Nieuws van politieke partijen in Hardenberg inzichtelijk

1858 documenten

Uitnodiging ALV woensdag 7 juni

CDA CDA Hardenberg 05-06-2023 18:17

Op woensdag 7 juni organiseert het CDA Hardenberg haar Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur nodigt alle leden, maar ook niet-leden, uit om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Datum: Woensdag 7 juni Tijdstip: Vanaf 20.00 uur Locatie: MFA De Beuk, de Krim Het thema van de avond is: Zo ken ik het CDA weer! In het eerste deel van de vergadering worden de algemene agendapunten besproken. Onder andere fractievoorzitter Elma Stoeten en wethouder Martijn Breukelman zullen het woord nemen en de leden bijpraten. Na de pauze komen raadsleden aan het woord. Zij zullen aan de hand van het thema vertellen waarom zij warmlopen voor het fractiewerk.

Gemeente betaalt voortaan grotendeels vervanging AED’s, CDA Hardenberg blij met steun van andere partijen

CDA CDA Hardenberg 11-05-2023 12:21

Op initiatief van het CDA Hardenberg heeft de gemeenteraad besloten dat vervanging van AED’s in de gemeente Hardenberg voor het overgrote deel gefinancierd wordt door de gemeente. Afgelopen dinsdag stemde de raad unaniem in met de motie die is opgesteld door CDA raadslid Gerrit van den Berg en mede ingediend is door bijna alle partijen. De gemeente Hardenberg heeft een nagenoeg dekkend netwerk van AED’s. De realisatie hiervan is mede te danken aan de inzet van de Stichting Hartveilig Hardenberg (SHH) in samenwerking met Plaatselijk Belangen. Vervanging van de levensreddende apparaten kost veel geld. Mede vanwege de gedeelde financiële verantwoordelijkheid is dit vaak een grote uitdaging. “AED’s zijn letterlijk van levensbelang. Het mag niet zover komen dat vanwege de kosten huidige AED’s niet vervangen kunnen worden. Ik ben trots op een dekkend netwerk van die apparaten in onze gemeente, dat moet zo blijven”, aldus van Den Berg. “Ik ben dan ook blij dat andere partijen de noodzaak hiervan inzien en dat we met z’n allen besloten hebben dat de gemeente 90 procent van de kosten van vervanging voor haar rekening neemt.” De gemeente betaalt 90 procent van de vervangingskosten van alle AED’s die na 1 januari van dit jaar zijn geplaats en dus toe zijn aan vervanging. Het gaat dan om een bedrag van ongeveer 25.000 euro per jaar. Dit bedrag komt bovenop de huidige bijdrage die de gemeente al deed. Alle partijen in de gemeenteraad zijn het eens over het feit dat een gemeentelijk dekkend netwerk van AED’s een groot gevoel van veiligheid met zich meebrengt en (bewezen) zelfs van levensbelang kan zijn voor de inwoners van Hardenberg. Foto: Stichting HartVeilig Hardenberg

Oorlog voeren is een keuze

ChristenUnie ChristenUnie Hardenberg 05-05-2023 16:44

https://hardenberg.christenunie.nl/k/n6069/news/view/1459411/354349/Simone Dodenherdenking 2023.jpg

Dit jaar is het thema voor 4 en 5 mei "Leven met oorlog". In de voorbereiding op vanavond heb ik mezelf de vragen gesteld: Kan dat? Kun je dat leren? Moet je dat willen leren?

Als alle inwoners van de gemeente Hardenberg op dit moment langs dit gedenkteken zouden lopen, komen we veel mensen tegen die nooit zelf in oorlog hebben geleefd (waar ik er één van ben), een kleinere groep mensen die van horen zeggen hebben hoe het is om in oorlog te leven en een nog kleinere groep mensen die uit eigen ervaring weet hoe het is om in oorlog te leven. Maar veel meer mensen leven vandaag wel met oorlog, omdat oorlogstrauma's vaak nadreunen in volgende generaties. Dat betekent dat alles wat er ooit is gebeurd en nu nog gebeurt, gevolgen heeft voor de toekomst.In deze periode is er, terecht en zoals altijd, veel aandacht voor met name de tweede wereldoorlog. Deze oorlog grijpen wij tot op de dag van vandaag aan om elkaar te vertellen dat zoiets nooit meer mag gebeuren. De meesten van hen die de tweede wereldoorlog bewust hebben meegemaakt, leven inmiddels niet meer. En als getuigen wegvallen, lopen we als samenleving het risico belangrijke dingen te vergeten, het onderwerp verdwijnt naar de achtergrond en uiteindelijk uit het collectieve geheugen. Wat dat doet met ons historisch besef, zien we bijvoorbeeld als de ernst en omvang van de holocaust publiekelijk in twijfel wordt getrokken. Daarom is het juist aan ons de getuigen die er nog wel zijn te willen horen, naar hun verhalen te luisteren en de namen te blijven noemen van hen die door de oorlog het leven hebben gelaten.Geschiedkundigen schatten dat er in de tweede wereldoorlog wereldwijd in totaal meer dan 72 miljoen mensen zijn omgekomen, soldaten en burgers; dat is vier keer de huidige Nederlandse bevolking. Enerzijds tastbaar en meetbaar, tegelijkertijd zo groot, misdadig en beschamend, dat het ons bevattingsvermogen toch te boven gaat. En al die mensen lieten mensen na; mensen die ook na de oorlog moesten leren leven met oorlog.Sinds 2013 zijn er over de hele wereld meer dan 100 oorlogen begonnen en ongeveer de helft daarvan is nog steeds gaande. Mede daardoor zijn er nu wereldwijd ongeveer 100 miljoen mensen op de vlucht.

Veel van deze oorlogen kennen wij niet, omdat er niet of nauwelijks over bericht wordt of omdat ze al zolang duren dat ze min of meer uit ons zicht geraakt zijn. Andere oorlogen kennen we wel, maar zijn ver genoeg weg om er niet mee te hoeven leven. Sinds 24 februari vorig jaar is de oorlog in Oekraïne zo dichtbij, dat die dagelijks via de media naar ons toekomt, maar of dat voor ons, hier, echt leven met oorlog is?Al die oorlogen kennen verschrikkelijk veel slachtoffers. Het menselijk leed dat door oorlog wordt aangericht is onvoorstelbaar groot; het verscheurt families, gezinnen, vriendenkringen, relaties, generaties. Oorlog verwondt mensen niet alleen fysiek maar ook in hoofd en hart. En dat gaat nooit meer over. Op zijn best leren de slachtoffers ermee te leven, op zijn slechtst gaan ze er alsnog aan onderdoor. En zo hoort oorlog voor hen, maar vaak ook voor hun nageslacht, voor altijd bij het leven.En niet alleen mensen zijn het slachtoffer van oorlog, maar ook vrijheid, verdraagzaamheid, onderling begrip en elkaar ruimte gunnen en geven. Dat betekent dat oorlog een bedreiging is voor de samenleving wereldwijd en dus voor ieders toekomst. Als we ons dat realiseren, weten we ook dat dit iets vraagt van ons allemaal, ieder op haar of zijn eigen plek. Als we onze kinderen opvoeden, als we in het onderwijs werken, als we mantelzorger zijn, als we een leidinggevende positie bekleden, als we naar de stembus gaan, als we gekozen worden, als we actief betrokken zijn bij de samenleving.Laten we elkaar en onszelf niet wijsmaken dat oorlogen "erbij horen" omdat ze er altijd geweest zijn. Oorlog voeren is geen wetmatigheid maar een keuze. Door wat wij hier vanavond doen en gedenken, houden wij oorlog als het ware levend; in de hoop te voorkomen dat wij met oorlog moeten leren leven. Hoe zal de toekomst eruit zien? Er gaat een verhaal over een rabbijn die antwoord geeft op de vraag wanneer de nacht in deze wereld plaatsmaakt voor de dag. "Dat gebeurt", zei hij, "op het moment dat er genoeg licht is om in het gezicht van ieder mens een broeder of zuster te zien."

Toespraak van Simone Hof tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2023 bij het gedenkteken naast het gemeentehuis.

Toespraak Dodenherdenking 2023

ChristenUnie ChristenUnie Hardenberg 04-05-2023 21:52

Dit jaar is het thema voor 4 en 5 mei "Leven met oorlog". In de voorbereiding op vanavond heb ik mezelf de vragen gesteld: Kan dat? Kun je dat leren? Moet je dat willen leren?

Als alle inwoners van de gemeente Hardenberg op dit moment langs dit gedenkteken zouden lopen, komen we veel mensen tegen die nooit zelf in oorlog hebben geleefd (waar ik er één van ben), een kleinere groep mensen die van horen zeggen hebben hoe het is om in oorlog te leven en een nog kleinere groep mensen die uit eigen ervaring weet hoe het is om in oorlog te leven. Maar veel meer mensen leven vandaag wel met oorlog, omdat oorlogstrauma's vaak nadreunen in volgende generaties. Dat betekent dat alles wat er ooit is gebeurd en nu nog gebeurt, gevolgen heeft voor de toekomst.In deze periode is er, terecht en zoals altijd, veel aandacht voor met name de tweede wereldoorlog. Deze oorlog grijpen wij tot op de dag van vandaag aan om elkaar te vertellen dat zoiets nooit meer mag gebeuren. De meesten van hen die de tweede wereldoorlog bewust hebben meegemaakt, leven inmiddels niet meer. En als getuigen wegvallen, lopen we als samenleving het risico belangrijke dingen te vergeten, het onderwerp verdwijnt naar de achtergrond en uiteindelijk uit het collectieve geheugen. Wat dat doet met ons historisch besef, zien we bijvoorbeeld als de ernst en omvang van de holocaust publiekelijk in twijfel wordt getrokken. Daarom is het juist aan ons de getuigen die er nog wel zijn te willen horen, naar hun verhalen te luisteren en de namen te blijven noemen van hen die door de oorlog het leven hebben gelaten.Geschiedkundigen schatten dat er in de tweede wereldoorlog wereldwijd in totaal meer dan 72 miljoen mensen zijn omgekomen, soldaten en burgers; dat is vier keer de huidige Nederlandse bevolking. Enerzijds tastbaar en meetbaar, tegelijkertijd zo groot, misdadig en beschamend, dat het ons bevattingsvermogen toch te boven gaat. En al die mensen lieten mensen na; mensen die ook na de oorlog moesten leren leven met oorlog.Sinds 2013 zijn er over de hele wereld meer dan 100 oorlogen begonnen en ongeveer de helft daarvan is nog steeds gaande. Mede daardoor zijn er nu wereldwijd ongeveer 100 miljoen mensen op de vlucht.

Veel van deze oorlogen kennen wij niet, omdat er niet of nauwelijks over bericht wordt of omdat ze al zolang duren dat ze min of meer uit ons zicht geraakt zijn. Andere oorlogen kennen we wel, maar zijn ver genoeg weg om er niet mee te hoeven leven. Sinds 24 februari vorig jaar is de oorlog in Oekraïne zo dichtbij, dat die dagelijks via de media naar ons toekomt, maar of dat voor ons, hier, echt leven met oorlog is?Al die oorlogen kennen verschrikkelijk veel slachtoffers. Het menselijk leed dat door oorlog wordt aangericht is onvoorstelbaar groot; het verscheurt families, gezinnen, vriendenkringen, relaties, generaties. Oorlog verwondt mensen niet alleen fysiek maar ook in hoofd en hart. En dat gaat nooit meer over. Op zijn best leren de slachtoffers ermee te leven, op zijn slechtst gaan ze er alsnog aan onderdoor. En zo hoort oorlog voor hen, maar vaak ook voor hun nageslacht, voor altijd bij het leven.En niet alleen mensen zijn het slachtoffer van oorlog, maar ook vrijheid, verdraagzaamheid, onderling begrip en elkaar ruimte gunnen en geven. Dat betekent dat oorlog een bedreiging is voor de samenleving wereldwijd en dus voor ieders toekomst. Als we ons dat realiseren, weten we ook dat dit iets vraagt van ons allemaal, ieder op haar of zijn eigen plek. Als we onze kinderen opvoeden, als we in het onderwijs werken, als we mantelzorger zijn, als we een leidinggevende positie bekleden, als we naar de stembus gaan, als we gekozen worden, als we actief betrokken zijn bij de samenleving.Laten we elkaar en onszelf niet wijsmaken dat oorlogen "erbij horen" omdat ze er altijd geweest zijn. Oorlog voeren is geen wetmatigheid maar een keuze. Door wat wij hier vanavond doen en gedenken, houden wij oorlog als het ware levend; in de hoop te voorkomen dat wij met oorlog moeten leren leven. Hoe zal de toekomst eruit zien? Er gaat een verhaal over een rabbijn die antwoord geeft op de vraag wanneer de nacht in deze wereld plaatsmaakt voor de dag. "Dat gebeurt", zei hij, "op het moment dat er genoeg licht is om in het gezicht van ieder mens een broeder of zuster te zien."

Toespraak van Simone Hof tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2023 bij het gedenkteken naast het gemeentehuis.

Ruimte voor natuur

ChristenUnie ChristenUnie Hardenberg 15-03-2023 15:48

https://hardenberg.christenunie.nl/k/n6069/news/view/1457150/354349/Ruimte voor elkaar

Precies een dag voor de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen stond er een belangrijk raadsvoorstel op de raadsagenda, met als titel: Klimaat, water en biodiversiteit.

De ChristenUnie is er zich erg van bewust dat we zorgvuldig om moeten gaan met de wereld waarin we leven. Dit raadsvoorstel gaat daarover, zoals blijkt uit deze tekst: ”.. hebben we uitgewerkt hoe we onze leefomgeving geschikt willen maken voor de toekomst.”

Wat de ChristenUnie betreft is het juist heel belangrijk dat de raad heel concreet aangeeft wat de kaders en randvoorwaarden zijn. De hele raad denkt daar hetzelfde over, zoals ook blijkt uit het raadsbreed ingediende amendement van GroenLinks. Hier worden doelstellingen in het voorstel scherper geformuleerd en de datum waarop duidelijk koet zijn hoe het staat met de biodiversiteit twee jaar vervroegd.De motie die gaat over ruimte voor natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie is door Bas Kuipers van onze fractie geschreven. Alle andere partijen waren het ermee eens, waardoor ook deze motie raadsbreed is ingediend.Hiermee draag de raad het college op om voor 31 oktober van dit jaar een stimuleringsregel in het leven te roepen, die inwoners en organisaties moet stimuleren hun leefomgeving te vergroenen en duurzamer om te gaan met (regen)water.

Daarbij moet we gebruik maken van kennis en innovatiekracht van onze lokale ondernemers.En natuurlijk willen alle inwoners van de gemeente Hardenberg hiermee “verleiden” actief aan de slag te gaan, in uw achtertuin, op uw eigen platte (garage)dak, of binnen de organisatie waar je werkt.Op die manier ruilen we steeds meer verharding (zoals tegels en beton) in voor groen en lozen we regenwater op dag helemaal niet meer op het riool, maar houden we dat vast in eigen tuin.Deze motie geeft de mogelijkheid om oplossingsgericht aan de slag te gaan en de stimuleringsregel te promoten bij de inwoners van de gemeente Hardenberg.

Omdat het amendement en de motie unaniem zijn aangenomen is er geen enkele twijfel dat de gemeente snel aan de slag kan met de verbetering van biodiversiteit, water- en luchtkwaliteit en ruimte voor natuur bij wonen en werken.

Op campagne (in Hardenberg): Jouw stem telt!

CDA CDA Hardenberg 06-03-2023 08:53

Zaterdag 4 maart waren we met een mooie groep CDA’ers aanwezig in Hardenberg om campagne te voeren voor de Provinciale Statenverkiezing op 15 maart.Ook onze lokale CDA-kandidaat en tevens lijsttrekker Rick Brink was natuurlijk aanwezig.Na een rondje Overijssel stopte de bus in het Vechtdal en wel in Hardenberg.Na een kopje koffie bij Blij ging de groep op pad om flyers te verspreiden met de slogan: Minder ik, Meer wij! Hierin staat beschreven de belangrijkste speerpunten voor de komende vier jaar.Voor meer informatie zie ook de verkiezingspagina op CDA.nl: www.cda.nl/overijssel/ps2023 In combinatie met CDA-lampjes en pepermunt was het eerste contact snel gemaakt met de bezoekers in het centrum van Hardenberg.Het bezoek werd afgesloten met een groepsfoto op de markt. Dit zodat de toekomstige statenleden weer verder konden gaan met het voeren van campagne voor het CDA in andere mooie plaatsen in Overijssel. Dus kies 15 maart voor het team van CDA Overijssel!

Energienetwerk zit te vol. Ondernemers krijgen geen nieuwe aansluitingen

VVD VVD Hardenberg 30-01-2023 09:09

https://hardenberg.vvd.nl/nieuws/51865/energienetwerk-zit-te-vol-ondernemers-krijgen-geen-nieuwe-aansluitingen

Onlangs bereikte ons het bericht dat Enexis in een gesprek met de gemeente en bestuurders van één van de bedrijventerreinen heeft aangegeven dat het stroomnet vol zit. 

Terug leveren van stroom kan momenteel nog wel voor particuliere en klein zakelijke aanvragen, maar aanvragen boven de ca 150 panelen worden afgewezen. Dat houdt in dat onze ondernemers die willen verduurzamen dat niet kunnen. Bovendien blijkt dat ondernemers die een nieuwe stroomaansluiting nodig hebben of ondernemers die een uitbreiding van hun stroomcapaciteit nodig hebben die dit op dit moment niet kunnen krijgen. Zij worden verwezen naar de 'wachtlijst'. Een situatie waar je als ambitieuze gemeente niet in wilt zitten, wij willen immers onze ondernemers faciliteren in hun ambities.

Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college en trekken daarin samen op met Doen'22 en GroenLinks. We hebben gevraagd:

– Bent u op de hoogte van deze situatie?

Zo ja;

– Deelt u onze grote zorgen?– Wat voor gevolgen heeft dit voor de bedrijven in onze gemeente?– Wat betekent dit voor de uitgifte van onze bedrijventerreinen?– Wat betekent dit voor ons vestigingsklimaat?– Wat betekent dit voor onze duurzaamheidsdoelstellingen?– Heeft dit gevolgen voor onze woningbouwplannen?– Welke stappen zijn er reeds genomen om het vestigingsklimaat, duurzaamheidsdoelstellingen en woningbouw te kunnen blijven stimuleren ondanks de beperkingen van de netbeheerders?– Vindt u met ons dat we samen met de bedrijven aan een oplossing moeten werken?– Bent u bereid op korte termijn in gesprek te gaan met de netbeheerder(s) om te kijken naar concrete stappen en oplossingen?– Bent u bereid om indien nodig samen met bedrijven actief alternatieven te verkennen.– Ziet u kansrijke innovaties die op (midden)lange termijn oplossing kunnen bieden en ziet u kans om dat te versnellen?– Wat hebt u om bovenstaande te bewerkstelligen van de raad nodig?

Stadsfront en Nevengeul Gramsbergen

ChristenUnie ChristenUnie Hardenberg 26-01-2023 19:35

https://hardenberg.christenunie.nl/k/n6069/news/view/1454340/354349/Henri Lennips.jpg

Voor de raadsvergadering van 24 januari 2022 stonden twee grote bestemmingsplannen op de agenda: De nevengeul Gramsbergen en het Stadsfront Gramsbergen.De laatste stap die aan de uitvoering van deze plannen vooraf gaat is het vaststellen van deze bestemmingsplannen met alle bijhorende documenten. Eenmaal vastgesteld door de raad, kan worden begonnen met de realisering van deze plannen.Twee weken eerder werden deze agendapunten behandeld in een orienterende ronde, toen was ook al duidelijk dat met name pluimveehouders zich zorgen maken over deze plannen.Nu vogelgriep ook in deze regio een groot risico is, zijn deze zorgen natuurlijk begrijpelijk. Uit een bijgevoegd onderzoek en de inspraak van een vogelliefhebber uit de gemeente bleek dat deze zorgen is dit geval niet van toepassing zijn. Ondanks dit zegde de wethouder toe dit te blijven volgen om eventueel te kunnen bijsturen.Hieronder lees je de bijdrage van fractiegenoot Henri Lennips in de raadsvergadering:"Voorzitter, in de oriënterende ronde heeft onze fractie al aangegeven dat hier een prachtig plan ligt waar natuur, biodiversiteit en pluimveehouderij naast elkaar kunnen bestaan. Dit is het laatste puzzelstukjes in een vijftien jaar durend proces waar alle bewoners van Gramsbergen naar uit kijken. 

Onze fractie vraagt zich dan ook oprecht af waarom er onrust bestaat, die zich onder andere uit in de aangekondigde moties. De raad heeft aan de voorkant financiële en inhoudelijke kaders gesteld, die zijn doorlopen en het plan voldoet hieraan. Vanwege kanttekeningen op eventuele negatieve effecten is aanvullend onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten zijn gedeeld. 

Voorzitter, het goede nieuws van dit extra onderzoek is dat verschillende belanghebbende partijen waaronder LTO & vertegenwoordiging van de pluimveehouders positief gereageerd hebben op de uitkomsten van dit aanvullende onderzoek. Een prima resultaat waarin aandacht is voor onze agrarische ondernemers, plek voor natuur, biodiversiteit en waterberging en tenslotte belangrijk voor Gramsbergen een mooie plek om te beleven.

Voorzitter, onze fractie heeft grote bedenkingen over nut en noodzaak van de aangekondigde moties, het rapport is helder over de effecten van dit plan op risico’s rondom vogelgriep, waar de aangekondigde motie over watervogels aannames en niet onderbouwde kwalificaties bevat over de relatie van dit bestemmingsplan met de risico’s op uitbraak van vogelgriep. Daarnaast zit deze motie wat de ChristenUnie betreft teveel op uitvoering. 

Het onderzoek is duidelijk en de portefeuillehouder heeft toezeggingen gedaan op zijn actieve rol op de gebieden waarop hij invloed heeft.

Voorzitter, dan tenslotte nog de aangekondigde motiebetreffende Natura 2000, als we dit plan goed lezen zien we dat de aangegeven gebieden al NNN gebied zijn, het bestemmingsplan verandert hier niets aan, dat maakt voor onze fractie de koppeling van Natura 2000 aan dit dossier onjuist en niet terzake doende. 

Voorzitter, wat het wel doet is onnodige onrust zaaien en verkeerde verwachtingen wekken. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft zouden de zorgen geuit kunnen worden in een motie vreemd, maar gezien het feit dat het college in dezen niet het aangewezen bevoegde gezag is, is het effectiever als de indieners zich richten tot de beleidsmakers op provinciaal danwel landelijk niveau. Tot zover."Voorafgaand aan de stemming vond er in de raad een debat plaats over de aangekondigde moties. Beide moties werden uiteindelijk aangehouden.Vervolgens zijn beide bestemmingsplannen unaniem aangenomen.

Terugkijken op 2022

ChristenUnie ChristenUnie Hardenberg 26-01-2023 14:09

https://hardenberg.christenunie.nl/k/n6069/news/view/1454319/354349/Kerstgroet 2022.jpg

December is gewoontegetrouw de maand van terugkijken en een klein beetje vooruitblikken. Daar gaat deze ChristenUnie Hardenberg nieuwsbrief dan ook over. Om met vooruitblikken te beginnen: het is de bedoeling dat we jullie minimaal drie keer per jaar op deze manier informeren over wat ons bezighoudt en waarmee we, voor de gemeente Hardenberg en al haar inwoners, bezig zijn.

Terugblikkend zijn we sinds 24 mei van dit jaar als nieuwe fractie aan de slag en in juni hebben we twee beëdigd steunfractieleden gekregen. Dat betekent dat we ons met negen betrokken mensen inzetten voor alle inwoners van de gemeente Hardenberg. De onderwerpen die de samenleving (en dus ook ons als lokale volksvertegenwoordigers) de afgelopen maanden vooral hebben beziggehouden, zijn de opvang van vluchtelingen en asielzoekers, de hoge energieprijzen en de daarmee gepaard gaande energiearmoede en de mogelijke gevolgen van het stikstofbeleid voor onze agrarisch ondernemers.

Mogelijke gevolgen van het stikstofbeleid voor onze agrarische ondernemersOm met dat laatste onderwerp te beginnen: daar kunnen wij als lokale overheid niet veel aan doen. Het stikstofbeleid wordt door de landelijke overheid gemaakt en door de provincies uitgevoerd, de gemeenten zijn daarbij niet of nauwelijks in beeld. Wat we wel kunnen – en ook doen – is zowel landelijk als provinciaal aandacht vragen voor de positie van onze boeren en partijen ertoe bewegen met elkaar in gesprek te blijven.

Dat het geen gemakkelijk dossier is, bleek wel uit het feit dat minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Henk Staghouwer een maand of twee geleden heeft laten weten dat hij niet de juiste man op de juiste plek was. Zijn positie is overgenomen door Piet Adema, die inmiddels al heel wat gesprekken met boeren heeft gevoerd. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma 2022-2026 geschreven dat we ons een Vechtdal zonder boeren niet kunnen voorstellen en dat gaat ook niet gebeuren. Waar we kunnen, steken we hen een hart onder de riem.Hoge energieprijzen en de daarmee gepaard gaande energiearmoedeDe inval van Rusland in Oekraïne bracht energieschaarste teweeg, wakkerde de inflatie verder aan en zorgde voor een extra vluchtelingenstroom. Voor wat betreft energiearmoede hebben de fracties van het CDA, de ChristenUnie, VVD, PvdA en GroenLinks op 27 september een amendement ingediend, waarmee we regelen dat de financiële bijstand voor meer mensen beschikbaar is door het vakantiegeld niet mee te tellen bij het bepalen van de hoogte van het inkomen: “Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als op de peildatum het in aanmerking te nemen inkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld)."

Daarnaast kunnen mensen die boven deze inkomensgroep vallen, maar vanwege de hoge energieprijzen toch in de problemen komen, een beroep doen op een nieuw noodfonds. Ook (maatschappelijke) instellingen, verenigingen en ondernemers (MKB) kunnen gebruik maken van dit fonds, dat voor twee jaar is ingericht en waarin € 5.000.000 is opgenomen. Hiervoor is op 8 november raadsbreed een amendement ingediend en aangenomen.

Opvang van vluchtelingen en asielzoekersDe extra opvang van vluchtelingen en asielzoekers heeft heel wat stof doen opwaaien de afgelopen maanden. Al sinds 2015 heeft de gemeente Hardenberg een AZC, waar op dit moment ongeveer 730 mensen zijn gehuisvest. Ongeveer 2% daarvan gaf overlast, na het nemen van een aantal maatregelen lijkt de rust te zijn weergekeerd.

Vervolgens kwam het voorstel voor tijdelijk gewijzigd asielbeleid in de tweede kamer. De ChristenUnie Hardenberg erkent de noodzaak tot beter asielbeleid dat vanuit Den Haag moet komen. Dan gaat het vooral over zaken als snel duidelijkheid bieden over wel of niet mogen blijven, snellere uitstroom uit de AZC's (óf naar het land van herkomst óf naar vaste huisvesting in Nederland) en beter begeleide inburgering. De tijdelijke uitstel van gezinshereniging was (op z'n zachtst gezegd) een flink pijnpunt, net zoals de onwaardige toestanden in Ter Apel. We zijn blij met de uitspraak van de voorzieningenrechter die oordeelt dat deze omstreden nareismaatregel geen wettelijke basis kent, maar daarmee zijn de praktische problemen nog niet opgelost. Wij kunnen ons vinden in de oproep van Gert Jan Segers aan de regering om immigratie breder onder de loep te nemen en dan ook de nodige aandacht te besteden aan arbeidsmigratie. Veruit de meeste immigranten in ons land zijn arbeidsmigranten en een groot deel van hen woont en werkt in omstandigheden die wij voor onszelf nooit zouden accepteren.

De ChristenUnie is een partij die omzien naar de ander, zeker als die in nood verkeert, als een opdracht ziet. Anderzijds zien wij ook de worsteling van mensen die serieuze overlast ondervinden van een aantal mensen die zich niet weten te gedragen of als tijdelijke opvang letterlijk wel heel dichtbij komt. Dat laatste is het geval bij de voorgenomen tijdelijke opvang van Oekraïners in Schuinesloot. Aanvankelijk leek er geen gesprek met de inwoners meer mogelijk te zijn, maar inmiddels lijkt die optie toch open te liggen. Op camping de Roskamp in Loozen worden binnenkort ongeveer 100 asielzoekers en statushouders tijdelijk opgevangen. Zowel de opvang in Schuinesloot als in Loozen gebeurt onder de noemer crisis- en noodopvang. Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht hier een bijdrage aan te leveren en regionaal maken de gemeenten daar afspraken over.Wat de toekomst brengen mogeHet coalitieakkoord 2022-2026 is een akkoord op hoofdlijnen en moet nadere invulling krijgen. De bedoeling is dat dat raadsbreed gaat gebeuren. Dat houdt in dat we ons het aankomende jaar gaan bezighouden met de vraag hoe we daar zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. Maatschappelijke ontwikkelingen zullen daar zeker een rol in spelen, maar bijvoorbeeld ook hoe we een aantrekkelijke gemeente blijven om duurzaam te wonen, te werken en te ontspannen. Gelukkig is de financiële positie van de gemeente Hardenberg erg goed; we moeten wel keuzes maken maar er is ruimte om (extra) te investeren.

Niemand weet wat 2023 de wereld precies zal brengen. Laten we blijven bidden om vrede, om meer daadkracht als het gaat over het beter, duurzaam omgaan met de aarde die wij van de Heer in beheer hebben gekregen. Laten we samen werken aan verdraagzaamheid, elkaar de ruimte gunnen en geven. En laten we ons vertrouwen blijven stellen in Hem, die was, is en komen zal. De ChristenUnie Hardenberg wenst u een gezegende Adventstijd, blijde Kerstdagen en een goede jaarwisselingNamens de fractie,Simone Hof, fractievoorzitter

 

VVD is akkoord met plannen rondom de Vecht, maar waarschuwt voor koppeling van natuurgebieden omdat dit de landbouw in gedrang kan brengen.

VVD VVD Hardenberg 23-01-2023 08:56

Vanavond zijn verschillende bestemmingsplannen behandeld. De VVD heeft haar zorg uitgesproken over de natuurgebieden rondom de Vecht. Vooral gewaarschuwd dat dit geen gekoppelde natuurgebieden moeten worden, die aangewezen kunnen worden als Natura2000 gebieden, want dan zijn onze landbouwers nog verder van huis.

Wethouder te Rietstap en  CU en GL vonden dat de VVD naar spijkers op laag water zocht. Maar wat de VVD en het CDA betreft is het een serieuze zorg. Van natuur kunnen we niet eten, en als Hardenberg zijn we een gemeente waar landbouw een belangrijke economische pijler is. Een pijler die we moeten koesteren. De VVD heeft de PPLG ingezien en dat baart haar zorgen. 

Wethouder Breukelman zit aan de gebiedstafels en zal de raad op de hoogte houden van de gesprekken. De motie is door de VVD samen met CDA was ingediend is daarom aangehouden.

Ook de motie rondom de ganzen overlast is aangehouden, de wethouder heeft toegezegd dat hij bij de raad terugkomt als tellingen daar aanleiding toe geven.