Nieuws van politieke partijen in Heerhugowaard inzichtelijk

2509 documenten

Verbijstering na breuk in coalitie

VVD VVD Heerhugowaard 22-11-2022 09:30

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/51275/verbijstering-na-breuk-in-coalitie

Gisteren heeft de VVD meegedeeld gekregen dat de overige coalitiepartners Dijk en Waardse Onafhankelijke partij (DOP), Lokaal Dijk en Waard (LDW) en Senioren Dijk en Waard (SDW) zonder de VVD verder gaan. Tot onze teleurstelling is het niet mogelijk gebleken om in gesprek te blijven over een constructieve samenwerking voor Dijk en Waard. 

Inhoudelijke verschillen 

Bij de start van deze periode waren wij positief over het coalitieakkoord. Als VVD fractie vonden wij dat er veel belangrijke punten zijn opgenomen. Deze hebben wij tot op de dag van vandaag gevolgd. DOP, LDW en SDW spreken over onoverkomelijke problemen en grote inhoudelijke verschillen. Inhoudelijk een debat voeren betekent niet dat de verschillen onoverbrugbaar zijn. De VVD ziet het als haar verantwoordelijkheid richting de kiezers om kritisch te zijn op de inhoud en streng op de gemeentelijke uitgaven. Bovenal geloven wij dat verschillen op de inhoud geen probleem, maar juist een kans tot integere besluitvorming is. Hiermee bereiken wij het beste resultaat voor onze inwoners. De fractie is altijd loyaal gebleven aan de coalitie. Juist over onderwerpen waar we als VVD kritisch waren en inhoudelijk van elkaar verschilden. 

Afslag naar links

Wij kunnen, gezien de snelle totstandkoming van de nieuwe coalitie, niet anders concluderen dat er al langere tijd een wens heeft bestaan om een weg naar links in te slaan. Deze afslag kunnen wij in zijn geheel niet volgen. 

Hoewel wij teleurgesteld zijn in deze breuk, voelen wij ons des te meer gesterkt om constructief kritisch te zijn en blijven op voor ons zo belangrijke onderwerpen. Van armoedebeleid en asielbeleid tot voldoende parkeergelegenheid en lage lokale lasten. 

VVD Motie Steunfonds Ondernemers en Verenigingen aangenomen

VVD VVD Heerhugowaard 09-11-2022 11:00

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/51274/vvd-motie-steunfonds-ondernemers-en-verenigingen-aangenomen

Tijdens de begrotingsbehandeling van 2023 heeft VVD Dijk en Waard een aantal moties ingediend die zijn aangenomen door de gemeenteraad. Zo gaat het college onder andere de mogelijkheid onderzoeken voor een lokaal steunfonds voor ondernemers & verenigingen om te helpen met de stijgende energiekosten.

De energiekosten zijn enorm gestegen waardoor veel ondernemers en verenigingen in de problemen komen. De landelijke Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) voor ondernemers is alleen voor bedrijven die jaarlijks meer dan 5.000 M3 gas of 50.000 kWh elektriciteit gebruiken, waardoor veel partijen tussen wal en schip vallen.

Dankzij de unaniem aangenomen motie van VVD Dijk en Waard gaat het college onderzoek doen naar een lokaal steunfonds om de hogere kosten te compenseren. Het college zal uiterlijk in het 1e kwartaal van 2023 de raad hierover informeren. Daarnaast zijn er ook VVD moties aangenomen voor onder andere een betere dienstverlening.

Als VVD mogen we trots zijn op het harde werk van wethouder Falco Hoekstra voor de aangenomen begroting.

SP organiseert Kosten Omlaag Tour. Kom ook langs!

SP SP Heerhugowaard 02-11-2022 13:56

Door het hele land komen we samen in actie tegen de stijgende prijzen. Met verschillende sprekers en Kamerleden van de SP bespreken we wat we samen kunnen doen om te zorgen dat de kosten dalen en de lonen, de uitkeringen en de AOW stijgen. 

In onze regio:

O.a. 11 november in Landsmeer en 18 november in Alkmaar en Uithoorn. Schrijf u in via deze link:

https://kostenomlaag.sp.nl/#bijeenkomsten

(Attentie: 7 nov. Enkhuizen komt te vervallen)

SP Ledendag Den Helder: Voorlichting nieuwe pensioenwet door 2e Kamerlid Bart van Kent

SP SP Heerhugowaard 22-10-2022 15:04

Op zaterdag 15 oktober jl. kwam SP-Kamerlid Bart van Kent naar Den Helder om er te spreken over de toekomst van onze pensioenen.

Uiteraard wil de SP niet dat het beoogde ‘casino-pensioen’ wordt ingesteld.

Bart van Kent noemt het een ordinaire diefstal.

Bekijk deze 2 min. video en sluit je aan bij de SP !https://youtu.be/cDP4PavqWNU

SP actie bij Vattenfall Amsterdam: Nationaliseer onze Energie voorzieningen!

SP SP Heerhugowaard 22-10-2022 14:36

Om duidelijk te maken dat de energievoorziening weer in publieke handen moet komen, heeft een groep SP’ers vrijdagmiddag 21 okt. 2022 in Amsterdam Zuidoost het Zweedse Vattenfall symbolisch ‘genationaliseerd.’   Terwijl commerciële energiebedrijven op dit moment miljarden winst maken, zit Nederland komende winter in de kou. Velen kunnen de energierekening nu al niet meer betalen. Ondertussen helpt de Nederlandse staat, commerciële energiebedrijven en buitenlandse aandeelhouders aan recordwinsten zonder daar zeggenschap voor terug te eisen.

Marktwerking heeft de energierekening onbetaalbaar gemaakt. Dit moet anders. Energie is een basisvoorziening die voor iedereen betaalbaar moet zijn. Daarom zegt de SP laten we de energievoorziening nationaliseren en weer zelf gaan organiseren. Op deze manier kan de energierekening omlaag en krijgen we de zeggenschap terug.

Reeds 40.000 mensen tekenden onze petitie al. Doe mee en teken ook: https://kostenomlaag.sp.nl/volkspetitie

Bekijk hier onze video van de actie:https://youtu.be/nKmWhISOWiI  

DOE MEE EN VERLAAG DE KOSTEN: NATIONALISEER ONZE ENERGIE

SP SP Heerhugowaard 11-10-2022 18:12

De energierekening moet omlaag. Energie is een basisvoorziening. Iedereen heeft energie nodig en wil dat het liefst zo goedkoop en schoon mogelijk. Omdat onze energievoorziening is geprivatiseerd, hebben we er nu niets meer over te zeggen. Commerciële bedrijven verhogen onze energierekeningen en worden lachend rijk, terwijl wij in de kou zitten. Dit moet anders. Daarom gaan we onze energie weer zelf organiseren. Zodat we de energierekening kunnen verlagen en zeggenschap hebben over het investeren in schone energie.

Nu het kabinet Rutte/Kaag miljarden van ons belastinggeld overmaakt aan commerciële energiebedrijven die grote winsten maken, moeten we daar minimaal zeggenschap voor terugkrijgen.

Wij zeggen: nationaliseer onze energie en verlaag de rekening. Ga naar https://kostenomlaag.sp.nl/volkspetitie, doe mee en laat van u horen!

DE TOEKOMST VAN ONS GELD DOOR MAHIR ALKAYA

SP SP Heerhugowaard 07-10-2022 06:52

Op vrijdag 7 oktober houdt SP tweede kamerlid Mahir Alkaya een presentatie over de toekomst van ons geld. Aan bod komen de crypto currencies en de invoering van de digitale Euro.

Mahir zal ingaan op de voor- en nadelen van de verschillende soorten digitaal geld en waarom het belangrijk is om de controle hierover scherp in de gaten te houden. Zo betekent de invoering van de digitale Euro dat de overheid en de banken inzicht krijgen in elke transactie en daarmee van boven af ons allemaal kunnen sturen in ons aankoopgedrag. Wenselijk? Onwenselijk? Mahir heeft daar een uitgesproken mening over. We hopen daarom dat zijn verhaal aanleiding geeft tot levendige discussies en stof tot nadenken.

We hopen u in grote getale te kunnen verwelkomen in het Slothotel te Schagen.

Adres:

Slotplein 4

1742 CA Schagen

Zaal open 19:00, aanvang 19:30

Groot Prinsjesdag Protest in Den Haag 17 sept 2022

SP SP Heerhugowaard 18-09-2022 12:30

Zaterdag 17 sept waren we met ruim 3000 mensen op de Koekamp in Den Haag bijeen om onze SP koopkracht eisen kracht bij te zetten tegen dit enorm slechte sloopkabinet van VVD, CDA, D66 en CU.

Tientallen door de SP gratis beschikbaar gestelde bussen reden vanuit het hele land naar Den Haag waaronder ook volle bussen uit o.a. Enkhuizen, Hoorn, Schagen, Dijk en Waard en Haarlem.

Naast SP fractieleider Lilian Marijnissen die deze protestdag leidde waren er ook diverse andere sprekers van o.a. FNV, Ouderenbond KBO Brabant, Studentenbond, Woonbond, 50+ 1e kamerlid Martin van Rooijen en hoogleraar fin. Geograaf Ewald Engelen namen het woord. Ook cabaretier Teun van de Elzen gaf aan dat wij wel een minister voor Armoedebestrijding hebben maar dat een minister voor rijkdom bestrijding véél harder nodig is. De Woonbond gaf aan dat huren zeer snel bevroren moeten worden en huursubidies omhoog moeten voordat het te laat is. Uitwonende studenten zijn boos omdat zij geen energietoeslag krijgen en in de kou gezet worden.

Financieel Geograaf en Hoogleraar Ewald Engelen riep op om de al 40 jaar gaande klassenstrijd nu te gaan intensiveren, want zo kan het absoluut niet langer. Het is nu een strijd op leven en dood geworden. Oppositiepartijen in Den Haag moeten snel gaan stoppen met het “constructief” meedenken aan oplossingen, maar moeten “effectief” zaken gaan oplossen. Strijd tegen zichzelf verrijkende mensen zoals CEO’s, bestuurders en andere labbekakkers en hun hebzucht moeten we véél harder aan gaan pakken.

Wilma Schrover van de Ouderenbond KBO Brabant gaf aan dat dit kabinet per omgaande moet stoppen met het doordrukken van de voor jong en oud veel onzekerheid brengende nieuwe Pensioenwet. Laten zij hun verlies nemen en nu een verstandige beslissing nemen om geen immens nieuwe ramp te gaan veroorzaken.

Ook 1e Kamerlid Martin van Rooijen van 50+ gaf aan álles op alles te gaan zetten om deze grote onzekere wet voor de toekomst van zowel jong als oud te zullen gaan tegenhouden en adviseert ons allen om bij de Statenverkiezingen maart 2023 tegen de coalitiepartijen te gaan stemmen.

Veel bijval kregen we ook van politieke partijen vanuit Frankrijk, Griekenland, Turkije, België en Duitsland.

De SP zet dit grote protest met hun noodplan voort met verdere actie’s. Hou de SP website in de gaten!

Kijk naar ons actuele strijdplan en doe mee: https://kostenomlaag.sp.nl/

Kijk hier terug naar ons Prinsjesdag protest: https://www.sp.nl/nieuws/2022/09/wat-mooi-prinsjesdagprotest

Afscheid van Wesley

VVD VVD Heerhugowaard 31-08-2022 06:00

https://dijkenwaard.vvd.nl/nieuws/50677/afscheid-van-wesley

Na de zomer keert Wesley niet terug in de gemeenteraad van Dijk en Waard. De afgelopen maanden heeft hij Veronique vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof, maar zij is inmiddels weer begonnen. Wesley heeft ervoor gekozen om een nieuwe uitdaging aan te gaan in Den Haag en hij heeft daar ook een woning gekocht! Zijn passie voor de politiek blijft, ongetwijfeld gaan we hem landelijk nog terugzien. We willen Wesley enorm bedanken voor zijn ongelofelijke inzet in de afgelopen 10+ jaar.