Nieuws van politieke partijen in Groningen over VVD inzichtelijk

180 documenten

Geen Diftar, wel mogelijkheid tot referendum

SP SP ChristenUnie PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Groningen 10-09-2020 18:17

Afgelopen woensdag stemde de gemeenteraad van Groningen tegen de invoering van Diftar. Volgens SP-raadslid Daan Brandenbarg is dat een groot succes voor alle inwoners die zich de afgelopen tijd geroerd hebben tegen de invoering. 

SP-raadslid Daan Brandenbarg:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/geen-diftar-wel-mogelijkheid-tot-referendum“De bijna 1200 handtekeningen, maar zeker ook alle ingezonden mails, brieven en insprekers hebben de druk zo hoog laten oplopen. Ik wil hierbij al die inwoners feliciteren!” 

De raad stemde eerder die avond bovendien in  met een SP-voorstel om weer referenda mogelijk te maken in Groningen. 

Met dat laatste is Brandenbarg bovendien verheugd: 

“Er is nu weer de mogelijkheid voor onze inwoners om aan de handrem te kunnen trekken. Het is belangrijk dat dat er nu weer is, want de voorstanders van Diftar houden een kleine mogelijkheid open om het per 2023 alsnog in te voeren. Maar dan is met voldoende steun uit de bevolking een referendum weer mogelijk. Dus ik denk dat dat Diftar er niet meer komt.”

 

Zie ook: Daan Brandenbarg

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

VVD Eemsdelta stelt kandidatenlijst vast voor verkiezingen herindeling

VVD VVD Groningen 01-09-2020 05:34

Op 31 augustus hebben de leden van de VVD Eemsdelta haar kandidatenlijst vastgesteld. Gekozen is voor een goede mix tussen ervaring en nieuwe enthousiaste mensen. Eduard Mulder is in juni al benoemd als lijsttrekker.

https://eemsdelta.vvd.nl/nieuws/40570/vvd-eemsdelta-stelt-kandidatenlijst-vast-voor-verkiezingen-herindeling

 

Op plek 2 staat de huidige wethouder uit Delfzijl Hans Ronde, die tevens de kandidaat wethouder is voor de VVD. Hij wordt op plek 3 gevolgd door het huidig raadslid in Loppersum, Bert-Jan Huizing. Jenz Verbogt is de kandidaat voor de VVD uit Appingedam. Eerste vrouw op de lijst is nieuwkomer Laura Wilke de Souza (24), uit Delfzijl. Andere nieuwkomers zijn Frans Ozinga (29) uit Stedum en Rutger Smit (19) en Chris Ronde (28) uit Delfzijl.

 

Arie Heuvelman, sinds 2010 aanvoerder en het boegbeeld van de VVD, zal zijn ervaring blijven inzetten als lijstduwer. Tineke Naafs uit Wagenborgen doet na drie periodes in de raad van Delfzijl ivm gezinsuitbreiding een stapje terug op de kandidatenlijst. Zij zullen beide hun kennis overdragen aan de nieuwe lichting kandidaten.

 

Lijsttrekker Eduard Mulder is zeer content met de kandidatenlijst. “Het is een mooie lijst met 26 betrokken personen waarmee we ons gaan inzetten voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Wij willen de ruimte geven aan initiatieven van inwoners en ondernemers om de kansen te benutten in de nieuwe gemeente” aldus de lijsttrekker.

Foto:

Boven, van links naar rechts: Laura Wilke de Souza, Chris Ronde, Rutger Smit en Eduard Mulder

Onder, van links naar rechts: Jenz Verbogt, Hans Ronde, Bert-Jan Huizing en Frans Ozinga

Vacature bestuurslid promotie en ledenwerving

VVD VVD Groningen 25-08-2020 04:39

Het bestuurslid Promotie en Ledenwerving heeft als hoofddoel het aantrekken van nieuwe leden bij het netwerk Groningen en deze ook zoveel mogelijk actief te maken. Een vereniging is in zijn ontwikkeling volledig afhankelijk van de leden en de bevordering hiervan is dan ook een van de belangrijkste taken van het bestuur. In het specifiek voor de VVD Groningen zorgen leden van een betrouwbare en continue toestroom van informatie uit de samenleving voor de fracties en vormen zij een pool van mensen voor in de toekomstige fracties en bestuur.

Er zijn veel manieren om leden bij de vereniging te krijgen en te houden, wat Promotie en Ledenwerving een uitdagende en creatieve functie maakt. Waarin het bestuurslid veel vrijheid krijgt om eigen plannen uit te voeren. Daarnaast zijn er een aantal vaste taken die het bestuurslid uitvoert;

- Het (telefonisch) verwelkomen van nieuwe leden.

- Het maandelijks schrijven van een nieuwsbrief om bestaande leden betrokken te houden.

- Het tweemaal per jaar organiseren van een nieuwe ledenactiviteit, bedoelt om nieuwe leden zich welkom te laten voelen en mensen die zich willen oriënteren een laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheid te bieden.

- Het bijhouden van de activiteitenpagina op de website en de socials.

- Het eens per maand bijwonen van de gemeentelijke fractievergadering.

Daarnaast zul je veel samenwerken met het bestuurslid opleidingen en trainingen en ben je samen met gehele bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de VVD netwerk Groningen.

Competenties:

- Sociaal sterk

- Affiniteit met de politiek en het liberalisme

- Creatief

- Zelfstandig

- Handig met sociale media is een pré

Als bestuurslid Promotie en ledenwerving zul je gemiddeld 4 uur per week bezig zijn.

Je sollicitatie graag per email naar secretaris@vvdgroningen.nl voor 20 september 2020. Gesprekken vinden plaats in de week van 21 september.

Eduard Mulder lijsttrekker VVD Eemsdelta

VVD VVD Groningen 10-06-2020 06:27

Eduard Mulder (44) is dinsdag 9 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD Eemsdelta unaniem gekozen als lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Hij is op dit moment raadslid in Delfzijl.

https://eemsdelta.vvd.nl/nieuws/39819/eduard-mulder-lijsttrekker-vvd-eemsdelta

Eduard Mulder wil graag aan de slag met de kansen en uitdagingen die de nieuwe gemeente Eemsdelta gaat bieden. “Ik wil graag de verbinding leggen tussen de vele ontwikkelingen in de wijken en dorpen in Appingedam, Delfzijl en Loppersum”, aldus Mulder

 

Daarnaast vind ik de binding van jongeren belangrijk. ‘’Jongeren zijn de toekomst en ondervinden het langst de gevolgen van het beleid. Ik vind dat jongeren hun stem moeten laten kunnen horen, zodat beleid en de ontwikkelingen in de gemeente meer jongerenproof wordt,’’ stelt Mulder.

 

Samen voor Eemsdelta is ons motto. We zijn en gaan de komende tijd in gesprek met verschillende organisaties in de Eemsdelta, met bewoners, ondernemers  en verenigingen. Samen maken we deze nieuwe gemeente. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via onze website http://eemsdelta.vvd.nl

D66 vraagt om terrasruimte en fietsvriendelijkheid

D66 D66 VVD Groningen 05-06-2020 10:09

Afgelopen woensdag debatteerde de gemeenteraad op initiatief van Stadspartij, VVD en D66 over het gemeentelijke terrassenbeleid. Raadslid Tom Rustebiel: “Wij vroegen twee weken geleden om extra terrasruimte, maar sommige ondernemers kregen juist minder. Wij willen van het college horen waar dit op gebaseerd is.” 

De college hanteert een norm van 3.5 meter tussen terrassen en de gemeente kan lastig uitleggen waar die norm vandaan komt. Tom: “De komende maanden zijn voor ondernemers namelijk van levensbelang. Elk tafeltje extra kan het verschil maken tussen kopje onder gaan, of overleven.  Er moet nu verdiend worden, want in de herfst dreigen erg lastige richtlijnen voor binnen. En daarmee hangt er niet alleen een donkere wolk boven prachtige horeca-bedrijven, maar ook boven de vitaliteit van onze binnenstad. Bruisende en gastvrije horeca zorgt er immers voor, dat bezoekers langer in de binnenstad blijven hangen.”

Op de vragen van de verschillende partijen ging het college in op het verzoek van D66 om meer maatwerk te leveren. Tom: “Wij verwachten dat het college kijkt naar wat kan en dat niet overal dezelfde norm moet gelden. In Helpman is het minder druk dan in de binnenstad. En als we auto’s of fietsers een stukje moeten omleiden om ondernemers te helpen, dan is D66 daar een voorstander van.”

In het debat ging Tom ook nog even in op de vele afsluitingen voor fietsers. “We krijgen veel klachten, onder meer van ondernemers uit de Folkingestraat die aanloop missen. Maar ook van fietsers, die om moeten rijden of slecht ter been zijn. Gelukkig staat de gemeente het inmiddels toe dat je met de fiets aan de hand door het tijdelijke voetgangersgebied mag, maar we houden de vinger aan de pols. Het afgesloten gebied is wel heel groot.”

Het bericht D66 vraagt om terrasruimte en fietsvriendelijkheid verscheen eerst op Groningen.

VVD Eemsdelta maakt zich sterk voor woningbouw

VVD VVD Groningen 29-05-2020 09:25

De VVD Eemsdelta maakt zich al jaren sterk voor woningbouw. In dit artikel vertelt gemeenteraadslid Bert Jan Huizing over wat er moet gebeuren op dit gebied.

https://eemsdelta.vvd.nl/nieuws/39657/vvd-eemsdelta-maakt-zich-sterk-voor-woningbouw

Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn de gemeenten die volgens de statistieken het meest te maken hebben met de daling van het aantal inwoners. Het opvallende hieraan is dat er relatief weinig huizen te koop zijn in de dorpen. Vooral in kleine en populaire dorpen als Leermens, Termunterzijl, Westeremden, Woldendorp en Oosterwijtwerd is nauwelijks een huis te koop. Als er één op de markt komt, is het binnen de kortste keren verkocht. De VVD vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren die graag in eigen dorp willen blijven wonen krijgen hiertoe geen kans en verdwijnen naar grotere plaatsen, zoals de stad Groningen.

 

VVD gemeenteraadslid van Loppersum Bert-Jan Huizing: ,,Juist deze jongeren moeten we vasthouden, want die zijn essentieel voor de leefbaarheid in de dorpen. Die zorgen uiteindelijk weer voor het in standhouden van de school, de sportclub en het verenigingsleven. Wij hameren er al een paar jaar op dat er meer mogelijkheden moeten komen om ook in de kleine kernen te kunnen bouwen. En dan willen we geen nieuwbouwwijkjes aan de rand van het dorp, maar in de dorpen is vaak voldoende ruimte voor inbreiding”.

 

Er zijn de afgelopen tijd veel woningen gesloopt en herbouwd. Maar vooral als het gaat om woningen van de woningcorporaties wordt er minder teruggebouwd dan gesloopt. Er wordt nog steeds vastgehouden aan het al jaren geleden vastgestelde woon- en leefbaarheidsplan Eemsdelta, waarin een forse sloopopgave staat. De situatie op de woningmarkt is nu echter totaal anders als toen en de VVD Eemsdelta pleit al langer voor het openbreken van dit plan. Mede ook door de overspannen woningmarkt in de stad Groningen en zo langzamerhand ook in plaatsen direct om de stad heen, komt er meer vraag naar woningen in de provincie, op reisafstand van de stad. Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben goede verbindingen met de stad. Ieder half uur vertrekt er een trein naar Groningen en binnen een half uur sta je al op het station Groningen.

 

De laatste raadsvergadering heeft de VVD de wethouder van loppersum gemaand haast te maken met het zoeken naar nieuwe uitleggebieden in Loppersum en Middelstum. Het antwoord van de wethouder was dat nog niet alle kavels verkocht zijn, dus dat de noodzaak er niet is. Bert-Jan Huizing: ,,Dit vonden we een raar antwoord. Als de kavels wel verkocht zijn ben je te laat. Mensen die belangstelling hebben gaan dan andere keuzes maken. Voordat je kavels in een nieuw gebied kan verkopen ben je jaren verder. Eerst moet de grond verworven worden, vervolgens plannen worden gemaakt en moet de wijk ook nog bouwrijp gemaakt worden. Regeren is vooruitzien. We vinden dat de gemeenten meer pro-actief moeten zijn. Ook op het gebeid van reclame maken voor nog te koop zijnde kavels mag er wel meer en actiever reclame gemaakt worden”.

 

Per 1 januari gaan Appingedam, Delfzijl en Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Delfzijl geeft wel het goede voorbeeld als het gaat om woningbouw. Onlangs is het terrein van voormalig ziekenhuis Delfzicht aangekocht om woningen op te bouwen. Een voorbeeld hoe het wel moet.

Wij blijven als VVD Eemsdelta altijd knokken voor de woningbouw. Wij staan altijd open voor suggesties. Suggesties of ideeën over dit onderwerp of andere zaken zijn altijd welkom. Mailen kan naar: info@eemsdelta.vvd.nl

 

Online pubquiz

VVD VVD Groningen 24-05-2020 01:48

Afgelopen vrijdag 22 mei heeft de eerste online pubquiz plaatsgevonden. 14 teams hebben meegedaan aan de quiz opgezet door de gemeentefractie en gehost door Nard Willemse. De vragen liepen uit een van muziek tot bekende VVD’ers. De winnaars hebben dezelfde avond nog een speciale prijs in ontvangst mogen nemen, namelijk een pakket droge worst. Na de quiz heeft er een online borrel plaatsgevonden.

Wilt u de volgende keer ook aanwezig zijn bij een van onze (online) activiteiten? Hou de agenda dan goed in de gaten!

Gemeente moet in actie komen tegen vandalisme op sportparken

CDA CDA VVD Groningen 21-05-2020 07:39

De gemeenteraadsfracties van het CDA en de VVD vinden dat het college in actie moet komen om overlast op openbare sportparken in Groningen tegen te gaan. De fracties bereiken al langer verschillende signalen uit de sportwereld dat clubs last hebben van overlast door rondhangende jongeren. Ze vragen het gemeentebestuur te onderzoeken of extra controles, cameratoezicht en/of het inzetten van een functionaris de overlast op sportparken tegen kan gaan. De vernielingenen en vandalisme hebben onder andere plaatsgevonden op Sportpark het Noorden, Sportpark Esserberg en Sportpark Coenderbrog. Resultaat van het vandalisme zijn kapotte materialen waaronder doelnetten en dug-outs, schroeiplekken in het kunstgras, glasscherven op het veld en gedumpt afval. VVD-raadslid Jasper Boter: ‘Wij snappen dat jongeren een plek zoeken om samen te komen. Maar wees daar dan zuinig mee en ga netjes met de spullen van een ander om. Dit soort vandalen moeten worden aangepakt. Het wordt hoog tijd dat er iets aan dit probleem gedaan wordt’. Ook CDA-fractievoorzitter René Bolle vindt dat het hoog tijd is voor actie. ‘Vandalisme door rondhangende jongeren is al veel te lang een probleem. Zo heeft het CDA in maart 2019 aandacht gevraagd voor overlast op Sportpark de Koepel en bij VV Glimmen. Het college heeft hier toen op ingegrepen.We hopen dat er ook nu voor deze sportclubs een oplossing komt, zodat er weer veilig gesport kan worden en clubs geen extra kosten voor vernielde materialen hoeven te maken.’ De gemeenteraadsfracties hebben het college schriftelijke vragen gestuurd en hopen dat er in reactie daarop maatregelen genomen worden.

Gemeente moet in actie komen tegen vandalisme op sportparken

CDA CDA VVD Groningen 21-05-2020 07:39

De gemeenteraadsfracties van het CDA en de VVD vinden dat het college in actie moet komen om overlast op openbare sportparken in Groningen tegen te gaan. De fracties bereiken al langer verschillende signalen uit de sportwereld dat clubs last hebben van overlast door rondhangende jongeren. Ze vragen het gemeentebestuur te onderzoeken of extra controles, cameratoezicht en/of het inzetten van een functionaris de overlast op sportparken tegen kan gaan. De vernielingenen en vandalisme hebben onder andere plaatsgevonden op Sportpark het Noorden, Sportpark Esserberg en Sportpark Coenderbrog. Resultaat van het vandalisme zijn kapotte materialen waaronder doelnetten en dug-outs, schroeiplekken in het kunstgras, glasscherven op het veld en gedumpt afval. VVD-raadslid Jasper Boter: ‘Wij snappen dat jongeren een plek zoeken om samen te komen. Maar wees daar dan zuinig mee en ga netjes met de spullen van een ander om. Dit soort vandalen moeten worden aangepakt. Het wordt hoog tijd dat er iets aan dit probleem gedaan wordt’. Ook CDA-fractievoorzitter René Bolle vindt dat het hoog tijd is voor actie. ‘Vandalisme door rondhangende jongeren is al veel te lang een probleem. Zo heeft het CDA in maart 2019 aandacht gevraagd voor overlast op Sportpark de Koepel en bij VV Glimmen. Het college heeft hier toen op ingegrepen.We hopen dat er ook nu voor deze sportclubs een oplossing komt, zodat er weer veilig gesport kan worden en clubs geen extra kosten voor vernielde materialen hoeven te maken.’ De gemeenteraadsfracties hebben het college schriftelijke vragen gestuurd en hopen dat er in reactie daarop maatregelen genomen worden.

Corona

VVD VVD Groningen 20-05-2020 23:23

De Coronacrisis raakt ook ons netwerk, op het moment zijn alle activiteiten en training geannuleerd. Zodra er weer mogelijkheden zijn zal dit communiceert worden. Hou in de tussentijd de facebook en website goed in de gaten voor onze digitale alternatieven!