Nieuws van politieke partijen in Haarlem inzichtelijk

8356 documenten

De cliffhanger voor de zomervakantie ...

ChristenUnie ChristenUnie Haarlem 16-07-2019 18:45

De cliffhanger voor de zomervakantie in de Haarlemse gemeenteraad.... Gaat de #prostitutieleeftijd omhoog naar 21 jaar of niet? De stemmen staakten in de gemeenteraad. Na de zomervakantie wordt daarom opnieuw gestemd. Wel zijn een paar andere voorstellen van de ChristenUnie overgenomen. Zo kan dankzij een voorstel van onze fractie straks ook handhavend worden opgetreden tegen een klant die seksuele handelingen verricht met een sekswerker van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze zonder vergunning werkzaam is.

En nog meer fietsnieuws voor ...

ChristenUnie ChristenUnie Haarlem 16-07-2019 18:36

En nog meer fietsnieuws voor Haarlem. Wij gaan voor comfortabele, snelle en veilige fietsroutes in de stad! #mobiliteitstransitie #duurzaam #haarlembereikbaar

Welke straat in Haarlem zou jij ...

ChristenUnie ChristenUnie Haarlem 16-07-2019 18:35

Welke straat in Haarlem zou jij graag omvormen tot fietsstraat? Laat het ons weten! #fietsersvoorrang #mobiliteitstransitie #duurzaam Fietsersbond Regio Haarlem

In Schalkwijk worden de komende ...

ChristenUnie ChristenUnie Haarlem 16-07-2019 18:12

In Schalkwijk worden de komende jaren veel bomen gekapt omdat ze te oud zijn geworden en bijvoorbeeld overlast veroorzaken. Er komen meer bomen voor terug en inwoners kunnen hierover meepraten. De procedures moeten zorgvuldig want een boom kap je niet zomaar. Hoog tijd voor een nieuwe bomenverordening! Er ligt een eerste aanzet maar het moet volgens de ChristenUnie beter! #haarlem #groener

Welke verkeersmaatregel(en) zou jij ...

ChristenUnie ChristenUnie Haarlem 16-07-2019 18:09

Welke verkeersmaatregel(en) zou jij willen realiseren voor Haarlem als je 100 miljoen euro had (10.000 woningen x 10.000 euro per woning). Laat het ons weten! #haarlem #bereikbaar

Bescherm standplaatsen beterHaarlem ...

ChristenUnie ChristenUnie Haarlem 16-07-2019 18:07

De PvdA Haarlem heeft schriftelijke ...

PvdA PvdA Haarlem 16-07-2019 12:14

De PvdA Haarlem heeft schriftelijke vragen ingediend aan B&W van Haarlem over het Het Veerkwartier Haarlem. Wij zijn benieuwd naar de beweegredenen en het proces waarom er voor een meervoudige onderhandse werving is gekozen en niet voor een 1 op 1 gunning is gekozen. Diverse gemeenten samen vertegenwoordigd in het recreatiegebied Spaarnwoude hebben gekozen voor dit proces van gunning en criteria. Met de nabij gelegen ontwikkelzone Oostpoort bij station Haarlem Spaarnwoude is het belangrijk om te waarborgen dat een passend initiatief is aan de Veerplas.

Toetsingscriteria locatie Domus(Plus) en Skaeve Huse rammelen

VVD VVD Haarlem 16-07-2019 02:14

In oktober 2018 ging het college over tot de aankoop van Nieuweweg 2 met het idee om daar een DomusPlus voorziening te realiseren. Het college werd toen deels door de raad teruggefloten: het zou nog niet vaststaan dat de aankoop van de Nieuweweg 2 ten behoeve van deze voorziening zou zijn.

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/36115/toetsingscriteria-locatie-domus-plus-en-skaeve-huse-rammelen

© NH nieuws

Althans, dat beeld werd geschept. De VVD was hier in 2018 al heel duidelijk over: Een voorziening voor beschermd wonen en een maatschappelijke opvang van personen met een verstandelijke beperking, afwijkende leefstijl en chronische gedragsstoornissen. Uitbehandelde verslaafden aan de rand van een park in een omgeving op nog geen 5 minuten van een school, een sportvereniging en een kinderopvang. Voor de VVD Haarlem allemaal elementen die de aankoop van de locatie aan de Nieuweweg 2 voor DomusPlus onwenselijk maakt.

Begin 2019 deed het college nogmaals een poging om deze locatie erdoor te drukken. Gelukkig lukte het de VVD wederom om dit tegen te houden, er moest eerst een deugdelijk onderzoek komen naar alle geschikte locaties.

Voor dat onderzoek zijn toetsingscriteria noodzakelijk. Deze besprak de raad op 11 juli en wat de VVD betreft rammelen deze aan alle kanten. Wederom neemt het college de zorgen van de omwonenden van de Nieuweweg 2 niet serieus. Hoezo Nieuwe democratie?

Met het vaststellen van deze toetsingscriteria denkt het college haar valse start even gemakkelijk goed te maken. Dat was mogelijk geweest, als er een deugdelijk onderzoek had geleden naar de criteria. Dat was mogelijk geweest als er knock-out criteria waren opgesteld: waar trekt het college de streep en gaat de veiligheid en het woongenot van de omwonenden voor?

Nee, met deze toetsingscriteria werkt het college nogmaals toe naar de locatie die het college al in 2018 voor ogen had: de Nieuweweg 2.  Zo is een van de criteria dat de voorziening op 100 meter afstand van bewoning gerealiseerd mag worden. Dat is dus een hele kleine afstand. Voor de beeldvorming, dat is maar 1 minuutje lopen. Iemand die nog 100 meter kan lopen komt doorgaans al niet meer in aanmerking voor een gehandicapten parkeerkaart, zo dichtbij is 100 meter.

Ook heeft het college informatie over andere steden die in het stuk van september 2018 nog wel stond opgenomen geschrapt uit het nieuwe stuk. Zo lezen we in dat stuk bij de voorgestelde criteria nog dat Rotterdam 300 meter afstand aanhoudt., die informatie is in dit stuk voor het gemak maar geschrapt zonder enige toelichting.

En hetzelfde heeft het college gedaan met het criterium over de tijdsduur van de beschikbaarheid van de locatie. Deze staat in het stuk van 2018 nog op 5 jaar op basis van vergelijkbare initiatieven in andere steden. En wat doet het college in dit voorstel? Het college zet het criterium zonder verdere toelichting op 15 jaar. Zou dat er iets mee te maken hebben dat wij als gemeente de Nieuweweg 2 inmiddels in bezit hebben en de kans klein is dat andere locaties voor 15 jaar beschikbaar zijn in een stad met een grote bouwopgave?

Al met al rammelde het stuk voor de VVD aan alle kanten omdat een goede onderbouwing van de criteria echt ontbreekt. En daar vraagt een onderwerp als deze wel om, juist om de omwonenden duidelijk te maken dat we hun zorgen (want die zullen er zijn zodra een locatie in beeld komt) serieus nemen.

Dat doen we niet met niet onderbouwde criteria. De VVD heeft daarom niet ingestemd met het voorstel. Daarvoor moet er eerst een stuk liggen waarin alle inwoners van Haarlem serieus worden genomen en niet alleen de doelgroep waarvoor de voorziening is. Wederom een slecht voorbeeld van ‘Nieuwe democratie’. 

 

Nieuwe democratie? Gemeente moet eerst maar eens goed doen wat ze goed moet doen

VVD VVD Haarlem 16-07-2019 01:44

De coalitie heeft in haar coalitieakkoord besloten om de democratie in Haarlem te willen vernieuwen. Op 11 juli bespraken we in de raad het daaruit volgende Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022.

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/36113/nieuwe-democratie-gemeente-moet-eerst-maar-eens-goed-doen-wat-ze-goed-moet-doen

De VVD is altijd al kritisch geweest op de plannen van het college om een speciaal programma op te tuigen om ‘onze democratie te gaan vernieuwen’. De gemeente gaat hier namelijk ongeveer 250.000 euro per jaar aan uitgeven? En waaraan? Aan experimenten. Natuurlijk moeten we er als gemeente voor zorgen dat onze inwoners zich meer betrokken voelen, wat de VVD betreft bereik je dat door je zaken gewoon goed op orde te hebben. Niet met experimenteren omdat dat tegenwoordig ‘hip’ is.

Je zaken goed op orde hebben wil voor de VVD zeggen dat we onze participatieprocessen goed moeten gaan uitvoeren, de inspraakperiodes goed moeten verlopen, de informatieavonden moeten goed in elkaar steken met duidelijkheid over de verwachtingen en bewoners moeten kunnen vertrouwen op de informatie die ze krijgen. Dat gaat wat de VVD betreft momenteel nog te vaak fout. Zo kocht het college een stuk grond aan de Nieuweweg 2 voor een DomusPlus voorziening zonder participatie met de buurt en horen we ook veel commentaar op de inspraakprocedures van de ontwikkelvisies.

Je zaken op orde hebben is voor de VVD dus geen nieuwe democratie, dat is doen waarvoor wij er zijn. Natuurlijk is de VVD actieve Haarlemmers dankbaar voor hun inzet voor de stad. Input vanuit de stad is altijd welkom, maar deze kunnen we ook niet afdwingen. En tevreden burgers komen meestal niet inspreken. En al helemaal niet als de bijeenkomsten van de gemeente worden gepland op momenten dat de gemiddelde Haarlemmer aan het werk is.

De Nieuwe Democratie? Een leuk idee maar eerst maar eens onze zaken op orde brengen, daar kunnen we ons geld beter aan besteden.  

VVD tegen overbodige regels Jeugdhulp

VVD VVD Haarlem 16-07-2019 01:10

Op 11 juli besprak de raad de nieuwe Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019. De vernieuwde verordening moet ertoe leiden dat de gemeente zorgfraude beter kan voorkomen en bestrijden in de uitvoering van de Jeugdwet.

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/36110/vvd-tegen-overbodige-regels-jeugdhulp

Geld moet daar naartoe gaan waarvoor het geld bedoeld is, niet naar zorgfraude dus de VVD staat altijd positief tegenover voorstellen waarin fraude wordt aangepakt. De vraag was alleen of we dit met alle maatregelen uit het voorstel zouden bereiken of dat we in tegenstelling tot de overbodige regel schrapsessies die in het land plaatsvinden juist overbodige regels toevoegen aan deze verordening.  

In de nieuwe verordening staat namelijk dat jeugd-ggz behandeling niet door bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad van de budgethouder mag worden uitgevoerd. Deze nieuwe regel hebben we in de commissie uitgebreid besproken omdat dit ertoe zou kunnen leiden dat ouders die gekwalificeerd zijn om de zorg voor hun kind te verlenen dit niet meer kunnen doen. Daarmee bestrijden we geen fraude maar zorgen we er mogelijk voor dat het kind elders op een wachtlijst komt te staan.   

De VVD heeft de wethouder daarom in de commissie verzocht om aanvullende informatie over de huidige situatie, over hoeveel gevallen hebben we het? De gemeente was op de hoogte van een tweetal situaties waarin de ouder/verwanten op professionele basis de hulp aan het kind wilde verlenen. Die situaties zijn door het CJG afgewezen i.v.m. de beroepscode waarin het ongewenst is om professionele hulp te verlenen aan aanverwanten. In de oude situatie kon men in bezwaar gaan tegen deze beslissing. Zo zou maatwerk mogelijk zijn wanneer de hulp elders niet voorhanden is.  

De VVD snapt dan ook niet waarom extra regels nodig, uit de oude situatie blijkt niet dat we hier grootschalige fraude mee gaan bestrijden, we maken maatwerk alleen onmogelijk. Terwijl de hulp aan kinderen voorop zou moeten staan. De VVD heeft daarom een motie gesteund die dit alsnog mogelijk moet maken. En haar kritiek uitgesproken op het toevoegen van onnodige regels. De motie is gelukkig met een meerderheid aangenomen.