Nieuws van politieke partijen in Haaren inzichtelijk

151 documenten

VVD-netwerken

VVD VVD Haaren 31-12-2020 01:30

Vanwege de opsplitsing van de gemeente Haaren per 1-1-2021, is ook de zelfstandige afdeling VVD Haaren opgehouden te bestaan. Met veel plezier en genoegen hebben wij u sinds 1982 vertegenwoordigd.

https://haaren.vvd.nl/nieuws/42181/vvd-netwerken

Leden uit Biezenmortel zijn automatisch ondergebracht bij het netwerk VVD Tilburg, leden uit Helvoirt bij het netwerk VVD Vught, leden uit Esch bij het netwerk VVD Boxtel en leden uit het dorp Haaren bij het netwerk VVD Hart van Brabant / VVD Oisterwijk.

Meer informatie kunt u bij uw nieuwe VVD-netwerk opvragen of terugvinden in mijnvvd.

Afscheidsspeech Fractievoorzitter Boy Scholtze

VVD VVD Haaren 18-12-2020 09:06

Lees onderstaand de afscheidsspeech van fractievoorzitter Boy Scholtze terug. Vanaf ca. 56:30 is de speech te bekijken via de youtube-video van de gemeente Haaren. Vanaf 1uur en 22 minuten is zijn bedankwoord naar de griffie, voorzitter, plv. voorzitter en bodes te horen, welke hij uitsprak namens de gehele gemeenteraad.

Afscheidsspeech Gemeente Haaren                                                                     17-12-2020

Dank u wel voorzitter. Je zult het altijd zien: net nu ik voor één keer Cubaans lang zou mogen spreken omdat we geen tijdslimiet mee hebben gekregen, laat mijn stem me in de steek. Het goede nieuws is dat ik ben getest en de uitslag was negatief, dus medisch gezien is mijn aanwezigheid hier in ieder geval verantwoord. Voor sommigen is dat wellicht slecht nieuws, want nu zal ik met deze stem mijn best doen om nog één keer wat zinnigs te vertellen. Althans, dat zal ik proberen (en dan mag u zelf invullen of dit slaat op de inhoud, of het geluid!).

 In 2013 werd ik door mijn partij verkozen tot lijsttrekker van de VVD in Haaren. Als u mij op dat moment had verteld dat ik bij de laatste raadsvergadering van de zelfstandige gemeente Haaren de laatste spreker namens de raad zou zijn, zou ik u nooit geloofd hebben. En nu valt deze schamele eer mij vandaag ten deel. “Bittersweet”, zouden de Engelsen zeggen. Bitter, omdat dit geen feestelijk moment is. Sweet, omdat het wel een bijzonder en memorabel moment is. Extra bitter, is dat we deze bijzondere en ceremoniële raadsvergadering in deze setting moeten houden vanwege de huidige lockdown. Met slechts vier fractievoorzitters, de voorzitter en griffier in het gemeentehuis en de andere raadsleden, wethouders, ambtenaren en betrokken inwoners thuis achter de laptop of tv. Maar in breder perspectief is dit slechts klein leed. De huidige pandemie heeft namelijk veel groter leed veroorzaakt, en dat doet ‘ie nog steeds. Natuurlijk het  verdriet door het verlies van naasten en geliefden. Het verdriet vanwege eenzaamheid of depressiviteit. Het verdriet vanwege de onmacht. En het verdriet vanwege medische of economische tegenslag. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat mijn generatie ooit in deze situatie terecht zou komen, maar het is de realiteit. En ondanks al het verdriet dat niet in woorden te vatten is,  gloort er ook iedere keer weer hoop. Er ontstaan innovatieve ideeën, creativiteit is aan de orde van de dag en op de één of andere manier is er sprake van een soort bijzondere afstandelijke saamhorigheid. Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen, en daarmee de samenleving, in rap tempo. Want wie had een jaar geleden gedacht dat we zo ver uit elkaar zouden zitten? Dat een mondkapje standaard op ons boodschappenlijstje zou staan? Dat handen schudden totaal uit ons systeem zou zijn? Dat geeft allemaal weer hoe buigzaam de mensheid is. En dat doet mij erin blijven geloven dat we deze nare periode samen doorkomen. Hou vol, het komt écht weer goed.

Vijfentwintig jaar geleden begon het verhaal van de huidige gemeente Haaren. In 1996 werden de toenmalige gemeenten Esch, Helvoirt en Haaren samengevoegd en een jaar later verrijkt met de komst van het mooie Biezenmortel. Er is vanavond al veel verteld over wat de afgelopen vijfentwintig jaar hebben gebracht en daarbij is in vogelvlucht door de talloze hoofdstukken van ons verhaal gelopen. Wat vanavond nog niet verteld is, is dat er ook een generatie Haaren bestaat. En toevallig is dat mijn generatie. Eerder heb ik hier al eens verteld dat mijn vroegste herinneringen zijn dat ik als vierjarig jochie aan de rand van het schoolplein op commando ‘Tilburg aan de kant, wij willen Loon op Zand’ scandeerde. En hoe ik als jochie van vijf meeliep in de carnavalsoptocht in een zelfgemaakt pak vol haren en met de historische leus “Wij zèn onder Haoren gekomen”. Ik wil maar zeggen, mijn generatie wéét niet beter dan dat we gemeente Haaren zijn. En in dat opzicht, is dit absoluut een historische gebeurtenis, een mijlpaal voor een hele generatie.

Van het verhaal Haaren, heb ik zelf zo’n 15 jaar actief mee mogen maken. Tien jaar Haaren, het Jongerenpanel Haaren, commissielid en nu fractievoorzitter in de gemeenteraad. In die jaren is er zoveel gebeurd, alleen dat zou al een boek waard zijn. Ik geloof dat we zo’n beetje alles meegemaakt hebben: mooie momenten, nare momenten, unieke momenten. Iemand zei me ooit dat het hele politieke handboek in Haaren toegepast moest worden en daarop reflecterend klopt die observatie eigenlijk wel. Dat brengt ook allerlei emoties met zich mee. Nu weet ik voorzitter, en dat zult u ongetwijfeld erkennen, dat ik in mijn fanatisme soms ook de emotie naar voren laat komen. Laat ik dat maar mijn jeugdige enthousiasme noemen. Toch denk ik dat voor ons allemaal geldt dat dit vak, want dat is het raadslidmaatschap wel degelijk, je van het ene naar het andere uiterste kan voeren. Ik ben teleurgesteld geweest als mijn ideeën, moties of voorstellen niet werden overgenomen. Ik ben boos geweest als politiek of onkundig handelen belangrijker werd geacht dan het nemen van goede besluiten. Maar vooral ben ik blij geweest als we een succesvol proces doorlopen hadden, trots geweest als resultaten zichtbaar werden en enthousiast geworden van de blijdschap wanneer inwoners, ondernemers of organisaties zich begrepen en gehoord voelden. Met veel plezier ben ik die ontelbare keren dit huis binnengestapt en iedere keer ben ik weer dankbaar naar buiten gelopen. De werkbezoeken waren telkens een feest en het contact met iedereen hier binnen en buiten was een continue stimulans om door te gaan. Het was niet altijd gemakkelijk en zeker niet alle besluiten waren goed, maar ik geloof dat Biezenmortel, Esch, Helvoirt en Haaren er goed voorstaan. Dat het een voorrecht is om hier te wonen, te werken en te vertoeven. En dat ‘de gemeente’, in de breedste zin van het woord, er samen met ‘de gemeenschappen’ alles aan heeft gedaan om naar eer en geweten een veilige, prettige omgeving te creëren tijdens de afgelopen kwart eeuw.

En toch zijn er ook zeker momenten geweest, dat ik me letterlijk afgevraagd heb: waarom en voor wie doen we dit allemaal? De buigzaamheid van de mens, heeft ook een keerzijde. De oordeelsvorming is namelijk net zo flexibel. Daarnaast hebben we anno nu te maken met de sociale media. Enerzijds een zegen, maar anderzijds ook een crime omdat het enorm eenvoudig is je ongezouten mening, tot in het extreme getrokken, anoniem te ventileren. Het ene moment krijg je nog geheel tegen het protocol in een staande ovatie van ruim 400 aanwezigen vanwege je eerste bijdrage in het herindelingsdossier, een aantal maanden later krijg je bedreigingen in datzelfde dossier, terwijl jouw mening niet veranderd is. Bedreigingen die ver gaan. Ik heb u al ooit verteld dat ik het voor mij persoonlijk nog tot daaraantoe vind; als politicus of bestuurder kies je voor een positie in de spotlights en (hoe triest ook) deze onzin hoort daar kennelijk bij. Maar deze types beseffen zich niet dat hun handelen verder gaat en reikt dan alleen mij of welke politicus dan ook. Wij hebben families en naasten en die lezen de sociale media wel of ook, die zien en voelen het leiden en de pijn. Dat is vreselijk kan ik u vertellen. Ik heb geconcludeerd dat het vaak een roep om aandacht is, die het beste te beantwoorden is met de negeertruc, hoe moeilijk ook. Dan is de lol er zo van af. Maar toch; de wond geneest, littekens blijven. Mijn oproep: denk na voordat je zomaar wat roept of schrijft en verdiep je op z’n minst in de materie voordat je dat überhaupt doet. Politici en bestuurders, op welk  niveau dan ook, zijn in de eerste plaats mens net als uzelf.

Het raadslidmaatschap is bijzonder eervol, dat zal iedereen die dit ambt mag of heeft mogen bekleden, met me eens moeten zijn. Onderdeel zijn van de democratie en het openbaar bestuur is een feestje, zo beschouw ik het zeker. De gemeente is een prachtige bestuurslaag die het dichtst bij de inwoners staat en besluit over zaken die we iedere dag tegenkomen of meemaken. Wat vind ik het dan ook jammer dat het enthousiasme onder jongere generaties dramatisch keldert. Want ik ben er van overtuigd dat er veel talent rondloopt. Maar op de één of andere manier wordt dit niet, of in ieder geval te weinig, benut. Dat is sonde, want zoals gezegd hou ik van het lokale bestuur. Opschaling is daarbij écht niet zaligmakend. Ik doel niet per se op onze situatie, maar in het algemeen. Een kleine, daadkrachtige gemeente die slim samenwerkt en innovatief omgaat met democratische legitimiteit is mijns inziens zeer levensvatbaar. Inderdaad, ik vind het ontzettend jammer voor onze gemeente dat ons dit niet is gelukt of gegund. Maar ik hoop dat de kleine gemeente niet iets van het verleden gaat worden. Inwoneraantallen of oppervlaktes zijn alles behalve zaligmakend. Innovatie, lef en creativiteit des te meer. Maar daar is wel de jongere generatie bij nodig. Nu heb ik niet de illusie dat deze oproep direct een enorm bereik zal hebben, maar wat zou het mooi zijn als er een nieuwe generatie lokale politici en bestuurders zal opstaan die deze lef durft te tonen, creativiteit toe weet te passen en innovatief te werk gaat. Laten we daar met z’n allen onze schouders onder zetten. Want dát is in het belang van onze inwoners, veel meer dan een politieke discussie over getallen of euro’s.

Tot zover mijn inleiding, dan nu het belangrijkste. Want ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om à la Oscars een aantal mensen te bedanken. Allereerst voorzitter, ben ik dank verschuldigd aan mijn voorgangers. Ik wil ze toch even genoemd hebben; Ans, Ton, Wil, Cees, Wim, Martin. Natuurlijk Wil van Nistelrooij en Eric van den Dungen. Gedurende veertig jaar is het liberale netwerk in onze dorpen stabiel gegroeid en ingebed. We hebben meegeschreven aan het verhaal zoals het er nu ligt en onze verantwoordelijkheid genomen. Ik heb er vertrouwen in dat dit in de nieuwe gemeenten zal worden voortgezet. In Vught door Mark, Nathalie, Albert en ‘onze Bert’. In Tilburg door Maarten, Freek, Niels, José, Yvonne en Oscar. In Oisterwijk door Anne-Christien, Rob, Con, Vincent en ‘onze Ton’. En in Boxtel door Rob en Lisa. Helaas missen we Peter en Claudia in dit rijtje en wat vind ik het rot dat zij hier vanavond niet aanwezig kunnen zijn. In de voorbije twee-en-een-half jaar zijn we een hecht team geworden met z’n drieën en potverdorie, wat had ik het hen gegund om in Boxtel actief verder te gaan. Helaas door omstandigheden kan Peter vooralsnog niet in de raad van Boxtel plaatsnemen en dat is stevig balen. Tegen hem wil ik zeggen voorzitter, dat ik trots ben op hoe hij gegroeid is de afgelopen jaren. En ga vooral door! Om dat aan te moedigen heb ik voor hen beiden dit boekje gekocht; een hedendaagse vertaling van Cicero’s ‘Hoe je verkiezingen wint’. Dit Romeins handboek voor een effectieve verkiezingscampagne gaat zeker van pas komen! Peter en Claudia ben ik veel dank verschuldigd, want het was heel erg fijn om na een zware periode als eenmansfractie weer met meerderen te zijn om te sparren, te discussiëren en het werk te dragen. En volgend jaar gaan we gedrieën een nieuwe hobby zoeken voor de donderdagavonden!

Zojuist heb ik al gememoreerd aan mijn bewondering voor het lokale bestuur en de lokale democratie. De gemeente is immers in mijn optiek de meest onderschatte bestuurslaag. Maar tegelijkertijd, moeten we onszelf ook weer niet overschatten. Hier waren we daar nog wel eens goed in. Ik zei wel eens gekscherend: we doen hier net of we het parlement van de Verenigde Naties vertegenwoordigen, maar we zijn ‘slechts’ de gemeente Haaren! We moeten alles wat we doen altijd in perspectief plaatsen. Dat neemt niet weg dat we grote denkers zijn die grote dingen gedaan hebben. Daarom wil ik mijn collega’s hier een boekje met dezelfde titel overhandigen, en uiteraard heb ik ook een exemplaar voor de voorzitter en griffier meegenomen. In dit boekje staan 365 citaten voor 365 keer inspiratie. Want nu de meesten van ons volgend jaar onze inspiratie niet meer uit het raadswerk in Haaren kunnen halen, kan dit boekje de leemte die ontstaat wellicht opvullen. Maar bovendien wil ik u allen namens mijn partij hartelijk danken voor de prettige samenwerking de voorbije jaren en uw inzet voor Biezenmortel, Esch, Helvoirt en Haaren.

Tot slot voorzitter, wil ik nog iemand bedanken. Iemand die voor mij een inspiratie is geweest, en nog steeds is. Ik heb het dan over Frans Ronnes. Zoals Haaren mijn gemeente is, is Frans mijn burgemeester. Mijn bewondering voor het openbaar bestuur is altijd aangewakkerd door Frans en ik vond het een oprecht voorrecht om met hem samen te werken, in ons geval voor het door ons beider geliefde Charter of European Rural Communities. We hebben tijdens de reizen talloze gespreken gevoerd, gefilosofeerd en gediscussieerd. Want inhoudelijk waren we het zeker niet altijd eens, maar Frans heeft mij geleerd wat het Openbaar Bestuur betekent voor de mens. Tijdens één van onze laatste telefoongesprekken, drukte Frans me nog op het hart vooral door te gaan, zowel met het Charter als de gemeente Haaren. En dat heb ik gedaan, met liefde en vol dankbaarheid.

Ik ga afronden voorzitter. Mijn favoriete verhaal uit de oudheid is het verhaal van de Dioscuren, oftewel de Tweelinghelden Castor en Pollux. Niet geheel toevallig is dat overigens ook mijn sterrenbeeld. De twee waren onafscheidelijk en werden gezien als de beschermers van de Grieken en Romeinen. Toen Castor tijdens een veldslag sneuvelde, was Pollux ontroostbaar. Hun vader de Oppergod Jupiter (of Zeus) schonk Pollux onsterfelijkheid, maar hij stond er op dit te delen met zijn tweelingbroer Castor. Daarop leefden zij gedurende de dag als stervelingen op de aarde, maar waakten zij ’s nachts gebroederlijk en onafscheidelijk aan de hemel, als goden op de berg Olympos. U zult begrijpen dat, zonder te willen overdrijven, de gemeente Haaren mijn Castor zal zijn voorzitter. En het openbaar bestuur? Ik mag daar dan nu uitgaan voorzitter, maar daarmee gaat het openbaar bestuur niet uit mij. Dus dat blijft mijn Pollux en we zullen zien waar de tweeling me heenleidt.

Voorzitter, straks verlaten we het gemeentehuis van de gemeente Haaren voor de allerlaatste keer en gaan onze vier prachtige dorpen een nieuwe toekomst tegemoet. De laatste letters in het verhaal van de mooie gemeente Haaren worden zorgvuldig opgeschreven. Het was me een eer om hier aan bijgedragen te hebben. Daarvoor ben ik zeer erkentelijk. Het ga u allen goed en heel graag, tot ziens!

Zet cookies aan om de video te tonen.

Livestream laatste raadsvergadering

VVD VVD Haaren 17-12-2020 10:15

https://haaren.vvd.nl/nieuws/42032/livestream-laatste-raadsvergadering

Kijk hier de (aangepaste) laatste raadsvergadering live vanaf 20u. De vier fractievoorzitters en burgemeester De Boer zullen een speech houden.

Zet cookies aan om de video te tonen.

Verbetering jeugdzorg vraagt lef.

CDA CDA Haaren 29-07-2020 10:15

De afgelopen jaren hebben gemeenten grote moeite om de kosten voor de jeugdzorg op te brengen. Omdat op initiatief van de landelijke VVD de zorg is overgeheveld naar de gemeenten, maar een groot deel van het benodigde geld in de schatkist achterbleef. Natuurlijk hebben we ook vanuit Gemert-Bakel opgeroepen om de gemeenten een eerlijke vergoeding voor de kosten te geven. Maar daar is het niet bij gebleven. In Gemert-Bakel gaan we niet achterover zitten, we gaan zelf aan de slag. Met als gevolg dat we nu eindelijk grip hebben op de kosten voor de jeugdzorg. Dat ging niet zomaar, daar is hard aan gewerkt. En er is lef getoond om het voor elkaar te krijgen. Want om zaken te verbeteren, moet je durven het anders aan te pakken. En dat is gebeurd. De opvoedondersteuners zijn in dienst genomen. De losse eilandjes van verschillende organisaties zijn nu één groep en als zodanig direct aanspreekbaar. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er werden grote vraagtekens bij gezet, door de (ex)werkgevers van de professionals en de oppositiepartijen in de Raad, de VVD voorop. Het zou slecht zijn voor de jeugdprofessionals en voor de zorg. En nergens anders waren gemeenten zo dom dit te doen. Maar wij als CDA zagen kansen. Terecht! We hebben nu een club gemotiveerde professionals. Die goed samenwerkt met de huisartsen. Er is onderling vertrouwen. Onze jeugdprofessionals leveren nu zelf de zorg waar ze voor opgeleid zijn. Dat heeft ertoe geleid dat er minder jongeren worden doorverwezen naar externe trajecten. Als het nodig is wordt uiteraard wel doorverwezen. De kwaliteit van zorg blijft altijd vooropstaan! En deze kan nog verbeteren. Het CDA staat volledig achter de volgende stap die het college gaat zetten. Een verdere integratie van het team rondom de zorg van onze jongeren. Door ook de jongerenwerkers in huis te halen. Want die positie dichtbij, daar is winst te behalen. Er is nu ook al overleg met het CJG, op reguliere basis, met contactpersonen. Maar wij zien meerwaarde in betere contacten, onderling sparren, om te kijken hoe dingen het beste aan te pakken. Hou ik een zaak in eigen beheer, of is het beter op te schalen? Of andersom, iemand die vanuit het CJG bij de jongerenwerkers terecht komt. Ook nu is er weerstand, uit precies dezelfde hoek. Maar het CDA is ervan overtuigd dat ook deze stap de juiste zal blijken te zijn. We hebben goede jongerenwerkers, professionals, die prima bij onze andere professionals passen. Of de werkplek nu in het gemeentehuis is of in een grote maatschappelijke instelling, het zijn de jongerenwerkers zélf en hún kwaliteit die ervoor zorgen of jongeren hen wel of niet vertrouwen. Zij zullen, net zoals de opvoedondersteuners, onbezwaard kunnen werken. Ze krijgen de vrijheid en ruimte om dat te blijven doen wat ze nu al doen en waarschijnlijk meer ruimte voor eigen invulling en ontwikkeling. En dat komt, denken wij, de jongeren in onze gemeente alleen maar ten goede. CDA Gemert-Bakel Rick van Kessel 0651071512 rickvankessel@gmail.com

Steun de Voedselbank!

VVD VVD Haaren 03-06-2020 03:08

De VVD Boxtel heeft samen met 'onze' Peter Stark een actie opgezet om de lokale Voedselbank te steunen. Gemeente Haaren maakt, net als onder andere de gemeente Boxtel, gebruik van dezelfde lokale Voedselbank. Reden temeer dus om deze actie te steunen! U doet toch ook mee?! Onderstaand de oproep die onze collega's uit Boxtel hebben gedaan:

https://haaren.vvd.nl/nieuws/39739/steun-de-voedselbank

"Naar aanleiding van de hulp aanbiedingen op de Facebook groep “coronahulp van  Boxtel  Liempde Lennisheuvel en Esch” wil VVD Boxtel ook graag haar bijdrage doen! Na contact met de Voedselbank in Boxtel hoorde wij dat ze voldoende vrijwilligers hebben, maar dat ze een groot tekort hebben aan  producten en vooral aan houdbaar voedsel en in het bijzonder groente in blik of glas (zie ook de bijlage hieronder - suggesties: rijst, spaghetti, macaroni, soep (blik/pak) groente (blik/pot), cruesli, muesli, suiker, koffie (gemalen), zoetbeleg). 

Dus als je iets thuis hebt liggen wat wij kunnen ophalen en waar de voedselbank iets aan heeft, geef dat dan door aan ons, dan komen wij het bij je ophalen. Je kunt ons via Facebook een berichtje sturen of stuur een mail naar contact@boxtel.vvd.nl

Mocht je geen tijd hebben om iets te kopen  of geen spullen in huis hebben liggen, kun je uiteraard ook geld doneren aan de voedselbank. Dit kan via:

https://www.geef.nl/nl/actie/inzamelingsactie-voedselbank-boxtel-gestel-haaren-rooi/donateurs

Zaterdag 20 juni komen we de spullen bij je thuis ophalen met deze bakfiets, mits je in de toekomstige gemeente Boxtel woont. Woon je buiten Boxtel, maar in een van de andere gemeenten die worden geholpen door de voedselbank, Haaren, Sint Michielsgestel of Sint Oedenrode komen we graag zondag middag 21 juni de spullen met de auto ophalen.

Samen komen we deze tijd door en alvast super bedankt!"

RES en REKS: aan de slag.

VVD VVD Haaren 08-05-2020 03:14

Alle regio's in Nederland hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om een Regionale Energie Strategie op te stellen. Simpel gezegd geven de regio's daarin aan hoe zij bij gaan dragen aan de energietransitie in Nederland. Geen vrijblijvende opdracht overigens. In verband met de opsplitsing heeft de gemeenteraad van Haaren samen met het College besloten om deel te blijven nemen aan de gespreksrondes om te komen tot een concept-bod. Vanwege diezelfde opsplitsing hebben we meegesproken in zowel Noordoost Brabant als Hart van Brabant. Op die manier hebben we onze inbreng nog kunnen geven voor en namens onze vier dorpen.

https://haaren.vvd.nl/nieuws/39740/res-en-reks-aan-de-slag

Peter Starl heeft de afgelopen maanden deelgenomen aan diverse regionale sessies en had zitting in onze gemeentelijke werkgroep RES/REKS. De RES betreft Noordoost Brabant, de REKS Hart van Brabant. Die laatste heeft gekozen om ook Klimaatadaptatie toe te voegen aan de strategie, waardoor de 'K' in de naam is terug te vinden. Tijdens de raadsvergadering werden de concept Biedingen van beide regio's besproken. Peter Stark bracht daarbij het volgende in:

"Twee regio’s met ieder een eigen aanpak en hierdoor ook ieder een eigen resultaat. De REKS (Hart van Brabant) heeft een duidelijk verhaal: samen één regio, ingetekend op grote lijnen en als extra aandachtspunt de klimaatadaptatie ingevoegd omdat dit volgens hen nauw aansluit bij de energie transitie. De RES (Noordoost Brabant) daarentegen geeft je al lezende het gevoel dat het nog steeds ieder voor zich is. Voor iedere gemeente is bepaald wat er moet gebeuren; that’s it. Waarom de plannen vervolgens door een regionale werkgroep worden gemaakt is mij een raadsel. De gemeenten hadden dit op deze manier prima zelf kunnen doen. De boel had verzameld kunnen worden, opgestapeld en met een lintje er omheen ingeleverd kunnen worden in Den Haag. Vooruit, het is samen gevat in één document. Maar naar ons idee niet in lijn met de opdracht die is gegeven vanuit de Rijksoverheid. Dit heeft overigens zeker niet aan onze wethouder gelegen, ik heb begrepen dat zij ook meer potentie zag in een échte samenwerking. Hopelijk vinden we die wel terug in de uiteindelijke RES 1.0.

Is het nu allemaal kommer en kwel in Noordoost Brabant? Nee gelukkig niet. We zijn blij met de doelstelling in de RES om 40% van de bedrijfsdaken in te zetten voor zonne-energie i.p.v. de 25% die de REKS wil behalen. Dit is ambitieus maar in onze ogen moet dit haalbaar zijn. In het afwegingskader 'landschap' wordt rekening gehouden met natuurgebieden en beekdalen, evenals beschermde dorpskernen. Landbouwgronden mogen alleen onder strikte voorwaarden worden gebruikt voor zonne-energie en zodra er een overschot is aan duurzame lokaal geproduceerde energie is ook waterstofproductie bespreekbaar.

Van de wettelijk regel, al snappen we de noodzaak, om op piekmomenten elektriciteitsbronnen van het net los te koppelen zijn wij niet gecharmeerd. Dit geldt voornamelijk voor zonneparken. Maar om nu een zonnepark neer te leggen dat niets oplevert, dat is in onze ogen een verspilling van middelen die absoluut niet wenselijk is.

Wat ik helaas mis in beide stukken is iets wat wel wordt aangehaald in de nieuwe bestuursovereenkomst die aan de Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant is gepresenteerd. Namelijk dat biomassacentrales niet de voorkeur genieten en dat energieopwekking door middel van kernenergie welkom is in onze provincie. Wij vinden het een idee om te vragen aan beide regio's of deze punten in de versies 2.0 over 2 jaar kunnen worden meegenomen."

De VVD Haaren is blij met de samenwerking en het gezamenlijk amendement dat onze gemeenteraad heeft ingebracht om enkele zaken wat aan te scherpen. We hopen dat onze suggesties goed worden meegenomen en dat we op die manier nog 'Haarense' kaders mee kunnen geven aan beide strategieën!

Brief van de gemeenteraad

VVD VVD Haaren 22-04-2020 01:14

https://haaren.vvd.nl/nieuws/39130/brief-van-de-gemeenteraad

Beste inwoner van Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel,

Nu de regering heeft besloten de intelligente lock-down deels te verlengen, is het voor iedereen duidelijk dat we te maken hebben met een unieke situatie, die alle mensen in Nederland (en daarbuiten) hevig treft. Deze situatie zal waarschijnlijk nog wel even duren.

Iedereen ervaart de gevolgen van het virus en de maatregelen die zijn getroffen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Misschien bent u zelf, of is één van uw naasten, getroffen door het virus. Misschien heeft u iemand verloren aan de gevolgen van het virus. Veel mensen kunnen niet meer op bezoek bij hun geliefden en naasten, omdat die deel uitmaken van een risicogroep. Ouders hebben hun kinderen de hele dag in huis en moeten onderwijs verzorgen, dat kan zwaar zijn, zeker voor ouders van kinderen met een beperking. Voor ondernemers in onze gemeente zijn het zware tijden en van de medewerkers in de vitale beroepen wordt nu bijna het onmogelijke gevraagd.

Ook wij, gemeenteraadsleden, ervaren de gevolgen van het virus en de door de regering afgekondigde maatregelen. Tegelijkertijd zijn wij door u gekozen om besluiten te nemen die voor het functioneren van onze gemeente Haaren noodzakelijk zijn. We proberen dit zo goed mogelijk te blijven doen binnen de richtlijnen van de landelijke overheid, waarbij we zo min mogelijk politiek bedrijven. Daarnaast heeft de Burgemeester zijn eigen verantwoordelijkheid op het gebied van openbare orde en veiligheid; we hebben het volste vertrouwen dat hij de zaken samen met de Veiligheidsregio en GGD goed en snel oppakt. Samen met het College van Burgemeester en Wethouders willen we zo de leefbaarheid in de dorpen op peil houden en uw welbevinden waar mogelijk ondersteunen.

Voor veel vragen kunt u via de website, mail of telefoon bij de gemeente terecht. Als u toch nog met vragen blijft zitten, waarmee u niet weet waar u terecht kunt, dan mag u ook met ons, raadsleden van de gemeente Haaren, contact opnemen. Wij kunnen u misschien verder helpen, uw vraag overbrengen aan het gemeentebestuur of in ieder geval een luisterend oor bieden. Ook nu zijn we uw volksvertegenwoordigers!

Tot slot: in de dorpen van de gemeente Haaren is de sociale verbondenheid groot. U kunt vaak terecht bij uw buren en buurt- en dorpsgenoten. We horen en zien dat er veel initiatieven worden ondernomen om elkaar te helpen en te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Hiervoor willen we u enorm bedanken. Een groot compliment voor alle mensen die goed werk blijven doen om de samenleving zo goed als mogelijk draaiende te houden!

Blijf zo veel mogelijk binnen, houdt afstand van elkaar en vooral: blijf gezond en blijf oog houden voor elkaar! Want alleen samen krijgen we Corona onder controle!

Namens de gemeenteraad van Haaren,

Johan van den Brand, Fractievoorzitter Samenwerking ’95

Boy Scholtze, Fractievoorzitter VVD Haaren

Tiny Assink, Fractievoorzitter Progressief 96

Ans Beijens, Fractievoorzitter CDA Haaren

Corona-virus in Haaren

VVD VVD Haaren 08-04-2020 01:17

https://haaren.vvd.nl/nieuws/39131/corona-virus-in-haaren

Inmiddels zijn er diverse maatregelen genomen en regelingen getroffen voor het Corona-Virus, ook in de gemeente Haaren. Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke links naar de informatie.

Uiteraard houdt de VVD Haaren zich aan de richtlijnen van het RIVM. Eventuele activiteiten van de VVD-netwerken in de regio zijn geannuleerd. De fractie vergadert digitaal en komt niet fysiek bijeen. Uiteraard zijn wij nog steeds tot uw beschikking! Neem gerust contact met ons op.

Gemeente HaarenOp de website van de Gemeente Haaren vindt u overzichtelijk informatie die van belang is, bijvoorbeeld regelingen voor ondernemers, evenementen en noodopvang voor kinderen. De pagina is hier direct te bezoeken.

Eerder heeft de VVD Haaren (deels samen met Samenwerking '95) vragen gesteld aan het College om inzicht te krijgen in de regelgeving en mogelijkheden voor ondernemers. De beantwoording vindt u terug bij de agenda van de raadsvergadering van 2 april jl.

De gemeenteraad heeft een brief gestuurd aan alle inwoners van de gemeente Haaren. De brief is integraal op onze website terug te vinden, op deze pagina.

Regionaal

De Veiligheidsregio Brabant-Noord geeft geregeld updates over de maatregelen en voortgang in de regio. De Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt voorgezeten door de Burgemeester van 's-Hertogenbosch.

De GGD Hart voor Brabant heeft naast de website ook een telefonisch punt waar u terecht kunt: 0800-1351.

LandelijkKlik hier voor de site van het RIVM, waarop dagelijks de belangrijkste updates rondom de voortgang van het Corona-virus worden gegeven.

Ook de Rijksoverheid heeft een speciale website ingericht met alle informatie rondom het Corona-virus, zoals de actuele maatregelen en regelingen. Deze site bezoekt u hier.

Geef ondernemers uitstel voor het voldoen van lokale lasten II

VVD VVD Haaren 20-03-2020 10:22

Het is zo eenvoudig: geef onze lokale ondernemers wat financiële ruimte door hen uitstel van betaling Lokale Lasten te geven. Broodnodig ook, zeker voor de Horeca die (vooralsnog) tot en met 6 april gesloten moet blijven. We moeten elkaar in deze tijd toch ondersteunen, niet waar? Ons College denkt daar vooralsnog klaarblijkelijk anders over: geen uitstel, slechts spreiding is mogelijk. Een regeling die bedoeld was om de klap van twee aanslagen in één jaar (vanwege de herindeling, red.) al op te kunnen vangen. Met deze extra, nog veel grotere klap wordt geen rekening gehouden.

https://haaren.vvd.nl/nieuws/38774/geef-ondernemers-uitstel-voor-het-voldoen-van-lokale-lasten-ii

Reden voor ons om de urgentie van deze zaak nogmaals onder de aandacht te brengen van het College. Gesteund door onze collega's van Samenwerking '95, hebben we daarom vervolgvragen ingediend die het College wellicht wél het besef geven dat slechts spreiding geen ruimte biedt voor onze lokale ondernemers en ZZP'ers.

Het betreft hier een unieke situatie waar niemand om heeft gevraagd. Laten we als gemeente dan ook niet moeilijk doen en onze ondernemers en ZZP'ers een handje helpen. Voor ons simpel en een klein gebaar, met grote veelzeggende impact als gevolg!

De vervolgvragen die we samen met Samenwerking '95 hebben ingediend leest u hieronder. Nu maar hopen dat ons College snel ontwaakt!

1. Klopt onze conclusie dat het College het niet nodig vindt om lokale ondernemers en zzp-ers te steunen bij het opvangen van de negatieve effecten van de noodzakelijke maatregelen voor bestrijding van het Coronavirus, aangezien de reactie op onze vorige vragen d.d. 15-03-2020 slechts de spreidingsmaatregel betreft die was bedoeld om de negatieve effecten van de dubbele aanslag op te vangen (en dus losstaat van de huidige uitzonderlijke situatie)?

2. Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend is, waarom is het College deze mening toegedaan?

3. Kan het College de Raad op de hoogte stellen van (geanonimiseerde) verzoeken van ondernemers en zzp-ers die door de huidige uitzonderlijke situatie in de problemen komen, in relatie tot het betalen van de lokale lasten of anderszins?

4. Als het College het niet nodig vindt om lokale ondernemers  en zzp-ers uitstel van betaling te verlenen, is het College dan bereid om als gemeente over te schakelen (voor zover mogelijk) naar lokale inkoop van goederen en diensten bij bedrijven en zzp-ers die in de gemeente Haaren zijn gevestigd?

5. Wat gaat het College doen om de door het Kabinet gepresenteerde steunpakket voor ondernemers en zzp-ers, waar de lokale overheid een grote uitvoerende rol krijgt, snel te implementeren?

6. Welke aanvullende maatregelen kunnen wij als gemeente Haaren treffen om ondernemers en zzp-ers te helpen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie? Welke maatregelen gaat het College hiervan overwegen te nemen?