Nieuws van politieke partijen in Katwijk inzichtelijk

2239 documenten

[UPDATE] Grote verbazing VVD om sluiting tunneltje

VVD VVD Katwijk 22-03-2023 08:21

https://katwijk.vvd.nl/nieuws/52474/update-grote-verbazing-vvd-om-sluiting-tunneltje

Het tunneltje Duinviool bij de Zanderij gaat dicht voor autoverkeer, en wel al in de komende maanden. Dat blijkt uit een brief van het gemeentebestuur. De VVD heeft hier met grote verbazing kennis van genomen, omdat in december nog een motie van CDA, VVD en DURF werd aangenomen om het tunneltje langer open te houden. In de brief wordt erop gewezen dat de ombouw van het tunneltje snel nodig is voor de aanleg van de busbaan. Deze wordt waarschijnlijk echter pas in 2025 in gebruik genomen. Ook zou het financieel aantrekkelijk zijn de ombouw nu al te laten plaatsvinden, zonder dat dit in de brief verder wordt onderbouwd.De VVD was, is én blijft tegen de sluiting van het tunneltje. Liefst 70% van de omwonenden is vóór openhouden van het tunneltje voor autoverkeer, blijkt uit een recent en representatief onderzoek. Bovendien was de recente motie van de meerderheid van de gemeenteraad glashelder. We zullen ons beraden wat we nog kunnen doen om het tunneltje alsnog langer open te houden voor autoverkeer. De houding van het college in dezen stelt de VVD zeer teleur.Update 22 maart: Inmiddels hebben we het college gevraagd wanneer de tunnel precies zal sluiten. Op basis van deze reactie bepalen we onze vervolgstappen.

Grote verbazing VVD om sluiting tunneltje

VVD VVD Katwijk 19-03-2023 00:21

https://katwijk.vvd.nl/nieuws/52474/grote-verbazing-vvd-om-sluiting-tunneltje

Het tunneltje Duinviool bij de Zanderij gaat dicht voor autoverkeer, en wel al in de komende maanden. Dat blijkt uit een brief van het gemeentebestuur. De VVD heeft hier met grote verbazing kennis van genomen, omdat in december nog een motie van CDA, VVD en DURF werd aangenomen om het tunneltje langer open te houden. In de brief wordt erop gewezen dat de ombouw van het tunneltje snel nodig is voor de aanleg van de busbaan. Deze wordt waarschijnlijk echter pas in 2025 in gebruik genomen. Ook zou het financieel aantrekkelijk zijn de ombouw nu al te laten plaatsvinden, zonder dat dit in de brief verder wordt onderbouwd.De VVD was, is én blijft tegen de sluiting van het tunneltje. Liefst 70% van de omwonenden is vóór openhouden van het tunneltje voor autoverkeer, blijkt uit een recent en representatief onderzoek. Bovendien was de recente motie van de meerderheid van de gemeenteraad glashelder. We zullen ons beraden wat we nog kunnen doen om het tunneltje alsnog langer open te houden voor autoverkeer. De houding van het college in dezen stelt de VVD zeer teleur.

'Katwijk faalt met nieuwbouw woningen'

VVD VVD Katwijk 17-03-2023 08:02

https://katwijk.vvd.nl/nieuws/52412/katwijk-faalt-met-nieuwbouw-woningen

Jarenlang overschatting van het aantal nieuwbouwwoningen, en beduidend minder woningbouw dan in de regio: deze cijfers zijn voor de lokale VVD aanleiding voor politieke vragen aan het gemeentebestuur, die samen met het CDA zijn gesteld. “We verwachten dat hier werk van wordt gemaakt.”De woningnood in Katwijk is, net als veel andere gemeenten, hoog. Binnen de regio geldt Katwijk als een van de krapste woningmarkten. Hoewel de woningprijzen de afgelopen maanden wat zijn gedaald, zal de behoefte aan nieuwe woningen ook de komende jaren groot blijven.We maken ons grote zorgen over de structurele overschatting van de nieuwbouw van woningen in de gemeente. Uit een inventarisatie van de partij blijkt dat er al jarenlang meer nieuwbouw verwacht wordt dan er daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het gaat om honderden huizen per jaar minder dan verwacht, met sterk negatieve uitschieters in 2018 (-1.525) en 2019 (-1.361) t.o.v. de verwachting vier jaar eerder. De VVD hoort graag van het college waarom de verwachtingen zo sterk afwijken van de realisatie.Ook cijfers t.o.v. regio lagerFractievoorzitter Lennart van der Plas: “De coalitieafspraken op het gebied van woningbouw zijn niet bijster indrukwekkend. De ambitie is om de komende periode 1.000 woningen te bouwen in Katwijk. Maar als je kijkt naar de realisatiecijfers in de voorgaande jaren, mag je het bijna een knappe prestatie noemen als dit daadwerkelijk wordt gehaald.”“Nieuwbouw in onze gemeente is keihard nodig, zo vinden bijna alle politieke partijen al jaren. We verwachten dan ook dat hier werk van wordt gemaakt. Nee, de cijfers nu stemmen ons niet erg optimistisch. Met politieke vragen proberen we meer beweging te brengen in dit dossier én te komen tot realistischere verwachtingen in de toekomst.”Daarnaast zien we dat de bouwcijfers in Katwijk beduidend lager zijn dan de regio. In vergelijking met gemeenten van vergelijkbare grootte, zijn in Katwijk ruimschoots het minste aantal nieuwe woningen gebouwd. We vragen ons af hoe dit kan, en hoe het gemeentebestuur ervoor gaat zorgen dat deze cijfers verbeteren.Alle politieke vragen zijn te vinden via de bijlage hieronder.

Twee Katwijkse kandidaten verkiezingen

VVD VVD Katwijk 14-03-2023 10:21

https://katwijk.vvd.nl/nieuws/52386/twee-katwijkse-kandidaten-verkiezingen

Morgen zijn de Provinciale- en Waterschapsverkiezingen. Natuurlijk is ons advies om op de VVD te stemmen! We hebben deze keer ook twee eigen, écht Katwijkse kandidaten: Bastiaan Zuyderduyn, #40 Provinciale Staten en Leendert Hoek, #14 Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij vertellen over hun motivatie om mee te doen als kandidaat.Bastiaan: "De provincie gaat over veel zaken waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de N206, die binnenkort verbreed wordt opgeleverd. Ook heeft de provincie een belangrijke rol bij nieuwe woningbouw, zoals op Valkenhorst. Én dankzij de provincie maken we het vroegere eindpunt van het Romeinse Rijk, de Limes, binnenkort meer zichtbaar. Om onze gemeente een stem te blijven geven in Zuid-Holland, ben ik kandidaat namens de VVD."Leendert: "Als Nederland zijn we op het gebied van water toonaangevend. Als kind van een zeeman, wonend aan de kust, weet ik hoe belangrijk het is de zee buiten het laag gelegen land te houden. De strijd tegen het water zal in de komende jaren voor ons land en onze regio steeds meer uitdagingen met zich mee gaan brengen. Daarom heb ik me vol overtuiging als kandidaat aangemeld voor deze verkiezing."

Schoonmaakactie met CDA Katwijk in centrum Rijnsburg op 18 maart

CDA CDA Katwijk 12-03-2023 21:12

Op 18 maart is het de 21e Landelijke Opschoondag. Team CDA Katwijk grijpt dit moment aan om op deze zaterdag letterlijk de handen uit de mouwen te steken en straten, perken, pleintjes en water in/om het centrum van Rijnsburg zwerfafvalvrij te maken. Op 18 maart tussen 10.00 en 12.00 uur verdwijnen rondzwervende blikjes, plastic, snoeppapiertjes, peuken én meer in de afvalzakken van de ‘groene-jassen-brigade’ van CDA Katwijk. En natuurlijk is er ook volop gelegenheid voor een praatje met iedereen die dat wil! Elke maand in een andere wijk Behalve op 18 maart in centrum Rijnsburg is team CDA Katwijk voortaan elke maand in een andere wijk in de gemeente te vinden: mét grijpers en afvalzakken voor een schoonmaakactie. De schoonmaakacties van team CDA Katwijk zijn op: zaterdag 18 maart 10.00 - 12.00 uur in centrum Rijnsburg zaterdag 22 april 10.00 - 12.00 uur in Valkenburg zaterdag 27 mei 10.00 - 12.00 uur rond het Bosplein in Katwijk zaterdag 17 juni 10.00 - 12.00 uur in Katwijk a/d Rijn Zwerfafval op straat is een grote ergernis voor velen. Altijd tijd voor een praatje Als een wijk of buurt wordt ‘opgeschoond’ is dat een mooie gelegenheid voor inwoners om een praatje te maken met de (burger)raadsleden, aandacht te vragen voor iets, zorgen te delen of ideeën mee te geven. Want dát is waar de CDA-fractie bekend om staat: uit het gemeentehuis gaan, dichtbij mensen zijn, écht luisteren en weten wat er speelt bij inwoners, verenigingen en in de wijken. Meedoen kan altijd! Zwerfafval op straat is een grote ergernis voor velen. Dan is het goed zelf initiatief te nemen en aan de slag te gaan. Iedereen is van harte welkom om mee te doen met zo’n schoonmaakactie in de wijk. Want samen kunnen we veel en in een schone omgeving voelen mensen zich gelukkiger en veiliger. Dus: pak je grijper, handschoenen en afvalzak en doe een uurtje mee. Kinderen vinden het ook vaak leuk om hun eigen buurt schoon te maken. Ook na de zomer gaat CDA Katwijk door met de schoonmaakacties + praatmomenten op straat. Heb je een suggestie voor een opruimlocatie of wil je in gesprek met de fractie? Mail dan naarfractie@cdakatwijk.nlen we komen in actie.

Regiogemeenten, kom afspraken over betaalbaar bouwen na!

CDA CDA Katwijk 12-03-2023 21:04

Aanstaande donderdag besluit de gemeenteraad over de regionale woonagenda. Met alle 13 regiogemeenten in Holland Rijnland worden afspraken gemaakt over het woonbeleid voor de komende jaren. Het CDA wil de woonplannen op drie punten flink aanscherpen. Afspraak is afspraak Het voornemen is om meer sociale en betaalbare woningen te realiseren in de regio, in totaal 65%. De afgelopen jaren hebben we echter gezien dat lang niet alle (buur)gemeenten zich aan dit soort afspraken houden. Woordvoerder Barend Tensen: “Een ketting is zo sterk is als de zwakste schakel. De woningnood gaat over gemeentegrenzen heen, daarom is het superbelangrijk dat iedereen meedoet.” Het CDA dringt er daarom op aan dat alle regiogemeenten deze afspraken in hun beleidsdocumenten opnemen en elkaar erop aanspreken wanneer ze niet worden nagekomen. Tensen: "Dit is een onhoudbare situatie" Aandacht voor starters In de woonagenda is er veel aandacht voor spoedzoekers. Dan gaat het meestal over woningzoekenden die door uitzonderlijke situaties per direct op zoek zijn naar onderdak. Het CDA vindt dat er ook met starters – inwoners die voor het eerst een huis kopen of huren – meer rekening gehouden moet worden. Tensen: “Huurprijzen in de particuliere sector rijzen de pan uit, doorstroming neemt af en de wachtlijsten nemen toe. Dit is een onhoudbare situatie.” Flexibele woonvormen Sneller realiseren van tijdelijke woningen, bijvoorbeeld op grond waar de komende jaren toch nog niet gebouwd gaat worden, ziet het CDA als een creatieve manier om de druk op de woningmarkt te verlichten. Tegelijkertijd zien we dat een prachtig project als de Kleine Duinvallei in Katwijk aan den Rijn, waar 83 woonstudio’s zouden komen, na een sterk begin toch weer hapert. Omdat de tijdelijkheid voor ontwikkelaars een financieel probleem vormt stelt het CDA voor om in regioverband samen te werken om opvolglocaties, bijvoorbeeld in een buurgemeente, te vinden: een zogenaamde regiocarrousel. *Inmiddels is bekend dat de amendementen over starters en tijdelijke woningen zijn aangenomen. Het amendement over het nakomen van regioafspraken helaas niet.

Minister Yeşilgöz-Zegerius bezoekt Katwijk

VVD VVD Katwijk 08-03-2023 04:35

https://katwijk.vvd.nl/nieuws/52292/minister-yesilgoz-zegerius-bezoekt-katwijk

Vanmiddag bezocht niemand minder dan minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) onze gemeente. Na een gesprek met de boa's op het gemeentehuis, over hun werk en de samenwerking met de politie, werd de minister op bedrijventerrein Klei-Oost bijgepraat over de lokale problematiek. Niet alleen hier, maar ook op andere bedrijventerreinen worden onder meer illegale, overlastgevende feestjes georganiseerd waartegen wordt opgetreden. Daarnaast spraken we over de risico's van ondermijning en kregen we te zien hoe een vrachtwagen vanaf de Brouwerstraat in Rijnsburg wordt staande gehouden. De handhaving van het vrachtwagenverbod op deze drukke straat is een van de taken van onze boa's.We kijken terug op een zeer geslaagd en nuttig bezoek, waarbij de boa's een aantal concrete tips hebben meegegeven. Het was goed onze lokale situatie te kunnen delen. Veel dank aan de boa's voor hun openheid en de minister voor haar bezoek aan Katwijk!

Voorstel behoud vergunning bewoners eigen erf nipt verworpen

VVD VVD Katwijk 03-03-2023 05:18

https://katwijk.vvd.nl/nieuws/52225/voorstel-behoud-vergunning-bewoners-eigen-erf-nipt-verworpen

Naast een aangenomen motie om het gratis winterparkeren te behouden, diende de VVD nog drie andere moties in bij het debat over het parkeerbeleid. Twee van de drie moties werden in stemming gebracht, maar ondanks steun van meerdere partijen verworpen.Behoud parkeervergunning bewoners met eigen parkeerterreinIn 2020 bepaalde de gemeenteraad unaniem het volgende betreft parkeervergunningen van bewoners met een eigen erf: “Iedereen die nu een vergunning heeft om op straat te mogen parkeren, kan die behouden. Maar bij verhuizing gaat de straatparkeervergunning niet meer automatisch over op de nieuwe bewoner en zal eerst op eigen terrein geparkeerd moeten worden.”De inkt van deze afspraak is nog niet opgedroogd, of het college wil hier alweer aan tornen. Inwoners met een eigen erf moeten straks hun vergunningen inleveren, nog vóór een eventuele verhuizing. Wat je drie jaar later inhoudelijk ook van de afspraak vindt: het is onrechtvaardig en getuigt niet van betrouwbaar bestuur om nu alweer de regels aan te passen. De VVD kwam daarom met een voorstel om vast te houden aan de nog recent gemaakte afspraken. CDA, SGP en KiesKatwijk waren dit met ons eens: tezamen 15 van de 33 zetels. DURF, ChristenUnie, PvdA, D66 en GemeenteBelangen stemden tegen. Voornamelijk omdat ze het beleid wel prima vinden, terwijl hier vooral de essentiële vraag centraal staat hoe de overheid omgaat met haar inwoners. De uitkomst van de stemming was voor de VVD dan ook teleurstellend.Geen uitbreiding parkeerregulering zonder draagvlakAlléén invoering van betaald parkeren wanneer bewoners dit in meerderheid zelf willen: dat beoogde een motie van VVD, CDA en KiesKatwijk. Deze partijen hechten grote waarde aan participatie van bewoners, die vaak zelf het beste weten of parkeerregulering in hun wijk nodig is. Andere partijen stemden tegen het voorstel. De wethouder liet nog wel weten niet te verwachten dat er betaald parkeren wordt ingevoerd in wijken waar (bijna) geen extra woningen komen. Dat stelt enigszins gerust.Geen beperking tweede bewonersvergunningDe VVD is tegen beperking van tweede bewonersvergunningen in bepaalde wijken. Er komt nu eerst een onderzoek, daarna stemt de gemeenteraad hier nog over. Ons voorstel is daarom nog niet in stemming gebracht.

Gratis winterparkeren blijft behouden

VVD VVD Katwijk 03-03-2023 04:23

https://katwijk.vvd.nl/nieuws/52184/gratis-winterparkeren-blijft-behouden

De VVD kwam vorige week in de gemeenteraad met het voorstel om het gratis winterparkeren in Katwijk aan Zee te behouden. Met succes! Dankzij steun van CDA, KiesKatwijk en DURF werd de motie aangenomen en blijft de eerste twee uur parkeren in de winterperiode (oktober t/m maart) gratis, in garages en op grote parkeerterreinen. Fijn voor onze inwoners en lokale ondernemers.Naast dit voorstel kwam de VVD met nog drie andere voorstellen, waarover je meer leest in dit artikel.

Maak vaart met aanpak verkeersknelpunten!

VVD VVD Katwijk 01-03-2023 10:21

Alweer vier jaar geleden lanceerde het Katwijkse college een verkeersveiligheidsplan, met als doel om de verkeersveiligheid in Katwijk te verbeteren. Van de uitvoering van het plan, in het bijzonder de aanpak van de grote verkeersknelpunten, kwam tot heden weinig terecht. Eind vorig jaar kondigde het college aan uiterlijk deze maand met een actieplan verkeersveiligheid te komen, alsmede een actualisatie van de top 10 verkeersknelpunten. Nu onlangs is medegedeeld dat dit plan pas ná de zomer in de gemeenteraad wordt behandeld, heeft de VVD opnieuw vragen gesteld over de trage aanpak van het college bij dit onderwerp.De VVD vraagt zich onder meer af waarom niet eerder is gestart met het opstellen van het actieplan, zodat deze wél deze maand gerealiseerd zou zijn. Daarnaast roepen de liberalen op om van verkeersveiligheid een topprioriteit te maken en vraagt het in hoeverre bewoners en inwoners bij het nieuwe actieplan worden betrokken. Tot slot vraagt de partij opnieuw aandacht voor een aantal grote verkeersknelpunten, zoals de Brouwerstraat in Rijnsburg, het Bosplein in Katwijk aan Zee en de afrit N206/Hoorneslaan in Katwijk Noord.Het college heeft dertig dagen de tijd om tot beantwoording van de vragen te komen.Eén jaar geleden lanceerden we onderstaande video over de verschillende verkeersknelpunten in onze gemeente. Sindsdien gebeurde er helaas weinig om deze veiliger te maken.

Zet cookies aan om de video te tonen.