Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

203 documenten

Innovatie in de zorg: wie profiteert? | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 04-09-2020 00:00

Gemeenten in Nederland - Groningen is daarop zeker geen uitzondering - zitten in grote financiële nood. Een belangrijke reden hiervoor is dat de kosten van de zorg (waaronder de jeugdhulp) sterk toenemen terwijl het Rijk hiervoor structureel te weinig geld overmaakt. Voor gemeenten rest de keuze: Laat je wachtlijsten ontstaan of bezuinig je op andere plekken in je begroting?

Ook in Groningen speelt dit dilemma.. Hier stegen de kosten voor de jeugdhulp in de afgelopen twee jaar enorm (zie tabel). De gevolgen waren grote bezuinigingen op andere terreinen, het uitstellen van investeringen en het verhogen van de lasten. 

  2017 2019 Stijging in % Aantal kinderen met jeugdhulp 4 t/m 11 jaar december 1.629 1.854 12% Aantal kinderen met jeugdhulp 0 t/m 23 jaar december 3.622 3.952 9% Uitgaven jeugdhulp 4 t/m 11 jaar (alle zorg ecl. jeugdhulpplus, LWI en niet-gecontracteerde zorg) 12,1 mln 20,3 mln 68% Uitgaven jeugdhulp 0 t/m 23 jaar 36,4 mln 55,8 mln 53% Uitgaven jeugdhulp 4 t/m 11 jaar 2,9 mln 5,2 mln 78%

Vervelend genoeg wordt niet al het extra geld dat gemeenten reserveren voor de zorg besteed aan de zorg. Er zijn zorgaanbieders die flinke winsten maken met het geld dat gemeenten aan hen overmaken. Vorig jaar publiceerden onderzoeksplatform Follow the Money, KRO-NCRV’s Pointer en Reporter Radio een onderzoek waaruit blijkt dat 174 zorginstellingen in Nederland sinds de decentralisatie van 2015 een winstmarge hebben van meer dan 10%, waar 2-3% gangbaar is. Op de lijst stonden ook vijf Groningse zorgaanbieders. Jaarrekeningen van alle zorgaanbieders zijn openbaar op te vragen via deze link.

Ik stelde hier (samen met de ChristenUnie) schriftelijke vragen over aan het gemeentebestuur. Dat antwoordde dat bij verreweg de meeste zorgaanbieders in Groningen helemaal geen winst maken, maar vechten tegen faillissement. Desalniettemin keurde ook het gemeentebestuur de grote winsten bij een paar zorgbedrijven af: “structureel hoge bedrijfsresultaten uit zorgactiviteiten passen niet bij de door ons gewenste continuïteit van zorgverlening en verantwoorde besteding van publieke middelen.” Ook nam het gemeentebestuur een aantal maatregelen bij zorgbedrijven: met één had het geen contract meer in 2019, anderen moesten stappen ondernemen om de kwaliteit van zorg op orde te krijgen. 

Team050

Een van de bedrijven die in 2018 een winstmarge van boven de tien procent behaalde, en dus op de lijst van Follow the Money stond, was Team050. Dat maakte in 2018 1,8 miljoen euro winst, een winstmarge van 26,6%. Team050 maakt dit soort winsten omdat ze, volgens een jaarverslag, weinig management hebben en een laag verzuim. 

Lisette Sloot, de directeur van Team050, reageerde vorig jaar op onze schriftelijke vragen in dit filmpje bij OogTV: “het is nooit het doel geweest om winst te maken, maar het is blijkbaar wel het resultaat van ons bedrijfsvoering, en we zouden het heel tof vinden als we anderen zouden kunnen inspireren.”

Wat zou Team050 dan doen met die winst? Lisette Sloot bij OogTV: “enerzijds groeien wij nog steeds heel erg hard,  we hebben dus een stuk nodig voor het bestendigen en stabiliseren van onze organisatie. Tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk om een groot deel van de winst terug te laten vloeien naar de sector.”

Iets dergelijks is ook terug te zien in het jaarverslag van 2018. Team050 wil de kwaliteit van haar zorg verbeteren, de organisatie bestendigen en investeren in nieuwe zorgconcepten. Ook zet het 30% van de winst (600,000 euro) opzij in een speciaal fonds dat moet zorgen voor innovatie binnen de sector.

2019

Maar wat is daarvan terecht gekomen? Daarvoor vroeg ik het jaarverslag van Team050 over 2019 op. Wat blijkt? er is vrijwel niets van terecht gekomen. Integendeel: Team050 boekte wederom een miljoenenwinst en haalde een truc uit die lijkt te zijn weggelegd voor beursgenoteerde bedrijven.

2,8 miljoen euro aan winst uit de vorige jaren werd namelijk gebruikt om een van de twee aandeelhouders, de Zorgfabriek BV, uit te kopen. Volgens het jaarverslag gebeurt dat omdat de bedrijfsstructuur daar ‘transparanter’ van wordt. Ik vraag me af hoe geloofwaardig dit is. De winst en verliesrekening wordt niet beïnvloed door de aandeelhoudersstructuur, en veel verschil maakt ‘t niet voor de bedrijfsvoering. Zou het dan iets te maken hebben met hoeveel geld dit de aandeelhouders oplevert? 

Het inkopen van aandelen wordt de laatste jaren steeds populairder. Dit heeft namelijk als voordeel dat niet alleen de verkopende partij geld krijgt voor zijn aandelen maar dat de aandeelhouders die overblijven een groter aandeel in het bedrijf vergaren zonder daar iets voor te hoeven doen. 

Waarom is dit bij Team050 relevant? De partij die met 2,8 miljoen euro uitgekocht wordt is de Zorgfabriek BV, een bedrijf in handen van Team-050 directeur Lisette Sloot en haar zakenpartner Erik van der Zijden. Zij zijn het dus die de 2,8 miljoen euro opstrijken. En wie is dan de enige overgebleven aandeelhouder? Sloot Beheer BV, juist, een bedrijf van Lisette Sloot. 

En het innovatiebudget dan, waarmee Team050 haar winst terug in de sector probeerde te pompen? Van de zes ton die in 2018 opzij werd gezet, was in 2019 nog geen ton uitgegeven. Dat zet dus geen zoden aan de dijk. 

Wel kwam Team050 op een andere manier de gemeente tegemoet. Volgens het jaarverslag van Team050 vraagt het bedrijf van de gemeente al niet de hoofdprijs qua tarieven en besloot het in 2019 ook nog eens af te zien van de indexatie (meegroeien met inflatie). Dat is een mooi gebaar, maar de winst van Team050 over 2019 was nog altijd ruim een miljoen euro. Desalniettemin stelt het bedrijf: “Zo dragen we samen bij aan het beheersen van de kosten en vloeit een deel van onze winst terug naar de maatschappij.”

84 procent

Als een deel van de winst terugvloeit in de maatschappij, hoeveel dan? Het is reden voor mij om niet alleen de jaarrekeningen van de afgelopen twee jaar te bekijken, maar alle openbaar beschikbare jaarrekeningen. Die gaan zes jaar terug (zie tabel). Daaruit blijkt dat Team050 over de afgelopen zes jaar een gemiddelde winstmarge had van 17.66%. De totale winst over deze zes jaar na belasting bedroeg 4.57 miljoen euro. Het overgrote deel, 3.84 miljoen euro ofwel 84 procent, werd door middel van dividenduitkeringen of het terugkopen van aandelen doorgesluisd naar de aandeelhouders. Die winst vloeit dus helemaal niet terug naar de maatschappij.

/r/0815bc76a5fc11aa17fc6fcdcf2f799d?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finnovatie-de-zorg-wie-profiteert&id=45be12aeb9efaf34d5f6add327ed234888b91a81

Zijn hier dan geen regels tegen? Nou, nee. Er is slechts een Wet Normering Topinkomens (WNT) die het salaris van bestuurders reguleert. Dit werkt met een puntensysteem en komt er vaak op neer dat een bestuurder van een zorgbedrijf maximaal ruim een ton aan salaris mag incasseren. Bij Team050 lag dit maximum in 2019 op 107,000 euro, een grens waar Sloot ruim onder blijft. Dat zij daarnaast als aandeelhouder flink profiteert van de winsten van haar bedrijf, wordt door de WNT niet meegenomen. We moeten daarnaast ook niet vergeten dat directeur Sloot naast de inkomsten als aandeelhouder ook gewoon op de loonlijst staat van Team050. Het afgelopen jaar verdiende ze daarmee ruim 95,000 euro en in de jaren daarvoor ruim 50,000 euro per jaar. 

Wat hier aan te doen?

Vorig jaar vroeg ik in mijn schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur of de gemeente de winstgevendheid van bedrijven meeneemt bij de contractering. Het bestuur antwoordde dat in het verleden gemaakte winsten of dividenduitkeringen geen reden kunnen zijn om zorgbedrijven uit te sluiten van contracten. Maar, structureel hoge winsten kunnen wel aanleiding zijn om nader onderzoek te doen naar de bedrijfsvoering en kwaliteit van de zorg.

Dat gebeurde dan ook bij de vijf aanbieders (waaronder Team050) waar ik naar vroeg. Bij sommige bedrijven werd een onderzoek geopend, andere werden verplicht maatregelen te nemen omdat de kwaliteit van de zorg niet op orde zou zijn. 

Maar ondanks dat het gemeentebestuur wel actie heeft ondernomen op de winstgevendheid van zorgbedrijven, maakte Team050 in 2019 toch een winst van ruim een miljoen euro. Ook investeerde het bedrijf deze winst niet terug in de sector, zoals directeur Sloot beweerde, maar werd dit voor het overgrote deel uitgekeerd aan aandeelhouders. 

Het is reden voor mij om opnieuw schriftelijke vragen te stellen aan het gemeentebestuur. Deze vind je hier. Ik wil weten of het gemeentebestuur structurele oplossingen ziet om te voorkomen dat zorggeld weglekt naar aandeelhouders van zorgbedrijven. 

Maar de belangrijkste vraag is deze: innovatie in de jeugdzorg is hard nodig. Zoals in de eerste tabel van dit stuk is af te lezen, zijn de kosten onhoudbaar. Ook Team050 heeft dit door: op hun website stelt Team050 dat “zorg transparanter, kwalitatief beter, sneller, persoonlijker en goedkoper kan worden georganiseerd”. Volgens mij bewijzen ze dat dat in sommige gevallen inderdaad mogelijk is. Maar van deze innovatie wordt op dit moment alleen de eigenaar van Team050 beter. Hoe gaan we dat veranderen?

2019

Maar wat is daarvan terecht gekomen? Daarvoor vroeg ik het jaarverslag van Team050 over 2019 op. Wat blijkt? er is vrijwel niets van terecht gekomen. Integendeel: Team050 boekte wederom een miljoenenwinst en haalde een truc uit die lijkt te zijn weggelegd voor beursgenoteerde bedrijven.

2,8 miljoen euro aan winst uit de vorige jaren werd namelijk gebruikt om een van de twee aandeelhouders, de Zorgfabriek BV, uit te kopen. Volgens het jaarverslag gebeurt dat omdat de bedrijfsstructuur daar ‘transparanter’ van wordt. Ik vraag me af hoe geloofwaardig dit is. De winst en verliesrekening wordt niet beïnvloed door de aandeelhoudersstructuur, en veel verschil maakt ‘t niet voor de bedrijfsvoering. Zou het dan iets te maken hebben met hoeveel geld dit de aandeelhouders oplevert? 

Het inkopen van aandelen wordt de laatste jaren steeds populairder. Dit heeft namelijk als voordeel dat niet alleen de verkopende partij geld krijgt voor zijn aandelen maar dat de aandeelhouders die overblijven een groter aandeel in het bedrijf vergaren zonder daar iets voor te hoeven doen. 

Waarom is dit bij Team050 relevant? De partij die met 2,8 miljoen euro uitgekocht wordt is de Zorgfabriek BV, een bedrijf in handen van Team-050 directeur Lisette Sloot en haar zakenpartner Erik van der Zijden. Zij zijn het dus die de 2,8 miljoen euro opstrijken. En wie is dan de enige overgebleven aandeelhouder? Sloot Beheer BV, juist, een bedrijf van Lisette Sloot. 

En het innovatiebudget dan, waarmee Team050 haar winst terug in de sector probeerde te pompen? Van de zes ton die in 2018 opzij werd gezet, was in 2019 nog geen ton uitgegeven. Dat zet dus geen zoden aan de dijk. 

Wel kwam Team050 op een andere manier de gemeente tegemoet. Volgens het jaarverslag van Team050 vraagt het bedrijf van de gemeente al niet de hoofdprijs qua tarieven en besloot het in 2019 ook nog eens af te zien van de indexatie (meegroeien met inflatie). Dat is een mooi gebaar, maar de winst van Team050 over 2019 was nog altijd ruim een miljoen euro. Desalniettemin stelt het bedrijf: “Zo dragen we samen bij aan het beheersen van de kosten en vloeit een deel van onze winst terug naar de maatschappij.”

84 procent

Als een deel van de winst terugvloeit in de maatschappij, hoeveel dan? Het is reden voor mij om niet alleen de jaarrekeningen van de afgelopen twee jaar te bekijken, maar alle openbaar beschikbare jaarrekeningen. Die gaan zes jaar terug (zie tabel). Daaruit blijkt dat Team050 over de afgelopen zes jaar een gemiddelde winstmarge had van 17.66%. De totale winst over deze zes jaar na belasting bedroeg 4.57 miljoen euro. Het overgrote deel, 3.84 miljoen euro ofwel 84 procent, werd door middel van dividenduitkeringen of het terugkopen van aandelen doorgesluisd naar de aandeelhouders. Die winst vloeit dus helemaal niet terug naar de maatschappij.

/r/0815bc76a5fc11aa17fc6fcdcf2f799d?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finnovatie-de-zorg-wie-profiteert&id=45be12aeb9efaf34d5f6add327ed234888b91a81

Zijn hier dan geen regels tegen? Nou, nee. Er is slechts een Wet Normering Topinkomens (WNT) die het salaris van bestuurders reguleert. Dit werkt met een puntensysteem en komt er vaak op neer dat een bestuurder van een zorgbedrijf maximaal ruim een ton aan salaris mag incasseren. Bij Team050 lag dit maximum in 2019 op 107,000 euro, een grens waar Sloot ruim onder blijft. Dat zij daarnaast als aandeelhouder flink profiteert van de winsten van haar bedrijf, wordt door de WNT niet meegenomen. We moeten daarnaast ook niet vergeten dat directeur Sloot naast de inkomsten als aandeelhouder ook gewoon op de loonlijst staat van Team050. Het afgelopen jaar verdiende ze daarmee ruim 95,000 euro en in de jaren daarvoor ruim 50,000 euro per jaar. 

Wat hier aan te doen?

Vorig jaar vroeg ik in mijn schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur of de gemeente de winstgevendheid van bedrijven meeneemt bij de contractering. Het bestuur antwoordde dat in het verleden gemaakte winsten of dividenduitkeringen geen reden kunnen zijn om zorgbedrijven uit te sluiten van contracten. Maar, structureel hoge winsten kunnen wel aanleiding zijn om nader onderzoek te doen naar de bedrijfsvoering en kwaliteit van de zorg.

Dat gebeurde dan ook bij de vijf aanbieders (waaronder Team050) waar ik naar vroeg. Bij sommige bedrijven werd een onderzoek geopend, andere werden verplicht maatregelen te nemen omdat de kwaliteit van de zorg niet op orde zou zijn. 

Maar ondanks dat het gemeentebestuur wel actie heeft ondernomen op de winstgevendheid van zorgbedrijven, maakte Team050 in 2019 toch een winst van ruim een miljoen euro. Ook investeerde het bedrijf deze winst niet terug in de sector, zoals directeur Sloot beweerde, maar werd dit voor het overgrote deel uitgekeerd aan aandeelhouders. 

Het is reden voor mij om opnieuw schriftelijke vragen te stellen aan het gemeentebestuur. Deze vind je hier. Ik wil weten of het gemeentebestuur structurele oplossingen ziet om te voorkomen dat zorggeld weglekt naar aandeelhouders van zorgbedrijven. 

Maar de belangrijkste vraag is deze: innovatie in de jeugdzorg is hard nodig. Zoals in de eerste tabel van dit stuk is af te lezen, zijn de kosten onhoudbaar. Ook Team050 heeft dit door: op hun website stelt Team050 dat “zorg transparanter, kwalitatief beter, sneller, persoonlijker en goedkoper kan worden georganiseerd”. Volgens mij bewijzen ze dat dat in sommige gevallen inderdaad mogelijk is. Maar van deze innovatie wordt op dit moment alleen de eigenaar van Team050 beter. Hoe gaan we dat veranderen?

Loek Punt ontvangt zilveren CDA speld

CDA CDA Groningen 29-07-2020 10:01

Donderdag 23 juli jl.is onze penningmeester Loek Puntonderscheiden met een zilveren CDA speld. Loek is al meer dan 13 jaar lid van ons bestuur. Hij heeft meerdere jaren twee bestuursfuncties vervuld en is al lange tijd actief in de fractie. Wij danken Loek voor zijn ongekende en bijzondere inzet en vinden de onderscheiding dan ook meer dan verdiend! Loek heeft de onderscheiding donderdag bij de receptie van Camping Dijk &Waardopgespeld gekregen door zijn vrouw Marijke in het bijzijn van vrienden en familie.

Vakantie vierende politici

CDA CDA Groningen 29-07-2020 10:01

Vakantie vierende politici Er zijngenoeg redenen te verzinnen om het niet over de zomervakantie van politici te hebben. Vakantie vierende politici zijn een dankbaar doelwit voor boze burgers op sociale media. Maar politici die altijd op hun post blijven, lopen weer het risico als monomane workaholics te worden beschouwd. Hebben politici niet ook recht op vrije tijd en een gezinsleven dat is onttrokken aan het publieke oog? Moeten zij hun privacy inleveren omdat zij ervoor hebben gekozen om de publieke zaak te dienen? Enige rust op z’n tijd komt het functioneren van politici bovendien alleen maar ten goede. Overwerkte, door de waan van de dag opgeslokte leiders, verliezen het essentiële vermogen om hoofdzaken van bijzaken te scheiden, zo valt bijvoorbeeld op te maken uit het boekIn Sickness and in Power: Illness in Heads of Government During the Last 100 Yearsvan de Britse politicus en medicus David Owen. Personalisering van de politiek De opmars van vakantiefoto’s van onze politici lijken dan ook niet zozeer een teken van democratische gezindheid als wel een gevolg van wat doorgaans de personalisering van de politiek wordt genoemd: het idee dat politiek meer dan ooit om personen en minder om programma’s en partijen draait. Kiezers zouden zich in hun keuze tegenwoordig vooral laten leiden door de indruk die ze hebben van de persoon van de politicus en minder door de standpunten van een partij. Hoewel uit kiezersonderzoek blijkt dat dit maar in zeer beperkte mate het geval is, heeft deze theorie het gedrag van politici in ieder geval sterk beïnvloed. Meer dan ooit proberen zij tegenwoordig behalve hun standpunten ook hun authentieke persoonlijkheid te slijten. In interviews en ook via sociale media als Twitter en Facebook maken zij de kiezer deelgenoot van allerlei op het oog politiek weinig relevante privézaken als het gezinsleven, de persoonlijke hobby’s, de favoriete televisieserie, de strijd tegen de kilo’s of de verrichtingen van het eigen voetbalteam. In het verledenzijn er genoeg voorbeelden van politieke leiders die hun persoonlijke hobby’s uitventten, zoals Winston Churchill met zijn schildersezel, De Duitse oud Bondskanselier Helmut Schmidt achter de vleugel en in Nederland natuurlijk Dries van Agt op zijn eeuwige wielrenfiets. Maar de politisering van het persoonlijke lijkt zeker sinds de introductie van Twitter en Facebook een nieuw stadium te hebben bereikt. Zo zijn we in Nederland alleen al in de afgelopen maanden geconfronteerd met de liefdesbaby van Fleur Agema, een macarena dansende Alexander Pechtold, de publieke ontlading van Frans Timmermans bij de promotie van zijn voetbalploeg en de vreugde van verschillende Kamerleden omdat Netflix een nieuwe serie afleveringen vanHouse of Cardsheeft besteld. Voorbeeldfunctie Een politieke cultuur waarin de persoon achter de politicus zo belangrijk wordt gemaakt maakt politici enerzijds misschien normaler, anderzijds maakt het ze ook extra kwetsbaar. Als de persoon achter het standpunt net zo belangrijk wordt geacht als het standpunt zelf zal immers niet alleen het standpunt maar ook de persoon kritischer tegen het licht worden gehouden. Het verwijt dat leer en leven niet met elkaar in overeenstemming zijn, ligt dan al snel op de loer. Afhankelijk van de aangehangen ideologie wordt niet alleen het gezinsleven, maar ook de vakantie een relevant politiek feit. Dat geldt ook voor de vraag waar, hoe en hoe lang politici op vakantie gaan. Het begint al bij de vakantiebestemming. Moet een politicus die het eigen land een warm hart toedraagt niet in eigen land op vakantie? Waarom zou je naar het buitenland gaan als je over het eigen land in de laatste verkiezingscampagne nog uitvoerig de loftrompet hebt gestoken? Zeker in tijden van crisis verwacht men in ieder geval van politici een voorbeeldfunctie en daarbij hoort een bescheiden vakantie in eigen land. Om die reden wandelt Angela Merkel in de Duitse Alpen en vierde de voormalig Franse president François Hollande vakantie in een door de Franse staat aangekocht zomerverblijf in Besançon. Aanvankelijk drong Hollande er ook bij zijn kabinetsleden op aan om het goede voorbeeld te geven en in eigen land te blijven. Ook in dat opzicht wilde hij breken met zijn voorganger Nicolas Sarkozy, wiens regeerperiode soms een aaneenschakeling leek van luxueuze vakanties in mondaine oorden. In Nederlandzijn de vakanties van politici tot nu toe minder gepolitiseerd dan in Duitsland, of Frankrijk. In Duitsland is de bevolking tegenwoordig beter bestand tegen foto’s van politici in zwembroek. Zelfs de publicatie van een (stiekem gemaakte) foto van voormalig bondskanselier Helmut Kohl in badkleding bracht de Duitse democratie niet aan het wankelen. Strandpoliticus Een beproefd middel om de buitenwereld te laten merken dat er gewoon wordt doorgewerkt is dreigen om de Tweede Kamer en bewindslieden te laten terugkeren voor een spoeddebat. Vooral erkend workaholic Geert Wilders en de nimmer versagende SP-fractie verstoren graag de zomerrust van hun collega-parlementariërs. Meestal komt het er niet van, maar zowel bewindslieden als fractieleden dienen er wel permanent rekening mee te houden dat ze mogelijk spoorslags naar Den Haag moeten. Doen zij dit niet, dan is hoon hun deel, zoals de GroenLinks-fractie ooit merkte. Bij het spoeddebat over de eurocrisis bleek de helft van de GroenLinks’ers nog met vakantie. ‘Strandpartij’, schamperde blonde Geert tot grote hilariteit van de Tweede Kamer. De terughoudendheid van onze media en politici staat in schril contrast met de luidruchtige reacties die op Twitter te vinden zijn bij begin en einde van ieder parlementair reces. Dat reces hetzelfde is als vakantie blijft een hardnekkig misverstand. Tegenwoordig proberen veel politici die indruk weg te nemen door hun volgers tijdens het parlementair reces bijna dagelijks op de hoogte te houden van hun drukke agenda. Zo leren we onder meer dat een SP-Kamerlid tijdens de kerstvakantie met chauffeurs op pad is geweest om banketstaven bij bejaardenhuizen te brengen, dateen VVD-Kamerlid in militair uniform deelnam aan een oefening van de Pantsercompagnie 112 en dat Ard van der Steur als Kamerlid met eigen ogen heeft gezien hoe dagvers brood op transport naar de afnemers ging. Onmisbaar Het politieke kerkhof ligt vol politici die tijdens hun vakantie plots onmisbaar bleken. Zo zal de naam van een voormalig PvdA-voorzitter wel eeuwig verbonden blijven aan haar verzuim om direct haar fietsvakantie af te breken toen beginjaren negentig in de PvdAdeWAO-crisis uitbrak. Hoewel ze daarvoor acceptabele privéredenen kon aanvoeren, werd ze vervolgens door de partijtop als zondebok geslachtofferd. De positie van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes wankelde eveneens omdat hij tijdens zijn kerstvakantie in Thailand op het strand bleef liggen terwijl in een ander deel van het land de tsunami duizenden slachtoffers had gemaakt. Dat de termen crisis en noodsituatie aan inflatie onderhevig zijn, merkten de burgemeesters Jozias van Aartsen (Den Haag) en Aleid Wolfsen (Utrecht). Beiden kregen de wind van voren omdat zij niet direct hun vakantie hadden afgebroken nadat hun stad zwaar was getroffen door respectievelijk een lichtelijk uit de hand gelopen demonstratie in de Schilderswijk en het vrijkomen van asbest in een flat in Kanaleneiland. Dankzij de mobiele telefonie is er nu geen enkel excuus meer mogelijk voor de politicus op vakantie. Daarbij geldt de vuistregel dat terugkeren voor een storm in een glas water altijd beter is dan verder als een strandpoliticus door het leven te moeten gaan. Welke gevolgen dit heeft voor het gezinsleven van politici kan later worden vernomen in roddelblad én tegenwoordig ook kwaliteitskrant. Wat dat betreft hadden politici het vroeger makkelijk. Zo was premier Joop den Uyl in de zomer van 1974 een tijdlang letterlijk onvindbaar tijdens zijn vakantie in Portugal. In samenspraak met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ging de Portugese politie naarstig op zoek naar de Nederlandse premier. Na dagen speurwerk werd Den Uyl uiteindelijk op een camping nabij Lissabon gevonden terwijl hij volgens de overlevering in zijn korte broek sardientjes aan het bakken was. Goedaardig als hij was bood hij de Portugese dienders een vismaaltijd aan alvorens hij onverwijld terugkeerde naar Nederland.

Woordvoering René Bolle voorjaarsbrief 2020: 'Sorry'

CDA CDA Groningen 01-07-2020 10:13

'Voorzitter, ik denk dat ik, voordat ik begin, mijn excuses moet aanbieden aan de raad en het college. Ik vind het best wel een beetje confronterend. Natuurlijk, ik was me ergens in mijn achterhoofd wel een beetje van bewust. Maar gisteren, toen ik er wat verder indook, toen pas kwam ik erachter dat het nog veel erger was dan ik dacht. Dus daarvoor mijn excuses. Sorry. Dat had anders gekund. Nee, dat zeg ik verkeerd: dat had anders gemoeten. De voorjaarsbrief.Realistisch, Onvoldoende tot zwak, Zorgelijk, Crisis. Dat is in een notendop de voorjaarsbrief. Het college heeft nog geen richting aangegeven over hoe de knelpunten opgelost zouden moeten worden. Maar wil daarover het gesprek aan. Het is makkelijk om te zeggen: 'Ja, als het slecht gaat dan wilt u wel een open gesprek over hoe we de pijn samen gaan verdelen.' Maar dat zou niet helemaal recht doen aan de situatie. Ik zie namelijk een mooie opwaartse trend die bij de vorige begroting is in gezet en nu met deze voorjaarsbrief en bijlagen wordt voortgezet. Hou deze transparantie vast en breng het elke keer weer een stukje verder. Transparantie is natuurlijk mooi, maar dat brengt je op zichzelf nog nergens. We moeten het hebben over de financiën Wat is volgens het CDA de lijn die moet worden gekozen voor de begroting voor 2021?Ja, en dan ben ik nog maar net begonnen en loop ik er toch weer tegenaan. Doe je zo je best om het er niet wéér over te hebben. Niet die grijsgedraaide plaat waar ik net m’n excuses nog voor gemaakt heb: De financiën van de gemeente Groningen.Ik heb namelijk wat begrotings- en voorjaarswoordvoeringen terug gelezen van de afgelopen jaren. En wat moet dat een kwelling geweest zijn voor jullie. Jaar op jaar hetzelfde verhaal van het CDA. 'Het gaat niet goed, we geven teveel geld uit. Het roer moet om. Terug naar de basis. Richt je op kerntaken.' El-ke-keer-maar-weer. Niet meer markt, niet meer overheid, maar meer samenleving. En ieder college en coalitie, de een nog groener of progesieverderder dan de ander, ging gewoon door op dezelfde voet. Ze zagen het wel. We hadden het er wel over. Zelfs aan de informateurstafel met mevrouw van Gent. Het worden zware tijden, met gigantische opgaven. Maar échte verandering? Jaren lang hetzelfde liedje, ook van mij. 'En partijen die zeggen we moeten anticyclisch investeren: We zijn helemaal niet in de positie om nu anti-cyclish te investeren, want als de coalitie een reserve ziet dan weten ze niet hoe snel ze het weer uit moeten geven.' Maar genoeg is genoeg. Je kunt ook doorschieten. Vandaar mijn excuses. Maar ik hoop wel dat jullie me daar een beetje bij willen helpen zodat ik volgend jaar, of misschien bij de begroting in november al, wat anders kan gaan zeggen. En partijen die zeggen we moeten anticyclisch investeren: We zijn helemaal niet in de positie om nu anti-cyclish te investeren, want als de coalitie een reserve ziet dan weten ze niet hoe snel ze het weer uit moeten geven. Sorry, ga ik weer. Zoals ik zei: ik heb hulp nodig. Gaan voor een duuzame financiële positie Wat zou mij helpen? Maak stappen naar een duurzame financiële positie van de gemeente. Niet door nu keihard te bezuinigen, dat heeft geen zin. Maar ook niet door weer eenzijdig te wijzen naar Den Haag. El-ke-keer-maar-weer. We hebben een probleem en als we meer geld krijgen van het rijk, dan is het opgelost. Het is net zo’n grijsgedraaide plaat als de plaat die u van mij zo vaak gehoord heeft de afgelopen jaren.Het is niet de oplossing. Maak daarom alsjeblieft werk van échte verandering en ga toe naar een robuustere financiële positie. Pas dan kun je zeggen dat financiën dienend zijn. En dan kun je ook bij een volgende crisis écht anti-cyclisch investeren, omdat je daarvoor een reserve hebt, nu kunnen we ons dat helemaal niet permitteren. Maar dus werk van echte verandering. Vooral in beleid.Verandering op de BUIG. Waar we jarenlang te weinig mensen perspectief kunnen bieden.Verandering op de jeugdzorg. Waar alleen maar meer en meer jongeren zorg krijgen.Verandering op de WMO. Waar we moeten gaan naar een systeem waar centraal staat wat mensen nodig hebben en niet waar mensen recht op hebben.En laat het adagium: we gaan er niet over, maar we zijn er wel van... los. Laat het los. Stop ermee. Dat kunnen we simpelweg niet betalen. Net zoals dingen als Voedselvisies. Niet nodig. 'Maak daarom alsjeblieft werk van échte verandering en ga toe naar een robuustere financiële positie.' Wat is dan wel nodig volgens het CDA, wat moet overeind blijven? Woningbouw.En alles wat daarom heen hangt. Het gaat al lastig genoeg zijn om ervoor te zorgen dat we mooie nieuwe wijken kunnen realiseren voor de gemeente. Maar dat is wel hard nodig om iedereen een betaalbaar huis te kunnen bieden. Van student tot bejaard. Van sociale huur tot een dure koop en alles wat er tussen zit. Beheer en Onderhoud.Inwoners betalen veel belasting in deze gemeente, dus ze mogen er ook van uit gaan dat de gemeente hun directe leefomgeving goed onderhoud. Armoedebeleid.In Groningen groeit een te groot deel van de kinderen op in armoede. Dat is een te groot probleem om op de lange baan te schuiven. Sport.Ik zie dat het college daar goeie dingen over zegt. Verenigingen ondersteunen en meer capaciteit realiseren. Uitstekend. En als laatste zorg. Die gedroomde transformatie. Daar zijn we helaas nog niet, maar die is echt essentieel. 'Maar het is nu, misschien nog wel meer dan ooit, het is nu echt noodzakelijk om ambities bij te stellen.' Never waste good crisis Never waste a good crisis. We hadden in Groningen al langer een crisis, maar er is nog een flinke schep bovenop gekomen. Misschien dat het nu indaalt.Wat we nodig hebben is een visie. Een visie op hoe we de gemeente zo positioneren dat zij ervoor zorgt dat de samenleving in Groningen het beste tot zijn recht komt. Een gemeente die faciliteert en ondersteunt en niet alles naar zich toe trekt. En dat kan een groene gemeente zijn, waarin we ervoor zorgen dat we CO2 neutraal zijn. Misschien dan niet in 2035, maar in 2050. Dat kan ook een gemeente zijn waarin we ervoor zorgen dat we regen opvangen en hittestress tegengaan. Dat kan ook een gemeente zijn waarin we voorop lopen in circulaire economie.Dat kan een sociale gemeente zijn waarin we een andere benadering kiezen voor mensen in de bijstand. Maar het is nu, misschien nog wel meer dan ooit, het is nu echt noodzakelijk om ambities bij te stellen. Prioriteer. Maak keuzes. En wees eerlijk en transparant in wat wel kan en wat niet. Want voorzitter ook in het geval dat we een boel meer geld krijgen van het rijk. Stel nou eens dat dat gebeurt. Zelfs dan. Dan zijn we misschien tijdelijk uit de brand, maar dan zijn we er nog lang niet.Wij willen in deze zaal zo ontzettend veel met en voor onze prachtige gemeente. Allemaal met de beste bedoelingen. En het kan onmogelijk allemaal.Sorry.'

Raad: Opmaak van de balans van afgelopen jaar | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 18-06-2020 00:00

Gisteren besprak de gemeenteraad de jaarrekening van 2019. Dat bood de raad een kans om terug te blikken op de plannen die het gemeentebestuur had en te kijken wat daarvan terecht is gekomen.

Armoedebeleid

Opvallend is het succes van het armoedebeleid in de gemeente. Al jaren kiest GroenLinks voor een beleid waarin de mens centraal staat en hulp makkelijk te vinden moet zijn. Dat lijkt gelukt te zijn. Maarliefst 2.695 mensen hebben zich gemeld voor een vorm van schuldhulpverlening, terwijl de gemeente er zo’n 2.000 verwachtte. De laagdrempelige aanpak van een medewerker van de Groninger Kredietbank bij een WIJ-team lijkt zo zijn vruchten af te werpen, want hoe sneller schulden worden aangepakt, hoe beter. Dit bespaart veel geld, maar nog belangrijker, ontzettend veel leed. 

Dit positieve mensbeeld lezen we regelmatig tussen de regels door. Maar ook in concrete projecten zoals Bijstand op Maat, waarin mensen meer ademruimte hebben gekregen of bij Kansen in Kaart, waarbij de gemeente actief inwoners heeft opgezocht om te vragen wat zij nodig hebben om weer mee te kunnen doen. Het maatwerkbudget bestaat om die gevaarlijke ruimte tussen het wal en het schip op te vullen. En natuurlijk de coaches Meedoen die mensen hebben begeleid naar een vorm van maatschappelijke participatie. 

Ruimtelijke Ontwikkeling

GroenLinks is blij met het vanaf het begin meenemen van groen, natuur, openbaar vervoer en publieke ruimte in ruimtelijke plannen, zoals woningbouw. Zo worden er bijvoorbeeld fietsroutes en fietsvriendelijke inrichting in de plannen voor Meerstad, Stadshavens en Suikerunieterrein meegenomen. Wij hopen dat die integraliteit, maar vooral de prioriteit bij milieuvriendelijke mobiliteit, vergroening en verduurzaming ook in de uitwerking van de plannen overeind zal blijven.

We zien dat het college voortvarend te werk gaat met plannen en pilots in de stedelijke logistiek. Daar zijn wij blij mee en wij zien daarvan de waarde. Het is belangrijk om nu snel uit de fase van pilots en experimenten over te gaan op het implementeren van een betere regulering van met name het vrachtverkeer in de binnenstad. Dat brengt een emissievrije binnenstad dichterbij.

Betaald parkeren invoeren leidt tot een lagere parkeerdruk voor bewoners. In bijvoorbeeld Selwerd-Zuid kwamen naar aanleiding van de parkeerdruk goede gesprekken met de buurt op gang over de wensen van bewoners om het gebruik van de openbare ruimte te veranderen. Men wilde ook ruimte voor verblijven, spelen en groen. Wij worden enthousiast van deze integrale aanpak van wijkvernieuwing en parkeerbeleid en hopen op een vergelijkbare aanpak in andere wijken en dorpen. Voor GroenLinks is het parkeerbeleid sluitstuk van een gesprek over het herwinnen van de openbare ruimte. 

“Vooral moet eerst de vraag centraal staan wat wensen van omwonenden zijn voor groen, spelen, fietsen, lopen en spel en verblijf in de openbare ruimte. Deze veranderingen van inrichting kunnen ook tijdelijk zijn en zijn zeer actueel nu er vanwege corona mogelijk veel meer mensen en kinderen hun vakantie in eigen straat gaan doorbrengen en de roep om ‘vakantiestraten’ – ook in Groningen – wordt gehoord.”

 

- Hans Sietsma

Energie

We maken flinke vorderingen op energiegebied. We lopen wat zonnepanelen betreft vóór op schema, er is een zorgvuldig overlegproces georganiseerd rond de Windverkenning. Groningen Woont Slim is omgezet naar het Energieloket. Wij zijn daar blij mee. We willen wel graag extra aandacht vestigen op het bedrijfsleven. De helft van het totale energieverbruik in Groningen gaat naar het bedrijfsleven, maar het bedrijfsleven loopt achter bij de doelstellingen voor besparing en opwekking. We moeten dus nu de stap zetten van pilotprojecten naar grootschaliger implementatie. We hebben nu een beeld van de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Bedrijven zijn verplicht die maatregelen ook te nemen. Dat gaat vaak om besparing. Wij roepen het college op sterker in te zetten op handhaving. De wet geldt ook voor ondernemers.

Jeugdgroepen

Zoals in elke crisis, worden ook nu de meest kwetsbare mensen onevenredig hard getroffen. We weten al best goed waar het gedrag van deze kinderen vandaan komt: een lastige thuissituatie, problemen op school, zorgen over geld, schulden en het ontbreken van een goed sociaal netwerk. In het veiligheidsprogramma wordt terecht door het college vastgesteld dat onderliggende factoren voor ontstaan problematische jeugdgroepen niet worden weggenomen met een veiligheidsaanpak. Daarom zijn we blij dat de burgemeester een oproep deed aan het kabinet om met extra geld te komen om te investeren in de dingen die onderliggend zijn aan het gedrag van deze kinderen

Corona

Er werden veel vragen gesteld in het teken van de coronacrisis. Raadslid Femke Folkerts merkte op, “de rekening van 2019 stemt weemoedig omdat alle voorzichtig positieve resultaten van toen, nu natuurlijk in het niet vallen bij de vloedgolf van sociaal leed en financiële onzekerheid die de coranacrisis met zich meebrengt. Ook bij mij doemt bij alles wat ik lees vooral de vraag op: hoe moet dat nu verder?” Op verzoek van de wethouders wordt dit onderwerp behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering over twee weken.

Ouders in achterstandswijken houden leerlingen vaker thuis dan in andere wijken

SP SP Groningen 15-06-2020 13:31

Ouders uit achterstandswijken houden hun kinderen vaker thuis in verband met het coronavirus dan in andere wijken. Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente na schriftelijke vragen van SP-raadslid Lucy Wobma. De gemeente geeft aan dat 10% van de leerlingen thuis bleef nadat scholen haar deuren openden.

De redenen van het thuisblijven verschillen. Dat was bijvoorbeeld uit medische redenen, maar ook angst om het coronavirus op te lopen speelt een rol. Wel is er met alle leerlingen contact en bij problemen ondersteunt het WIJ-team.

De SP is blij met die ondersteuning, maar heeft nog wel zorgen over de achterstand die leerlingen op hebben gelopen als gevolg van de coronamaatregelen.

SP-raadslid Lucy Wobma:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/06/ouders-in-achterstandwijken-houden-leerlingen-vaker-thuis-dan-in-andere-wijken'De coronacrisis heeft de grote segregatie in het onderwijs én de maatschappij extra duidelijk gemaakt. Het wijst er op dat het huidige systeem niet werkt. Dat is iets waar wij ons nooit bij neer moeten leggen.'

Het signaal dat vooral leerlingen uit achterstandswijken thuisblijven moet serieus worden genomen. De SP pleit dan ook voor meer onderzoek en ondersteuning voor gezinnen in achterstandswijken. De verschillen tussen de noordelijke en zuidelijke wijken blijven groot.

Zie ook: Lucy Wobma

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Gezocht: campagnecoördinator TK2021

D66 D66 Groningen 03-06-2020 19:40

Voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen zoeken we een campagnecoördinator voor onze afdeling. Je bent de organisator in de afdeling tot verkiezingsdag. Je weet campaigners te mobiliseren voor campagne-acties. Zo werk je aan winst voor D66 bij de TK2021.

 

Wie zoeken we?

• Een optimistische doener. Iemand die aan de slag wil om met zo veel mogelijke vrijwilligers de beste campagne te voeren.

• Een organisator. Het is jouw taak om zo veel mogelijk acties en evenementen op te zetten om onze kiezers te mobiliseren.

• Een motivator. Jij bent precies de persoon die de leden van de vereniging weet op te zwepen en te enthousiasmeren om te helpen met de campagne!

Activeren van mensen

Jouw rol is helder. Je bent niet van de straat af te slaan en laat geen kans voorbij gaan. Je organiseert acties, mobiliseert campaigners en stuurt jouw campagneteam aan. Jouw ogen zijn gericht op de bal: de beste field campaign in jouw gemeente. Op de uitslagenavond kijk je vol trots naar de campagne en naar jouw uitslag.

Samen met het landelijk campagneteam

Natuurlijk werk je tijdens deze campagne nauw samen met het Landelijk Bureau. Zij nemen je mee in strategie, acties en bieden je de tools voor jouw winnende campagne.

Toekomstgericht

De campagne voor de TK2021 legt de basis voor de campagne voor de GR2022. Het voeren van een sterke campagne in je afdeling zorgt voor effect in de toekomst.

Doe je mee?

Meer informatie kan je opvragen bij Sarah@d66groningen.com

Het bericht Gezocht: campagnecoördinator TK2021 verscheen eerst op Groningen.

Eerste digitale Statenvergadering in 400 jaar Groninger Statengeschiedenis

D66 D66 Groningen 27-05-2020 15:01

Op woensdag 27 mei 2020 vergaderden de Provinciale Staten van Groningen voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus. Het was bovendien de eerste digitale Statenvergadering in Groningen. Op de agenda stonden de bijstook van biomassa in de RWE-centrale in Eemshaven en de oproep van GroenLinks om weeskinderen die verblijven in vluchtelingenkampen in Griekenland op te vangen.

Wat D66 betreft zou een discussie over het stoken van biomassa niet gevoerd moeten worden aan de hand van deze ene casus. Over energiebronnen willen we graag spreken aan de hand van de Regionale Energiestrategie of de Klimaatagenda. Het principe van het gebruik van biomassa voor elektriciteit- of warmte-opwekking is interessant en leidt vaak tot heftig debat. D66 vindt dat biomassa als één van de allerlaatste opties gebruikt moet worden voor schonere energieopwekking. Het Planbureau voor de Leefbaarheid-rapport van 8 mei jongstleden toont aan dat dit een verstandige koers is.

De vergunningaanvraag van RWE zit nog in het proces bij het College. Daardoor zijn meerdere vragen, ook die van D66, niet beantwoordt. Het College doet, zeer verstandig, geen uitspraken over lopende juridische trajecten. Zonder deze antwoorden van het College, en dus eigenlijk zonder volledig geïnformeerd te zijn, is debatteren over de kwestie lastig. D66 zou in de toekomst graag een keer het debat over biomassa voortzetten, maar dan naar aanleiding van de visie die het College op dit onderwerp ontwikkelt op dit moment en nog aan de Staten zal voorleggen. Moties over de RWE-centrale steunde D66 dan ook niet.

Het tweede onderwerp van de Statenvergadering was de weeskinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. GroenLinks riep op met een motie deze weeskinderen op te vangen in Nederland omdat de omstandigheden in de vluchtelingenkampen, zeker in deze tijd, erbarmelijk zijn. Volgens D66 heeft elk kind recht op onderwijs, goede zorg, veiligheid en bescherming tegen misbruik en mensenhandel. De provincie heeft geen grote taak op het gebied van immigratie, maar dat betekent niet dat de Provinciale Staten er zich niet over uit kunnen spreken. D66 stemde, samen met een meerderheid van de Provinciale Staten, voor de motie.

Tot slot is de D66-fractie verheugd dat de Statenvergaderingen op deze manier doorgang kunnen vinden. Het betekent dat besluitvorming op provinciaal vlak niet langer stilstaat en dat er verder gewerkt kan worden aan een duurzaam, bereikbaar en leefbaar Groningen.

Fractie enthousiast over De Suikerzijde | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 27-05-2020 00:00

Op het terrein van de oude Suikerfabriek gaat de komende tijd een hoop veranderen. Er wordt een complete woonwijk aangelegd met alles erop en eraan. Raadslid Ceciel Nieuwenhout reageerde op de plannen.

De Suikerzijde, zoals de wijk gaat heten, zal door de locatie alleen al een enorme potentie hebben. Het ligt vlakbij het centrum en er is voldoende ruimte om er een prachtige wijk van te bouwen met een boel natuur. De ontwerpen zien er ook goed uit.

Wat meteen opvalt is dat de wijk volledig klimaatadaptief en natuurinclusief zal worden. Groen moet inderdaad een integraal deel van de wijk worden. Dat houdt in dat het niet alleen maar zal gaan over voetbalveldjes en parkjes, maar ook over verticaal groen en groene daken.

Op het gebied van energie valt er in de toekomstige wijk ook een hoop vooruitgang te boeken. Wat GroenLinks betreft wordt de wijk een positive energy district, oftewel een wijk waar meer energie wordt opgewekt dan verbruikt. Hiervoor willen we de markt uitdagen om flink te innoveren in hun ontwerpen, materialen en bouwprocessen. Zo zorgen we ervoor dat de toekomstige bewoners er duurzaam en betaalbaar kunnen wonen.

Qua verkeer zal De Suikerzijde een stuk minder traditioneel worden. De wijk lijkt ingericht op de voetganger en de fiets, dan het OV en uiteindelijk pas de auto. Dit gaat gepaard met de ambitie om voldoende werkgelegenheid in de wijk te creëren. Zo kunnen bewoners in hun wijk naar hun werk fietsen of lopen. Wat ons betreft is dat een verkeerssysteem van de toekomst.

Wat wel in de ontwerpen lijkt te ontbreken is de aanleg van nieuwe ligplaatsen aan het water. Op andere plekken in de stad zijn er ligplaatsen verdwenen. De nieuwe wijk biedt kansen om hiervoor te compenseren.

Eindelijk geen zwarte pieten meer in Groningen | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 13-05-2020 00:00

Vanaf dit najaar zullen er bij de intocht van Sinterklaas in de stad Groningen geen zwarte pieten meer meelopen. In plaats hiervan zullen er enkel nog roetveegpieten en ongeschminkte pieten meelopen.

Besluit

Wethouder Glimina Chakor maakt vandaag bekend dat het college heeft besloten om de zwarte pieten volledig weg te laten uit alle uitingen van de gemeente. Hiermee volgt Groningen vanaf dit jaar de lijn van de NTR en de landelijke intocht.

Bij de afgelopen intocht liepen, ondanks vele oproepen tot aanpassing, nog tweederde van alle pieten rond met het controversiële zwart geschminkte uiterlijk. Ook was dit figuur van zwarte piet volop aanwezig in Sinterklaas-gerelateerde uitingen vanuit de gemeente.

Raadslid Jeffry van Hoorn was aanwezig bij de afgelopen intocht. Hij protesteerde er samen met andere Groningers tegen de racistische karikatuur van zwarte piet. Hij is blij dat hier eindelijk verandering in komt.

“We mogen niet onderschatten dat dit een enorme stap in de goede richting is. Niet alleen voor sociale vooruitgang en gelijkheid in Groningen. Ook voor al die mensen met allerlei verschillende achtergronden en verbindingen met deze karikatuur die zich hier elk jaar weer voor inzetten. Dit is een flinke vooruitgang voor Groningers die ooit uitgescholden zijn voor zwarte piet, die uitgelachen worden om hun huidskleur en die op wat voor manier dan ook last ondervonden aan deze racistische uitingen. Dit is goed nieuws voor hen en voor een inclusiever Groningen.”

Uiterlijk

Naast de aanpassingen in de inkleuring van de gezichten zal het uiterlijk van de pieten waarschijnlijk ook andere veranderingen ondergaan. Hierover gaat de gemeente nog in gesprek met de organisatie. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat afropruiken geleidelijk worden vervangen door geen nieuwe meer aan te schaffen. Bij de stedelijke intocht hadden de pieten al geen oorringen meer of overtrokken lippen.

Buiten de stad

Dit najaar zullen in de stad geen zwarte pieten meer meelopen. In Haren, Ten Boer, Ten Post, Garmerwolde en Thesinge helaas nog wel. Dit komt omdat de organisaties die de intochten daar organiseren niet verbonden zijn aan de gemeente. Op die plekken zal het uiterlijk van piet namelijk in kleinere stappen uitgefaseerd worden. Hierover gaat de gemeente met de betrokken organisaties in gesprek.