Nieuws van politieke partijen in Hardinxveld-Giessendam inzichtelijk

892 documenten

Column raadspraat: Wat zou jij doen met 58,9 miljoen?

ChristenUnie ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam 19-02-2024 22:46

https://hardinxveld-giessendam.christenunie.nl/k/n6071/news/view/1492912/1055390/168x168 Willem PorsZat u ook zo in spanning op 1 januari bij de bekendmaking van de postcodekanjer? Zou ik de winnende postcode hebben voor die hoofdprijs van 58,9 miljoen? En was u al aan het dagdromen waaraan u dat geld allemaal zou willen uitgeven? Nou, gelooft u mij, ik niet. Want ik weet zeker dat ik nooit één euro in een loterij zal winnen. Ik speel namelijk niet mee. Hoef je ook niet in spanning te zitten of je iets zal winnen, en geen keuzestress te hebben waaraan je dat geld zou moeten besteden.

In college en raad hebben we die keuzestress wel. Nee weest u gerust, we zijn niet aan het gokken geweest met uw belastingcenten. En we hebben ook geen hoofdprijs gewonnen. Maar net als bij u en mij thuis moet ook in het gemeentehuis het financiële plaatje wel kloppen. En geld wat je hebt kan je maar één keer uitgeven. Als gemeenteraad hebben we daarin een belangrijke en controlerende taak.

Voor de komende jaren ligt er bij het college een hoog ambitieniveau qua grootschalige projecten in de ruimtelijke ordening welke veel geld gaan kosten. Denk aan scholenbouw, huis van de gemeente, Marsbrug, Nieuweweg, zwembad, sporthal, etc. Deze ambities kunnen niet allemaal tegelijk gerealiseerd worden waardoor het college keuzes zal moeten maken, een soort prioriteringslijstje. Als raad zullen we binnenkort kennis kunnen nemen van dit prioriteringslijstje en  welke financiële kosten daaraan verbonden zijn. Daarna zal de raad op basis van maatschappelijke urgentie en beschikbare middelen verantwoorde keuzes moeten maken. Dagdromen is mooi, maar de realiteit houdt je wakker. De fractie ChristenUnie zal daarom scherp blijven kijken naar kosten en baten en naar een gezonde balans in wat we als gemeente aankunnen. Kortom, wat kunnen we doen met de beschikbare poen!  

Willem Pors, Fractievoorzitter ChristenUnie 

Column raadspraat, woensdag 14 februari 2024

Overlijden Dries van Agt

CDA CDA Hardinxveld-Giessendam 13-02-2024 10:58

Op 5 februari 2024 is onze oud-politiek voorman Dries van Agt overleden. Hij is 93 jaar geworden. Hij stierf samen met zijn geliefde echtgenote Eugenie van Agt-Krekelberg. Dries van Agt werd in 1977 de eerste leider van het CDA. Tussen 1971 en 1983 was hij minister, minister-president en Tweede Kamerlid voor eerst de KVP en later het CDA. Hij leidde drie achtereenvolgende kabinetten in de periode van 1977-1982. Van 1982-1987 was Van Agt Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Van Agt was een markant man, kritisch en betrokken, met oog voor kwetsbaren, en kleurrijk in zijn taalgebruik. Hij beschikte over relativeringsvermogen en was tactisch zeer sterk.

CDA-vraag tijdens het Debat op 25 januari 2024

CDA CDA Hardinxveld-Giessendam 26-01-2024 18:32

AANLEIDING: De CDA-fractie heeft van enkele inwoners vragen gekregen waarom de afvalbakken zo vroeg voor oud en nieuw worden afgesloten. Gevolg is onnodig zwerfafval en hondenpoepzakjes die onder de afvalbakken liggen. Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid zeker, maar nu de ondergrondse containers ook afgesloten zijn, is onze vraag: VRAAG: Is het mogelijk in de toekomst dat de afvalbakken een paar dagen (2 dagen) voor oud en nieuw af te sluiten in plaats van nu 1 tot 1,5 week (10 dagen)? Timon van Zessen, burgerraadslid CDA

Vuurwerk of een alternatief? (Raadspraat Kompas 24/1/2024)

CDA CDA Hardinxveld-Giessendam 26-01-2024 18:18

Een jaarlijkse traditie aan het begin van het nieuwe jaar is het vaststellen van de schade als gevolg van vuurwerk. De afgelopen vijf jaar bij elkaar zo’n € 100.000. Dit bedrag staat nog los van de mentale schade. Schade aan hulpverleners en zorgen over veiligheid, dierenwelzijn en milieu zijn hier ook niet in begrepen. Willen we deze traditie eigenlijk wel? Het voeren van een discussie over een vuurwerkverbod is als een delicate dans op het politieke toneel. Aan de ene kant hebben we de maatschappelijke roep om een totaalverbod op vuurwerk. Voorstanders hiervan vinden dat de schade en risico's van vuurwerk het plezier ervan ver overstijgen. Aan de andere kant zijn er tegenstanders van een verbod, vaak gesteund door argumenten over persoonlijke vrijheid, culturele tradities en economische belangen. Voor hen is vuurwerk een lang gekoesterde traditie die niet mag verdwijnen vanwege enkele incidenten. Ze pleiten voor strengere regelgeving, betere handhaving. Politici worden geconfronteerd met een uitdagende taak: het balanceren van deze verschillende standpunten en het nemen van beslissingen die zowel de veiligheid en belangen van de samenleving als individuele vrijheden respecteren. Het vraagt om een genuanceerde aanpak. Misschien is het tijd om te kijken naar een compromis: strengere regels voor het afsteken van vuurwerk, beperkingen op bepaalde soorten vuurwerk, het promoten van professionele vuurwerkshows boven particulier gebruik, en investeren in veilige alternatieven die minder schadelijk zijn voor mens en milieu. Wordt het tijd om na te denken over een compromis tussen voor- en tegenstanders van het afsteken van vuurwerk? Ik denk dat een burgerberaad hierbij kan helpen. Het CDA maakt zich dit jaar sterk voor een dergelijke discussie! Wim de Ruiter, gemeenteraadslid CDA

Column raadspraat: "All you need is love"

ChristenUnie ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam 24-01-2024 18:02

https://hardinxveld-giessendam.christenunie.nl/k/n6071/news/view/1492216/1055390/Peter de RooverDe woorden ‘all you need is love’ zijn zeer pakkende woorden, en is de basis van ons bestaan. Uiteindelijk heeft een ieder van ons in zijn leven liefde nodig.

Afgelopen kerstavond hebben miljoenen Nederlanders naar het gelijknamige TV programma gekeken. All You Need Is Love, een programma waarbij de redactie en Robert ten Brink -die het programma al jaren presenteert- er voor zorgen dat geliefden en families met kerst met elkaar herenigd worden. Geliefden en families in zowel binnen- als buitenland. Een programma waar vele tranen gelaten worden: op TV maar ook in de Nederlandse huiskamers. De voedingsbodem van dit programma is gebaseerd op liefde, iets wat het afgelopen jaar -met de oorlogen die er in de wereld zijn- niet centraal heeft gestaan. Maar staat liefde in ons eigen leven wel centraal, is dat ook wat wij uitstralen op ons werk, school of in onze familie? Of hebben wij juist problemen in onze familie en is de liefde daar ver te zoeken, en hebben we eigenlijk een ander TV programma nodig dan All You Need Is Love?

Ik denk dan aan Het Familiediner. Een programma dat ook gebaseerd is op liefde. Maar dan juist om die liefde te herstellen. Met de Kerstdagen en Oud en Nieuw achter de rug, zou ik een ieder op het hart willen drukken het komende jaar lief te zijn voor elkaar, te zoeken naar herstel waar dat nodig is, en - mocht dat moeilijk voor u zijn -om daarbij hulp te zoeken. En hopelijk wilt u samen met de CU-fractie en ondergetekende mogelijk nog een stapje verder gaan, als het om liefde gaat. Namelijk liefde te tonen voor uw medemens, die vervolgd wordt of op de vlucht is voor oorlog. En voor hen uw hart open te stellen, te zoeken naar oplossingen, en niet weg te kijken, zoals nu in Ter Apel gebeurt.

Peter de Roover, Raadslid ChristenUnie

Column raadspraat, het Kompas Hardinxveld-Giessendam 10 januari 2024 

raadsvergadering 14-12-2023

CDA CDA Hardinxveld-Giessendam 21-12-2023 10:56

In de raadsvergadering van 14 december is gesproken over betaalbare woningen. Tussenwoningen met een verkoopprijs van maximaal € 355.000. Dit de omschrijving van de Vereniging Eigen Huis. Deze vereniging adviseert de overheid vast te houden aan de ambitie om van het totaal aantal te bouwen huizen ten minste twee derde ‘’betaalbaar’’ te maken. CDA fractie heeft de betaalbaarheid ook benadrukt op 14 december in de raad over het bestemmingsplan Blauwe Zoom West. Er wordt veel gebouwd in Hardinxveld, ook in de Rokerij waar een drijverschuit is geplaatst. Dit is een verwijzing naar het oorspronkelijke gebied van de Rokerij. Bij de belastingverordeningen heeft het CDA de stijging van circa 10 procent van de afvalstoffenheffing aan de orde gesteld. De CDA-fractie is zich rot geschrokken en begrijpt tegelijkertijd dat de tarieven stijgen door de nieuwe inzamelingsmethodiek van afval. Door de inflatie en de oorlog in Oekraïne zijn de kosten gestegen. Inwoners moeten vanaf 1 januari 2024 € 1,50 betalen voor het ledigen van een afvalzak restafval in de ondergrondse containers. Laten we in de toekomst van normale stijgingen uitgaan. Timon van Zessen Voorzitter a.i. CDA H’Veld - G’dam

Kerstgroet 2023 'Houd rekening met elkaar’

CDA CDA Hardinxveld-Giessendam 20-12-2023 13:51

Het jaar 2023 is voorbijgevlogen. Ook 2023 is een bijzonder jaar. Het jaar van de onverwachte landelijke verkiezingen. De oorlogen in Oekraïne en Israël. En ook een jaar waar de inflatie is gaan liggen, de rente weer stabiel lijkt te zijn en er meer rust is op de energiemarkt. Als bestuur hebben we nagedacht over de toekomst van de afdeling. Als fractie hebben we gedebatteerd in de raad. Wij staan bij het kerstfeest stil bij de komst van Christus. Kerst is het feest van Vrede en Licht. Wij laten ons hierbij inspireren door het Evangelie. De Bijbel geeft ons uitgangspunten zoals rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit mee die wij mogen toepassen bij het maken van keuzes. Politiek is keer op keer keuzes maken en daarover verantwoording afleggen in de raad en aan u in de ledenvergadering. Het jaar begon met het debat over de brug Marsstraat, een CDA-motie lag hieraan ten grondslag. Wij hebben ons steentje bijgedragen aan de debatten ten aanzien van de Jaarrekening en de begroting. Hardinxveld-Giessendam heeft een sluitende begroting. Vanaf 2026 moet er geld bij. Dit betekent dat de raad keuzes moet gaan maken. Aangeven wat daarbij belangrijk is. Er zijn keuzes te maken ten aanzien van scholen, duurzaamheid, verkeer, Huis van de gemeente en dergelijke. Bij de invulling van het Huis van de gemeente worden ook de CDA-moties artikel 1 van de Grondwet en het vergroenen van het Raadhuisplein betrokken. Het CDA laat haar geluid horen in de Raadspraat in het Kompas. En dan de landelijke verkiezingen met de nieuwe lijsttrekker Henri Bontenbal. Hij bracht het christendemocratische verhaal en dat leverde hem binnen en buiten de partij veel waardering op. Het CDA heeft daarbij in 2023 een klap te verwerken na de recente landelijke verkiezingen. Belangrijk is dat CDA-leden weer trots zijn op hun partij zijn. Als eerste stap naar herstel. De volgende stap is dat ook onze kiezers ons weer weten te vinden. Als CDA-bestuur doen wij een klemmend beroep op om nieuwe leden te vinden die zich aan het lokale CDA willen binden. Het bestuur werkt het komende jaar naar een bestuurlijke fusie van de afdeling Hardinxveld-Giessendam met een omliggende afdeling om zo de krachten te bundelen. Denkt u met ons mee? U kunt ons bellen, mailen of appen als u mensen weet. Vertrouwen in de toekomst is ook hierbij het uitgangspunt. Tijdens de voorjaars ALV gaan we in op de fusie. Als CDA-fractie en bestuur blijven wij ook in 2024 werken aan ons programma ‘’Voor een dorp waar ieder gehoord wordt’’. Dit programma blijft ons anker bij de vele raadsvoorstellen die in de raadszaal besproken worden. Wij hopen daarom in 2024 als fractie en bestuur te werken aan onze opgaven: naar een bereikbare woning voor iedereen, naar een duurzame leefstijl en naar een samenleving waar men zich gehoord voelt. Met elkaar rekening houden is daarbij het uitgangspunt. Hoe houden we rekening met elkaar? Een voorbeeld: het is van belang dat het uitgangspunt voor woningbouw ‘’bouwen, bouwen en bouwen’’ voor iedere doelgroep doorgang blijft vinden. Wonen is namelijk een primaire levensbehoefte. Dus een woonruimte voor ouderen, jongeren, gezinnen en starters. De Rokerij is opgeleverd. Ons Dorp en de IJzergieterij zijn volop in aanbouw. Het CDA hecht waarde aan realisatie van de doelstelling van minister Hugo de Jonge: een minimum aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen vanaf € 355.000. Een dak boven je hoofd! Wij houden daarbij rekening met elkaar. Dit raakt de kern van Kerst: het feest van het Licht en Vertrouwen. Timon van Zessen, voorzitter ad interim CDA Hardinxveld-Giessendam

Een dak boven je hoofd (Raadspraat Kompas 13 december 2023)

CDA CDA Hardinxveld-Giessendam 13-12-2023 09:43

De verkiezingen zijn weer achter de rug. Woningbouw is één van de belangrijkste verkiezingsthema’s. Bouwen voor iedere doelgroep is van groot belang. Een opgave van 1 miljoen woningen aldus minister Hugo de Jonge! De ambitie van het huidige kabinet is dat van het totaal aantal te bouwen huizen ten minste twee derde betaalbaar te maken. ‘Betaalbaar’ betekent voor de Vereniging Eigen Huis een verkoopprijs van maximaal € 355.000. Zeg maar de prijs voor een nieuw te bouwen tussenwoning in het koopsegment. Dat is een hele opgave voor gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers. Van belang is om te zoeken naar mogelijkheden voor kwalitatief goede nieuwbouw tegen een gunstige prijs. Zo kunnen starters aan een felbegeerde nieuwbouwwoning komen. Wees als overheid zeer terughoudend met extra nieuwe eisen die prijsopdrijvend werken. Het moet immers uit de lengte of breedte komen. Bouw desnoods iets kleinere huizen om de prijs te drukken. Ook is creativiteit van groot belang: hoe kan onnodige leegstand bijvoorbeeld boven winkels of in leegstaande kantoren benut worden voor woningen? Gelukkig is de inflatie wel voor een groot deel onder controle en lijkt de rente stabiel te blijven. Ook zijn er diverse CAO’s afgesloten voor 2024 met loonstijgingen. Signaal op groen voor verhuisbewegingen! Een dak boven je hoofd: een primaire levensbehoefte. Timon van Zessen,CDA burgerlid

BEGROTING 2024 (-2027)/ALGEMENE BESCHOUWINGEN

CDA CDA Hardinxveld-Giessendam 08-12-2023 18:04

Voorzitter, Onderdeel 1.1 van de Programmabegroting 2024 - 2027 eindigt met het onderdeel waar boven het kopje staat “Zegen en dank aan God”. Met dit onderdeel wil ik de behandeling van de Programmabegroting juist beginnen. Juist in deze tijd van onzekerheid waarin er veel brandhaarden zijn. Denk aan de oorlog in Oekraïne. Aan de oorlog tussen Israël en de Palestijnen. Misschien nieuwe geopolitieke verhoudingen. De grootmacht Verenigde Staten dat inmiddels een instabiel land is met een onduidelijke koers. Daarnaast nog alle problematiek van vluchtelingen en o.a. de gevolgen van klimaatverandering. Dit geeft ons te denken over onze positie als mensen. Aan welke kant staan we? Welke keuzes maken we? Wel de vlag hijsen voor de slachtoffers van Israël maar niet voor de slachtoffers aan Palestijnse kant? Kortom we leven in een tijd waarin het lijkt dat de wereld in brand staat. In deze kwetsbare, onzekere situatie, is het goed om te bedenken waarin we ons houvast willen vinden. Voor het CDA is dit het vertrouwen op God, die we kennen uit de Bijbel en de geborgenheid die we bij hem kunnen vinden. Namens de CDA-fractie wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze begroting. Mede dankzij deze inspanningen kunnen wij als gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam onze kaderstellende rol uitvoeren. Dan nu de Begroting 2024 en volgende jaren. In onderdeel 1.4, “Financieel meerjarenperspectief” van de Begroting, geeft het college het volgende aan: “In meerjarenperspectief kunnen wij een sluitende begroting voor 2024 en 2025 aanbieden”. Vanaf 2026, het zogenaamde ravijnjaar, is sprake van een fors nadelig beeld. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG in juni jl. in Groningen heb ik de nieuwe voorzitter van de VNG, Sharon Dijksma, strijdvaardige taal horen bezigen als het gaat over de Rijksbijdragen vanaf 2026. Haar verhaal, samen met dat van Johan Remkes kwam erop neer: “zonder knaken geen taken”. M.a.w. kabinet kom je niet over de brug met pegels dan geven wij gemeentelijke taken aan jullie terug. Of het zover komt is de vraag, de toon was toen in ieder geval gezet. Wethouder Meerkerk geeft in het Kompas van vorige week aan in control te zijn wat de financiën betreft. Gezien datgene wat ik hiervoor heb gezegd is de vraag over wat voor een periode? Er is sprake van financiële onzekerheid en wat gaan de plannen die het college heeft voor effect hebben op de financiële positie van de gemeente. De wethouder geeft aan dat er grootschalige investeringen op wensenlijstjes staan. Investeringen die ervoor zorgen dat de gemeentelijke schuldpositie groeit en dus ook de rentelasten. De bouw van een buitendijkse jachthaven of het bouwen van een nieuw buitenbad kunnen we daarom beter als luchtfietserij in de ijskast stoppen. Hoe jammer dit ook is! De wethouder geeft in hetzelfde Kompas aan dat de beperkt beschikbare financiële middelen in de toekomst interessant zijn voor politieke partijen om hun prioriteiten te leggen. Op deze oproep kom ik later nog terug! Wat ook erg interessant was aan het artikel in het Kompas is dat de wethouder aangaf om financieel in balans te blijven een aanzienlijke verhoging van de tarieven onvermijdelijk is. Dus ook de WOZ, vroeger was dat de OGB. Voor een partij die om deze reden is opgericht en nu ook coalitiepartner is, lijkt me dat lastig uit te leggen aan de achterban. Ik ben overigens wel benieuwd hoe de uitwerking van deze aanzienlijke verhogingen er uit gaat zien. Immers het college overweegt een getrapte invoering van deze noodzakelijke lastenstijging en onderzoekt de mogelijkheid van een eenmalige korting voor huishoudens. Welke huishoudens zijn dat dan en hoeveel is deze eenmalige korting, terwijl de verhoging structureel wordt doorgevoerd. Voorzitter, op bladzijde 1 van de Programmabegroting lees ik onder het kopje “Financiële vertaalslag ambities”: “Aanvullende financiële middelen voor realisatie van ambities uit het coalitieakkoord zijn in deze begroting nog niet voorzien.” Dus niet opgenomen zeg ik er dan maar bij. Verder staat er: “Zoals hierboven aangegeven gaan we aan de slag om onze ambities scherper in de tijd te plaatsen, wij brengen dan ook in beeld welke financiële middelen benodigd zijn.” (De motie van de SGP sluit hierop aan) Het in beeld brengen van de ambities wordt ook wel tijd immers ruim een kwart van deze raadsperiode is al verstreken. Visie en voortvarendheid met het opstellen, prioriteren en uitvoeren van beleidsvoornemens mag van een actief college verwacht worden! Het wordt bijvoorbeeld echt tijd dat we als raad van het college de voornemens gaan horen over b.v. Het Huis van de Gemeente, al was het niet in de laatste plaats op welke manier de eerder aangenomen moties die met het Huis van de Gemeente samenhangen, worden uitgevoerd. De uitvoering van het plan m.b.t. de spoorwegovergang Binnendams zie ik met angst en beven tegemoet. De informatie die we hierover eerder kregen tijdens een Ontmoeting waren niet hoopvol. Voorzitter, in onderdeel 1.6 van de Programmabegroting lees ik over de beleidsthema’s van het college. Ik lees veel keer de opmerking: -“we volgen” -“we starten” -“we streven” -“we werken aan”, Kortom er ontstaat bij mij een beeld, dat er veel op de winkel gepast wordt i.p.v. op een bruisende manier nieuw beleid in te zetten en te komen met voorstellen! Het lijkt veel te gaan over going business. Voorzitter, Veel van mijn spreektijd heb ik al gebruikt om in z’n algemeenheid iets te zeggen over de Begroting voor volgend jaar en daarna. Ik wil toch graag nog een aantal inhoudelijke opmerkingen maken over de Begroting. Als ik kijk naar het Verkiezingsprogram van het CDA voor deze raadsperiode dat in 2022 is opgesteld, lees ik daar de volgende 3 speerpunten: 1. Wonen. Woningen voor verschillende gezinssamenstellingen tegen een betaalbare prijs 2. Duurzaamheid. Naar een duurzame leefomgeving met oplossingen voor verkeersproblematiek in die wijken waar de toegankelijkheid in de knel komt. B.v. de Wijk over ’t Spoor en de IJzergieterij. Binnenkort komt mijn fractie terug op het onderwerp verkeerscirculatieplan Over ’t Spoor. 3. Inwonerparticipatie. Voor een dorp waarin iedereen zich gehoord voelt en weet. Als ik vervolgens kijk naar de speerpunten voor het collegebeleid in deze raadsperiode dan zie ik dat genoemde speerpunten uit het Verkiezingsprogramma van het CDA terugkomen in onderdeel 1.6 “Beleidsthema’s”: Over wonen lees ik: we blijven bouwen op een organische manier, naar behoefte en vooral voor onze inwoners. Helemaal mee eens, maar voegt daar dan wel aan toe dat per project altijd gekeken wordt welk percentage sociale bouw nodig is. Misschien is 30% wel een mooi richtgetal. Over duurzaamheid lees ik: we zetten haalbaar en betaalbaar in op een duurzame gemeente. Veel goede initiatieven die benoemd worden zijn lovenswaardig. In de werkgroep Duurzaamheid wordt op een zeer bevlogen manier over dit onderwerp gesproken. In de beantwoording op de vraag van de T@B of het klopt dat er geen investering wordt voorzien voor duurzaamheid in de periode 2024-2027, beantwoordt het college dit bevestigend. Maar als er zich een situatie voordoet voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed de gereserveerde Eneco-gelden daarvoor gebruikt zullen worden. Dat klinkt niet als erg actief met veel urgentie terwijl klimaatverandering dat wel vraagt. Rentmeesterschap vereist mijns inziens een actievere houding. Over Inwonerparticipatie lees ik: dat het college ziet dat zowel landelijk als lokaal lang niet iedereen zich betrokken of vertegenwoordigd voelt. We zetten ons in voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Dat is mooi opgeschreven. De kunst is om het ook echt te doen dat iedereen zich gehoord voelt en weet. Met name bij de realisatie van grote projecten blijkt regelmatig dat er nog een wereld te winnen is. (A) Voorzitter, hoeveel tijd heb ik nog? Ik gaf eerder aan dat ik nog terug zou komen op de oproep van de wethouder om prioriteiten te noemen naar aanleiding van de beperkte financiële middelen die de komende jaren beschikbaar zijn. Ik wil ze noemen, kortheidshalve zonder al te veel toelichting omdat ik deze al eerder heb genoemd in mijn verhaal. Ga actiever om met de energietransitie, maak haast; richt u zich op de wachtlijst problematiek in de jeugdzorg, daar wordt veel geleden; sta stil bij de behoefte aan sociale bouw bij start van projecten, inventariseer behoeften daar over; zet nog steviger in op burgerparticipatie, om het geloof en vertrouwen van inwoners in en bij het bestuur terug te winnen en te behouden. Voorzitter, nog 2 afsluitende opmerkingen. Allereerst over de afschaffing van de hondenbelasting. In de beantwoording van een vraag van de CU over de afschaffing hondenbelasting gaf het college aan dat zij de gemeenteraad in april 2023 een informatienota over de hondenbelasting heeft verstrekt en daar bij de behandeling van de Perspectiefnota iets over teug wilde horen. Dat is toen niet gebeurd. Daarom zijn in de begroting 2024 de inkomsten vanuit de hondenbelasting gehandhaafd. Voorzitter, de raad kan alsnog nog een motie tegemoet zien. Als tweede een aankondiging over een motie rolstoelen. Deze zal gaan om leenrolstoelen beschikbaar te stellen op de gemeentelijke begraafplaatsen voor mensen voor wie de afstand om naar een graf lopen te groot is. Dit in navolging van een initiatief daartoe van de SGP in de gemeente Altena. Dank u!

Column raadspraat: Hoop die niemand uitsluit

ChristenUnie ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam 02-12-2023 19:48

https://hardinxveld-giessendam.christenunie.nl/k/n6071/news/view/1465772/1055390/168x168 Aafke OuwerkerkIn mijn vorige column in deze krant schreef ik over hoop. Over dat hoop iets krachtigs is en dat, in een wereld waarin oplossingen soms ver te zoeken zijn, kleine lichtpuntjes toch hoop bieden.

Deze column schrijf ik op de ochtend na de verkiezingen. Voordat ik gisteravond naar bed ging hoorde ik de leider van de grootste partij van ons land, Geert Wilders, ook iets zeggen over hoop. Hij sprak over de hoop van mensen die op hem gestemd hebben, hoop dat Nederland weer van hen wordt. Het is verdrietig dat zoveel mensen in ons land zich niet gehoord voelen en geen oplossingen zien. Maar deze vorm van hoop stemt me ook verdrietig. Het is namelijk hoop voor een klein groepje mensen. Het is hoop die andere mensen uitsluit.

Ook onze eigen partij kreeg een flinke slag te verduren. En dat doet pijn. Omdat we vanuit onze idealen, vanuit onze hoop, zo graag iets willen betekenen voor ons land, voor onze provincie, ons dorp. Dat doe je het liefst met een zo groot mogelijke groep. Toch zullen we ook met een kleinere groep mensen blijven staan voor een hoopvol geluid.

Vandaag houd ik me vast aan een tekst uit de Bijbel:

Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:13)

Dat geeft hoop op een beter leven. En vanuit die hoop zal ik altijd politiek bedrijven. Om ons land hier en nu een beetje mooier te maken: een land waarin iedereen welkom is! Een dorp waarin iedereen welkom is.

Aafke Ouwerkerk-Breedveld

Column raadspraat Het Kompas Hardinxveld-Giessendam, 29 november 2023