Nieuws van politieke partijen in Hellendoorn inzichtelijk

916 documenten

Wauw wat een verkiezingsuitslag! ...

GroenLinks GroenLinks Hellendoorn 21-03-2019 17:14

Wauw wat een verkiezingsuitslag! Mede dankzij jouw stem hier in Hellendoorn is GroenLinks Overijssel meer dan verdubbeld in onze provincie!🍀 1446 maal dank!💚💚💚

Bedankt voor uw stem! In de ...

VVD VVD Hellendoorn 21-03-2019 06:51

Bedankt voor uw stem! In de gemeente Hellendoorn zijn er 616 meer stemmen uitgebracht op de VVD t.o.v. verkiezingen in 2015. https://www.hellendoorn.nl/actueel/nieuws/voorlopige-uitslag-provinciale-statenverkiezingen-2019

Vandaag is de dag dat jij jouw stem ...

GroenLinks GroenLinks Hellendoorn 20-03-2019 09:17

Vandaag is de dag dat jij jouw stem voor verandering kan geven! 🍀 Onze Hellendoornse fractievoorzitter, Anja ter Harmsel, staat op de lijst voor de statenverkiezingen. Maar ze is ook verkiesbaar bij de waterschapsverkiezingen voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta. 💚💪 Geef jouw stem voor verandering vandaag!🙌🙌

GroenLinks Overijssel✅ Stem 20 maart ...

GroenLinks GroenLinks Hellendoorn 19-03-2019 14:09

De financiën van Hellendoorn in het sociaal domein en de koers van CDA Hellendoorn

CDA CDA Hellendoorn 18-03-2019 08:59

De feiten t/m 2018 Tussen 2007 en 2016 kregen de gemeenten in Nederland taken van het Rijk overgedragen voor huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en dagbegeleiding en de Jeugdzorg. Het Rijk kortte toen al direct op de budgetten voor de gemeenten. Koers van het CDA Hellendoorn:'Zorg voor de inwoners staat voorop, dat moet goed geregeld worden, mensen eerst.' In 2015 en 2016 kon Hellendoorn zorg leveren en kon de gemeente in de reserve sociaal domein bijna € 6 mln achteruitleggen. In 2017 gaven we ruim € 1 mln meer uit dan we van het Rijk kregen, en liep de reserve wat terug naar ca. € 5 mln In 2018 was de inschatting dat we opnieuw meer geld zouden uitgeven voor de zorg, dan we ontvingen (verschil ca. € 2,0 mln, en dat was ook de verwachting voor 2019) en kozen we ervoor om in 2019 maatregelen voor te bereiden om in 2020 kosten en uitgaven in evenwicht te brengen Koers van het CDA Hellendoorn:'Zorg voor de inwoners staat nog steeds voorop, de opgebouwde reserve sociaal domein gebruiken voor extra uitgaven van 2,0 mln in 2018 en ter overbrugging van 2019 (daar is die reserve ook voor bedoeld!) Rond de zomer van 2019 kan de raad dan maatregelen nemen zodat in 2020 evenwicht kan komen. Dit moet stap voor stap goed voorbereiden worden. Mensen komen eerst, geen wachtlijsten en dergelijke.' De feiten in 2019 Begin 2019 bij de eerste interne controle van de jaarcijfers 2018 blijkt dat de zorguitgaven voor 2018 veel meer gestegen zijn dan was verwacht. Het verschil tussen Rijksbijdrage en de echte zorgkosten voor WMO en jeugdzorg loopt op naar € 4,8 mln. Er volgt een onderzoek door gemeente zelf en door adviesbureau Twijnstra en Gudde. De gemeenteraad wordt direct ingelicht, open en transparant. Het college loopt niet weg voor de nieuwe werkelijkheid. Adviesbureau Twijnstra en Gudde geeft aan dat de gemeente een aantal ontwikkelingen eerder had moeten zien, maar meldt ook dat de ambtelijke organisatie de directie, college van burgemeester en wethouders daarover niet heeft ingelicht. Hierdoor was de raad ook niet op de hoogte van deze ontwikkeling. Voor het jaar 2019 betekent dit dat het tekort in de begroting voor de zorgkosten oploopt van € 2 mln naar € 4,5 mln. De reserve sociaal domein is eind 2018 verbruikt, en er moeten dus maatregelen komen voor 2019 en daarna. (totale tekort 2019 ca. € 4,8 mln) Koers CDA Hellendoorn:'Grote tegenvaller en teleurstelling heerst alom. Er is voor het extra geld wel zorg gegeven aan inwoners die dat nodig hadden. Goed dat de raad en de samenleving snel is ingelicht, niet om moeilijke zaken heen draaien!De interne werkwijze bij de gemeente moet sterk verbetert worden zodat er meer grip komt op de organisatie en de uitgaven van het Sociaal Domein.Betere informatie leidt op zichzelf niet tot verlaging van kosten. Kosten die worden gemaakt omdat mensen geholpen worden.Maar we kunnen er niet omheen dat het verschil tussen Rijksbijdrage en uitgaven zo groot is dat we al in 2019 aanpassingen moeten doen en niet meer kunnen wachten tot 2020. Uitgangspunt CDA blijft dat inwoners zorg krijgen die noodzakelijk is.' Voorstellen 2019 De eerste stap is nu dat we voor 2019 maatregelen moeten nemen om de begroting in evenwicht te brengen. De gemeenteraad stemt hierover op 9 april as. De voorstellen voor aanpassing van de begroting in 2019 om het tekort van € 4,8 mln op te lossen (tekort sociaal domein € 4,5 mln, overige posten € 0,3 mln) zijn: -Ca. € 2,7 mln wordt uit de financiële reserves van de gemeente gehaald o.a.: -€ 1,5 mln om dat verdiepte aanleg N35 richting Wierden niet doorgaat. -€ 0,8 mln uit de winsten op de grondexploitaties -Ca € 2,6 mln door minder geld uit te geven op allerlei verschillende beleidsonderdelen waarvan in de zorg ca € 1,7 mln. Voor de begroting 2020-2023 komen er voorstellen in mei/juni die de gemeenteraad in juli 2019 bespreekt Koers CDA Hellendoorn:'Door middelen uit de reserves te gebruiken kunnen we in 2019 de ombuigingen in de zorg beperken maar voor 2020 moeten we andere maatregelen nemenKostenbesparingen in het sociaal domein zijn best pijnlijk, vragen om een andere aanpak, maar de gemeente moet altijd zorg blijven leveren volgens de opdracht van de wet. De invulling daarvan kan wel anders worden dan tot nu toe.' Conclusie Duidelijk is dat de gemeente Hellendoorn in de zorg een aantal opgaven heeft. Maar wij zijn niet uniek in Nederland. Als meer gemeenten binnenkort hun jaarrekeningen presenteren zal blijken dat veel gemeenten niet uitkomen met de rijksbijdragen voor WMO en jeugdzorg. Ook hebben veel gemeenten moeite om een goede grip te krijgen op de ontwikkeling van kosten. Want: -Niet alleen gemeenten maar ook huisartsen verwijzen kinderen door naar de zorg, de rekeningen komen allemaal bij de gemeenten -In Nederland steeg het aantal kinderen in de jeugdzorg in 2018 met 10%, terwijl het kabinet dacht dat het minder zouden worden; -Organisaties die zorg verlenen sluiten nieuwe cao’s, extra loonstijging voor de medewerkers zijn extra kosten voor de gemeenten; - De eigen bijdrage voor zorg is door de rijksoverheid drastisch naar beneden bijgesteld. Koers CDA Hellendoorn:'Voor het CDA Hellendoorn is het duidelijk dat de gemeenten in Nederland waaronder Hellendoorn niet in staat zijn de alle zorgkosten te betalen uit de rijksbijdragen en dat zij ook niet onbeperkt eigen geld daaraan kunnen toevoegen.Het CDA Hellendoorn heeft het kabinet en de 2e Kamer daarom opgeroepen om de budgetten voor jeugdzorg en WMO te verhogen en dit zullen we blijven doen. Het CDA wil in onze gemeente de zorg die we moeten geven aan onze inwoners blijven geven!'

Onze Hellendoornse fractievoorzitter ...

GroenLinks GroenLinks Hellendoorn 17-03-2019 17:52

Onze Hellendoornse fractievoorzitter en tevens kandidaat voor de Statenverkiezingen, Anja ter Harmsel , heeft namens GroenLinks Overijssel het Regenboog-stembusakkoord ondertekend. 🏳️‍🌈💚 In dit akkoord hebben verschillende partijen al vóór de verkiezingen afspraken gemaakt over hoe de positie van LHBTI’ers in Overijssel kan worden verbeterd. Hiervoor wordt ook de samenwerking met gemeenten gezocht. Dikke duim voor dit initiatief!🍀👍

Aanstaande woensdag kunt u stemmen ...

VVD VVD Hellendoorn 16-03-2019 19:42

Aanstaande woensdag kunt u stemmen voor de Provinciale Staten en het waterschap. Kies 20 maart voor de doeners bij de VVD!😉 Op de (Provinciale Staten)lijst staan twee mensen uit onze gemeente: 3️⃣1️⃣. Maks Gennisse 3️⃣7️⃣. Winnie Müller

Minister Slob op bezoek

ChristenUnie ChristenUnie Hellendoorn 16-03-2019 16:55

https://hellendoorn.christenunie.nl/k/n6076/news/view/1272755/1117792/IMG-20190316-WA0003.jpgVandaag mochten wij, samen met Arie Slob, de basisscholen de Es en de Schaapskooi bezoeken.

Bij de Es kregen wij een presentatie van de projecten Tutoring en het groene schoolplein. Bij de Schaapskooi werden de goede doelen Beat Batten en Stichting Hartekind gepresenteerd door twee moeders en de leerlingen!

Arie was er onder de indruk en zei: 'Ik krijg energie van Hellendoorn!' een groter compliment kan onze mooie gemeente niet krijgen!

Als blijk van waardering werden er Waardevol-lintjes uitgedeeld aan de directie van de Es, de moeders die de goede doelen vertegenwoordigen en aan Roel de Jong voor zijn tomeloze inzet voor de ChristenUnie Hellendoorn!

https://hellendoorn.christenunie.nl/k/n6076/news/view/1272755/1117792/Bezoek aan de Schaapskooihttps://hellendoorn.christenunie.nl/k/n6076/news/view/1272755/1117792/Bezoek aan de Es

Minister Slob op bezoek bij basisscholen in Hellendoorn en Nijverdal

ChristenUnie ChristenUnie Hellendoorn 14-03-2019 17:43

https://hellendoorn.christenunie.nl/k/n6076/news/view/1272657/1117792/Arie Slob - Foto: Ruben TimmanZaterdag 16 maart brengt dhr. A. Slob, minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, op uitnodiging van de ChristenUnie een bezoek aan basisschool De Es in Hellendoorn en Basisschool De Schaapskooi in Nijverdal.

Dat het bezoek van de minister plaatsvindt bij deze 2 basisscholen is een bewuste keuze; De Es is geselecteerd om de projecten Het Groene Eiland en tutoring onder de aandacht van de minister te brengen. Het project Groene Eiland is een gezamenlijk project om de omgeving van de school zo groen en uitdagend mogelijk te maken. Aan dit project hebben leerkrachten, leerlingen en buurtbewoners gewerkt. De plannen zijn met name tot stand gekomen door ondersteuning vanuit gemeente en provincie. Het project tutoring is een initiatief om het beroepsbeeld van leerkracht basisonderwijs op een positieve manier in beeld te brengen. Leerlingen van Reggesteyn hebben een bijbaan als tutor op de basisschool en ondersteunen leerlingen in het leerproces. Bij het bezoek zal Arie Slob alle informatie krijgen over de twee projecten, waarbij ook leerlingen laten zien hoe het werkt. 

De Schaapskooi is geselecteerd om de actieweek die de school heeft. Bij dit bezoek zal Arie Slob alle informatie krijgen over de actieweek die op De Schaapskooi gaande is, waarbij leerlingen zelf laten zien welke creatieve projecten zij bedacht hebben om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Beat Batten en de Stichting Hartekind.

Het programma ziet er als volgt uit:10.00-10.45 uur               Basisschool De Es in Hellendoorn Noord Esweg 26, 7447 GB  Hellendoorn.13.15-14.00 uur               Basisschool De Schaapskooi Kuperserf 47, 7443 HC Nijverdal.

ChristenUnie Overijssel presenteert brede kandidatenlijst Provinciale Staten

ChristenUnie ChristenUnie Hellendoorn 12-03-2019 18:13

https://hellendoorn.christenunie.nl/k/n6076/news/view/1232449/1117792/_mg_2038De ChristenUnie in Overijssel presenteert een brede lijst met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen. Al eerder is bekend gemaakt dat Renate van der Velde uit Kampen lijsttrekker is voor de komende verkiezingen.

Zij is inmiddels bijna twee jaar betrokken bij de provinciale fractie en is daarvoor Gemeenteraadslid geweest. Zij wordt gevolgd door de huidige fractievoorzitter Jan Westert uit Ommen, die graag nog een periode als statenlid doorgaat maar geen rol als lijsttrekker wil vervullen. De huidige fractie is met veertiger Arjan Hof uit Enschede en Sybren Stelpstra uit Hardenberg stevig vertegenwoordigd. Stabiliteit en continuïteit in het politieke bestuur vindt het Overijsselse CU-bestuur belangrijk. Op de lijst komt Arie de Niet, oud-raadslid uit Deventer, op de vijfde plaats. Het bestuur ziet in hem een belangrijke kandidaat voor de toekomst in de fractie en hoopt dat hij de vijfde zetel voor de partij weet te veroveren.

Bij de eerste tien kandidaten komt de ChristenUnie met twee twintigers, Annika van de Belt (Zwolle) op zes en Bart Visser (Ommen) op acht. Margreeth Krommendijk uit Nijverdal staat op de lijst met een zevende plaats. Arie Paul van den Beukel uit Hengelo en Marthijn van de Wetering uit Zwolle maken de eerste tien compleet.

BoermanIn totaal telt de lijst van de ChristenUnie een lijst met 42 kandidaten breed verspreid over de provincie. Op plek 42 staat gedeputeerde Bert Boerman uit Kampen. Hij wil zijn werk als Overijsselse gedeputeerde graag in de komende periode voortzetten.

Breed over de provincieVan de 42 kandidaten op de lijst komen er 16 uit Twente, waarvan drie in de top tien. Alle Twentse steden zijn bovendien vertegenwoordigd. Het Vechtdal (Hardenberg, Ommen en Dalfsen) is met acht kandidaten ook stevig vertegenwoordigd op de lijst. Met Jan Westert en Sybren Stelpstra hebben er twee ook zitting in de huidige fractie.  Het ChristenUnie bestuur is ook blij met drie kandidaten uit de provinciehoofdstad Zwolle. Naast de lijsttrekker Renate van der Velde en de gedeputeerde Bert Boerman zorgt Kampen met Jan Willem Schutte voor drie kandidaten. Uit Deventer staat Arie de Niet hoog op de lijst. Hij krijgt steun van de Deventer fractievoorzitter Henrike Nijman. De kop van Overijssel levert zes kandidaten uit Steenwijk, Zwartewaterland en Staphorst, waarvan Marcel Scheringa en Alwin Mussche als jonge bestuurders in hun gemeente de opvallende gezichten zijn.

Het bestuur van de ChristenUnie Overijssel is blij met de breed over de provincie samengestelde lijst, die op 18 oktober zal worden voorgelegd aan de leden. De lijst is relatief jong en telt 16 vrouwelijke kandidaten, waaronder de lijsttrekker. Dat is een rijkdom waar het partijbestuur verguld mee is. Op 18 oktober zullen de leden van de ChristenUnie de lijst vaststellen.