Nieuws van politieke partijen in IJsselstein inzichtelijk

1723 documenten

Sla geen gat in Nieuwegein!

SP SP VVD IJsselstein 16-09-2020 18:51

https://nieuwegein.sp.nl/blog/alle/martijn-stekelenburg/2020/09/sla-geen-gat-in-nieuwegein
Het college in Nieuwegein lijkt van plan om  Warmtebron toestemming te geven voor een warmtewinningsproject. Daarmee hoopt de gemeente een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. Warmtebron wil warm water van 2,5 km diepte omhoog pompen. Daarvoor moet een gat geboord worden. Dit is niet zonder risico's. Daarom heet het een proefboring. De bodem onder onze voeten is echter een kwetsbare stapeling van verschillende lagen, waarover we heel weinig weten. Met mooie plaatjes in rapporten wordt gedaan alsof we wel heel precies weten waar onze stad op gebouwd is. Behalve dat we weten dat we weinig weten, stelt de weinige informatie die er wel is, ons geheel niet gerust.

Minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken (EZK) moet vervanging zoeken voor de aardgasinkomsten uit Groningen. Ja, dit is ook de minister die Groningen laat zakken en beven. En hen al jarenlang laat stikken in de schade. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Nieuwegein aanstaande december akkoord gaat met de locatiekeuze voor de boring. Daarna is er geen weg meer terug. Het college van Burgemeester & Wethouders is er alles aan gelegen om deze fase door de raad te krijgen.

Na het besluit om met de locatie van de boring akkoord te gaan liggen alle volgende beslissingen bij EZK. En er zijn meer dan voldoende ervaringen met EZK die totaal geen boodschap heeft aan de belangen van inwoners. De kans is erg groot dat 'economische' belangen zwaarder zullen wegen dan de risico's voor onze inwoners. Wij moeten ons zeker niet laten geruststellen door de mogelijkheid om bij EZK na dit besluit nog zienswijzen in te dienen.

Door het boren van een gat tot 2,5 km diep wordt de bodem ernstig verstoord. Door het prikken van gaten komt er een verbinding tussen lagen met aanzienlijke drukverschillen. In theorie zijn daar allemaal oplossingen voor, maar in de praktijk gaat dat afdichten mis. Vervolgens wonen wij in de buurt van een uitloper van de Peelrandbreuk. In 1992 vond de laatste beving plaats die hier ook voelbaar was. Niemand kan garanderen dat de boring geen nieuwe bevingen kan veroorzaken.

Tevens is de doorlatendheid van de laag waarin warm water gevonden moet worden niet doorlatend genoeg. Gevolg is dat men de winning alleen rendabel kan maken door te fracken. Met fracken wordt de bodem met chemicaliën opengebroken. Ook dit heeft op vele plaatsen in de wereld tot bevingen en bodemverontreiniging geleidt.

Wanneer er door deze industriële activiteiten in de woonomgeving schade aan de woningen ontstaat moeten woningeigenaren zelf aantonen dat dat door de warmtewinning komt. U staat dan als de Groningers tegenover de NAM. Of de Vroomshopers tegenover de Provincie Overijssel. Machteloos, omdat u niet op kunt tegen de diepe zakken van de overheid om met gemanipuleerde onderzoeken uw ongelijk te bewijzen.

Het is nu tijd om hiertegen op te staan. Er is een Bewonersgroep Aardwarmte Nieuwegein die handtekeningen en reacties verzameld. Teken op http://www.ban-groep.nl/. En verspreid deze boodschap via alle beschikbare kanalen.

Naast het boorgat is er een aanzienlijk risico dat er een groot gat in de beurs van onze inwoners geslagen gaat worden en dat zal ook gevolgen hebben voor de financiën van Nieuwegein. Daarom "Sla geen gat in Nieuwegein!"

Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein vraagt aandacht voor petitie

SP SP IJsselstein 16-09-2020 11:10

https://nieuwegein.sp.nl/nieuws/2020/09/bewonerscollectief-aardwarmte-nieuwegein-vraagt-aandacht-voor-petitie

Het Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein (BAN) is erg bezorgd over de voorgenomen proefboringen voor aardwarmte in Nieuwegein. In aanloop naar een raadsbesluit einde van dit jaar, is een petitie gestart om deze boringen tegen te gaan. Op dit moment bestaan er nog veel te veel onduidelijkheden over de risico's. Het bewonerscollectief eist de juiste waarborgen voordat overgegaan wordt over deze experimenten.

Wat de SP betreft kunnen er nu geen proefboringen plaatsvinden. Raadslid Frank van den Heuvel verwoordt het als volgt: Er is nog te weinig bekend over de risico's. Daarnaast zijn er te weinig maatregelen getroffen om de schade aan huizen te vergoeden. Voordat wij uberhaupt zouden openstaan voor boringen zou dat eerst geregeld moeten zijn naast een aantal andere voorwaarden'. 

De BAN is voornemens zo veel mogelijk handtekeningen op te halen en hiermee de politiek wakker te schudden. U kunt de petitie ondertekenen door op deze link te klikken. Hier vindt u de website van het bewonerscollectief: www.ban-groep.nl

ChristenUnie Nieuwegein en IJsselstein organiseert Proeflokaal

ChristenUnie ChristenUnie IJsselstein 12-09-2020 09:50

https://ijsselstein.christenunie.nl/k/n6085/news/view/1319167/50706/proeflokaal.jpg

Hoe weet je of iets smaakt? Juist, door te  proeven! Daarom organiseert de ChristenUnieNieuwegein en IJsselstein in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een Proeflokaal. Dit is een kort traject waarin je vrijblijvend kennis kan maken met de politiek in onze gemeente. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen en hoe komen besluiten tot stand? En ook: wat betekent het om raadslid te zijn?

Wat houdt het Proeflokaal in?

We gaan in op de lokale politieke situatie en als deelnemer ga je zelf aan de slag met een agendapunt van de raad. Je trekt hierin samen op met de ChristenUniefractie.Bij de afsluiting van deze cursus kan je een duidelijk antwoord geven op de vraag of je politiek actief willen worden.

Voor wie?

Heb je een warm hart voor onze samenleving en past de ChristenUnie bij jou? Doe dan mee en kom proeven! Deelname is gratis en er zitten geen verplichtingen aan vast. Je hoeft ook geen specifieke voorkennis te hebben of lid te zijn van de ChristenUnie. Iedereen is dus welkom. Neem contact op met Maarten Neelis, bestuurssecretaris te bereiken via secretarisNIJ@nieuwegein.christenunie.nl.

 

Programma en data

7 oktober (avond) Startbijeenkomst.

Informatie over de gemeenteraad en de fractie Voorbereiden agendapunt voor de gemeenteraadsvergadering

5 november (avond)

Bezoeken Raadsvergadering Bezoeken van vergadering van de raadsvergadering van je eigen gemeente (Nieuwegein of IJsselstein)

16 november (avond)

Evalueren raadsvergadering en vervolgacties

14 december (avond)

Afsluiting en persoonlijke ambities

VVD IJsselstein stelt vragen over aanhoudende overlast in IJsselveld-Oost

VVD VVD IJsselstein 28-08-2020 02:58

https://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/40538/vvd-ijsselstein-stelt-vragen-over-aanhoudende-overlast-in-ijsselveld-oost

© Funda

Art. 35 vragen. VVD – Groepsoverlast IJsselstein

28 augustus 2020

 

Geacht college,

In het Zenderstreeknieuws van 26 augustus is te lezen dat de bewoners van IJsselveld-Oost de groepsoverlast in de wijk zat zijn. Ze hebben een noodkreet gestuurd met 150 handtekeningen naar de gemeente. Ook de VVD is de groepsoverlast door jongeren in IJsselstein spuugzat. Voor dit tuig is er geen plaats!

De IJsselsteinse VVD-fractie heeft de volgende vragen;

 

Deelt het college het uitgangspunt (net zoals de VVD) dat IJsselsteiners zich altijd veilig moeten kunnen voelen in eigen buurt en huis.Wat is de reactie van het college op het betreffende artikel?Hoe lang is het college al op de hoogte van de problematiek omtrent de in het artikel genoemde overlast (o.a. geluidsoverlast, grove intimidatie, vandalisme en drugsoverlast)?Hoe verhoudt zich dit tot de aanpak van het huidige beleid IJsselveld Oost (straatcoaches, ouders op les enz.) en wijkgericht werken?Zijn er sinds de noodkreet van de bewoners al extra zichtbare maatregelen genomen om de overlast van de groepen jongeren tegen te gaan? Hebben deze maatregelen al het gewenste effect? Zijn er al aanhoudingen verricht? In welke wijken of stadsparken in IJsselstein zijn er in 2020 nog meer vergelijkbare incidenten geweest met betrekking tot groepsoverlast?Wat kunnen wij als gemeenteraad doen om het college maximaal te ondersteunen in de strijd tegen de groepsoverlast van jongeren in IJsselstein? 

Eveline Schell (42) IJsselsteinse kandidaat-wethouder voor de VVD

VVD VVD IJsselstein 21-08-2020 01:00

Eveline Schell (42) wordt door de IJsselsteinse VVD fractie op donderdag 1 oktober, tijdens de raadsvergadering, voorgedragen als nieuwe wethouder van het Sociaal Domein. Ze is daarmee de beoogde opvolger van Bernd Roks, die op 17 september wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Halderberge.

https://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/40481/eveline-schell-42-ijsselsteinse-kandidaat-wethouder-voor-de-vvd

Eveline Schell: ‘’Ik kijk er naar uit om me in te zetten als bestuurder van onze mooie stad. Hoewel ik geboren ben in Venlo en heb gestudeerd en gewoond in Utrecht voel ik mij hier in IJsselstein al 7 jaar echt thuis. Onze kinderen gaan hier naar school, sporten bij verschillende IJsselsteinse sportclubs en zijn gek op de IJVO-week. Mijn man heeft hier sinds 2009 een eigen fysiotherapiepraktijk. Ik voel mij vereerd dat ik door de VVD-fractie gevraagd ben als wethouder Sociaal Domein. De huidige bestuursperiode is al ruim twee jaar onderweg, wat betekent dat ik op een rijdende trein stap. Daar ben ik me van bewust. Maar ik stap wel bewust nu naar voren om de resterende 2 jaar met de inwoners, gemeenteraad en het maatschappelijk middenveld samen stappen te gaan zetten in onder andere werk & inkomen, participatie en jeugdzorg. Samen zullen we alle zeilen bij moeten zetten zodat IJsselstein zo goed mogelijk door de coronacrisis komt.’’

Fractievoorzitter Bas van der Horst: ‘’Wij zijn enorm blij en dankbaar dat Eveline het college van B&W in IJsselstein komt versterken. Eveline heeft ervaring binnen het Sociaal Domein, is vakkundig en heeft een sterk empathisch vermogen. Ze kan daardoor mensen met elkaar verbinden om tot goede besluiten te komen. Dat is in deze onzekere tijden belangrijk.’’

Eveline is afgestudeerd aan de Pabo en aan de Universiteit in Orthopedagogiek. Van 2006 tot en met 2011 is zij gemeenteraadslid geweest voor de VVD in Utrecht. Daarbij was ze o.a. woordvoerder op sociale zaken, WMO, jeugdzorg, sport en cultuur. Als nevenfunctie is ze van 2015 tot en met 2019 voorzitter geweest van Stichting Leergeld in Utrecht. Ze is nu werkzaam bij Samenwerkingsverband primair onderwijs in Utrecht. Sinds 2013 woont Eveline met haar gezin in IJsselstein. 

CDA en VVD Zuid-Holland willen een oplossing voor de files in de spits bij Lammenschans

CDA CDA IJsselstein 29-07-2020 10:32

De gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden hebben unaniem besloten om de wethouders - in samenwerking met de provincie Zuid-Holland - met een oplossing te laten komen voor het enorme fileprobleem tijdens de spits. Het CDA en de VVD van Zuid-Holland steunen dit besluit en willen dat er een voorstel ligt wanneer beide gemeenten bij de provincie aankloppen. Het sluiten van de bruggen tijdens de spits moet wat het CDA en VVD betreft als oplossing worden meegenomen. “De CO2-reductie die we behalen door vrachtvervoer over water te stimuleren wordt tenietgedaan door de enorme uitstoot van CO2 door honderden auto’s die ruim een half uur staan te ronken voor de provinciale bruggen in Leiden,” aldus CDA-Statenlid Moniek van Sandick. “Niet voor niets meldde TomTom begin 2020 dat hier het grootste fileprobleem van Nederland ligt. Waarom kan er tijdens de spits geen rekening kan worden gehouden met werkend Leiden, Voorschoten en Leiderdorp?” Daarnaast baart het uitstel van de aanleg van de nieuwe Lammebrug en de verbreding van de Europaweg (N206) en de daarmee voortdurende onveilige verkeerssituatie de partijen zorgen. Hierover zijn door het CDA al vragen gesteld in de Leidse gemeenteraad. Volgens Van Sandick is er bij het Lammenschansplein sprake van een gestapelde problematiek. “Zeker hier ervaren bewoners van Leiden en Voorschoten dagelijks problemen, laat staan wanneer het woon-werk verkeer straks weer naar het niveau gaat van voor de crisis. De Lammebrug dicht houden in de spits zou al een eerste goede stap zijn naar een oplossing.” Daarnaast zijn volgens het CDA-Statenlid het dicht houden van de Caesar fietsbrug (voor schoolgaande kinderen en hun ouders) de Wilhelminabrug, Zijlbrug en de Leiderdorpsebrug een goede tweede. De lokale en provinciale partijen van CDA en VVD hebben nu de handen ineengeslagen om de files te reduceren en de veiligheid te stimuleren. De Zuid-Hollandse fracties van beide partijen hebben daarom aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de files en de nodige maatregelen te nemen om zowel de enorme verkeershinder te beperken en de onveilige verkeerssituatie tegen te gaan.

5 September: Kom in actie voor de zorg!

SP SP D66 ChristenUnie PvdA VVD CDA IJsselstein 17-07-2020 21:12

Het is tijd voor actie. Actie voor de zorg. Want onze zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus. De coronacrisis heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk goede zorg is. Ook zijn er de  komende tijd veel meer mensen nodig die in de zorg willen werken zodat goede zorg voor iedereen gegarandeerd kan blijven en de werkdruk omlaag kan. Zorgverleners verdienen meer waardering: een beter salaris en meer zeggenschap over hun werk.

 

 

Maar ondanks verschillende stemmingen in de Tweede Kamer over ons voorstel samen met de PvdA voor meer structurele waardering voor zorgverleners, blijven de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dit blokkeren. Zo gaan we van klappen vóór de zorg naar een klap in het gezicht van de zorg. Dat laten we niet gebeuren, onze zorgverleners verdienen beter!

Daarom komen we op zaterdag 5 september in actie. Dan begint het nieuwe politieke jaar en staat Prinsjesdag voor de deur. Dan is het moment om wat te veranderen en zorgverleners structureel beter te waarderen. We roepen iedereen op om mee te doen en de handen ineen te slaan voor de zorg. Hoe de actiedag er precies uit gaan zien gaan we komende tijd verder uitwerken met iedereen die mee wil doen. Maar zet de datum vast in je agenda en meld je aan! We houden je dan op de hoogte van de tijd en locatie.

Sluit je aan!

 

 

 

Vóór een structurele oplossing van het woningtekort

ChristenUnie ChristenUnie PvdA IJsselstein 14-07-2020 08:44

https://ijsselstein.christenunie.nl/k/n6085/news/view/1317939/50706/Wonen

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we werken aan oplossing voor het woningtekort in IJsselstein. Hoe kan het dat we dan toch tegen een plan van de PvdA stemden om 150 tijdelijke woningen in IJsselstein te realiseren? Omdat het plan een makkelijke snelle oplossing lijkt, maar een risico vormt voor een structurele oplossing: we moeten de schaarse tijd en middelen die we hebben inzetten voor permanente woningbouw. Daar hebben we onze handen al vol genoeg aan. Zijn we daarom altijd tegen tijdelijke woningen? Nee: we zijn voor tijdelijke woningen die je kunt gebruiken als bijvoorbeeld Provides de bestaande huurwoningen gaat verbouwen om ze energiezuinig te maken. Daar is al ruimte voor. En we zijn voor extra ondersteuning vanuit de provincie (zoals in Zuid-Holland de zogenaamde vliegende brigade) om onze ambtenaren te helpen bij het zo snel mogelijk neer zetten van nieuwe huizen: permanent waar het kan; tijdelijk alleen waar het aantoonbaar helpt om de woningnood structureel op te lossen.

Tijdelijk is niet snel en kort

Het neerzetten van tijdelijke woningen gaat sneller dan permanente woningen, maar kost nog steeds tijd en inzet. Het plan van de PvdA riep het college op om 3 plekken aan te wijzen voor 150 woningen. Dat moeten bij voorkeur plekken zijn waar je op korte termijn geen permanente woningen wilt of kunt bouwen, want anders staan de tijdelijke daar in de weg. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het Groene Balkon of het Lange Land of het IJVO-terrein. Daar moet je wel een omgevingsvergunning voor aanvragen. Inwoners mogen dan natuurlijk inspreken wat ze wel en niet willen en bezwaar aantekenen. Zo’n procedure kan snel gaan als er geen bezwaar is. Waar dat wel het geval is kan het gerust 2 jaar duren. Tijdelijke woningen zet je dus niet even snel neer. En ze blijven een tijdje staan: 10-15 jaar. Ook voor tijdelijke woningen moet je infrastructuur aanleggen: wegen, stoepen, riolering, elektriciteit, verlichting, parkeerplekken. Dat vraagt om inzet van ambtenaren. Die zet de ChristenUnie liever in voor een structurele oplossing.

Woningnood hoog

Want de woningnood is hoog. Niet alleen in IJsselstein, maar in heel de regio. De huizen worden steeds duurder. De kans dat jongeren een woning kunnen kopen of huren is heel klein. Ouderen die kleiner willen gaan wonen, kunnen die stap niet langer betalen. En dat is een probleem: we lopen vast en IJsselstein krimpt. Daardoor kun je voorzieningen (scholen, winkels, enzovoort) minder makkelijk op peil houden.

Vorige colleges lang weinig gedaan

Er zijn verschillende oorzaken: zowel landelijk, als provinciaal als lokaal. Landelijk is er te weinig sturing op volkshuisvesting en een tekort aan sociale huurwoningen. Door de crisis van 2008 is veel kennis en expertise vertrokken: zowel bij de gemeente als bij de bouw zelf. Daardoor duurt alles langer. De provincie Utrecht is bovendien streng: IJsselstein mag niet buiten de rode contouren bouwen. Daar kun je verandering in brengen, maar daar moet je je best voor doen. En dat is niet gebeurd. Lokaal hebben de vorige coalities in IJsselstein weinig gedaan om meer ruimte te krijgen van de provincie. Ze wilden niet grootschalig bouwen. Na Zenderpark vonden ze het wel genoeg. En door de ontvlechting met Montfoort en politiek gedoe keerde het bestuur van IJsselstein naar binnen.

Inmiddels is er een andere wind gaan waaien. Alle partijen hebben vorig jaar de woonvisie ondersteund: om IJsselstein vitaal te houden moeten er 2500 woningen bij. We moeten van de provincie eerst alle mogelijkheden binnen de stad hebben benut: denk dan aan de Randdijk, het Podium of het terrein rond De Baanbreker. De inschatting is dat dit ongeveer 800 woningen binnen de stad kan opleveren. De rest moet buiten de stad. Daarom ligt er ook een ruwe schets voor woningbouw aan de Zuidkant van IJsselstein waar een goede aansluiting met de rijksweg mogelijk is. Met die schets gaat de wethouder met zijn ambtenaren naar de provincie om daar te laten zien dat het voor IJsselstein hard nodig is dat er woningen komen en we het voor elkaar te krijgen dat het mag. Het kost veel tijd en inzet om dat voor elkaar te krijgen. Tijd die we niet ook nog willen moeten inzetten voor tijdelijke woningen.

Vliegende brigade

We hebben dus eigenlijk handen en geld te kort. De ChristenUnie is dan ook voor dat we kijken of we bij de provincie extra ondersteuning kunnen krijgen. In Zuid-Holland kennen ze de vliegende brigade: gemeente en provincie werken samen om bouwplannen sneller te realiseren. Snel, gericht en met maatwerk helpt de vliegende brigade concrete knelpunten op te lossen. Als dan blijkt dat meer tijdelijke woningen helpen om de woningnood structureel op te lossen en permanente woningbouw niet in de weg zitten, zijn wij voor.