Nieuws van politieke partijen in Haaren inzichtelijk

146 documenten

Kamperen met een ‘coronaproof kampeerplan’

CDA CDA Haaren 01-07-2020 10:15

Zonder coronaproof kampeerplan geen kampeerfeest Het was een hele tijd spannend, maar het lijkt erop dat de Tubbergse Kampeerfeesten kunnen doorgaan. Vanaf 1 juli mag er gekampeerd worden, mits er goed rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen. Om ervoor te zorgen dat dit ook echt gebeurt, moeten jongeren tegelijk met de ondertekende spelregels ook een ‘coronaproof kampeerplan’ inleveren bij de gemeente. De zomer van 2020 ziet er voor veel mensen totaal anders uit dan anders. Er zijn geen festivals en verre vakanties zitten er niet in. Maar één ding blijft hetzelfde en dat zijn de kampeerfeesten. Het is inmiddels een echte traditie geworden: het begin van de zomervakantie vieren door het samen kamperen met je vrienden. Hoewel het er lang naar uitzag dat de kampeerfeesten niet door konden gaan, zijn de maatregelen nu zo versoepeld dat het kan, op voorwaarde dat de kampeerders zich strikt aan de regels houden. “Best spannend”, vindt burgemeester Haverkamp. “Je moet er niet aan denken dat één van de kampeerfeesten achteraf gezien een besmettingshaard blijkt. Maar de huidige regels van het RIVM laten het toe en zelf vinden we ook dat met name de jeugd in de afgelopen maanden al best veel aan sociale activiteiten heeft moeten missen. We staan het dus toe, maar alleen wanneer ze zich echt heel goed aan de coronamaatregelen houden.” Om jongeren hierover serieus te laten nadenken, zijn kampeergroepen verplicht een coronaproof kampeerplan aan te leveren, waarin ze nauwkeurig omschrijven met hoeveel jongeren ze gaan kamperen en op welke manier zij dat veilig doen. “Je kan hierbij denken aan het slapen in afzonderlijke tentjes, zorgen voor voldoende desinfectiemiddelen, ervoor zorgen dat je niet uit elkaars flesjes drinkt en niet allemaal in dezelfde chipszak graait”, zegt raadslid Noortje Haarman, die namens de gehele Tubbergse raad meedraait in de ambtelijke werkgroep Kampeerfeesten. Of dat gebruikelijk is? “Nee, dat is het niet”, zegt Noortje. “Maar aangezien we in het kader van ‘bestuurlijke vernieuwing’ steeds op zoek zijn naar manieren waarop we als gemeenteraad op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met onze inwoners, is het heel mooi om dit op deze manier samen op te pakken.” Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de wereld eruit ziet na 1 juli en wat dan de maatregelen zijn. Er bestaat dus altijd een (kleine) mogelijkheid dat het kamperen toch geen doorgang kan vinden. Jongeren die van plan zijn om in de maand juli een kampeerfeest te houden kunnen de spelregels hieronder downloadenen deze ingevuld en ondertekend inleveren voor 25 juni bij de balie van het gemeentehuis of mailen naarkampeerfeesten@tubbergen.nl. Daarnaast moet een coronaproof kampeerplan worden ingeleverd. Dit is verplicht: zonder kampeerplan geen kampeerfeest.

Steun de Voedselbank!

VVD VVD Haaren 03-06-2020 03:08

De VVD Boxtel heeft samen met 'onze' Peter Stark een actie opgezet om de lokale Voedselbank te steunen. Gemeente Haaren maakt, net als onder andere de gemeente Boxtel, gebruik van dezelfde lokale Voedselbank. Reden temeer dus om deze actie te steunen! U doet toch ook mee?! Onderstaand de oproep die onze collega's uit Boxtel hebben gedaan:

https://haaren.vvd.nl/nieuws/39739/steun-de-voedselbank

"Naar aanleiding van de hulp aanbiedingen op de Facebook groep “coronahulp van  Boxtel  Liempde Lennisheuvel en Esch” wil VVD Boxtel ook graag haar bijdrage doen! Na contact met de Voedselbank in Boxtel hoorde wij dat ze voldoende vrijwilligers hebben, maar dat ze een groot tekort hebben aan  producten en vooral aan houdbaar voedsel en in het bijzonder groente in blik of glas (zie ook de bijlage hieronder - suggesties: rijst, spaghetti, macaroni, soep (blik/pak) groente (blik/pot), cruesli, muesli, suiker, koffie (gemalen), zoetbeleg). 

Dus als je iets thuis hebt liggen wat wij kunnen ophalen en waar de voedselbank iets aan heeft, geef dat dan door aan ons, dan komen wij het bij je ophalen. Je kunt ons via Facebook een berichtje sturen of stuur een mail naar contact@boxtel.vvd.nl

Mocht je geen tijd hebben om iets te kopen  of geen spullen in huis hebben liggen, kun je uiteraard ook geld doneren aan de voedselbank. Dit kan via:

https://www.geef.nl/nl/actie/inzamelingsactie-voedselbank-boxtel-gestel-haaren-rooi/donateurs

Zaterdag 20 juni komen we de spullen bij je thuis ophalen met deze bakfiets, mits je in de toekomstige gemeente Boxtel woont. Woon je buiten Boxtel, maar in een van de andere gemeenten die worden geholpen door de voedselbank, Haaren, Sint Michielsgestel of Sint Oedenrode komen we graag zondag middag 21 juni de spullen met de auto ophalen.

Samen komen we deze tijd door en alvast super bedankt!"

RES en REKS: aan de slag.

VVD VVD Haaren 08-05-2020 03:14

Alle regio's in Nederland hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om een Regionale Energie Strategie op te stellen. Simpel gezegd geven de regio's daarin aan hoe zij bij gaan dragen aan de energietransitie in Nederland. Geen vrijblijvende opdracht overigens. In verband met de opsplitsing heeft de gemeenteraad van Haaren samen met het College besloten om deel te blijven nemen aan de gespreksrondes om te komen tot een concept-bod. Vanwege diezelfde opsplitsing hebben we meegesproken in zowel Noordoost Brabant als Hart van Brabant. Op die manier hebben we onze inbreng nog kunnen geven voor en namens onze vier dorpen.

https://haaren.vvd.nl/nieuws/39740/res-en-reks-aan-de-slag

Peter Starl heeft de afgelopen maanden deelgenomen aan diverse regionale sessies en had zitting in onze gemeentelijke werkgroep RES/REKS. De RES betreft Noordoost Brabant, de REKS Hart van Brabant. Die laatste heeft gekozen om ook Klimaatadaptatie toe te voegen aan de strategie, waardoor de 'K' in de naam is terug te vinden. Tijdens de raadsvergadering werden de concept Biedingen van beide regio's besproken. Peter Stark bracht daarbij het volgende in:

"Twee regio’s met ieder een eigen aanpak en hierdoor ook ieder een eigen resultaat. De REKS (Hart van Brabant) heeft een duidelijk verhaal: samen één regio, ingetekend op grote lijnen en als extra aandachtspunt de klimaatadaptatie ingevoegd omdat dit volgens hen nauw aansluit bij de energie transitie. De RES (Noordoost Brabant) daarentegen geeft je al lezende het gevoel dat het nog steeds ieder voor zich is. Voor iedere gemeente is bepaald wat er moet gebeuren; that’s it. Waarom de plannen vervolgens door een regionale werkgroep worden gemaakt is mij een raadsel. De gemeenten hadden dit op deze manier prima zelf kunnen doen. De boel had verzameld kunnen worden, opgestapeld en met een lintje er omheen ingeleverd kunnen worden in Den Haag. Vooruit, het is samen gevat in één document. Maar naar ons idee niet in lijn met de opdracht die is gegeven vanuit de Rijksoverheid. Dit heeft overigens zeker niet aan onze wethouder gelegen, ik heb begrepen dat zij ook meer potentie zag in een échte samenwerking. Hopelijk vinden we die wel terug in de uiteindelijke RES 1.0.

Is het nu allemaal kommer en kwel in Noordoost Brabant? Nee gelukkig niet. We zijn blij met de doelstelling in de RES om 40% van de bedrijfsdaken in te zetten voor zonne-energie i.p.v. de 25% die de REKS wil behalen. Dit is ambitieus maar in onze ogen moet dit haalbaar zijn. In het afwegingskader 'landschap' wordt rekening gehouden met natuurgebieden en beekdalen, evenals beschermde dorpskernen. Landbouwgronden mogen alleen onder strikte voorwaarden worden gebruikt voor zonne-energie en zodra er een overschot is aan duurzame lokaal geproduceerde energie is ook waterstofproductie bespreekbaar.

Van de wettelijk regel, al snappen we de noodzaak, om op piekmomenten elektriciteitsbronnen van het net los te koppelen zijn wij niet gecharmeerd. Dit geldt voornamelijk voor zonneparken. Maar om nu een zonnepark neer te leggen dat niets oplevert, dat is in onze ogen een verspilling van middelen die absoluut niet wenselijk is.

Wat ik helaas mis in beide stukken is iets wat wel wordt aangehaald in de nieuwe bestuursovereenkomst die aan de Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant is gepresenteerd. Namelijk dat biomassacentrales niet de voorkeur genieten en dat energieopwekking door middel van kernenergie welkom is in onze provincie. Wij vinden het een idee om te vragen aan beide regio's of deze punten in de versies 2.0 over 2 jaar kunnen worden meegenomen."

De VVD Haaren is blij met de samenwerking en het gezamenlijk amendement dat onze gemeenteraad heeft ingebracht om enkele zaken wat aan te scherpen. We hopen dat onze suggesties goed worden meegenomen en dat we op die manier nog 'Haarense' kaders mee kunnen geven aan beide strategieën!

Brief van de gemeenteraad

VVD VVD Haaren 22-04-2020 01:14

https://haaren.vvd.nl/nieuws/39130/brief-van-de-gemeenteraad

Beste inwoner van Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel,

Nu de regering heeft besloten de intelligente lock-down deels te verlengen, is het voor iedereen duidelijk dat we te maken hebben met een unieke situatie, die alle mensen in Nederland (en daarbuiten) hevig treft. Deze situatie zal waarschijnlijk nog wel even duren.

Iedereen ervaart de gevolgen van het virus en de maatregelen die zijn getroffen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Misschien bent u zelf, of is één van uw naasten, getroffen door het virus. Misschien heeft u iemand verloren aan de gevolgen van het virus. Veel mensen kunnen niet meer op bezoek bij hun geliefden en naasten, omdat die deel uitmaken van een risicogroep. Ouders hebben hun kinderen de hele dag in huis en moeten onderwijs verzorgen, dat kan zwaar zijn, zeker voor ouders van kinderen met een beperking. Voor ondernemers in onze gemeente zijn het zware tijden en van de medewerkers in de vitale beroepen wordt nu bijna het onmogelijke gevraagd.

Ook wij, gemeenteraadsleden, ervaren de gevolgen van het virus en de door de regering afgekondigde maatregelen. Tegelijkertijd zijn wij door u gekozen om besluiten te nemen die voor het functioneren van onze gemeente Haaren noodzakelijk zijn. We proberen dit zo goed mogelijk te blijven doen binnen de richtlijnen van de landelijke overheid, waarbij we zo min mogelijk politiek bedrijven. Daarnaast heeft de Burgemeester zijn eigen verantwoordelijkheid op het gebied van openbare orde en veiligheid; we hebben het volste vertrouwen dat hij de zaken samen met de Veiligheidsregio en GGD goed en snel oppakt. Samen met het College van Burgemeester en Wethouders willen we zo de leefbaarheid in de dorpen op peil houden en uw welbevinden waar mogelijk ondersteunen.

Voor veel vragen kunt u via de website, mail of telefoon bij de gemeente terecht. Als u toch nog met vragen blijft zitten, waarmee u niet weet waar u terecht kunt, dan mag u ook met ons, raadsleden van de gemeente Haaren, contact opnemen. Wij kunnen u misschien verder helpen, uw vraag overbrengen aan het gemeentebestuur of in ieder geval een luisterend oor bieden. Ook nu zijn we uw volksvertegenwoordigers!

Tot slot: in de dorpen van de gemeente Haaren is de sociale verbondenheid groot. U kunt vaak terecht bij uw buren en buurt- en dorpsgenoten. We horen en zien dat er veel initiatieven worden ondernomen om elkaar te helpen en te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Hiervoor willen we u enorm bedanken. Een groot compliment voor alle mensen die goed werk blijven doen om de samenleving zo goed als mogelijk draaiende te houden!

Blijf zo veel mogelijk binnen, houdt afstand van elkaar en vooral: blijf gezond en blijf oog houden voor elkaar! Want alleen samen krijgen we Corona onder controle!

Namens de gemeenteraad van Haaren,

Johan van den Brand, Fractievoorzitter Samenwerking ’95

Boy Scholtze, Fractievoorzitter VVD Haaren

Tiny Assink, Fractievoorzitter Progressief 96

Ans Beijens, Fractievoorzitter CDA Haaren

Corona-virus in Haaren

VVD VVD Haaren 08-04-2020 01:17

https://haaren.vvd.nl/nieuws/39131/corona-virus-in-haaren

Inmiddels zijn er diverse maatregelen genomen en regelingen getroffen voor het Corona-Virus, ook in de gemeente Haaren. Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke links naar de informatie.

Uiteraard houdt de VVD Haaren zich aan de richtlijnen van het RIVM. Eventuele activiteiten van de VVD-netwerken in de regio zijn geannuleerd. De fractie vergadert digitaal en komt niet fysiek bijeen. Uiteraard zijn wij nog steeds tot uw beschikking! Neem gerust contact met ons op.

Gemeente HaarenOp de website van de Gemeente Haaren vindt u overzichtelijk informatie die van belang is, bijvoorbeeld regelingen voor ondernemers, evenementen en noodopvang voor kinderen. De pagina is hier direct te bezoeken.

Eerder heeft de VVD Haaren (deels samen met Samenwerking '95) vragen gesteld aan het College om inzicht te krijgen in de regelgeving en mogelijkheden voor ondernemers. De beantwoording vindt u terug bij de agenda van de raadsvergadering van 2 april jl.

De gemeenteraad heeft een brief gestuurd aan alle inwoners van de gemeente Haaren. De brief is integraal op onze website terug te vinden, op deze pagina.

Regionaal

De Veiligheidsregio Brabant-Noord geeft geregeld updates over de maatregelen en voortgang in de regio. De Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt voorgezeten door de Burgemeester van 's-Hertogenbosch.

De GGD Hart voor Brabant heeft naast de website ook een telefonisch punt waar u terecht kunt: 0800-1351.

LandelijkKlik hier voor de site van het RIVM, waarop dagelijks de belangrijkste updates rondom de voortgang van het Corona-virus worden gegeven.

Ook de Rijksoverheid heeft een speciale website ingericht met alle informatie rondom het Corona-virus, zoals de actuele maatregelen en regelingen. Deze site bezoekt u hier.

Geef ondernemers uitstel voor het voldoen van lokale lasten II

VVD VVD Haaren 20-03-2020 10:22

Het is zo eenvoudig: geef onze lokale ondernemers wat financiële ruimte door hen uitstel van betaling Lokale Lasten te geven. Broodnodig ook, zeker voor de Horeca die (vooralsnog) tot en met 6 april gesloten moet blijven. We moeten elkaar in deze tijd toch ondersteunen, niet waar? Ons College denkt daar vooralsnog klaarblijkelijk anders over: geen uitstel, slechts spreiding is mogelijk. Een regeling die bedoeld was om de klap van twee aanslagen in één jaar (vanwege de herindeling, red.) al op te kunnen vangen. Met deze extra, nog veel grotere klap wordt geen rekening gehouden.

https://haaren.vvd.nl/nieuws/38774/geef-ondernemers-uitstel-voor-het-voldoen-van-lokale-lasten-ii

Reden voor ons om de urgentie van deze zaak nogmaals onder de aandacht te brengen van het College. Gesteund door onze collega's van Samenwerking '95, hebben we daarom vervolgvragen ingediend die het College wellicht wél het besef geven dat slechts spreiding geen ruimte biedt voor onze lokale ondernemers en ZZP'ers.

Het betreft hier een unieke situatie waar niemand om heeft gevraagd. Laten we als gemeente dan ook niet moeilijk doen en onze ondernemers en ZZP'ers een handje helpen. Voor ons simpel en een klein gebaar, met grote veelzeggende impact als gevolg!

De vervolgvragen die we samen met Samenwerking '95 hebben ingediend leest u hieronder. Nu maar hopen dat ons College snel ontwaakt!

1. Klopt onze conclusie dat het College het niet nodig vindt om lokale ondernemers en zzp-ers te steunen bij het opvangen van de negatieve effecten van de noodzakelijke maatregelen voor bestrijding van het Coronavirus, aangezien de reactie op onze vorige vragen d.d. 15-03-2020 slechts de spreidingsmaatregel betreft die was bedoeld om de negatieve effecten van de dubbele aanslag op te vangen (en dus losstaat van de huidige uitzonderlijke situatie)?

2. Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend is, waarom is het College deze mening toegedaan?

3. Kan het College de Raad op de hoogte stellen van (geanonimiseerde) verzoeken van ondernemers en zzp-ers die door de huidige uitzonderlijke situatie in de problemen komen, in relatie tot het betalen van de lokale lasten of anderszins?

4. Als het College het niet nodig vindt om lokale ondernemers  en zzp-ers uitstel van betaling te verlenen, is het College dan bereid om als gemeente over te schakelen (voor zover mogelijk) naar lokale inkoop van goederen en diensten bij bedrijven en zzp-ers die in de gemeente Haaren zijn gevestigd?

5. Wat gaat het College doen om de door het Kabinet gepresenteerde steunpakket voor ondernemers en zzp-ers, waar de lokale overheid een grote uitvoerende rol krijgt, snel te implementeren?

6. Welke aanvullende maatregelen kunnen wij als gemeente Haaren treffen om ondernemers en zzp-ers te helpen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie? Welke maatregelen gaat het College hiervan overwegen te nemen?

VVD: geef ondernemers uitstel voor het voldoen van lokale lasten

VVD VVD Haaren 16-03-2020 10:00

Het Coronavirus raakt sommige van onze ondernemers erg hard. Landelijk zijn er al diverse maatregelen genomen en de regering is nog druk met nieuwe maatregelen om te voorkomen, dat gezonde bedrijven nu omvallen.

https://haaren.vvd.nl/nieuws/38691/vvd-geef-ondernemers-uitstel-voor-het-voldoen-van-lokale-lasten

Ook op lokaal niveau kunnen we er volgens ons zorg voor dragen dat we onze ondernemers tegemoet komen.Afgelopen maand zijn de belastingaanslagen voor o.a. OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en precariobelasting op de mat gevallen bij de ondernemers. In verband met de opsplitsing van de gemeente, betreffen sommige aanslagen zelfs zowel 2019 als 2020.Onze ondernemers hebben nu echter vooral problemen met acute liquiditeit om deze moeilijke en onvoorziene periode door te komen: productieketens die stil vallen, het wegblijven van consumenten of verplichte sluitingen van overheidswege. Hen zou het enorm kunnen helpen als zij nu uitstel krijgen vanuit de gemeente voor het voldoen van de lokale lasten, zodat deze geen extra hap nemen uit hun liquiditeit.Immers, de Belastingdienst geeft ook uitstel voor betaling van BTW. Laten wij als lokale overheid dat voorbeeld volgen.

Peter Stark heeft het College daarom namens de VVD Haaren de volgende vragen gesteld:

Bent u bereid de ondernemers in Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt desgewenst uitstel te verlenen bij het voldoen van alle lokale belastingen om hen te steunen in deze crisis. Graag ontvang ik op deze vraag zo spoedig mogelijk een antwoord.Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend is, verzoek ik u de gemeenteraad binnen redelijke termijn te informeren over de wijze waarop dit uitstel vorm krijgt.Indien de kosten voor dit uitstel niet kunnen worden opgevangen binnen de lopende begroting, zie ik graag een raadsvoorstel met begrotingswijziging tegemoet (ook binnen redelijke termijn).

TON VAN DE VEN HAARENSE GEZICHT VAN VVD OISTERWIJK

VVD VVD Haaren 21-01-2020 09:59

Ton van de Ven keert terug op het politieke toneel en wordt de Haarense kandidaat voor de VVD Oisterwijk.

https://haaren.vvd.nl/nieuws/38028/ton-van-de-ven-haarense-gezicht-van-vvd-oisterwijk

De VVD Oisterwijk meldt: "Het bestuur is zeer ingenomen met deze versterking en zal hem binnenkort voordragen aan haar leden, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november. Van de Ven was vanaf 1996 fractieleider van de VVD Haaren dat van 2002 tot 2014 onafgebroken deel uitmaakte van de coalitie. In 2014 droeg hij het stokje over aan Boy Scholtze uit Biezenmortel, die door de herindeling in de gemeente Tilburg komt te wonen."

KERNEN ALS SPEERPUNT

Van de Ven (60) is zelfstandig ondernemer en adviseert MKB-bedrijven o.a. op het gebied van finance en bedrijfsorganisatie. Met dat stevige profiel staat hij allereerst voor een verantwoorde en gezonde financiële huishouding in onze gemeente.

Afkomstig uit een bekend Haarens bakkersgeslacht, kent Ton Moergestel weer goed via zijn familie aan moederszijde. ‘Behoud van de leefbaarheid in onze kernen Haaren, Heukelom en Moergestel wordt daarom mijn belangrijkste speerpunt. Zowel op maatschappelijk, sociaal als op cultureel vlak moeten onze inwoners ook straks hun stem en identiteit terug kunnen vinden in de gemeente Oisterwijk. Daar ga ik me de komende tijd volledig op richten.’

De VVD Haaren feliciteert Ton en de VVD Oisterwijk met deze voordracht! Als doorwinterd raadslid in Haaren en actief inwoner van het dorp weet Ton als geen ander wat er leeft en speelt in de samenleving. Wij wensen hem veel succes!!

Nieuws uit de Raad: Een gelukkig laatste Haarens nieuwjaar!

VVD VVD Haaren 01-01-2020 11:00

https://haaren.vvd.nl/nieuws/37762/nieuws-uit-de-raad-een-gelukkig-laatste-haarens-nieuwjaar

2019 hebben we achter ons gelaten en inmiddels geeft de kalender 2020 aan. Een bijzonder moment, want dit is het laatste jaar dat de gemeente Haaren zal bestaan. Volgend jaar rond deze tijd hoort Haaren bij Oisterwijk, Helvoirt bij Vught, Esch bij Boxtel en Biezenmortel bij Tilburg. Persoonlijk blijf ik het jammer vinden, maar de toekomst van onze dorpen zal er niet minder mooi door worden. Of het allemaal beter wordt, dat moeten we nog gaan zien. In ieder geval wordt er door het bestuur en de ambtelijke organisatie keihard gewerkt om de overgang voor u als inwoner, maar ook voor onze ondernemers en verenigingen, zo soepel als mogelijk te laten verlopen.

Tijdens de begrotingsvergadering zo’n twee maanden geleden, gaf ik aan dat voor de VVD Haaren 2019 in het teken stond van het overdragen van onze dorpen. Maar 2020 daarentegen moet het jaar worden waarin de nieuwe gemeente naar u toekomen. Hierop zullen we het komend jaar steeds blijven hameren en controleren. Tegelijkertijd hebben wij nog een jaar de tijd om zaken ‘af te werken’. Dit kan betekenen dat er nog concrete dingen worden aangepakt, maar ook dat dossiers op een goede manier worden doorgegeven aan de ontvangende gemeenten. Want over één ding is iedereen het eens: ook na 1 januari 2021 moet alles “gewoon” doorgaan zonder stil te vallen.

Dan nog de hamvraag; zo’n beetje alle partijen hebben zich inmiddels uitgesproken over hun toekomst. Laat ik u dan nu ook een (niet zo heel erg verrassende) scoop geven: ook de VVD gaat na de opsplitsing door. Net als de gemeente, wordt onze afdeling verdeeld over de omliggende afdelingen van Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Ook dat zal geen verrassing zijn. Al geruime tijd zijn wij bezig met de integratie. Onze collega’s proberen wij zo goed als mogelijk in te lichten over het wel en wee hier in Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel, zodat zij ons lokale liberale geluid over kunnen nemen. En wijzelf? De tijd zal het leren. U kunt er in ieder geval zeker van zijn dat wij het komend jaar dat lokale en liberale geluid nog blijven laten horen in onze gemeente!

Namens de fractie, het bestuur en alle leden van de VVD Haaren wens ik u een gelukkig, gezond en liberaal laatste Haarens nieuwjaar toe!

Boy Scholtze

Fractievoorzitter VVD Haaren