Nieuws van politieke partijen in Helmond inzichtelijk

2600 documenten

Erik de Vries opnieuw gekozen als lijsttrekker SP Helmond

SP SP Helmond 23-09-2021 09:58

Op 22 september hebben de leden van de SP Erik de Vries (42) opnieuw verkozen als lijsttrekker voor de SP. Hij mag de partij vertegenwoordigen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

 

De Vries, woonachtig in de wijk Brouwhuis, is geen onbekende in de Helmondse politiek. Op dit moment is hij bezig met zijn tweede periode als wethouder met sociale zaken, armoedebestrijding, stedelijk beheer, groen, natuur en centrum in zijn portefeuille. Daarvoor was hij fractievoorzitter namens de SP in de gemeenteraad.

De Vries: ‘de afgelopen jaren zijn geen gemakkelijke jaren geweest. Iedereen heeft de gevolgen van corona ondervonden. Toch ben ik optimistisch: langzaam lijken we de acute gezondheidscrisis achter ons te kunnen laten.

Als we dan vooruit kijken, zie ik grote opgaven voor onze stad. Op sociaal vlak, waar we een tweedeling in de samenleving zien op het gebied van inkomen, gezondheid en kansen. Op het gebied van wonen met een stevig tekort aan betaalbare woningen. En ook het veranderend klimaat vraagt serieuze aandacht en actie.

Kortom, genoeg om ons de komende jaren in vast te bijten. Om de sociale koers zoals we die de afgelopen jaren hebben opgebouwd door te zetten is een stevige SP nodig. Ik ben enorm trots dat ik opnieuw het vertrouwen van de leden heb gekregen om hier samen met hen mee aan de slag te gaan!’

Algemene ledenvergadering

SP SP Helmond 19-09-2021 14:10

Woensdag 22 september houden we onze Algemene Ledenvergadering. Onze leden gaan dan, onder andere, in gesprek over het beginselprogramma van onze partij, Heel de Mens en het Helmondse verkiezingsprogramma voor de raadsverkiezingen in maart 2022.

Bent u lid en heeft u de uitnodiging gemist, neem even contact op. Stuur een mail naar helmond@sp.nl, of App of bel met Irma op 06 4560 2579

 

World CleanUp Day

SP SP Helmond 18-09-2021 11:24

Vandaag is het World Cleanup Day.

Wereldwijd verzamelen meer dan 20 miljoen mensen in 180 landen zwerfafval in hun wijk of buurt. Ook in Helmond wordt er ‘ingegrepen’!

Onze wethouder, Erik de Vries, overhandigt aan Elize der Kinderen, ondernemer in de Heistraat, een grijper en afvalring. Zo’n 25 ondernemers gaan meehelpen de buurt schoon te houden.

Hiermee is de actiedag in Helmond van start gegaan

.

VVD Kamerleden bezoeken Automotive Campus in Helmond

VVD VVD Helmond 17-09-2021 08:53

VVD Kamerleden Pim van Strien en Daan de Kort brachten afgelopen vrijdag 17 september een werkbezoek aan Lightyear en het Summa College, beide gelegen op de Automotive Campus in Helmond. Na het bezoek gingen ze in gesprek met wethouder Serge van de Brug en VVD raadslid Theo Manders.

https://helmond.vvd.nl/nieuws/45366/vvd-kamerleden-bezoeken-automotive-campus-in-helmond

De campus  gelegen in de Brainport Regio, is de nationale en internationale hotspot, ontmoetingsplek en een potentiële business locatie voor automotive bedrijven. De Automotive Campus biedt een aantrekkelijke omgeving voor leren en werken.

De Tweede Kamerleden waren onder de indruk van de intensieve samenwerking tussen het onderwijs, de overheid en de ondernemers.  

Serge van de Brug gaf aan dat die samenwerking onze regio helpt bij het sneller ontwikkelen van innovaties. 

Theo Manders de VVD lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, benadrukte dat de contacten met landelijke politici belangrijk zijn voor onze stad. ‘De lijnen met de Haagse politiek worden kort gehouden en het krachtige netwerk dat hierdoor ontstaat is voordelig voor de regio. Onze lokaal gewortelde VVD profileert zich niet voor niets met de leuze, ‘Lokaal, provinciaal en nationaal sterk’.

Na het bezoek werden afspraken gemaakt over de landelijke ondersteuning bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Stop Kernwapens!

SP SP Helmond 16-09-2021 12:32

De spanningen in de wereld nemen toe. Grote landen bereiden zich serieus voor op nucleaire herbewapening. De VS willen hun kernwapens in Nederland vervangen. Met de F-35 moet er volgend jaar een nieuwe bom in vliegbasis Volkel komen, als vervanging voor de F-16. Datzelfde gaat ook in België, Duitsland, Italië en Turkije gebeuren.

Dat moeten we voorkomen. Een nieuwe wapenwedloop is niet het antwoord. Een andere uitweg is mogelijk: één van dialoog en ontwapening in plaats van escalatie. Wij willen geen kernwapens in Nederland en geen kernwapens in Europa.

Op zaterdag 25 september organiseren onder andere de SP, PAX, WILPF en Niet in Mijn Naam een manifestatie tegen kernwapens bij Vliegbasis Volkel. De manifestatie begint om 11.00 uur. Naast toonaangevende sprekers als Jasper van Dijk en Krista van Velzen is er tevens de mogelijkheid om een rondje om de basis te fietsen met andere actievoerders.

Aanmelden voor de manifestatie kan via www.stopkernwapens.nl. Wil je een bijdrage leveren als vrijwilliger? Stuur dan een mailtje naar international@sp.nl

Bijlage: flyer

Coffeeshopbeleid Helmond: “Het duurt te lang”

D66 D66 Helmond 16-09-2021 02:04

Voorzitter, het coffeeshopbeleid. Laat ik beginnen met te zeggen: Het duurt te lang. Keer op keer op keer weer uitstel van een conclusie die vrij makkelijk te trekken is en wat nu ook weer in een rapport is gedaan. Er moeten in Helmond gewoon coffeeshops bijkomen.

Waarom zult u vragen, wat is nou precies het probleem? Het probleem is dat mensen altijd op zoek gaan naar een roesmiddel. En als er geen miswijn voorhanden is (alcohol is een harddrug) en we de veiligere alternatieven criminaliseren of ontmoedigen, dan zijn er in het illegale circuit nog legio minder veilige alternatieven. GHB, pillen en slagroomspuiten hebben allemaal al gezorgd voor dodelijke slachtoffers. De laatste niet vanwege obesitas overigens. Dat is dus wat er gebeurt als je als overheid de moralist uithangt. Het doel moet niet zijn om mensen uit alle macht roesmiddelen te onthouden, maar om zoveel mogelijk relatief veilige alternatieven te bieden, gekoppeld aan de juiste voorlichting en bewustwording. Er moet mij van het hart dat er regelmatig, ook hier in de raad, uiterst simplistisch en eendimensionaal over dit onderwerp wordt gesproken. Voorzitter, leden van de raad, het is niet zo zwart-wit.

Komen we op het tweede punt, namelijk het denormaliseren van softdrugsgebruik. Dit is absoluut niet strijdig met acceptatie en regulering van softdrugs. Als gemeente hebben we ons ook ingeschreven voor de proef met gereguleerde teelt om dezelfde reden. Het is al tijdenlang duidelijk dat de illegale teelt en handel heeft geleid tot een steeds verder oplopend THC gehalte bij doorgekweekte wiet en hashsoorten. Reguleren heeft alles te maken met het onder controle brengen van de handel en het gebruik van een roesmiddel en staat los van de wenselijkheid van het gebruik. Met meer coffeeshops komen er mogelijkheden om een coffeeshop tijdelijk te sluiten als deze zich niet aan afspraken houdt. Met meer coffeeshops heb je beter zicht op de probleemgebruikers en kun je kijken of je hen gericht kunt gaan begeleiden. Met meer coffeeshops kun je met de houders conventanten af gaan sluiten over voorlichting, maximale THC/CBD gehaltes en bijvoorbeeld een stoplichtsysteem analoog aan sigaretten (licht-middel-zwaar). Het signaal dat je afgeeft is dus juist dat je niet meer achterover leunt en de illegale handel zijn werk laat doen, maar dat je je actief gaat bemoeien met dit roesmiddel.

Wat betreft de vestigingscriteria vinden wij als D66 Helmond al tijden dat je daar pragmatisch mee om moet gaan. Je kunt ook met een coffeeshophouder afspraken maken over openingstijden en wie er wel en geen toegang hebben tot de shop. In het geval van een coffeeshop bestaat de voornaamste overlast uit parkeren. Het lijkt dan ook opportuun om ze in of vlakbij een winkelcentrum te vestigen. Als er wijken zijn waarbij zo’n coffeeshop bijdraagt aan de leefbaarheid of levendigheid van de wijk, dan staan wij als partij open voor de mogelijkheid. In het rapport wordt gesproken van een extra ruimte op papier voor vier extra coffeeshops. Wat ons betreft is dit een aantal om versneld naartoe te groeien.

Zoals het vierde punt ook al aangeeft zal er wat tijd overheen gaan voordat mensen overstappen van hun vertrouwde thuisdealer naar aankoop via een coffeeshop. We laten de inschatting of het wel of een extra coffeeshop wel of niet rendabel is graag aan degene die hem moet gaan exploiteren. Als wij het maximum op vijf zetten (de huidige plus de vier waarvoor ruimte is), dan melden de ondernemers zich vanzelf wel. Maar laten we vooral niet bang zijn dat er meer mensen verslaafd gaan raken aan een betrekkelijk veilig roesmiddel, vooral niet als we daar goede voorlichting en beleid tegenover zetten. Aan ons als raad de schone taak om dat eindelijk eens echt handen en voeten te geven en mensen op een zo veilig mogelijke manier hun ontspanning te laten vinden.

Tot zover.

Michiel van Geel

Dag van de onmisbaren

SP SP Helmond 14-09-2021 10:58

Afgelopen jaar is duidelijk geworden wie het land overeind houden. Zorgverleners, schoonmakers, vuilnisophalers, kinderopvangmedewerkers, chauffeurs, leerkrachten en vele andere 'cruciale beroepen'. Ze stonden aan de frontlinie van de pandemie, konden niet thuiswerken en liepen grote risico's. Ze zijn onmisbaar maar vaak ondergewaardeerd: bescheiden inkomens, grote onzekerheden en hoge werkdruk. 

 

Verandering is nodig en wel nu. Klappen is niet langer voldoende. Veel cao's lopen af en in Den Haag regeert de chaos. Daarom organiseert de FNV op zaterdag 25 september de Dag van de Onmisbaren.

 

25 september: Dag van de Onmisbaren 

Dan staan zorgverleners, schoonmakers, vuilnismannen, kinderopvangmedewerkers, chauffeurs, postbezorgers en vele anderen samen op voor meer respect en waardering. Ook hun klanten, patiënten, vrienden, familieleden en sympathisanten zijn van harte welkom.

Het zou fantastisch zijn als ook uit onze regio zoveel mogelijk mensen gestimuleerd of opgeroepen worden om mee te gaan. Onze partij stond en staat immers niet voor niets altijd schouder aan schouder met thuiszorgers, schoonmakers, vuilnismannen, (kinderopvang)juffen en meesters en vele anderen. 

 

Aanmelden (voor de gratis bus) of meer informatie via: www.fnv.nl/onmisbaren

Theo Manders wordt lijsttrekker!

VVD VVD Helmond 10-09-2021 02:21

Tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering van de Helmondse VVD werd Theo Manders gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Hij volgt hiermee Cor van der Burgt op die in 2017 de lijst van de VVD aanvoerde.

https://helmond.vvd.nl/nieuws/45284/theo-manders-wordt-lijsttrekker

Men kiest met Manders voor een enthousiaste en gedreven politicus met een groot politiek netwerk die al meer dan 15 jaar actief is voor zijn partij. Manders is getrouwd met Yvonne van Mierlo en heeft één dochter (Isabelle). Hij is momenteel naast docent op het Sint-Janslyceum ook raadslid in Helmond. In het verleden was hij o.a. bestuurslid en campagneleider voor de VVD.

Als zoon van hard werkende middenstanders is het liberalisme hem met de paplepel ingegoten. Manders ziet het lijsttrekkerschap als ‘een logische stap’ nadat hij de laatste jaren de VVD masterclasses en kadertraining had doorlopen.

De samenstelling van de volledige kandidatenlijst van de VVD volgt in het najaar. 

 

Veiligheid en saamhorigheid

VVD VVD Helmond 06-09-2021 04:19

Uit cijfers van de Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat 37% van de inwoners in Helmond zich wel eens onveilig voelt. Maar liefst 52% van de inwoners van Helmond ervaart veel hinder in de vorm van sociale overlast, fysieke verloedering en/of verkeersoverlast. Helmond scoort hiermee slechter dat vergelijkbare gemeentes. Dit heeft een grote impact op de leefbaarheid in wijken.

https://helmond.vvd.nl/nieuws/45237/veiligheid-en-saamhorigheid

Twee berichten

Ik moest aan deze cijfers denken tijdens mijn vakantie in Italië. Al scrollend door mijn telefoon viel mijn oog op een tweetal berichten. Het ene bericht was afkomstig van de WhatsAppgroep van de buurtpreventie. ‘Jonge mannen verplaatsen zich regelmatig verdacht langzaam rijdend op hun scooter door onze wijk en observeren nauwgezet de huizen’. Ondanks de maatregelen die ik jaren eerder genomen had (o.a. nieuw hang en sluitwerk en een beveiligingsinstallatie) bleef dit bericht en het ‘onveilige gevoel’ de gehele vakantie hangen.

Een tweede bericht was afkomstig van een 64-jarige inwoonster die al haar hele leven in de binnenstad woonde en reageerde op een facebookmelding betreffende overlast. ‘Vroeger was dit nog echt een volksbuurt waar de deuren openstonden en de mensen samenleefden, nu voelt niemand zich meer veilig, zit niemand meer buiten en is er geen binding meer met de buurt en de mensen.’

Inwoners zijn de oren en ogen in de wijk 

Hoewel de problematiek in elke wijk anders is zit in haar omschrijving van de problemen indirect een suggestie voor een meer samenhangende aanpak. De dame in kwestie suggereert namelijk terecht dat er werk gemaakt moet worden van meer saamhorigheid in de wijken. De politiek realiseert zich dat ook. Onze inwoners zijn de oren en ogen in de wijk en daarmee de eigenlijke sleutel tot meer veiligheid en een betere leefbaarheid ter plekke. Om de betrokkenheid van onze inwoners in stand te houden en verder uit te bouwen is het belangrijk dat zaken die hieraan bijdragen en ondersteunen goed zijn georganiseerd. Dit vraagt onder andere om vaste gezichten, korte lijnen en een meer zichtbare aanwezigheid van professionals op straat en in de wijken (denk hierbij aan buurtbeheerders, jongerenwerkers, stadsmariniers, boa’s en wijkagenten).

Wijkgerichte aanpak

Om de leefbaarheid te vergroten is het volgens de VVD Helmond noodzakelijk dat er naast innovatieve technische veiligheidsmaatregelen ook volop ingezet wordt op de wijkgerichte aanpak. Want alleen zo kun je, na een gedegen risicoanalyse de juiste acties ondernemen. Daarom heeft het college hiervoor bij de begroting 2021-2024 ook meer geld beschikbaar gesteld. Want Helmonders hebben het recht zich even veilig te voelen als inwoners van vergelijkbare gemeentes.

Theo MandersRaadslid VVD

P.S. Deze opinie verscheen ook op de weblog van Helmond. 

Vragen over mogelijke verkoop Automotive Campus

CDA CDA Helmond 20-08-2021 09:02

Opnieuw heeft onze fractie vragen gesteld aan het college.Dit keer over de mogelijke verkoop van de Helmondse automotivecampus. Dit komt vanwege de berichten in de krant dat de HTC-campus in Eindhoven voor een enorm hoog bedrag is verkocht aan investeerders. Eerder stond dit onderwerp op de agenda voor een commissievergadering maar is dat onderwerp op verzoek van het college van de agenda gehaald. Het CDA wil weten hoe het staat met de onderhandelingen voor verkoop. Wanneer de gemeenteraad op de hoogte gebracht gaat worden? Of de verkoop van HTC-Campus in Eindhoven mogelijk gevolgen heeft voor Helmond? Dan wil het CDA nog weten of voor de Helmondse situatie een zogenaamd anti-speculatiebeding is opgenomen. In de Eindhovense situatie heeft de investeerder (Marcel Boekhoorn) namelijk miljoenen verdiend. De ingediende vragen staan in onderstaande bijlage.