapje verder kunt brengen. Nee, het leukste zijn de gesprekken met de mensen buiten deze zaal en dit gebouw. Mensen die ergens tegen aanlopen en die je kunt helpen. Maar of ik, of jullie, het raadswerk leuk vinden is irrelevant. Het doet er niet zoveel toe. Er zijn genoeg leukere dingen te verzinnen om op een woensdag te doen, maar daar gaat het niet om. We stonden op een lijst. We zijn verkozen en we zitten hier dus niet voor onszelf. En dan zijn er grofweg 3 taken. 1. Het vertegenwoordigen van de kiezer 2. Het stellen van kaders, en daarmee ook het verdelen van het geld 3. Het controleren van het college En die eerste 2 hebben vandaag, bij het behandelen van een begroting, de overhand. Wat zouden de inwoners willen en hoe verdelen we dan het geld. Ja voorzitter, ik denk dat we wel kunnen vaststellen dat het dit jaar niet zo leuk is om het geld te verdelen. Niet voor een college en ook niet voor een gemeenteraad. Grote tekorten waarvan we voor een groot deel afhankelijk zijn het kabinet. Waar je als gemeente in veel gevallen maar erg weinig aan kan doen. Leuk is anders. Maar juist dán is het van belang om goed te kijken wat er niet meer kan en naar wat er wél kan. Het is een kans om gezamenlijk de schouders er onder te zetten. In grote lijnen hebben de inwoners natuurlijk gezegd wat ze wilden op 21 november 2018. Dat was een duidelijke uitslag. Maar niemand in de gemeente heeft voor het coalitieakkoord gestemd. Dat zijn afspraken tussen vier politieke partijen. En voorzitter wat zijn die 4 partijen blij dat dat akkoord overeind is gebleven. Maar tegen welke prijs? Want het overeind houden van dat akkoord is niet zonder gevolgen. De coalitie bezuinigt keihard op sport. Zonder overleg met de sportkoepel. Ik kan me de verkiezingsdebatten nog zo voor de geest halen. Elke partij vond dat er meer geïnvesteerd moest worden in sport. En wat gebeurt er? Er volgt een keiharde bezuiniging. De coalitie bezuinigt keihard op sport. Zonder overleg met de sportkoepel. Hoe zouden de vrijwilligers van de sportkoepel zich voelen? Ze zetten zich jarenlang met hart en ziel in voor een beter sportklimaat in Groningen? Ik weet het niet, maar leuk is anders. En dan onze inwoners met een eigen woning. De huizenmarkt in Groningen is nogal overspannen. Prijzen rijzen de pan uit en het wordt zeker voor starters steeds moeilijker om een woning te krijgen. Daarnaast is het ook voor corporaties lastig om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Maar die huizenbubble zorgt er wel voor dat de OZB inkomsten weer flink omhoog gaan. En wat krijg je daar als inwoner voor terug? Minder beheer & onderhoud van groen. Minder onderhouden straten. Je moet meer gaan betalen en je krijgt er minder voor terug. Leuk is anders. Je moet meer gaan betalen en je krijgt er minder voor terug. Leuk is anders. Of de hondenbezitters. Helemaal als ze in Haren of ten Boer wonen. Een meerderheid is voor het afschaffen van de hondenbelasting. Maar wat doet de coalitie? Wordt het afgeschaft of afgebouwd? Nee. We gaan de hondenbelasting indexeren. Sterker nog, we breiden het gebied gewoon uit en voeren het ook in Haren en ten Boer in. Het is een keuze. Het kan anders. Je kunt je politieke stokpaardjes op stal laten staan en terug gaan naar de kern van wat een gemeente zou moeten doen. En als je dat doet in je eentje als partij, dan is dat vrij makkelijk, dan hoef je geen compromis te sluiten. Dat is misschien wel leuk, maar niet echt realistisch. Daarom hebben we samen met de SP, de VVD, PVV en de Stadspartij een amendement waarin we wezenlijk andere keuzes maken. En dat is zo op het eerste gezicht niet de meest voor de hand liggende politieke combinatie. Maar deze combinatie van partijen van links tot rechts heeft 1 ding gemeen. Ze proberen het evenwicht terug te brengen in deze begroting. En het CDA doet dat, omdat we ervan overtuigd zijn dat de rekening van de ambities van deze coalitie teveel bij de inwoners gelegd wordt. Want ook als je vindt dat den Haag te weinig geld overmaakt, heb je een keuze en een verantwoordelijkheid. Natuurlijk is er flink wat over de schutting gegooid met de decentralisaties. Maar het is onze taak om dat dan vervolgens niet zelf ook weer over de schutting te gooien in het tuintje van de inwoners. Het is onze taak om die lastige en vervelende keuzes te maken en de inwoners zoveel mogelijk te ontzien. Het college en de coalitie hebben een poging gedaan. Ik denk dat onze voorstellen een noodzakelijke verbetering zijn van wat nu voorligt. Het is onze taak om die lastige en vervelende keuzes te maken en de inwoners zoveel mogelijk te ontzien. Ik hoop van harte dat die ruimte om gezamenlijk andere keuzes te maken er ook is bij de coalitie. Daar zou het namelijk een stuk leuker van worden. En niet zozeer voor mij of de oppositie. Dat doet er niet toe. Maar voor de inwoners van onze gemeente.

Gemeenteraadsfracties trekken aan de bel over situatie Harense sportclubs

CDA CDA VVD Partij voor de Vrijheid Groningen 25-09-2019 06:26

De gemeenteraadsfracties van het CDA, Stadspartij, VVD, PVV en SP slaan samen met de Haren sportverenigingen alarm over de onroerende zaakbelasting die in de nieuwe gemeente Groningen fors omhoog is gegaan. Sportclubs in Haren vrezen dat straks ook de veldhuur volgt en dat dit zal leiden tot enorme contributieverhogingen. De herindeling van de drie gemeenten is een feit en dat houdt in dat er een aantal beleidszaken en tarieven geharmoniseerd moeten worden, waaronder het OZB-tarief. Dit heeft op meerdere momenten al tot (schriftelijke) vragen geleid, voornamelijk rondom het OZB-tarief voor niet-woningen wat in de oude gemeente Groningen fors hoger lag dan in ten Boer en Haren. Hiervoor is een compensatieregeling in het leven geroepen. Deze compensatieregeling bedraagt 100% voor 2019, 80% voor 2020, 60% voor 2021, 40% voor 2022 en 20% voor 2023. Er is tevens een maximum aan compensatiebedrag van € 50.000,-. Deze regeling compenseert voor een aantal jaren het hogere tarief van de oude gemeente, maar uiteindelijk betalen alle eigenaren van niet-woningen het hoge tarief van de oude gemeente Groningen. Bovenstaande systematiek geldt ook voor (sport)verenigingen uit de voormalige gemeente Haren en ten Boer. Tijdens de bespreking in de commissie van 13 maart 2019 is er door een aantal fracties gewezen op het ‘Amendement-Omtzigt’. Dit amendement zou het mogelijk moeten maken om sportverenigingen en verenigingen met sociaal belang niet aan te slaan met het tarief voor niet-woningen, maar tegen het tarief voor woningen*. Dat laatste tarief ligt aanzienlijk lager. Het college heeft aangegeven hier sympathiek tegenover te staan en dit te willen betrekken bij een integrale discussie over sporttarieven. De Sportkoepel heeft in een reactie aangegeven dat het van belang is dat verenigingen toegankelijk en vitaal blijven en dat daarom de contributies zo laag mogelijk zouden moeten zijn. Zij bepleiten daarom een subsidieregeling zoals deze ook in de gemeente den Haag en Rozendaal is ingesteld. Onlangs heeft het CDA samen met een aantal andere gemeenteraadsfracties een gesprek gevoerd met sportverenigingen in Haren. Daarbij kwam de stapeling van een aantal problemen aan de orde. Zo is daar de kwestie van de BTW-plicht, de hogere energieheffing en het probleem van de hogere OZB tarieven wat nog eens versterkt wordt door fiks hogere WOZ-waardes. De Harense tennisclub TSH trok hierover aan de bel in Haren de Krant op 27 augustus jongstleden. De OZB aanslag van € 2.043,- steeg naar maar liefst € 24.826,-. Naar aanleiding van dit artikel en het gesprek met de verenigingen hebben is er een korte inventarisatie uitgevoerd naar wat de impact is van de eerder genoemde stapeling voor de verenigingen. Deze inventarisatie geeft een verontrustend beeld. De stapeling van hogere kosten is bij vrijwel alle verenigingen het geval. Er dreigen contributieverhogingen die kunnen oplopen naar 30% - 40%. Hierdoor staat de betaalbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van de sport in onze gemeente onder druk.

Schriftelijke vragen aan de raad over Bed,bad en Brood

VVD VVD CDA Partij voor de Vrijheid Groningen 30-07-2019 09:18

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO                                                                                                                                                                                                                                          

Groningen, 24 juli 2019

Betreft: vragen over het gebrek aan grip op de “Bed, bad en Brood” opvang

 

Geacht College,

In bijgevoegd bericht, dat verscheen in het Dagblad van het Noorden op 14 juli, hebben wij gelezen dat de gemeente Groningen te weinig grip heeft op de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamde “Bed, bad en brood opvang”, sinds april dit jaar “LVV”.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen aan het college.

Volgens het artikel heeft de stichting Inlia jarenlang slecht inzicht gegeven in de achtergronden van de circa 300 uitgeprocedeerde asielzoekers die de stichting opvangt. Dit blijkt uit bronnen bij de gemeente.

1.       Was het college hiervan op de hoogte?

2.       Zo ja, wat heeft het college daarop ondernomen?

3.       Zo nee, hoe duidt het college het dit wel bij de media belandt en niet bij het college?

 

Aan ons is steeds meegedeeld (onder andere na schriftelijke vragen van CDA, Stadspartij en VVD) dat de informatie op persoonsniveau niet gedeeld kon worden met de raad uit privacy overwegingen, nu blijkt dat deze informatie bij de gemeente nooit beschikbaar was.

4.       Klopt het dat het college informatie bij Inlia heeft opgevraagd, maar niet heeft gekregen?

Zo ja, over welke jaren gaat dit en welke informatie wilde het college hebben?

Waarom heeft het college niet met de raad gedeeld dat de gemeente ook zelf nooit de gevraagde informatie van Inlia heeft gekregen?

Is het college het met ons eens dat de gemeente moet weten wie er in de gemeente verblijft?

Kan het college aangeven vanaf wanneer wel volledig duidelijk is wie er in onze gemeente verblijft?

 

Sinds het begin van de opvang hebben wij gevraagd om meer informatie over de mensen die gebruik maken van de BBB. Zo wilden wij weten of er geen mensen onterecht opgevangen worden die, aangezien zij uitgeprocedeerd zijn, Nederland zouden moeten verlaten en de reden waarom zij niet terecht konden bij de dienst terugkeer en vertrek.  In het artikel staat “uitgeprocedeerde asielzoekers worden nauwelijks uitgezet”.

9.       Klopt dat, en zo ja, bent u het met ons eens dat dat ongewenst is?

10.   Zo ja, wat gaat het college hieraan doen?

 

Volgens het artikel verbleven er dit voorjaar 32 personen in de opvang die een veiligheidsrisico vormden.  Eén van de argumenten voor het in stand houden van de bed, bad en brood opvang was juist dat dat de veiligheid ten goede zou komen. Die twee feiten lijken met elkaar in strijd te zijn.

11.   Hoe beoordeelt het college dit?

12.   Wanneer wist het college dat er personen in de opvang verblijven die een veiligheidsrisico vormen?

13.   Wat gaat het college doen om te zorgen dat de risico’s acceptabel zijn en dat er geen gevaar optreedt voor inwoners van de gemeente of andere bewoners in de opvang?

14.   Heeft het college de indruk dat Inlia bovenop het veiligheidsprobleem zit?

 

 

In het artikel staat dat er zo’n 60 personen buiten de opvang wonen, waarvan volgens bronnen zo’n 10% een (licht) criminele achtergrond heeft, waar nauwelijks zicht op is.       

15.   Klopt dat? En zo ja, is het college het met ons eens dat dit een ongewenste situatie is?

16.   Wat gaat het college doen om te zorgen dat deze mensen niet in criminaliteit vervallen, zodat de veiligheid gewaarborgd is?

 

 

 

 

Hoogachtend,

E. Akkerman                      A.Sijbolts                             R. Bolle                 T. van Kesteren VVD                                       Stadspartij                          CDA                       PVV

 

Bron: https://www.dvhn.nl/groningen/Te-weinig-grip-op-bed-bad-broodbewoners-in-Groningen-door-gebrek-aan-informatie-24642414.html

Schriftelijke vragen over Bed, Bad en Brood

VVD VVD CDA Partij voor de Vrijheid Groningen 24-07-2019 09:18

https://gemeentegroningen.vvd.nl/nieuws/36199/schriftelijke-vragen-over-bed-bad-en-brood

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO                                                                                                                                        

Groningen, 24 juli 2019

Betreft: vragen over het gebrek aan grip op de “Bed, bad en Brood” opvang 

Geacht College,

In bijgevoegd bericht, dat verscheen in het Dagblad van het Noorden op 14 juli, hebben wij gelezen dat de gemeente Groningen te weinig grip heeft op de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamde “Bed, bad en brood opvang”, sinds april dit jaar “LVV”.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen aan het college.

Volgens het artikel heeft de stichting Inlia jarenlang slecht inzicht gegeven in de achtergronden van de circa 300 uitgeprocedeerde asielzoekers die de stichting opvangt. Dit blijkt uit bronnen bij de gemeente.

1.       Was het college hiervan op de hoogte?

2.       Zo ja, wat heeft het college daarop ondernomen?

3.       Zo nee, hoe duidt het college het dit wel bij de media belandt en niet bij het college?

 

Aan ons is steeds meegedeeld (onder andere na schriftelijke vragen van CDA, Stadspartij en VVD) dat de informatie op persoonsniveau niet gedeeld kon worden met de raad uit privacy overwegingen, nu blijkt dat deze informatie bij de gemeente nooit beschikbaar was.

4.       Klopt het dat het college informatie bij Inlia heeft opgevraagd, maar niet heeft gekregen?

Zo ja, over welke jaren gaat dit en welke informatie wilde het college hebben?

Waarom heeft het college niet met de raad gedeeld dat de gemeente ook zelf nooit de gevraagde informatie van Inlia heeft gekregen?

Is het college het met ons eens dat de gemeente moet weten wie er in de gemeente verblijft?

Kan het college aangeven vanaf wanneer wel volledig duidelijk is wie er in onze gemeente verblijft?

 

Sinds het begin van de opvang hebben wij gevraagd om meer informatie over de mensen die gebruik maken van de BBB. Zo wilden wij weten of er geen mensen onterecht opgevangen worden die, aangezien zij uitgeprocedeerd zijn, Nederland zouden moeten verlaten en de reden waarom zij niet terecht konden bij de dienst terugkeer en vertrek.  In het artikel staat “uitgeprocedeerde asielzoekers worden nauwelijks uitgezet”.

9.       Klopt dat, en zo ja, bent u het met ons eens dat dat ongewenst is?

10.   Zo ja, wat gaat het college hieraan doen?

 

Volgens het artikel verbleven er dit voorjaar 32 personen in de opvang die een veiligheidsrisico vormden.  Eén van de argumenten voor het in stand houden van de bed, bad en brood opvang was juist dat dat de veiligheid ten goede zou komen. Die twee feiten lijken met elkaar in strijd te zijn.

11.   Hoe beoordeelt het college dit?

12.   Wanneer wist het college dat er personen in de opvang verblijven die een veiligheidsrisico vormen?

13.   Wat gaat het college doen om te zorgen dat de risico’s acceptabel zijn en dat er geen gevaar optreedt voor inwoners van de gemeente of andere bewoners in de opvang?

14.   Heeft het college de indruk dat Inlia bovenop het veiligheidsprobleem zit?

 

In het artikel staat dat er zo’n 60 personen buiten de opvang wonen, waarvan volgens bronnen zo’n 10% een (licht) criminele achtergrond heeft, waar nauwelijks zicht op is.       

15.   Klopt dat? En zo ja, is het college het met ons eens dat dit een ongewenste situatie is?

16.   Wat gaat het college doen om te zorgen dat deze mensen niet in criminaliteit vervallen, zodat de veiligheid gewaarborgd is?

Hoogachtend,

E. Akkerman                      A.Sijbolts                             R. Bolle                 T. van Kesteren VVD                                       Stadspartij                          CDA                       PVV

 

Bron: https://www.dvhn.nl/groningen/Te-weinig-grip-op-bed-bad-broodbewoners-in-Groningen-door-gebrek-aan-informatie-24642414.html

Bolle Blogt: De bezem erdoor

CDA CDA GroenLinks VVD PvdA Partij voor de Vrijheid Groningen 04-07-2019 08:00

Afgelopen woensdag stond het financiële meerjarenbeleid op de agenda. En dat is geen beeld om vrolijk van te worden. Grote tekorten op het budget voor de uitkeringen en jeugdzorg. Een tekort dat oploopt tot zo’n 22 miljoen. Aan de andere kant is het ook geen nieuw beeld, want de gemeente Groningen leeft al jaren boven haar stand. Slechte financiële kengetallen, ontzettend hoge schulden en structureel meer geld uitgeven dan er binnenkomt. De nieuwe coalitie heeft daar (nog) geen verandering in gebracht. Nee, de nieuwe coalitie heeft de ambities hooggehouden, de reserves flink geplunderd en vervolgens de onroerendezaakbelasting, de parkeertarieven en de toeristenbelasting verhoogd. En toen kwam daar het bericht vanuit den Haag dat het dit jaar wat minder zou worden. Overigens geheel volgens de bekende systematiek: Er zijn ook jaren dat Groningen een meevaller kan noteren namelijk. Edoch: Moord en brand! Den Haag moet over de brug komen! De coalitiepartijen wisten niet hoe snel ze met de vinger naar den Haag moesten wijzen in de media (link). Maar dat is slechts een gedeelte van de financiële analyse. Ja, op sommige beleidsterreinen is het budget vanuit den Haag onvoldoende - bijvoorbeeld bij de jeugdzorg. Maar de gemeente Groningen kan niet de rechterhand ophouden in den Haag, om het vervolgens met de linkse hand in Groningen weer over de balk te smijten. Gelukkig liet de wethouder van financiën dat ook weten. Dat dit niet opgelost kan worden zonder dat het pijn gaat doen. En niet alleen bij de coalitiepartijen, zo liet hij optekenen, maar bij de gehele gemeenteraad. Vandaar ook de oproep van het college aan de diverse partijen om hun oplossingsrichting aan te geven. Hoe komen we uit deze financiële moeilijke situatie? De VVD had een aantal suggesties. De Stadspartij deed een oproep op ook de oppositie goed te betrekken. De PVV hield het bekende verhaal dat de duurzaamheidsmaatregelen geschrapt zouden moeten worden. Maar vanuit de coalitie bleef het stil. Niets. Of nou ja... De PvdA vond dat we het hoofd koel moesten houden, want misschien kregen we bij de volgende berekening wel weer meer geld vanuit den Haag. Vandaar waarschijnlijk ook hun pleidooi om de ijsbaan op de Grote Markt te behouden. De bezem zal erdoor moeten. Een kaasschaaf gaat niet helpen. Je zult moeten beginnen bij de wettelijke taken en kijken hoeveel dat kost. En pas dan kun je geld uit gaan geven aan zaken waar je niet over gaat en ook niet van bent. Dat is geen leuk proces, want dat betekent dat op vrijwel elk beleidsterrein zal moeten worden gesneden. Maar het is onontkoombaar. Als je niet blijvend de lasten van je politieke ambities bij de burgers neer wilt leggen, kan het niet anders. En de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen, GroenLinks, wat vond die ervan vraagt u zich af? Met 11 zetels van de in totaal 45, hadden ze geen enkele inbreng. Niks, noppes, nada. Geen denkrichting, geen idee, gewoon niets. En die immense stilte, dat baart me misschien wel meer zorgen dan de financiële situatie

Bolle Blogt - Huilie Huilie

CDA CDA Partij voor de Vrijheid Groningen 24-04-2019 12:31

Er is al veel over geschreven de afgelopen dagen. De onbedaarlijke huilbui tijdens de gemeenteraad van Ton van Kesteren van de PVV. Zoals hier of hier en sommige van wat bedenkelijker niveau zoals hier. Als je de vergadering terugkijkt, is het vrij eenvoudig zelf een oordeel te vormen over de gebeurtenissen. Het is allemaal een vooropgezet plan. Ja, daar moet ik van Kesteren gelijk in geven. Dat lijkt het inderdaad te zijn, vooropgezet.Maar niet van de hele gemeenteraad om de PVV het werken onmogelijk te maken en de partij vooral niet welkom te heten. Nee, van de PVV, om in het zo geliefde slachtofferschap te zwelgen. Doen alsof je stelselmatig tegen gewerkt wordt. Doen alsof de burgemeester je het woord ontneemt en je niet laat zeggen wat je wil zeggen. Doen alsof de hele gemeenteraad moeite heeft met de vrijheid van meningsuiting. Doen alsof de raad moeite heeft met een democratisch debat. De feiten spreken anders. De gemeenteraad kan wel wat Groningse nuchterheid gebruiken. Maar van de PVV hoeven we dat niet te verwachten.

Helaas heeft de Kiesraad afgelopen ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Partij voor de Vrijheid Groningen 27-03-2019 14:03

Helaas heeft de Kiesraad afgelopen maandag ons verzoek om hertelling van de stemmen afgewezen. Vandaag is in de laatste Provinciale Statenvergadering in de oude samenstelling door ons een motie ingediend met de oproep om als Staten een hertelling te vragen. Helaas was daar geen meerderheid voor. Dat betekent dat wij de komende 4 jaar één Statenlid zullen hebben dat namens de PvdD het woord voert in de Statenvergaderingen, namelijk Ankie Voerman. En reken maar dat zij er zal staan, voor de dieren, de natuur en onze planeet! Tevens zal vandaag Kirsten de Wrede afscheid nemen als Statenlid. Zij is inmiddels fractievoorzitter namens de PvdD in de gemeente Groningen. Veel dank Kirsten en veel succes Ankie! Wij voelen ons overigens zeer gesteund door onze kiezers! In 2015 ontvingen wij 9.078 stemmen, deze keer ontvingen wij 10.406 stemmen. #GroeiendVerzet! https://www.rtvnoord.nl/nieuws/206575/Geen-hertelling-van-stemmen-voor-de-Provinciale-Statenverkiezingen