Nieuws van politieke partijen in Haren over Partij voor de Dieren inzichtelijk

10 documenten

Schriftelijke vragen aan de raad over binnensportaccommodaties

VVD VVD CDA Partij voor de Dieren Haren 30-07-2019 09:15

Groningen, 22 juli 2019

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Tekort aan binnensportaccommodaties

 

Geacht college,

 

De afgelopen weken zijn er een aantal verontrustende berichten in de media verschenen over een tekort aan binnensportaccommodaties in de gemeente Groningen. Zo kunnen Basketbal Vereniging Groningen (BVG) en BV Scylla niet alle trainingen en wedstrijden door laten gaan door de sluiting van de Corphushal[1]. Ook zaalvoetbalvereniging DWS Oosterpoort luidt de noodklok over een gebrek aan voldoende trainingsruimte[2]. Voor de verenigingen komen de problemen onverwacht. Zo werd namelijk BVG en Scylla gegarandeerd dat de huidige competitie bezetting kon worden aangehouden. Door het project 'Beter Benutten' - dat de oplossing moest zijn voor het sluiten van de Corpushal - zou er voldoende accommodatieruimte ontstaan. Tijdens een bijeenkomst van sport 050 werd duidelijk dat deze toezeggingen niet kunnen worden nagekomen voor het komende seizoen. Ook DWS Oosterpoort geeft te kennen verrast te zijn en zich niet te kunnen vinden in het alternatief dat geboden wordt door op zondagavond te moeten trainen.

 

Volgens de fracties van het CDA, 100% Groningen, VVD en PvdD mag het niet zo zijn dat sporthallen gesloten worden, voordat de gemeente met een goed alternatief komt. Een alternatief zou kunnen zijn om een semipermanente sporthal neer te zetten, zodat een deel van de druk van de ketel wordt gehaald. Ook het moment, zo vlak voor de zomervakantie, is twijfelachtig. Clubs zitten nu vlak voor de start van het nieuwe seizoen in onzekerheid. De gemeenteraadsfracties vinden het juist de taak van de gemeente om deze verenigingen te ondersteunen en stimuleren, omdat sport en bewegen van cruciaal belang zijn, voor gezondheid en welzijn. Sporten in verenigingsverband zorgt tegelijkertijd voor  verbinding tussen mensen.

 

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de fracties de volgende vragen aan het college:

 

Kan het college ons een overzicht geven hoeveel verenigingen uren in mindering hebben gekregen gespecificeerd naar trainings- en wedstrijduren?

Is het college het met ons eens dat er eerst een passend alternatief gevonden moet worden, voordat gesproken kan worden over het sluiten van sporthallen (zoals bijvoorbeeld de Corpushal)? Zo nee, waarom niet?

Is het mogelijk om de Corpushal ook dit jaar een jaar langer open te houden? Zo nee, waarom niet?

Wat vindt het college van de mogelijkheid om een semipermanente sporthal te plaatsen, om de huidige druk op de binnensportaccomodaties wat te verlichten? Of ziet het college andere mogelijkheden om de capaciteit tijdelijk te verhogen en zo ja, welke?

Waarom kiest het college ervoor om besluiten pas zo kort voor het nieuwe seizoen met verenigingen te communiceren?

Het Project Beter Benutten moet ervoor zorgen dat de capaciteit beter benut wordt. Zo kan er per saldo meer getraind kan worden of kunnen er meer wedstrijden worden gespeeld. Hoeveel trainings- en wedstrijduren zijn er extra beschikbaar gekomen, nu de roosters gemaakt zijn?

Denkt het college, gezien de problematiek die hierboven is geschetst, dat ‘Beter Benutten’ nog een succes wordt?

In de nieuwsbrief van Sport050 lezen we dat er diverse gesprekken hebben plaatsgevonden met niet gemeentelijke sportaccommodaties, zoals het Gomarus college en het Alfa College Sportcentrum. Wat is het resultaat van deze gesprekken en in hoeverre kan dit een uitkomst bieden?

Kan het college aangeven hoeveel niet-schoolsportverenigingen op dit moment gebruik maken van Sporthal Europapark en de Sporthal van het Gomarus College? Ook willen we graag weten hoeveel uren er in totaal door hen gebruikt worden en hoeveel ongebruikte uren er nog beschikbaar zijn.

Een paar jaar geleden heeft basketbalclub Donar de wens uitgesproken een trainingsfaciliteit te realiseren in of bij Martiniplaza, die met andere clubs gedeeld kan worden. Hoe staat het met deze plannen en kan zo’n trainingshal een deel van het capaciteitsprobleem oplossen

Hoe denkt het college het tekort aan binnensportaccommodaties in de toekomst te voorkomen nu alles er op lijkt te wijzen dat ‘Beter Benutten’ met het huidige aantal vierkante meters geen afdoende ruimte biedt om te voorzien in de huidige behoefte aan binnensportaccommodaties

Gelukkiger? Vooral duurder!

VVD VVD D66 PvdA Partij voor de Dieren Haren 22-05-2019 01:34

Wat ons opvalt is een gebrekkige algemene ambitie ten aanzien van de gemeentefinanciën. Ik zal uitleggen wat mijn fractie hiermee bedoelt. Zoals jullie weten is het bijna het einde van het schooljaar. Het is de laatste week van de eindexamens van de middelbare school, de leerlingen maken zich druk om of ze overgaan, de 1e-jaars studenten blokken hard om een bindend studieadvies te voorkomen. Ik kan nog wel even doorgaan.

https://gemeentegroningen.vvd.nl/nieuws/35441/gelukkiger-vooral-duurder

Het uitgangspunt van dit College is Gezond, Groen en Gelukkig.

Wat ons opvalt is een gebrekkige algemene ambitie ten aanzien van de gemeentefinanciën. Ik zal uitleggen wat mijn fractie hiermee bedoelt.

Zoals jullie weten is het bijna het einde van het schooljaar. Het is de laatste week van de eindexamens van de middelbare school, de leerlingen maken zich druk om of ze overgaan, de 1e-jaars studenten blokken hard om een bindend studieadvies te voorkomen. Ik kan nog wel even doorgaan.

We herinneren ons vast nog wel deze spannende tijd omdat het niet lang geleden is, we zitten er middenin of we zijn ouder van stressende kinderen. En wat doen wij hier, we streven een ambitieniveau ten aanzien van het weerstandsvermogen na wat gelijk staat aan ‘matig’. Dat is natuurlijk een heel bijzondere keuze. Vertelt u eens hoe leggen we dat onze leerlingen en studenten uit? We doen ons best, maar we nemen genoegen met matige resultaten. Halen we het wel of halen we het niet? Wij gaan voor een voldoende, zodat we slagen. Niet dit College. Die nemen genoegen met een ‘matig’. Dan blijf je zitten. Als opvoeder is dat in ieder geval geen term waar ik trots op zou zijn en al zeker niet een ambitie die wij als fractie na willen te streven.

Wie wordt van deze (‘matige’) begroting gelukkig?

· De toeristische ondernemer uit Sint Annen niet van wie wij een brandbrief ontvingen. De overnachting bij deze ondernemers gaat € 3,70 per persoon per nacht extra kosten. Daar komt nog eens de administratieve last voor de ondernemers overheen.

· Wij denken ook niet dat de autobezitter en de autobezoeker van het centrum gelukkig worden, er hangt een verkeerscirculatieplan in de lucht, parkeertarieven schieten de lucht in, er wordt gesproken over een milieuzone terwijl de luchtkwaliteit in onze gemeente, ook in het centrum, goed is. Dit lijkt verdacht veel op autopesten 3.0.

· Zal de werkzoekende blij zijn met een basisbaan blij zijn met de sticker ‘je bent niet geschikt voor een baan, dat ga je ook nooit worden daarom creëren we er 1 voor je’.

· Zal de huizenbezitter blij zijn met de verhoging van de OZB? Daar hebben we het al eerder over gehad.

· Denk het College oprecht dat de hardwerkende ondernemer gelukkig wordt van de explosief stijgende parkeertarieven, de duurdere terrassen en de nieuwe reclamebelasting?

Kortom wat ons betreft was het leuk geweest als dit College net als de VVD had gekozen voor werken, wonen en leven en het daadwerkelijk een begroting had gemaakt voor een inclusieve gemeente en niet een begroting waar we grote groepen inwoners uitsluiten.

Daarnaast vinden wij de stigmatisering van onze inwoners in een gemeente met 2 gezichten teleurstellend, in navolging van de Stadspartij spreken wij graag over een gemeente met ruim 230.000 gezichten. Bovendien worden hiermee de inwoners verdeeld in 2 groepen, dat roept

gedachten bij ons op van goed en fout, arm en rijk, gelukkig en ongelukkig. Nogmaals wij roepen u op: stop met deze stigmatisering!

Werken

We zijn gedaald op de ranglijst, tot volle tevredenheid van de VVD: namelijk de ranglijst van bijstandsdichtheid, van de 3e plek naar de 9e plek. Blij zijn we ook met de ambitie om op deze ranglijst nog verder te dalen: wij willen graag een daling op deze lijst zonder de basisbaan. Daar gelooft mijn fractie niet in. Deze basisbaan is bedoeld voor mensen die anders onmogelijk aan de slag zouden kunnen op de arbeidsmarkt. Dit blijft gek, wie in staat is om belangrijk werk (want dat is hoe het genoemd wordt) goed te doen zou dat ook in een échte baan moeten kunnen. Desnoods met goede begeleiding/coaching die je voor een fractie van het bedrag kunt inzetten. Daarmee help je mensen namelijk ook écht vooruit.

Maar wat werkt dan wel? Zoals bekend is de VVD altijd op zoek naar ideeën, maatregelen en mogelijkheden die maken dat meer mensen werk kunnen vinden. Fijn dat ook het College hierop in wil zetten. In een onlangs verschenen artikel blijkt dat het vereenvoudigen van regels ervoor heeft gezorgd dat landelijk 15.000 alleenstaande ouders zijn gaan werken. In navolging hierop roept onder andere Divosa gemeenten op het verrekenen van inkomsten met een uitkering eenvoudiger te maken. Een idee dat de VVD van harte ondersteunt, werk aanpakken móet natuurlijk eenvoudig zijn! Wij dienen daarom een motie in met Partij voor de Dieren en de Stadspartij die het College oproept hiermee aan de slag te gaan.

Goed onderwijs is een fundament voor de toekomst. Het is goed dat er in onze gemeente ruimte is voor het ontwikkelen van kansen voor alle kinderen (en volwassen) en niet alleen die met een achterstand beginnen aan hun leven. De begroting valt op door een ruime investering in deze doelgroep, terwijl hiermee de grote groep kinderen, die ook hun talenten willen ontwikkelen (lijkt) te worden vergeten. Ook de talenten van iedereen, die gewoon mee kan komen of excellent is moet vanuit hun gemeente de kans krijgen voor zijn of haar ontwikkeling. Als we als gemeente een aantrekkelijke gemeente willen zijn voor iedereen moet je ook in je begroting en investeringen iedereen serieus nemen en niet alleen 1 enkele doelgroep. Ook hier zouden we een inclusieve gemeente willen zijn. Wij hebben het antwoord gehoord, maar zullen het College hierin kritisch blijven volgen.

Wonen

De VVD ziet meer woningen als één van de belangrijkste thema's voor de komende jaren, en hoopt dat het College hiervan werk maakt. Hierbij zien we het leerlingengedrag in optima forma, je zit bij de mentor en je vertelt over jouw ambitie. Je wil 10-en halen. Dan vraagt de mentor naar de plannen en hoe je dat denkt te realiseren. Toen bleef het vaag. Net als bij vele leerlingen blijkt de ambitie van 20.000 woningen te hoog gegrepen en zelfs 16.000 in de plannen moet nog blijken. Kortom wij zijn op zoek naar daadwerkelijke plannen, zodat ook wij als VVD aan het einde van deze collegeperiode trots kunnen zijn.

Dan het SIF: Een stedelijk investeringsfonds is er voor de fysieke investeringen in gebiedsontwikkelingen. Dit fonds kan dus ondersteunen bij het realiseren van deze infrastructuur. Toch zie ik dat het fonds onvoldoende gevuld is. Dit College steekt dit geld in gebiedsgericht werken en niet in investeringen in de infrastructuur in wijken. De komende jaren hebben we flinke uitdagingen op het gebied van woningbouw. De VVD wil graag weten wat het structurele tekort binnen het SIF betekent voor de woningbouw. Daartoe dienen wij een motie in samen met D66, PvdA en CDA.

Leven

Ten aanzien van de leefomgeving prijzen wij ons gelukkig met een grote diversiteit in onze gemeente. De compacte stad, het groene Haren en de weidsheid van Ten Boer. Dan lezen we over meer groen in de gemeente. Op mijn weg hiernaartoe kwam ik door een groot deel van Haren, daarna via de Helperzoom naar Groningen om uiteindelijk op de Grote Markt te eindigen. U kunt zich voorstellen dat ik een grote diversiteit aan groen ben tegengekomen. Wij zouden heel graag zien dat het College eerst inzet op het op niveau brengen van de leefomgeving: immers, een slecht onderhouden leefomgeving is ergernis nummer 1 van inwoners. Trottoirs waar mensen met kinderwagen, rollators of mensen die willen hardlopen niet kunnen lopen zouden wij graag op niveau gebracht willen hebben. Mensen kiezen er dan voor om op de openbare weg te lopen, met alle gevolgen van dien.

De VVD fractie is blij dat er stappen worden gezet voor de energie neutrale gemeente, we hebben nog een lange weg te gaan en de VVD wil benadrukken dat haastige spoed zelden goed is: kritisch kijken naar hoe je investeert, sturen op uitkomsten en geen symboolpolitiek. We kunnen het geld maar één keer uitgeven.

Veiligheid

Net als het College zijn we van mening dat veiligheid heel belangrijk is, zowel binnen je eigen huis als daarbuiten. Wij zien daarom graag het programma van de ‘Week van de Veiligheid’ tegemoet.

Zoals in de commissievergadering genoemd zijn wij kritisch volger van de effecten van het sluiten van de tippelzone, ontstaat er elders een -niet gereguleerde—tippelzone? Dit maakt uitbuiting en mensenhandel onder de radar mogelijk, iets wat niemand wil.

Ten aanzien van het experiment van de gesloten keten van wietteelt zullen wij ons binnenkort beraden, ons valt op dat er weinig gemeenten zijn die hierover positieve geluiden laten horen.

Sport

De VVD constateert dat de ambitie van dit College t.a.v. sport eveneens vrij matig is:

Het Mulieronderzoek (Monitor Sportuigaven gemeenten) geeft aan dat een gemeente met > 100.000 inwoners circa € 75,-- dient uit te geven aan sport. Dit ligt ruim boven het bedrag dat de gemeente Groningen uitgeeft aan sportdeelname.

De VVD fractie is van mening dat er structureel meer geld voor bewegen en sport moet komen. Sport en bewegen dragen een leven lang bij aan meer gezonde jaren, is leuk en zorgt ook voor betere leerprestaties bij kinderen.

Tenslotte

En dan nu het eindrapport voor het College. Op de thema’s werken, wonen en leven worden nog onvoldoendes gescoord. Voor het thema groen zien wij een voldoende en voor de thema’s gezond en gelukkig twijfelen we nog over een herexamen.

PvdA in de raad van Groningen

PvdA PvdA SP Partij voor de Dieren Haren 04-02-2019 23:01

Rik over de Ringweg

Rik van Niejenhuis hield gister zijn ‘maiden speech’ in de gloednieuwe Groninger gemeenteraad. Spannend? ‘Een beetje wel’, blikt hij terug. ‘Maar het voelde goed en ik vind het een hele eer dat ik nu echt de inwoners van onze mooie gemeente mag vertegenwoordigen.’ En zo is het. Lees hieronder zijn woordvoering over de zuidelijke ring.

https://haren.pvda.nl/nieuws/pvda-in-de-raad-van-groningen/

Rik van Niejenhuis

Voorzitter, de Zuidelijke Ringweg wordt aangelegd. De bouw is vertraagd zoals we allemaal weten, en zoals veel inwoners en bedrijven van binnen en buiten onze gemeente dagelijks merken. Deze situatie moet niet langer duren dan absoluut noodzakelijk. Het besluit om de Zuidelijke Ringweg aan te leggen is genomen en nu gaan we door ook. De commissie Hertogh is dan ook niet gevraagd om een herbeschouwing van nut en noodzaak van de aanleg van de Zuidelijke Ringweg. De commissie Hertogh is wél gevraagd om een inventarisatie te maken van de problemen die spelen en om daar oplossingen voor aan te dragen. Zodat door kan worden gegaan met de werkzaamheden.
De aanvragers van dit Interpellatiedebat – Socialistische Partij en Partij voor de Dieren – constateren terecht dat het rapport van de commissie Hertogh op dit moment geheim is, ook voor ons als volksvertegenwoordigers. Gedeputeerde Staten zullen daar goede redenen voor hebben en die zullen wij -de PvdA fractie- beoordelen zodra het rapport later dit kwartaal openbaar is.
Ondertussen is besloten om door te gaan met de uitvoering. Dat betekend dat er geen twijfels zijn bij Rijkswaterstaat, gedeputeerde staten & bij het college over de financiële en technische haalbaarheid van de voltooiing van het project.
Wij maken hieruit op, dat het slopen van het viaduct en het sluiten van de oprit ‘no regret’ werkzaamheden zijn. Ingegeven door de doelstelling om de aanleg en alle bijbehorende overlast niet langer te laten duren dan noodzakelijk. Dat vinden wij als PvdA een terechte opstelling.
Voorzitter, de PvdA is altijd duidelijk geweest over het belang van Verkeersveiligheid. We hechten ook zeer aan de betrokkenheid van Stadjers bij de ombouw van de Zuidelijke Ring én de gevolgen van de aanleg van de nieuwe ring voor de aanpalende stadswijken. Mochten de keuzes die nu in de uitvoering gemaakt worden, leiden tot grote verkeersdrukte en/of verkeersonveilige situaties, dan zullen wij daar als PvdA fractie op dat moment het college op aanspreken. Wij vragen het college op dit moment om ons te vertellen:
1. hoe de nieuwe situatie – na sloop viaduct en met name sluiten van de oprit – wordt gemonitord op drukte en onveiligheid;
2. hoe de signalen van gebruikers en van omwonenden daarin een plek krijgen en,
3. hoe die vervolgens worden meegenomen om indien nodig de situatie te verbeteren.

 

Julian over het naar huis sturen van leerlingen wegens gebrek aan leraren

Leerlingen van het Diamant College worden één dag in de week naar huis gestuurd. Reden: te weinig leraren. De PvdA vraagt het stadsbestuur om snel in actie te komen en samen met de school een goede oplossing te zoeken. ‘Iedereen moet zeker zijn van goed onderwijs. Zeker deze kwetsbare jongeren’, zegt PvdA-raadslid Julian Bushoff.

https://haren.pvda.nl/nieuws/pvda-in-de-raad-van-groningen/

Julian Bushoff

RTV Noord meldde onlangs dat het gros van de klassen van deze RENN4-school al bijna drie maanden maar vier dagen les krijgt. Bij een griepgolf bestaat zelfs de kans dat er nog maar drie dagen les gegeven kan worden, aldus de bestuursvoorzitter.

Ouders ontlasten Het Diamant College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, met veel leerlingen met een beperking en leer- en gedragsproblemen. Juist deze kinderen hebben voldoende aandacht en structuur nodig. Een dag minder les doet hieraan af. Dit gaat bovendien ten koste van het leren, waarvoor deze kinderen juist meer tijd nodig hebben.

Een dag minder school heeft ook gevolgen voor de ouders, die plots de kinderen moeten opvangen en dus een hele dag minder kunnen werken. Dit is een grote belasting, omdat het vaak om kinderen met problematieken gaat. Het uitvallen van school betekent dus een extra zware belasting voor de betrokken gezinnen.

En andere scholen dan? De PvdA maakt zich zorgen over deze leerlingen en ouders en stelt schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. ‘Wij willen weten wat de gemeente kan doen om dit probleem te tackelen’, aldus Bushoff. ‘Daarnaast willen we in beeld krijgen of ook klassen op andere scholen thuis zitten, of dreigen thuis te zitten, vanwege het lerarentekort. Mocht dit zo zijn, dan zien we ook hier graag snel actie. Want iedereen moet zeker zijn van goed onderwijs.’

 

Collegeakkoord binnenkort gepresenteerd

https://haren.pvda.nl/nieuws/pvda-in-de-raad-van-groningen/

De formateur heeft deze week te kennen gegeven dat de formatie naar verwachting volgende week wordt afgerond. Wij hebben daarom alvast besloten een extra algemene ledenvergadering in te plannen op donderdag 7 februari om 20:00 uur in Ons Pand, Haddingestraat 10.

Zodra de formatie is afgerond zullen de betreffende stukken ook via deze website beschikbaar zijn.

Jasper Eijsink Voorzitter PvdA afdeling Groningen

Het bericht PvdA in de raad van Groningen verscheen eerst op PvdA Haren.

GroenLinks boekt historische overwinning | Haren

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Partij voor de Vrijheid CDA VVD Partij voor de Dieren Haren 22-11-2018 00:00

Niet eerder was GroenLinks zo groot in de gemeente Groningen. Bij de verkiezingen van woensdag 21 november haalde de partij maar liefst 11 zetels. Wij willen iedereen die op ons heeft gestemd van harte bedanken voor de steun.

De gemeente Groningen is een fusiegemeente van de stad, Haren en Ten Boer. Het aantal te verdelen zetels groeide daarbij van 39 naar 45 zetels. De definitieve uitslag is:  GroenLinks: 11 zetels (was 4)PvdA: 6 zetels (was 6)D66: 5 zetels (was 9)SP: 5 zetels (was 6)VVD: 4 zetels (was 3)ChristenUnie: 3 zetels (was 2)PvdD: 3 zetels (was 1)CDA: 2 zetels (was 3)100% Groningen: 2 zetels (was 1)Stad en Ommeland: 2 zetels (was 2)Student en Stad: 1 zetel (was 2)PVV: 1 zetel (nieuw in de raad)

De nieuwe raadsleden voor GroenLinks zijn

1. Glimina Chakor 2. Mirjam Wijnja 3. Benni Leemhuis 4. Femke Folkerts 5. Jasper Been 6. Hans Sietsma 7. Martijn van der Glas 8. Lieke Schoutens 9. Nick Nieuwenhuijsen 10. Ceciel Nieuwenhout 11. Jeffry van Hoorn

STEMHULP VAN RTV_NOORD voor ...

PvdA PvdA D66 ChristenUnie GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Haren 22-10-2018 15:14

STEMHULP VAN RTV_NOORD voor woensdag 21 november 2018, voor de verkiezingen in drie nieuwe Groningse fusiegemeenten: Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland. GRONINGEN - De fusiegemeente van: Groningen, Haren en Ten Boer - Aantal inwoners: 230.000 - Zetels in de gemeenteraad: 45 - Onze samenvattingen van de verkiezingsprogramma's: 100% Groningen | CDA | ChristenUnie | D66 | GroenLinks | Partij voor de Dieren | PvdA | SP | Sportpartij | Student en Stad | VVD - meer volgen! - Andere partijen die meedoen: PVV | Stad en Ommeland WESTERKWARTIER - De fusiegemeente van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn - Aantal inwoners: 62.750 - Zetels in de gemeenteraad: 33 - Onze samenvattingen van de verkiezingsprogramma's: CDA | GroenLinks | PvdA | VVD - meer volgen! - Andere partijen die meedoen: 50 Plus | ChristenUnie | D66 | Sterk Westerkwartier | VZ Westerkwartier HET HOGELAND Waarom maar drie gemeenten? Niet overal zijn gemeenteraadsverkiezingen in de provincie Groningen in november. In november vorig jaar kon er al gestemd worden voor Midden-Groningen en Westerwolde, fusiegemeenten die 1 januari 2018 begonnen. Afgelopen maart vonden er verkiezingen plaats in de gemeenten die voorlopig hetzelfde bleven en blijven: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. Omdat Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland op 1 januari 2019 fuseren, zijn er verkiezingen in november 2018 Blijf RTV-NOORD volgen

Steminformatie van RTV-Noord voor Groningen 21 november 2018

PvdA PvdA D66 ChristenUnie GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Haren 20-10-2018 22:00

Met grote dank aan RTV-Noord https://www.rtvnoord.nl/raadsverkiezingen Op woensdag 21 november 2018 zijn er verkiezingen in drie nieuwe Groningse fusiegemeenten: Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland. Op deze pagina lees je er alles over.

 

 

0 – Verkiezingen in Groningen op 21 november

De fusiegemeente van: Groningen, Haren en Ten Boer Aantal inwoners: 230.000 Zetels in de gemeenteraad: 45 Onze samenvattingen van de verkiezingsprogramma’s: 100% Groningen | CDA | ChristenUnie | D66 | GroenLinks | Partij voor de Dieren | PvdA | SP | Sportpartij | Student en Stad | VVD – meer volgen! Andere partijen die meedoen: PVV | Stad en Ommeland Carine Bloemhoff is lijsttrekker van de PvdA Groningen https://haren.pvda.nl/nieuws/steminformatie-van-rtv-noord-voor-groningen-21-november-a-s/

 

 

 

 

 

0 – Verkiezingen in het Westerkwartier op 21 november

De fusiegemeente van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn Aantal inwoners: 62.750 Zetels in de gemeenteraad: 33 Onze samenvattingen van de verkiezingsprogramma’s: CDA | GroenLinks | PvdA | VVD – meer volgen! Andere partijen die meedoen: 50 Plus | ChristenUnie | D66 | Sterk Westerkwartier | VZ Westerkwartier Rianne Vos is lijsttrekker van de PvdA Westerkwartier https://haren.pvda.nl/nieuws/steminformatie-van-rtv-noord-voor-groningen-21-november-a-s/

 

 

 

 

0 – Verkiezingen in Het Hogeland op 21 november

De fusiegemeente van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond Aantal inwoners: 49.750 Zetels in de gemeenteraad: 29 Onze samenvattingen van de verkiezingsprogramma’s: CDA | D66 | PvdA – meer volgen! Andere partijen die meedoen: ChristenUnie | Gemeentebelangen | GroenLinks | Hogeland Lokaal Centraal | SP | VVD Jan Willem Nanninga  is lijsttrekker van de PvdA in Het Hoge Land https://haren.pvda.nl/nieuws/steminformatie-van-rtv-noord-voor-groningen-21-november-a-s/

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————-

Hou RTV-Noord in het vizier, want men belooft:

Dit dossier wordt de komende tijd aangevuld met alle informatie over de verkiezingen, zoals:

Video’s waarin de partijen zich voorstellen

De partijen en hun standpunten

Stemwijzers

Factchecks van verkiezingsprogramma’s

Analyses van onze verslaggevers

Waarom maar drie gemeenten?

Niet overal zijn gemeenteraadsverkiezingen in de provincie Groningen in november. In november vorig jaar kon er al gestemd worden voor Midden-Groningen en Westerwolde, fusiegemeenten die 1 januari 2018 begonnen.

Afgelopen maart vonden er verkiezingen plaats in de gemeenten die voorlopig hetzelfde bleven en blijven: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. Omdat Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland op 1 januari 2019 fuseren, zijn er verkiezingen in november 2018.

Lees hier het laatste nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018:https://haren.pvda.nl/nieuws/steminformatie-van-rtv-noord-voor-groningen-21-november-a-s/

Het bericht Steminformatie van RTV-Noord voor Groningen 21 november 2018 verscheen eerst op PvdA Haren.

Groene tegels in jouw wijk? Ja zegt PvdA fractie

PvdA PvdA Partij voor de Dieren Haren 15-08-2018 23:19

https://haren.pvda.nl/nieuws/groene-tegels-in-jouw-wijk-ja-zegt-pvda-fractie/

https://haren.pvda.nl/nieuws/groene-tegels-in-jouw-wijk-ja-zegt-pvda-fractie/Groene Bestrating voor een klimaatbestendige, mooie en gezonde Stad. PvdA en PvdD omarmen het idee van de Groninger kunstenaar Martin Borchert en willen een pilot in de Schilderwijk, Selwerd en de Noorderplantsoenbuurt.

Borchert bracht zijn idee vorig jaar in bij de Open Raad, waar alle Stadjers goede voorstellen kunnen doen voor hun stad. Maarten van der Laan (PvdA) en iemand van de PvdD helpen inmiddels mee om de duurzame wens werkelijkheid te maken. In een initiatiefvoorstel vragen zij de raad om akkoord te gaan met een groene tegelproef in de drie wijken. ‘Bij positief resultaat willen we snel kunnen uitbreiden naar andere wijken, dorpen en de binnenstad’, zegt Van der Laan.

Meters maken Groene Bestrating houdt het midden tussen verharding en groen. Het zijn tegels en klinkers met uitsparingen voor begroeiing. Deze komen in verschillende soorten en maten, maar om kosten te drukken en snel meters te maken willen PvdD en PvdA de maten van de huidige bestrating aanhouden. Van Geffen: ‘Zo kunnen we het makkelijk inpassen in bestaande stoepen en straten, maar ook in middenbermen van wegen en fiets- en autoparkeerplekken. Plekken die minder intensief gebruikt worden.’

De voordelen van Groene Bestrating zijn legio. Het maakt wijken aantrekkelijker en gezonder. ‘Mensen voelen zich beter wanneer er meer groen in hun leefomgeving is’, weet Van Geffen. ‘Groene Bestrating draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit. Het vangt fijnstof en roet af, zorgt voor extra zuurstof en vermindert de CO2-uitstoot.’

Minder steen Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Met Groene Bestrating maken PvdA en PvdD Groningen klimaatbestendiger. ‘Er zijn steeds vaker perioden met hevige regenbuien en perioden met extreme droogte’, legt van der Laan uit. ‘Met Groene Bestrating stroomt het water makkelijker weg en neemt de kans op overstromingen af. Groen brengt ook verkoeling wanneer de temperaturen, zoals nu, hoog oplopen.’

Hoewel de pilot in Schildersbuurt, Selwerd en Noorderplantsoenbuurt moet starten, zien de initiatiefnemers kansen in meer wijken. ‘Vooral in de mooie, oude maar ook wat stenige schilwijken en de binnenstad’, zegt Van der Laan. ‘Ingrijpende maatregelen zijn hier niet mogelijk; Groene Bestrating kan wel gemakkelijk worden ingepast.’

Bewoners, kom op! Bewoners en wijken kunnen zelf het initiatief nemen. Van der Laan: ‘We streven er naar om Groene Bestrating zoveel mogelijk in overleg met de buurt aan te leggen. Ook willen we bewoners betrekken bij het beheer van Groene Bestrating.’

Uit het DvhN 8 augustus 2018:

https://haren.pvda.nl/nieuws/groene-tegels-in-jouw-wijk-ja-zegt-pvda-fractie/

https://haren.pvda.nl/nieuws/groene-tegels-in-jouw-wijk-ja-zegt-pvda-fractie/

Nu.nl

https://haren.pvda.nl/nieuws/groene-tegels-in-jouw-wijk-ja-zegt-pvda-fractie/

Plannen voor groene bestrating in drie stadswijken

Gepubliceerd: 07 augustus 2018 10:31 Laatste update: 07 augustus 2018 11:14

De gemeenteraadsfracties van de PvdA en Partij voor de Dieren willen samen met de Groningse kunstenaar Martin Borchert een groene bestrating aanbrengen in de Schilderswijk, Selwerd en de Noorderplantsoenbuurt.

In samenwerking met gic.nl

De kunstenaar heeft een plan voor het aanleggen van zogeheten groene tegels in de drie stadswijken. De politieke partijen hebben dat idee helemaal omarmd en willen nu dat de rest van de gemeenteraad akkoord gaat met een pilot.

Het groene pad ontstaat doordat er tegels en klinkers worden gelegd met daarin uitsparingen voor begroeiing. Het groene pad zorgt voor een goede luchtkwaliteit, omdat het fijnstof en roet afvangt. Ook vermindert het pad de uitstoot van CO2. Bovendien voelen bewoners zich prettiger in een groene wijk, aldus de kunstenaar.

De samenwerkende partijen willen zo snel mogelijk aan de slag met de pilot. Hoewel de tegels en klinkers in verschillende maten te krijgen zijn, willen ze beginnen met het aanpassen van bestaande paden. Zo kunnen er snel meters worden gemaakt.

Als de proef een succes is, dan moeten ook andere stadswijken groene paden krijgen. Daarbij willen de PvdA, de Partij voor de Dieren en de kunstenaar zoveel mogelijk in overleg gaan met buurtbewoners om ze bij de plannen te betrekken.

Het is nog niet bekend wanneer het voorstel in de gemeenteraad wordt besproken.

Door: GIC

Het bericht Groene tegels in jouw wijk? Ja zegt PvdA fractie verscheen eerst op PvdA Haren.

Haren fuseert met Groningen en Ten Boer

PvdA PvdA D66 ChristenUnie GroenLinks SGP Partij voor de Dieren Partij voor de Vrijheid VVD CDA Haren 10-07-2018 23:03

Op 10 juli heeft ook de Eerste Kamer voor de gemeentelijke herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer gestemd.

Dat was niet onverwacht. De stemverdeling liep langs dezelfde lijnen als die in de Tweede Kamer op 24 april 2018.

Vóór stemden de partijen Partij van de Arbeid, D66, CDA , GroenLinks, ChristenUnie, VVD. Tégen stemden de partijen PVV, 50+, SP, OSF , SGP, Partij van de Dieren Dat betekende in de Tweede Kamer  100 <-> 50 zetels  en in de Eerste Kamer  50 <-> 25 zetels.

Wie de onderzoeken, rapporten, openbare processen, live-uitzendingen van de besluitvormingen heeft gevolgd, weet hoe ontzettend zorgvuldig het hele proces is verlopen. Jammer dat sommige mensen uit diepe teleurstelling hun heil zoeken in complot- theorieën. Haren verdient beter.

Zoals gezamenlijke inzet om Haren en omgeving fijn te houden! Dan blijft Haren het prettige en sfeervolle dorp voor mens, medemens, flora en fauna. Dat hebben we zelf in de hand.

PvdA positief over besluit Tweede Kamer tot herindeling Groningen-Haren-Ten Boer (Reactie na 24 april)

De fractie van de PvdA Haren is positief over het besluit dat de Tweede Kamer heeft genomen tot herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. We vinden het als PvdA belangrijk dat men niet over 1 nacht ijs is gegaan om tot dit besluit te komen maar met betrokkenheid van inwoners en organisaties via inspraakavonden, bespreking in gemeenteraden en Provinciale Staten, ingediende zienswijzen, bezoek Tweede Kamerleden en een hoorzitting van de vaste Kamercommissie BZK en een uitgebreide bespreking in de Tweede Kamer.

Vooral in Haren was er bij de tegenstanders van herindeling veel bezorgdheid over het behoud van voorzieningen, contacten met de gemeente, aandacht voor de dorpen en behoud van het groene karakter van de gemeente. Het zijn punten die de PvdA ook herkent en waar ze zich voor inzet.

Als sociaaldemocratische partij hechten we grote waarde aan een korte afstand tussen burgers en gemeente, aan een goede service- en dienstverlening, aan moderne voorzieningen in wijken en dorpen, aan behoud van het open landschap en het groen karakter in wijken en dorpen. Gevolgen van materiële en immateriële aardbevingsschade, het zorgen dat iedereen mee kan doen met onderwijs en werkgelegenheid, betaalbare huisvesting en een sociaal vangnet voor diegenen die een beroep op zorg en hulpverlening moeten doen: daar blijft de PvdA voor staan en voor strijden.

Wij zijn van mening dat een herindeling de krachten bundelt van de unieke en sterke eigenschappen van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer en daarmee een antwoord biedt op de vraagstukken die deze gemeenten kennen. Na het besluit van de Tweede Kamer zal binnenkort de Eerste Kamer hierover besluiten. We hopen , in het belang van onze inwoners, op een spoedige uitspraak.

Fracties PvdA Groningen – Haren –Ten Boer: Carine Bloemhoff Lammie Schuiling Rita Pestman

Het bericht Haren fuseert met Groningen en Ten Boer verscheen eerst op PvdA Haren.

PvdA in Groningen, Haren en Ten Boer delen zorg over markt- werking in de zorg, maar helaas … Stemming in de raad van Groningen

PvdA PvdA GroenLinks VVD D66 Partij voor de Dieren Haren 22-04-2018 14:08

https://haren.pvda.nl/nieuws/pvda-in-groningen-haren-en-ten-boer-delen-zorg-over-marktwerking-in-de-zorg-maar-helaas/

https://haren.pvda.nl/nieuws/pvda-in-groningen-haren-en-ten-boer-delen-zorg-over-marktwerking-in-de-zorg-maar-helaas/

Carine Bloemhoff

Verslag PvdA Groningen

De gemeenteraad stemde gisteravond knarsetandend voor grootschalige aanbesteding in de zorg van bovenaf. Dit betekent veel verandering voor veel Stadjers in onder meer de dagbesteding. Een PvdA-motie om het stadsbestuur de tijd te gegeven om met een beter plan te komen werd verworpen.

3000 Stadjers krijgen vanaf volgend jaar al te maken met meer marktwerking in de zorg. Het gaat om dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking, om individuele begeleiding van mensen met een beperking en om begeleiding naar vrijwilligerswerk. ‘Kunnen zij hun vaste hulp wel houden? Dat is nog onzeker’, zegt fractievoorzitter Carine Bloemhoff.

Cowboys en lokalen De PvdA werd de afgelopen week werkelijk bestookt met mails en brieven van kleinere bezorgde zorgorganisaties. Zij kwamen met tal van ideeën hoe het beter en goedkoper kan. Sommige daarvan waren nieuw voor ons. De zorgen die zij daarmee uitten niet.

De PvdA bracht namelijk veel werkbezoeken. ‘Onder meer aan het Odensehuis, de Wiershoek, Werken met Zorg en Nieuw Nabuurschap’, vat Bloemhoff samen. ‘Stuk voor stuk pareltjes, organisaties die heel goed weten wat de doelgroep nodig heeft. Maar veel kleine organisaties voelen zich niet gehoord. Ze hebben niemand van de gemeente gezien en zien nu plannen van bovenaf opgelegd.’

Het stadsbestuur wil een grootschalige aanbesteding. De PvdA langdurige samenwerking met lokale partijen. Om zorg dichtbij te organiseren. Bloemhoff: ‘Wij zitten niet te wachten op cowboys uit het westen die hier de boel komen regelen, terwijl we harstikke goede organisaties om de hoek hebben. Met medewerkers die de buurt en de mensen goed kennen.’

Meer bureaucratie, slechte timing De PvdA vreest ook enorme bureaucratie, die ten koste gaat van de broodnodige hulpverlening. Medewerkers krijgen er straks een berg papierwerk bij en de kosten voor overheid zullen stijgen, ze verwachten veel organisaties. Tijd voor alternatieven, vindt de PvdA. In andere steden zitten de kleine zorgaanbieders wel aan tafel. Dat kan hier ook.

Ook de timing vindt de PvdA ongelukkig. Bloemhoff: ‘Er komt een herindeling aan. De gemeenteraad van Ten Boer is ‘not amused’ en wil het voorstel vanavond bespreken. Ook in Haren maken ze zich grote zorgen. Verder is het allerminst zeker dat de aanbesteding een financieel voordeel oplevert. Wij verwachten juist het tegenovergestelde.’

Voorzichtig met mensen Het Stadsbestuur denkt met deze aanbesteding kosten te kunnen besparen; de PvdA verwacht een kostenstijging, doordat de juiste prikkels ontbreken. ‘Bovendien, de tijd van bezuinigen is voorbij’, zegt Bloemhoff. ‘En mensen hebben recht op goede zorg. Voor de Bed Bad en Broodvoorziening geven we met gemak 9 ton uit. Dat is prima, want niemand hoort onder de brug te slapen. Maar we zouden graag zien dat met dezelfde omzichtigheid met deze 3000 kwetsbare mensen wordt omgegaan.’

Verslag uit de Groningse raadsvergadering

Gemeenteraad kiest voor aanbesteding WMO

Gepubliceerd: 20 april 2018Laatst bijgewerkt: 20 april 2018

De gemeente Groningen gaat WMO-onderdelen aanbesteden. Dat betekent dat vanaf volgend jaar maximaal vier grote zorgaanbieders de individuele en groepsgerichte ondersteuning en het kortdurende verblijf gaan verzorgen en de uitvoering van de Participatiewet voor de sociale activering van mensen die langdurige ondersteuning nodig hebben.

Dat heeft de Groningse gemeenteraad besloten in de raadsvergadering op woensdag 18 april. Nu werken er in de WMO veel zorgaanbieders op basis van het principe ‘uurtje factuurtje’. Straks moeten de gecontracteerde zorgaanbieders de zorg die nodig is voor een vast bedrag (‘lumpsum’) bieden. Ze kunnen gebruik maken van kleine aanbieders als onderaannemers. Het nieuwe systeem heet officieel het gebiedsondersteuningsnetwerk (GON). Volgens wethouder Ton Schroor (D66) zorgt dit GON voor een divers, laagdrempelig en dichtbij georganiseerd aanbod voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. “En de eigen bijdrage valt weg.”

De raad heeft zich de afgelopen tijd vaak met het GON beziggehouden. Een aantal fracties is bezorgd over de gevolgen voor kleine aanbieders van zorg en ondersteuning als straks enkele grote aanbieders zijn gecontracteerd. “Veel kleine organisaties voelen zich niet gehoord en gezien”, aldus fractievoorzitter Carine Bloemhoff van coalitiepartij PvdA. Ook is er vrees voor bureaucratie. “Er komt een nieuw bureaucratisch systeem dat ten koste gaat van de duidelijkheid voor de burger”, aldus fractievoorzitter Marjet Woldhuis van 100% Groningen. SP’er Wim Koks zei: “Ik vrees levensgroot de kans op getrouwtrek ten koste van de cliënt.” Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland: “Het gaat om een kwetsbare groep mensen waar je niet mee kunt slepen.”

Telefoonnummer

Uiteindelijk ging de meerderheid van de raad akkoord met aanbesteding van het GON. Deze meerderheid verwierp ook een motie van PvdA, SP, 100% Groningen Partij voor de Dieren om de invoering van het GON uit te stellen en te zoeken naar alternatieven. “Er is geen aantrekkelijk alternatief”, zei VVD-fractievoorzitter Jasper Honkoop. “We gaan iets doen wat nieuw is”, aldus Wieke Paulusma van D66. “Maar de voorwaarden voor aanbesteding geven voldoende houvast dat de beweging die we met het GON inzetten effectiever is dan hoe we het nu georganiseerd hebben.”

Alle raadsleden stemden voor haar idee voor een speciaal telefoonnummer voor vragen van bewoners, kleine aanbieders en mensen met bewonersinitiatieven en om bij bewoners te peilen of ze tevreden zijn over de ondersteuning van het GON. Ook een aantal andere moties rond het GON nam de raad aan. Bijvoorbeeld het idee van Petra Brouwer van GroenLinks om boven op de geplande 700.000 euro de komende twee jaar nog eens 300.000 euro per jaar extra uit te trekken voor innovaties in de WMO.

https://haren.pvda.nl/nieuws/pvda-in-groningen-haren-en-ten-boer-delen-zorg-over-marktwerking-in-de-zorg-maar-helaas/

 

 De stemverhouding mbt Zorg laat zien dat Groningen kan nog wel wat sociaaldemocraten kan gebruiken!

 

Het bericht PvdA in Groningen, Haren en Ten Boer delen zorg over markt- werking in de zorg, maar helaas … Stemming in de raad van Groningen verscheen eerst op PvdA Haren.

SP DOET MEE AAN VERKIEZINGSDEBAT GEMEENTEHUIS

SP SP D66 CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Haren 13-02-2017 06:06

Daan Brandenbarg, voorzitter van de afdeling Groningen, zal donderdag as. de SP vertegenwoordigen in het verkiezingsdebat op gemeentehuis in Haren.

Voorafgaand aan de Tweede Kamer verkiezingen op woensdag 15 maart, wordt op donderdag 16 februari net zoals bij de voorgaande verkiezingen, weer het Groot Tweede Kamer verkiezingsdebat gehouden door het Politiek Overleg Haren in het gemeentehuis van Haren.

Gastheer is de burgemeester van Haren , de heer Pieter van Veen, debatleider is de heer Mark Boumans, burgemeester van Ommen.

Deelname aan het debat is toegezegd door de VVD, GL, CU, CDA, D66, PvdA , SP, PvdD verder zijn uitgenodigd PVV en 50 Plus, de SGP komt niet. Veel partijen geven als debater een zittend Tweede Kamerlid op .  De discussies zijn in 4 rondes , drie over algemene landelijke onderwerpen, in de laatste ronde  zal een vraag over de herindeling van Haren worden gesteld. Het publiek wordt bij het debat betrokken.

U kunt thuis het debat volgen via Haren FM zendmast 107 Mhz, kabel 105.5 Mhz en via Internet op de home pagina van de gemeente Haren  rechts klikken op Raadsnet op deze home pagina rechts naar : bekijken vergaderingen online. Echt genieten wordt het als u beide systemen combineert, dit geeft u commentaar en interviews als extraatje.

Het debat wordt gehouden in het gemeentehuis van Haren van 19.30 tot 22.30 uur.