Nieuws van politieke partijen in Haarlem inzichtelijk

8809 documenten

Thorbecke café - 5 juli 20:00

VVD VVD Haarlem 18-06-2022 04:08

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/50127/thorbecke-cafe-5-juli-20-00

Op 5 juli is het weer zover!

Het Thorbecke café wordt weer georganiseerd met een belangrijk debatonderwerp. Er gaat namelijk gedebatteerd worden over het coalitie akkoord. 

Aanwezig zullen zijn:

- Maarten Wiedemeijer (PvdA)

- Jasper Drost (GL)

- Peter van Kessel (VVD)

Locatie en tijd:

- Proeflokaal In Den Uiver, 5 juli 2022 om 20:00

Aanmelden:

- Vrije inloop

Lange wachtrijen voor het gemeentehuis

VVD VVD Haarlem 08-06-2022 10:00

Bij de VVD Haarlem komen signalen binnen dat de wachttijden bij het loket burgerzaken enorm oplopen. Het betreft wachtrijen om een bonnetje voor een afspraak te maken en bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort. Hierover heeft de VVD op woensdag 8 juni 2022 de volgende vragen

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/50034/lange-wachtrijen-voor-het-gemeentehuis

© Foto gemaakt door: @globalisaa

1)     Klopt het dat er momenteel sprake is van grote wachtrijen tot ver buiten het stadhuis om een bonnetje te kunnen krijgen om een afspraak te maken bij het loket burgerzaken? Wat zijn deze wachttijden?

2)     Klopt het dat er momenteel sprake is van lange wachttijden voor dienstverlening bij het loket burgerzaken? Betreft dit alle dienstverlening of betreft dit specifieke dienstverlening? Wat zijn de wachttijden?

3)     Klopt het dat er momenteel sprake is van beperkte mogelijkheden om via de website of telefonisch afspraken in te plannen voor diensten van loket burgerzaken?

4)     Indien u de wachtrijen en wachttijden kunt bevestigen, is er sprake van een incident of komt dit vaker in deze proporties voor?

5)     Wat is het probleem waardoor deze wachtrijen en wachttijden worden veroorzaakt?

6)     Welke (tijdelijke en structurele) oplossingen zijn er in voorbereiding om de wachtrijen en wachttijden op te lossen?

7)     Bent u bereid om deze vragen te beantwoorden binnen een week, voorafgaand aan het vragenuur op donderdag 16 juni?

Update uit de fractie

SP SP Haarlem 04-06-2022 10:06

Beste mensen,

Wij nemen ons voor na iedere raadsvergadering kort verslag te doen. Om het leuk te houden, zullen we ons beperken tot onze speerpunten en opvallende zaken, zonder de tijdrovende stemverklaringen etc.  : )

Allereerst wie zijn wij: Ruud Kuin, raadslid en fractievoorzitter Sibel Ozogul, raadslid Greet de Goede, schaduwraadslid Jan Willem Roosch, schaduwraadslid

Formatie college april en mei De eerste twee raadsvergaderingen (april en mei) stonden vooral in het teken van de onderhandelingen over een nieuw college. Wij hebben vanaf de eerste dag de stelling ingenomen dat voortzetting van de huidige coalitie vanwege de uitslag (4 zetels verlies) niet logisch zou zijn. We boden tevens een alternatief; SP en Jouw Haarlem (2+2=4 zetels) waren bereid met PvdA, GroenLinks en D66 (18 zetels) het meest linkse college te vormen. Inhoudelijk wilden we op drie punten scoren: aanpakken wooncrisis, marktwerking (zoveel mogelijk) uit de zorg en vergroten invloed Haarlemmers. PvdA en GroenLinks kregen daarmee een niet-te-negeren alternatief tegenover voortzetting huidige coalitie. D66 had de voorkeur voor aansluiting van de VVD (5 zetels). Na vele besprekingen en tussenkomst van een informateur (Kees Vendrik van GroenLinks) kozen PvdA, GroenLinks en D66 toch voor voortzetting met het CDA. De ActiePartij mag (zonder wethouder) aanschuiven. Wat ons betreft doet deze keuze geen recht aan de verkiezingsuitslag en is het een gemiste kans op een echt links stadsbestuur.

Raadsvergadering 2 juniFormatie: Omdat de vijf beoogde college-partijen nog bezig zijn een hoofdlijnen-akkoord uit te werken, wilde de beoogde oppositie een interpellatiedebat (debat waarbij je elkaar kunt bevragen). Dit verzoek werd door de meerderheid afgewezen; wel kwamen de formerende partijen met een korte mededeling dat ze net drie weken bezig zijn, en nog wat meer tijd nodig hebben.

Leegstandsverordening: Op initiatief van de SP, Jouw Haarlem, PvdA, GroenLinks, D66, CDA, Actiepartij en CU is met ingang van 1 augustus a.s. een leegstandsverordening van kracht. Dat betekent kort gezegd dat eigenaren van woningen en winkels, die langer dan zes maanden leegstaan, verplicht worden deze te verhuren. Doen ze dat niet, dan wijst de gemeente huurders voor die panden aan. Dit is, naast de Opkoopbescherming die m.i.v. 1-2-2022 geldt, weer een goede stap in het aanpakken van de wooncrisis. Met het aannemen van de leegstandsverordening gaat het recht op wonen boven bezit. Het eerste jaar is het een pilot, waarbij de handhaving zich richt op de binnenstad. Nu nog de Zelfbewoningsplicht.

Beschermd wonen: De regering is van plan gemeenten zelf verantwoordelijk te maken voor Beschermd Wonen. Je moet hierbij denken aan de opvang en begeleiding van mensen die aangewezen zijn op de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Ze hebben hierbij de bedoeling mensen sneller buiten een instelling, dus in een reguliere woning, te plaatsen. Je kunt dit ook een ordinaire bezuiniging noemen. Om allerlei redenen is het zeer de vraag of dat gaat lukken. Desondanks wil de gemeente met het schaarse geld een 'innovatiefonds' van 1,8 miljoen vormen. Omdat volstrekt onduidelijk bleef wat men voor ogen had met dat fonds, gingen bij ons alle alarmbellen af. Gaat dat naar dure adviesbureaus in plaats van naar zorg? Op (door)vragen van ons, kwam uiteindelijk de toezegging van de wethouder dat al het geld direct naar zorg en opvang gaat. Wij houden dit scherp in de gaten! Voor de uitvoering van Beschermd Wonen gaat de gemeente een gemeenschappelijk orgaan oprichten met andere omliggende gemeenten. Problemen van andere gemeenten kunnen daarbij ook financiële consequenties voor Haarlem hebben, zonder dat we daarop invloed hebben. Een motie van de VVD om onze invloed hierop te vergroten, hebben wij gesteund, maar haalde helaas geen meerderheid.

Terrein Haarlemmer Stroom (voormalig energiebedrijf): De eigenaar heeft de ambitie om van dit terrein een 'creatieve hotspot' te maken. Men denkt aan cultuur, ontspanning, creatieve industrie, en ondersteunende horecafuncties. Om dit mogelijk te maken is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld. Het is de bedoeling dat het terrein het 'industriële erfgoed' (opknappen en herstellen monumenten) behoud en tegelijkertijd een duurzame 'standaard' zet door veel gebruik te maken van zonne-energie. Bezwaren van omwonenden zijn afgewezen. De gemeenteraad heeft nu het programma van eisen vastgesteld. Een motie van SP en Jouw Haarlem om te garanderen dat het terrein toegankelijk wordt voor mensen met een beperking werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Verder werd er veel tijd besteed aan het benoemen van raadsleden als voorzitter of deelnemer van commissies.

Word vervolgd. Tot zover voor nu en tot de volgende keer.  : )

ps: voor evt. meer informatie over raadsvergaderingen die geweest zijn en die gaan komen zie https://gemeentebestuur.haarlem.nl

Zie ook: Ruud Kuin

Tribune Juni 2022

SP SP Haarlem 01-06-2022 00:08

https://www.sp.nl/tribune/2022/tribune-juni-2022-man-die-shell-versloeg

4 Actueel: Nu ontpolderen nee! 6 Nieuwe wethouders over hun start 10 Donald Pols: 'Vervuilende multinationals pakken onze vrijheid af' 14 De onstuimige opmars van links in Frankrijk 17, 18, 19 Nieuws 20 Net lid, volop actief: Bea van Hijkoop en Steven Peltenburg 22 Bloembommen maken buurten groen 24 Wolodymyr Ishchenko: Socioloog over de oorlog in Oekraïne 28 Linksvoor: Nico Oost kweekt sappige peren en sociale politiek 29 Rode denkers: Jürgen Habermas 30 Prikbord 31 Puzzel 32 Theo de buurtconciërge

Voor eerdere uitgaves van de Tribune en de Spanning zie:https://www.sp.nl/nu?type=publicatie

VVD pleit voor vuurwerkshow tegen vandalisme

VVD VVD Haarlem 26-05-2022 02:12

De VVD vindt het niet normaal dat er tijdens de jaarwisseling 171 meldingen van vandalisme en overlast zijn binnengekomen. Op verzoek van Peter van Kessel is daarom de evaluatie van de jaarwisseling besproken in de Haarlemse gemeenteraad. De vraag: hoe zorgen we ervoor dat de jaarwisseling een mooi feest blijft?

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/49928/vvd-pleit-voor-vuurwerkshow-tegen-vandalisme

Vuurwerkshow als alternatieve traditie?

Tijdens het debat kon Peter van Kessel kort zijn over het vuurwerkverbod. De VVD ziet het vuurwerkverbod namelijk liever verdwijnen, maar is niet blind voor een raadsmeerderheid die het wil behouden. Het vuurwerkverbod heeft wel plotseling een mooie traditie voor veel mensen weggenomen. Daarom heeft de VVD de vraag gesteld of daar niet iets feestelijks voor in de plaats kan komen, zoals het organiseren van een of meerdere professionele vuurwerkshows in Haarlem. De burgemeester heeft toegezegd in september met een brief te komen, waarin de voor- en nadelen op een rij gezet worden en de ervaringen in andere steden worden meegenomen. 

Voorkomen van vandalisme

De VVD vindt het niet normaal dat er 171 meldingen van vandalisme en overlast binnengekomen zijn rond de jaarwisseling. In het debat is gesproken over de inzet van de politie en camera's om vandalisme te voorkomen. Complimenten waren er (ook) voor het goede werk van Spaarnelanden en andere dienstverleners die activiteiten voor jongeren organiseerden. 

Meer aandacht voor nazorg

Peter wees erop dat er in Haarlem soms heftige incidenten plaats vinden. Rond de jaarwisseling relatief veel. Het beeld is dat de gemeente na dergelijke incidenten niet altijd contact opneemt met de omwonenden over wat er is voorgevallen, terwijl een gesprek in de buurt op zo'n moment wel wenselijk is. De burgemeester heeft toegezegd dit op te pakken en in de gemeenteraad hierover terug te koppelen. 

VVD Haarlem blikt terug op campagne en coalitievorming

VVD VVD Haarlem 18-05-2022 00:14

Op dinsdagavond 17 mei was de algemene ledenvergadering van de VVD Haarlem-Zandvoort. Daar ging Peter van Kessel in gesprek over de afgelopen campagne en de coalitievorming. Zijn hele verhaal lees je hieronder.

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/49855/vvd-haarlem-blikt-terug-op-campagne-en-coalitievorming

Het was fijn om met een grote groep leden het gesprek aan te kunnen gaan. Want hoe anders stonden we er een half jaar geleden voor: in Corona-tijd, thuis en weinig activiteiten in de vereniging. 

 

Campagne

Gelukkig bracht de campagne daar verandering in. Het is de VVD gelukt om een geweldig campagneteam op de been te brengen met ongeveer vijftig vrijwilligers. Sommigen gingen actief langs de deuren om te horen wat er beter kan in Haarlem. Anderen stonden de campagne vooral met goede adviezen bij. Alle vrijwilligers hebben zich in ieder geval als echte ambassadeurs getoond voor de VVD Haarlem. Dat heeft geleid tot een relatief goede uitslag in Haarlem, gelet op de landelijke trend. De VVD Haarlem heeft haar vijf zetels in de gemeenteraad behouden. Daarvoor zijn felicitaties en applaus voor campagneleiders Joris Blokpoel en Lisa Ubachs op de plaats. 

 

Verkenning

De nieuwe fractie realiseerde zich dat de verkiezingen hebben geleid tot een gemeenteraad die in meerderheid uit partijen bestaat met een progressief, sociaal en duurzaam profiel. Daarom heeft de fractie nagedacht over hoe de grote uitdagingen van Haarlem aangepakt kunnen worden in samenwerking met deze partijen. Met een progressief-sociaal-duurzame bril heeft de VVD naar het mooie verkiezingsprogramma gekeken. Zo is de VVD tot herkenbare voorstellen gekomen die werken voor Haarlem, op de volgende gebieden.

1.     Versnellen van de woningbouw

2.     Verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid

3.     Vergroenen van Haarlem

4.     Veiligheid als prioriteit

5.     Betaalbare en goede zorg

6.     Grip op de gemeentelijke financiën

De VVD is met plannen op deze thema’s de verkennende gesprekken ingegaan.

 

Impasse

De PvdA heeft als grootste partij na de verkiezingen de leiding genomen in de verkenning. Zij kwamen tot de conclusie dat een coalitie in ieder geval zou moeten bestaan uit een motorblok van de PvdA, GroenLinks en D66. Er werden drie varianten gevonden van partijen die dit blok aan een meerderheid zou kunnen helpen. Een eerste variant met de VVD, een tweede variant met CDA, CU en AP en een derde variant met de SP en JH. Het motorblok kon het echter niet eens worden over de variant om de verdere gesprekken mee te voeren en het proces raakte in een impasse. De gemeenteraad greep in en benoemde een externe verkenner. 

 

Aanzet tot coalitieakkoord

Onder leiding van een externe verkenner (de heer Kees Vendrik) werd door het motorblok besloten het gesprek over de poppetjes te staken en over te gaan op de inhoud. Er werd geschreven aan een aanzet tot een coalitieakkoord. De overige partijen werd gevraagd of zij op basis van deze aanzet wilden verder onderhandelen aan een coalitieakkoord. 

 

De VVD heeft de aanzet van het motorblok bekeken langs de lat van de zes eerdergenoemde inhoudelijke punten. Daar zag de fractie op vijf van de zes punten goede mogelijkheden tot samenwerking:

De aanzet bevatte plannen voor het versnellen van de woningbouw, waaronder het toevoegen van ambtelijke capaciteit. Een belangrijk punt voor de VVD. Er was voldoende aandacht voor het vergroenen van Haarlem met kansen om de door de VVD voorgestelde Rotterdamse aanpak als inspiratie te nemen. De veiligheidsparagraaf ontbrak in de aanzet, maar deze liet voldoende ruimte om nader invulling te geven aan dit voor de VVD belangrijke punt, zoals extra veiligheidsmaatregelen in het Reinaldapark bij de komst van een DomusPlus.De zorgparagraaf ging over het doorzetten van de verwerving van maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. De VVD heeft zich in de vorige periode hard gemaakt voor deze zorgplannen en het heroverwegen zou zeer onwenselijk zijn geweest.Ten aanzien van gezonde financiën constateerde de fractie dat er twee belangrijke eisen in de aanzet stonden ten aanzien van de maximale schuld(quote) en de weerstandsratio. Wel heeft de VVD vraagtekens gezet bij de keuze voor extra beleid in plaats van extra investeringen, omdat daar bij meerderheid in de raad wellicht anders over gedacht wordt. 

 

Mobiliteit het breekpunt

Ten aanzien van het verbeteren van de mobiliteit kon de fractie van de VVD zich vinden in de voorgestelde investeringen in fiets en OV. De aanzet gaf alleen geen oplossing voor de slechte bereikbaarheid van Haarlem. Haarlem is filehoofdstad van Nederland. Daarom heeft de VVD gevraagd om het principe van autoverkeer rond de stad (in plaats van door de stad) op te nemen in de aanzet. Daarbij heeft de VVD om boter bij de vis gevraagd (in de vorm van een portefeuille en investeringsruimte om financiering bij Provincie en Rijk te regelen). Deze plannen passen binnen het beleid van de huidige coalitie en zijn reeds door de ambtelijke organisatie uitgewerkt (quickscan N205). 

 

Bij deze aanvulling op de aanzet speelde ook mee dat de fractie als gelijkwaardig partner wilde aanschuiven bij het motorblok. Deelname van de VVD aan een coalitie zou als voordeel hebben dat het overleg met vier partijen overzichtelijk blijft. Daarbij zou deelname van de VVD tot een stabiele(re) meerderheid van 23 zetels leiden. Het voelde niet goed om zonder enige aanpassing aan te sluiten bij zeven pagina’s inhoudelijke keuzes. Kortgezegd: tekenen bij het kruisje ligt niet onze aard; die prijs was voor ons te hoog. 

 

De VVD blijft openstaan voor een coalitie

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:895319434; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-2106551410 68354063 68354073 68354075 68354063 68354073 68354075 68354063 68354073 68354075;} @list l0:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l0:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l0:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l1 {mso-list-id:1211845010; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1856777510 1638301578 68354051 68354053 68354049 68354051 68354053 68354049 68354051 68354053;} @list l1:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @list l1:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l1:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l1:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l1:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l1:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l1:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l1:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l1:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} -->

Het motorblok heeft gekozen om de besprekingen voor een coalitie voort te zetten met het CDA, met gedoogsteun van de Actiepartij. De komende periode schrijven deze partijen aan een coalitieakkoord.

De VVD Haarlem prijst zich gelukkig met de actieve vereniging en de goede sfeer in de campagne. De verkenning was spannend tot op het laatst, maar heeft niet tot coalitiedeelname geleid. De VVD blijft desalniettemin bereid om verantwoordelijkheid te nemen als de situatie daarom vraagt. De VVD blijft actief meedenken op de belangrijke dossiers. Haarlem kan op de VVD rekenen bij het oplossen van de grote (financiële) uitdagingen van de stad. En als het aan de VVD ligt, dan doen we dat vooral in goede samenwerking met de Haarlemmers. 

Tribune Mei 2022

SP SP Haarlem 17-05-2022 18:01

https://www.sp.nl/tribune/2022/tribune-mei-2022-emile-roemer-socialist-en-gouverneur

4 Actueel: Renske Leijten pleit voor referendumwet 6 Emile Roemer: SP'er in het Gouvernement 10 Steundemonstratie toeslagenouders: 'Breng de kinderen terug!' 13, 14, 15 Nieuws 21 Vul de ledenenquête in 22 Houtkap Maleisië: Socialisten zij aan zij met bevolking 25 Uitgelicht: Wilde staking 26 Moed herdenken: Littekens van de oorlog 28 Linksvoor: Magda Rijk ontspant in het oudste café van Nederland 29 Rode denkers: Paulo Freire 30 Prikbord 31 Puzzel 32 Theo de buurtconciërge

Voor eerdere uitgaves van de Tribune en de Spanning zie:https://www.sp.nl/nu?type=publicatie

Peter Buschman en Robert-Jan Baars beëdigd als commissielid

VVD VVD Haarlem 12-05-2022 05:53

Tijdens de raadsvergadering van 12 mei werden voor de VVD twee commissieleden benoemd. Peter Buschman gaat zich naast Nienke Klazinga inzetten in de commissie samenleving en Robert-Jan Baars gaat Eloy Aerssens vergezellen in de commissie beheer.De installatie werd afgerond door het afleggen van de belofte.

Eerder deze week werd Ruben Terol al aangesteld als fractie-assistent.En daarmee is de fractie voor de komende jaren compleet.

We wensen Peter, Robert-Jan en Ruben veel succes de komende jaren!

Tribune April 2022

SP SP Haarlem 21-04-2022 18:08

https://www.sp.nl/tribune/2022/tribune-april-2022-einde-van-poetin

4 Actueel: Uitzetting 8-jarige Ljowa voorkomen 6 Gemeenteraadsverkiezingen 12 Oorlogsduiding van binnenuit 16 Uitgelicht: Coronacrashen 17, 18, 19 Nieuws 20 Wie controleert het UWV? 22 Politieke wooncrisis blootgelegd 26 Heel de mens: ons socialisme voor de toekomst 28 Linksvoor: Sonja Mulleman draagt de rode jas met trots 29 Rode denkers: Herbert Marcuse 30 Rikbord 31 Puzzel 32 Theo de buurtconciërge

Voor eerdere uitgaves van de Tribune en de Spanning zie:https://www.sp.nl/nu?type=publicatie