Nieuws van politieke partijen in Haren inzichtelijk

2661 documenten

Longread: Haren na de Herindeling | Haren

GroenLinks GroenLinks Haren 12-07-2019 00:00

Het eerste half jaar van de nieuwe gemeente Groningen zit er op. Nu het zomerreces is aangebroken maakt Hans Sietsma de eerste voorzichtige balans op:

Op de valreep vorig jaar sneuvelden twee plannen voor grote projecten in de voormalige gemeente Haren. De emoties liepen hoog op in de raad. De angst dat Groningen straks zijn wil zou opleggen, de tegenstrijdige belangen, beledigde trots bij het college, de wil om snel wat te regelen voor het onderwijs, de wens om op de valreep nog een hoop geld te verdienen, boze bewoners die verkeerschaos vreesden en andere boze bewoners die een kolos in hun achtertuin vreesden, het liep allemaal door elkaar. 

De verhuizing van de snel groeiende Brinkschool werd uiteindelijk op de lange baan geschoven. Het plan voor een nieuw appartementengebouw op de plek van het oude gemeentehuis in het dorpscentrum werd door de raad zo aangepast dat het voor de bouwer geen haalbaar project meer was. Dus haalde de provincie een streep door die wijziging, want domme besluiten, dat kan natuurlijk niet.

Je houdt je hart vast Velen hielden vorig jaar hun hart vast. Vanwege de herindeling zou Haren de regie moeten overlaten aan de nieuwe gemeente Groningen. Zou de Brinkschool dan moeten voldoen aan de (geruchten!) magere richtlijnen van Groningen en geen nieuw gebouw krijgen? Zou Groningen gewoon (geruchten!) het door de raad afgewezen plan voor het gebouw aan het Raadhuisplein centrum alsnog doordrukken?

Trouwens, sowieso zou Groningen bij wijze van spreken klaar staan met de motorzaag om ons mooie Haren van zijn groen te ontdoen. Toch? En de woonlasten zouden fors omhoog gaan. Toch? En dat de gemeentewerf - milieustraat en uitvalsbasis van de groenbeheerders - een wijkpost zou worden? Eerst zien dan geloven. En de afstand tot burgemeester en wethouders zou vast enorm groot worden, zo groot dat je niks meer te vertellen hebt. Dus graag die besluiten over de Brinkschool en het Raadhuisplein nog even zelf nemen. Maar de emoties zaten in de weg.

 

/r/446f3d383c59e948c83b4db82cb2b941?url=http%3A%2F%2Fharen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FSeptember+2018%3A+GroenLinks+op+campagne+in+Haren&id=718b8d429784dbbe0c698853eec4e83f7db4f7a1
September 2018: GroenLinks op campagne in Haren

Wat er veranderde Voor ik verklap hoe het nu afloopt met de Brinkschool en het Raadhuisplein in het centrum eerst die andere angsten maar even. De motorzagen zijn uiteraard thuis gebleven. Sterker, volgens Harense ecologen is het groenbeheer er al op vooruit gegaan. De speeltuintjes die al jarenlang niet waren onderhouden (geldgebrek!) zijn opgeknapt. En er kwam daarvoor zomaar een ambtenaar langs die aan de omwonenden vroeg hoe ze het wilden hebben! Bankjes langs wandelroutes die al jaren verrot op de grond lagen zijn vervangen. 

De dorpswethouder Philip Broeksma bezoekt Haren met regelmaat. Hij kwam bij de Rieshoek, bij de Culturele Raad, bij ondernemers, bij dorpshuizen, sportgebeurtenissen. Haren heeft nu een gebiedsteam van ambtenaren die voortdurend in gesprek zijn met verenigingen, dorpshuizen, sportclubs, ondernemers, etc. over wat hun wensen zijn. En er is geld om die in te vullen. De gemeentewerf is een wijkpost geworden, compleet met milieustraat. Ja, de WOZ aanslag was enkele tientjes hoger (misschien voor de rijksten enkele honderden), maar andere lasten waren lager, zodat de laagste inkomens er vaak op vooruit gingen. Het parkeerbeleid dat Haren al jaren ontbeerde wordt dit najaar opgepakt. Met winkeliers en ondernemers worden nu stappen gezet om hun eigen centrumvisie eindelijk ook in te kunnen vullen. 

Het zijn allemaal voorbeelden van hoe dingen beter gaan. Natuurlijk gaat niet alles goed. Zo zitten sportclubs nu ineens met een veel hogere WOZ aanslag. En ondernemers betalen meer belasting. Noordlaren dat op ouderwetse wijze een dorpsfeest op straat wilde organiseren kreeg ineens met rare stadse regels voor 'grote evenementen' te maken. Welzijnsorganisatie Torion blijkt niet zo soepel over te kunnen gaan in andere bestaande organisaties als gedacht. En soms blijken besluiten die Haren heeft genomen ofwel nooit te zijn uitgevoerd, ofwel juridisch niet uitvoerbaar te zijn ofwel zo onhandig te zijn dat ze moeten worden rechtgezet. Kost allemaal tijd, maar het wordt opgepakt.

Brinkschool en Raadhuisplein En hoe gaat het nu verder met de Brinkschool? Die wil graag verhuizen naar de Rummerinkhof, waar al een basisschool staat. Het wordt daar druk en vol. Dat vraagt om maatregelen. GroenLinks Haren pleitte voor oplossingen waarbij ouders minder met de auto komen, zodat er niet zoveel parkeerplaatsen hoeven te komen. We wilden graag een nieuw schoolgebouw dat voldeed aan hoge energie-verbruiksnormen (voor de kenners: BENG). en we waren principieel tegen aantasting van de eeuwenoude houtwallen die er liggen. En net zo principieel over verdwijnen van een daar geprojecteerde snelle fietsroute. Het college kwam er niet uit. De raad kwam er niet uit. Nu ligt er een voorstel dat aan al onze wensen tegemoet komt. Al wordt er nog wel een beetje veel geparkeerd, misschien kunnen we daar nog iets aan doen.

/r/38b8023eb703142885dd88316953a924?url=http%3A%2F%2Fharen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FHet+plan+voor+de+Rummerinkhof&id=718b8d429784dbbe0c698853eec4e83f7db4f7a1
Het plan voor de Rummerinkhof

Het gebouw aan het Raadhuisplein dreigde veel te groot te worden, te hoog, met aantasting van de privacy van omwonenden. Het was ook een beetje een ouderwets-veel-stenen-weg-met-het-groen-plan. Maar ja, er moest maximaal verdiend worden. Er was ook procedureel vrijwel alles fout gegaan wat fout kon gaan, dus de raad van Haren was alleen daarom al weinig toegeeflijk.

Wethouder Roeland van der Schaaf is nog weer eens gaan praten met omwonenden en ondernemers. De gemeente stelt nu aanpassingen aan het plan voor die aan die bezwaren tegemoet komen: het bestemmingsplan wordt zo dat er echt geen groter gebouw kan komen dan Haren zelf als sinds jaar en dag wilde. De hoogste bouwlaag wordt teruggelegd, zodat het lager oogt. Balkons en terrassen die privacy aantasten worden niet toegestaan. De vormgeving wordt zo aangepast dat de doorgang naar winkelstraat de Brinkhorst transparanter en opener wordt. Er komt groen om de parkeerplaats af te schermen. En - heel belangrijk - het geld dat er mee wordt verdiend zal worden geïnvesteerd in het centrum van Haren. Dat kan en moet veel groener en klimaatbestendiger. Het gebouw zelf zal natuurinclusief gebouwd moeten worden. De winkels in het centrum moeten verder worden geconcentreerd rond dat Raadhuisplein, zodat de leegstand naar de randen verdwijnt. Dat maakt het eenvoudiger om winkelpanden daar in woonruimte om te zetten. 

/r/486b84acbc2dd89ce97a6022fd9c0fd0?url=http%3A%2F%2Fharen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FHet+oorspronkelijke+plan+van+Explorius+%282017%29&id=718b8d429784dbbe0c698853eec4e83f7db4f7a1
Het oorspronkelijke plan van Explorius (2017)

De voorlopige balans Tot nu toe ben ik blij dat de herindeling is doorgezet. De professionaliteit van de grote gemeentelijke organisatie maakt veel mogelijk. Ambtenaren hebben een groter mandaat dan men in Haren gewend was, dus soms kunnen dingen nu juist veel sneller gerealiseerd worden. De grotere portemonnee helpt ook. We houden natuurlijk de vinger aan de pols. De nabijheid van besluitvorming blijft een punt van aandacht. De lokale welzijns- en zorg-structuren mogen niet verloren gaan in de grotere bureaucratie die Groningen ook is. 

Hans Sietsma is raadslid namens GroenLinks in de nieuwe gemeente Groningen en was vorige periode raadslid in Haren.

/r/446f3d383c59e948c83b4db82cb2b941?url=http%3A%2F%2Fharen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FSeptember+2018%3A+GroenLinks+op+campagne+in+Haren&id=718b8d429784dbbe0c698853eec4e83f7db4f7a1
September 2018: GroenLinks op campagne in Haren

Wat er veranderde Voor ik verklap hoe het nu afloopt met de Brinkschool en het Raadhuisplein in het centrum eerst die andere angsten maar even. De motorzagen zijn uiteraard thuis gebleven. Sterker, volgens Harense ecologen is het groenbeheer er al op vooruit gegaan. De speeltuintjes die al jarenlang niet waren onderhouden (geldgebrek!) zijn opgeknapt. En er kwam daarvoor zomaar een ambtenaar langs die aan de omwonenden vroeg hoe ze het wilden hebben! Bankjes langs wandelroutes die al jaren verrot op de grond lagen zijn vervangen. 

De dorpswethouder Philip Broeksma bezoekt Haren met regelmaat. Hij kwam bij de Rieshoek, bij de Culturele Raad, bij ondernemers, bij dorpshuizen, sportgebeurtenissen. Haren heeft nu een gebiedsteam van ambtenaren die voortdurend in gesprek zijn met verenigingen, dorpshuizen, sportclubs, ondernemers, etc. over wat hun wensen zijn. En er is geld om die in te vullen. De gemeentewerf is een wijkpost geworden, compleet met milieustraat. Ja, de WOZ aanslag was enkele tientjes hoger (misschien voor de rijksten enkele honderden), maar andere lasten waren lager, zodat de laagste inkomens er vaak op vooruit gingen. Het parkeerbeleid dat Haren al jaren ontbeerde wordt dit najaar opgepakt. Met winkeliers en ondernemers worden nu stappen gezet om hun eigen centrumvisie eindelijk ook in te kunnen vullen. 

Het zijn allemaal voorbeelden van hoe dingen beter gaan. Natuurlijk gaat niet alles goed. Zo zitten sportclubs nu ineens met een veel hogere WOZ aanslag. En ondernemers betalen meer belasting. Noordlaren dat op ouderwetse wijze een dorpsfeest op straat wilde organiseren kreeg ineens met rare stadse regels voor 'grote evenementen' te maken. Welzijnsorganisatie Torion blijkt niet zo soepel over te kunnen gaan in andere bestaande organisaties als gedacht. En soms blijken besluiten die Haren heeft genomen ofwel nooit te zijn uitgevoerd, ofwel juridisch niet uitvoerbaar te zijn ofwel zo onhandig te zijn dat ze moeten worden rechtgezet. Kost allemaal tijd, maar het wordt opgepakt.

Brinkschool en Raadhuisplein En hoe gaat het nu verder met de Brinkschool? Die wil graag verhuizen naar de Rummerinkhof, waar al een basisschool staat. Het wordt daar druk en vol. Dat vraagt om maatregelen. GroenLinks Haren pleitte voor oplossingen waarbij ouders minder met de auto komen, zodat er niet zoveel parkeerplaatsen hoeven te komen. We wilden graag een nieuw schoolgebouw dat voldeed aan hoge energie-verbruiksnormen (voor de kenners: BENG). en we waren principieel tegen aantasting van de eeuwenoude houtwallen die er liggen. En net zo principieel over verdwijnen van een daar geprojecteerde snelle fietsroute. Het college kwam er niet uit. De raad kwam er niet uit. Nu ligt er een voorstel dat aan al onze wensen tegemoet komt. Al wordt er nog wel een beetje veel geparkeerd, misschien kunnen we daar nog iets aan doen.

/r/38b8023eb703142885dd88316953a924?url=http%3A%2F%2Fharen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FHet+plan+voor+de+Rummerinkhof&id=718b8d429784dbbe0c698853eec4e83f7db4f7a1
Het plan voor de Rummerinkhof

Het gebouw aan het Raadhuisplein dreigde veel te groot te worden, te hoog, met aantasting van de privacy van omwonenden. Het was ook een beetje een ouderwets-veel-stenen-weg-met-het-groen-plan. Maar ja, er moest maximaal verdiend worden. Er was ook procedureel vrijwel alles fout gegaan wat fout kon gaan, dus de raad van Haren was alleen daarom al weinig toegeeflijk.

Wethouder Roeland van der Schaaf is nog weer eens gaan praten met omwonenden en ondernemers. De gemeente stelt nu aanpassingen aan het plan voor die aan die bezwaren tegemoet komen: het bestemmingsplan wordt zo dat er echt geen groter gebouw kan komen dan Haren zelf als sinds jaar en dag wilde. De hoogste bouwlaag wordt teruggelegd, zodat het lager oogt. Balkons en terrassen die privacy aantasten worden niet toegestaan. De vormgeving wordt zo aangepast dat de doorgang naar winkelstraat de Brinkhorst transparanter en opener wordt. Er komt groen om de parkeerplaats af te schermen. En - heel belangrijk - het geld dat er mee wordt verdiend zal worden geïnvesteerd in het centrum van Haren. Dat kan en moet veel groener en klimaatbestendiger. Het gebouw zelf zal natuurinclusief gebouwd moeten worden. De winkels in het centrum moeten verder worden geconcentreerd rond dat Raadhuisplein, zodat de leegstand naar de randen verdwijnt. Dat maakt het eenvoudiger om winkelpanden daar in woonruimte om te zetten. 

/r/486b84acbc2dd89ce97a6022fd9c0fd0?url=http%3A%2F%2Fharen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2FHet+oorspronkelijke+plan+van+Explorius+%282017%29&id=718b8d429784dbbe0c698853eec4e83f7db4f7a1
Het oorspronkelijke plan van Explorius (2017)

De voorlopige balans Tot nu toe ben ik blij dat de herindeling is doorgezet. De professionaliteit van de grote gemeentelijke organisatie maakt veel mogelijk. Ambtenaren hebben een groter mandaat dan men in Haren gewend was, dus soms kunnen dingen nu juist veel sneller gerealiseerd worden. De grotere portemonnee helpt ook. We houden natuurlijk de vinger aan de pols. De nabijheid van besluitvorming blijft een punt van aandacht. De lokale welzijns- en zorg-structuren mogen niet verloren gaan in de grotere bureaucratie die Groningen ook is. 

Hans Sietsma is raadslid namens GroenLinks in de nieuwe gemeente Groningen en was vorige periode raadslid in Haren.

Seizoensafsluiting 2019

VVD VVD Haren 08-07-2019 07:07

Afgelopen zaterdag hebben we met bijna 40 leden het politieke seizoen 2018-2019 afgesloten. Net als voorgaande jaren hebben we een gezellige ronde door de diepe in onze stad gemaakt, die opgevolgd werd door enkele speeches. Waaronder die van Amrut van de stad en ommeland partij, die ons een spiegel heeft voorgehouden. Daarnaast hebben we afscheid genomen van bestuurslid Frans Ozinga. We hebben de dag afgesloten met een barbecue en een borrel. Hopelijk zien we u volgend jaar terug! 

Frans duidelijk over zijn ambitie, ...

PvdA PvdA Haren 02-07-2019 10:56

Frans duidelijk over zijn ambitie, meldt DvhN op 2 juli. Lees op PvdA Haren https://www.pvda.nl/kandidaten-ep2019/ over onze PvdA leden in het Euro parlement: over Agnes. Paul, Kati, Vera, en Lara.

Geen basisbaan, maar échte baan

VVD VVD Haren 27-06-2019 10:09

https://gemeentegroningen.vvd.nl/nieuws/35833/geen-basisbaan-maar-echte-baan

Gisteren bespraken we in de gemeenteraad onder andere het “experiment basisbaan” De VVD is tegen de basisbaan en voor échte banen. Zeker in de huidige arbeidsmarkt, het aantal banen in Noord-Nederland was nooit eerder zo hoog als nu, is het vreemd en onnodig om zelf banen te gaan bedenken en met gemeenschapsgeld te betalen. Voor een fractie van het bedrag kun je mensen ondersteunen bij het vinden van een bestaande baan.

Inmiddels is ook nog eens bekend geworden dat de gemeente er financieel niet goed voor staat. De wethouder van financiën zei hierover in het Dagblad “Zo zal opnieuw gekeken moeten worden naar investeringen die de gemeente wil gaan doen. Bijvoorbeeld naar plannen voor wijkvernieuwing, een investeringsfonds voor groen en basisbaan”

Wij zijn dat met de wethouder eens en hebben daarom een motie ingediend met het verzoek nu eerst te wachten met de basisbaan totdat er op zijn minst helder is welke keuzes de gemeente hierin gaat maken. Helaas heeft de motie het niet gehaald, waarmee we nu dus alvast een voorschot nemen op een plan dat volgens ons niet goed is, maar daarnaast ook nog eens veel geld kost.

“Politiek … daar heb ik niet zoveel mee..”

PvdA PvdA Haren 23-06-2019 14:49

https://haren.pvda.nl/nieuws/politiek-daar-heb-ik-niet-zoveel-mee/Julian:

Als het gesprek met mijn Groningse studiegenoten of vrienden ineens gaat over politiek, hoor ik vaak ‘daar heb ik niet zoveel mee’. Wanneer we even doorpraten, blijkt dat veel jongeren wel degelijk iets vinden! Ze hebben meningen en zorgen over concrete dingen die hen aangaan. Over goed onderwijs, loon van bijbaantjes en goed werk. En nog vaker over betaalbaar wonen. Want, hoe kom je aan een woning met een betaalbare huur?

Dat laatste is voor jongeren een groot probleem geworden. Ik hoor het van medestudenten, maar ook van mensen die bij de marktkraam van mijn bijbaan groente kopen. Ze ervaren stress door wanpraktijken van huisjesmelkers. Stress door absurd hoge huurprijzen. Door de moeilijke zoektocht naar fijn wonen zonder gelijk 1000 euro per maand of meer te moeten betalen.

Wonen moeten we niet te veel overlaten aan de markt, vinden we in het Rode Noorden. Ik wil het niet hebben over ‘de woningmarkt’, maar over volkshuisvesting. Het recht op een fatsoenlijk huis kan niet afhankelijk zijn van de grillen van pandjesbazen of grote verhuurbedrijven. Mijn stad is van de jongeren, van de ouders en de ouderen in de stad. Iedereen moet zeker zijn van een fijne plek die je thuis kan noemen. We moeten jongeren beschermen tegen de uitwassen van de woningmarkt.

Daarom is onder aanvoering van de PvdA (woonwethouder Roeland van der Schaaf), begin dit jaar in Groningen een vergunningstelsel ingevoerd voor verhuurders en makelaars. Met dit vergunningstelsel wordt het voor huisjesmelkers en louche makelaars een stuk lastiger om huurders te vernaggelen. Als ze in Groningen structureel en fout doen, dan raken ze hun vergunning kwijt. Uniek in Nederland, maar hard nodig! Zo beschermen we huurders en bieden we zekerheid van fijn en betaalbaar wonen.

Dit vergunningstelsel leidt ontegenzeggelijk ook tot weerstand. Er zijn altijd mensen die een legio gevaren zien bij nieuw beleid en liever alles bij het oude laten. Voor mij is dat geen optie! Misstanden mogen we nooit voor lief nemen.

Voor mij is de PvdA dé partij die misstanden aanpakt en altijd knokt voor bestaanszekerheid en een betere toekomst voor iedereen. Soms betekent dit dat je buiten de geijkte paden moet treden. Dat je nieuwe wegen moet verkennen om tot echte verbetering voor mensen te komen. Dat is waar sociaaldemocratie voor mij in de kern voor staat. Daar ga ik het gesprek over aan met mijn medestudenten, vrienden en jongeren op de markt. Om met frisse moed in de Groningse raad vervolgens verandering voor elkaar te boksen.

Fijne zondag!

Met strijdbare groet,

Julian Bushoff, Fractievoorzitter PvdA Groningen

Het bericht “Politiek … daar heb ik niet zoveel mee..” verscheen eerst op PvdA Haren.

De maatschappij wordt rechtser, niet ...

PvdA PvdA Haren 22-06-2019 13:22

De maatschappij wordt rechtser, niet alleen in Amerika. Zeggenschap over je eigen lijf is niet vanzelfsprekend. Voer actie mee met Lilianne Ploumen en onderteken de petitie.

PENSIOENAKKOORD Wat vinden de Jonge ...

PvdA PvdA Haren 13-06-2019 13:27

PENSIOENAKKOORD Wat vinden de Jonge Socialisten en de PvdA er van ....

Jonge Socialisten in de PvdAJe kan ...

PvdA PvdA Haren 12-06-2019 20:23

WERKEN VOOR EEN FATSOENLIJK ...

PvdA PvdA Haren 11-06-2019 10:24

WERKEN VOOR EEN FATSOENLIJK LOON De gemeente Groningen gaat komende vier jaar experimenteren met de Basisbaan. Hiermee wordt extra werkgelegenheid gecreëerd voor inwoners voor wie een volgens de huidig regels betaalde baan niet haalbaar is. Het experiment moet tevens bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken en dorpen en de binnenstad van Groningen.

PvdA Groningen1. Van alle nieuwe ...

PvdA PvdA Haren 08-06-2019 15:50